thị trường và các định chế tài chính ngân hàng thương mại

23 55 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 14:08

thị trường và các định chế tài chính ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ……………………………… Thị trường định chế tài ĐỀ TÀI NGÂN HÀNG THƯƠN G MẠI GVHD : NGUYỄN THỊ NHÃ UYÊN LỚP : 42K02.3 SVTH : LÊ NGỌC SÁNG TRẦN PHAN NHẬT QUANG TRẦN THỊ KIM THOA TRẦN THỊ DIỆU LINH ĐÀO THỊ THANH THẢO Đà Nẵng, ngày tháng MỤC4Lnăm ỤC 2018 Bài báo cáo PHẦN Ngân hàng thương mại CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ngân hàng thương mại có chức chủ yếu sau: 1.1 Chức trung gian tín dụng Khi thực chức trung gian tín dụng, ngân hàng thương mại đóng vai trò "cầu nối" người dư thừa vốn người có nhu cầu vốn Thơng qua việc huy động khoản vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi kinh tế, ngân hàng thương mại hình thành nên quỹ cho vay để cung cấp tín dụng cho kinh tế Với chức này, ngân hàng thương mại vừa đóng vai trò người vay vừa đóng vai trò người cho vay Với chức trung gian tín dụng, ngân hàng thương mại góp phần tạo lợi ích cho tất bên tham gia: người gửi tiền, ngân hàng người vay, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế • Đối với người gửi tiền, họ thu lợi từ khoản vốn tạm thời nhàn rỗi hình thức lãi tiền gửi mà ngân hàng trả cho họ Hơn nữa, ngân hàng đảm bảo cho họ an toàn khoản tiền gửi cung cấp dịch vụ toán tiện lợi • Đối với người vay, họ thoả mãn nhu cầu vốn để kinh doanh, chi tiêu, tốn mà khơng phí nhiều sức lực, thời gian cho việc tìm kiếm nơi cung ứng vốn tiện lợi, chắn hợp pháp • Đối với ngân hàng thương mại, họ tìm kiếm lợi nhuận cho thân từ chênh lệch lãi suất cho vay lãi suất tiền gửi hoa hồng mơi giới Lợi nhuận sở để tồn phát triển ngân hàng thương mại • Đối với kinh tế, chức có vai trò quan trọng việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đáp ứng nhu cầu vốn để đảm bảo trình tái sản xuất thực liên tục để mở rộng quy mô sản xuất Với chức này, ngân hàng thương mại biến vốn nhàn rỗi không hoạt động thành vốn hoạt động, kích thích q trình ln chuyển vốn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển Chức trung gian tín dụng xem chức quan trọng ngân hàng thương mại phản ánh chất ngân hàng thương mại vay vay, định tồn phát triển ngân hàng Đồng thời sở để thực chức khác 1.2 Chức trung gian toán Ngân hàng thương mại làm trung gian tốn thực tốn theo yêu cầu khách hàng trích tiền từ tài khoản tiền gửi họ để toán tiền hàng hoá, dịch vụ nhập vào tài khoản tiền gửi khách hàng tiền thu bán hàng khoản thu khác theo lệnh SVTH: Nhóm Trang Bài báo cáo Ngân hàng thương mại họ Ở ngân hàng thương mại đóng vai trò người "thủ quỹ" cho doanh nghiệp cá nhân ngân hàng người giữ tài khoản họ Ngân hàng thương mại thực chức trung gian toán sở thực chức trung gian tín dụng tiền đề để khách hàng thực tốn qua ngân hàng phần tiền gửi trước Việc ngân hàng thương mại thực chức trung gian tốn có ý nghĩa to lớn toàn kinh tế Với chức này, ngân hàng thương mại cung cấp cho khách hàng nhiều phương tiện toán thuận lợi Nhờ đó, chủ thể kinh tế tiết kiệm nhiều chi phí, thời gian tới gặp chủ nợ, người phải toán lại đảm bảo việc tốn an tồn Qua đó, chức thúc đẩy lưu thơng hàng hố, đẩy nhanh tốc độ toán, tốc độ lưu chuyển vốn, từ góp phần phát triển kinh tế Đồng thời, việc tốn khơng dùng tiền mặt qua ngân hàng giảm lượng tiền mặt lưu thông, dẫn đến tiết kiệm chi phí lưu thơng tiền mặt chi phí in ấn, đếm nhận, bảo quản tiền Đối với ngân hàng thương mại, chức góp phần tăng thêm lợi nhuận cho ngân hàng thông qua việc thu lệ phí tốn Thêm nữa, lại làm tăng nguồn vốn cho vay ngân hàng thể số dư có tài khoản tiền gửi khách hàng Chức sở hình thành chức tạo tiền ngân hàng thương mại 1.3 Chức "tạo tiền" Khi có phân hố hệ thống ngân hàng, hình thành nên ngân hàng phát hành ngân hàng trung gian ngân hàng trung gian khơng thực chức phát hành giấy bạc ngân hàng Nhưng với chức trung gian tín dụng trung gian tốn, ngân hàng thương mại có khả tạo tiền tín dụng (hay tiền ghi sổ) thể tài khoản tiền gửi toán khách hàng ngân hàng thương mại Đây phận lượng tiền sử dụng giao dịch Ban đầu từ khoản tiền dự trữ tăng lên, ngân hàng thương mại sử dụng vay chuyển khoản, sau khoản tiền quay lại ngân hàng thương mại phần người sử dụng tiền gửi vào dạng tiền gửi không kỳ hạn Quá trình tiễp diễn hệ thống ngân hàng tạo nên lượng tiền gửi (tức tiền tín dụng) gấp nhiều lần số dự trữ tăng thêm ban đầu Mức mở rộng tiền gửi phụ thuộc vào hệ số mở rộng tiền gửi Hệ số này, đến lượt chịu tác động yếu tố: tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tỷ lệ dự trữ vượt mức tỷ lệ giữ tiền mặt so với tiền gửi tốn cơng chúng Với chức "tạo tiền", hệ thống ngân hàng thương mại làm tăng phương tiện toán kinh tế, đáp ứng nhu cầu toán, chi trả xã hội Rõ ràng khái niệm tiền hay tiền giao dịch không tiền giấy ngân hàng trung ương phát hành mà bao gồm phận quan trọng lượng tiền ghi sổ ngân hàng thương mại tạo Chức mối quan hệ tín dụng ngân hàng lưu thơng tiền tệ Một khối lượng tín dụng mà ngân hàng thương mại cho vay làm tăng khả tạo tiền ngân hàng thương mại, từ làm tăng lượng tiền cung ứng Các chức ngân hàng thương mại có mối quan hệ chặt chẽ, bổ sung, hỗ trợ cho nhau, chức trung gian tín dụng chức nhất, tạo sở cho việc thực chức sau Đồng thời ngân hàng thực tốt chức trung gian toán chức tạo tiền lại góp phần làm tăng nguồn vốn tín dụng, mở rộng hoạt động tín dụng SVTH: Nhóm Trang Bài báo cáo PHẦN Ngân hàng thương mại NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI “Vốn Ngân hàng thương mại giá trị tiền tệ NHTM tạo lập huy động dùng để đầu tư, cho vay thực dịch vụ kinh doanh khác Nó chi phối tồn hoạt động NHTM Nó quết định tồn phát triển Ngân hàng” 2.1 Cơ cấu nguồn hình thành nên nguồn vốn NHTM Nguồn vốn NHTM phần lớn thu nhập quốc dân tạm thời nhàn rỗi sản suất kinh doanh gửi vào Ngân hàng với mục đích khác Ngân hàng đóng vai trò tập trung nguồn vốn nhàn rỗi kinh tế để chuyển đến nhà đầu tư có nhu cầu vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh qua thúc đẩy kinh tế phát triển Ngân hàng hoạt động nguồn vốn định trực tiếp đến tồn phất triển cấc Ngân hàng thương mại Nguồn vốn đóng vai trò chi phối định hoạt động NHTM việc thực chức Cơ cấu vốn Ngân hàng thương mại bao gồm: 2.2 Vốn thuộc sở hữu Ngân hàng Vốn thuộc sở hữu NHTM chiếm tỷ trọng nhỏ khoản mục tạo nên nguồn vốn (thường chiếm 5% tổng nguồn vốn) có vai trò quan trọng Ngân hàng Do tính chất thường xuyên ổn định nên Ngân hàng sử dụng vào mục đích khác trang bị sở vật chất kỹ thuật, tạo tài sản cố định phục vụ cho thân Ngân hàng, sử dụng cho vay, đặc biệt đầu tư góp vốn liên doanh Mặt khác với chức bảo vệ, vốn thuộc sở hữu Ngân hàng coi tài sản đảm bảo gây lòng tin với khách hàng, trì khả toán cho khách hàng Ngân hàng hoạt động thua lỗ Hơn định qui mô khối lượng vốn huy động hoạt động cho vay bảo lãnh Ngân hàng Quy mô tăng trưởng vốn thuộc sở hữu Ngân hàng định lực phát triển NHTM Khi đánh giá qui mơ NHTM tiêu chí đề cập vốn thuộc sở hữu Ngân hàng Vốn thuộc sở hữu Ngân hàng bao gồm: Vốn điều lệ: Là mức vốn hình thành Ngân hàng thành lập Vốn điều lệ lớn vốn pháp định Vốn pháp định mức vốn tối thiểu phải có thành lập Ngân hàng pháp luật qui định Vốn điều lệ ghi vào điều lệ thành lập Ngân hàng Tuỳ thuộc vào loạ hình Ngân hàng mà vốn điều lệ hình thành từ nguồn gốc khác nhau: SVTH: Nhóm Trang Bài báo cáo Ngân hàng thương mạiNgân hàng quốc doanh: Vốn điều lệ hình thành từ Ngân sách nhà nước cấp • Ngân hàng cổ phần: Vốn điều lệ hình thành từ vốn góp cổ đơng thơng qua việc mua cổ phiếu • Ngân hàng liên doanh: Vốn điều lệ hình thành từ vốn góp bên liên doanh • Ngân hàng nước ngồi: Vốn diều lệ hình thành từ 100% vốn nước ngồi • Ngân hàng tư nhân: Vốn điều lệ hình thành từ vốn chủ Ngân hàngCác quỹ • Quỹ dự trữ: Nhằm để bổ sung vốn điều lệ • Quỹ dự phòng rủi ro: Để dự phòng bù đắp rủi ro trình hoạt động kinh doanh Ngân hàng nhằm bảo vệ vốn điều lệ • Quỹ phúc lợi, khen thưởng • Lợi nhuận chưa chia 2.2.1 Nguồn huy động Theo quan niệm nhà kinh tế học nhà Ngân hàng tổng nguồn vốn Ngân hàng nguồn vốn thuộc chủ sở hữu tất nguồn vốn lại coi nguồn vốn huy động Như nguồn vốn huy động Ngân hàng thương mại chiếm tỷ trọng tới 90% tổng nguồn vốn Vì hoạt động sử dụng vốn Ngân hàng tồn phát triển nhờ nguồn vốn huy động Nhận tiền gửi Là nguồn vốn mà Ngân hàng huy động từ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân… xã hội thông qua q trình nhận tiền gửi, tốn hộ, khoản cho vay tạo tiền gửi nghịệp vụ kinh doanh khác Bản chất tài khoản tiền gửi tài sản thuộc sở hữu đối tượng khách hàng khác nhau, Ngân hàng có quyền sử dụng vay, chiết khấu, tốn… khơng có quyền sở hữu, Ngân hàng có trách nhiệm phải hoàn trả hạn gốc lãi khách hàng có nhu cầu rút tiền để sử dụng Tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn nguồn vốn huy động Ngân hàng thương mạiCác hình thức nhận tiền gửi Ngân hàng thương mại Các hình thức nhận tiền gửi Ngân hàng thương mại đa dạng, tuỳ thuộc vào tiêu thức khác mà chia thành loại khác nhau: Theo tiêu thức nguồn hình thành SVTH: Nhóm Trang Bài báo cáo Ngân hàng thương mại Các khoản ký gửi cá nhân tổ chức khoản tiền mà cá nhân tổ chức trực tiếp chuyển vào Ngân hàng: Cá nhân gửi tiền tết kiệm, doanh nghiệp nộp tiền bán hàng…Đây khoản tiền tạm thời nhàn rỗi kinh tế Ngân hàng tập trung lại Các cá nhân tổ chức thường gửi tiền với kỳ hạn mục đích khác nhau, cá nhân thường gửi tiền để hưởng lãi tổ chức doanh nghiệp thường để sử dụng dịch vụ tốn Ngân hàng Tín dụng tạo tiền gửi: Ít người biết hình thức nhận tiền gửi Khi Ngân hàng cho khách hàng vay vốn Ngân hàng chuyển số tiền cho vay khách hàng vào tài khoản tiền gửi khách hàng Ngân hàng Khi khách hàng chưa có nhu cầu rút tiền lập Ngân hàng sử dụng số tiền với thời hạn ngắn • Theo tiêu thức kỳ hạn Ngày người ta thường phân chia khoản tiền gửi theo tiêu thức để quản lý tốt lượng tiền gửi, tiền lãi sở để Ngân hàng xây dựng chiến lược dự trữ phù hợp chủ động việc sử dụng nguồn vốn vào trình hoạt động kinh doanh • Tiền gửi khơng kỳ hạn: Đây khoản tiền gửi khơng có kỳ hạn xác định, người gửi tiền rút lúc tuỳ theo nhu cầu lãi suất loại tiền gửi thường thấp so với loại tiền gửi có kỳ hạn xác định Tiền gửi không kỳ hạn đáp ứng nhu cầu khách hàng chưa có dự định rõ ràng tương lai Đây hình thức chủ yếu doanh nghiệp lựa chọn nhằm mục đích giao dịch kinh doanh Do lượng tiền gửi không kỳ hạn thường chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn huy động Ngân hàng Với đặc tính nguồn tiền ln biến động Ngân hàng sử dụng tỷ lệ phần trăm(%) định lượng tiền gửi không kỳ hạn nhận định tuỳ thuộc vào dự tính Ngân hàng ổn định tương đối lượng tiền huy động thời gian tới Quản lý tiền gửi không kỳ hạn phần quan trọng lý dự trữ Ngân hàng • Tiết kiệm có kỳ hạn: Đây loại tiền gửi có thõa thuận người gửi tiền Ngân hàng số lượng, kỳ hạn lãi suất khoản tiền gửi dó Do có xác định rõ ràng kỳ hạn nên Ngân hàng sử dụng vay với thời hạn tương ứng chuyển đổi phần tiền gửi ngắn hạn vay trung dài hạn Do đặc tính khoản tiền gửi có độ ổn định cao nên Ngân hàng chủ động việc sử dụng nguồn tiền để phục vụ cho hoạt động kinh doanh mình, Ngân hàng trả lãi cho người gửi tiền cao lãi suất loại tiền gửi khơng kỳ hạn tiền giửi tốn, Ngân hàng đưa kỳ hạn khác tháng, tháng, 12 tháng, Mức lãi suất tỷ lệ thuận với kỳ hạn, kỳ hạn dài lãi suất cao Các khách hàng gửi tiền SVTH: Nhóm Trang Bài báo cáo Ngân hàng thương mại theo loại đến hạn hoàn trả gốc lãi theo qui định, chưa đến hạn mà khách hàng gửi tiền rút tiền trước khách hàng hưởng lãi suất tiền gửi khơng kỳ hạn • Theo tiêu thức loại tiền Tiền gửi nội tệ: Đây khoản tiền gửi mà Ngân hàng thương mại nhận được, • nguồn vốn nội tệ nguồn vốn chủ yếu Ngân hàng, phụ thuộc vào mức thu nhập nước lãi suất huy động thời kỳ, loại tiền thường chiếm tỷ trọng cao tổng lượng tiết kiệm Tiền gửi ngoại tệ: Bên cạnh nhận tiền gửi nội tệ, Ngân hàng nhận tiền gửi dạng • ngoại tệ đặc biệt ngoại tệ mạnh USD, FRF, GBP, DEM… Những ngoại tệ cần thiết hoạt động Ngân hàng kinh doanh ngoại tệ nước, quan hệ tài trợ xuất nhập khẩu, tốn quốc tế…các Ngân hàng có xu hướng mở rộng kinh doanh đối ngoại thường có nguồn vốn ngoại tệ lớn Nhận tiền gửi ngoại tệ phương thức đa dạng hoá phương thức huy động vốn Ngân hàng thương mại • • Theo tiêu thức mục đích sử dụng Tiền gửi tiết kiệm: Phần lớn khoản ký gửi cá nhân với mục đích tìm kiếm khoản thu nhập với số tiền nhàn rỗi Thơng thường tiền gửi có khối lượng nhỏ, thời hạn ngắn Những người gửi tiền tiết kiệm đối tượng giảm chi tiêu với kỳ vọng tăng chi tiêu tương lai Phương thức gửi tiền tiết kiệm chủ yếu nộp tiền trực tiếp vào Ngân hàng gián tiếp chuyển thu nhập hình thức chuyển qua tài khoản • Tiền gửi tiết kiệm có mục đích: Loại hình phổ biến nước phát triển, thường sử dụng với hộ có thu nhập thấp trung bình Những người để dành khoản tiền gửi vào Ngân hàng (Thông thường khoản tiền đặn hàng năm) với ý định tích luỹ tiền cho mục đích định tương lai xây dựng nhà cửa, mua ôtô… hưởng lãi số tiền gửi loại tiết kiệm khác Khi có nhu cầu sử dụng tiền vào mục đích nói trên, số dư khoản tiết kiệm chưa đủ Ngân hàng hỗ trợ thêm phần hình thức cho vay với lãi suất hợp lý đảm bảo quyền lợi cho hai bên Đây hình thức huy động vốn trung dài hạn hiệu quả, có tính chất ổn định, đồng thời có tác dụng tích cực việc hỗ trợ cho người dân việc mua sắm nhà cửa, phương tiện SVTH: Nhóm Trang Bài báo cáo Ngân hàng thương mại Tiền gửi toán: Là khoản ký gửi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh • doanh khơng nhằm mục đích tìm kiếm thêm thu nhập mà để hưởng dịch vụ toán Ngân hàng, thơng thường khoản tiền gửi tốn có số lượng lớn Mặt khác số Ngân hàng thường ưu tiên doanh nghiệp mở tài khoản Ngân hàng phải có số dư định tài khoản tiền gửi Ngân hàng Các khoản tiền gửi Ngân hàng phải chịu chi phí thấp, phải quản lý xác khâu dự trữ lại sử dụng khoản tiền lớn phục vụ cho hoạt động Các khoản tiền gửi toán mặt làm phát triển hệ thống tốn khơng dùng tiền • mặt qua hệ thống Ngân hàng, tiết kiệm chi phí lưu thơng, mặt khác kiểm soát hoạt động doanh nghiệp Khi thực chức trung gian toán cho kinh tế, Ngân hàng tạo nguồn vốn từ hoạt động toán: vốn tài khoản mở thư tín dụng, tài khoản tiền gửi chờ tốn… Các khoản tiền tạm thời nằm tài khoản Ngân hàng chờ sử dụng nên coi nhàn rỗi Ngân hàng thương mại thu hút lượng vốn đáng kể trình thu hộ chi hộ khách hàng, làm đại lý cho tổ chức tín dụng khác, nhận vốn uỷ thác tổ chức nước… Do tiền giải ngân theo tiến độ công việc nên Ngân hàng sử dụng tạm thời khoản tiền vào kinh doanh • Vốn vay Tiền gửi mà Ngân hàng nhận nguồn vốn mà Ngân hàng có cách thụ động Trong hoạt động thiếu vốn Ngân hàng phải chủ động tìm kiếm vốn để thực hoạt động Nguồn vốn mà Ngân hàng chủ động tạo nên nguồn vốn vốn vay Vậy Ngân hàng vay nào? • Thứ nhất: Vay để đáp ứng nhu cầu khả toán Ngân hàng Vì hoạt động chủ yếu thường xuyên Ngân hàng nhận tiền gửi với trách nhiệm hoàn trả cho khách hàng khách hàng có nhu cầu rút tiền để sử dụng Do có trường hợp số tiền dự trữ số tiền mà Ngân hàng nhận trước ngày số tiền mà khách hàng rút Ngân hàng gặp khó khăn việc toán tiền cho khách hàng nghĩa Ngân hàng thiếu tiền trả cho khách hàng Vậy Ngân hàng phải vay • Thứ hai: Vay hộ cho khách hàng Vì hoạt động Ngân hàng tài trợ cho kinh tế nên khách hàng có nhu cầu vay vốn Ngân hàng đảm bảo yêu cầu Ngân hàng đặt Ngân hàng cho vay Tuy nhiên với khách hàng vay với khối lượng lớn, thời hạn dài mà Ngân hàng lại khơng muốn SVTH: Nhóm Trang Bài báo cáo Ngân hàng thương mại dùng toàn số tiền có để đầu tư cho dự án (vì rủi ro đem lại cao) Ngân hàng không muốn khách hàng nên họ thoả thuận với qua Ngân hàng thay mặt khách hàng phát hành trái phiếu để thu gom tiền kinh tế để phục vụ vốn cho dự án Người ta phát hành trái phiếu vừa đủ số tiền mà dự án cần dùng thời hạn thời gian tồn dự án • Thứ ba: Vay vay Hầu tồn số tiền lưu thơng trở thành tiền gửi Ngân hàng nghĩa Ngân hàng chia nắm giữ lượng tiền lưu thơng Để tăng lượng tiền gửi Ngân hàng thường tăng lãi suất để thu hút khoản tiền gửi Ngân hàng khác chảy Nhưng thực tế Ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi, để tránh chảy vốn Ngân hàng khác đồng loạt tăng lãi suất lên làm chi phí Ngân hàng tăng lên mà lượng tiền gửi lại thay đổi không đáng kể Do thiếu vốn để tài trợ cho dự án mà Ngân hàng cho có hiệu Ngân hàng thực sách vay Do tính chất hoạt động không đồng Ngân hàng huy động vốn sử dụng vốn Ngân hàng thiếu vốn vay Ngân hàng thừa vốn chưa sử dụng hết vay vốn từ NHTƯ định chế tài khác Mặt khác Ngân hàng dự đoán gia tăng nhu cầu tín dụng tương lai mà nguồn vốn huy động chưa thể đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn rrong thời kỳ tới Ngân hàng thực vay vốn để đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng • Thứ tư: Vay để giảm chi phí nguồn tiền cho giai đoạn sau Vào cuối kỳ hạch toán, chủ Ngân hàng dự tính thu nhập kỳ lớn nghĩa kỳ họ phải chịu thuế nhiều Nếu họ dự tính kỳ sau họ có khoản chi phí lớn họ phát hành kỳ phiếu ngắn hạn trả lãi trước nhằm tăng chi phí cho kỳ giảm chi phí cho kỳ sau • Các hình thức vay Như Ngân hàng vay với lý trên, với mục đích vay khác Ngân hàng áp dụng hình thức vay khác  Kỳ phiếu có mục đích Khi Ngân hàng muốn có khoản tài để tài trợ cho dự án có qui mô lớn, thời hạn dài tăng qui mô hoạt động Ngân hàng liên doanh với tổ chức khác mà nguồn vốn vốn chưa đáp ứng được, Ngân hàng phát hành kỳ phiếu để tạo nguồn vốn trung dài hạn để đầu tư cho hoạt động Có thể kỳ phiếu chứng nhận nợ SVTH: Nhóm Trang Bài báo cáo Ngân hàng thương mại Ngân hàng có mục đích kỳ hạn rõ ràng Kỳ phiếu Ngân hàng phát hành để huy động vốn từ dân cư tổ chức kinh tế để tạo lập nguồn vốn trung dài hạn dể tài trợ cho hoạt động Khi Ngân hàng muốn giảm chi phí cho kỳ sau Ngân hàng phát hành kỳ phiếu ngắn hạn trả trước  Trái phiếu Trái phiếu Ngân hàng thực chất giấy nhận nợ Ngân hàng với khách hàng Phát hành trái phiếu Ngân hàng nhằm tập trung vốn trung dài hạn để tài trợ cho dự án lớn theo yêu cầu phát triển địa bàn tập trung vốn tài trợ cho dự án Chính phủ định Ngân hàng phát hành trái phiếu chủ yếu để vay hộ khách hàng Trái phiếu khác kỳ phiếu có mục đích chỗ kỳ phiếu có mục đích thường sử dụng linh hoạt kỳ phiếu phát hành chi nhánh sở chấp thuận NHTƯ với khung lãi suất thời hạn phát hành riêng biệt Còn trái phiếu thường phát hành với qui mô lớn đồng loạt hệ thống Ngân hàng Như trái phiếu kỳ phiếu có mục đích Ngân hàng phát hành với mục đích huy động vốn trung dài hạn khoản vay Ngân hàng thị trường Ngoài có hình thức vay khác  Vốn vay từ tổ chức tín dụng khác thị trường liên Ngân hàng vốn vay từ Ngân hàng trung ương Tuỳ theo tình hình hoạt động Ngân hàng thời kỳ lý khoản vay mà Ngân hàng có hình thức vay phù hợp Với hình thức vay Ngân hàng nhiều thời gian Đối với mục đích sử dụng để đảm bảo khả khoản cho Ngân hàng hai hình thức vay vốn khơng phù hợp Ngân hàng sử dụng phương thức khác vay vốn tổ chức tín dụng khác vay NHTƯ Thực tế cho thấy hoạt động huy động vốn sử dụng vốn khơng đồng Ngân hàng, thời điểm có Ngân hàng thiếu vốn lại có Ngân hàng tạm thời thừa vốn Ngân hàng vay mượn lẫn mục đích đơi bên Hơn Ngân hàng làm trung gian toán cho kinh tế nên Ngân hàng mở tài khoản tiền gửi lẫn trường hợp Ngân hàng thiếu vốn để tốn chi khách hàng Ngân hàng cho vay để Ngân hàng đảm bảo khả toán Trong trường hợp cấp bách mà Ngân hàng vay Ngân hàng khác vay NHTƯ SVTH: Nhóm Trang 10 Bài báo cáo Ngân hàng thương mại NHTƯ người cho vay cuối NHTM Tuỳ theo mục đích sử dụng hình thức vay vốn mà NHTƯ chia thành loại sau: • Vốn vay ngắn hạn bổ sung: Là hình thức mà NHTM xin vay vốn bổ sung nguồn vốn ngắn hạn Trong trường hợp NHTM vay hạn mức tín dụng theo qui định NHTƯ • Vốn vay để đảm bảo khả chi trả: Các NHTM vay vốn NHTƯ để bù đắp thiếu hụt tạm thời toán thiếu hụt dự trữ (thường vay với thời hạn ngắn) • Tái cấp vốn: NHTƯ cho NHTM vay vốn sở chứng từ có giá Các chứng từ phải hợp lệ, hợp pháp an tồn Tái cấp vốn gồm có hình thức: Cho vay chiết khấu tái chiết khấu giấy tờ có giá cho vay có bảo đảm Tuy nhiên việc NHTM vay vốn NHTƯ phụ thuộc vào sách tiền tệ quốc gia thời kỳ mà NHTƯ cho vay với khối lượng, thời hạn, lãi suất, hạn mức… khác để thực sách tiền tệ Như với đặc điểm tiện lợi kỳ phiếu, trái phiếu vốn vay từ tổ chức tín dụng khác vay NHTƯ tuỳ theo mục đích sử dụng khoản vay với tính cân đối nguồn vốn cho vay thời kỳ định Với tỷ lệ lãi suất đủ sức hấp dẫn, Ngân hàng chủ động huy động lượng vốn cần thiết thời gian ngắn Vì hoạt động nguồn vốn ngày gọi nguồn vốn chủ động thu gom Ngân hàng hoạt động quản lý dự trữ Hơn việc phát hành kỳ phiếu trái phiếu mục đích huy động có mục đích khác kiềm chế lạm phát, góp phần hình thành phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán- Một kênh huy động vốn trung dài hạn hữu hiệu kinh tế 2.2.2 Nguồn vốn khác Điều chuyển vốn Ngày hệ thống NHTM tổ chức theo mơ hình tổng công ty công ty gồm Ngân hàng mẹ hệ thống Ngân hàng Chi nhánh trực thuộc Có phương thức huy động vốn hiệu chu chuyển vốn điều hồ Do tình hình hoạt động chi nhánh địa bàn khác khác (do ảnh hưởng điều kiện phát triển kinh tế vùng, phong tục tập quán…) Cho nên Chi nhánh Ngân hàng mà hoạt động sử dụng vốn vượt khả huy động vốn đầu kỳ lập kế hoạch lên Ngân hàng mẹ xin nhận lượng vốn điều hoà cần thiết cho hoạt động Còn Ngân hàng mà khả huy động SVTH: Nhóm Trang 11 Bài báo cáo Ngân hàng thương mại vốn vượt qúa khả sử dụng vốn đầu kỳ lập kế hoạch điều chuyển lượng vốn Ngân hàng mẹ để hưởng lãi suất điều hoà Như Ngân hàng mẹ chịu trách nhiệm điều chuyển vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu chi nhánh hệ thống Chi phí nhận nguồn vốn điều hồ thấp chi phí nguồn vốn huy động Ngân hàng nhận nguồn vốn sau lập kế hoạch lượng vốn huy động kỳ sau • Nguồn vốn uỷ thác đầu tư Một số Ngân hàng thực nghiệp vụ Ngân hàng đại lý Khi nguồn vốn Ngân hàng có thêm khoản mục vốn uỷ thác đầu tư Nguồn vốn hình thành chủ yếu tổ chức tài nước nước uỷ thác cho Ngân hàng khoản tiền để Ngân hàng thực cho vay dự án mình, khoản vay Chính phủ uỷ thác Trên nguồn hình thành nên nguồn vốn NHTM, nhìn qua ta thấy cấu tổng nguồn vốn vốn huy động nguồn vốn chiếm tỷ trọng cao (trên 90%), định đến tồn phát triển hoạt động sử dụng vốn Ngân hàngNgân hàng phải có chiến lược huy động vốn riêng sở phù hợp với điều kiện thực tế Ngân hàng môi trường kinh doanh để không ngừng nâng cao thị phần huy động nhằm phục cụ tốt cho hoạt động kinh doanh Ngân hàng 2.3 Tầm quan trọng nguồn vốn huy động hệ thống NHTM Cũng ngành nghề kinh doanh khác, hoạt động kinh doanh diễn thường xun liên tục cần phải có tư liệu sản xuất Ngân hàng thương mại Doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ tiền nguyên liệu việc tạo sản phẩm Ngân hàng, thứ nguyên liệu độc tôn thay Hoạt động tìm kiếm tư liệu sản xuất Ngân hàng hoạt động huy động vốn Do đặc trưng nguồn vốn huy động ln có lượng tồn khoản lớn Ngân hàng sử dụng lượng tồn khoản để phục vụ cho qúa trình hoạt động kinh doanh Nên tình hình hoạt động Ngân hàng phụ thuộc lớn vào tình hình huy động vốn Ngân hàng • Thứ nhất: Nguồn vốn huy động có ảnh hưởng trực tiếp đến qui mô hoạt động Ngân hàng Nguồn vốn khả dụng Ngân hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến việc mở rộng hay thu hẹp tín dụng, hoạt dộng bảo lãnh hay hoạt động tốn Ngân hàng Thơng thường so với Ngân hàng nhỏ Ngân hàng lớn có khoản mục đầu tư, cho vay đa dạng hơn, phạm vi SVTH: Nhóm Trang 12 Bài báo cáo Ngân hàng thương mại khối lượng tín dụng lớn Trong Ngân hàng nhỏ lại giới hạn phạm vi hoạt dộng chủ yếu khu vực nhỏ hay quốc gia Nếu khả vốn Ngân hàng lớn Ngân hàng mở rộng qui mơ khối lượng tín dụng, tài trợ cho dự án lớn (về qui mơ tín dụng, thời hạn tín dụng…) sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách hàng dịch vụ Ngân hàng Thứ hai: Nguồn vốn huy động giúp Ngân hàng chủ động kinh doanh Trong cấu vốn Ngân hàng ngồi phần vốn tự có có vốn huy động, vốn vay nguồn vốn khác Một Ngân hàng hoạt động với nguồn vốn tự có vốn vay vốn tự có Ngân hàng chiếm tỷ trộng nhỏ tổng cấu vốn Ngân hàng vốn vốn vay Ngân hàng phải phụ thuộc vào dối tượng cho vay thời hạn, số lượng chi phí khác Do Ngân hàng bỏ lỡ hội kinh doanh Ngược lại Ngân hàng có lượng vốn lớn hoàn toàn chủ động hoạt động Nguồn vốn lớn làm tăng khả hoạt động Ngân hàng chủ động đa dạng hố hình thức phương thức hoạt động nhằm phân tán rủi ro tăng lợi nhuận, phục vụ cho mục tiêu cuối Ngân hàng an tồn sinh lời • Thứ ba: Vốn huy động giúp Ngân hàng nâng cao vị lòng thị trường Để đảm bảo cho việc thu hút khách hàng đến quan hệ giao dịch với Ngân hàng phải tạo niềm tin với khách hàng Điều thể khả sẵn sàng toán cho khách hàng Khả toán Ngân hàng cao Ngân hàng có nguồn vốn khả dụng lớn Mặt khác uy tín Ngân hàng thể khả cho vay đầu tư Ngân hàng Ngân hàng cho vay dự án lớn, thời hạn dài Ngân hàng có nguồn vốn lớn ổn định- Điều phụ thuộc vào khả huy động vốn Ngân hàng • Thứ tư: Vốn huy động định lực cạnh tranh Ngân hàng Để chiến thắng cạnh tranh ngồi việc phải có chiến lược cạnh tranh hợp lý yếu tố vế khả tài ln giữ vai trò định cuối Nếu Ngân hàng có nguồn vốn khả dụng lớn chủ động mở rộng quan hệ tín dụng với thành phần kinh tế qui mơ, khối lượng tín dụng, chủ động thời gian thời hạn cho vay chí việc điều chỉnh lãi suất cho vay để thu hút khách hàng Ngồi Ngân hàng phát triển thêm nhiều loại hình dịch vụ mới, tham gia vào nhiều hoạt động khác liên doanh liên kết đầu tư thị trường vốn, thị trường tiền tệ… Bằng hoạt động góp phần phân tán rủi ro, thu hút SVTH: Nhóm Trang 13 Bài báo cáo Ngân hàng thương mại nhiều khách hàng, mở rộng thị phần, nâng cao khả cạnh tranh Ngân hàng… Từ nâng cao hiệu kinh doanh Ngân hàng Nhận thức vai trò nguồn vốn hoạt động NHTM, nên Ngân hàng phải hoạch định chiến lược huy động vốn cho đơn vị nhằm chủ động tạo lập nguồn vốn ổn định không ngừng tăng trưởng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh mình- Đó yếu tố định đến hiệu hoạt động Ngân hàng 2.4 Nguyên tắc mục tiêu công tác huy động vốn NHTM 2.4.1 Nguyên tác huy động vốn • Nguyên tắc thứ nhất: Việc huy động vốn phải sở nhu cầu cho vay Ngân hàng phải tính tốn nhu cầu cho vay để xác định số vốn cần huy động Phải đảm bảo cân đối huy động vốn sử • dụng vốn qui mơ, thời hạn để nâng cao hiệu sử dụng vốn Ngân hàng Nguyên tắc thứ hai: Ngân hàng nhận tiền gửi khách hàng (bao gồm Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân, quan nhà nước, đoàn thể xã hội tầng lớp dân cư) phải có trách nhiệm hồn trả đầy đủ, hạn vốn lẫi lãi theo thoã thuận trước Ngân hàng khách hàng Để đảm bảo khả chi trả theo nguyên tắc trên, pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng Cơng ty tài quy định NHTM phải mở tài khoản tiền gửi Ngân hàng nhà nước trì tài khoản số tiền dự trữ bắt buộc (do Ngân hàng nhà nước qui định), Ngân hàng không huy động 20 lần tổng số vốn tự có quỹ dự trữ • Ngun tắc thứ ba: Ngân hàng không phát hành trái phiếu mà việc phát hành trái phiếu tạo cho chủ sở hữu giành quyền quản lý trực tiếp gián tiếp Ngân hàng 2.4.2 Mục tiêu công tác huy động vốn Mục tiêu công tác huy động vốn sở cho việc đề kế hoạch chiến lược nguồn vốn Ngân hàng Như nghiên cứu, nguồn vốn Ngân hàng đa dạng, bao gồm nhiều thành phần Một số thành phần khơng ổn định có khả giao dịch cao lãi suất thấp Ngược lại số thành phần hạn chế khả phát hành Sec, có tính ổn định cao lãi suất cao Do chi phí vốn, cấu vốn, tính chất ổn định, thời hạn nguồn vốn nhân tố quan trọng đánh giá chất lượng nguồn vốn mục tiêu mà Ngân hàng hướng tới Đây yếu tố quan trọng việc thực mục tiêu vừa an tồn vừa có lợi nhuận cao Ngân hàng • Một là: Tìm kiếm nguồn vốn rẻ SVTH: Nhóm Trang 14 Bài báo cáo Ngân hàng thương mại Chi phí trả lãi coi chi phí lớn chi phí Ngân hàng Trong lớn chi phí trả lãi đầu vào cho tiền gửi có kỳ hạn trả lãi trái phiếu kỳ phiếu Định kỳ Ngân hàng lập biểu số dư lãi suất tương ứng để xác định vốn huy động bình quân tính tốn chi phí trả lãi Thơng thường có ba cách trả lãi : Trả lãi trước, trả lãi đến hạn trả lãi nhiều lần theo định kỳ Mỗi cách trả lãi khác ảnh hưởng đến chi phí khác Quản lý chi phí trả lãi hoạt động thường xuyên quan trọng Ngân hàng Mỗi thay đổi lãi suất hay cấu nguồn vốn làm thay đổi chi phí trả lãi, từ ảnh hưởng đến thu nhập Ngân hàng Việc tính chi phí nguồn vốn cụ thể cho phép nhà quản lý xác định nguồn vốn rẻ hơn, có nên thay đổi lãi suất hay không, thu nhập từ tài sản tăng thêm có đủ bù đắp chi phí nguồn vốn tăng thêm hay không Về nguyên tắc, nguồn vốn có thời hạn ngắn tính ổn định thấp chi phí nguồn vốn phải thấp tương ứng Tuy nhiên nguồn rẻ lại đồng nghĩa với giảm tính cạnh tranh Ngân hàng Tính chi phí cách xác cho phép Ngân hàng chủ động lựa chọn nguồn vốn khác đảm bảo doanh thu đủ bù đắp chi phí đem lại tỷ lệ thu nhập mong đợi • Hai là: Tạo nguồn vốn ổn định cấu phù hợp Cơ cấu vốn cần đa dạng thể việc trì tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn dài hạn, vốn nội tệ ngoại tệ Một Ngân hàng có chất lượng huy động vốn cao có nguồn vốn dồi cấu vốn cân đối, tránh cho Ngân hàng rơi vào tình trạng căng thẳng tài điều kiện mơi trường kinh doanh thường xuyên thay đổi Hơn Ngân hàng phải dự đoán xu hướng biến đổi cấu nguồn vốn huy động Yếu tố quan trọng việc xây dựng kế hoạch sử dụng vốn Ngân hàng Mỗi loại nguồn vốn có điểm mạnh, điểm yếu riêng biệt việc huy động khai thác Do biến động cấu vốn kéo theo biến đổi cấu cho vay, đầu tư, bảo lãnh… kéo theo thay đổi lợi nhuận, rủi ro hoạt động Ngân hàng Sự biến đổi cấu vốn huy động phụ thuộc phần vào kế hoạch điều chỉnh Ngân hàng nhân tố bên ngồi Ngân hàng đòi hỏi Ngân hàng phải thường xuyên nghiên cứu tiếp cận thị trường • Ba là: Xây dựng qui mơ tăng trưởng nguồn vốn ổn định Quy mô vốn huy động có ý nghĩa quan trọng hoạt động Ngân hàng Ngân hàng muốn mở rộng hoạt động cần có quy mơ vốn tương đối lớn, vốn huy động phận quan trọng Khơng thể nói đến chất lượng huy động vốn tốt việc huy động không đáp ứng nhu cầu khối lượng vốn kinh doanh Khối lượng vốn phải đạt tới qui mô định theo kế hoạch SVTH: Nhóm Trang 15 Bài báo cáo Ngân hàng thương mại huy động Ngân hàng Để thực tốt vấn đề cần kết hợp hài hoà yếu tố khác lãi suất, sách Marketing khách hàng, hình thức huy động vốn, uy tín khách hàng… Tuy nhiên khơng phải có nguồn vốn lớn tốt, cần phải phù hợp với qui mô hoạt động Ngân hàng, mức vốn tự có, khả cho vay đầu tư Ngân hàng… Hơn việc mở rộng hoạt động thực an tồn nguồn vốn huy động ln có tốc độ tăng trưởng ổn định Nếu qui mô vốn lớn Ngân hàng khơng kiểm sốt, khơng dự đốn xu hướng dòng tiền gửi vào rút giai đoạn khó khăn việc cho vay va đầu tư chủ động • Bốn là: Điều hành tốt nguồn vốn phục vụ kinh doanh Trong hoạt động Ngân hàng thường xuyên xảy tình trạng khơng cân đối vốn chi nhánh hệ thống, Ngân hàng Nếu có cơng tác quản lý huy động vốn hợp lý Ngân hàng linh hoạt việc giải tình trạng thừa thiếu tạm thời Một số biện pháp thường sử dụng điều chuyển vốn chi nhánh (trong trường hợp cân đối nội bộ), vay Ngân hàng khác, vay NHTƯ…Chất lượng huy động thể việc đưa định lựa chọn đắn, có lợi Ngân hàng, đảm bảo chủ động kinh doanh PHẦN - - SỬ DỤNG VỐN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3.1 Tiền mặt Ngân hàng thương mại phải dự trữ tiền mặt để đáp ứng qui định dự trữ bắt buộc FED Dự trữ bắt buộc, hay tỷ lệ dự trữ bắt buộc quy định ngân hàng trung ương tỷ lệ tiền mặt tiền gửi mà ngân hàng thương mại bắt buộc phải tuân thủ để đảm bảo tính khoản Các ngân hàng giữ tiền mặt cao tỷ lệ trữ bắt buộc khơng phép giữ tiền mặt tỷ lệ Nếu thiếu hụt tiền mặt ngân hàng thương mại phải vay thêm tiền mặt, thường từ ngân hàng trung ương để đảm bảo tỷ lệ dự trữ bắt buộc Đây công cụ ngân hàng trung ương nhằm thực sách tiền tệ cách làm thay đổi số nhân tiền tệ Ngân hàng sử dụng nhiều nguồn để đáp ứng nhu cầu vốn tạm thời, họ khơng trọng việc dự trữ nhiều mức qui định Ngân hàng giữ tiền mặt kho nhà nước trung ương Tiền mặt kho quỹ chủ yếu dùng dể đáp ứng nhu cầu rút tền khách hàng, tiền mặt gởi Ngân hàng Trung ương chủ yếu phục vụ mục đích dự trữ bắt buộc 3.2 Hoạt động cho vay: hoạt động kinh doanh chủ yếu ngân hàng thương mại để tạo lợi nhuận Đây hạt động mang lại khoản thu nhập lớn ngân hàng SVTH: Nhóm Trang 16 Bài báo cáo Ngân hàng thương mại 3.3 Theo thời hạn cho vay( loại cho vay doanh nghiệp) Cho vay ngắn hạn: thời gian co vay đến năm sử dụng đẻ bổ sung bù đắp thiếu hụt vốn lưu động doanh nghiệp nhu cầu tiêu dùng ngắn hạn cá nhân Cho vay trung hạn: thời gian cho vay từ đến năm Tín dụng trung hạn chủ yếu sử dụng để đàu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến hoăc đổi thiết bị, công nghệ, mở rộng kinh doanh, xây dựng dự án có qui mơ nhỏ thời gian thu hồi nhanh Bên cạnh đó, dùng để đù tư tài sản lưu động thương xuyên cuả doanh nghiệp, doanh nghiệp thành lập Cho vay dài hạn: thơi gian cho vay năm Loại tín dụng dùng để đáp ứng nhu cầu đầu tư dài hạn xây dựng nhà ở, thiết bị, phương tiện vận tải có qui mơ lớn, xây dựng xí nghiệp lớn 3.4 Cho vay hợp vốn: sô công ty lớn muốn vay khoản tiền lớn mức mà ngân hàng sẵn sàng cho vay, ngân hàng gom góp vấn vay hình thức cho vay hợp vốn Một số ngân hàng đngs vai trò ngân hàng chủ trì: xếp cơng việc liên quan đến hợp đồng, cứng từ, giải ngân tốn khoản vay Các ngân hàng lại cung cáp vốn cho ngân hàng chủ trì để chuyển cho người vay 3.5 Cho vay tiêu dùng: Cho vay tiêu dùng hiểu hình thức tài trợ cho mục đích chi tiêu cá nhân, hộ gia đình Các khoản cho vay tiêu dùng nguồn tài quan trọng giúp người tiêu dùng trang trải nhu cầu sống nhà ở, phương tiện lại, tiện nghi sinh hoạt, học tập, du lịch, y tế… trước họ có đủ khả tài để hưởng thụ Cho vay trả góp: cung cấp vón cho cá nhân để phục vụ nhu cầu mua sắm gia đình Cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng cho khách hàng thỏa mãn điều kiện ngân hàng Việc đánh giá uy tín người vay dễ dàng so với cho vay doanh nghiệp Dòng tiền khách hàng thường đơn giản dể dự đốn dòng tiền doanh nghiêp Số tiền ho vay trung bình cá nhân thường nhỏ, đảm bảo việc phân tích chi tiết 3.6 Cho vay bất động sản: Cho vay khoản vay mua bất đọng sản để ở, kì hạn cho vay thường 15 đến 30 năm, khoản cho vay ngắn hạn toán lần vào cuối kì phổ biến Khoản vay đươc thường đảm bảo tài sản hình thành từ vốn vay Các Ngân hàng thương mại cung cấp khoản cho vay bất động sản thương mại cho vay để xây dựng cac khu mua sắm, nhà cho thuê SVTH: Nhóm Trang 17 Bài báo cáo Ngân hàng thương mại 3.7 Đầu tư vào chứng khoán: Trái phiếu kho bạc trái phiếu tổ chức phủ liên bang Ngân hàng mua trái phiếu kho bạc trái phiếu đượ phát hành phủ liên bang Các tổ chức Qũy chấp chấp nhà quốc gia liên bang tập đoàn chấp cho vay ua nhà liên bang Trái phiếu doanh nghiệp quyền địa phương Mặc dù trái phiếu doanh nghiệp có rủi ro tín dụng cao thường có lợi tức cao so với trái phiếu kho bạc trái phiếutổ chức phủ Thu nhập lãi từ trí phiếu doanh nghiệp trái phiếu địa phương miễn thuế liên bang 3.8 Hợp đồng mua lại: Ngân hàng đóng vai trò người cho vay cách mua với cam kết bán lại, việc cung cấp nguồn vốn ngắn hạn cho doanh nghiệp cho khoản vay ngân hàng đảm bảo 3.9 Bán vốn liên bang: số ngân hàng thường cho ngân hàng khác vay thị trường vốn liên bang Ki hạn khoản vay thường ngắn, ngày vài ngày, ngân hàng nhỏ người cho vay phổ biến thị trường vốn liên bang 3.10 Tài sản cố định: ngân hàng phải đầu tư số tài sản cố định định trụ sở, văn phòng, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, phần mềm cơng nghệ… để thực hoạt động kinh doanh 3.11 Cho vay eurodollar: chi nhánh ngân hàng Mỹ bên Mỹ số ngân hàng có vốn nước ngồi cung cấp khoản vay dollar cho doanh nghiệp phủ PHẦN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 4.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4.1.1 ĐỊNH NGHĨA : Ngân hàng thương mại loại ngân hàng trực tiếp giao dịch với công ty, xí nghiệp, tổ chức kinh tế, quan đồn thể cá nhân … việc nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm sử dụng số vốn vay, chiết khấu, cung cấp phương tiện toán cung ứng dịch vụ ngân hàng SVTH: Nhóm Trang 18 Bài báo cáo Ngân hàng thương mại Theo Luật tổ chức tín dụng 07/1997/QH10 Luật số 20/2004/QH11 sửa đổi, bổ sung số điều Luật tổ chức tín dụng : “Ngân hàng loại hình tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan” Có thể nói ngân hàng thương mại định chế tài trung gian quan trọng vào loại bậc kinh tế thị trường Các nguồn tiền nhàn rỗi nằm rải rác xã hội ngân hàng huy động lại, để cấp tín dụng cho tổ chức kinh tế, cá nhân Luật số 06/1997/QH10 Ngân hàng Nhà nước Luật số 10/2003/QH11 việc sửa đổi, bổ sung số điều Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu rõ : “Hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận t iền gửi sử dụng số tiền để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ tốn” • • Từ nói chất Ngân hàng thương mại sau : • Ngân hàng thương mại loại hình doanh nghiệp đơn vị kinh tế Nó có cấu, tổ chức máy doanh nghiệp bình đẳng quan hệ kinh tế với doanh nghiệp khác, tự chủ kinh tế có nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước • Ngân hàng thương mại hoạt động lĩnh vực tiền tệ tín dụng dịch vụ ngân hàng Những lĩnh vực góp phần cung ứng khối lượng vốn tín dụng lớn cho kinh tế - xã hội Hoạt động ngân hàng thương mại mang tính chất kinh doanh Nhận tiền gửi Các tổ chức, cá nhân xã hội cho vay, cung cấp NHTM Tiết kiệm dịch vụ NH Các tổ chức, cá nhân xã hội Hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam bao gồm : • • • • Ngân hàng Thương mại quốc doanh Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngân hàng liên doanh Chi nhánh ngân hàng nước 4.1.2 CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM: a) Hoạt động huy động vốn : Vốn huy động nguồn vốn chủ yếu ngân hàng thương mại, thực chất tài sản tiền sở hữu chủ mà ngân hàng tạm quản lý, với nghĩa vụ hoàn trả kịp thời đầy đủ theo yêu cầu khách hàng Khơng có nghiệp vụ huy động vốn, ngân hàng thương mại khơng có đủ vốn tài trợ cho hoạt động Đây hoạt động góp phần giải SVTH: Nhóm Trang 19 Bài báo cáo Ngân hàng thương mại đầu vào cho ngân hàng Về phía khách hàng, nghiệp vụ huy động vốn cung cấp cho họ kênh tiết kiệm đầu tư sinh lợi, cung cấp nơi an toàn để cất trữ tích lũy vốn nhàn rỗi Ngân hàng thực huy động vốn thông qua nguồn chủ yếu sau :  Tiền gửi có kì hạn, khơng kì hạn loại t iền gửi khác tổ chức, cá nhân xã hội  Phát hành chứng tiền gửi, trái phiếu giấy tờ có giá khác để huy động vốn tổ c hức, cá nhân nước nước  Tiền vay từ tổ chức tín dụng khác hoạt động Việt Nam nước  Tiền vay từ Ngân hàng Nhà nước  Các hình thức huy động vốn khác theo quy định Ngân hàng Nhà nước • Hoạt động tín dụng : Nghiệp vụ huy động cấp tín dụng nghiệp vụ sử dụng vốn quan trọng nhất, định đến tồn phát triển ngân hàng Hoạt động tín dụng tạo phận tài sản có sinh lời lớn ngân hàng thương mại, tức tạo nguồn thu nhập để trang trải chi phí hoạt động, đồng thời tạo lợi nhuận để vừa làm nghĩa vụ đóng góp cho Ngân sách, vừa tích lũy để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh Điều Nghị định 47/2000/NĐ-CP qui định : “Ngân hàng thương mại cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài hình thức khác theo quy định Ngân hàng Nhà nước” Trong hoạt động này, hoạt động cho vay hoạt động quan trọng nhất, chiếm tỷ trọng lớn hoạt động ngân hàng Có thể nói, hoạt động tạo lợi nhuận cao đồng thời mang nhiều rủi ro Bộ phận tài sản có lớn ngân hàng thương mại dư nợ cho vay lại nằm tay khách hàng Do đó, độ rủi ro tín dụng phát sinh sau cho vay khách hàng trả nợ Điều đòi hỏi ngân hàng phải ln thận trọng hoạt động cấp tín dụng  Hoạt động dịch vụ toán ngân quĩ : Ngân hàng thực toán qua lại doanh nghiệp thông qua tài khoản mở ngân hàng, ngân hàng với ngân hàng thông qua tài khoản tiền gửi Ngân hàng Nhà nước • Hoạt động dịch vụ toán ngân quĩ ngân hàng thương mại bao gồm hoạt động sau : SVTH: Nhóm Trang 20 Bài báo cáo • • Ngân hàng thương mại Cung cấp phương tiện toán • Thực dịch vụ toán ngồi nước (thanh tốn séc, ủy nhiệm chi, thẻ tín dụng, tín dụng thư …) Thực tốn nội bộ, tốn liên ngân hàng • • • • • Thực thu hộ, chi hộ cho khách hàng (chuyển tiền, thu hộ séc, dịch vụ cung cấp thẻ tín dụng, thẻ tốn) Thực dịch vụ thu phát tiền mặt cho khách hàng Thực dịch vụ toán khác theo qui định Việc thực toán quốc tế phải Ngân hàng Nhà nước cho phép  Các hoạt động khác : Ngân hàng thương mại thực thêm số hoạt động khác hoạt động : • Dùng vốn điều lệ quĩ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần tổ chức khác Mức góp vốn, mua cổ phần ngân hàng thương mại doanh nghiệp, tổng mức góp vốn, mua cổ phần ngân hàng thương mại tất doanh nghiệp không vượt mức tối đa theo quy định Ngân hàng Nhà nước • Thực mua bán công cụ thị trường tiền tệ • Ngân hàng thương mại phép trực tiếp kinh doanh hay thành lập công ty trực thuộc để kinh doanh vàng, ngoại hối Ngân hàng Nhà nước cho phép • Ngân hàng ủy thác, nhận ủy thác làm đại lý lĩnh vực liên quan hoạt động ngân hàngNgân hàng thương mại cung ứng dịch vụ bảo hiểm; thành lập công ty trực thuộc liên doanh để kinh doanh bảo hiểm theo quy định pháp luật • Cung ứng các dịch vụ tư vấn tài chính, tiền tệ • Thực dịch vụ bảo quản giấy tờ, vật quí Điều 20 Nghị định 49/2000/NĐ-CP qui định : Ngân hàng thương mại không trực tiếp kinh doanh bất động sản SVTH: Nhóm Trang 21 Bài báo cáo Ngân hàng thương mại 4.2 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 4.2.1 NHỮNG THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC : Quy mô ngày mở rộng: Trong thời gian vừa qua, giai đoạn từ 2006 đến 2008, có ngày nhiều cơng ty có vốn lớn tham gia vào việc kinh doanh ngân hàng Có thể kể đến số “đại gia” tiêu biểu : Dầu khí, Điện lực, Cao su… Việc dù dù nhiều có mặt tích cực hồn cảnh kinh tế nước ta có nhu cầu tập trung vốn cao độ cho nhiều dự án quy mô khác Việc thành lập thêm ngân hàng làm tăng tính cạnh tranh giúp cho kinh tế động Các dịch vụ ngân hàng cung cấp thuận tiện đa dạng cho khách hàng Một minh chứng cụ thể tham gia nhiều ngân hàng thương mại cổ phần vào thị trường tài tiền tệ làm cho nhiều ngân hàng thương mại quốc doanh trở nên động hơn, hoạt động cạnh tranh lành mạnh hơn, mang lại thuận tiện hiệu cao cho khách hàng Điều khác hẳn tình hình quan liêu, bao cấp cách 5, năm Hiệu nhãn t iền khơng cảnh xếp hàng chờ đợi phải chạy chọt vay vốn Đồng thời với số lượng ngân hàng ngày đơng đảo, tiến trình tốn giao dịch khơng dùng tiền mặt đẩy nhanh hơn, góp phần thúc đẩy tính minh bạch lĩnh vực tài chính, qua đóng góp tích cực, hiệu vào công chống tham nhũng nước ta Không chịu để kẻ đến sau lấn lướt thị trường, ngân hàng thương mại cổ phần đua tăng vốn Năm 2007, Sacombank gây sốc kế hoạch tăng vốn từ 2.089 tỷ đồng lên 4.450 tỷ đồng, thay dự định ban đầu 3.540 tỷ đồng đến ngày 29/08/2008, số 5.116 tỷ đồng Anh hai ACB không chịu kém, huy động từ nguồn khác để có thêm 1.500 tỷ đồng nhằm nâng vốn điều lệ lên 2.630 tỷ đồng năm 2007, 2.630 tỷ đồng lên 5.805 tỷ đồng năm 2008 từ nguồn 1.471 tỷ đồng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 1.704 tỷ đồng từ thặng dư vốn Nhiều ngân hàng thuộc lớp đàn em cố chen chân gia nhập câu lạc 2.000 tỷ, 1.000 tỷ đồng Ngân hàng Quốc Tế (VIB Bank) liên tục tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng năm 2005 đến 3000 tỷ Ngân hàng Đông Nam Á (SeaBank) tuyên bố tăng vốn từ 3000 tỷ đồng lên 4068 tỷ đồng kể từ ngày 31/12/2008 Nên nhớ lại số 1000 tỷ năm 2007 để nhận thấy mức độ gia tăng nhanh chóng Trong lúc này, hàng loạt ngân hàng cổ phần nông thôn (bị giới hạn hoạt động) vội đệ đơn xin chuyển đổi mơ hình thành ngân hàng thị nhằm mở rộng phạm vi, địa bàn hoạt động tăng thị phần SVTH: Nhóm Trang 22 Bài báo cáo Ngân hàng thương mại Top 10 ngân hàng lớn Việt Nam Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam Ngân Hàng Thương Mại CP Quốc Tế Việt Nam Ngân Hàng TMCP Á Châu Ngân Hàng TM CP Sài Gòn Thương Tín Ngân Hàng Thương Mại CP Kỹ Thương Việt Nam Ngân Hàng TM CP Phương Nam 10 Ngân Hàng TM CP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Nguồn : danh sách VNR 500 – 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam Theo thống kê, đến trung tuần tháng 12, ngân hàng cần phải đạt "chuẩn" vốn 1.000 tỉ đồng Bắc Á, Đại Á, Đại Tín, Đệ Nhất, Gia Định, Kiên Long, Mỹ Xuyên, Việt Nam Thương tín Thái Bình Dương Hệ thống ngân hàng huy động cung cấp lượng vốn lớn cho kinh tế, ước tính hàng năm chiếm khoảng 16-18% GDP, gần 50% vốn đầu tư tồn xã hội Tăng trưởng tín dụng liên tục tăng năm SVTH: Nhóm Trang 23
- Xem thêm -

Xem thêm: thị trường và các định chế tài chính ngân hàng thương mại, thị trường và các định chế tài chính ngân hàng thương mại, PHẦN 2 NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 2 Vốn thuộc sở hữu của Ngân hàng, Nguồn vốn uỷ thác đầu tư, PHẦN 4 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM, 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay