Tự học lập trình C cơ bản hiệu quả qua video hướng dẫn

8 38 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 14:08

Tự học lập trình C cơ bản hiệu quả qua video hướng dẫnTrước khi học lập trình C, bạn phải có kiến ​​thức căn bản về máy tính, lập trình C là bước đi đầu tiên trên con đường trở thành một developer chuyên nghiệp. Công nghệ luôn thay đổi từng ngày, là một lập trình viên thì bạn luôn cần phải cập nhật những kiến thức mới. Khi mới bắt đầu với nghề lập trình thì hầu như tất cả các lập trình viên đều học lập trình C, đây là một trong những ngôn ngữ phổ biến được dùng nhiều nhất để lập trình ứng dụng và các hệ điều hành. Trước học lập trình C, bạn phải kiến thức máy tính, lập trình C bước đường trở thành developer chuyên nghiệp Công nghệ thay đổi ngày, lập trình viên bạn ln cần phải cập nhật kiến thức Khi bắt đầu với nghề lập trình tất lập trình viên học lập trình  C, ngôn ngữ phổ biến dùng nhiều để lập trình ứng dụng hệ điều hành C ngôn ngữ ưu nhà tuyển dụng ưu chuộng giới C sánh ngang hàng với ngôn ngữ hàng đầu sử dụng C để viết hệ điều hành UNIX, bên cạnh Windows, Mac OS X Linux phát triển dựa ngơn ngữ Ngồi ngơn ngữ lập trình khác Pearl, python hay PHP đứa C Nếu bạn kiến thức vững C bạn tương lai xán lạn đấy, chắn giúp cho bạn nhiều việc phát triển web Nếu bạn muốn học lập trình C gợi ý giúp bạn “bay” nhanh đường nghiệp Một lựa chọn hợp lí bạn bắt đầu làm quen với cơng việc lập trình sử dụng mơi trường phát triển tích hợp Tuy nhiên, bạn cần biết chương tối thiểu để lập trình C Đó trình soạn thảo văn (text editor) trình biên dịch (compiler) Trình soạn thảo văn sử dụng để viết mã nguồn chương trình, cho tệp văn thơ khơng liệu khác ngồi liệu văn nhiều trình soạn thảo văn Một số Notepad, ngồi vi, vim Emacs Tuy nhiên trình soạn thảo văn chức tơ sáng cú pháp điều bạn nên sử dụng giúp việc đọc mã nguồn trở nên dễ dàng (mã chương trình dạng ngơn ngữ lập trình bậc cao), dễ phát lỗi cú pháp Tiếp đến bạn cần trình biên dịch C Một trình biên dịch chương trình chuyển đổi mã nguồn thành mã máy, giúp máy tính hiểu yêu cầu người lập trình thực theo Một số trình dịch C phổ biến: OpenWatcom, Trình dịch Borland C, Microsoft Visual Studio Express, Tiny C compiler, GNU Compiler Collection - GNU C Compiler Một môi trường phát triển tích hợp IDE chương trìnhlập trình viên, nhà phát triển cần dùng, thường giao diện đồ hoạ, kết hợp thành gói Những chương trình thường bao gồm trình soạn thảo, trình nối, trình dịch, trình gỡ lỗi Một số IDE phổ biến: CDT, Anjuta, Geany, Little C Compiler, Xcode +, Microsoft Visual Studio Express, Code:Blocks , Pelles C, Dev C+ Một số ví dụ việc sử dụng C là: - Các hệ điều hành - Các trình biên dịch ngơn ngữ - Assemblers - Biên tập văn - Print Spoolers - Network Drivers - Chương trình đại - sở liệu - Ngơn ngữ biên dịch Với chia sẻ bạn hiểu cách tiếp cận C cho người bắt đầu Nếu bạn yêu thích nghề lập trình học lập trình C+ Stanford – dạy kinh nghiệm lập trình đường ngắn bạn tiến gần với đường trở thành lập trình viên giỏi Xem chi tiết khóa học C đây: https://stanford.com.vn/dao­tao/khoa­hoc/id/27/khoa­hoc­  lap­trinh­cc   Nếu bạn u thích lập trình muốn theo đuổi đường đó, tham khảo video miễn phí học lập trình C Stanford sau nhé: https://www.youtube.com/watch?v=sEP­uNUy5xo -STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Hotline: 0936 172 315 - 024 6275 2212 Trước học lập trình C, bạn phải kiến thức máy tính, lập trình C bước đường trở thành developer chuyên nghiệp Công nghệ thay đổi ngày, lập trình viên bạn ln cần phải cập nhật kiến thức Khi bắt đầu với nghề lập trình tất lập trình viên học lập trình  C, ngơn ngữ phổ biến dùng nhiều để lập trình ứng dụng hệ điều hành C ngôn ngữ ưu nhà tuyển dụng ưu chuộng giới C sánh ngang hàng với ngôn ngữ hàng đầu sử dụng C để viết hệ điều hành UNIX, bên cạnh Windows, Mac OS X Linux phát triển dựa ngơn ngữ Ngồi ngơn ngữ lập trình khác Pearl, python hay PHP đứa C Nếu bạn kiến thức vững C bạn tương lai xán lạn đấy, chắn giúp cho bạn nhiều việc phát triển web Nếu bạn muốn học lập trình C gợi ý giúp bạn “bay” nhanh đường nghiệp Một lựa chọn hợp lí bạn bắt đầu làm quen với công việc lập trình sử dụng mơi trường phát triển tích hợp Tuy nhiên, bạn cần biết chương tối thiểu để lập trình C Đó trình soạn thảo văn (text editor) trình biên dịch (compiler) Trình soạn thảo văn sử dụng để viết mã nguồn chương trình, cho tệp văn thơ khơng liệu khác ngồi liệu văn nhiều trình soạn thảo văn Một số Notepad, ngồi vi, vim Emacs Tuy nhiên trình soạn thảo văn chức tô sáng cú pháp điều bạn nên sử dụng giúp việc đọc mã nguồn trở nên dễ dàng (mã chương trình dạng ngơn ngữ lập trình bậc cao), dễ phát lỗi cú pháp Tiếp đến bạn cần trình biên dịch C Một trình biên dịch chương trình chuyển đổi mã nguồn thành mã máy, giúp máy tính hiểu u cầu người lập trình thực theo Một số trình dịch C phổ biến: OpenWatcom, Trình dịch Borland C, Microsoft Visual Studio Express, Tiny C compiler, GNU Compiler Collection - GNU C Compiler Một mơi trường phát triển tích hợp IDE chương trìnhlập trình viên, nhà phát triển cần dùng, thường giao diện đồ hoạ, kết hợp thành gói Những chương trình thường bao gồm trình soạn thảo, trình nối, trình dịch, trình gỡ lỗi Một số IDE phổ biến: CDT, Anjuta, Geany, Little C Compiler, Xcode +, Microsoft Visual Studio Express, Code:Blocks , Pelles C, Dev C+ Một số ví dụ việc sử dụng C là: - Các hệ điều hành - Các trình biên dịch ngôn ngữ - Assemblers - Biên tập văn - Print Spoolers - Network Drivers - Chương trình đại - sở liệu - Ngôn ngữ biên dịch Với chia sẻ bạn hiểu cách tiếp cận C cho người bắt đầu Nếu bạn yêu thích nghề lập trình học lập trình C+ Stanford – dạy kinh nghiệm lập trình đường ngắn bạn tiến gần với đường trở thành lập trình viên giỏi Xem chi tiết khóa học C đây: https://stanford.com.vn/dao­tao/khoa­hoc/id/27/khoa­hoc­  lap­trinh­cc   Nếu bạn yêu thích lập trình muốn theo đuổi đường đó, tham khảo video miễn phí học lập trình C Stanford sau nhé: https://www.youtube.com/watch?v=sEP­uNUy5xo -STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Hotline: 0936 172 315 - 024 6275 2212 ... Anjuta, Geany, Little C Compiler, Xcode +, Microsoft Visual Studio Express, Code:Blocks , Pelles C, Dev C+ Một số ví dụ vi c sử dụng C là: - C c hệ điều hành - C c trình biên dịch ngơn ngữ - Assemblers... Xem chi tiết khóa h c C đây: https://stanford.com.vn/dao­tao/khoa hoc/ id/27/khoa hoc lap trinh cc   Nếu bạn u thích lập trình muốn theo đuổi đường đó, tham khảo video miễn phí h c lập trình C. .. biến: OpenWatcom, Trình dịch Borland C, Microsoft Visual Studio Express, Tiny C compiler, GNU Compiler Collection - GNU C Compiler Một môi trường phát triển tích hợp IDE chương trình mà lập trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tự học lập trình C cơ bản hiệu quả qua video hướng dẫn, Tự học lập trình C cơ bản hiệu quả qua video hướng dẫn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay