Học Java cơ bản trong 36 giờ cùng chuyên gia Stanford

12 46 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 13:55

Học Java chuyên gia giỏi Stanford giúp bạn kiến thức tồn diện ngơn ngữ lập trình Java lập trình sở liệu cách dễ dàng Bạn sinh viên công nghệ thơng tin muốn theo đuổi đường lập trình? Bạn lo lắng khơng biết theo nghề khơng? Bạn lựa chọn học Java phổ biến bạn khơng biết đâu? Đừng lo lắng, khóa học lập trình Java Stanford câu trả lời hoàn hảo dành cho bạn Tại nên chọn học Java bản? - Đơn giản – Java ngôn ngữ thiết kế để dễ học Sẽ dễ để trở thành master java bạn hiểu khái niệm OOP Java - Hướng đối tượng –mọi thứ Object JavaJava xây dựng dựa mơ hình Object nên dễ dàng bảo trì mở rộng - Nền tảng độc lập – Java biên dịch, không giống nhiều ngôn ngữ lập trình khác bao gồm C/C ++, Java khơng biên dịch thành ngôn ngữ máy tảng cụ thể, thay vào mã byte – tảng độc lập Trên tảng mà chạy, mã byte thông dịch máy ảo (JVM) - Mạnh mẽ –Bằng cách kiểm tra lỗi runtime kiểm tra lỗi thời gian biên dịch, Java làm nỗ lực để loại trừ tình dễ bị lỗi - Đa luồng –Java viết chương trình thực nhiều tác vụ đồng thời với tính đa luồng Tính cho phép lập trình viên xây dựng ứng dụng tương tác hoạt động trơn tru - Bảo mật – Java cho phép phát triển hệ thống khơng virut, giả mạo với tính an tồn - Portable –Trình biên dịch Java viết ANSI C, tập POSIX Java khả chuyển kiến trúc tập trung khơng khía cạnh thực phụ thuộc đặc tả - Kiến trúc – trung lập – Trình biên dịch Java làm cho mã biên dịch thực thi nhiều vi xử lý cách tạo định dạng tệp đối tượng kiến trúc trung lập với diện hệ điều hành Java - Hiệu cao – Với việc sử dụng trình biên dịch Just-In-Time, Java cho phép thực hiệu cao - Phân tán – Java thiết kế cho môi trường phân tán Internet - Thông dịch – Mã byte Java dịch trực tiếp tới máy tính gốc khơng lưu trữ đâu - Năng động – Vì Java thiết kế để thích nghi với mơi trường phát triển nên ngơn ngữ động C/C++ Các chương trình Java mang lượng lớn thơng tin runtime mà sử dụng để giải quyết, xác minh truy cập vào đối tượng runtime Tất ưu điểm đủ để thấy lực hấp dẫn nghề lập trình Java việc để bạn biết theo học nghề học để bạn nghề nhanh Và môi trường với nhiều điểm nhấn ưu việt Stanford kể giúp bạn lựa chọn đắn như: ➡ Được học theo mô hình chuẩn quốc tế ➡ Học thật làm thật, học đôi với hành ➡ Học tập làm việc với đội ngũ giúp viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình ➡ sở vật chất đại, đầy đủ cho học viên suốt trình học tập rèn luyện … Xem thêm chi tiết đây: https://stanford.com.vn/dao-tao/khoa-hoc/id/4/khoa-laptrinh-java-for-base Bạn xem video miễn phí hướng dẫn học lập trình Java miễn phí cho người bắt đầu đây: https://www.youtube.com/watch?v=hgXzWFVKE2w ☎ STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Hotline: 0936 172 315; 024 6275 2212 Học Java chuyên gia giỏi Stanford giúp bạn kiến thức tồn diện ngơn ngữ lập trình Java lập trình sở liệu cách dễ dàng Bạn sinh viên công nghệ thông tin muốn theo đuổi đường lập trình? Bạn lo lắng khơng biết theo nghề khơng? Bạn lựa chọn học Java phổ biến bạn khơng biết đâu? Đừng lo lắng, khóa học lập trình Java Stanford câu trả lời hoàn hảo dành cho bạn Tại nên chọn học Java bản? - Đơn giản – Java ngôn ngữ thiết kế để dễ học Sẽ dễ để trở thành master java bạn hiểu khái niệm OOP Java - Hướng đối tượng –mọi thứ Object JavaJava xây dựng dựa mơ hình Object nên dễ dàng bảo trì mở rộng - Nền tảng độc lập – Java biên dịch, không giống nhiều ngơn ngữ lập trình khác bao gồm C/C ++, Java không biên dịch thành ngôn ngữ máy tảng cụ thể, thay vào mã byte – tảng độc lập Trên tảng mà chạy, mã byte thơng dịch máy ảo (JVM) - Mạnh mẽ –Bằng cách kiểm tra lỗi runtime kiểm tra lỗi thời gian biên dịch, Java làm nỗ lực để loại trừ tình dễ bị lỗi - Đa luồng –Java viết chương trình thực nhiều tác vụ đồng thời với tính đa luồng Tính cho phép lập trình viên xây dựng ứng dụng tương tác hoạt động trơn tru - Bảo mật – Java cho phép phát triển hệ thống khơng virut, giả mạo với tính an tồn - Portable –Trình biên dịch Java viết ANSI C, tập POSIX Java khả chuyển kiến trúc tập trung khơng khía cạnh thực phụ thuộc đặc tả - Kiến trúc – trung lập – Trình biên dịch Java làm cho mã biên dịch thực thi nhiều vi xử lý cách tạo định dạng tệp đối tượng kiến trúc trung lập với diện hệ điều hành Java - Hiệu cao – Với việc sử dụng trình biên dịch Just-In-Time, Java cho phép thực hiệu cao - Phân tán – Java thiết kế cho môi trường phân tán Internet - Thông dịch – Mã byte Java dịch trực tiếp tới máy tính gốc khơng lưu trữ đâu - Năng động – Vì Java thiết kế để thích nghi với mơi trường phát triển nên ngơn ngữ động C/C++ Các chương trình Java mang lượng lớn thơng tin runtime mà sử dụng để giải quyết, xác minh truy cập vào đối tượng runtime Tất ưu điểm đủ để thấy lực hấp dẫn nghề lập trình Java việc để bạn biết theo học nghề học để bạn nghề nhanh Và mơi trường với nhiều điểm nhấn ưu việt Stanford kể giúp bạn lựa chọn đắn như: ➡ Được học theo mơ hình chuẩn quốc tế ➡ Học thật làm thật, học đôi với hành ➡ Học tập làm việc với đội ngũ giúp viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình ➡ sở vật chất đại, đầy đủ cho học viên suốt trình học tập rèn luyện … Xem thêm chi tiết đây: https://stanford.com.vn/dao-tao/khoa-hoc/id/4/khoa-laptrinh-java-for-base Bạn xem video miễn phí hướng dẫn học lập trình Java miễn phí cho người bắt đầu đây: https://www.youtube.com/watch?v=hgXzWFVKE2w ☎ STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Hotline: 0936 172 315; 024 6275 2212 Học Java chuyên gia giỏi Stanford giúp bạn kiến thức tồn diện ngơn ngữ lập trình Java lập trình sở liệu cách dễ dàng Bạn sinh viên công nghệ thơng tin muốn theo đuổi đường lập trình? Bạn lo lắng khơng biết theo nghề khơng? Bạn lựa chọn học Java phổ biến bạn khơng biết đâu? Đừng lo lắng, khóa học lập trình Java Stanford câu trả lời hoàn hảo dành cho bạn Tại nên chọn học Java bản? - Đơn giản – Java ngôn ngữ thiết kế để dễ học Sẽ dễ để trở thành master java bạn hiểu khái niệm OOP Java - Hướng đối tượng –mọi thứ Object JavaJava xây dựng dựa mơ hình Object nên dễ dàng bảo trì mở rộng - Nền tảng độc lập – Java biên dịch, không giống nhiều ngôn ngữ lập trình khác bao gồm C/C ++, Java khơng biên dịch thành ngôn ngữ máy tảng cụ thể, thay vào mã byte – tảng độc lập Trên tảng mà chạy, mã byte thông dịch máy ảo (JVM) - Mạnh mẽ –Bằng cách kiểm tra lỗi runtime kiểm tra lỗi thời gian biên dịch, Java làm nỗ lực để loại trừ tình dễ bị lỗi - Đa luồng –Java viết chương trình thực nhiều tác vụ đồng thời với tính đa luồng Tính cho phép lập trình viên xây dựng ứng dụng tương tác hoạt động trơn tru - Bảo mật – Java cho phép phát triển hệ thống khơng virut, giả mạo với tính an tồn - Portable –Trình biên dịch Java viết ANSI C, tập POSIX Java khả chuyển kiến trúc tập trung khơng khía cạnh thực phụ thuộc đặc tả - Kiến trúc – trung lập – Trình biên dịch Java làm cho mã biên dịch thực thi nhiều vi xử lý cách tạo định dạng tệp đối tượng kiến trúc trung lập với diện hệ điều hành Java - Hiệu cao – Với việc sử dụng trình biên dịch Just-In-Time, Java cho phép thực hiệu cao - Phân tán – Java thiết kế cho môi trường phân tán Internet - Thông dịch – Mã byte Java dịch trực tiếp tới máy tính gốc khơng lưu trữ đâu - Năng động – Vì Java thiết kế để thích nghi với mơi trường phát triển nên ngơn ngữ động C/C++ Các chương trình Java mang lượng lớn thơng tin runtime mà sử dụng để giải quyết, xác minh truy cập vào đối tượng runtime Tất ưu điểm đủ để thấy lực hấp dẫn nghề lập trình Java việc để bạn biết theo học nghề học để bạn nghề nhanh Và môi trường với nhiều điểm nhấn ưu việt Stanford kể giúp bạn lựa chọn đắn như: ➡ Được học theo mô hình chuẩn quốc tế ➡ Học thật làm thật, học đôi với hành ➡ Học tập làm việc với đội ngũ giúp viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình ➡ sở vật chất đại, đầy đủ cho học viên suốt trình học tập rèn luyện … Xem thêm chi tiết đây: https://stanford.com.vn/dao-tao/khoa-hoc/id/4/khoa-laptrinh-java-for-base Bạn xem video miễn phí hướng dẫn học lập trình Java miễn phí cho người bắt đầu đây: https://www.youtube.com/watch?v=hgXzWFVKE2w ☎ STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Hotline: 0936 172 315; 024 6275 2212 Học Java chuyên gia giỏi Stanford giúp bạn kiến thức tồn diện ngơn ngữ lập trình Java lập trình sở liệu cách dễ dàng Bạn sinh viên công nghệ thông tin muốn theo đuổi đường lập trình? Bạn lo lắng khơng biết theo nghề khơng? Bạn lựa chọn học Java phổ biến bạn khơng biết đâu? Đừng lo lắng, khóa học lập trình Java Stanford câu trả lời hoàn hảo dành cho bạn Tại nên chọn học Java bản? - Đơn giản – Java ngôn ngữ thiết kế để dễ học Sẽ dễ để trở thành master java bạn hiểu khái niệm OOP Java - Hướng đối tượng –mọi thứ Object JavaJava xây dựng dựa mơ hình Object nên dễ dàng bảo trì mở rộng - Nền tảng độc lập – Java biên dịch, không giống nhiều ngơn ngữ lập trình khác bao gồm C/C ++, Java không biên dịch thành ngôn ngữ máy tảng cụ thể, thay vào mã byte – tảng độc lập Trên tảng mà chạy, mã byte thơng dịch máy ảo (JVM) - Mạnh mẽ –Bằng cách kiểm tra lỗi runtime kiểm tra lỗi thời gian biên dịch, Java làm nỗ lực để loại trừ tình dễ bị lỗi - Đa luồng –Java viết chương trình thực nhiều tác vụ đồng thời với tính đa luồng Tính cho phép lập trình viên xây dựng ứng dụng tương tác hoạt động trơn tru - Bảo mật – Java cho phép phát triển hệ thống khơng virut, giả mạo với tính an tồn - Portable –Trình biên dịch Java viết ANSI C, tập POSIX Java khả chuyển kiến trúc tập trung khơng khía cạnh thực phụ thuộc đặc tả - Kiến trúc – trung lập – Trình biên dịch Java làm cho mã biên dịch thực thi nhiều vi xử lý cách tạo định dạng tệp đối tượng kiến trúc trung lập với diện hệ điều hành Java - Hiệu cao – Với việc sử dụng trình biên dịch Just-In-Time, Java cho phép thực hiệu cao - Phân tán – Java thiết kế cho môi trường phân tán Internet - Thông dịch – Mã byte Java dịch trực tiếp tới máy tính gốc khơng lưu trữ đâu - Năng động – Vì Java thiết kế để thích nghi với mơi trường phát triển nên ngơn ngữ động C/C++ Các chương trình Java mang lượng lớn thơng tin runtime mà sử dụng để giải quyết, xác minh truy cập vào đối tượng runtime Tất ưu điểm đủ để thấy lực hấp dẫn nghề lập trình Java việc để bạn biết theo học nghề học để bạn nghề nhanh Và mơi trường với nhiều điểm nhấn ưu việt Stanford kể giúp bạn lựa chọn đắn như: ➡ Được học theo mơ hình chuẩn quốc tế ➡ Học thật làm thật, học đôi với hành ➡ Học tập làm việc với đội ngũ giúp viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình ➡ sở vật chất đại, đầy đủ cho học viên suốt trình học tập rèn luyện … Xem thêm chi tiết đây: https://stanford.com.vn/dao-tao/khoa-hoc/id/4/khoa-laptrinh-java-for-base Bạn xem video miễn phí hướng dẫn học lập trình Java miễn phí cho người bắt đầu đây: https://www.youtube.com/watch?v=hgXzWFVKE2w ☎ STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Hotline: 0936 172 315; 024 6275 2212 ... lựa chọn học Java phổ biến bạn đâu? Đừng lo lắng, khóa học lập trình Java Stanford câu trả lời hoàn hảo dành cho bạn Tại nên chọn học Java bản? - Đơn giản – Java ngôn ngữ thiết kế để dễ học Sẽ... chọn học Java phổ biến bạn khơng biết đâu? Đừng lo lắng, khóa học lập trình Java Stanford câu trả lời hoàn hảo dành cho bạn Tại nên chọn học Java bản? - Đơn giản – Java ngôn ngữ thiết kế để dễ học. .. lựa chọn học Java phổ biến bạn đâu? Đừng lo lắng, khóa học lập trình Java Stanford câu trả lời hoàn hảo dành cho bạn Tại nên chọn học Java bản? - Đơn giản – Java ngôn ngữ thiết kế để dễ học Sẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: Học Java cơ bản trong 36 giờ cùng chuyên gia Stanford, Học Java cơ bản trong 36 giờ cùng chuyên gia Stanford

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay