Các tình huống ứng dụng công nghệ trong thực tiễn

18 42 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 13:54

Sự hiểu biết về sự tiến bộ của công nghệ giúp con người:• Hiểu được những gì công nghệ làm được, những gì chưa• Đưa ra những ý tưởng cải tiến cuộc sốngcông việc của họ• Trên cơ sở xem xét những gì đang diễn ra xung quanh• Áp dụng tương tự vào tình huống bản thân• Sáng tạo những cách áp dụng khác• Ứng dụng công nghệ sẽ• Tiết kiệm nguồn lực• Tiết kiệm nhân lực• Tối ưu doanh thulợi Kỹ công nghệ giới đại Phần: Các tình thực tiễn Chương trình đào tạo Kỹ mềm Kỹ ứng dụng cơng nghệ Các tình ứng dụng công nghệ thực tiễn Việc ứng dụng cơng nghệ • Sự hiểu biết tiến cơng nghệ giúp người: • Hiểu cơng nghệ làm được, chưa • Đưa ý tưởng cải tiến sống/công việc họ • Trên sở xem xét diễn xung quanh • Áp dụng tương tự vào tình thân • Sáng tạo cách áp dụng khác • Ứng dụng cơng nghệ • Tiết kiệm nguồn lực • Tiết kiệm nhân lực • Tối ưu doanh thu/lợi nhuận • Cung cấp tiện nghi Tình • Kiếm tiền Youtube • YouTube cho phép người sản xuất video đăng video họ • Với lượt xem video này, người sản xuất nhận tiền từ YouTube • Số người xem đơng đồng nghĩa với số tiền kiếm nhiều • Cải tiến: sử dụng Google Trends phân tích xu hướng tìm kiếm • Tìm từ khóa tìm thường xun ngắn hạn • Từ sản xuất video đặt tên tiêu đề theo từ khóa tìm • Lượt xem đến tự nhiên từ cơng cụ tìm kiếm YouTube • Về lâu dài: nội dung (viral) yếu tố định số lượt xem Tình • Nội dung định doanh thu kinh doanh điện tử • Cùng ngân sách quảng cáo • Cùng đối tượng mục tiêu • Kết đo lường từ việc chạy quảng cáo khác với nội dung khác • Khơng biết nội dung tốt biết nội dung tốt • Thực A/B Testing Tình • Nội dung định doanh thu kinh doanh điện tử • Màu action button tốt hơn? Tình • Bãi giữ xe thơng minh • Thực tế: Tình • Bãi giữ xe thơng minh • Cái tiến: cơng nghệ OCR (Optical character recognition) Tình • Lợi ích từ bãi giữ xe thơng minh mới: • Khách hàng tự lấy thẻ, tự canh chỉnh trước camera • Khách hàng tự lấy xe qua trạm kiểm sốt • Cần nhân hơn, cơng việc nhẹ Tình • Điểm danh điện thoại thơng minh • Tình huống: hội trường có 1000 sinh viên GV cần điểm danh, có máy quét thẻ (Barcode) yêu cầu 1000 sinh viên đưa thẻ SV qua đầu đọc máy quét • Cải tiến: • Sử dụng Google Form • Sử dụng Shorten URL để rút gọn link đến Google Form • Cung cấp URL cho sinh viên • Đợi sinh viên truy cập vào Form • Yêu cầu sinh viên: nhập mã số sinh viên để điểm danh + mã bí mật vòng 30 giây • Mã bí mật số ngẫu nhiên GV đặt • Ngắt Form sau thời gian 30 giây • Xử lý liệu sau nhận Tình • Qn café lấy thơng tin khách hàng nào? • Membership • Wifi marketing Tình • cách Agoda muốn bạn đặt khách sạn cho chuyến du lịch • Giới thiệu Agoda • Giảm giá sâu/Giải thích giảm giá/Còn lại số lượng ít/Tạo cảm giác đơng người theo dõi phòng bạn xem /Theo đuổi bạn trang mạng xã hội, website bạn rời bỏ (re-marketing) Tình • Hệ khuyến nghị Amazon • Giới thiệu Amazon Tình • Hệ khuyến nghị Amazon • Bạn cửa hàng nhỏ • Bạn chưa có liệu để phân tích khuyến nghị • Tìm Amazon sản phẩm giống/tương tự với sản phẩm bạn bán chạy • Xem danh sách khuyến nghị mà Amazon đưa • Hãy mở rộng kinh doanh, gợi ý khách hàng bạn sản phẩm Tình • QRCode – Một tình thực tiễn rạp phim Galaxy • Mã vạch chiều thể nội dung text mã thành hình ảnh • QRCode demo: http://www.qr-code-generator.com/ • Có thể đọc QRCode máy đọc chun dụng, điện thoại thơng minh (Quy trình cũ) • Đặt vé tốn online • Nhận vé quầy • Vào rạp xem phim (có nhân viên sốt vé) Tình • QRCode – Một tình thực tiễn rạp phim Galaxy • Đặt vé online • Mã QRCode gửi Email • Mã lưu CSDL bán vé • Khán giả khơng cần lấy vé quầy mà vào thẳng rạp phim • Chiếu QRCode (bằng điện thoại) trước máy đọc để vào rạp • Nhân viên quan sát, khơng sốt vé Tình • Đạo đức quảng cáo trực tuyến - Cướp khách hàng nào? • Facebook Ads (Sponsored/Được tài trợ) • Engagement (tương tác) • Reach • Like • Share • Comment • Cá nhân tìm thấy Like, Share, Comment đối tượng tiềm có khả chuyển đổi thành khách hàng Tình • Đạo đức quảng cáo trực tuyến - Cướp khách hàng nào? • Vào Fanpage đối thủ cạnh tranh • Tìm post (quảng cáo) đối thủ • Xem mục Like/Comment/Share để đánh giá tìm khách hàng tiềm • Trao đổi trực tiếp với khách hàng để chào mời sản phẩm/dịch vụ tốt đối thủ • Giải pháp: Sử dụng chương trình quản lý fanpage tự động xóa comment, tự động trả lời messenger thông qua API Facebook ...Kỹ ứng dụng cơng nghệ Các tình ứng dụng công nghệ thực tiễn Việc ứng dụng công nghệ • Sự hiểu biết tiến cơng nghệ giúp người: • Hiểu cơng nghệ làm được, chưa • Đưa ý tưởng cải tiến sống /công. .. quanh • Áp dụng tương tự vào tình thân • Sáng tạo cách áp dụng khác • Ứng dụng cơng nghệ • Tiết kiệm nguồn lực • Tiết kiệm nhân lực • Tối ưu doanh thu/lợi nhuận • Cung cấp tiện nghi Tình • Kiếm... tốt • Thực A/B Testing Tình • Nội dung định doanh thu kinh doanh điện tử • Màu action button tốt hơn? Tình • Bãi giữ xe thơng minh • Thực tế: Tình • Bãi giữ xe thơng minh • Cái tiến: cơng nghệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Các tình huống ứng dụng công nghệ trong thực tiễn, Các tình huống ứng dụng công nghệ trong thực tiễn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay