KỸ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN

89 38 1
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 13:52

Phản biện Sự lập luận ý kiến, quanđiểm dựa vào sự thật,chứng cứ Nhằm chia sẻ quan điểmbằng những lập luận chắcchắn, logic, khách quan vớitinh thần tiếp nhận ý kiếnvà nhận xét từ nhiều phía Là một loại vũ khí để bảovệ chính đáng những KỸ NĂNG DUY PHẢN BIỆN Trình bày: Hồng Cửu Long TP Hồ Chí Minh, 8.2017 “Phản biện” “Ngụy biện” Phản biện Ngụy biện  Sự lập luận ý kiến, quan  Là cố ý vi phạm quy điểm dựa vào thật, tắc thừa nhận chứng chung  Nhằm chia sẻ quan điểm  Là nhầm lẫn lý lập luận luận, suy luận, lạc vấn chắn, logic, khách quan với đề, lợi dụng cảm tính, nhập tinh thần tiếp nhận ý kiến nhằng giải thích, phi logic nhận xét từ nhiều phía làm sai phạm trù  Là loại vũ khí để bảo  Ngụy biện nhằm bao biện, vệ đáng quan đánh lừa, bao che điểm, lập luận, ý kiến luận điểm sai trái phản biện gì? - TDPB Định nghĩa: TDPB trình vận dụng trí tuệ tích cực vào việc phân tích, tổng hợp, đánh giá việc, xu hướng, ý tưởng, giả thuyết từ quan sát, kinh nghiệm, chứng cứ, thông tin, vốn kiến thức nhằm rút lập luận logic Rèn luyện phản biện Không thiên vị, không thừa nhận giá trị ý kiến phiến diện Luôn cân nhắc chứng cứ, khơng tán thành hồn tồn khơng có lý để tin Cố gắng xem xét vật cách đắn Chấp nhận tinh thần cởi mở Sẵn sàng loại bỏ giả thuyết khơng chứng minh đầy đủ Thích ứng với xu hướng giới có chọn lọc Những sai lầm TDPB Lười suy nghĩ, lười động não Chủ quan, không ý thức hạn chế Tầm nhìn giới hạn, lợi ích trước mắt Ln thành kiến, ganh ghét, thù hận thiên vị Khơng trung thực với thân tự dối Bảo thủ, giáo điều, tin khơng có Suy nghĩ đầu người khác KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Trình bày: Hồng Cửu Long TP Hồ Chí Minh, 8.2017 Vấn đề gì?  Vấn đề việc khó mà chưa có câu trả lời thoả đáng hay chưa thấy rõ hướng giải  Vấn đề khác biệt tình trạng có mong muốn có  Vấn đề hội để người phát huy khả tốt Các loại vấn đề môi trường công việc Vấn đề sai lệch Vấn đề tiềm tàng Vấn đề hoàn thiện Các vấn đề sai lệch Cần có biện pháp ĐIỀU CHỈNH Máy móc bị trục trặc Khơng nhận ngun vật liệu Trong đội có người bị bệnh Bế tắc công việc nhân  v.v… Vấn đề tiềm tàng Cần có biện pháp PHỊNG NGỪA Sự đấu đá thành viên Nhu cầu gia tăng khiến khó đáp ứng Số nhân viên bỏ việc tăng  v.v… 10 Mơ hình 7S McKinsey 75 Các yếu tố tác động đến trình hội nhập môi trường doanh nghiệp 76 Thực tế Doanh nghiệp A 77 Thực tế Doanh nghiệp B 78 Thực tế Doanh nghiệp C 79 Tiêu chuẩn cần có nhân viên:  Năng lực chun mơn  Sự trung thành  Khả cộng tác  Sáng tạo  Có cá tính  Uy tín trường đào tạo  Kiến thức thực tế  Các kỹ “mềm” khác  Thứ hạng học tập 25% 18% 15% 13% 11% 7% 6% 3% 2% 100% 80 kỹ cần thiết để hội nhập vào môi trường làm việc Thấu hiểu doanh nghiệp làm việc Quản lý thân Giao tiếp hiệu Hợp tác thành công Giải vấn đề hiệu Lập kế hoạch tổ chức công việc Chủ động công việc Lãnh đạo 81 Thấu hiểu doanh nghiệp  Hiểu hoạt động Doanh nghiệp làm việc  Hiểu tầm nhìn, chiến lược, tổ chức, hệ thống, quy trình, sách liên quan đến cơng việc  Nắm rõ văn hóa: Những khơng khuyến khích  Các đầu mối nhân liên quan cần xây dựng mối quan hệ  Yêu cầu kỹ cần thiết để hồn thành cơng việc 82 Quản lý thân Hiểu tiêu chuẩn công việc dự kiến ​tại địa điểm làm việc Hiểu lực cần có thân để hồn thành cơng việc Thu thập ý kiến ​phản hồi hoạt động công việc xác định hội để cải tiến Quản lý thời gian ưu tiên (liên quan đến nhiệm vụ cần thiết cho vai trò mình) 83 Kỹ giao tiếp Giao tiếp với khách hàng đồng nghiệp Soạn thảo thư tín thông thường phù hợp với tiêu chuẩn tổ chức (phong cách, định dạng độ xác) Lắng nghe kỹ thông tin hướng dẫn Chia sẻ thông tin (với nhân viên khác với khách hàng) 84 Team working – hợp tác Làm việc môi trường đồng đội để thúc đẩy cam kết nhóm hợp tác Áp dụng kỹ làm việc theo nhóm vào phạm vi tình cụ thể Hợp tác với người thuộc lứa tuổi, giới tính, chủng tộc, tơn giáo khác biệt trị người khuyết tật 85 Giải vấn đề Lắng nghe giải mối quan tâm liên quan đến vấn đề nơi làm việc (trong phạm vi vai trò mình) Giải vấn đề liên quan đến công việc, bao gồm xung đột xảy Lựa chọn phương pháp thích hợp để truyền thông Chuyển tải thông tin hiệu liên quan đến công việc 86 Lập kế hoạch tổ chức Khả thu thập, tổ chức thông tin cần thiết để phục vụ công việc Lập kế hoạch tổ chức kế hoạch làm việc hàng ngày, tuần, tháng Thích ứng với tình huống, cơng việc phát sinh kế hoạch 87 Chủ động cơng việc Tìm hiểu hội cải tiến tiềm với thực tiễn điều kiện làm việc Thích nghi với tình phạm vi vai trò Tham khảo nhiệm vụ nằm ngồi phạm vi cơng việc thuộc vai trò người khác Thừa nhận đóng góp ý kiến ​xây dựng từ thành viên nhóm 88 Lãnh đạo  Cần phải chứng tỏ kỹ lãnh đạo cần thiết, lúc tình hình đòi hỏi  Khả xây dựng mối quan hệ hợp tác để hỗ trợ cho công việc tương lai  Khả gây ảnh hưởng đến đồng nghiệp, đội nhóm từ uy tín lực cá nhân (hỗ trợ để hỗ trợ, cho để nhận)  Kiểm soát cảm xúc, xây dựng mối quan hệ chia sẻ, đồng cảm 89 ... Phản biện “Ngụy biện Phản biện Ngụy biện  Sự lập luận ý kiến, quan  Là cố ý vi phạm quy điểm dựa vào thật, tắc... làm sai phạm trù  Là loại vũ khí để bảo  Ngụy biện nhằm bao biện, vệ đáng quan đánh lừa, bao che điểm, lập luận, ý kiến luận điểm sai trái Tư phản biện gì? - TDPB Định nghĩa: TDPB q trình vận... tổng hợp, đánh giá việc, xu hướng, ý tư ng, giả thuyết từ quan sát, kinh nghiệm, chứng cứ, thông tin, vốn kiến thức nhằm rút lập luận logic Rèn luyện tư phản biện Không thiên vị, không thừa nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: KỸ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN, KỸ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay