ĐỒ ÁN BẢO VỆ TỐT NGHIỆP WEB ĐẠT ĐIỂM A

73 216 1
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 13:48

ĐỒ ÁN BẢO VỆ TỐT NGHIỆP WEB ĐẠT ĐIỂM A ĐỒ ÁN BẢO VỆ TỐT NGHIỆP WEB ĐẠT ĐIỂM AĐỒ ÁN BẢO VỆ TỐT NGHIỆP WEB ĐẠT ĐIỂM AĐỒ ÁN BẢO VỆ TỐT NGHIỆP WEB ĐẠT ĐIỂM AĐỒ ÁN BẢO VỆ TỐT NGHIỆP WEB ĐẠT ĐIỂM AĐỒ ÁN BẢO VỆ TỐT NGHIỆP WEB ĐẠT ĐIỂM AĐỒ ÁN BẢO VỆ TỐT NGHIỆP WEB ĐẠT ĐIỂM A Website bán hàng siêu thị điện máy XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY Nhóm – PH1701GH Giảng viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Anh Lương Sinh viên thực hiện: Trần Đăng Thịnh Lớp: PH1701GH Trần Đăng Thịnh Website bán hàng siêu thị điện máy LỊCH SỬ THAY ĐỔI TÀI LIỆU ĐỀ TÀI * M – Mới, S – Sửa, X - Xóa Ngày Mục thay đổi 15/09/201 Tạo Trần Đăng Thịnh M, S, X Nội dung Người sửa đổi Lần sửa Tạo tài liệu Website bán hàng siêu thị điện máy MỤC LỤC LỊCH SỬ THAY ĐỔI TÀI LIỆU ĐỀ TÀI MỤC LỤC .3 DANH MỤC HÌNH ẢNH .7 LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I: GIỚI THIỆU 10 1.1 Mục đích đặc tả .10 1.2 Phạm vi tài liệu 10 1.3 Các từ viết tắt 10 1.4 Mô tả tài liệu 11 1.5 Tài liệu tham khảo 11 PHẦN II: TỔNG QUAN HỆ THỐNG 12 2.1 Phát biểu toán: 12 2.2 Mục tiêu hệ thống .12 2.2.1 Đối với khách hàng .12 2.2.2 Đối với người quản trị hệ thống 13 2.3 Phạm vi hệ thống 14 2.4 Yêu cầu phần cứng .14 2.4.1 Yêu cầu tối thiểu 14 2.4.2 Yêu cầu nên có 14 2.6 Các ước tính cho dự án .15 2.6.1 Ước tính kích cỡ .15 2.6.2 Ước tính thời gian 15 PHẦN III: GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ .15 3.1.2 Lịch sử Yii Framework 19 3.1.3 Tính Yii 20 3.1.4 Cấu trúc thư mục Yii2 20 PHẦN IV: DANH SÁCH ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHỨC NĂNG 22 4.1 Đối tượng Website .22 4.2 Chức hệ thống .22 4.2.1 Đối khách vãng lai .22 4.2.2 Đối với khách hàng có tài khoản với hệ thống .24 Trần Đăng Thịnh Website bán hàng siêu thị điện máy 4.2.3 Đối với Admin .30 PHẦN V: CÁC YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG 35 5.1 SR001 - Yêu cầu bảo mật 35 5.2 SR002 - Yêu cầu tính dễ sử dụng 35 5.3 SR003 - Yêu cầu lưu .36 5.4 SR004 - Yêu cầu tính hỗ trợ 36 5.5 SR005 - Yêu cầu ràng buộc thiết kế 36 5.6 SR006 - Yêu cầu giao tiếp người dùng 36 5.7 SR007 - Yêu cầu tính ổn định 36 5.8 SR008 - Yêu cầu pháp lý 36 PHẦN VI: CÁC BIỀU ĐỒ 37 6.1 Biểu đồ phân cấp chức 37 6.2 Biểu đồ mức ngữ cảnh 37 6.3 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh phía khách hàng .37 6.4 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh phía quản trị website 39 .39 6.5 Biểu đồ luồng liệu mức chi tiết cho chức quản lý sản phầm 40 6.6 Biểu đồ luông liệu mức chi tiết cho chức quản lý tài khoản 41 6.7 Biểu đồ luông liệu mức chi tiết cho chức quản lý đơn hàng 42 PHẦN VII: THIẾT KẾ DỮ LIỆU 43 7.1 Mô tả chi tiết thuộc tính thực thể 43 7.1.1 Thực thể category 43 7.1.2 Thực thể images 43 7.1.3 Thực thể payment 44 7.1.4 Thực thể deliver 44 7.1.5 Thực thể product 45 7.16 Thực thể product_color 45 7.1.7 Thực thể color 46 7.1.8 Thực thể khách hàng 46 7.1.9 Thực thể danh sách yêu thích 47 7.1.10 Thực thể comment .47 7.1.11 Thực thể like_comment .48 Trần Đăng Thịnh Website bán hàng siêu thị điện máy 7.1.12 Thực thể orders 48 7.1.13 Thực thể order_item 49 7.1.14 Thực thể auth_item 49 7.1.15 Thực thể auth_item_child 50 7.1.16 Thực thể auth_asignment 50 7.1.17 Thực thể contact 51 7.1.18 Thực thể advertisement .51 7.2 Sơ đồ thực thể 52 7.3 Các bảng liệu 53 7.3.1 Bảng category .53 7.3.2 Bảng payment 53 7.3.3 Bảng deliver 54 7.3.4 Bảng product 54 7.3.5 Bảng customer 55 7.3.6 Bảng wishlish .55 7.3.7 Bảng comment .56 7.3.8 Bảng orders 56 7.3.9 Bảng orderItem .57 PHẦN VII: THIẾT KẾ GIAO DIỆN 59 7.1 Danh sách giao diện 59 7.2 Chi tiết giao diện 60 7.2.1 Trang chủ 60 7.2.2 Trang chi tiết 62 7.2.3 Trang danh mục 63 7.3.4 Trang giỏ hàng .64 7.3.5 Trang toán 65 7.3.6 Mẫu Email gửi khách hàng 66 7.3.7 Trang xem thông tin đơn hàng đặt 67 7.3.8 Trang thêm sản phẩm 68 Hình 57 : Giao diện trang thêm sản phẩm .68 7.3.9 Trang danh sách quyền 69 7.3.10 Trang gán quyền cho người dùng .70 Trần Đăng Thịnh Website bán hàng siêu thị điện máy 7.3.11 Trang quản lý đơn hàng 71 PHẦN VIII: KIỂM THỬ .72 8.1 Kiểm tra liệu nhập 72 8.2 Kiểm tra liên kết 72 PHẦN IX: TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 DANH MỤC HÌNH ẢN Trần Đăng Thịnh Website bán hàng siêu thị điện máy Trần Đăng Thịnh Website bán hàng siêu thị điện máy LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, khoa học cơng nghệ phát triển nhanh chóng đạt thành tựu to lớn tất lĩnh vực, ngành nghề đời sống xã hội Đặt biệt với phát triển công nghệ thông tin làm cho việc quản lý hệ thống thơng tin trở nên tiện lợi, an tồn, tin cậy tính tự động hóa cao Trong số phải kể đến hệ thống bán hàng thương mại điện tử Việc bán hàng quản lý đơn hàng truyền thống gặp nhiều vấn đề khó khăn Thương mại điện tử đời để giải vấn đề mua sắm trực tuyến cách dễ dàng mà nhiều công sức mua hàng, giúp việc quản lý sản phẩm, đơn hàng thuận tiện Khảo sát cửa hàng Hà Nội, cửa hàng áp dụng thương mại điện tử vào việc giới thiệu sản phẩm bán hàng trực tuyến Vì vậy, em thực đồ án với đề tài “XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY” Xây dựng chương trình nằm hệ thống thương mại điện tử giới thiệu quản lý đặt hàng nhằm mục đích phục vụ công việc bán hàng trực tuyến, giảm thiểu việc sử dụng giấy tờ quản lý đơn hàng Đề tài đáp ứng tối thiểu chức website giới thiệu đặt hàng điện tử trực tuyến phục vụ cửa hàng Qua em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Anh Lương giúp em hoàn thành đề tài Trong trình thực đề tài, dù cố gắng khơng thể tránh khỏi nhiều sai sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy để hồn thiện cho đề tài Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Trần Đăng Thịnh Trần Đăng Thịnh Website bán hàng siêu thị điện máy PHẦN I: GIỚI THIỆU 1.1 Mục đích đặc tả - Tài liệu cung cấp yêu cầu người dùng phần mềm Electronic Stores mà nhóm chịu trách nhiệm thực - Tài liệu đầu vào cho bước xử lý thiết kế giao diện, thiết kế luồng chương trình, xây dựng sở liệu phía sau Đồng thời tài liệu sở để đàm phán với khách hàng phạm vi dự án 1.2 Phạm vi tài liệu - Tên sản phẩm: Electronic Stores, sản phẩm làm với mục đích quảng bá thông tin, quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp đến khách hàng thông qua môi trường Internet Sản phẩm giúp cho doanh nghiệp quản lí số lượng hàng hóa kho, thơng tin đơn hàng, đưa thông tin báo cáo thống kê từ giúp cho việc quản lí hiệu - Phần mềm sử dụng siêu thị điện máy Electronic Stores Hà Nội 1.3 Các từ viết tắt Từ viết tắt Định nghĩa KH Khách hàng QTCSDL Quản trị sở liệu CSDL Cơ sở liệu RDBMS Relational Database Management System Ghi Hình 1: Các từ viết tắt Trần Đăng Thịnh Website bán hàng siêu thị điện máy 1.4 Mô tả tài liệu STT Các mục Ghi Giới thiệu chung Giới thiệu tổng quan tài liệu Tổng quan hệ thống Mô tả tổng quan hệ thống cần xây dựng Yêu cầu chức Mô tả yêu cầu chức hệ thống Yêu cầu phi chức Mô tả yêu cầu phi chức hệ thống Kiến trúc hệ thống Thiết kế lớp Các biểu đồ Thiết kế liệu Thiết kế giao diện 10 Kiểm thử 11 Tài liệu tham khảo Hình 2: Mơ tả tài liệu 1.5 Tài liệu tham khảo STT Tên tài liệu Bản khảo sát thông tin v.1.0.9 Hình 3: Tài liệu tham khảo Trần Đăng Thịnh 10 Website bán hàng siêu thị điện máy 7.2 Chi tiết giao diện 7.2.1 Trang chủ Hình 50 : Giao diện trang chủ Trần Đăng Thịnh 59 Website bán hàng siêu thị điện máy 7.2.2 Giao diện trang đăng nhập Hình 51: Trang đăng nhập Trần Đăng Thịnh 60 Website bán hàng siêu thị điện máy 7.2.2 Trang chi tiết Hình 52: Trang chi tiết Trần Đăng Thịnh 61 Website bán hàng siêu thị điện máy 7.2.3 Trang danh mục Hình 53 : Trang danh mục Trần Đăng Thịnh 62 Website bán hàng siêu thị điện máy 7.3.4 Trang giỏ hàng Hình 54: Trang giỏ hàng Trần Đăng Thịnh 63 Website bán hàng siêu thị điện máy 7.3.5 Trang tốn Hình 55: Trang tốn Trần Đăng Thịnh 64 Website bán hàng siêu thị điện máy 7.3.6 Mẫu Email gửi khách hàng Hình 56: Mẫu gửi mail cho khách hàng Trần Đăng Thịnh 65 Website bán hàng siêu thị điện máy 7.3.7 Trang xem thông tin đơn hàng đặt Hình 57: Trang xem chi tiết đơn hàng Trần Đăng Thịnh 66 Website bán hàng siêu thị điện máy 7.3.8 Trang thêm sản phẩm Hình 58 : Giao diện trang thêm sản phẩm Trần Đăng Thịnh 67 Website bán hàng siêu thị điện máy 7.3.9 Trang danh sách quyền Hình 59 : Giao diện trang danh sách quyền Trần Đăng Thịnh 68 Website bán hàng siêu thị điện máy 7.3.10 Trang gán quyền cho người dùng Hình 60 : Giao diện trang gán quyền cho người dùng Trần Đăng Thịnh 69 Website bán hàng siêu thị điện máy 7.3.11 Trang quản lý đơn hàng Hình 61: Giao diện trang quản lý đơn hàng Trần Đăng Thịnh 70 Website bán hàng siêu thị điện máy 7.3.12 Trang báo cáo, thống kê Hình 62: Giao diện trang báo cáo, thống kê Trần Đăng Thịnh 71 Website bán hàng siêu thị điện máy PHẦN VIII: KIỂM THỬ 8.1 Kiểm tra liệu nhập TT Các thành phần Tình trạng Các trường form không trống theo yêu cầu OK Dữ liệu nhập phù hợp (Chuỗi, số, ngày, …) OK Tài khoản đăng nhập, email OK Các ràng buộc (thêm, sửa, xóa) OK Kiểm tra liệu nhập form đầy đủ OK Xử lý liệu giỏ hàng đầy đủ OK Hình 62: Kiểm tra liệu nhập 8.2 Kiểm tra liên kết TT Các liên kết Tình trạng Tất trang hoạt động OK Tất liên kết hoạt động OK Các trang khơng có lỗi tả OK Các mẫu sử dụng trang phù hợp OK Các thành phần trang hoạt động OK Ứng dụng tương thích với nhiều trình duyệt phổ biến OK Dữ liệu sau có nhắc nhở, thơng báo OK Các trang có liên kết đến trang khác OK Hình 63: Kiểm tra liên kết PHẦN IX: TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Thủy Vân(2000) SE – Software Engineering Các mẫu template thiết kế đặc tả mẫu VNP_DHTN Trần Đăng Thịnh 72 Website bán hàng siêu thị điện máy Trần Đăng Thịnh 73
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN BẢO VỆ TỐT NGHIỆP WEB ĐẠT ĐIỂM A, ĐỒ ÁN BẢO VỆ TỐT NGHIỆP WEB ĐẠT ĐIỂM A, 2 Chi tiết các giao diện, Hình 50 : Giao diện trang chủ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay