thuyet trinh cracking xuc tac thuyet trinh

67 25 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 13:37

Các aromat cũng làm tăng trị số octan nhưng do chúng có chứa các vòng benzen bền nên không thích hợp cho quá trình cracking xúc tác. Do khi cracking aromat thường bị bẻ gãy các mạch nhánh, làm tăng hiệu suất khí. Ngoài ra, một số tổ hợp chất aromat đa vòng có thể tạo ra cốc và nhựa, làm giảm hoạt tính xúc tác.Các aromat cũng làm tăng trị số octan nhưng do chúng có chứa các vòng benzen bền nên không thích hợp cho quá trình cracking xúc tác. Do khi cracking aromat thường bị bẻ gãy các mạch nhánh, làm tăng hiệu suất khí. Ngoài ra, một số tổ hợp chất aromat đa vòng có thể tạo ra cốc và nhựa, làm giảm hoạt tính xúc tác. Danh Sách Nhóm Trong năm gần nguồn nguyên liệu chất lượng tốt ngày cạn dần, nhà máy lọc dầu phải chế biến nguồn dầu thô nặng hơn, chất lượng xấu Các nguồn nguyên liệu nguyên liệu nặng chứa nhiều tạp chất Hầu hết tạp chất nguyên liệu nằm thành phần chất hữu phân tử lớn, dạng hợp chất chứa: + Nitơ ; + Lưu Huỳnh ; + Kim loại (Niken, Vanadi, Natri ) Ảnh hưởng hợp chất Nitơ  Gây ngộ độc xúc tác tạm thời  Trong thiết bị hoàn nguyên xúc tác, Nitơ cốc chuyển thành N2, phần lại chuyển thành oxit nitơ (NOx) NOx mơi trường với khí thải gây nhiễm mơi trường  Tạo hợp chất ăn mòn thiết bị, chi tiết thiết bị kim loại  Tạo hợp chất dễ bị oxi hóa, làm đổi màu sản phẩm Như hydrocacbon thơm hiệu ứng tích điện nhân thơm nguyên nhân quan trọng so với nguyên nhân biến đổi ion cacboni bậc hai thành bậc ba Các ion cacboni đồng đẳng benzen, mạch bên dài tốc độ đứt mạch xảy lớn dễ Ion cacboni izo-butyl benzen có tốc độ đứt mạch lớn 10 lần so với izo-propyl benzen Các nhóm metyl, etyl khó bị đứt khỏi nhân hydrocacbon thơm (vì lượng liên kết lớn) khó tạo CH3 C2H5 Điều giải thích xăng cracking xúc tác hàm lượng hydrocacbon thơm có mạch bên ngắn lớn giải thích Thành phần Cracking nhiệt nguyên liệu Cracking xúc tác Với n-parafin.      - Phần lớn thu C2 olefin C4-C5 mạch thẳng - Phản ứng đồng phân hóa khơng nhiều - Khó thu sản phẩm vòng - Với vòng no - Cracking khó khăn - Cracking dễ dàng - Với alkyl thơm - Đổi mạch alkyl - Thu C3 –C6 olefin mạch nhánh - Đồng phân hóa nhiều - Thu sản phẩm vòng, tạo aren Tách nhóm alkyl khỏi vòng thơm CÁC PHẢN ỨNG KÈM THEO Q TRÌNH CRACKING XÚC CH2=CH2 CH3=CH-CH2-CH2-CH2-CH3 CH3 | CH2-CH2-CH2-CH3 CH2-CH2-CH2-CH3 CH3 CH3-C=CH2 CH3=CH-CH2-CH3 CH3-CH=CH2-CH3 CH3=CH-CH2-CH3 CH2=CH2 CH3-(CH2)5 -CH=CH2 CH2=CH-CH=CH2 CH2=CH-CH2 -CH3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHẢN ỨNG CRACKING XÚC TÁC Nguyên liệu : Tốt phân đoạn kerosen-xôla gasoil nặng thu từ chưng cất trực tiếp (nhiệt độ phân đoạn 260 – 350oC , d = 0,830 – 0,920 ) Nhiệt độ thích hợp : 450-520oC thích hợp để tạo xăng Áp suất : từ 1,4 đến 1.8 at – cracking pha Xúc tác : Zeolit Y (lỗ xốp lớn, Si/Al cao ) Tốc độ nạp liệu : 0.5-2.5 đơn vị thể tích nguyên liệu Bội số tuần hồn : tăng bội số tuần hồn tăng hiệu suất tạo xăng khí CÁC CƠNG NGHỆ CRACKING XÚC TÁC TIÊU BIỂU Cracking với lớp xúc tác tầng sơi Sơ đồ thiết bị phản ứng hồn nguyên xúc tác công nghệ UOP Sơ đồ cơng nghệ PFCC S&Ư-IFP theo mơ hình nối tiếp ... chuộng cracking xúc tác, chúng có sản phẩm xăng có trị số octan cao Aromac - Các aromat làm tăng trị số octan chúng có chứa vòng benzen bền nên khơng thích hợp cho q trình cracking xúc tác Do cracking. .. liệu cho q trình alkyl hóa Sản phẩm xăng cracking xúc tác Xăng sản phẩm trình, hiệu suất xăng cracking xúc tác thường thu từ 30-35% lượng nguyên liệu đem cracking Hiệu suất xăng chất lượng xăng... xăng cao Sản phẩm xăng cracking xúc tác  • • • • Thành phần xăng cracking: Aren : 20 – 30% ; Olefin : - 10% ; Naphten : 2-10%; iso-parafin : 35-50%  Xăng nhận từ q trình cracking xúc tác có tỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyet trinh cracking xuc tac thuyet trinh, thuyet trinh cracking xuc tac thuyet trinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay