15 filler words in English

7 64 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 13:31

15 Filler Words tiếng Anh bạn cần học để dùng giao tiếp! 27 THÁNG SÁU 2016 JOLOENGLISHBLOG “English is like, totally fun to learn, you know?” Nếu bạn bỏ từ “like”, “totally” “you know” từ câu trên, bạn câu hoàn hảo: English is fun to learn Vậy lại phải thêm từ vào? Những từ “totally” cụm “you know” gọi chung Filler words, giao tiếp chúng sử dụng lúc Bạn nghe thấy từ sử dụng hội thoại phim hay TV shows Nó chẳng hữu dụng cả, thực chất lại quan trọng tiếng Anh, đặc biệt tiếng Anh-Mỹ Nếu bạn sử dụng lúc, chỗ, Speaking skills bạn có tiến rõ rệt mặt ngữ điệu, tự nhiên người xứ thực thụ Filler Words gì? Filler words từ (và cụm từ) dùng để lấp đầy im lặng bạn nói Những từ khơng có giá trị thêm thơng tin câu Tên thật “discourse markers” thường biết đến “filler words” Có lẽ bạn sử dụng mà không nhận Khi bạn chưa kịp nghĩ từ cần dùng, bạn thường nói “umm” để tạo thời gian nghĩ Bởi filler words khơng thêm ý nghĩa câu nên bạn không cần phải nhớ đến cách sử dụng, giúp não bạn tận dụng để nghĩ đến điều cần phải nói Nhiều từ thực chất có ý nghĩa khác khơng đóng vai trò filler words, “like” chẳng hạn Khi filler words sử dụng tiếng Anh? Bạn cần sử dụng filler words bạn nói, thơng thường người ta khơng dùng viết Tuy nhiên, chúng dùng comment, chat hay mạng xã hội (“like”, “literally” hay “believe me”) Filler words sử dụng lý sau: – Thể bạn suy nghĩ: Sử dụng filler words bạn cần nghĩ câu trả lời Ví dụ: “I have basically…ten more years of college” – Khiến cho câu nói bớt nghiêm túc hơn: Như trường hợp bạn cần nhắc nhở việc có dính người chẳng hạn, bạn nói với “You have something in your teeth” điều khiến họ xấu hổ, thay nói “Well, you have, umm, you have a little something in your teeth.” – Nhấn mạnh giảm nhẹ: Tuy không thêm thông tin nào, filler words thay đổi tone câu Hãy xem khác biệt câu nói nhé: “I think pugs are cute” câu bình thường “Actually, I think pugs are cute” thể ý kiến trái ngược người khác không đồng ý “At the end of the day, I think pugs are cute” câu nói kết luận, khơng tranh cãi hay đưa thêm ý – Để chững lại thời gian: Có nghĩa bạn cố gắng để tạo thêm nhiều thời gian cho thân nghĩ câu trả lời, cách trả lời câu hỏi mà bạn khơng biết Ví dụ, giáo viên hỏi bạn “Where’s your homework?” bạn trả lời “Uhh.Umm.Well, you see…My dog ate it.” – Để tạo tương tác với người nghe mà kết thúc câu: Mọi đối thoại cần người Với việc sử dụng filler words, bạn kéo người vào đối thoại mình, thu hút ý họ “It was a really big bear, you know?” Câu hướng ý đến người nghe, họ gật đầu đồng ý để bạn tiếp tục nói với gấu Tại bạn nên học filler words tiếng Anh? Khi bạn nghĩ người thành thạo tiếng Anh, bạn nghĩ kỹ Speaking họ hồn hảo tới mức nói khơng cần dừng nên khơng cần dùng đến Trên thực tế, chs đến người xứ thường xuyên sử dụng filler words Chính cách để bạn nói tiếng Anh nghe tự nhiên Bạn dừng để nghĩ, không nên trả lời nào, hay quên từ cần dùng Mẹo bạn cần tìm filler words để sử dụng bận xếp ý đầu 15 filler words phổ biến tiếng Anh bạn cần biết Well “Well” sử dụng theo cách khác Bạn dùng để thể bạn suy nghĩ: “Well, I guess $20 is a good price for a pair of jeans.” Hoặc để dừng câu: “The apples and cinnamon go together like, well, apples and cinnamon.” Hoặc để chững lại thời gian: “Well…fine, you can borrow my car.” Um/er/uh “Um”, “er” “uh” thường sử dụng bạn phân vân, bạn câu trả lời không muốn trả lời “Um, er, I uh thought the project was due tomorrow, not today.” Bạn dùng từ số đó, lúc mà kèm với “Umm…I like the yellow dress better!” Hmm “Hmm” từ thể bạn nghĩ tìm cách định điều gì: “Hmm, I like the pink bag but I think I’ll buy the black one instead.” Like “Like” sử dụng mang nghĩa khơng xác hồn tồn “My neighbor has like ten dogs.” Trong ví dụ trên, nhà hàng xóm khơng có 10 chó, mà ám chỉ, nhà có nhiều chó thơi Nhiều khi, từ dùng bạn tìm từ đinh nói “My friend was like, completely ready to like kick me out of the car is I didn’t stop using the word “like”.” Hãy nhớ từ “like” dùng filler words thường bị coi có nghĩa tiêu cực Nó hay bị sử dụng bạn nữ, khiến người nghe cảm thấy bạn khơng chắn điều bạn nói Actually/ Basically/ Seriously “Actually”, “basically” “seriously” trạng từ, nhiên sử dụng filler words dùng để nhấn mạnh câu nói Ví dụ, từ “actually” dùng để điều mà bạn nghĩ đúng, người khác khơng đồng tình: “Actually, pugs are really cute!” “Basically” “Seriously” thay đổi câu nói theo cách khác chút “Basically” dùng bạn muốn tổng kết ý đấy, “seriously” thể quan trọng, nhấn mạnh câu nói “Basically, the last Batman movie was serious exciting!” Những trạng từ khác thường sử dụng filler “totally”, “literally” “clearly” – “Literally” có nghĩa “something that is true” nhiều hội thoại sử dụng theo nghĩa khác: để nhấn mạnh cảm xúc Ví dụ “You’re not just laughing you’re literally dying from laughter.” – “Totally” nghĩa “completely”, dùng để nhấn mạnh điều – Còn từ “clearly” có nghĩa giống “obviously”, điều rõ ràng You see “You see” dùng để chia sẻ thật mà người nghe “I was going to try the app, but you see, I ran out of space on my phone.” You know “You know” dùng để nói điều mà bạn cho người nghe biết “We stayed at that hotel, you know, the one down the street from Times Square.” Nó dùng thay cho việc giải thchs, trường hợp cảm thấy người nghe hiểu điều nói “When the elevator went down, I got that weird feeling in my ears, you know?” I mean “I mean” dùng để làm rõ nhấn mạnh ý người nói vế điều “I mean, he’s a great guy, I’m just not sure if he’s a good doctor.” Nó dùng để sửa lại thơng tin nói nhầm trước “The duck and the tiger were awesome but scary I mean, the tiger was scary, not the duck.” “The cave is two thousand – I mean – twenty thousand years old.” You know what I mean? “You know what I mean?” dùng để đảm bảo người nghe follow điều bạn nói đến “I really like that girl, you know what I mean?” 10 At the end of the day “At the end of the day” cụm từ có nghĩa “in the end” “in conclusion” “At the end of the day, we’re all just humans, and we all make mistakes.” 11 Believe me “Believe me” cách để bạn yêu cầu tin tưởng người nghe điều bạn nói “Believe me, I didn’t want this tiny house, but it was the only one I could afford.” Nó dùng để nhấn mạnh điều bạn định nói “Believe me, this is the cheapest, tiniest house ever!” 12 I guess/ I suppose “I guess” “I suppose” thường sử dụng bạn không chắn lưỡng lự điều “I was going to eat dinner at home, but I guess I can go eat at a restaurant instead.” “I guess” dùng nhiều nói, “I suppose” tạo cảm giác cổ điển (và thông minh chút) 13 Or something “Or something” hiểu bạn khơng biết xác đáp án “The cake uses two sticks of butter and ten eggs, or something like that.” 14 Okay/So “Ok” “so” thường dùng để bắt đầu câu, dấu hiệu topic nói đến “So what are you doing next weekend?” Nó dùng để kết luận “Okay, so we’re going to need to buy supplies for our trip this weekend.” 15 Right/ uh huh “Right” “uh huh” dùng để trả lời thể đồng tình với câu nói trước “Right, so let’s prepare a list of all the things we’ll need.” “Uh huh, that’s exactly what he told me too.” Vậy bạn chuyên gia filler words đấy! Một từ cụm từ khó sử dụng cách xác, tùy theo mức độ ý nghĩa từ Làm chủ từ Speaking skills bạn thay đổi hẳn ... dụng filler words Chính cách để bạn nói tiếng Anh nghe tự nhiên Bạn dừng để nghĩ, không nên trả lời nào, hay quên từ cần dùng Mẹo bạn cần tìm filler words để sử dụng bận xếp ý đầu 15 filler words. .. dụng filler words, bạn kéo người vào đối thoại mình, thu hút ý họ “It was a really big bear, you know?” Câu hướng ý đến người nghe, họ gật đầu đồng ý để bạn tiếp tục nói với gấu Tại bạn nên học filler. ..– Thể bạn suy nghĩ: Sử dụng filler words bạn cần nghĩ câu trả lời Ví dụ: “I have basically…ten more years of college” – Khiến cho
- Xem thêm -

Xem thêm: 15 filler words in English, 15 filler words in English

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay