báo cáo thiết kế mạng điện 110kv

5 34 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 13:25

DỰ KIẾN CÁC PHƯƠNG ÁN VỀ MẶT KỸ THUẬTI.LỰA CHỌN ĐIỆN ÁP TẢI ĐIỆN:1.Chọn điện áp tải điện: Khoảng cách từ nguồn đến các phụ tải:Phụ tải 1: l1= (km).Phụ tải 2: l2= (km).Phụ tải 3: l3= 30(km).Phụ tải 4: l4= (km).Theo công thức Still ta tìm đước điện áp: (kV)Trong đó: P: công suất truyền tải, (kW) l: khoảng cách truyền tải, (km) = =83,915 (kV)Tương tự áp dụng phần mềm ta tính được: (kV); (kV); (kV)Vậy: Chọn cấp điện áp gần nhất là: Uđm=110 (kV) THIẾT KẾ MANG ĐIỆN 110KV THIẾT KẾ MANG ĐIỆN 110KV GVHD: ĐẶNG TUẤN KHANH GVHD: ĐẶNG TUẤN KHANH CHƯƠNG I: CÂN BẰNG CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN Cân công suất hệ thống điện nhằm xét khả cung cấp nguồn cho phụ tải thông qua mạng điện Số liệu ban đầu: Phụ tải Pmax (MW) Pmim (MW) = 40% Pmax Cosφ Tmax (giờ/năm) Yêu cầu cung cấp điện 20 MW 40% 0.82 4900 KLT 23 MW 40% 0.84 5100 LT 21 MW 40% 0.82 4600 KLT 24 MW 40% 0.81 5500 LT Vị trí nguồn phụ tải: N I CÂN BẰNG CÔNG SUẤT TÁC DỤNG: Cân công suất tác dụng cần thiết để giữ tần số hệ thống Chúng ta biểu diễn cân công suất tác dụng hệ thống điện sau: (1) Với: : tổng công suất tác dụng phát máy phát điện nhá máy hệ thống điện : tổng phụ tải tác dụng cực đại hộ tiêu thụ m: hệ số đồng thời (giả thiết chọn 0,8) SVTH: DƯƠNG MINH TUẤN SVTH: DƯƠNG MINH TUẤN Trang MSSV:408BK412 Trang THIẾT KẾ MANG ĐIỆN 110KV THIẾT KẾ MANG ĐIỆN 110KV GVHD: ĐẶNG TUẤN KHANH GVHD: ĐẶNG TUẤN KHANH : tổng tổn thất công suất tác dụng đường dây máy biến áp : tổng công suất tự dùng nhà máy điện : tổng công suất dự trữ Do thiết kế giả thiết nguồn điện đủ cung cấp hoàn toàn cho nhu cầu cung cấp hoàn toàn cho nhu cầu công suất tác dụng cân từ cao áp trạm biến áp tăng nhà máy điện nên tính cân cơng suất tác dụng tính sau: Với: (MW) (MW) =76,736 (MW)  II CÂN BẰNG CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG: Cân cơng suất phản kháng nhằm giữ điện áp bình thường hệ thống điện Chúng ta biểu diễn cân công suất phản kháng hệ thống điện sau: (2) Với: : tổng công suất phát nhá máy hệ thống điện (MVAr) với : tổng phụ tải phản kháng mạng điện có xét đến hệ số đồng thời (MVAr) : tổng tổn thất cơng suất phản kháng máy biến áp ước lượng (MVAr) SVTH: DƯƠNG MINH TUẤN SVTH: DƯƠNG MINH TUẤN Trang MSSV:408BK412 Trang THIẾT KẾ MANG ĐIỆN 110KV THIẾT KẾ MANG ĐIỆN 110KV GVHD: ĐẶNG TUẤN KHANH GVHD: ĐẶNG TUẤN KHANH : tổng tổn thất công suất phản kháng đoạn đường dây mạng điện : công suất phản kháng điện dung đường dây cao áp sinh : tổng công suất tự dùng nhà máy điện hệ thống điện : tổng công phản kháng dự trữ hệ thống điện Trong thiết kế môn học, cân từ cao áp nhà máy điện khơng cần tính (MVAr) Vậy: Vì nên hệ thống cần đặt thêm thiết bị bù để cân công suất phản kháng hệ thống Để nâng cao hệ số cos cho phụ tải ta tiến hành phân bố dung lượng bù cho phụ tải thứ i theo công thức sau: cho Bù cho phụ tải 4: Qbù 4=4,2(MVAr) Bù cho phụ tải 1: Qbù 1=4(MVAr) SVTH: DƯƠNG MINH TUẤN SVTH: DƯƠNG MINH TUẤN Trang MSSV:408BK412 Trang THIẾT KẾ MANG ĐIỆN 110KV THIẾT KẾ MANG ĐIỆN 110KV GVHD: ĐẶNG TUẤN KHANH GVHD: ĐẶNG TUẤN KHANH Tương tư bù cho phụ tải kết bảng số liệu sau: Tính: Bảng số liệu phụ tải sau bù sơ bộ: P (MW) 20 Q (MVAr) 13,960 23 14,857 21 24 14,658 17,376 STT SVTH: DƯƠNG MINH TUẤN SVTH: DƯƠNG MINH TUẤN L (km) 53,85 44,72 30 50 0,82 (MVAr) Q(MVAr) 9,9601 (MVA) 22,3429 0,84 12,8565 26,3494 0,87 0,82 0,81 1,6247 4.2 13,0334 13,1757 24,7158 27,3788 0,85 0,88 cos Trang MSSV:408BK412 cos 0,9 Trang THIẾT KẾ MANG ĐIỆN 110KV THIẾT KẾ MANG ĐIỆN 110KV SVTH: DƯƠNG MINH TUẤN SVTH: DƯƠNG MINH TUẤN GVHD: ĐẶNG TUẤN KHANH GVHD: ĐẶNG TUẤN KHANH Trang MSSV:408BK412 Trang ...THIẾT KẾ MANG ĐIỆN 110KV THIẾT KẾ MANG ĐIỆN 110KV GVHD: ĐẶNG TUẤN KHANH GVHD: ĐẶNG TUẤN KHANH : tổng tổn thất công suất tác dụng đường dây máy biến áp : tổng công suất tự dùng nhà máy điện. .. MINH TUẤN Trang MSSV:408BK412 Trang THIẾT KẾ MANG ĐIỆN 110KV THIẾT KẾ MANG ĐIỆN 110KV GVHD: ĐẶNG TUẤN KHANH GVHD: ĐẶNG TUẤN KHANH Tương tư bù cho phụ tải kết bảng số liệu sau: Tính: Bảng số liệu... THIẾT KẾ MANG ĐIỆN 110KV THIẾT KẾ MANG ĐIỆN 110KV GVHD: ĐẶNG TUẤN KHANH GVHD: ĐẶNG TUẤN KHANH : tổng tổn thất công suất phản kháng đoạn đường dây mạng điện : công suất phản kháng điện dung đường
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thiết kế mạng điện 110kv, báo cáo thiết kế mạng điện 110kv

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay