Báo Cáo tiểu luận Văn hóa mua bán trên thị trương hà nội

12 43 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 13:10

Báo CáoVan hoa mua ban tren thi truong ha noi Báo CáoVan hoa mua ban tren thi truong ha noi Báo CáoVan hoa mua ban tren thi truong ha noi Báo CáoVan hoa mua ban tren thi truong ha noi Báo CáoVan hoa mua ban tren thi truong ha noi Báo CáoVan hoa mua ban tren thi truong ha noi Báo CáoVan hoa mua ban tren thi truong ha noi Báo CáoVan hoa mua ban tren thi truong ha noi Báo CáoVan hoa mua ban tren thi truong ha noi Báo CáoVan hoa mua ban tren thi truong ha noi Báo CáoVan hoa mua ban tren thi truong ha noi Báo CáoVan hoa mua ban tren thi truong ha noi MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI Lịch sử nghiên cứu vấn đề Một số khái niệm liên quan đến vấn đề 2.1 Khái niệm văn hóa 2.2 Khái niệm thị trường PHẦN 2: THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH VĂN HĨA MUABÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG TẠI NỘI TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI Khái quát địa bàn khách thể nghiên cứu 1.1 Khái quát thị trường Nội Thực trạng văn hóa mua bán thị trường Nội 2.1 Thực trạng văn hóa mua bán Nội 2.1.1 Mặt tích cực 2.1.2 Mặt tiêu cực Ảnh hưởng thực trạng 3.1 Ảnh hưởng tích cực 3.2 Ảnh hưởng tiêu cực Phân tích nguyên nhân 4.1 Nguyên nhân chủ quan 4.2 Nguyên nhân khách quan PHẦN 3: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN VĂN HÓA MUABÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG TẠI NỘI Về phía người bán 2 Về phía người mua PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Kết luận Đề xuất PHỤ LỤC Tài liệu tham khảo Bảng phân cơng nhiệm vụ nhóm Bảng đánh giá nhóm Mẫu phiếu câu hỏi điều tra PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Bước vào thời kì hội nhập, xã hội thị trường bn bán trao đổi hàng hóa Việt Nam nói chung thành phố Nội nói riêng có nhiều thay đổi Sự thay đổi dẫn đến nhiều chuyển biến thành phần tham gia buôn bán trao đổi hàng hóa thị trường người mua người bán, kéo theo thay đổi văn hóa ứng xử thị trường Văn hóa ứng xử hoạt động trao đổi hàng hóa ln vấn đề cần quan tâm, chưa có nhiều đề tài nghiên cứu chưa thực có nhiều đề tài nghiên cứu có hiệu vấn đề Mọi việc đánh giá chung chung dẫn đến chưa tìm nguyên nhân giải pháp cho vấn đề Xuất phát từ lí đó, nhóm chúng em lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Tình hình văn hóa mua bán thị trường Nội thời kì đổi mới” Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu tình hình văn hóa mua bán thị trường Nội, từ đề xuất số giải pháp nhằm phát triển điểm tích cực giảm bớt điểm tiêu cực vấn đề nhằm cải thiện giúp thị trường Nội trở nên thân thiện tốt đẹp Đối tượng khách thể nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: văn hóa mua bán thị trường Nội Khách thể nghiên cứu: người mua người bán Nội Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp nghiên cứu lý luận  Phương pháp điều tra - Tìm kiếm tư liệu báo - Phương pháp thống kê - Phương pháp trao đổi vấn - Phương pháp quan sát Câu hỏi nghiên cứu - Văn hóa ứng xử mua bán gì? - Thực trạng vấn đề ứng xử mua bán Nội nào? - Thực trạng có tác động nào? - Nguyên nhân dẫn tới thực trạng gì? - Biện pháp để giải vấn đề gì? PHẦN 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI Lịch sử nghiên cứu vấn đề Vấn đề văn hóa ứng xử hành vi mua bán thị trường vấn đề mới, thường khơng trội gộp vào thành phần nhỏ văn hóa ứng xử chung, khơng có nhiều đề tài nghiên cứu chun sâu vấn đề Chỉ có số báo thống kê nói vấn đề thường không chi tiết Một số khái niệm liên quan đến đề tài 2.1 Khái niệm văn hóa ứng xử Theo E.Henriotte: “Văn hóa lại sau người ta quên tất cả,là thiếu người ta học tất cả” - Theo từ điển tiếng việt, văn hoá định nghĩa là: “Văn hóa tổng thể nói chung giá trị vật chất tinh thần người sáng tạo trình lịch sử” - Ts Nguyễn Thế Hùng viết: Văn hóa có vai trò quan trọng đời sống người, nhu cầu thiết yếu đời sống tinh thần xã hội, thể trình độ phát triển chung đất nước, thời đại Văn hóa thể khát vọng sống người hướng Chân_Thiện_Mỹ Văn hóa trở thành cơng cụ quan trọng người Ứng xử từ ghép gồm “ ứng” “ xử” “ Ứng” ứng đối, ứng phó “Xử” xử thế, xử lí, xử Ứng xử phản ứng người tác động người khác đến tình cụ thể định Ứng xử phản ứng có lựa chọn tính tốn, cách nói tuỳ thuộc vào tri thức, kinh nghiệm nhân cách người nhằm đạt kết cao giao tiếp - Nhóm xin rút định nghĩa: Văn hóa ứng xử chuẩn mực hành vi ứng xử người, thể nếp sống, lối sống cách hành xử với người khác 2.2 Khái niệm thị trường - Thị trường tập hợp người mua người bán tác động qua lại lẫn dẫn đến khả trao đổi Nói cách khác, thị trường nơi diễn hoạt động trao đổi hàng hóa hai đối tượng người bán người mua - Từ khái niệm trên, đề tài rút quan điểm: văn hóa thị trường (cụ thể văn hóa ứng xử thị trường) quy tắc chuẩn mực cách ứng xử hoạt động trao đổi hàng hóa thị trường PHẦN 2: THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH VĂN HĨA MUABÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG TẠI NỘI TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI Khái quát địa bàn khách thể nghiên cứu - Khái quát thị trường Nội: Nội thủ đô Việt Nam Là thành phố lớn nước, Nội dẫn đầu sở vật chất hạ tầng hoạt động kinh tế Bởi vậy, trao đổi hàng hóa ln diễn nhộn nhịp Thị trường kinh doanh Nội coi nơi thuận tiện để bn bán trao đổi hàng hóa, điều kiện thuận lợi nơi Và thời kì hội nhập đổi mới, Nội có nhiều thay đổi dẫn tới thay đổi thị trường điều kéo theo thay đổi văn hóa thị trường Thực trạng văn hóa thị trường Nội 2.1 Thực trạng văn hóa mua bán Nội: 2.1.1 Mặt tích cực:  Về phía người bán: - Tại nhiều nơi, người bán hàng có thái độ tốt, biết cách sử dụng cách tiếp cận khách hàng phiếu trao đổi phiếu phản hồi với khách hàng VD: Các chuỗi siêu thị lớn Metro, Ocean Mart (nay Vin Mart), chuỗi cửa hàng ăn nhanh KFC hay Lotteria… - Không nơi sang trọng, mà quán ăn vỉa hè, nơi nhỏ có thái độ phục vụ tốt ln tìm hiểu ý kiến khách hàng để nâng cao chất lượng - Nhóm thực vấn khách hàng buổi sáng 1cửa hàng cà phê theo mơ hình takeaway thuộc chuỗi cửa hàng Urban Station Coffee số 2B Phạm Ngọc Thạch, Nội, thống kê sau: + 73% khách hàng hài lòng với chất lượng đồ uống thái độ phục vụ + 14% khách hàng cảm thấy chất lượng đồ uống thái độ phục vụ mức bình thường + 13% khách hàng khơng hài lòng khơng quay trở lại  Về phía người mua: - Văn hóa xếp hàng tốt củng cố Hiện tượng chen lấn xô đẩy giảm rõ rệt Hơn 90% người dân ln có ý thức xếp hàng đơng đúc Hình ảnh người dân xếp hàng Lotte Mart – Nội Người dân xếp hàng quán ven đường 2.2.2 Mặt tiêu cực:  Về phía người bán: - Tình trạng người bán hàng thiếu văn hóa tồn ngày phát triển Về việc phục vụ: tượng “bún mắng cháo chửi” xúc phạm khách hàng ngày phổ biến nét phục vụ Nhiều nơi phục vụ giá cao không tương xứng với chất lượng - Vẫn tình trạng gian thương, lừa đảo khách hàng  Về phía người mua - Như nói, văn hóa xếp hàng cải thiện, song phận người dân khơng tơn trọng nét văn hóa Điển chen lấn xô đẩy, làm ùn tắc giao thông, làm hư hỏng vật tư Ví dụ chen lấn làm hư hại, ùn tắc giao thơng để ăn miễn phí nhà hàng phố Đ.T.N - Tại chuỗi siêu thị lớn, lợi dụng an ninh không chặt chẽ, xuất tình trạng bóc đồ chưa tốn để ăn thử, vứt rác bừa bãi… Tác động thực trạng 4.1 Tác động tích cực thực trạng - Mặt tích cực, điểm tốt thị trường văn hóa ứng xử tốt tạo thị trường bn bán trao đổi hàng hóa thân thiện, khiến cho người dân thoải mái tham gia trao đổi hàng hóa, thu lại lợi ích tốt cho người mua lẫn người kinh doanh - Mặt tích cực kéo theo phát triển kinh tế, cải thiện khơng văn hóa kinh doanh trao đổi hàng hóa mà cải thiện thúc đẩy văn hóa xã hội phát triển lành mạnh Điều điểm tốt để phát triển xã hội tốt đẹp hơn, xây dựng hình ảnh thủ đô đất nước Việt Nam đẹp mắt bạntrường quốc tế 4.2 Tác động tiêu cực thực trạng - Mặt tiêu cực trái lại khiến người mua thiện cảm, ngại va chạm ngại tham gia mua bán trao đổi hàng hóa, đặc biệt người dân nơi khác đến Theo khảo sát bạn sinh viên ngoại tỉnh, 70% ngại sợ mua bán sợ tình trạng chặt chém giá bán hàng khơng có văn hóa - Một số vấn đề tiêu cực tồn khiến cho hình ảnh kinh tế Việt Nam trở nên xấu đi, khiến thiện cảm mắt nước khác Nội mặt nước Việc khiến kinh tế bị trì trệ suy giảm Ngun nhân thực trạng văn hóa ứng xử mua bán Nội 4.1 Nguyên nhân khách quan: - Q trình hội nhập tồn cầu làm cho đất nước ta đối mặt với tác động phát sinh từ quy luật kinh tế thị trường - Trong q trình đó, xã hội du nhập nhiều văn hóa mới, có mặt tốt, mặt xấu dẫn đến thay đổi văn hóa ứng xử xã hội nói chung thị trường bn bán nói riêng - Nền kinh tế Việt Nam thay đổi chuyển biến theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Nhưng đồng thời dẫn tới số rối loạn việc thích ứng, nắm bắt điều Điều gây số điều bất cập buôn bán trao đổi, từ văn hóa ứng xử khơng trọng dẫn tới lệch lạc 4.2 Nguyên nhân chủ quan: - Về phía người bán: + Mặt tích cực: ln muốn đưa đến cho người tiêu dung dịch vụ tốt nhất, từ khơng ngừng cải thiện dịch vụ Đồng thời lương tâm họ khơng muốn làm điều sai trái + Mặt tiêu cực: ln muốn thu lợi nhuận cao cho mình, dẫn tới không tôn trọng người khác lừa đảo Vấn nạn xúc phạm người tiêu dung xuất lan tràn thứ “văn hóa ngược” Nhiều người bán, doanh nghiệp đặt lợi nhuận lên hàng đầu, không tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ hàng hóa dẫn tới quảng cáo sai lệch chất lượng hàng hóa khơng tốt - Về phía người mua: + Ln đưa quyền lợi lên cao khơng tơn trọng quyền lợi người khác, dẫn tới tình trạng không ứng xử cách mực PHẦN 3: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN VĂN HÓA MUABÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG TẠI NỘI Về phía người bán - Các doanh nghiệp kinh doanh nên sử dụng phương pháp để tiếp cận thu nhận ý kiến đóng góp từ khách hàng như: phiếu điều tra khách hàng, dịch vụ tin nhắn phản hồi tổ chức buổi giao lưu thường niên để tri ân khách hàng… - Cần phải có đội ngũ nhân viên giỏi chuyên môn thân thiện với khách hàng Để làm điều này, cửa hàng doanh nghiệp nên khắt khe tiêu chuẩn yêu cầu trước xin việc, có khóa tập huấn chuyên môn kỹ giao tiếp bn bán với khách hàng để gây thiện cảm - Tiếp thu phản hổi từ phía khách hàng, từ rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng dịch vụ - Những người bán hàng cần phải giữ lịch sự, cư xử mực Về phía người mua - Người mua cần phải có thay đổi như: học cách nói chuyện nhẹ nhàng, có chừng mực mua hàng hóa Nghiêm túc xếp hàng, khơng chen lấn xô đẩy đông đúc Nghiêm túc chấp hàng quy định nơi mua hàng - Học cách tôn trọng quyền lợi người khác song song với việc bảo quyền lợi Người mua nên nhường nhịn chút thay chen lấn gây trật tự trị an gây mâu thuẫn… - Giữ vững văn hóa giao tiếp ứng xử, hành động có văn hóa việc trao đổi mua bán hàng hóa PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Kết luận Ứng xử có văn hóa thị trường hoạt động có ý thức mang tính xã hội cao, sở xây dựng kinh tế thị trường thân thiện vững mạnh Vì vậy, cần phải quan tâm đến nhiều Muốn cải thiện tình trạng này, cần phải có quan tâm từ tồn xã hội, nỗ lực cải thiện vả phía người mua người bán nhằm định hướng phát triển mặt thị trường Nội tốt đẹp Đề tài thực trạng vấn đề văn hóa ứng xử thị trường Nội thời kì hội nhập đổi mới, ngun nhân dẫn tới tình trạng đưa giải pháp cụ thể để khắc phục mặt tích cực Đề xuất nhóm Căn vào nghiên cứu, nhóm xin đưa số đề xuất: xã hội cần quan tâm vấn đề này, nhằm cải thiện tình tình kinh doanh thị trường Nội, xây dựng thị trường thủ có văn hóa, thân thiện Các doanh nghiệp kinh doanh bn bán qui mơ cần có hoạt động để cải thiện chất lượng dịch vụ Người mua cần cải thiện văn hóa ứng xử thị trường Tất nhằm mục đích xây dựng thị trường thân thiện, góp phần cải thiện tình hình kinh tế xã hội Nội nói riêng Việt Nam nói chung PHỤ LỤC Tài liệu tham khảo STT Các nguồn tài liệu tham khảo Thư viện Đồ án, luận văn: “Văn hóa ứng xử, văn hóa nói” Truy cập ngày 27/11/2014 từ địa http://doan.edu.vn/do-an/van-hoaung-xu-van-hoa-noi-1991/ Bách khoa tồn thư mở Wikipedia: “Văn hóa” Truy cập ngày 27/11/2014 từ địa http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h %C3%B3a Bách khoa toàn thư mở Wikipedia: “Thị trường” Truy cập ngày 27/11/2014 từ địa http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB %8B_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng Bảng phân công nhiệm vụ STT Người thực Cả nhóm thực Bùi Việt Vương Nội dung công việc - Chọn đề tài, làm câu hỏi điều tra, khảo sát thực tế… Thời gian 15/1120/11/2014 - Lập dàn ý cho tiểu luận 16/1118/11/2014 18/1110/12/201 - Tập hợp liệu, tài liệu, kết điều tra, tổng hợp hoàn thành tiểu luận đánh máy tiểu luận Nguyễn Thùy Linh Nguyễn Thị Mai Nguyễn Thị Xuân Thu thập số liệu liên quan đến địa bàn nghiên cứu Phụ trách phát phiếu điều tra, thu phiếu, vấn xử lí số liệu Chụp ảnh thực tế Tổng hợp số liệu thông tin thực tế Đinh Thị Hương Giang Tìm tài liệu liên quan đến nguyên nhân vấn đề Nguyễn Thị Thanh Dung Phỏng vấn, tổng hợp số liệu điều tra 18/1105/12/201 18/1105/12/201 19/1108/12/201 18/1105/12/201 Bảng đánh giá nhóm STT Họ Và Tên Bùi Việt Vương Đánh giá Hoàn Thành Tốt Nhiệm Vụ Điểm Nguyễn Thùy Linh Hoàn Thành Tốt Nhiệm Vụ 8.5 Đinh Thị Hương Giang Hoàn Thành Tốt Nhiệm Vụ 8.5 Nguyễn Thị Mai Hoàn Thành Tốt Nhiệm Vụ 8.5 Nguyễn Thị Xuân Hoàn Thành Tốt Nhiệm Vụ 8.5 Nguyễn Thị Thanh Dung Hoàn Thành Tốt Nhiệm Vụ 8.5 Mẫu phiếu câu hỏi điều tra Bạn có thích mua sắm khơng? Bạn có hay mua sắm Nội khơng? Tại sao? ... phố Hà Nội nói riêng có nhiều thay đổi Sự thay đổi dẫn đến nhiều chuyển biến thành phần tham gia bn bán trao đổi hàng hóa thị trường người mua người bán, kéo theo thay đổi văn hóa ứng xử thị trường... trái lại khiến người mua thi n cảm, ngại va chạm ngại tham gia mua bán trao đổi hàng hóa, đặc biệt người dân nơi khác đến Theo khảo sát bạn sinh viên ngoại tỉnh, 70% ngại sợ mua bán sợ tình trạng... người mua - Người mua cần phải có thay đổi như: học cách nói chuyện nhẹ nhàng, có chừng mực mua hàng hóa Nghiêm túc xếp hàng, không chen lấn xô đẩy đông đúc Nghiêm túc chấp hàng quy định nơi mua
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo Cáo tiểu luận Văn hóa mua bán trên thị trương hà nội, Báo Cáo tiểu luận Văn hóa mua bán trên thị trương hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay