Báo Cáo tiểu luận Khao sat dia chat cong trinh viet nam nhom

20 58 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 13:07

Báo Cáo Khao sat dia chat cong trinh viet nam nhomBáo Cáo Khao sat dia chat cong trinh viet nam nhomBáo Cáo Khao sat dia chat cong trinh viet nam nhomBáo Cáo Khao sat dia chat cong trinh viet nam nhomBáo Cáo Khao sat dia chat cong trinh viet nam nhomBáo Cáo Khao sat dia chat cong trinh viet nam nhomBáo Cáo Khao sat dia chat cong trinh viet nam nhomBáo Cáo Khao sat dia chat cong trinh viet nam nhomBáo Cáo Khao sat dia chat cong trinh viet nam nhom TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI KHOA KINH TẾ QUẢN LÍ BỘ MÔN PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG TIỂU LUẬN MÔN HỌC:KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ LÀM VIỆC NHĨM ĐỀ TÀI:TÌNH HÌNH KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNHVIỆT NAM Giảng viên hướng dẫn: Phạm Thị Phương Thảo Lớp: : 56TĐ-BĐ Nhóm: : 13 Tên nhóm trưởng : Nguyễn Xuân Tuân Tên thành viên nhóm: Nguyễn Trọng Đức Nguyễn Quốc Long Thân Văn Ước Đinh Văn Hải Nguyễn Văn Dũng Trần Nam Anh HÀ NỘI,2014 MỤC LỤC trang I.Phần mở đầu 1.1.1.Lý chọn đề tài 1.1.2.Mục tiêu nghiên cứu 1.1.3.Phương pháp nghiên cứu 1.1.4 Các câu hỏi mà nhóm đặt địa chất cơng trình………………………… 1.1.5.Kết quả…………………………………………………………………… II.Phần nội dung 2.1.1 Khái niệm khảo sát địa chất cơng trình 2.1.2 Thực trạng vấn đề khảo sát cơng trình Việt Nam 2.1.3.Nguyên nhân 2.1.4.Giải pháp cải thiện địa chất cơng trình Việt Nam III.Kết luận đề xuất nhóm 3.1.1 Kết luận………………………………………………………… 3.1.2 Đề xuất nhóm……………………………………………… I PHẦN MỞ ĐẦU 1.1.1.Lí chọn đề tài Liên quan tới nhóm ngành học.Tình hình khảo sát thi cơng vấn đề quan trọng trước thực ngày nhu cầu cơng trình đòi hỏi phải có chất lượng định Muốn xây dựng cơng trình, đặc biệt cơng trình lớn nhà cao tầng, nhà chung cư hay trường học, bệnh viện, khu dân cư hay cơng trình chun dụng nhà xưởng sản xuất, Resort nghỉ dưỡng hay khu du lịch sinh thái, điều phải có hồ sơ khảo sát địa chất xin phép xây dựng hồ sơ khảo sát địa chất tảng cho thiết kế móng cơng trình.Móng cơng trình phần chìm, phần nỗi tòa nhà uy nghi tráng lệ xây dựng lên Tuy nhiên, móng cơng trình lại yếu tố định đến tính bền vững cơng trình theo thời gian.Các cơng trình lún, nghiêng hay nứt q trình thi cơng xây dựng khơng ý phần móng cơng trình, khơng quan tâm đến cơng tác khảo sát địa chất cơng trình nên q trình vào vận hành gặp trục trặc khắc phục chi phí tốn nhiều 1.1.2.Mục tiêu nghiên cứu Để phát huy tính tích cực nghiên cứu học tập, giúp cho sinh viên trường hiểu rõ thêm nhóm nghành nghề học cơng việc sau qua tìm hiểu lí tại phải khảo sát địa chất trước thi cơng, phương pháp khắc phục tình trạng không đảm bảo địa chất Đồng thời chúng tơi muốn góp phần vào việc xây dựng khảo sát địa chất cơng trình lớn bé Việt Nam làm cho chất lượng cơng trình ngày đảm bảo chất lượng Mục tiêu cụ thể đề tài - Xác định địa chất cơng trình khu vực xây dựng, lựa chọn vị trí biện pháp cơng trình - Nêu điều kiện thi cơng, dự tốn tượng địa chất - Đề biện pháp phòng ngừa cải tạo địa chất khơng có lợi - Thăm dò, đề xuất biện pháp sử dụng vật liệu địa phương cho xây dựng cơng trình 1.1.3.Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp đề tài áp dụng sau Thu thập tài liệu liên quan:các báo cáo,bài báo cáo từ nguồn Quan sát thực tế,quay video,chụp ảnh,phỏng vấn Làm việc cá nhân,thu thập tổng hợp nhóm Nhóm đề tài kết hợp phương pháp khác trình nghiên cứu nhóm nghành địa chất cơng trình… 1.1.4 Các câu hỏi mà nhóm đặt địa chất cơng trình Tại phải khảo sát cơng trình? Tính tốn móng hạ tầng để làm gi ? Biện pháp khác phục cơng trìnhđịa chất khó thi cơng ? Trong tương lai cơng trình cơng trình cần đáp ứng điều địa chất? Những kiến thức cần có kĩ sư khảo sát địa chất ? Các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng tới việc khảo sát địa chất? 1.1.5 Kết Từ năm 2010-2014 triển khai thực hiện, đến công tác chất lượng cơng trình xây dựng trọng quan tâm số lượng cơng trình chất lượng giảm đáng kể; chủ thể tham giam hoạt động xây dựng xác định rõ trách nhiệm tăng cường đầu tư đội ngũ cán bộ, kỹ sư Vai trò quan quản lý nhà nước nâng cao phát huy hiệu tích cực Cụ thể: Trong cơng tác quản lý chất lượng cơng trình xây dựng, hệ thống văn quy phạm pháp luật quản lý chất lượng cơng trình xây dựng hồn thiện đầy đủ để tổ chức quản lý, kiểm sốt chất lượng cơng trình; tách bạch, phân định rõ trách nhiệm việc đảm bảo chất lượng cơng trình quan quản lý nhà nước cấp, chủ đầu tư nhà thầu Điều kiện lực chủ thể tham gia hoạt động xây dựng; nội dung, trình tự, thủ tục công tác quản lý chất lượng quy định rõ ràng, làm sở cho công tác kiểm tra quan quản lý cấp, tạo hành lang pháp lý để tăng cường hiệu lực hiệu công tác quản lý nhà nước quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Tình hình chất lượng cơng trình xây dựng nước cải thiện, xu hướng chất lượng ngày nâng cao kiểm sốt tốt Sự cố cơng trình xây dựng năm gần chiếm tỷ lệ thấp Các cơng trình, hạng mục cơng trình đưa vào sử dụng thời gian qua đáp ứng yêu cầu chất lượng, quy mô, công suất, công sử dụng theo thiết kế, đảm bảo an toàn chịu lực, an toàn vận hành phát huy tốt hiệu Chất lượng công trình qua khảo sát địa chất (Nguyễn Xuân Tuân-14/12/2014) II.PHẦN NỘI DUNG 2.1.1.Khái niệm đặc điểm khảo sát địa chất cơng trình: Là cơng tác nghiên cứu, đánh giá điều kiện địa chất cơng trình địa điểm xây dựng nhằm xác định cấu trúc đất, tính chất lý lớp đất nền, điều kiện nước đất tai biến địa chất phục vụ cho công tác quy hoạch, thiết kế xử lý móng… Các dạng cơng tác khảo sát địa chất cơng trình bao gồm: khoan, đào, xun tĩnh, xuyên động, địa vật lý, nén tĩnh, nén ngang, cắt cánh… Khảo sát địa chất cơng trình cung cấp thơng tin nhằm: - Đánh giá mức độ thích hợp địa điểm môi trường cơng trình dự kiến xây dựng - Thiết kế, lựa chọn giải pháp móng cho cơng trình dự kiến xây dựng cách hợp lý tiết kiệm - Đề xuất biện pháp thi công hữu hiệu nhất, thấy trước dự đốn khó khăn, trở ngại nảy sinh thời gian xây dựng - Xác định biến đổi môi trường địa chất hoạt động kinh tế – cơng trình người, ảnh hưởng biến đổi thân cơng trình cơng trình lân cận - Đánh giá mức độ an tồn cơng trình tồn tại, thiết kế cải tạo nâng cấp cơng trình có nghiên cứu trường hợp xảy gây hư hỏng cơng trình 2.1.2 Thực trạng vấn đề khảo sát cơng trình Việt Nam Phần lớn hư hỏng móng cơng trình có ngun nhân khơng có đủ thơng tin thơng tin khơng xác điều kiện địa chất cơng trình địa chất thủy văn Những vấn đề tồn chủ yếu thường là:Cung cấp số liệu tính chất lí đất khơng xác, người thiết kế dựa vào để tính tốn móng lập phương án thi cơng khơng thích hợp với điều kiện thực tế đất nền, dễ dẫn đến sai lầm mặt kỹ thuật tổn thất mặt kinh tế phải thay đổi phương án không an tồn, lãng phí q an tồn khơng cần thiết Hậu nhà bị sập không khảo sát (Nguyễn Xuân Tuân-14/12/2014) Cũng báo cáo khảo sát địa chất đầy đủ kết khảo sát thí nghiệm lại khơng đánh giá mức, có người kỹ sư thiết kế người thi công không hiểu rõ cách đầy đủ tình hình đất Thực tế có trường hợp thiếu phối hợp người khảo sát địa chất người thi công Điều quan trọng người kỹ sư thiết kế người thi công phải biết tất kết thí nghiệm đất đặc biệt tính chất độ dày khác lớp đất phía dưới; ngược lại, phải thơng báo cho người khảo sát thí nghiệm đất (thí nghiệm học đất) biết rõ tính chất cơng trình xây dựng u cầu móng - Khoảng cách khảo sát lỗ khoan q lớn nên khơng thể phản ánh xác tình hình thực tế lớp đất nằm vị trí đất Do vậy, mà hang hốc nhỏ thấu kính đất yếu khơng phát mạng lưới khoan khơng thích hợp nói Việc bỏ sót hang động (trong đá có các-tơ) thấu kính đất yếu dẫn đến biến dạng lún không đều, lún lớn dẫn đến nhầm lẫn việc dùng giải pháp móng khơng thích ứng chọn chiều dài cọc khơng đúng, đặt vị trí khe lún khơng phải nơi có biến đổi chiều dày tính chất đất nền… - Độ sâu lỗ khoan khảo sát địa chất không đủ nên xác định chiều dày lớp đất nằm phạm vi ảnh hưởng móng khơng xác định lớp đất chịu lực mà cơng trình đặt vào lớp Điều dễ dẫn đến lựa chọn giải pháp móng khơng đủ độ tin cậy thấp mà hậu khó lường mặt kỹ thuật lẫn kinh tế -Báo cáo kết khảo sát địa chất cơng trình thí nghiệm không rõ ràng chuẩn xác Nguồn tư liệu thường hay sai sót số liệu nước ngầm, đặc biệt sai lầm dòng chảy thẩm thấu nước mặt thay đổi Khi khảo sát địa hình cần khảo sát khả thay đổi dòng chảy nước mặt vùng thực vật khác nhau; phải ý khả thẩm thấu nước mặt đất liền xung quanh ảnh hưởng tải trọng cơng trình bên cạnh Tất điều vừa nói gây chuyển động trượt bề mặt - Nhiều trường hợp lường trước khả xảy cố cho cơng trình đưa vào sử dụng nguyên đất bị nhão, thẩm lậu, bị ngập lụt, thay đổi tính chất lí đất chịu tác động chấn động, mực nước ngầm bị dâng cao hạ thấp, thay đổi lớn nhiệt độ, ảnh hưởng sinh vật học hóa học tổng hợp nguyên nhân tượng khác Những điều có liên quan đến cơng tác khai thác bảo trì cơng trình giữ gìn mơi trường địa chất khơng bị biến đổi bất lợi cho cơng trình 2.3 Ngun nhân việc khơng khảo sát cơng trình Việt Nam - Hiện tượng lún nứt cơng trình nhìn chung liên quan đến quy mơ, kết cấu cơng trình đất Cơng trình bị lún nhiều không bị phá hoại không xảy lún lệch đặc biệt khả chịu đựng biến dạng kết cấu cơng trình - Phần lớn cơng trình sau xây dựng xong bị lún nứt thường liên quan đến yếu tố chủ quan nhận thức đất cơng trình khâu khảo sát địa chất, thiết kế thi công xây dựng Các trường hợp công trình xây dựng ổn định lâu dài, nhiên bị lún nứt thường liên quan đến tác động khách quan làm thay đổi trạng thái ứng xử cơng trình đất - Có hai ngun nhân gây lún nứt xây chen cơng trình: chênh lệch bị xáo trộn địa tầng khác rõ rệt tải trọng tác dụng tải trọng thẳng đứng tải trọng nằm ngang lên cơng trình Ngơi nhà nghiêng Hà Nội địa chất yếu (Nguyễn Xuân Tuân-14/12/2014) 2.3.1 Nguyên nhân địa tầng: - Không tiến hành nghiêm túc việc điều tra, khảo sát cơng trình lân cận dự báo tác động khu vực xung quanh thi cơng cơng trình - Khơng phát nhận định khơng xác quy luật phân bố không gian (theo chiều rộng chiều sâu) cấu tạo địa tầng, đặc biệt lớp đất yếu nằm vùng ảnh hưởng tải trọng công trình Nguyên nhân chủ yếu hoạch định mật độ khảo sát chưa đủ bao quát, đặc biệt nơi có điều kiện địa chất dự đốn biến động mạnh - Đánh giá khơng xác đặc trưng tính chất lý lớp đất không cung cấp số liệu cần thiết cho thiết kế 2.3.2 Nguyên nhân tải trọng: - Thiết kế biện pháp thi công đào đất, tầng ngầm chưa coi trọng áp lực ngang cơng trình hữu có khả gây phụ thêm - Thiết kế kiến trúc bất cân đối dẫn đến tải trọng không (lệch tâm tải trọng bên móng): xu hướng muốn tận dụng không gian nên nhà đưa phía khơng gian cơng cộng dẫn đến lệch tâm tải trọng cơng trình - Dự báo khơng độ lún cơng trình hữu ảnh hưởng việc đào hố móng thi cơng cơng trình - Đánh giá khơng đầy đủ ảnh hưởng chất tải nặng (vật liệu xây dựng, đối trọng để ép cọc để nén tĩnh, ) phạm vi giáp với cơng trình hữu - Đánh giá khơng tồn diện mức ảnh hưởng gây thay đổi lớn chiều dày tầng đất yếu theo chiều sâu diện khu vực điều kiện địa chất cơng trình phức tạp Ngồi hai yếu tố trên, số tác động khác từ bên ngồi như: sập hang động ngầm (karst), hạ mực nước ngầm, lún tải trọng đất san lấp tạo mặt bằng,… 2.3.3 Nguyên nhân việc khảo sát thi công: - Làm sáng tỏ điều kiện ĐCCT khu vực nghiên cứu, sở lựa chọn vị trí xây dựng tối ưu - Cung cấp số liệu cho thiết kế, tính tốn móng, hạng mục hạ tầng, biện pháp thi cơng cho cơng trình đảm bảo kỹ thuật hợp lý mặt kinh tế - Dự báo vấn đề ĐCCT biến đổi mơi trường địa chất xảy đề giải pháp phòng chống Trong năm vừa qua, có nhiều cố cơng trình xảy liên quan đến điều kiện ĐCCT Ví dụ khơng khảo sát ĐCCT thiết kế móng “mò”, khảo sát ĐCCT sơ sài, không đầy đủ, không đảm bảo chất lượng, Như vậy, khảo sát ĐCCT công tác thiếu hoạt động xây dựng, tiến hành tương ứng với giai đoạn thiết kế cơng trình - Thiết kế sở: khảo sát ĐCCT sơ - Thiết kế kỹ thuật: khảo sát ĐCCT chi tiết - Thiết kế thi công: khảo sát ĐCCT bổ sung 2.4.Giải pháp cải thiện địa chất cơng trình Việt Nam 2.4.1.Về phía nhà thầu thi cơng - Ở giai đoạn 1: Định vị cơng trình, địa hình, xếp loại tính chất cơng trình sưu tầm liệu đất lưu trữ được, đánh giá liệu có so với yêu cầu cơng trình dự định xây dựng Nếu thấy đầy đủ chuyển cho thiết kế - Ở giai đoạn 2: Khi cần khảo sát nhằm xác định vị trí lỗ khoan số hạng mục cơng trình thiết kế tạm nên gọi giai đoạn nghiên cứu khả thi - Ở giai đoạn 3: Đánh giá, so sánh phương án, khảo sát kĩ để phân lớp thiết kế sơ - Ở giai đoạn 4: Xác định thông số đất trường phòng thí nghiệm để có đầy đủ tài liệu phục vụ cho việc thiết kế cuối Hậu sai sót khảo sát đất việc quản lý môi trường địa chất thường dẫn đến thiệt hại kinh tế đáng kể Để hạn chế khắc phục (cũng có khơng thể khắc phục được), cần có luật pháp khai thác bảo vệ môi trường địa chất chặt chẽ Điều làm tỏ số ví dụ trình bày chương sau Trong bảng trình bày số trường hợp gây lún không cho công trình cần ý khảo sát đất để phát trước thiết kế việc tìm nguyên nhân hư hỏng tìm biện pháp sửa chữa 2.4.2.Về phía kĩ sư địa chất cần thực để đảm bảo kĩ thuật - Công tác thu thập tài liệu: Thu thập, phân tích tổng hợp tài liệu điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng, tài liệu nghiên cứu, khảo sát trước khu vực - Cơng tác trắc địa: Nhằm đưa vị trí cơng trình thăm dò từ sơ đồ ngồi thực địa (gồm có tọa độ cao độ) từ mốc chuẩn có Với cơng trình có mặt trạng rõ ràng, đơn giản sử dụng phương pháp giao hội thước để xác định vị trí cơng trình thăm dò - Cơng tác khoan đào thăm dò: Khoan đào thăm dò cơng tác quan trọng khảo sát ĐCCT có mục đích sau: + Nhằm xác định phạm vi phân bố, ranh giới lớp đất đá; + Lấy mẫu đất đá, mẫu nước phục vụ TN phòng; + Sử dụng hố khoan để tiến hành thí nghiệm ngồi trời; + Nghiên cứu đặc điểm ĐCTV - Cơng tác thí nghiệm ngồi trời: Thí nghiệm ngồi trời khắc phục nhược điểm của thí nghiệm phòng mẫu có kích thước lớn, tiến hành điều kiện tự nhiên đất đá, cho phép nâng cao độ xác tin cậy Có nhiều dạng cơng tác thí nghiệm ngồi trời nén tĩnh nền, cắt cánh, xuyên tĩnh, xuyên động, xuyên tiêu chuẩn, nén ngang, Mỗi dạng cơng tác có mục đích cụ thể nhằm nghiên cứu tính chất lý đất đá phục vụ công tác thiết kế móng cụ thể Một số cơng tác phổ biến: - Cơng tác thí nghiệm cắt cánh: Mục đích nhằm xác định sức chống cắt khơng nước đất, độ bền liên kết kiến trúc để phân loại đất Thí nghiệm áp dụng cho số loại đất yếu (chủ yếulà đất dính) khó lấy mẫu ngun dạng để thí nghiệm Trong xây dựng, số liệu số liệu cắt cánh (lực dính kết khơng nước Cu) dùng để tính tốn ổn định đất đá mái dốc, tầng hầm, đánh giá trượt trồi, bùng hố móng sâu, - Cơng tác thí nghiệm xun tĩnh: hí nghiệm xuyên tĩnh dùng để phân chia địa tầng, mức độ đồng đất đá, độ chặt đất rời, sức chịu tải cọc, Hiện nay, máy xuyên đại cho phép xác định áp lực nước lỗ rỗng, áp lực tiêu tán đất để phục vụ thiết kế hầm ngầm - Cơng tác thí nghiệm xun tiêu chuẩn SPT: Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT dùng để phân chia địa tầng, độ chặt đất rời, sức chịu tải cọc, Đây thí nghiệm trường sử dụng rộng rãi khảo sát ĐCCT dễ thực hiện, dễ kiểm sốt Với cơng tác khảo sát ĐCCT phục vụ xây dựng nhà cao tầng, thí nghiệm SPT khơng thể thiếu [14] Nghiệm thu công tác khảo sát khảo sát trường thực theo [9] - Cơng tác thí nghiệm phòng: Các mẫu đất đá ngun dạng, khơng ngun dạng, mẫu nước lấy khảo sát ĐCCT đưa phòng thí nghiệm Ở chúng xác định tính chất vật lý, tính chất học, tính chất nước, tên gọi nhờ máy móc dụng cụ chuyên dùng - Công tác chỉnh lý tài liệu lập báo cáo: Đây phần việc cuối công tác khảo sát ĐCCT Giai đoạn đầu thống kê, chỉnh lý tài liệu thu được, hệ thống hố hồn chỉnh tồn tài liệu q trình khảo sát ĐCCT Từ thành lập báo cáo kết khảo sát ĐCCT phụ lục kèm theo Báo cáo khảo sát ĐCCT phải nêu điều kiện ĐCCT gồm nội dung sau đây: - Nội dung chủ yếu nhiệm vụ khảo sát; + Đặc điểm, quy mơ, tính chất cơng trình; + Vị trí điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng; + Tiêu chuẩn khảo sát áp dụng; + Khối lượng khảo sát; + Quy trình, phương pháp thiết bị khảo sát; + Phân tích số liệu, đánh giá kết khảo sát; 2.4.3.Các giải pháp khắc phục cụ thể khảo sát với cơng trình -Có lớp đất yếu đầu cơng trình: Nếu mỏng nạo vét thay lớp đất khác tốt hơn; dày dùng giải pháp móng khác khe lún để cắt cơng trình thành đơn nguyên độc lập, dùng cọc xuyên qua lớp đất yếu chống lên lớp đất tốt cho phần cơng trình -Có thấu kính đất yếu nằm móng: Tùy cơng trình bên mà gia cường độ cứng kết cấu chọn giải pháp móng thích hợp kể dùng cọc xun qua thấu kính, cần ý đến ảnh hưởng ma sát âm lên cọc - Lớp đất yếu có chiều dày khơng móng cơng trình Nguy gây lún không hiển nhiên công trình bên có kích thước mặt lớn Để phòng tránh cần kết hợp việc tổ chức hợp lý kết cấu bên (chia thành khối độc lập, tăng cường độ cứng…), với móng bên dưới, phương án cải tạo đất (thay đất, cố kết trước, dùng hệ thống cọc mềm cọc đất xi măng…) để xử lý dùng móng cọc chiều dày lớp đất yếu thay đổi mạnh Sự phân bố không độ chặt (khi đất đắp) có đá tảng, rác xây dựng San ủi cải tạo lu lèn tĩnh đầm nện tải trọng động, có phải dùng cọc khoan nhồi…Nền đất đắp đất có tính nén co lớn đất dốc Trường hợp thường gặp việc xây dựng vùng đồi núi có thung lũng đất yếu vùng lấn sông biển, vùng mở rộng khu cơng nghiệp có cơng nghệ san từ đầu cho mục đích sử dụng làm tự nhiên (bằng lu lèn, đầm nện, cố kết động) phải cải tạo đất, phương pháp cố kết trước cọc cát, giếng cát, nước, cơng trình có tải trọng lớn phải dùng cọc xuyên qua lớp đất đắp, ý trượt theo mái dốc trượt cục móng cơng trình, bảo vệ đất việc thu thoát nước mặt, tránh thấm ngập… Nền đất đắp đất có tính nén co lớn đất dốc Trường hợp thường gặp việc xây dựng vùng đồi núi có thung lũng đất yếu vùng lấn sông biển, vùng mở rộng khu cơng nghiệp có cơng nghệ san từ đầu cho mục đích sử dụng làm tự nhiên (bằng lu lèn, đầm nện, cố kết động) phải cải tạo đất, phương pháp cố kết trước cọc cát, giếng cát, nước, cơng trình có tải trọng lớn phải dùng cọc xun qua lớp đất đắp, ý trượt theo mái dốc trượt cục móng cơng trình, bảo vệ đất việc thu thoát nước mặt, tránh thấm ngập… III Kết luận đề suất nhóm 3.1.1 Kết luận -Khảo sát ĐCCT hạng mục cơng việc quan trọng xây dựng cơng trình Nhiệm vụ khảo sát ĐCCT sở ban đầu yếu tố định chất lượng sản phẩm khảo sát ĐCCT Do vậy, đòi hỏi chủ đầu tư, tư vấn thiết kế đơn vị khảo sát phải phối hợp đồng để đạt kết với chất lượng tốt nhất, nội dung đầy đủ Để có báo cáo khảo sát ĐCCT có chất lượng, đáp ứng yêu cầu thiết kế, đòi hỏi cán bộ, kỹ sư ĐCCT-ĐKT nắm vững kiến thức chun mơn, mà phải nắm luật xây dựng, quy trình quy phạm hành, cập nhật thơng tư, nghị định liên quan Q trình khảo sát ĐCCT phải trải qua bước định, nội dung phải phù hợp với loại quy mơ cơng trình -Qua cơng tác tăng cường quản lý chất lượng cơng trình xây dựng, việc triển khai thực công tác quản lý chất lượng nâng cao, tạo cơng trình đảm bảo chất lượng, bền vững góp phần tích cực thúc đẩy phát triển ngành xây dựng tỉnh ta, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước thời kỳ mới, góp phần vào thành cơng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước 3.1.2 Đề suất nhóm Hiện vấn đề khảo sát địa chất cơng trình việt nam khoan ống mẫu nòng đơi.vẫn hạn chế đa số cơng trình nhà chưa khảo sát thi công nên tượng nhà đỏ nhà nghiêng có,qua tập nhóm nhóm tơi muốn đề suất số giải pháp sau: Về phía nhà trường:nên có quy định thắt chặt sinh viên nghành trắc địa chất đồ.Để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực có trình độ chun mơn cao đáp ứng nhu cầu chất lượng địa chất cho cơng trình Về phía sinh viên:nói riêng ngành kĩ thuật bạn có ý thức với thân mình,phải học tập rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức,nhiệt huyết với nhóm ngành học.Nói riêng sinh viên ngành địa chất phải đảm bảo xác từ đầu khảo sát cơng trình để có cơng trình chất lượng Về phía nhà thầu:tuân thủ quy định Bộ Xây Dựng không cắt bớt rút ngắn trình khảo sát… -Tăng cường trang thiết bị máy móc tiên tiến -Thắt chặt q trình khảo sát thi cơng Chúng ta thể cho người thấy trường Đại học Thủy Lợi trường Đại học hàng đầu Việt Nam lĩnh vực đào tạo kĩ sư ngành khảo sát địa chất-Nâng cao trình độ chun mơn kĩ sư ngành khảo sát địa chất DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Thư viện xây dựng (2014) truy cập ngày 23/11/2014 từ địa http:// thuvienxayduhng.net/document/ha-tang-ky-thuat/cam-nang-danhcho-ky-su-dia-ky-thuat.html 2.Thư viện ebook (2009) truy cập ngày 23/11/2014 từ địa http://www.ebook.edu.vn/?page=1.41&view=4785 3.Công ty địa chất xây dựng phú nguyên (2012) truy cập ngày 23/11/2014 từ địa http://www.pngeo.com/vi/documents/13-80-nhung-sai-sot-trongviec-khoan-khao-sat-dia-chat Phụ lục Bảng phân công công việc nhóm STT Nội dung thực Người thực Thời Kết gian Lý chọn đề tài Nguyễn Xuân ngày Hoàn thành Quốc ngày Hoàn thành Xuân ngày Hoàn thành Văn ngày Hoàn thành Tuân Mục đích chọn đề tài Nguyễn phương pháp Long nghiên cứu Khái niệm, đặc Nguyễn điểm,khảo sát cơng Tn trình Việt Nam Thực trạng vấn đề Nguyễn khảo sát cơng trình Ngun nhân Dũng cơng Thân Văn Ước ngày Hồn thành ngày Hồn thành trÌnh khơng khảo sát Ngun nhân việc Đinh Văn Hải khảo sát thi công Các giải pháp khắc Nguyễn Trọng ngày Hoàn thành phục cụ thể việc Đức khảo sát Kết luận đề xuất Trần Nam Anh ngày Hồn thành Xn ngày Hồn thành nhóm Đánh máy in tiểu Nguyễn luận Tuân 2.Bảng tính điểm tham gia q trình làm việc nhóm cho thành viên STT Tên thành viên nhóm Tự đánh Tiêu chí đánh giá(điểm giá (điểm số) Điểm TB số) Nguyễn Xuân Tuân 10 9,5 Nguyễn Quốc Long 10 9,5 10 9,5 Nguyễn Văn Dũng Thân Văn Ước 10 9,5 Đinh Văn Hải 10 9,5 Nguyễn Trọng Đức 10 Trần Nam Anh 10 9,5 Thành viên tham gia STT Tên Có mặt Nguyễn Xuân Tuân X Nguyễn Quốc Long X Thân Văn Ước X Nguyễn Văn Dũng X Đinh Văn Hải X Nguyễn Trọng Đức X Nguyễn Trọng Đức X Mục tiêu chương trình dự kiến Mục tiêu: -Phân chia công việc cho thành viên -Lên kế hoạch phân công thu thập số liệu Chương trình Lý vắng Thời gian Nội dung Người chịu trách Ghi nhiệm 7h00-9h00 Thảo luận kế hoạch Nguyễn Xuân Tuân phân công thu thập tài liệu/số liệu 9h00-11h45 Thống kế hoạch Nguyễn Xuân Tuân Nội dung chi tiết kết Nội dung - Chủ đề báo cáo: Tình hình khảo sát địa chất cơng trình Việt Nam - Kế hoạch thu thập số liệu/tài liệu phân công - Tài liệu thứ cấp (sách báo, mạng): thành viên - Đánh máy: Xuân Tuân,Quốc Long,Văn Hải Thời hạn nộp sản phẩm kế hoạch - Thời gian gửi sản phẩm: 02/12 -Buổi họp tiếp theo: - Thời gian: 07/12/2014 - Người điều hành:Xuân Tuân Buổi họp nhóm lần Ngày : 7-12-2014 Thời gian Người điều hành Nguyễn Xuân Tuân 7h Thành viên tham gia STT Tên Có mặt Nguyễn Xuân Tuân X Nguyễn Quốc Long X Thân Văn Ước X Nguyễn Văn Dũng Lý vắng X Đinh Văn Hải X Nguyễn Trọng Đức X Nguyễn Trọng Đức X Mục tiêu chương trình dự kiến Mục tiêu -Trình bày tài liệu trước nhóm -Chỉnh - sửa Trình - Hồn thành Chương trình bày Cả lại tiểu nhóm luận nội trước thơng dung nhóm qua Thời gian Nội dung Người trách Ghi nhiệm nội dung 8h00-8h45 Trình bày tài liệu Xuân Tuân 8h45-9h30 Chỉnh sửa nội dung Cả nhóm 9h30-10h15 Trình bày tiểu luận Cả nhóm trước nhóm 10h15-10h40 Cả nhóm thơng qua Cả nhóm 10h40-11h00 Hồn thành Xn Tuân ... 1.1.3.Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp đề tài áp dụng sau Thu thập tài liệu liên quan:các báo cáo, bài báo cáo từ nguồn Quan sát thực tế,quay video,chụp ảnh,phỏng vấn Làm việc cá nhân,thu thập tổng... liệu lập báo cáo: Đây phần việc cuối công tác khảo sát ĐCCT Giai đoạn đầu thống kê, chỉnh lý tài liệu thu được, hệ thống hố hồn chỉnh tồn tài liệu q trình khảo sát ĐCCT Từ thành lập báo cáo kết... ngày 23/11/2014 từ địa http://www.pngeo.com/vi/documents/13-80-nhung-sai-sot-trongviec-khoan -khao- sat- dia- chat Phụ lục Bảng phân cơng cơng việc nhóm STT Nội dung thực Người thực Thời Kết gian Lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo Cáo tiểu luận Khao sat dia chat cong trinh viet nam nhom, Báo Cáo tiểu luận Khao sat dia chat cong trinh viet nam nhom

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay