Báo cáo Tiểu luận Giải pháp cải thiện kỹ năng mềm

19 51 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 13:03

Tiểu luận Giai phap cai thien ky nang mem Tiểu luận Giai phap cai thien ky nang mem Tiểu luận Giai phap cai thien ky nang mem Tiểu luận Giai phap cai thien ky nang mem Tiểu luận Giai phap cai thien ky nang mem Tiểu luận Giai phap cai thien ky nang mem Tiểu luận Giai phap cai thien ky nang mem Tiểu luận Giai phap cai thien ky nang mem Tiểu luận Giai phap cai thien ky nang mem Tiểu luận Giai phap cai thien ky nang mem TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ BỘ MÔN PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TIỂU LUẬN MÔN: KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THUYẾT TRÌNH ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN LỚP 56K2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI Giảng viên hướng dẫn: Ths Phạm Thị Phương Thảo Lớp: 56K2 Nhóm: Cá heo Nhóm trưởng: Vũ Cơng Dem Thành viên nhóm: Hồng Thị Huệ Ngơ Thu Huyền Quản Phương Linh Đồn Thị Ngát Nguyễn Thị Hà Nội Hà Nội 2014 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài .2 Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng khách thể nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .3 Câu hỏi nghiên cứu Kết nghiên cứu CHƯƠNG 1: VAI TRÒ CỦA KỸ NĂNG MỀM ĐỐI VỚI SINH VIÊN .4 1.1.Khái niệm kỹ mềm .4 1.2 Những kỹ mềm cần thiết sinh viên 1.3 Vai trò kỹ mềm học tập sống CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THIẾU KỸ NĂNG MỀM CỦA SINH VIÊN 56K2 ĐẠI HỌC THỦY LỢI 2.1 Khái quát địa bàn khách thể nghiên cứu .9 2.1.1 Khái quát lớp 56K2 2.1.2.Vài nét sinh viên lớp 56K2 10 2.2 Thực trạng thiếu kỹ mềm sinh viên lớp 56K2 10 2.3 Đánh giá chung 11 2.4 Phân tích nguyên nhân 12 2.4.1 Nguyên nhân khách quan 12 2.4.2 Nguyên nhân chủ quan .12 2.5 Hậu 12 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP CẢI THIỆN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN LỚP 56K2 ĐẠI HỌC THỦY LỢI .13 3.1 Về phía nhà trường 13 3.2 Về phía giảng viên .13 3.3 Về phía sinh viên .13 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT .14 4.1 Kết luận .14 4.2 Đề xuất .15 PHỤ LỤC .15 1.Tài liệu tham khảo chủ yếu 15 Bảng phân công nhiệm vụ nhóm 15 Bảng đánh giá nhóm .16 Danh sách sinh viên tham gia vấn 17 Mẫu phiếu điều tra sinh viên .17 PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Bước vào giảng đường đại học, SV Thủy Lợi nói riêng đa số SV VN nói chung trú trọng rèn luyện, phát triển kĩ “cứng”(hard skills) Đây khả học vấn ban, kiến thức, kinh nghiệm thành thạo chuyên môn cơng việc Tuy nhiên, rời trường đại học làm kiến thức chuyên môn chưa đủ để tạo nên thành công công việc Bởi lẽ, bên cạnh kĩ “cứng” kĩ mềm đóng vai trò quan trọng.”Có thể nói 90% sinh viên sau trường khơng có kĩ mềm Bằng cấp quan trọng lực thật kinh nghiệm bạn yếu tố định”.Anh Trần Trọng Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty VINAPO nhấn mạnh điều buổi trao đổi với sinh viên tọa đàm “tự tin nghề marketing” Trong đó, khơng bạn trẻ lạ lẫm chưa có khái niệm Kỹ “mềm” (soft skills) :các kĩ quan trọng sống người như: Kỹ sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm, kĩ quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sang tạo đổi thứ thường không học nhà trường, không lien quan đến kiến thức chun mơn, khơng phải kĩ cá tính đặc biệt mà phụ thuộc chủ yếu vào cá tính người Chính kĩ định bạn làm việc nào, ảnh hưởng lớn đến hiệu suất công việc; nữa, khẳng định bạn người thành cơng sống Chính lẽ trên, định chọn đề tài “ Giải pháp cải thiện kỹ mềm cho sinh viên lớp 56K2 trường Đại học Thủy Lợi ” Mục đích nghiên cứu Nhóm Cá heo thực đề tài nghiên cứu nhằm mục đích sau: Thứ nhất: tìm hiểu thực trạng thiếu kỹ mềm cách rèn luyện kỹ mềm sinh viên lớp 56K2 Thứ hai: tìm nguyên nhân dẫn tới việc sinh viên lớp 56K2 thiếu kỹ mềm cần thiết Đồng thời tìm khó khăn việc rèn luyện kỹ mềm bạn Cuối đưa số giải pháp giúp sinh viên cải thiện kỹ mềm số cách áp dụng kỹ mềm vào sống hiệu 3 Đối tượng khách thể nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: khó khăn việc sử dụng kỹ mềm sinh viên lớp 56K2 Khách thể nghiên cứu: 59 sinh viên lớp 56K2 trường Đại học Thủy Lợi Phương pháp nghiên cứu *Phương pháp nghiên cứu lí luận *Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp điều tra phiếu - Phương pháp quan sát - Phương pháp vấn, trao đổi - Phương pháp thống kê toán học số liệu Câu hỏi nghiên cứu Thế kỹ mềm? Những kỹ mềm mềm cần thiết sinh viên Theo bạn kỹ mềm có vai trò nào? Theo bạn kỹ mềm định phần trăm thành công bạn? Bạn áp dụng kỹ mềm mức độ nào? Công tác phát triển kỹ mềm cho sinh viên trường ĐH Thủy Lợi nào? Kết nghiên cứu - Phần lớn sinh viên lớp 56K2 có nhìn tầm quan trọng kỹ mềm thân việc rèn luyện kỹ mềm học đại học cần thiết - Qua điều tra cho thấy hầu hết bạn mong muốn cải thiện kỹ mềm tốt tương lai( 95% ) - Những kỹ mềm sinh viên trọng học đại học là: kỹ học tự học, kỹ xác định mục tiêu phù hợp, kỹ làm việc nhóm, kỹ định xử lí vấn đề, kỹ giao tiếp, kỹ thuyết trình - Bên cạnh kỹ mềm sinh viên trọng số kỹ mềm quan tâm sinh viên như: kỹ làm chủ tự đánh giá thân, kỹ biết lắng nghe học hỏi từ lời phê bình người khác, kỹ ứng phó với cảm xúc căng thẳng - Việc rèn luyện kỹ mềm sinh viên đại học chưa trọng Các bạn mong muốn quan tâm nhà trường nhiều việc phát triển kỹ mềm sinh viên - Một phận nhỏ sinh viên chưa chủ động việc rèn luyện kỹ mềm cần thiết cho thân CHƯƠNG 1: VAI TRÒ CỦA KỸ NĂNG MỀM ĐỐI VỚI SINH VIÊN 1.1.Khái niệm kỹ mềm Kỹ mềm thuật ngữ xã hội học kỹ có liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ, khả hòa nhập xã hội, thái độ hành vi ứng xử áp dụng vào việc giao tiếp người với người kỹ mềm kỹ có liên quan đến việc hòa vào, sống với hay tương tác với xã hội, cộng đồng, tập thể tổ chức 1.2 Những kỹ mềm cần thiết sinh viên Đối với sinh viên, trình độ kiến thức điều kiện cần chưa đủ Ngoài kiến thức, sinh viên cần phải nâng cao kĩ sống (kĩ mềm) thân Đây điều kiện cần lại thiếu sinh viên *Kỹ xác định mục tiêu phù hợp Để đạt thành công sống Con người cần phải biết đặt mục tiêu phù hợp với lực, điều kiện thân tâm thực chúng Mục tiêu phù hợp giúp người sống có mục đích, biết q trọng sống đặt vào sống có ý nghĩa Ngược lại, sống trở nên vô vị dẫn đến lêch lạc Chính vậy, xác định mục tiêu đòi hỏi quan trọng với sinh viên Nó giúp sinh viên biết mong muốn cụ thể cố gắng hoàn thành mong muốn thời gian muốn Mục tiêu giúp sinh viên biết để đạt ước mơ thân cần làm gì, cần nguồn hỗ trợ nào, từ biết khó khăn thuận lợi gặp phải *Kỹ tự nhận thức Tự nhận thức tự biết ai, điểm mạnh, điểm yếu thân, mối quan hệ với người xung quanh… Nhận thức rõ thân giúp cá nhân thể tự tin tính kiên định để giải vấn đề định hiệu Tự nhận thức giúp thân đặt mục tiêu phấn đấu phù hợp thực tế Tự ý thức kỹ sống quan trọng giúp sinh viên nhận thức rõ thân: Biết ai, có điểm chung điểm riêng so với người khác Từ đó, sinh viên chủ động việc rèn luyện kỹ tự nhận thức có thái độ tự tin có, thấy cần cố gắng, biết muốn khơng thích để kiên định định phù hợp *Kỹ giao tiếp Theo lý luận Tâm lý học hoạt động: Bản chất sống người dòng hoạt động nối tiếp nhau, từ sinh lúc từ giã cõi đời Giao tiếp xã hội yếu tố quan trọng, góp phần tạo dựng nên thành cơng lĩnh vực gì.Giao tiếp tốt chìa khóa dẫn đến 85% thành cơng cơng việc Trong sống hàng ngày, thường xuyên phải giao tiếp với nhiều người, với nhiều đối tượng thuộc tầng lớp khác Sự tinh tế, khéo léo cách ứng xử với người giúp cho đạt tới nghệ thuật, nghệ thuật giao tiếp *Kỹ định xử lý vấn đề Trong sống thường xuyên phải đối mặt với vấn đề khó giải Chúng ta cần phải suy nghĩ, lựa chọn đưa định để giải vấn đề, tình cách phù hợp với điều kiện hồn cảnh thân Với định giải đắn, mang lại thành công cho cá nhân, niềm vui cho cha mẹ, anh em, bè bạn người thân khác Ra định việc làm quan trọng lúc dễ thực Việc định đòi hỏi suy nghĩ linh hoạt, kịp thời, sáng tạo Điều giúp sinh viên ln có lựa chọn đắn mối quan hệ tình bạn – tình yêu, việc học tập thực tập thân *Kỹ làm việc theo nhóm Tục ngữ có câu: “Một làm chẳng nên non, ba chụm lại nên núi cao” Điều có nghĩa là, làm việc theo nhóm hiệu công việc cao nhiều so với làm việc đơn lẻ Vì vậy, nhà tuyển dụng đặc biệt cơng ty nước ngồi quan tâm đến kỹ làm việc theo nhóm ứng viên họ muốn tuyển dụng nhân viên Đây điểm yếu người Việt nam, nhiều bạn sinh viên tốt nghiệp loại khá, loại giỏi vấn tìm việc làm rớt đánh giá thấp mặt *Biết lắng nghe học hỏi từ lời phê bình người khác Rất khó để tiếp thu lời phê bình từ người khác, dù lời phê mang tính xây dựng Nhưng kĩ cô quan trọng trình học tập nghề nghiệp sinh viên Việc giữ thái độ bình tĩnh có thái độ ứng xử phù hợp trước lời phê bình vơ cần thiết, phản ánh thái độ cầu thị sinh viên Nhiều trường hợp, nhà tuyển dụng cố tình phê bình, sinh viên không tỉnh táo mắc lừa họ Hầu hết nghiên cứu người bình thường nhớ khoảng 25% đến 50% họ nghe thấy Vì để tăng số sinh viên cần phải học cách lắng nghe học hỏi từ lời nói người đối diện *Năng động, tự tin biết thuyết phục người khác Thái độ tự tin quan trọng bạn muốn gây ấn tượng với Việc bạn tỏ khiêm tốn nhận lời tán dương người khác quan trọng việc bạn làm cho người khác nhận rõ điểm mạnh bạn quan trọng khơng *Kỹ ứng phó với cảm xúc căng thẳng Trong sống có nhiều nguyên nhân dẫn đến căng thẳng Do áp lực thi cử, quan hệ gia đình, quan hệ trường học, quan hệ ngồi xã hội… Chính kĩ ứng phó với cảm xúc căng thẳng vơ cần thiết Thích nghi với căng thẳng giúp sinh viên có suy nghĩ tích cực dù khó khăn, dần biến căng thẳng thành động lực tích cực Làm điều đó, căng thẳng giao tiếp việc học tập, tình bạn – tình u, thực tập khơng còn, sống bạn tươi *Kỹ làm chủ tự đánh giá thân Tập cách tự suy nghĩ định cho thân từ việc ngành nghề học hành Tìm hiểu thân để xác định cho mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng Khơng hiểu rõ thân Tìm hiểu điểm mạnh yếu thân để phát huy tối đa sở trường hoàn thiện Trong thời đại thơng tin ngày nay, việc tìm hiểu ngành nghề trở nên dễ dàng với hệ thống mạng Báo chí sách trở nên phổ thông với hầu hết tầng lớp giàu nghèo xã hội Chỉ cách tự đào sâu tìm hiểu định sở thích chun đề học vấn, sinh viên xác định đường lối thực đắn phù hợp cho thân 1.3 Vai trò kỹ mềm học tập sống Kỹ mềm - định 75% thành đạt Trong buổi vấn thi tuyển vào công ty Unilever, trao đổi nghiệp vụ kinh doanh, bất ngờ nhà tuyển dụng hỏi: “Theo em, phi dao vừa dùng để phết bơ mặt tiếp đất, mặt phết bơ hay khơng phết bơ?” Trước câu hỏi thế, bạn lúng túng hay bạn mỉm cười đáp lại câu hỏi câu trả lời đầy thuyết phục? Thật ra, ý đồ nhà tuyển dụng nằm câu hỏi "vu vơ" nhằm kiểm tra kỹ "mềm" ứng viên Với câu hỏi này, khơng có đáp án cụ thể mà quan trọng ứng viên phải thuyết phục nhà tuyển dụng tin vào đáp án Kỹ mềm cá nhân phần quan trọng cá nhân đóng góp vào thành cơng tổ chức Đặc biệt tổ chức lĩnh cực kinh doanh, quan hệ khách hang,… thành công đạt cao nhiều họ đào tạo nhân viên họ sử dụng kỹ Trình chiếu, hay đào tạo thói quen cá nhân hay đặc điểm độ tin cậy mang lại long tận tâm cơng việc nhân viên, cách đầu tư đáng kể cho tổ chức Vì lý này, kỹ mềm yếu tố hàng đầu mà nhà tuyển dụng nhìn vào để tìm ứng viên thực bên cạnh trình độ chuẩn Trong xã hội ngày nay, số nghiên cứu cho thấy số ngành nghề, kỹ mềm quan trọng so với kỹ cứng Ví dụ như, nghề luật nghề mà khả ứng phó luật sư người tình hiệu quả, hợp lý,… định thành công luật sư nhiều kỹ nghề nghiệp Ngay chuyên gia IT, có kỹ mềm có mối quan hệ tốt xây dựng đơn vị kinh doanh IT với đơn vị doanh nghiệp khác bồi dưỡng cố mối quan hệ doanh nghiệp Kỹ mềm lực hành vi Nó biết kỹ quan hệ người, hay kỹ cộng đồng, chúng bao gồm thành thạo kỹ giao tiếp, giải xung đột, thương lượng, làm việc hiệu quả, giải vấn đề sang tạo, tư chiến lược, xây dựng nhóm,… Kỹ mềm sống hình thành ngày, đời sống bạn Tuy nhiên, có người khơng rèn luyện, có người khơng thực sống trải nghiệm nên khơng có điều đọng lại để suy ngẫm trưởng thành thực Có người phát triển kỹ sống trở thành nghệ thuật, ví dụ Dale Carnegie với thuật “Đắc nhân tâm” Bởi thế, có người có kỹ sống tốt, có kỹ sống có nhiều cấp độ khác kỹ Kỹ khác hẳn với khiếu bẩm sinh nên học hỏi, tiếp thu rèn luyện để đạt CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THIẾU KỸ NĂNG MỀM CỦA SINH VIÊN 56K2 ĐẠI HỌC THỦY LỢI 2.1 Khái quát địa bàn khách thể nghiên cứu 2.1.1 Khái quát lớp 56K2 Lớp 56K2 lớp thuộc ngành Kinh tế, Khoa kinh tế quản lí, trường Đại học Thủy Lợi Lớp K2 gắn liền với giai đoạn phát triển nhà trường thành lập vào năm 1979 đến khóa thứ 36 ngành Đây lớp học có truyền thống học tập, bật phong trào chung nhà trường với tinh thần đoàn kết, thi đua rèn đức luyện tài ngày mai lập thân lập nghiệp Lớp 56K2 có 59 sinh viên đào tạo quy trình độ đại học 2.1.2.Vài nét sinh viên lớp 56K2 Lớp 56K2 lớp có số lượng đơng đảo sinh viên đến từ nhiều vùng miền khác nên hồn cảnh, phong cách, lối sống khơng giống Hầu hết bạn năm đầu vào đại học gặp khó khăn việc tạo lập mối quan hệ với người xung quanh Sinh viên năm đầu có thời gian rảnh rỗi năm sau, với quỹ thời gian khơng sinh viên dùng vào việc giải trí, làm thêm, có bạn chọn cách vùi đầu vào học, có bạn để thời gian lững lờ trôi Không sinh viên dùng thời gian vào việc học kỹ mềm tham gia hoạt động trường lớp tổ chức Chính dẫn đến việc sinh viên thiếu kỹ mềm trầm trọng 2.2 Thực trạng thiếu kỹ mềm sinh viên lớp 56K2 Thực trạng thiếu kỹ mềm sinh viên Căn vào phiếu tìm hiểu thơng qua thống kê, tổng kết số liệu với 59 sinh viên tham gia điều tra: -“Bạn tìm hiểu kỹ mềm hay chưa?” 73% từng, 27% chưa -“Theo bạn kỹ mềm có cần thiết khơng?” 76% cần, 22% cần thiết, 0% không cần thiết, 2% không cần -“Bạn sử dụng kỹ nảng mềm mức độ nào?” 23% lúc nơi, 29% không thường xuyên lắm, 42% thỉnh thoảng, 4% khi, 2% chưa -“Bạn đánh giá trình độ kỹ mức độ nào?” 19% tốt, 75% chưa tốt, 6% -Có tới 27% bạn chưa tìm hiểu kỹ mềm, 49% sinh viên chưa tham gia khóa học hay buổi học giảng dạy kỹ mềm -Có số sinh viên cho kỹ mềm không cần thiết 2% Từ số liệu thấy rằng, thời gian học tập môi trường mới, đa phần sinh viên chưa chủ động trau dồi kỹ mềm cho thân, mà ln trạng thái bị động, chí có phận nhỏ sống khép Điều chứng tỏ bạn chưa thực hiểu vai trò kỹ mềm 2.3 Đánh giá chung Căn vào phiếu tìm hiểu thơng qua thống kê, tổng kết số liệu, với 59 sinh viên cho thấy phần lớn bạn chưa nhận biết điểm mạnh, điểm yếu thân, để phát huy tối đa lực - Nhiều bạn rụt rè, khép kín, chưa thể thân - Hầu hết bạn lớp chưa thể tốt cử phi ngơn ngữ(qua thuyết trình cá nhân) nhiều bạn thuyết trình thiếu tự tin, nói lắp, ngôn ngữ không rành mạch, tự nhiên - Cả lớp trầm, phát biểu ý kiến, chưa mạnh dạn xây dựng tiết học giao tiếp thuyết trình - Nhiều bạn giữ thái độ tiêu cực, không tự tin vào thân khiến bạn dễ nản chí, khơng có hứng thú học tập, bạn chưa biết cách tự học - Kĩ làm việc nhóm kém: thơng qua tập nhóm ta thấy nhiều bạn lớp ỉ lại vào thành viên khác nhóm, mang tính cá nhân cao Từ điều cho thấy lớp không phát huy sức mạnh tập thể, hiệu làm việc không cao 2.4 Phân tích nguyên nhân 2.4.1 Nguyên nhân khách quan Phần lớn sinh viên xuất thân từ nhiều vùng miền khác nên hồn cảnh sống khác nhau, hình thành quan điểm, phong cách sống đa dạng nên việc tìm thấy điểm tương đồng, thống khơng đơn giản Bên cạnh đó, bất đồng ngơn ngữ, khác biệt văn hóa vùng miền, dân tộc, thái độ không hợp tác thiếu tin tưởng lẫn yếu tố mơi trường khơng gian, khói bụi, tiếng ồn…cũng ảnh hưởng khơng nhỏ đến q trình giao tiếp 2.4.2 Nguyên nhân chủ quan - Bản thân sinh viên lớp 56k2 hạn chế kĩ giao tiếp thuyết trình, nhiều bạn khơng diễn đạt mình, khả sử dụng ngơn ngữ kém, hay bị chi phối cảm xúc cá nhân Mặt khác, bạn chưa thực tự tin vào mình, bình tĩnh giao tiếp trình độ nhận thức hạn chế Sức khỏe khơng tốt, nội dung giao tiếp không phù hợp nguyên nhân dẫn đến giao tiếp khơng hiệu Ngồi ra, nhiều người thiếu tự tin ngoại hình đứng trước người khác - Về phía nhà trường, lớp: Việc đào tạo cho sinh viên kỹ giao tiếp hạn chế, góc độ lý thuyết mà thiếu vào trình luyện tập, kỹ cần tập luyện trở nên thành thạo Các hoạt động sinh hoạt tập thể cắm trại, liên hoan, giao lưu lớp khoa nhà trường hạn chế 2.5 Hậu -Sinh viên trường thiếu kỹ mềm, kiến thức thực tế, gặp nhiều khó khăn q trình tìm kiếm việc làm - Nhiều bạn giữ thái độ tiêu cực, không tự tin vào thân khiến bạn dễ nản chí, thiếu thái độ làm chủ thân khơng có hứng thú học tập, bạn chưa biết cách tự học - Nhiều bạn rụt rè, khép kín, chưa thể thân nên cách kết nối với người xung quanh - Quỹ thời gian học tập trường đại học không nhiều thời gian rảnh sinh viên có nhiều Từ quỹ thời gian rảnh bạn lại chọn cho cơng việc hoạt động u thích phận khơng bạn sinh viên chọn cách vùi đầu vào chơi game, không tham gia hoạt động trường hay tự học nhà dẫn tới kết học tập sa sút, cách quản lý thời gian - Đa phần sinh viên học đại học phải sống xa gia đình Cuộc sống tự lập khiến bạn chưa quen, khó thích ứng chưa linh hoạt mơi trường sống, học tập - Nhiều bạn lớp tham gia làm tập nhóm ỉ lại vào thành viên khác nhóm, mang tính cá nhân cao nên hiệu làm việc nhóm chưa cao, không phát huy sức mạnh tập thể - Học đại học khác hoàn toàn với học THPT, đại học học theo chế tín đòi hỏi sinh viên phải tự chủ việc học tập thân Nhưng khơng bạn chưa thích ứng mơi trường học tập này, ỉ lại nhiều vào thầy bạn thiếu có khả sáng tạo, nghiên cứu sâu vấn đề CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP CẢI THIỆN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN LỚP 56K2 ĐẠI HỌC THỦY LỢI 3.1 Về phía nhà trường Nhà trường cần tổ chức hoạt động giao lưu lớp,tổ chức hoạt động tập thể để học hỏi kinh nghiệm, tạo điều kiện cho sinh viên bày tỏ ý kiến trước người, tổ chức nhiều chương trình tư vấn, lien kết trường để tổ chức buổi giao lưu Đồng thời, mở lớp dạy kĩ giao tiếp nâng cao hiệu câu lạc để khuyến khích sinh viên tham gia Lớp cần có hoạt động giúp thành viên lớp nâng cao hiệu gia tiếp như: tổ chức giao lưu với anh chị khóa trên, tổ chức buổi căm trại, picnic, lien hoan…cán lớp nên giúp nhóm lớp xóa bỏ ngăn cách, giúp bạn chơi hòa đồng để tăng tính đồn kết cac thành viên hiểu nhan từ tăng khả giao tiếp sinh viên 3.2 Về phía giảng viên Cần thay đổi phương pháp giảng dạy như: cho sinh viên làm tập theo nhóm, tăng số lượng thuyết trình để sinh viên giao lưu học hỏi lẫn giúp sinh viên tăng kĩ nói, xen kẽ trò chơi nhỏ giảng để tạo khơng khí vui vẻ, thoải mái, rút ngắn khoảng cách sinh viên với giảng viên, lồng ghép kiến thức thực tế vào giảng, tạo hội cho sinh viên thể than…Giảng viên chủ động bắt chuyện, tạo điề kiện cho sinh viên phat biểu trước lớp, nhiệt tình hướng dẫn sinh viên vấn đề khó khăn, gần gũi hòa đồng, khơng nên q khắt khe, chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên… 3.3 Về phía sinh viên - Sinh viên cần có thay đổi như: Cố gắng mạnh dạn tự tin giao tiếp với người xung quanh, tập cho thói quen nói chuyện trước đám đông, chủ động phát biểu ý kiến tạo lập mối quan hệ với người, nói chuyện lắng nghe người khác để tăng kĩ nói Sinh viên cần tham gia cac hoạt động như: tham gia câu lạc phát triển kĩ , tham gia hoạt động tình nguyện trường lớp tổ chức, tìm cơng việc làm them lúc rảnh rỗi để mạnh dạn giao tiếp học hỏi kinh nghiệm Đối với bạn nữ, tham gia khóa học cách ăn mặc, khóa học trang điểm để khắc phục yếu điểm ngoại hình than, tạo tự tin đứng trước người khác… - Khám phá tính cách bạn nhận biết điểm mạnh điểm yếu than Phải nhận thức kĩ mà bạn có phần mà bạn cần phải cải thiện Sau lên ké hoạch hành động để cải thiệnmềm bạn Bạn đến tham gia khóa đào tạo kĩ cho sinh viên - Giữ thái độ tích cực nhìn vào mặt tốt sống, thăng trầm luôn diện thành công đến với người biết sống tích cực phấn đấu để có giải pháp hay học tập từ lần vấp ngã - Học cách thể than Sự xuất bạn vấn đề tính cách giống kiến thức bạn Tìm hiểu kiến thức cách thự hành để giữ sống bạn có tinh thần sức khỏe ln sẵn sang đón nhận thách thức sống - Thực hành lắng nghe nắm bắt them nhiều hông tin Hoc cách diễn giải, tập trung vào đàm thoại, ghi chờ đợ đến lượt để nói chuyện Tham gia vào hội thoại, thảo luận nhà, trường học - Thực hành giao tiếp rõ ràng, lời cử Sử dụng ngôn ngữ phù hợp phát huy khả nói tiếng Anh Hiểu ngơn ngữ thể, cử cách khác lời nói ý nghĩa chúng thực hành sử dụng cách thích hợp, tận dụng hội nói chuyện trước đám đông để đạt tự tin - Cải thiện kĩ viết tăng vốn từ vựng bạn Học cách sử dụng ngữ pháp, dấu chấm câu thứ khác…Tạo thói quen đọc tạp chí thực hành viết nhật kí hoạt động, viết chủ đề quan tâm vấn đề xã hội CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 4.1 Kết luậnmềm có vai trò quan trọng học tập sống sinh viên Vì vấn đề thiếu kỹ mềm sinh viên năm lớp 56k2 điều cần quan tâm giúp đỡ Đó hành trang đầu đời cho bạn có kiến thức giao tiếp thuyết trình từ bước chân vào cổng trường Đại học Thủy Lợi Vấn đề muốn 5được giải phụ thuộc vào nỗ lực, vào ý thức khả sinh viên, đặc biệt cần có hướng dẫn giúp đỡ từ phía thầy nhà trường để sinh viên có định hướng việc thiết lập mối quan hệ Đề tài vai trò kĩ mềm khó khăn sinh viên năm 56k2 rường Đại học Thủy Lợi nguyên nhân gây khó khăn từ đưa giải pháp cụ thể để sinh viên hồn thiệnmềm cho thân 4.2 Đề xuất Căn vào tình hình thực tế nhóm “Cá heo” xin đưa số đề xuất sau: Nhà trường cần tăng cường việc đẩy mạnh đào tạo giảng dạy môn phát triển kỹ để giúp người học nâng cao hiểu biết vấn đề giao tiếp Các lớp cần phối hợp thực giao lưu trao đổi kinh nghiệm học tập, tổ chức sân chơi lành mạnh giúp bạn sinh viên thêm gắn kết, tự tin…Cán lớp cần nên cao trách nhiệm việc củng cố khối đồn kêt lớp, xóa khoảng cach ranh giới nhóm bạn, xây dựng tập thể vững mạnh, phát triển lên PHỤ LỤC 1.Tài liệu tham khảo chủ yếu STT Tài liệu tham khảo chủ yếu Khái niệm kỹ mềm(2012) truy cập ngày 28/11/2014 từ địa http://kenhtuyensinh.vn/ky-nang-mem-la-gi Vai trò kỹ mềm(2010) truy cập ngày 28/11/2014 từ địa http://congtacsinhvien.edu.vn/index.php/vi/news/Dao-tao-ky-nang/Vai-tro-cua-kynang-mem-doi-voi-Sinh-vien-ngay-nay-48/ Th.S Trịnh Phước Trung “Kỹ giao tiếp kinh doanh”, Nhà xuất Phương Đông Tiểu luận với đề tài “Những khó khăn giao tiếp sinh viên năm nhất” nhóm sinh viên trường cao đẳng Thương mại Bảng phân cơng nhiệm vụ nhóm STT Người thực Nội dung cơng việc Cả nhóm thực -Chọn đề tài, khảo sát thực tế… Nguyễn Thị Hà Nội -Lập dàn ý cho tiểu luận -Tập hợp liệu, tài liệu, kết điều tra hoàn thành tiểu luận, đánh máy tiểu luận Ngô Thu Huyền - Lập dàn ý cho tiểu luận -Tập hợp liệu, tài liệu, kết điều tra hoàn thành tiểu luận, đánh máy tiểu luận Vũ Công Dem -Phụ trách vấn sinh viên -Tìm tài liệu liên quan đến nội dung: biện pháp cải thiện kỹ mềm Hoàng Thị Huệ -Phụ trách tổ điều tra phát phiếu điều tra, thu phiếu xử lí số liệu -Tìm tài liệu liên quan tới nội dung: thực trạng thiếu kỹ mềm sinh viên Quản Phương Linh - Làm phiếu điều tra -Tìm tài liệu liên quan tới nội dung: Mục tiêu nghiên cứu Đoàn Thị Ngát -Làm phiếu điều tra - Phụ trách tổ điều tra phát phiếu điều tra, thu phiếu xử lí số liệu Thời gian 10/11-22/11/2014 10/11-12/11/2014 17/11-6/12/2014 10/11-12/11/2014 17/11-6/12/2014 1/12-6/12/2014 17/11-22/11/2014 1/12-6/12/2014 17/11-22/11/2014 1/12-6/12/2014 17/11-22/11/2014 1/12-6/12/2014 Bảng đánh giá nhóm STT Họ tên Vũ Cơng Dem Hồng Thị Huệ Ngơ Thu Huyền Quản Phương Linh Đồn Thị Ngát Nguyễn Thị Hà Nội Đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Điểm 9 9 9 Danh sách sinh viên tham gia vấn STT Họ tên sinh viên Nguyễn Thị Hồng Minh Lương Thị Huyền Nguyễn Thị Thùy Linh Đinh Hồng Dương Nguyễn Xuân Bách Mẫu phiếu điều tra sinh viên CÂU HỎI Bạn tìm hiểu kỹ mềm hay chưa? A Đã B Chưa Bạn có kỹ kỹ sau đây? Bạn đánh giá trình độ kỹ mức độ nào? A Tốt B Chưa tốt C Rất Kỹ thuyết trình Kỹ giao tiếp Kỹ sáng tạo Kỹ đàm phán Kỹ lãnh đạo Kỹ làm việc nhóm Kỹ quản lý thời gian Kỹ quản lý tiền bạc Sự tự tin Bổ sung kỹ khác: Theo bạn, kỹ mềm có cần thiết khơng? A Rất cần B Cần thiết C Không cần thiết D Không cần thiết Theo bạn, kỹ mềm định phần trăm thành công bạn sau này? Bạn sử dụng kỹ mềm mức độ nào? A Mọi lúc nơi B Không thường xuyên C Thỉnh thoảng D Hiếm E Chưa Bạn tham gia khóa học hay buổi học (hội thảo) giảng dạy kỹ mềm chưa? A Rồi B Chưa Theo bạn, công tác phát triển kỹ mềm cho sinh viên trường ĐH Thủy Lợi nào? (Cho theo thang điểm 10) Trong tương lai gần, bạn có muốn cải thiện (hồn thiện/trau dồi) kỹ mềm cho tốt khơng? A Có B Khi trường hãng hay C Thế đủ Bạn dự định làm để kỹ mềm bạn tốt lên? A Tham gia câu lạc bộ, đội tình nguyện B Tích cực tham gia buổi thảo luận lớp C Tham gia khóa đào tạo kỹ mềm D Đi làm thêm Ý kiến khác:… ... http://kenhtuyensinh.vn /ky- nang- mem- la-gi Vai trò kỹ mềm(2010) truy cập ngày 28/11/2014 từ địa http://congtacsinhvien.edu.vn/index.php/vi/news/Dao-tao -ky- nang/ Vai-tro-cua-kynang -mem- doi-voi-Sinh-vien-ngay-nay-48/... 56K2 ĐẠI HỌC THỦY LỢI 2.1 Khái quát địa bàn khách thể nghiên cứu 2.1.1 Khái quát lớp 56K2 Lớp 56K2 lớp thuộc ngành Kinh tế, Khoa kinh tế quản lí, trường Đại học Thủy Lợi Lớp K2 gắn liền với giai. .. đua rèn đức luyện tài ngày mai lập thân lập nghiệp Lớp 56K2 có 59 sinh viên đào tạo quy trình độ đại học 2.1.2.Vài nét sinh viên lớp 56K2 Lớp 56K2 lớp có số lượng đông đảo sinh viên đến từ nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo Tiểu luận Giải pháp cải thiện kỹ năng mềm, Báo cáo Tiểu luận Giải pháp cải thiện kỹ năng mềm, Kết quả nghiên cứu, CHƯƠNG 1: VAI TRÒ CỦA KỸ NĂNG MỀM ĐỐI VỚI SINH VIÊN, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THIẾU KỸ NĂNG MỀM CỦA SINH VIÊN 56K2 ĐẠI HỌC THỦY LỢI, CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay