Báo cáo tiểu luận Cơ giới hoá khâu thu hoach lúa ở đồng bằng sông cửu long hiện nay

12 60 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 13:00

báo cáo tiểu luận Co gioi hoa khau thu hoach lua o dong bang song cuu long hien nay nhom báo cáo tiểu luận Co gioi hoa khau thu hoach lua o dong bang song cuu long hien nay nhombáo cáo tiểu luận Co gioi hoa khau thu hoach lua o dong bang song cuu long hien nay nhom báo cáo tiểu luận Co gioi hoa khau thu hoach lua o dong bang song cuu long hien nay nhom báo cáo tiểu luận Co gioi hoa khau thu hoach lua o dong bang song cuu long hien nay nhom TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI BỘ MÔN PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TIỂU LUẬN MÔN: KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THUYẾT TRÌNH ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN GIỚI HỐ KHÂU THU HOẠCH LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAY Giảng viên hướng dẫn: Ths Phạm Thị Phương Thảo Nhóm thực hiện: Nhóm 404 Thành viên: Nguyễn Trọng Hồn (nhóm trưởng) Trần Thăng Cơng Phạm Bá Đức Phan Trọng Cường Lê Văn Tùng Đỗ Thực Minh Trần Hồng Quân Hà Nội tháng 12/2014 MỤC LỤC I.MỞ ĐẦU 1.1.Tổng quan vấn đề 1.2 Lý chọn đề tài 1.3 Mục tiêu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Câu hỏi nghiên cứu 1.6 Kết nghiên cứu II.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2.1 giới hóa nơng nghiệp 2.2 Thực trạng giới hóa đồng sơng Cửu Long 2.3 Nguyên nhân 2.4 Giải pháp đề III.KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA NHÓM IV.TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC I.BẢNG PHÂN CƠNG NHIỆM VỤ CỦA NHĨM II.BẢNG ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM I.MỞ ĐẦU 1.1 Tổng quan vấn đề Đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) vùng sản xuất lúa hàng hoá xuất lớn đất nước Năm 2009,sản lượng lúa ĐBSCL đạt 21,558 triệu tấn, chiếm 50% sản lượng lúa nước Lượng gạo xuất vượt ngưỡng triệu tấn, ĐBSCL chiếm 90% Việt Nam xuất gạo lớn giá gạo thấp chất lượng chưa cao Một trở ngại đến việc nâng cao chất lượng lúa gạo, ảnh hưởng công đoạn khâu thu hoạch lúa Nếu ứng dụng tốt giới hoá giải vấn đề 1.2 Lý chọn đề tài Trong năm qua, việc xác định thời điểm thu hoạch lúa thường chưa xác, sớm q muộn quá, nên ảnh hưởng đến suất chất lượng lúa gạo Thu hoạch sớm, hạt lúa chưa chín hết, chưa đẫy hạt, ngồi việc giảm suất xay xát dễ bị vỡ, nứt, nên tỉ lệ gạo nguyên thấp tỷ lệ nảy mầm hạt giống không đạt yêu cầu Thu hoạch chậm quá, hạt lúa dễ bị rơi rụng đồng, làm cho suất giảm Ngoài ra, bà thường thói quen phơi lúa bơng ngồi đồng, điều dẫn đến tỷ lệ thu hồi hạt gạo nguyên giảm (có thể lên tới 3-5%),do hạt lúa bị rạn nứt tác động ứng suất nhiệt, mà nguyên nhân hạt lúa phải chịu tác động ban ngày nhiệt độ cao, ban đêm nhiệt độ thấp Những năm gần đây, bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá, nên tỉnh đồng loạt xuống giống thời điểm để né tránh rầy, tác nhân gây bệnh Cùng với việc áp dụng giống lúa cao sản ngắn ngày đồng ruộng ngày nhiều (80 - 85 % diện tích trồng lúa), năm trồng nhiều vụ lúa, nên nhu cầu lao động khâu thu hoạch lớn, đòi hỏi thời gian ngắn, nhiều vùng khơng lao động phải để lúa chín rục ngồi đồng, làm thiệt hại cho người sản xuất Vì vậy, việc đưa máy móc, áp dụng khí nơng nghiệp vào thay lao động thủ cơng cần thiết.Chính tính cấp thiết nên nhóm 404 chọn đề tài "Thực trạng phát triển giới hoá khâu thu hoạch lúa đồng sông Cửu Long" làm đề tài nghiên cứu 1.3 Mục tiêu • Là sở khoa học để khuyến khích đầu tư, thúc đẩy giới hố ĐBSCL từ nâng cao suất sản xuất lúa, cho thấy tầm quan trọng tính cấp thiết việc áp dụng giới hoá vào khâu thu hoạch lúa • Là tiền đề cho nghiên cứu giới hố phát triển khí nơng nghiệp sau 1.4 Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu đề tài áp dụng sau: • Thu thập tài liệu liên quan: Từ báo, báo cáo khoa học từ nguồn khác • Quan sát thực tế • Thảo luận nhóm • Làm việc cá nhân • Tổng hợp tài liệu 1.5 Câu hỏi nghiên cứuCớ giới hóa gì? • Tình hình áp dụng giới hố vào khâu thu hoạch lúa ĐBSCL nào? • Hướng phát triển cho vấn đề sau để đáp ứng yêu cầu tăng suất, chất lượng đạt thành tựu khoa học công nghệ? 1.6 Kết thảo luận • bảng số liệu (bảng 1,2) • ảnh (ảnh 1,2) • tài liệu tham khảo II.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2.1 giới hoá sản xuất lúa giới hóa nơng nghiệp việc áp dụng máy móc, thiết bị tự động vào hoạt động sản xuất nơng nghiệp.Cơ giới hóa làm thay đổi phương thức sản xuất, giảm nhẹ sức lao động cho người, nâng cao suất lao động, giảm chi phí sản xuất nơng nghiệp Nhờ giới hóa mà mặt nơng thơn thay đổi, phát triển thành nông thôn văn minh, đại giới hóa tiền đề để phát triển sở hạ tầng nông thôn sở hạ tầng nông thôn phát triển giúp cho ngành kinh tế khác nông thôn phát triển thủ công nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, Khi sử dụng giới hóa sản xuất nơng nghiệp đạt ưu điểm sau: - Nâng cao suất lao động, ví dụ: việc cuốc đất, người khỏe mạnh cuốc 40m2/h Nếu sử dụng sức kéo súc vật trâu bò, trâu cày 300m 2/h sử dụng máy kéo lớn suất 0,5ha/h Ngồi ra, làm thủ cơng lao động thời gian ngắn ngày sử dụng máy thời gian làm việc tăng từ 2-3 lần nên suất sử dụng máy cao gấp nhiều lần so với lao động thủ công - Tăng hiệu sử dụng đất đai lao động, mở rộng diện tích canh tác, đáp ứng yêu cầu sản xuất lớn, tiết kiệm nguồn: giống, phân bón, nước, lượng, lao động tạo ngành nghề hấp dẫn lao động nông thôn - Giải nhu cầu thiết thời vụ chặt chẽ Tùy loại trồng tùy tính hòa hợp với điều kiện sống mơi trường,tùy đặc điểm sinh trưởng, trồng đòi hỏi điều kiện sống, phát triển,cho suất thời lịch năm mộ điều kiện tiên thiếu Thời gian thực công đoạn rút ngắn sử dụng máy ta làm nhiều ca/ngày, việc mà ta làm thủ thực Nhờ ta tăng thêm vụ sản suất Nhờ mà ta tăng thêm vụ sản xuất (hệ số sử dụng đất) từ 1- vụ lên -3 vụ/năm, tăng thu nhập cho người sản xuất Chất lượng công việc sử dụng máy cao so với canh tác thủ công, khả đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nơng học dễ dàng • giới hoá sản xuất lúa phần quan trọng giới hố sản xuất nơng nghiệp Cũng nơng nghiệp, giới hố sản xuất lúa việc áp dụng máy móc vào q trình sản xuất lúa để thay lao động thủ công Việc giới hoá sản xuất lúa áp dụng chủ yếu khâu thu hoạch lúa gồm công đoạn gặt lúa, tuốt lúa,sấy lúa,…Cơ giới hoá khâu thu hoạch lúa nhiều phương pháp thu hoạch khác nhau: thu hoạch nhiều giai đoạn (cắt - gom - đập - đóng bao); thu hoạch hai giai đoạn (cắt - gom +đập +đóng bao) thu hoạch giai đoạn (sử dụng máy gặt đập liên hợp) Các phương pháp giới hoá giúp cho khâu thu hoạch lúa người nơng dân trở nên nhanh chóng, đạt suất cao từ nâng cao hiệu kinh tế 2.2 Thực trạng thu hoạch lúa Đồng sơng Cửu Long Hiện nay, nước gần 500 nghìn máy kéo loại sử dụng nơng nghiệp, với tổng công suất triệu mã lực (CV), tăng lần so với năm 2001; 580.000 máy tuốt đập lúa; khoảng 19.221 máy gặt lúa loại (máy gặt đập liên hợp tăng 19 lần so với năm 2007; máy gặt xếp dãy tăng 1,2 lần), riêng vùng ĐBSCL 12.455 máy gặt loại, đó: 8.919 máy GĐLH 3.536 máy gặt rải hàng Ảnh 1: Sử dụng máy gặt đập liên hoàn thu hoạch lúa đồng sông Cửu Long, nguồn: Internet Về giới hoá sản xuất lúa, năm 2012 đạt: Mức độ giới hố bình qn khâu: làm đất trồng lúa đạt 80 %; thu hoạch đạt 30% (vùng ĐBSCL đạt 58%); sấy lúa chủ động ĐBSCL 42%; tuốt lúa 95%; xay xát lúa, gạo 95% Về giới hóa sản xuất lúa vùng đồng sông Cửu Long:Tổng hợp báo cáo tỉnh đồng sơng Cửu Long, mức độ giới hóa khâu thu hoạch lúa năm 2012, sau: Bảng 1: Tỉ lệ gặt máy năm 2012 số tỉnh (Nguồn: Viện lúa đồng sông Cửu Long) TT Tỉnh Tỉ lệ gặt máy(%) An Giang 50 Kiên Giang 60 Đồng Tháp 61 Long An 95 Cần Thơ 64 Tiền Giang 45 Bạc Liêu 20 Sóc Trăng 75 Vĩnh Long 76 10 Trà Vinh 30 11 Hậu Giang 43 12 Bến Tre 10 13 Cà Mau 35 Trung bình 58 Qua số liệu tính tốn, giới hóa khâu thu hoạch lúa cao tỉnh Long An đạt 95%; thấp Bến Tre đạt 10% Tổng hợp báo cáo tỉnh đồng sông Cửu Long, số lượng máy sấy tỷ lệ lúa sấy năm 2012, sau: Bảng 2: Bảng số lượng máy sấy tỷ lệ lúa sấy năm 2012 số tỉnh (Nguồn: Viện lúa đồng sông Cửu Long ) TT Tỉnh Máy Tỷ lệ sấy(%) sấy (chiếc) An Giang 2617 80 Kiên Giang 2293 50 Đồng Tháp 759 35 Long An 1356 65 Cần Thơ 926 52 Tiền Giang 396 45 Bạc Liêu 200 Sóc Trăng 602 40 Vĩnh Long 497 20 10 Trà Vinh 230 20 11 Hậu Giang 416 35 12 Bến Tre 10 13 Cà Mau 50 10 Tổng 10166 42 Ảnh 2: Hệ thống sấy lúa đồng sông Cửu Long, nguồn: Internet Việc giới hoá sản xuất lúa Đồng sông Cửu Long đạt thành tựu định, tỉ lệ giới hoá tăng so với năm trước , tăng hiệu kinh tế cho người sản xuất Nhưng việc giới hố đồng sơng Cửu Long nhiều mặt chưa đạt Tỷ lệ giới hoá nhiều tỉnh vùng thấp, giới hố q trình khâu thu hoạch chưa đồng nên tỷ lệ thu hoạch thủ công cao So với nước Thái Lan, Hàn Quốc trang bị giới hố nước ta 1/3 họ 2.3 Nguyên nhân Thực trạng nguyên nhân sau: • Một phần tình trạng đất đai Chúng ta ruộng đất, lại phân chia manh mún, nhiều bờ, nhiều thửa… Nếu áp dụng khoa học kỹ thuật hiệu tăng thêm cho gia đình khơng lớn (tính tốn cho biết, hiệu đầu tư công nghệ tăng vài chục ngàn hay nhiều 100 ngàn đồng /sào canh tác) người nơng dân khơng mặn mà cho Chính vấn đề đất đai trở ngại lớn cho giới hóa sản xuất lúa nên Nhà nước chủ trương dồn điền đổi thửa, tạo cánh đồng mẫu lớn, tạo liên kết chặt chẽ nhà (nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà kinh doanh), đồng thời, cánh đồng mẫu lớn áp dụng khoa học công nghệ, sử dụng công cụ lao động tiên tiến, công nghệ đại Hiện nay, việc dồn điền đổi nhiều vướng mắc khâu phân loại, phân chia; tiêu thức phân chia, đền bù chưa thống nhất, thỏa đáng… nhiều nơng dân chưa thơng, nhiều thắc mắc, kêu ca… khiến chủ trương diễn chậm chạp, chưa dứt điểm triệt để • Một phần thiếu vốn Nhà nước số nghị định, nghị phát triển nông nghiệp, nông thôn như: Nghị định 61/2010/NĐ-CP nhằm khuyến khích đầu tư vào nơng nghiệp, nơng thơn sách hỗ trợ đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; Quyết định 315/QĐ-TTg bảo hiểm nông nghiệp; Quyết định số 1956/QĐ-TTg đào tạo nghề nông thôn; đặc biệt Nghị định số 41/2010/NĐ-CP sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhằm giúp nông dân vay tiền để phát triển sản xuất Chủ trương đắn, nhiên, khâu thực nhiều bất cập nên vốn khó đến tay nơng dân Một lý từ phía người nơng dân nơng dân diện tích canh tác trồng lúa thấp, nhu cầu mua máy nông nghiệp, lại cần vốn để mua vật tư Một lý khác từ phía ngân hàng, họ liệt khoản cho vay vốn phát triển sản xuất nông nghiệp vào hàng rủi ro cao Nguyên nhân sản xuất lúa phần lớn phụ thuộc vào yếu tố thiên nhiên, ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh khiến người nơng dân trắng, khả trả nợ rát khó Mặt khác, vay nơng nghiệp so với vay lĩnh vực khác lại nhỏ, ngân hàng phải hoàn thiện đầy đủ khâu thẩm định dự án, lập hồ sơ cho vay, đánh giá tài sản chấp Đây điều khiến cho nhiều ngân hàng không mặn mà với vay Do hạn chế việc thiếu vốn đầu tư nên việc mở rộng ngành, lĩnh vực sản xuất sản xuất lúa nơng nghiệp gặp khó khăn diễn chậm chạp • Phần bất cập nhân lực Người nơng dân chưa trình độ hiểu biết kỹ sử dụng máy móc thiết bị khoa học công nghệ cao Chúng ta lại chưa đào tạo đội ngũ công nhân nông nghiệp lành nghề để nơng thơn làm việc Phần lớn người vận hành máy móc nơng nghiệp để sản xuất lúa chưa qua tào đạo, trình độ thấp, thêm nữa, số lượng kỹ sư, cao đẳng, công nhân sở chế tạo máy móc ít, chưa đáp ứng nhu cầu Tiêu chí nông nghiệp đại chuyển 70% lao động nông nghiệp sang làm ngành nghề khác, 30% làm ngành sản xuất nơng nghiệp, điều xa vời với 2.4 Giải pháp cho việc giới hố 2.4.1 Về phía nhà nước: • Tổ chức sản xuất lúa theo hướng đại, tập trung, sản xuất hàng hóa lớn, hình thành loại dịch vụ hiệu nông thôn Xây dựng vùng sản xuất lúa tập trung với giống lúa chất lượng cao ứng dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến Xây dựng sở hạ tầng phục vụ tốt việc di chuyển hoạt động máy như: thuỷ lợi, giao thông, điện cải tạo đồng ruộng "Dồn điền" theo hướng tập trung mảnh ruộng nông hộ, để tạo lô lớn, phù hợp với việc sử dụng máy • Kết hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng tích tụ tập trung, cải tạo chỉnh trang đồng ruộng, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp với việc tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng đại, sản xuất hàng hóa lớn khuyến khích, tạo chế hỗ trợ hình thành tổ chức dịch vụ (bao gồm hợp tổ tác, HTX, doanh nghiệp nơng thơn) theo hướng chun mơn hóa, dịch vụ làm đất, thu hoạch, sấy, bảo quản nông sản hàng hóa, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư…các tổ chức dịch vụ ưu tiên định mua sắm máy móc với sách ưu đãi tín dụng ; hưởng sách nhà nước đào tạo nhân lực nâng cao trình độ quản lý Các doanh nghiệp thực hiên hỗ trợ nơng dân áp dụng tiến kĩ thuật, kí kết hợp đồng sản xuất tiêu thụ, tạo điều kiện để người dân tham gia vào thị trường, xóa bớt đầu mối trung gian, liên kết chặt chẽ chuỗi giá trị sở hài hòa lợi ích người sản xuất, người làm dịch vụ chế biến • Khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực chế tạo máy móc phụ tùng nơng nghiêp, kết hợp nhập máy móc thiết bị tiên tiến, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất, giảm tổn thất sau thu hoạch • Các cá nhân, tổ chức thuộc thành phần kinh tế đầu tư sở chế tạo máy nông nghiêp hưởng sách ưu đãi đối vơi doanh nghiệp đầu tư nông thôn Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nước liên doanh, liên kết với doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức chế tạo lắp ráp loại máy nơng nghiệp tính chuyên dụng cao ( máy thu hoạch lúa, mía …máy kéo, động diezen cơng suất lớn) Đơi với máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp nước chưa chế tạo được, nghiên cứu dở danh nhà nước khuyến khích nhập để đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất • Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao công nghệ khoa học tiến kĩ thuật bảo quản sau thu hoạch Khuyến khích doanh nghiệp đặt hàng, hợp tác nghiên cứu, để ứng dụng vào sản xuất • Về đào tạo nguồn nhân lực: Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực sử dụng máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp thông qua chương trình đào tạo nghề thuộc chương trình nơng thơn hoạt đơng khuyến nơng 2.4.2.Về phía người dân: • Tăng cường học tập nâng cao trình độ việc áp dụng máy móc vào sản xuất nơng nghiệp • Vay vốn đầu tư mua trang thiết ( máy nơng nghiệp) đẩy mạnh việc giới hóa nơng nghiệp • Hợp tác doanh nghiêp đầu tư, phát triển chế biến sản phẩm nông nghiệp III.KẾT LUẬN 3.1 Kết luận • Vấn đề giới hố thu hoạch lúa Việt Nam vùng ĐBSCL nhu cầu ngày thiết Nhu cầu không hướng tới việc hạ giá thành sản xuất, đem lại lợi nhuận nhiều cho nông dân, tăng tính cạnh tranh mặt hàng gạo Việt Nam thị trường giới, mà giải vấn đề quan trọng thiếu hụt lao động thời vụ ngày gay gắt nông thôn, giảm cường độ lao động cho người sản xuất • Người đầu tư cần xem xét kỹ yếu tố liên quan đặc điểm thời vụ lúc thu hoạch, đặc điểm đồng ruộng, tuổi thọ máy, khả bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng, khả thu hút vốn(và tập quán thu hoạch địa phương) để hướng chọn máy phù hợp.Tính động làm việc nhiều địa bàn khác yếu tố để tăng số làm việc máy năm Chất lượng hạt thu hoạch yếu tố quan trọng, yếu tố lựa chọn máy người thuê địa bàn nhiều máy hoạt động • Cùng với việc cần thiết cải tiến liên tục mẫu máy sẵn nghiên cứu chế tạo mẫu máy mới, việc phối hợp đồng với việc nghiên cứu tuyển chọn giống lúa đáp ứng yêu cầu để máy thu hoạch tốt (lúa đứng cây, đổ gãy); việc quy hoạch thuỷ lợi, thời vụ canh tác thích hợp yếu tố quan trọng để đảm bảo giữ vững suất chất lượng hạt lúa mùa vụ 3.2 Đề xuất nhóm • Đề nghị nhà nước tiếp tục hỗ trợ người nơng dân xây dựng mơ hình giới hố đồng khâu q trình sản xuất lúa, mơ hình liên kết sản xuất cho tỉnh vùng đồng sông Cửu Long đầu tư, cho vay vốn, mở lớp đào tạo để nâng cao trình độ sử dụng phương tiện giới hố cho người nơng dân • Các cá nhân, quan, tổ chức, viện khoa học nhiều đề tài, dự án nghiên cứu lĩnh vực giới hóa để chuyển giao cho nơng dân sản xuất lúa sản xuất nông nghiệp IV TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Kim Sơn (2012) Tái cấu nông nghiệp Việt Nam theo hướng giá trị gia tăng cao.Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội Trần Đức Dũng (2013) Giáo trình máy thiết bị nơng nghiệp Nhà xuất Đaị học sư phạm, Hà Nội Hoàng Quốc Bách (2012) Phát triển giới hoá khâu thu hoạch lúa Đồng sơng Cửu Long Tạp chí Công nghiệp nông thôn ISSN 1859-4026 Số 5/2012 Hội khí nơng nghiệp Việt Nam Tr 35-41 Trang chia sẻ tài liệu luận văn: Tài liệu giới hoá nông nghiệp Truy cập ngày 18/11/2014 từ địa http://www.tailieu.vn/tag/co-gioi-hoa-nong-nghiep.html Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp phát triển Nơng thơn (2014): giới hố nơng nghiệp vùng Đồng sông Cửu Long Truy cập ngày 18/11/2014 từ địa http://www.wcag.mard.gov.vn/pages/news_detail.aspx?NewsId=29106 10 PHỤ LỤC I.BẢNG ĐÁNH GIÁ CỦA NHĨM STT Nội dung cơng việc Người thực - Lập dàn ý cho tiểu Nguyễn Trọng luận Hồn - Làm phần thực trạng - Tìm tài liệu tham khảo - Tổng hợp phương pháp Lê Văn Tùng nghiên cứu - Tìm tài liệu tham khảo - Đánh máy tiểu luận - Tìm hiểu nguyên nhân Phan Trọng - Tìm tài liệu tham khảo Cường - Thiết kế pownpoint - Thu thập số liệu Trần Hồng - Tìm tài liệu tham khảo Quân - Đánh máy tiểu luận - Đưa đề xuất Đỗ Thực Minh - Làm phần mở đầu - Tìm tài liệu tham khảo - Đưa đề xuất Trần Thăng - Làm phần mở đầu Công - Tìm tài liệu tham khảo - Sưu tầm ảnh Phạm Bá Đức - Nghiên cứu thực trạng - Tìm tài liệu tham khảo Thời gian hồn thành Kết Hoàn thành 15/12/2014 Hoàn thành 15/12/2014 Hoàn thành 15/12/2014 Hoàn thành 15/12/2014 Hoàn thành 15/12/2014 Hoàn thành 15/12/2014 Hoàn thành 15/12/2014 II BẢNG TÍNH ĐIỂM THAM GIA Q TRÌNH LÀM VIỆC NHÓM CÁC THÀNH VIÊN STT Tên thành viên nhóm Nguyễn Trọng Hoàn Lê Văn Tùng Phan Trọng Cường Trần Hồng Quân Đỗ Thực Minh Trần Thăng Công Tự đánh giá (điểm số) 8 8 8 Tiêu chí đánh giá (điểm số) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Điểm TB 8 8 8 11 Phạm Bá Đức 8 8 8 12 ... hố khâu thu hoạch lúa có nhiều phương pháp thu hoạch khác nhau: thu hoạch nhiều giai o n (cắt - gom - đập - đóng bao); thu hoạch hai giai o n (cắt - gom +đập +đóng bao) thu hoạch giai o n (sử... giao công nghệ khoa học tiến kĩ thu t b o quản sau thu hoạch Khuyến khích doanh nghiệp đặt hàng, hợp tác nghiên cứu, để ứng dụng v o sản xuất • Về đ o t o nguồn nhân lực: Tăng cường công tác đ o. .. phương pháp giới hoá giúp cho khâu thu hoạch lúa người nông dân trở nên nhanh chóng, đạt suất cao từ nâng cao hiệu kinh tế 2.2 Thực trạng thu hoạch lúa Đồng sông Cửu Long Hiện nay, nước có gần
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tiểu luận Cơ giới hoá khâu thu hoach lúa ở đồng bằng sông cửu long hiện nay, Báo cáo tiểu luận Cơ giới hoá khâu thu hoach lúa ở đồng bằng sông cửu long hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay