skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non

31 102 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 12:25

Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non A ĐẶT VẤN ĐỀ I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.Cơ sở lý luận: Trẻ em niềm hạnh phúc gia đình, tương lai dân tộc Việc bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em trách nhiệm nhà nước, xã hội gia đình Việc giáo dục trẻ từ nhỏ vô quan trọng nghiệp giáo dục, nhằm hình thành phát triển tồn diện nhân cách cho trẻ sau Sản phẩm giáo dục người mà người mục tiêu, động lực phát triển đất nước tương lai hệ trẻ Hiện nay, hệ trẻ thường xuyên chịu tác động đan xen yếu tố tích cức tiêu cực, ln đặt vào hoàn cảnh phải lựa chọn giá trị, phải đương đầu với khó khăn, thách thức, áp lực tiêu cực Nếu thiếu kỹ sống, em dễ bị lôi kéo vào hành vi tiêu cực, bạo lực lối sống ích kỉ, thực dụng dễ bị phát triển lệch lạc nhân cách Như biết phát triển não trẻ cho thấy khả giao tiếp với người, khả biết tự kiểm soát, thể cảm giác mình, biết cách ứng xử phù hợp với yêu cầu, biết giải vấn đề cách tự lập có ảnh hưởng quan trọng kết học tập trẻ trường Vì thế, ngày giới nhiều trường mầm non áp dụng phương pháp học trung tính phương pháp học tập thông qua giao tiếp tích cực với người khác Trong vòng vài năm gần đây, nhà giáo dục trẻ tiền tiểu học nhà nghiên cứu tâm lý tìm trở ngại phát triển trẻ mà làm chậm khả hạn chế tình trạng tâm lý tích cực trẻ Một trở ngại khả kỹ sống Bộ Giáo dục Đào tạo phát động phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực”, với yêu cầu tăng cường tham gia cách hứng thú trẻ hoạt động giáo dục nhà trường cộng đồng với thái độ tự giác, chủ động ý thức sáng tạo Trong năm nội dung thực có nội dung rèn luyện kỹ sống cho trẻ mầm non Về phía bậc cha mẹ trẻ em quan tâm đến việc để kích thích tính tích cực học tập trẻ, muốn học đọc học viết năm tháng học mẫu giáo, đặc biệt bậc cha mẹ có chuẩn bị vào lớp Nghiên cứu gần phát triển não trẻ cho thấy khả giao tiếp với người, khả biết tự kiểm soát, thể cảm giác Sáng kiến kinh nghiệm 2015 - 2016 Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non mình, biết cách ứng xử phù hợp với yêu cầu, biết giải vấn đề cách bản, cách tự lập có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành nhân cách kết học tập trẻ Giáo dục kỹ sống giáo dục cách sống tích cực, xây dựng hành vi lành mạnh thay đổinhững hành vi, thói quen tiêu cực giúp trẻ có nhận thức, kiến thức, hành vi, thái độ kỹ thích hợp Cơ sở thực tiễn: Câu thành ngữ: “ Tiên học lễ, hậu học văn” ông cha ta từ ngàn xưa để lại đến thiếu trường học Lễ phép nét đẹp văn hoá đặt lên hàng đầu đánh giá người Trong thời đại nay, phát triển kinh tế - xã hội đặt yêu cầu cao hệ thống giáo dục, đòi hỏi giáo dục phải đào tạo người “ phát triển trí tuệ, cường tráng thể lực, phong phú tinh thần, sáng đạo đức” Trong giáo dục kỹ sống phận hữu trình giáo dục, phận có tính cốt lõi, tảng cơng tác giáo dục trẻ Việc hình thành kỹ sống cho người nói chung trẻ em nói riêng trở thành nhiệm vụ quan trọng Giáo dục kỹ sống phải đo vận dụng kỹ sống nhân để sống tích cực, sống hạnh phúc, sống có ý nghĩa Giáo dục kỹ sống cho trẻ nhằm giúp trẻ phát triển hài hoà, toàn diện nhân cách Cung cấp cho trẻ kiến thức cần thiết kỹ sống để em sống cho lành mạnh có ý nghĩa Giúp em hiểu, biến kiến thức kỹ sống cung cấp thành hành động cụ thể trình hoạt động thực tiễn với thân, với người khác, với xã hội, ứng phó trước nhiều tình huống, học cách giao tiếp, ứng xử với người, giải mâu thuẫn mối quan hệ thể thân cách tích cực Có thể nói việc trang bị kỹ sống cho trẻ em phương pháp giáo dục cần thiết để trẻ bớt thụ động việc học giao tiếp xã hội Song thực tế việc dạy kỹ sống cho trẻ trường mầm non mẻ nhiều giáo viên chưa hiểu rõ tầm quan trọng vấn đề thiếu kỹ giảng dạy để truyền đạt cho trẻ hiểu hình thành cho trẻ kỹ sống cần thiết cho trẻgiáo viên mầm non phụ trách lớp mẫu giáo lớn, nhận thức tầm quan trọng kỹ sống phát triển trẻ, trăn trở suy nghĩ làm để giáo dục kỹ sống cho trẻtuổi Giáo dục kỹ Sáng kiến kinh nghiệm 2015 - 2016 Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non sống nói cho trẻ biết đúng, sai ta thường làm Các phương pháp cổ điển giảng theo chuẩn mực, hỏi trẻ thụ động trả lời hồn tồn thất bại chúng cung cấp thơng tin, mà từ thông tin nhận thức đến thay đổi hành vi khoảng cách lớn Giáo dục kỹ sống giúp trẻ nâng cao lực để tự lựa chọn giải pháp khác Giải phải xuất phát từ trẻ Chính vậy, tơi nghiên cứu vài biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻtuổi đạt hiệu Qua thời gian thực tơi tích luỹ vài kinh nghiệm, lí tơi chọn đề tài: “Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻtuổi trường mầm non” II MỤC ĐÍCH – ĐỐI TƯỢNG – PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI Mục đích sáng kiến: - Khảo sát thực trạng kỹ sống trẻtuổi trường mầm non - Xây dựng số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻtuổi thông qua hoạt động - Đề xuất số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻtuổi trường mầm non nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường mầm non năm - Qua giúp trẻ phát triển tồn diện mặt, hình thành cho trẻ phẩm chất bản, bước đầu đặt móng cho phát triển giúp trẻ tự tin bước chân vào trường tiểu học Đối tượng nghiên cứu: - Đề tài thực phạm vi lớp học có 30 trẻ lớp – tuổi trường mầm non Phạm vi thực đề tài: - Từ tháng 9/2015 đến tháng 5/ 2016 đề tài thực lớp mẫu giáo lớn (5 – tuổi) trường mầm non B – NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN I KHẢO SÁT CỦA THỰC TẠI: Sáng kiến kinh nghiệm 2015 - 2016 Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non Năm học 2015- 2016 nhà trường phân công dạy lớp mẫu giáo lớn – tuổi với tổng số cháu 30 cháu Qua tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng việc giáo dục kỹ sống cho trẻ, từ tơi chọn lọc biện pháp giáo dục cho phù hợp Tuy nhiên q trình thực tơi gặp thuận lợi khó khăn sau: Thuận lợi : - Được quan tâm cấp lãnh đạo sở vật chất - Ban giám hiệu quan tâm tới chun mơn, bồi dưỡng phương pháp, đổi hình thưc tổ chức hoạt động giáo dục mầm non, tạo mội điều kiện giúp tơi thực tốt chương trình giáo dục mầm non - Giáo viên lớp đoàn kết đưa biện pháp giáo dục kỹ sống cho phù hợp với khả nhận thức trẻ - Hai giáo viên lớp nắm vững phương pháp, có trình độ chuẩn, có nhiệt tình chia sẻ, phối hợp với ln quan tâm tới trẻ, thường xuyên dành thời gian trao đổi với phụ huynh để chăm sóc giáo dục trẻ - Là giáo viên yêu nghề, mến trẻ, tận tình với cơng việc Tơi thường xun tìm tòi, nghiên cứu tài liệu tạp chí, thơng tin mạng có liên quan đến việc chăm sóc giáo dục trẻ để áp dụng vào việc chăm sóc giáo dục trẻ ngày việc giáo dục kỹ sống cho trẻ Khó khăn: - Chưa có nhiều tài liệu sách báo việc giáo dục kỹ sống cho trẻ để giáo viên nghiên cứu, tham khảo - Giáo viên có nhiều hạn chế phương pháp tổ chức giáo dục kỹ sống cho trẻ - Không gian lớp hẹp nên khó khăn việc tổ chức hoạt động - Trẻ bố mẹ nuông chiều nên chưa có kỹ sống cần thiết phù hợp theo độ tuổi II KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM: Trước khảo sát đề tài tiến hành khảo sát kỹ sống trẻ, với số lượng 30 trẻ: Stt Kỹ sống Tính tự tin Kỹ hợp tác Sáng kiến kinh nghiệm Đạt Số trẻ 15 16 Tỉ lệ % 50% 53,5% Chưa đạt Số trẻ Tỉ lệ % 15 50% 14 46,5% 2015 - 2016 Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non Kỹ giao tiếp 18 60% 12 40% Kỹ xử lí tình 14 46,5% 16 53,5% Sự tò mò khả 17 56,6% 13 43,4% sáng tạo Kỹ giữ an toàn cá 15 50% 15 50% nhân Qua khảo sát thực trạng lớp giúp đỡ ban giám hiệu nhà trường đồng nghiệp, mạnh dạn đưa số biện pháp sau nhằm giáo dục kỹ sống cho trẻ: Các biện pháp chính: Biện pháp 1: Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên giáo dục kỹ sống cho trẻ Biện pháp 2: Giáo dục kỹ sống thông qua tiết học Biện pháp 3: Tạo hội cho trẻ trải nghiệm có tính giáo dục tính tương tác cao Biện pháp 4: Sử dụng tình cho trẻ giải Biện pháp 5: Giáo dục kỹ sống thơng qua trò chơi vận động Biện pháp 6: Sáng tác vè, đồng dao đưa vào trò chơi vận động, kích thích trẻ cải tiến – sáng tạo trò chơi nhằm gây hứng thú giáo dục kỹ sống cho trẻ Biện pháp 7: Tuyên truyền, phối kết hợp với phụ huynh C: BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Xuất phát từ đặc điểm chung trường, lớp tầm quan trọng việc giáo dục kỹ sống cho trẻ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nghiên cứu đưa số biện pháp giáo dục kỹ sống sau: Sáng kiến kinh nghiệm 2015 - 2016 Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non I CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CỤ THỂ: Biện pháp 1: Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên giáo dục kỹ sống cho trẻ Việc dạy kỹ sống cho trẻ trường mầm non mẻ nhiều giáo viên chưa hiểu rõ tầm quan trọng vấn đề thiếu kỹ giảng dạy để truyền đạt cho trẻ hiểu hình thành cho trẻ kỹ sống cần thiết cho trẻ Đầu năm học vừa qua trường tham gia chuyên đề “ giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ” phòng giáo dục tổ chức Đó kỹ sống cho trẻ Sau trường tơi thực lại chuyên đề cho tất giáo viên trường tham gia nắm vững phương pháp tổ chức Ngồi học tập chun đề tơi tham khảo thêm sách báo báo “giáo dục mầm non” nhà trường phát, phương tiện thông tin đại chúng, internet, qua bạn bè để nâng cao trình độ chuyện môn Thông qua biện pháp thấy giáo viên hiểu nắm vững phương pháp cách truyền đạt kỹ sống tới trẻ Biện pháp 2: Giáo dục kỹ sống thông qua tiết học: Giáo dục kỹ sống phải giáo dục trẻ lúc, nơi tiết học.Lồng nội dung giáo dục kỹ sống vào mơn học nhằm hình thành cho trẻ thói quen, hành vi có văn hố cần thiết Trên tiết học trẻ vừa cung cấp kiến thức vừa giáo dục kỹ cần thiết Ví dụ: * Giờ học phát triển thể chất: Cô dạy trẻ biết kỹ vận động, biết siêng rèn luyện để thể khoẻ mạnh, trẻ biết tập phải xếp hàng theo thứ tự không chen lấn xô đẩu Trẻ biết tự lấy đồ dùng, dụng cụ thể dục Biết hợp tác với bạn để chơi trò chơi * Giờ học khám phá xã hội: Trẻ lĩnh hội kiến thức giới xung quanh, từ hình thành cho trẻ kỹ kỹ giao tiếp, kỹ bảo vệ an tồn cho thân… Tơi dạy trẻ kỹ giao tiếp qua đề tài: Gia đình bạn, gia đình tơi Trẻ biết chia sẻ thơng tin gia đình, kể thành viên gia đình, việc mà trẻ thường làm nhà Sáng kiến kinh nghiệm 2015 - 2016 Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non Kỹ sống trẻ học là: Giao tiếp cởi mở với bạn, lắng nghe bạn nói chờ đến lượt bạn nói Biết nói rõ ràng để bạn hiểu chơi bạn Với chủ đề “ Bản thân” cho trẻ trải nghiệm với giác quan mình, trải nghiệm sống ngày trẻ * Giờ học tạo hình: Đề tài “ Vẽ nhà bé” Cô giáo dục trẻ biết u q ngơi nhà ở, biết qt dọn ngơi nhà sẽ, xếp đồ dùng gia đình ngăn nắp gọn gàng… * Giờ làm quen văn học: Qua câu chuyện: “ Người bạn tốt” Cô đàm thoại trẻ: - Linh Trang đôi bạn nào? - Khi Linh gặp nạn Trang làm gì? - Con học tập đức tính hai bạn? Cơ giáo dục trẻ tình đồn kết, u thương giúp đỡ bạn bè, biết nói lời cảm ơn chân tình người khác giúp đỡ * Giờ làm quen chữ cái: Tơi dạy trẻ phát âm đúng, nói rõ ràng, biết xếp đồ dùng học tập gọn gàng, ngăn nắp * Giờ giáo dục âm nhạc: Thông qua hát : “ Rửa mặt mèo” giáo dục trẻ thói quen tự vệ sinh thân thể Ngồi lớp tơi tổ chức học biểu diễn văn nghệ lớp để giúp trẻ tự tin đứng trước đám đông Sáng kiến kinh nghiệm 2015 - 2016 Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non Ảnh học âm nhạc tiết biểu diễn văn nghệ Thông qua giáo dục trực quan thiết bị đại, học tinh thần đồng đội, giao tiếp, thuyết trình, tư khái quát hình ảnh, từ có vần điệu, đồng dao, ca dao phù hợp với chủ đề đưa vào để trẻ dễ dàng tiếp thu trình học tập Bên cạnh giáo viên đóng vai trò người hỗ trợ giúp trẻ phát huy khả năng, mạnh từ phát triển ứng xử tích cực tự tin sống Dạy kỹ sống cho trẻ khơng phải gò ép tiết học thức mà phải kết hợp qua hoạt động vui chơi trẻ Biện pháp 2: Tạo hội cho trẻ trải nghiệm có tính giáo dục tính tương tác cao Phương pháp giáo dục trẻ mầm non phải tạo điều kiện cho trẻ trải nghiệm tìm tòi, khám phá giới xung quanh nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu hứng thú trẻ phương châm chơi mà học, học chơi Chú trọng đổi môi trường giáo dục nhằm kích thích tạo hội cho trẻ khám phá, thử nghiệm sáng tạo khu vực hoạt động cách vui vẻ Ngoài ra, trường mầm non giáo viên cần dạy trẻ văn hóa ăn uống qua dạy trẻ kỹ lao động tự phục vụ, rèn tính tự lập như: Biết tự rữa tay Sáng kiến kinh nghiệm 2015 - 2016 Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non trước ăn, ăn uống bàn ăn, biết cách sử dụng đồ dùng, vật dụng ăn uống cách đắn, ăn uống gọn gàng, không rơi vãi, nhai nhỏ nhẹ không gây tiếng ồn, ngậm miệng nhai thức ăn, biết mời trước ăn, cảm ơn sau ăn, biết tự dọn, cất chỗ bát, chén, thìa … biết giúp người lớn dọn dẹp, ngồi ngắn, ăn hết suất không làm ảnh hưởng đến người xung quanh Ảnh ăn trưa trẻ Trong năm học tổ chức cho trẻ tham quan số khu vực gần trường phù hợp với thời điểm với chủ đề học Ví dụ: Chủ đề “ Tết mùa xuân” cho trẻ tham quan hàng bán hàng tết nhà bác Luyến, tổ chức cho trẻ gói bánh chưng lồng ghép câu chuyện “Sự tích bánh chưng, bánh giầy”, toi cho trẻ làm thiệp chúc mừng năm Chủ đề “ Thế giới thực vật” cho trẻ dạo tham quan vườn rau, cối xung quanh khuôn viên trường Chủ đề “ Quê hương đất nước Bác Hồ” cho trẻ tham quan lăng Bác Sáng kiến kinh nghiệm 2015 - 2016 Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non Ảnh hướng dẫn trẻ gói bánh chưng Ảnh trẻ làm thiệp chúc mừng năm Sáng kiến kinh nghiệm 2016 10 2015 - Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non Ảnh trẻ cà kheo sân Ngoài tơi tổ chức hoạt động nghệ thuật cho trẻ tham gia Ngày tết cho trẻ làm thiệp chúng mừng năm mới, ngày mùng – cho trẻ làm thiệp chúc mừng bà, mẹ, cô bạn gái Trẻ giao lưu văn nghệ thôn, xã, giao lưu văn nghệ lớp với bạn Trẻ tham gia hoạt động thấy trẻ khéo léo tự tin Sáng kiến kinh nghiệm 2016 17 2015 - Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non Ảnh trẻ giao lưu văn nghệ thôn Thông qua biện pháp trẻ tham gia hoạt động ngoại khóa, hoạt động nghệ thuật, giao lưu văn nghệ thấy trẻ trưởng thành tự tin đứng trước đám đông nhiều Tôi thấy hoạt động cần thiết để giáo dục kỹ sống cho trẻ 3.Sử dụng tình cho trẻ giải Trong sống có vơ vàn tình xảy đòi hỏi người phải giải quyết, ứng phó Khả vận dụng kỹ sống cách linh hoạt cho phép trẻ xử lý tốt tình xảy với trẻ sống hàng ngày Một kỹ cần hình thành cho trẻ, giúp trẻ có khả xử lý tình có vấn đề Con đường cho trẻ tham quan “con đường màu mỡ” tình thực tế xảy sống cần người giải Đó nơi trẻ cọ xát với nhiều tình thực tế giúp trẻ bồi dưỡng kỹ xử lý tình hiệu Ví dụ: Trên đường trẻ gặp vứt rác đường Trẻ nhắc nhặt rác khiến cảm thấy ngượng xấu hổ hành vi không đẹp Ngồi ra, tơi thiết kế số tình để tập cho trẻ tự giải vấn đề Những tình sử dụng xuyên suốt q trình chăm sóc giáo dục trẻ Ví dụ1:- Trong chủ đề “Thế giới động vật” cho trẻ quan sát kiến xong tơi tạo tình Hải bị ong đốt Tôi cuống quýt hỏi trẻ cần xử lý tình nào? Tơi cho trẻ nêu ý kiến thảo luận để đưa giải pháp tốt Cuối trẻ đến định gọi y tế để giúp Hải Điều chứng tỏ trẻ biết cách mạnh dạn đưa ý kiến, hợp tác với để lựa chọn hướng giải tốt nhất, biết tìm người cho đối tượng cần giúp đỡ Ví dụ 2: Trong hoạt động lớp tơi có 30 trẻ Với buổi hoạt động lao động gồm nội dung lau cây, tưới cây, nhặt rụng dự kiến nội dung hoạt động có 10 trẻ nhóm Tơi chuẩn bị cho trẻ 10 khăn lau, 10 bình tưới, 10 giỏ Tôi cho trẻ tự nhận công việc Điều dẫn đến tình có nhóm nhiều 10 trẻ khơng đủ dụng cụ để lao động Khi xảy tình tơi thấy nhóm trẻ bàn bạc, thỏa thuận đưa cách giải khác nhau: + Cách 1: Vận động chuyển nhóm cho đủ số dụng cụ lao động Sáng kiến kinh nghiệm 2016 18 2015 - Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non + Cách 2: Tìm giáo bày tỏ mong muốn cô giúp đỡ cách cung cấp thêm dụng cụ lao động + Cách 3: Với nhóm nhặt rác, bạn dùng chung giỏ Với nhóm tưới cây, bạn dùng chung bình, bạn lấy nước, bạn tưới Ví dụ 3: Trên đường tham quan tơi xếp tình cho trẻ giải Các bạn đứng có người lạ đến hỏi chuyện trẻ rủ trẻ chơi Khi xảy tình tơi thấy trẻ lớp không người lạ bạn biết gọi cô để cô giúp Như vậy, qua hoạt động này, thấy trẻ lớp “trưởng thành” hẳn Trẻ độc lập, chủ động giải tình có vấn đề hết biết giải nhau, biết bàn luận, mạnh dạn đưa ý kiến mình, lắng nghe ý kiến bạn lựa chọn giải pháp phù hợp Biết bảo an tồn cho thân Biện pháp 4: Giáo dục kỹ sống thông qua trò chơi vận động Biện pháp giúp tơi tập hợp trò chơi vận động, tạo nguồn tư liệu phong phú cho giáo viên để sử dụng giáo dục kỹ sống cho trẻ Tôi sưu tầm trò chơi vận động, phân loại trò chơi theo tác dụng chúng việc giáo dục kỹ sống cho trẻ Sau tơi lưu lại để sau sử dụng Ví dụ: Nội dung “Kỹ hợp tác” Đây đức tính cần thiết trẻ lứa tuổi Có việc tự làm được, người khác giúp đỡ ta hồn thành việc ta muốn làm Khi kết hợp lực làm việc với người khác theo mục đích chung, hợp tác Sự hợp tác giúp ta hồn thành nhiệm vụ nhanh chóng dễ dàng tự làm lấy Khả hợp tác giúp trẻ biết làm, chơi với bạn bè, biết cảm thông chia sẻ với bạn – Trò chơi: “Bắt cá chum” + Cách chơi: Mỗi đội có trẻ Trẻ đội tay quàng qua vai bạn đội mình, tay khoắng chum phối hợp với để bắt cá Trong khoảng thời gian định, đội bắt nhiều cá đội giành chiến thắng - Trò chơi: “ Khiêu vũ bóng” Sáng kiến kinh nghiệm 2016 19 2015 - Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non + Cách chơi: Mỗi đội có trẻ Trẻ đội phải dùng chán giữ bóng tay đan vào có tiếng nhạc hai bạn phải khiêu vũ theo tiếng nhạc, nhạc nhanh khiêu vũ nhanh, nhạc chậm khiêu vũ chậm, nhạc dừng phải dừng Khi nhạc dừng đội giữ bóng đội thắng Ảnh trẻ chơi khiêu vũ bóng Nội dung “Sự tự tin” Một kỹgiáo viên cần tâm phát triển tự tin trẻ Nghĩa giúp trẻ cảm nhận ai, cá nhân mối quan hệ với người khác Không sinh có tự tin Đó đức tính có nhờ vào việc rèn luyện học hỏi Sự tự tin lớn dần lên nhờ vào cảm giác yêu thương, tơn trọng thấy có giá trị Một trẻ tự tin “duy trì khả học hỏi, khám phá học tập ln sẵn sàng đón nhận thách thức mới, mong muốn yêu quý đón nhận khởi đầu tuyệt vời để trẻ gần gũi với người – Trò chơi: “Gánh hoa qua cầu” + Cách chơi: Cho trẻ đứng thành hai hàng ngang Lần lượt trẻ gánh quang gánh có đựng hoa qua ghế thể dục Ai ngã khỏi cầu, làm rơi hoa phải lần chơi Trẻ đứng hàng cổ vũ cho bạn đọc đồng dao cô sáng tác: Gánh hoa qua cầu Như mặt đất Bạn trước sau Lon ton, lật đật Sáng kiến kinh nghiệm 2016 20 2015 - Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non Gánh hoa cho mau Mang hoa nhà Tự tin vững bước Qua hết cầu Chân bước khéo Run rẩy ngã liền Tự tin, tự tin Việc dễ Nhanh nhanh bạn Gánh về, gánh Ảnh trẻ chơi trò chơi gánh hoa qua cầu - Trò chơi: “ Bạn làm giống tơi” ( Trò chơi sử dụng đầu năm học buổi giao lưu với bạn lớp khác) + Mục đích: Tạo cho trẻ nhớ tên cách tự nhiên, phát triển mạnh dạn tự tin trẻ đến hoạt động tập thể + Cách chơi: Cô trẻ ngồi thành vòng tròn Trước tiên nói tên sau ném bóng cho trẻ Trẻ nhận bóng từ nói tên Cứ tất trẻ nhớ tên Trẻ mạnh dạn đứng lên nói tên Qua trò chơi vận động thấy trẻ học nhiều kỹ tự tin, cách hợp tác với bạn để hoàn thành cơng việc, cách xử lí tình tơi thấy trẻ lớp tự tin, khéo léo nhiều Sáng kiến kinh nghiệm 2016 21 2015 - Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non Biện pháp 5: Sáng tác vè, đồng dao đưa vào trò chơi vận động, kích thích trẻ cải tiến – sáng tạo trò chơi nhằm gây hứng thú giáo dục kỹ sống cho trẻ Biện pháp giúp trẻ hứng thú với trò chơi đồng thời tiếp thu kỹ sốnggiáo lồng ghép lời đồng dao cách nhẹ nhàng mà sâu sắc Ví dụ: – Trò chơi “Nghe lời dẫn”: Kim kỉm kìm kim Tìm Nam tìm Bắc Tơi giấu ghim Nghe lời nhắc Tôi giấu Bạn đến gần Tơi giấu đá ( Bạn xa rồi) Đố bạn tìm Tìm mau tìm mau Tìm Đơng tìm Tây Kẻo mà khơng thấy -> Trẻ học kỹ hợp tác – Trò chơi: “Cẩn thận Cáo gian” Sáng ban mai Thỏ áo hường Trời mát Cầm điện thoại Vang tiếng hát Bấm số nào? Khắp rừng sâu Biết làm sao? Bầy Thỏ Nâu Ôi chẳng nhớ Đến nhà bạn Đành gõ cửa Nhưng Đủ nhà Chẳng nhớ nhà Có Thỏ bàn Gõ nhà Cáo Hay gọi điện Thỏ mếu máo Hỏi lại bạn Chạy vội vàng Cho rõ đường Ôi Cáo gian Nguy hiểm -> Trẻ học kỹ giữ an toàn cá nhân Trẻ biết kêu cứu gặp nguy hiểm, biết đề nghị giúp đỡ người khác cần thiết, nhận biết không tự ý sử dụng đồ vật gây nguy hiểm, không theo nhận quà người lạ chưa người thân cho phép, biết ý nghĩa có ý thức thực theo quy định số biển báo giao thông, biển báo nơi nguy hiểm – Trò chơi: “Động đất”: Có lạ Vẫn đủ khí thở dùng Rung chuyển chân tơi Nếu khơng có gầm bàn Mọi thứ nghiêng ngả Tìm cửa, góc phòng đứng Sáng kiến kinh nghiệm 2016 22 2015 - Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non Chòng chành muốn trơi Tránh cửa kính đừng đứng Ơi động đất Kẻo kính vỡ khó lường Nguy hiểm q thơi Nếu bạn ngồi đường Phải làm trước Tránh xa tòa nhà A! Tớ nhớ Cả đường dây điện Chui xuống gầm bàn lớn Chỗ trống an toàn Hoặc gầm giường xong Nhớ điều Như nhà sập Ứng phó ổn thơi -> Trẻ học kỹ xử tình Ngồi việc kích thích trẻ cải tiến, sáng tạo trò chơi giúp trẻ tự tin vào thân, nhận giá trị đồng thời phát triển trí tưởng tượng, khả sáng tạo, kỹ giao tiếp, kỹ hợp tác Với trò chơi tổ chức cho trẻ chơi nhiều lần, gợi ý, khuyến khích trẻ thay đổi tên trò chơi, thay đổi đồ dùng đồ chơi cho phù hợp với chủ đề học, hay sáng tác vè, đồng dao với Tơi phân cơng nhiệm vụ cho nhóm trẻ cải tiến sáng tạo trò chơi Kết trẻ cải tiến nhiều dạng trò chơi Tuy chủ yếu trẻ dừng lại thay tên, thay đồ dùng đồ chơi quan trọng chơi trẻ có cảm giác vui sướng tự hào trò chơi nghĩ 6.Tun truyền, phối kết hợp với phụ huynh: Đây hình thức thường làm lại đạt hiệu cao hoạt động Việc giáo viên tích cực giao lưu với phụ huynh vào đón trả trẻ giúp giáo viên dễ dàng nắm bắt tình hình trẻ, hiểu tính cách, hồn cảnh sống trẻ từ đề biện pháp phù hợp cách tác động, phối hợp với phụ huynh việc rèn luyện trẻ phương pháp Nhận thức tầm quan trọng biện pháp này, thường trao đổi, tuyên truyền phụ huynh hiểu việc nên không nên trẻ để giúp trẻkỹ sống tốt, trẻkỹ tự bảo vệ thân, tự tin sống Trẻ bắt chước người lớn cha mẹ trẻ người lớn gần gũi trẻ Vì bậc làm cha làm mẹ đừng vơ tình bỏ qua hội đơn giản thuận lợi hàng ngày để hướng dẫn thói quen tốt để sau lại bắt trẻ thời gian học lại điều nơi khác với người xa lạ Cha mẹ trẻ ý giúp trẻ hình thành kỹ sống tốt kỹ giao tiếp xã hội để tự khám phá, đánh giá thân người khác VD: Cha mẹ cho phép trẻ vui chơi bày biện đồ chơi theo theo ý thích trẻ, đừng cấm đoán hay la mắng Điều quan trọng để Sáng kiến kinh nghiệm 2016 23 2015 - Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non trẻ tự thu dọn đồ chơi sau chơi xong Cha mẹ thu dọn tuyệt đối không làm thay trẻ Trong dịp lễ tết cha mẹ nên tạo hội khuyến khích trẻ tham gia dọn dẹp trang hồng nhà cửa, phụ ơng bà lau để gói bánh chưng, trang trí đào, quất, chợ tết mua sắm mẹ…Ngoài ra, bố mẹ lựa chọn chương trình truyền hình phù hợp bổ ích với bé để nhà xem, xem khuyến khích bé nói lên suy nghĩ cảm xúc điều mà bé vừa xem Tôi tuyên truyền với phụ huynh quan sát biểu trẻ điều kiện tình tự nhiên hàng ngày quan sát xem trẻ có tự tin tự nhiên giao tiếp với người hay khơng? Trẻ có thích tham gia dã ngoại hay tham gia nhóm sinh hoạt khơng? Trẻ có tự nhiên sáng tạo chơi với đồ chơi không? Trẻ có lễ phép cách nói với người lớn hay khơng?… để từ có biện pháp rèn luyện giáo dục trẻ thêm Nhờ có phối kết hợp chặt chẽ giáo viên với cha mẹ trẻ mà thấy trẻ lớp mạnh dạn, tự tin hầu hết trẻkỹ sống cần thiết theo độ tuổi II KẾT QUẢ : Qua thời gian thực theo dõi, nhận thấy biện pháp có hiệu quả, học sinh lớp tơi có chuyển biến rõ rệt, đặc biệt trẻ tự tin khéo léo Kết đạt sau : Về phía trẻ: – Sau tiến hành biện pháp thấy trẻkỹ sống cần thiết phù hợp với độ tuổi Trẻ tham gia vào hoạt động cách tự tin mạnh dạn giúp cho việc tổ chức hoạt động giáo dụcgiáo đạt kết tốt – Trẻ lớp tơi có chuyển biến rõ nét việc hình thành kỹ sống: giao tiếp, hợp tác làm việc theo nhóm, thể tinh thần đồng đội, biết chia sẻ, cư xử với cách thân thiện, biết giải vấn đề, giải xung đột,…Và phát triển phẩm chất tốt đẹp như: tính kiên trì, tính trung thực, biết nhường nhịn, biết cư xử đẹp thắng thua Trẻ tự tin tham gia vào hoạt động trường lớp Điều chứng minh việc vui chơi trò chơi, hoạt động cho trẻ thực hành trải nghiệm với phương thức sử dụng đa dạng, linh hoạt giúp trẻ tiếp nhận kỹ sống cách hiệu Sáng kiến kinh nghiệm 2016 24 2015 - Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non Trẻ biết chuyển hóa từ hoạt động thành ý thức, từ ý thức thành kỹkỹ sống phát triển bền vững theo trẻ đến suốt đời Về phía giáo viên: - Giáo viên yên tâm, phấn khởi tổ chức hoạt động ngày mà không cần lo lắng e dè có Ban giám hiệu dự thăm lớp hay đón đồn tra kiểm tra tham gia vào hoạt động kỷ niệm ngày hội ngày lễ Về phía phụ huynh: – Phụ huynh hưởng ứng, thường xuyên trao đổi phối kết hợp với giáo viên để rèn kỹ sống cho trẻ tin tưởng cô giáo họ tự nhận thấy tiến rõ rệt – Một số phụ huynh trước có giáo dục khập khiễng, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, không cho làm việc mà giáo viên giao cho trẻ thực nhà nhận thức vấn đề, họ nhiệt tình phối hợp yên tâm đưa đến lớp Với kết khả quan tơi thấy cần phải phát huy nữa, nghiên cứu tài liệu tích cực việc tiếp tục giáo dục rèn kỹ sống cho trẻ để làm tốt nhiệm vụ trồng người * Kết so sánh đối chứng: STT Nội dung Đạt Tính tự tin Số trẻ 15 Kỹ hợp tác 16 Kỹ giao tiếp 18 Kỹ xử lí tình Sự tò mò khả sáng tạo Kỹ giữ an toàn nhân 14 Đầu năm Chưa đạt Tỉ lệ Số Tỉ lệ % trẻ % 50 15 50% % 53,5 14 46,5 % % 60 12 40% % 46,5 16 53,5 % % Số trẻ 30 28 29 29 Cuối năm Đạt Chưa đạt Tỉ lệ Số Tỉ lệ % trẻ % 100 0% % 93,3 6,7 % % 96,6 3,4 % % 96,5 3,4 % % Tỷ lệ trẻ tăng Số Tỉ lệ trẻ % 15 50 % 12 40,4 % 11 36,6 % 15 50 % 17 56,6 % 13 43,4 % 30 100 % 0% 13 43,4 % 15 50 % 15 50% 30 100 % 0% 15 50 % Sáng kiến kinh nghiệm 2016 25 2015 - Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non D KẾT LUẬN - BÀI HỌC KINH NGHIỆM – ĐỀ XUẤT - KHUYẾN NGHỊ I KẾT LUẬN: Trẻ em giáo dục kỹ sống tốt khả thích nghi thành công sống dễ dàng Giáo dục kỹ sống cho trẻ việc làm quan trọng cần thiết Điều giúp cho trẻ tự tin, chủ động xử lý linh hoạt tình sống Thực tế, kỹ sống trẻ lứa tuổi mầm non đơn giản giao tiếp tốt, biết vui chơi với bạn, biết xin lỗi cảm ơn lúc, dễ thích nghi với môi trường khác nhau….Một đứa trẻ chờ đến lượt chơi người biết kiên nhẫn, đứa trẻ tập thích nghi với đám đơng trở thành người biết tự chủ tự tin sau Đó lợi ích lâu dài để bậc phụ huynh ngày quan tâm nhiều đến việc trang bị kỹ sống cho từ tuổi mầm non Cũng cần nói thêm trẻ nhỏ tích luỹ kỹ sống thơng qua trải nghiệm thực tế Trong đứa trẻ có tài tiềm ẩn Sự chuẩn bị kỹ từ lúc đầu đời chìa khố thành cơng cho tương lai cháu Chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non sở giúp trẻ phát triển toàn diện thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ tảng cho trình học tập suốt đời trẻ người lớn ln khuyến khích trẻ mạnh dạn tham gia hoạt động, tự tin vào thân Đồng thời, khuyến khích trẻ tham gia vào trò chơi, cần biết cải tiến, sáng tạo cách chơi cố gắng đạt mục đích, kỹ để sống làm việc sau Thường xuyên mà người lớn tìm tòi cách hăng hái nhiều cách, trao đổi với trẻ thông tin mà cô giáo, cha mẹ tìm thấy cho trẻ thấy học lúc vừa vui, vừa thử thách Bên cạnh lời nói khích lệ, nêu gương, khuyến khích hành vi, lời nói tốt trẻ Các bậc làm cha mẹ, cô giáo, người lớn cần nhẹ nhàng, khéo léo giáo dục kỹ sống cho trẻ, không nên hạ thấp khả Sáng kiến kinh nghiệm 2016 26 2015 - Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non trẻ, không doạ nạt hay bắt trẻ phải làm việc sức trẻ Người lớn không nên nuông chiều, bao bọc trẻ thái quá, không nên nhồi nhét lượng kiến thức mức so với khả tiếp nhận lứa tuổi trẻ Người lớn cần sử dụng lời nói rõ ràng, câu hỏi gợi mở phối hợp cử chỉ, điệu phù hợp nhằm khuyến khích trẻ tiếp xúc với môi trường xung quanh, bộc lộ, chia sẻ cảm xúc với người khác lời nói hành động cụ thể Với kết đạt lớp – tuổi trường mầm non cho thấy tính khả thi đề tài, tính hiệu biện pháp áp dụng nhằm giáo dục kỹ sống cho trẻ II BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Thông qua việc nghiên cứu đề tài cho thấy để giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo lớn giáo viên phải xác định mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng việc hình thành kỹ sống cho trẻ hoạt động Ngồi lòng u nghề mến trẻ, người giáo viên phải có lực sư phạm, trình độ chun mơn, biết vận dụng lý luận vào thực tế có lòng kiên trì, kiên nhẫn cơng việc, có quan tâm đến đặc điểm cá nhân trẻ Giáo viên cần phải người có kỹ sống tốt ln gương sáng cho trẻ Giáo viên cần tích cực trau dồi, học hỏi, tự bồi dưỡng kiến thức qua sách báo, phương tiện thông tin đại chúng, internet, qua bạn bè, đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, làm phong phú vốn sống vốn hiểu biết nhiều lĩnh vực Giáo viên có trao đổi tích cực với phụ huynh thơng qua: giao tiếp hàng ngày, bảng tuyên truyền thông qua tài liệu trực quan nâng cao hiệu giáo dục Phụ huynh ngày tin tưởng vào cô giáo, đồng thời giáo góp phần tun truyền phổ biến kiến thức cho cộng động, vận động cộng đồng chung tay giáo dục trẻ kỹ sống III NHỮNG KHUYẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT: * Đối với phòng giáo dục: – Các cấp lãnh đạo tạo điều kiện tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn tích hợp nội dung hình thành kỹ sống vào hoạt động học chơi hàng ngày trẻ Sáng kiến kinh nghiệm 2016 27 2015 - Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non – Phòng giáo dục, tổ chức tiết kiến tập theo chuyên đề: Giáo dục kỹ sống cho trẻ - Về phía thân tơi luôn mong muốn quan tâm cấp lãnh đạo phòng giáo dục, UBND huyện đầu tư thêm trang thiết bị, sở vật chất cho trường - Tạo điều kiện cho đồng nghiệp tham gia học tập chuyên đề phòng trường để tơi đồng nghiệp học hỏi nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ * Đối với nhà trường: - Bổ sung tài liệu giáo trình giảng dạy kỹ sống cho trẻ mầm non đến giáo viên - Tổ chức cho giáo viên tham gia nhiều buổi kiến tập - Xây dựng chuyên đề tích hợp nội dung hình thành kỹ sống vào hoạt động học chơi trẻ - Trang bị thêm cho lớp học phương tiện chotrẻ tham gia khám phá trò chơi mới, đưa ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào hoạt động nhiều * Đối với phụ huynh: - Cần tham gia đầy đủ buổi họp phụ huynh nhà trường tổ chức để trực tiếp nắm tình cơng việc nhà trường, lớp tình hình học tập em -Thơng cảm với nhà trường với giáo viên lớp tạo điều kiện nâng cao sở vật chất để có hiệu chất lượng việc giáo dục trẻ - Làm tốt công tác phối kết hợp với nhà trường, với giáo viên việc dạy trẻ lớp nhà Trên số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻtuổi trường mầm non triển khai thực Tôi áp dụng thành công lớp – tuổi trường mầm non thu kết tốt Rất mong nhận đóng góp ý kiến cấp lãnh đạo, chị em đồng nghiệp để đề tài ngày hoàn thiện hơn, thực tốt năm học Sáng kiến kinh nghiệm 2016 28 2015 - Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non E NHỮNG TÀI LIỆU THAM KHẢO TÂM LÝ HỌC TRẺ EM – Tác giả: Nguyễn Ánh Tuyết – Nguyễn Thị Như Mai – Đinh Thị kim Thoa GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON - Sở Giáo Dục Đào Tạo Hà Nội HƯỠNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH – TS Trần Thị Ngọc Trâm – TS Lê Thu Hương – PGS TS Lê Thị Ánh Tuyết – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam * Trên sáng kiến thân số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻtuổi trường mầm non mong góp ý, đánh giá hội đồng khoa học, cấp lãnh đạo đồng nghiệp để đề tài áp dụng vào thực tiễn hiệu Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày… tháng… năm 2016 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Sáng kiến kinh nghiệm 2016 29 2015 - Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CỦA HĐKH CẤP HUYỆN Hà Nội, ngày……tháng …năm 2016 Sáng kiến kinh nghiệm 2016 30 2015 - Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non Sáng kiến kinh nghiệm 2016 31 2015 - ... nghĩ làm để giáo dục kỹ sống cho trẻ – tuổi Giáo dục kỹ Sáng kiến kinh nghiệm 20 15 - 20 16 Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non sống khơng phải nói cho trẻ biết đúng,... 20 15 - 20 16 Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ 5- tuổi trường mầm non I CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CỤ THỂ: Biện pháp 1: Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên giáo dục kỹ sống cho trẻ. .. dựng số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ – tuổi thông qua hoạt động - Đề xuất số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ – tuổi trường mầm non nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường mầm non năm
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non, skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay