mang vo tuyen nhan thuc

24 34 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 11:37

TIỂU LUẬN : TÌM HIỂU VÀ PHÂN TÍCH MẠNG TUYẾN NHẬN THỨC GVHD: Công Minh SVTH: Nguyễn Khánh Duy SVTH: Trần Tấn Tuấn SVTH: Bùi Cơng Tồn NỘI DUNG TRÌNH BÀY  Khái niệm hệ thống tuyến nhận thức  Ngun nhân hình thành hệ thống tuyến nhận thức  Kiến trúc mạng tuyến nhận thức  Tính chất Cognitive Radio  Các chuẩn mạng tuyến nhận thức  Cognitive radio hoạt dộng  So sánh cognitive radio với conventional radio  Ưu điểm nhược điểm Cognitive Radio KHÁI NIỆM HỆ THỐNG TUYẾN NHẬN THỨC:  Hệ thống tuyến nhận thức (Cognitive Radio) hệ thống mà phần tử có khả thay đổi tham số (công suất,tần số) sở tương tác với môi trường hoạt động  Khả nhận thức (Cognitive Capability ): Khả nhận diện quang phổ không sử dụng thời điểm địa điểm cụ thể  Khả tái cấu hình (Reconfigurability): Khả nhận truyền dải tần số khác cho phép đài thu nhận nhận dạng cấu hình lại thơng số chọn băng tần tốt  Hoạt động băng tần 54 MHz to 862MHz NGUN NHÂN HÌNH THÀNH TUYẾN NHẬN THỨC:  Các mạng không dây quy định sách phân bổ tần số cố định Và hệ thống thu phát tuyến muốn sử dụng tần số phải cấp phép tổ chức  Theo thống kê Hội đồng viễn thông liên bang Mĩ (FCC) hiệu suất sử dụng tài nguyên phổ tần số vào khoảng 15% đến 85%  Hệ thống tuyến nhận thức mơ hình cung cấp khả chia sẻ sử dụng quang phổ cách hiệu SPECTRUM HOLE KIẾN TRÚC MẠNG TUYẾN NHẬN THỨC: Các thành phần kiến trúc mạng tuyến nhận thức, phân thành hai nhóm mạng (primary network) mạng tuyến nhận thức Mạng (Primary network):Mạng có quyền truy nhập tới vài băng phổ định.Các thành phần mạng bao gồm:  Người dùng (Primary user): Người dùng có giấy phép hoạt động dải phổ  Trạm gốc (Primary base-station):Trạm gốc (hay trạm gốc cấp phép) thành phần sở hạ tầng mạng cố định, có giấy phép phổ Mạng tuyến nhận thức : khơng có giấy phép để hoạt động băng mong muốn Do đó, phép truy nhập phổ có hội  Người dùng phụ(Secondary users ):Người dùng phụ khơng có giấy phép hoạt động dải phổ Do đó, phép truy nhập phổ có hội  Trạm gốc tuyến nhận thức: Trạm gốc tuyến nhận thức (hay trạm gốc xG, trạm gốc không cấp phép, trạm gốc thứ cấp) thành phần sở hạ tầng cố định với khả tuyến nhận thức  Bộ phân chia phổ (Spectrum broker): Bộ phân chia phổ (hay server lập lịch) thực thể mạng trung tâm đóng vai trò việc chia sẻ tài ngun phổ tần mạng tuyến nhận thức khác Bộ phân chia phổ kết nối với mạng phục vụ với tư cách người quản lí thơng tin phổ, nhằm cho phép mạng tuyến nhận thức tồn CƠ CHẾ MẠNG TUYẾN NHẬN THỨC 1.Cảm biến ->Ăng ten cảm biến 2.Phân tích 3.Xác nhận 4.Điều chỉnh -> Cấu hình lại Ăng ten TÍNH CHẤT CỦA COGNITIVE RADIO  Tính di động phổ (Spectrum mobility ): Người sử dụng CR bỏ quang phổ diện người sử dụng chuyển sang dải phổ tiếp có sẵn tốt tiếp theo.Nếu phần cụ thể quang phổ cần thiết người dùng cấp phép,nhu cầu truyền thông cần tiếp tục phần trống khác  Chia sẻ phổ (Spectrum sharing ): Mạng CR phải cung cấp phương pháp phân bổ phổ công tối ưu cho nhiều người sử dụng CR Vì có nhiều người dùng thứ hai cố gắng truy cập vào phổ, nên họ nên phối hợp truy cập để tránh va chạm phần chồng chéo quang phổ CHU TRÌNH PHÁT THU CỦA CR CẤU TRÚC KHUNG CỦA CR :  Một khung bao gồm hai phần: khung bên (DS) khung phụ ngược dòng (US) Ranh giới khung DS US điều chỉnh để thích nghi với suất tương đối hạ lưu thượng nguồn  Phía khung chứa thượng nguồn chứa PDU PHY PDU theo lịch trình, lần truyền từ CPE khác cho lưu lượng thượng nguồn  FCH định cấu hình burst chiều dài hai DS-MAP, truyền, hay US-MAP Nếu không, DS-MAP US-MAP truyền đi, giá trị đặt thành CẤU TRÚC SIÊU KHUNG CỦA CR:  Khung tạo thành từ preamble siêu khung, phần đầu khung, tiêu đề Superframe Control (SCH), phần lại khung bao gồm tiêu đề khung liệu tải trọng  Vào đầu siêu khung, BS truyền preamble siêu máy tính SCH kênh điều hành  Để liên kết với trạm sở, CPE phải nhận SCH để thiết lập truyền thông với BS Trong khung MAC, BS quản lý hoạt động thượng lưu hạ lưu, bao gồm truyền thông liệu thông thường, hoạt động đo lường, thủ tục tồn tại, v.v CÁC CHUẨN TRONG CR : Chuẩn IEEE SSC 41:  IEEE 1900.1,  IEEE 1900.2  IEEE 1900.3  IEEE 1900.4  IEEE 1900.A  Cũng có tiêu chuẩn IEEE khác mà liên quan tới luật lệ hệ thống không dây hệ thống CR IEEE 802.18, 19, 21, 22 IEEE 802.18 tiêu chuẩn dùng cho nhóm có trách nhiệm tham gia giám sát trình tiến triển hoạt động sóng tuyến nhiều hệ thống khác Chuẩn IEEE 802.22: COGNITIVE RADIO HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO COGNITIVE RADIO HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO  Sử dụng tính tốn phức tạp, tuyến nhận thức xác định suy yếu tiềm tàng chất lượng truyền thông môi trường chúng, ví dụ nhiễu, đường đi, bóng mờ biến dạng nhiều đường   Sau đó, họ điều chỉnh thơng số truyền, chẳng hạn công suất phát, tần số điều chế để đảm bảo trải nghiệm truyền thông tối ưu cho người dùng  SO SÁNH COGNITIVE RADIO VỚI CONVENTIONAL RADIO   CONVENTIONAL RADIO : Hoạt động quang phổ không nhiễu  Không thể tự động thay đổi tham số, kênh dải phổ để đáp ứng với can thiệp  Xem phổ radio tắc nghẽn sử dụng cho truyền thông nhiễu nặng  COGNITIVE RADIO:  Hoạt động điều kiện đầy thách thức  Nhanh chóng xác định nhũng khoảng trống ‘ không sử dụng ‘ quang phổ khơng sử dụng  Tìm điều chỉnh phổ phát can thiệp tần số sủ dụng    SO SÁNH COGNITIVE RADIO VỚI CONVENTIONAL RADIO SO SÁNH COGNITIVE RADIO VỚI CONVENTIONAL RADIO ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA TUYẾN NHẬN THỨC  Ưu điểm: Trong bối cảnh khan phổ tần nguy bị chồng lấn phổ mạng tuyến, tuyến nhận thức nghiên cứu ứng dụng hầu hết mạng tuyến như: WLAN (IEEE 802.11 a/g/h/n), WPAN (IEEE 802.15.x UWB, Bluetooth), WMAN (IEEE 802.16 Wimax, MMDS), WRAN  Nhược điểm: Xét lĩnh vực mạng, ta có số thách thức cho tuyến nhận thức xác định trì đường định tuyến tối ưu, quản lí mạng hiệu quả, thiết lập kênh điều khiển tương thích Sự linh động người dùng phổ không phép tạo nên thách thức cho việc cấu hình mạng động Độ phức tạp phần cứng tăng lên với khả thông minh tuyến nhận thức Để thực kết nối nơi đâu, thiết bị tuyến nhận thức cần tuân theo cách tự động với sách qui định thay đổi theo vùng địa lí MỘT SỐ ỨNG DUNG CỦA COGNITIVE RADIO Tài liệu tham khảo :  http://www.xgtechnology.com/innovations/cognitive-radio-networks/  https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_radio  http:// www.radio-electronics.com/info/rf-technology-design/cognitive-radio-cr /technology-tutorial.php  https://www.slideshare.net/xgtechnology/what-is-cognitive-radiopresentation ... nghẽn sử dụng cho truyền thông nhiễu nặng  COGNITIVE RADIO:  Hoạt động điều kiện đầy thách thức  Nhanh chóng xác định nhũng khoảng trống ‘ không sử dụng ‘ quang phổ khơng sử dụng  Tìm điều chỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: mang vo tuyen nhan thuc, mang vo tuyen nhan thuc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay