bai tap thuc hanh window tran tan tuan 17109881

27 26 2
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 11:30

Bài Tập Thực Hành Window Sinh viên thực : Trần Tấn Tuấn MSSV :17109881 B ài tậ p th ự c h n h s ố _ n g y 1/ 1/ Thực máy ảo Windows Sử dụng snap-in thiết lập cấu hình cho desktop: Vào Run gõ gpedit.msc sau thiết lập theo hình:  Đặt passwd mạnh:  Không cho guest login cục bộ:  Chỉ cho phép shutdown từ xa hệ thống với user administrator:  Không cho phép user logon qua ứng dụng remote desktop:  Phải ấn ctrl-alt-del để logon  Không hiển thị tên người dùng lần logon trước:  Không cho phép truy cập vô danh tài nguyên share:  user truy cập share xem guest:  Cấm sử dụng ứng dụng calculator:  Cấm sử dụng ứng dụng wordpad đổi tên:  Không cho phép tắt windows firewall: Bài tập thực hành số 1_ ngày 28/-1/2018 Cấu hình tcp/ip desktop  Cấu hình ip, phân giải cục (hosts) để liên lạc với máy cụm  Thực lại yêu cầu cho máy kề  Chọn máy (số hiệu nhỏ cụm) làm gw ngồi cụm Cấu hình để máy cụm liên lạc với qua máy gw Bước 1: Cấu hình Ip theo hình Bước 2: Tắt firewall tấc máy: Tắt tường lửa PC Win Server Tắt tường lửa PC Win Xp Vào máy Sv1 Sv2 : Vào Server management \role\add role\Network policy and Acess Services\Routing and Remote Access Services: Vào Start \Admintool\Routing and Remote Access : Bước 3: Cấu hình Rip cho máy Sv1 Sv2: Vào Routing and Remote Access :Cấu hình sv2 tương tụ sv1: Restart lại services, kiểm tra lại máy tính thông với chưa: Máy xp1 vào cmd ping sv2,xp2: Máy xp2 ping sv1, xp1: ...0 Thực máy ảo Windows Sử dụng snap-in thiết lập cấu hình cho desktop: Vào Run gõ gpedit.msc sau thiết lập theo... sử dụng ứng dụng wordpad đổi tên:  Không cho phép thay đổi mức bảo mật IE:  Không cho phép tắt windows firewall: Bài tập thực hành số 1_ ngày 28/-1/2018 Cấu hình tcp/ip desktop  Cấu hình ip,
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap thuc hanh window tran tan tuan 17109881, bai tap thuc hanh window tran tan tuan 17109881

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay