dịch vụ trong mạng NGN

38 37 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 11:23

giới thiệu Mạng viễn thông thế hệ sau ngn, tìm hiểu về dịch vụ ngn, yêu cầu người dùng đối với ngn và các kiến trúc dịch vụ thế hệ sau, ngu cầu sử dụng ngn và kết luận, các dịch vụ trong ngn, cấu hình mạng ngn và ứng dụng dicchj vụ voip trong mạng thế hệ sau ngn TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG ĐỒ ÁN MẠNG THẾ HỆ SAU NGN ĐỀ TÀI : DỊCH VỤ TRONG MẠNG NGN Giáo viên hướng dẫn : TS Hồ Văn Cừu Sinh Viên Thực Hiện: 4/13/18 MSSV Phùng Hiểu Văn ( Nhóm Trưởng ) 3114520097 Nguyễn Thị Thùy Trang 3114520082 Phạm Văn Minh Trường 3114520089 Trần Phi Dũ Thanh 3114520074 Đỗ Thị Kim Nữ 3114520056 Mạng Thế Hệ Sau ĐỀ TÀI : DỊCH VỤ TRONG MẠNG NGN NỘI DUNG Giới Thiệu Nhu cầu NGN nhà cung cấp dịch vụ Yêu cầu khách hàng Dịch vụ NGN Kiến trúc dịch vụ hệ sau Kết Luận 4/13/18 Mạng Thế Hệ Sau I GIỚI THIỆU (tt) 1.1 Khái niệm Mạng hệ NGN ((Next Generation Network - NGN) bước giới viễn thơng, hiểu mạng dựa cơng nghệ chuyển mạch gói, nơi mà chuyển mạch phần tử truyền thông (như định tuyến, chuyển mạch gateway) phân biệt cách luận lý vật lý theo khả điều khiển thông minh dịch vụ gọi   Khả điều khiển thông minh thường hỗ trợ cho tất loại dịch vụ mạng truyền thông:    4/13/18 Từ dịch vụ thoại (Basic Voice Telephony Services) Đến dịch vụ liệu, hình ảnh, đa phương tiện, băng rộng tiên tiến (Advanced Broadband) Và ứng dụng quản lý (Management Application) Mạng Thế Hệ Sau I GIỚI THIỆU (tt) Hình Mạng đa dịch vụ (góc độ dịch vụ) 4/13/18 Mạng Thế Hệ Sau I GIỚI THIỆU (tt) Hình Cấu trúc NGN dạng module 4/13/18 Mạng Thế Hệ Sau I GIỚI THIỆU (tt) 1.2 Các loại hình dịch vụ hướng đến NGN Có ba loại hình dịch vụ thúc đẩy đời NGN:    Dịch vụ truyền thông thời gian thực (real-time services) phi thời gian thực (non real-time services) Dịch vụ nội dung (content services) Các hoạt động giao dịch (transaction services)  Dịch vụ quản lý NGN tạo điều kiện để nhà cung cấp dịch vụ tăng cường khả kiểm sốt, tính bảo mật, độ tin cậy giảm thiểu chi phí vận hành.  4/13/18 Mạng Thế Hệ Sau II NHU CẦU NGN ĐỐI VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 2.1 Ưu điểm dịch vụ NGN Tại nhà cung cấp dịch vụ lại quan tâm đến dịch vụ NGN? Tại họ không theo phương thức kinh doanh cũ? Sau số lý tiêu biểu:  NGN hỗ trợ dịch vụ tiên tiến nên cho phép họ giữ khách hàng quan trọng mở rộng thị trường nhiều khu vực  Kinh doanh dịch vụ thông tin trở thành ngành cơng nghiệp thu hàng tỷ đô la  Với dịch vụ mạng, khách hàng truy nhập vào dịch vụ họ từ vị trí Cuối cùng, vấn đề khách hàng quan tâm tính cước, quản lý cấu hình, dự phòng dạng quản lý khác xử lý dễ dàng dịch vụ mạng 4/13/18 Mạng Thế Hệ Sau II NHU CẦU NGN ĐỐI VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 2.2 Cấu Hình Mạng NGN Mô hình phân lớp chức mạng NGN Lớ p ứ ng dụng Giao diệ n mởAPI Giao diệ n mởAPI Lớ p truyề n thô ng Lớ p n lý Lớ p điề u khiể n Giao diệ n mởAPI Lớ p truy nhậ p truyề n dẫ n Hình Cấu trúc mạng hệ sau (góc độ mạng) 4/13/18 Mạng Thế Hệ Sau III YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG 3.1 Yêu cầu số khách hàng đặc trưng: Công ty lớn: - Cơng ty trung bình Dịch vụ VPN cho kết nối nội bộ, dịch vụ truyền dẫn (chẳng hạn - leased line) kết nối với bên ngồi Có nhu cầu quản lý dịch vụ mạng - Dung lượng băng thông lớn, phân phối băng thông linh hoạt Dịch vụ VPN cho kết nối nội dịch vụ văn phòng kết nối với bên ngồi như: thoại, Internet, fax,… - Dung lượng băng thơng trung bình QoS: quan trọng Yêu cầu QoS bắt buộc, có dự phòng 4/13/18 Mạng Thế Hệ Sau III YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG (tt) 3.1 Yêu cầu số khách hàng đặc trưng (tt) Công ty nhỏ, văn phòng đặt nhà: - Thuê bao nhà Dịch vụ kết nối từ xa, dịch vụ văn phòng thoại, fax, liệu, - Dịch vụ kết nối từ xa dịch vụ nhà Internet, thoại, Internet, di động, giải trí, điều khiển thiết bị Dung lượng băng thơng trung bình QoS: quan trọng 4/13/18 nhà,… - Dung lượng băng thơng nhỏ - QoS: quan trọng Mạng Thế Hệ Sau 10 V KIẾN TRÚC DỊCH VỤ THẾ HỆ SAU (tt)  Chức Server ứng dụng  Cung cấp flatform phân phối dịch vụ dịch vụ tiên tiến  SIP giao thức sử dụng điều khiển gọi (MGC) server ứng dụng  Có thể cung cấp giao diện mở APIs cho việc tạo triển khai dịch vụ (như giao diện JAIN, Parlay, CLP,…)  Là tảng cho việc thực thi quản lý dịch vụ  Triển khai dịch vụ nhanh chóng nâng cấp dịch vụ có Hình Các API đặt bên cạnh server ứng dụng 4/13/18 Mạng Thế Hệ Sau 24 V KIẾN TRÚC DỊCH VỤ THẾ HỆ SAU (tt) Chức Media Server  Cung cấp tài nguyên phương tiện đặc trưng IVR, hội thảo, fax,…  Các tài nguyên thường thu âm thanh, phát nhấn phím, hội thảo, chuyển văn thành thoại, facsimile, nhận dạng tiếng nói,  Giao tiếp với server ứng dụng giao thức MGCP và/hoặc SIP  Kết cuối dòng RTP, đóng vai trò đầu cuối media 4/13/18 Mạng Thế Hệ Sau 25 V KIẾN TRÚC DỊCH VỤ THẾ HỆ SAU (tt) Cấu trúc chức đặt theo nhiều kiểu cấu trúc vật lý khác nhau: Hình Mơ hình cấu trúc vật lý 4/13/18 Hình Mơ hình cấu trúc vật lý Mạng Thế Hệ Sau 26 V KIẾN TRÚC DỊCH VỤ THẾ HỆ SAU (tt) 5.2 Kiến trúc phân lớp Khái niệm cấu trúc phân lớp khái niệm trung tâm môi trường NGN NGN chia điều khiển dịch vụ/ session từ phương thức truyền tải sở Cho phép nhà cung cấp lựa chọn (cho trường hợp cụ thể) phương thức truyền tải thông tin không phụ thuộc vào phần mềm điều khiển 4/13/18 Mạng Thế Hệ Sau 27 V KIẾN TRÚC DỊCH VỤ THẾ HỆ SAU (tt) 5.2 Kiến trúc phân lớp Như mô tả hình sau, điều khiển NGN phân tách thành điều khiển đặc tính (feature), điều khiển dịch vụ/ phiên, điều khiển kết nối Sự phân tách truy nhập, dịch vụ điều khiển phiên lớp dịch vụ cho phép phiên xử lý độc lập với phiên khác Hình Cấu trúc điều khiển phân lớp 4/13/18 Mạng Thế Hệ Sau 28 V KIẾN TRÚC DỊCH VỤ THẾ HỆ SAU (tt) 5.3 Giao diện dịch vụ mở API Xửlýchung Hình số đặc tính quan trọng kiến trúc dịch vụ Đặc biệt, môi trường phát triển mở dựa giao diện lập trình ứng dụng (API) cho phép nhà cung cấp dịch vụ, nhà phát triển ứng dụng khách hàng tiềm tạo giới thiệu ứng dụng cách nhanh chóng Cá c giao thứ c chuẩ n: * TCAP * ISUP * SGCP/MGCP * Q.901 * UNI4.0 * GSM * H.323 * SIP * DMS-CC Lớ p đặ c trưng Liê n kế t mạng hệ sau, tính tin cậy giao diện cấu trúc mở Giao diệ n ứ ng dụng Điề u khiể n tính nă ng Lớ p dòch vụ Truy nhậ p, dòch vụvàđiề u khiể n phiê n thô ng tin Lớ p kế t nố i Điề u khiể n kế t nố i Giao diệ n chung Hình 10 Kiến trúc phân lớp/ Giao diện dịch vụ mở 4/13/18 Mạng Thế Hệ Sau 29 V KIẾN TRÚC DỊCH VỤ THẾ HỆ SAU (tt) 5.4 Mạng thông minh phân tán Môi trường xử lý phân tán NGN (DPE – Distributed Processing Environment) giải phóng tính thơng minh từ phần tử vật lý mạng Do vậy, tính thơng minh mạng phân tán đến vị trí thích hợp mạng có thể, đến CPE Hình 11 NGN với nút truy nhập phân tán 4/13/18 Mạng Thế Hệ Sau 30 V KIẾN TRÚC DỊCH VỤ THẾ HỆ SAU (tt) 5.5 Mơ hình dịch vụ VOIP 5.5.1 Sơ đồ khối Hình 12 Mơ hình mạng VoIP 4/13/18 Mạng Thế Hệ Sau 31 V KIẾN TRÚC DỊCH VỤ THẾ HỆ SAU (tt) 5.5.2 Sơ đồ khối Mạng VOIP việt nam Hình 12 Mơ hình tổng quan VoIP việt nam 4/13/18 Mạng Thế Hệ Sau 32 V KIẾN TRÚC DỊCH VỤ THẾ HỆ SAU (tt) Từ 1/7/2001 đến Tổng cục Bưu điện cho phép Vietel, VNPT, Saigon Postel Cơng ty điện lực Việt Nam thức khai thác điện thoại đường dài nước quốc tế qua giao thức IP, gọi tắt VoIP Sự xuất VoIP Việt Nam cung cấp cho xã hội dịch vụ điện thoại đường dài có cước phí thấp nhiều so với dịch vụ điện thoại đường dài truyền thống với chất lượng mà người sử dụng chấp nhận Nó phù hợp với xu hướng phát triển viễn thông giới đặc biệt khu vực Châu - Thái Bình Dương 4/13/18 Mạng Thế Hệ Sau 33 V KIẾN TRÚC DỊCH VỤ THẾ HỆ SAU (tt) 5.6 Ưu nhược điểm VoIP so với mạng điện thoại PSTN truyền thống 5.6.1.Ưu điểm  Giảm cước dịch vụ điện thoại đường dài  Nhiều gọi hơn, giảm độ rộng băng thông cho kết nối  Hỗ trợ thêm nhiều dịch vụ bổ sung khác giúp triển khai dịch vụ nhanh chóng, dễ dàng, tự động dịch vụ…  Sử dụng có hiệu giao thức IP giao thức mở nên thiết bị sử dụng IP nhiều nhà sản xuất cung cấp với giá cạnh tranh giao thức phổ cập rộng rãi 4/13/18 Mạng Thế Hệ Sau 34 V KIẾN TRÚC DỊCH VỤ THẾ HỆ SAU (tt) 5.6.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm, VoIP có nhược điểm đặc biệt chất lượng dịch vụ:  Kỹ thuật phức tạp: Truyền tín hiệu theo thời gian thực mạng chuyển mạch gói khó thực gói mạng tránh độ trễ không cố định gói thơng tin truyền mạng  Vấn đề bảo mật: Mạng Internet mạng có tính rộng khắp hỗn hợp, có nhiều loại máy tính khác nhau, dịch vụ khác sử dụng chung sở hạ tầng Do khơng có đảm bảo thơng tin liên quan đến cá nhân số liên lạc truy nhập sử dụng dịch vụ người dùng giữ bí mật 4/13/18 Mạng Thế Hệ Sau 35 V KIẾN TRÚC DỊCH VỤ THẾ HỆ SAU (tt) 5.6.3 Xu hướng phát triển dịch vụ VOIP Hiện mảnh đất hứa hẹn cho VoIP mạng doanh nghiệp Intranet mạng Etranet thương mại Cở sở hạ tầng dựa IP cho phép điều khiển quản lý việc sử dụng dịch vụ cho phép hay không cho phép truy cập dịch vụ Các sản phẩm điện thoại mạng Internet chưa thể đáp ứng yêu cầu chất lượng dịch vụ điện thoại thông thường Bởi vậy, phát triển VoIP Intranet, Etranet hướng phát triển trước mắt Một xu phát triển khác hứa hẹn xây dựng cổng nối mạng IP mạng thoại VoIP Gateway Bởi doanh nghiệp phát triển lượng lớn Gateway nỗ lực giảm chi phí liên quan đến lưu lượng thoại, fax video hội nghị 4/13/18 Mạng Thế Hệ Sau 36 VI KẾT LUẬN  Nhìn từ góc độ người sử dụng, mạng ngày trở thành phương tiện cho phép người máy móc kết nối với khoảng cách  Tuy nhiên, nhân tố quan trọng tập trung nhiều công nghiệp truyền thông dựa khái niệm dịch vụ NGN thực môi trường NGN từ góc độ mạng khác 4/13/18 Mạng Thế Hệ Sau 37 KẾT THÚC CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE ! 4/13/18 Mạng Thế Hệ Sau 38
- Xem thêm -

Xem thêm: dịch vụ trong mạng NGN, dịch vụ trong mạng NGN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay