TIỂU LUẬN tái cấu TRÚC NGÂN HÀNG

11 57 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 11:22

Ngân hàng thương mại (NHTM) là tổ chức tài chính trung gian với chức năng chính là huy động vốn để cho vay; trong những năm qua, hệ thống các NHTM ở nước ta đã có bước phát triển đáng kể, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cũng như góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định trật tự xã hội. Những mặt đạt được của hệ thống ngân hàng đã được Đảng, Nhà nước và xã hội ghi nhận, song bên cạnh những kết quả đạt được thì hệ thống NHTM vẫn còn nhiều mặt tồn tại như: nợ xấu tăngcao, thanh khoản của hệ thống chưa thực sự ổn định, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu chưa thực sự vững chắc…Do đó, để hệ thống NHTM hoạt động có hiệu quả, an toàn hơn thì việc tái cơ cấu lại hệ thống các NHTM là một việc cần thiết phải làm trong giai đoạn hiện nay. Để tiến hành giải pháp đồng bộ, chấn chỉnh hệ thống TCTD vốn đang đứng trước rủi ro và nhiều vấn đề cấp bách bắt nguồn từ suy thoái kinh tế toàn cấuI.TỔNG QUAN VỀ TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG1.1 Tái cấu trúc nền kinh tếHiểu một cách tổng quát, thì tái cấu trúc nền kinh tế là việc bố trí, sắp xếp lại các doanh nghiệp (DN), các tổ chức kinh tế nhằm tạo ra một cơ cấu hợp lý giữ a các ngành, các thành phần kinh t ế, từ đó thúc đẩy được nền kinh tế phát triển đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả trên phạm vi từng địa phương cũng như trên phạm vị cả nước.Tái cấu trúc nền kinh tế cũng là một y êu cầu cấp bách đối với m ột nền kinh tế ở một quốc gia. Đặc biệt đối với nền kinh tế các nước kém phát triển như nền kinh tế ở nư ớc ta thì tái cấu trúc nền kinh tế sẽ đưa đến những kết quả thay đổi về cơ bản nhìn từ góc độ các DN và toàn bộ nền kinh t ế.Nền kinh tế được bố trí, LỜ I NÓI ĐẦU Ngân hàng thương mại (NHTM) tổ chức tài trung gian với chức huy động vốn vay; năm qua, hệ thống NHTM nước ta có bước phát triển đáng kể, đóng góp quan trọng vào nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước, góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định trật tự xã hội Những mặt đạt hệ thống ngân hàng Đảng, Nhà nước xã hội ghi nhận, song bên cạnh kết đạt hệ thống NHTM nhiều mặt tồn như: nợ xấu tăngcao, khoản hệ thống chưa thực ổn định, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu chưa thực vững chắc…Do đó, để hệ thống NHTM hoạt động có hiệu quả, an tồn việc tái cấu lại hệ thống NHTM việc cần thiết phải làm giai đoạn Để tiến hành giải pháp đồng bộ, chấn chỉnh hệ thống TCTD vốn đứng trước rủi ro nhiều vấn đề cấp bách bắt nguồn từ suy thối kinh tế tồn cấu, Thủ tướng phủ định: Số: 254/QĐ – Ttg, Quyết định Phê duyệt đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” I.TỔNG QUAN VỀ TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG 1.1 Tái cấu trúc kinh tế Hiểu cách tổng quát, tái cấu trúc kinh tế việc bố trí, xếp lại doanh nghiệp (DN), tổ chức kinh tế nhằm tạo cấu hợp lý giữ a ngành, thành phần kinh t ế, từ thúc đẩy kinh tế phát triển đồng bộ, toàn diện có hiệu phạm vi địa phương phạm vị nước Tái cấu trúc kinh tế y cầu cấp bách m ột kinh tế quốc gia Đặc biệt kinh tế nước phát triển kinh tế nư ớc ta tái cấu trúc kinh tế đưa đến kết thay đổi nhìn từ góc độ DN tồn kinh t ế Nền kinh tế bố trí, xếp lại theo hướng cân đối phát triển ngành kinh tế, vùng kinh tế từ địa phương đến trung ương, từ tạo khả liên kết ngành, vùng địa phương việc tổ chức sản xuất sản phẩm chủ lực cho xuất khẩu, cho yêu cầu tiêu dùng nước Tạo xếp, sàng lọc lực lượng lao động có chun mơn, có kỹ thuật, từ thúc đẩy cải tiến kỹ thuật tăng suất lao động DN toàn kinh tế Tái cấu trúc kinh tế, để xác định doanh nghiệp chủ lực, đơn vị then chốt kinh tế quốc dân, doanh nghiệp phải có tiềm lực vốn lớn, đủ sức cạnh tranh hội nhập với kinh tế nước khu vực nước toàn giới Tái cấu trúc kinh tế nhằm tạo khả cạnh tranh lành mạnh ngành, doanh nghiệp, từ đưa cạnh tranh thành động lực thúc đẩy trình phát triển doanh nghiệp, ngành vùng đạt hiệu cao Tóm lại: Nền kinh tế hệ thống tổ chức để s ản xuất, phân phối tiêu dùng doanh nghiệp lãnh thổ quốc gia Thành phần doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh thực sản xuất, phân phối sản phẩm tiêu thụ kinh tế Như vậy, tái cấu trúc kinh tế khơng đơn việc Nhà nước, song Nhà nước có vai trò quan trọng trình tái cấu trúc kinh tế nước ta 1.2 Tái cấu trúc hệ thống NHTM Tái cấu trúc hệ thống NHTM gì? Theo định nghĩa World Bank (1998), tái cấu trúc ngân hàng bao gồm loạt biện pháp phối hợp chặt chẽ nhằm trì hệ thống tốn quốc gia khả tiếp cận dịch vụ tín dụng, đồng thời xử lý vấn đề tồn hệ thống tài nguyên nhân gây khủng hoảng Tái cấu trúc ngân hàng biện pháp hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu suất hoạt động ngân hàng, bao gồm phục hồi khả toán khả sinh lời, cải thiện lực hoạt động toàn hệ thống ngân hàng để làm tròn trách nhiệm trung gian tài khơi phục lòng tin cơng chúng Thực chất tái cấu trúc hệ thống NHTM thực khâu tái cấu trúc kinh tế Đó việc xếp, tổ chức lại hệ thống NHTM cho hợp lý, đảm bảo cho NHTM kinh tế hoạt động theo pháp luật, phục vụ tốt cho yêu cầu phát triển ngành ngân hàng kinh tế 1.3 Động tái cấu trúc – Các vấn đề điển hình Kinh nghiệm nhiều kinh tế cho thấy, quốc gia thường tiến hành tái cấu trúc có vấn đề điển hình lên kinh tế nói chung hoạt động NHTM nói riêng Báo cáo nghiên cứu World Bank (Sam eer Goyal, 2011) số động việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng hay nói cách khác, quốc gia tiến hành tái cấu trúc k hi vấp phải nhữ ng vấn đề hệ thống ngân hàng Các động bao gồm : - Khủng hoảng tài kinh tế – vấn đề khu vực kinh tế thực - Nợ xấu gia tăng (căng thẳng khu vực thực rủi ro mức lĩnh vực bất động sản, ngoại hối, doanh nghiệp thua lỗ (kể doanh nghiệp nhà nước), cho vay bên quen biết…) - Mức vốn yếu so với rủi ro-lo sợ khả trả nợ - Trung gian khơng hiệu quả-luồng tín dụng khơng đủ, theo đuổi rủi ro mức ngân hàng (nhanh, tăng trưởng tín dụng khơng kiểm tra), lãi suất bị bóp méo, tiền nóng ) - Khn khổ giám sát quản lý yếu - Thiếu niềm tin vào hệ thống ngân hàng II Nội dung định số: 254/QĐ- Ttg 2.1 Chính sách định - Nâng cao hiệu công tác quản trị điều hành - Cần sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hành lang pháp lý - Tăng cường lực tài NHTM - Đổi kiện tồn g tác nhân - Tiếp tục chủ động hội nhập quốc tế - NHNN cần chủ động linh hoạt việc điều hành sách tiền tệ - Cơ cấu lại mạng lưới giao dịch NHTM - Tiếp tục đổi công nghệ ngân hàng 2.2 Kế hoạch Thứ nhất, cấu lại hệ thống TCTD TCTD thường xuyên, liên tục nhằm khắc phục khó khăn, yếu chủ động đối phó với thách thức để TCTD khơng ngừng phát triển cách an toàn, hiệu quả, vững đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạnmới Thứ hai, củng cố, phát triển hệ thống TCTD đa dạng sở hữu, quy mơ loại hình phù hợp với đặc điểm trình độ phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn Hệ thống TCTD bao gồm ngân hàng lớn, hoạt động lành mạnh đóng vai trò làm trụ cột hệ thống, có khả cạnh tranh khu vực, đồng thời có ngân hàng vừa nhỏ, TCTD phi ngân hàng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu dịch vụ ngân hàng tầng lớp xã hội: Nâng cao vai trò, vị trí chi phối, dẫn dắt thị trường TCTD Việt Nam, đặc biệt bảo đảm ngân hàng 100% vốn Nhà nước ngân hàng có cổ phần chi phối Nhà nước (sau gọi chung ngân hàng thương mại nhà nước) lượng chủ lực, chủ đạo hệ thống TCTD, đồng thời có đủ lực cạnh tranh nước quốc tế Thứ ba, khuyến khích việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại TCTD theo nguyên tắc tự nguyện, bảo đảm quyền lợi người gửi tiền quyền, nghĩa vụ kinh tế bên có liên quan theo quy định pháp luật Để bảo đảm an toàn, ổn định hệ thống, số TCTD có mức độ rủi ro, nguy an toàn cao áp dụng biện pháp xử lý đặc biệt theo quy định pháp luật Thứ tư, thực cấu lại tồn diện tài chính, hoạt động, quản trị TCTD theo hình thức, biện pháp lộ trình thích hợp Hình thức biện pháp cấu lại TCTD áp dụng phù hợp với đặc điểm cụ thể TCTD Thứ năm, không để xảy đổ vỡ an toàn hoạt động ngân hàng ngồi tầm kiểm sốt Nhà nước Quá trình chấn chỉnh, củng cố cấu lại hệ thống T CTD hạn chế tới mức thấp tổn thất chi phí ngân sách nhà nư ớc cho xử lý vấn đề hệ thống TCTD 2.3 Dự án thực định Năm 2011 – 2012: + Đánh giá, xác định thực trạng hoạt động, chất lượng tài sản nợ xấu TCTD; + Tiến hành đánh giá phân loại TCTD; + Xây dựng triển khai phương án cấu lại TCTD yếu TCTD khác; + Tập trung hỗ trợ khoản để bảo đảm khả chi trả TCTD; + Hoàn thành phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng ngân hàng thương mại nhà nước (trừ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam); + Triển khai sáp nhập, hợp nhất, mua lại TCTD; + Tăng vốn điều lệ xử lý nợ xấu TCTD; + Cơ cấu lại hoạt động hệ thống quản trị Kết dự kiến: Khả chi trả toàn hệ thống TCTD bảo đảm, đồng thời xác định, kiểm sốt đư ợc tình hình T CTD yếu để làm sở cho việc áp dụng biện pháp cấu lại giai đoạn sau - Năm 2013: + Hoàn thành sửa đổi, bổ sung quy định an toàn hoạt động ngân hàng; + Tiếp tục triển khai lành mạnh hóa tài TCTD, bao gồm xử lý nợ xấu tăng vốn điều lệ; + Triển khai cấu lại hoạt động quản trị; + Hoàn thành cấu lại sở hữ u, pháp nhân ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém; + Hoàn thành cấu lại cơng ty tài cơng ty cho th tài Kết dự kiến: Nguy đổ vỡ hệ thống TCTD loại bỏ Các TCTD yếu xử lý Kỷ cương, kỷ luật lĩnh vực ngân hàng đư ợc lập lại củng cố - Năm 2014: + Hoàn thành cấu lại tài TCTD; + Các TCTD đáp ứng đầy đủ mức vốn điều lệ thực chuẩn mực, giới hạn an toàn hoạt động ngân hàng theo quy định pháp luật; + Tiếp tục triển khai cấu lại hoạt động quản trị; + Tiếp tục s áp nhập, hợp nhất, mua lại theo nguyên tắc tự nguyện Năm 2015: Hoàn thành cấu lại hoạt động quản trị 2.4 Mục đích, mục tiêu kế hoạch Mục đích: - Nhằm khắc phục khó khăn, yếu hệ thống ngân hàng, TCTD - Nâng cao vai trò, vị trí chi phối ngân hàng thương mại nhà nước - Bảo đảm hoạt động an toàn, lành mạnh, hiệu quả, pháp luật với ngân hàng thương mại nhà nước giữ cho hệ thống tổ chức tín dụng ổn định phát triển vững - Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức tín dụng nước ngồi hoạt động kinh doanh Việt Nam cạnh tranh bình đẳng với tổ chức tín dụng Việt Nam - Ổn định kinh tế đất nước Mục tiêu: Cơ cấu lại bản, triệt để toàn diện hệ thống TCTD để đến năm 2020 phát triển hệ thống T CTD đa theo hướng đại, hoạt động an toàn, hiệu vững với cấu trúc đa dạng sở hữu, quy mơ, loại hình có khả cạnh tranh lớn dựa tảng công nghệ, quản trị ngân hàng tiên tiến phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu dịch vụ tài chính, ngân hàng kinh tế Trong giai đoạn 2011-2015, tập trung lành mạnh hóa tình trạng t ài củng cố lực hoạt động TCTD; cải thiện mức độ an toàn hiệu hoạt động TCTD; nâng cao trật tự, kỷ cương nguyên tắc thị trường hoạt động ngân hàng Phấn đấu đến cuối năm 2015 hình thành 1- ngân hàng thương mại có quy mơ trình độ tương đương với ngân hàngtrong khu vực Các mục tiêu ngắn trung hạn: + Thứ nhất, trì ổn định hệ thống ngân hàng, đảm bảo khả khoản,chi trả hoạt động trung gian tài khơng bị đình trệ Đây mục tiêu việc tái cấu trúc nhằm bảo đảm tính ổn định hoạt động hệ t hống ngân hàng kinh tế + Thứ hai, giải vấn đề cách kịp thời nhằm ngăn ngừa lây lan vấn đề mang tính hệ thống + Thứ ba, khơi phục lại niềm tin công chúng hệ thống ngân hàng K hi hệ thống ngân hàng đự ợc cấu lại, tính khoản hệ thống ổn định, mức độ tín nhiệm ngân hàng nâng cao tạo lòng tin thành phần kinh tế hệ thống ngân hàng + Thứ tư, tối thiểu hóa chi phí tái cấu trúc Ngân hành trung ương (NHTW), bảo hiểm tiền gửi hay Chính phủ Song song với mục tiêu củng cố sức mạnh cho hệ thống ngân hàng việc tái cấu nhằm mục đích giảm thiểu tới mức nhỏ chi phí liên quan đến NHTW, bảo hiểm tiền gửi hay Chính phủ, để mang lại hiệu cao cho trình t cấu trúc Các mục tiêu dài hạn: - Thứ nhất, tạo khuôn khổ quản lý nhà nước mới, phát triển phương cách quản trị theo hướng phù hợp với chuẩn mực quốc tế, ngày đáp ứng đầy đủ yêu cầu kinh tế Theo đó, cần phải bảo đảm nguyên tắc cho vay ngân hàng khuyến khích nguồn vốn khu vực tư nhân, đồng thời phân bố thiệt hại cho cổ đơng - Thứ hai, xây dựng tính cạnh tranh khả chống chịu hệ thống ngân hàng; bảo đảm hệ thống ngân hàng đủ tiềm lực để đạt chuẩn mực quốc tế; tăng cường sức mạnh nội ngân hàng, chống lại mầm mống bất ổn khủng hoảng - Thứ 3, tăng cường sở hạ tầng tổng thể hệ thống tài chính; góp phần thúc đẩy hệ thống tài phát triển, tạo sở cho ổn định lâu dài toàn kinh tế Đồng thời góp phần nâng cấp việc tiếp cận với dịch vụ tài 2.5 Đánh giá việc thực định - Thực định tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý Nhà nước, hệ thống Ngân hàng ; - Hệ thống TCTD cải thiện ; - Nguy đổ vỡ hệ thống đẩy lùi; - Tài sản Nhà nước nhân dân bảo đảm an tồn; tiền gửi nhân dân chi trả bình thường, kể ngân hàng yếu kém; - Các TCTD yếu có nguy đổ vỡ NHNN kiểm soát chặt chẽ bước xử lý nhữ ng giải pháp thích hợp nhờ thị trường tiền tệ dần vào ổn định Các TCTD bư ớc cấu lại hoạt động theo hư ớng lành mạnh; tích cực lành mạnh hóa tài thơng qua tăng vốn điều lệ để cải thiện tiêu lành mạnh tài an tồn hoạt động; hệ thống quản trị, kiểm soát kiểm toán nội trọng củng cố - Bên cạnh việc thực định trình trở ngại nguồn vốn, ảnh hưởng đến lợi ích tổ chức cá nhân - Việc thực cần đồng hệ thống , việc áp dụng thay đổi gặp nhiều trở ngại III Ưu điểm, nhược điểm giải pháp thực định 3.1 Ưu điểm nhược điểm định Ưu điểm - Ổn định phát triển Ngân hàng, TCTD - Hệ thống cấu ngành Ngân hàng chuyển mơn hóa cao hơn, việc xử lý linh hoạt - Những vấn đề nợ xấu, hoạt động yếu giải nhanh - Việc quản lý Nhà nước NHNN chủ động quản lý, nắm bắt quản lý hiệu - Cải thiện trung gian tài chính, giảm thiểu hệ thống rủi ro theo sau việc tái cấu trúc ngân hàng, điển hình đạt tiến nâng cao hiệu trung gian tài Nhược điểm Bên cạnh tác động tích cực từ việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, tồn khó khăn rủi ro mà quốc gia phải quan tâm xem xét t iến hành thực trình trước, sau tái cấu trúc: Thứ nhất, khó khăn mâu thuẫn lợi ích phát sinh q trình tái cấu trúc Đó mâu thuẫn có liên quan đến lợi ích người gửi tiền, lợi ích người vay,của nhóm cổ đơng khác nhau, nhóm ngân hàng khác nhau, phân chia lợi ích nhà nước với thị trường nhóm lợi ích Thứ hai, khó khăn chi phí phát sinh q trình tái cấu trúc khả chịu đựng kinh tế, việc tái cấu trúc chậm trễ tái cấu trúc không hiệu quả, gây kéo dài làm cho chi phí tái cấu trúc cao Tái cấu trúc trình tốn khơng TCTD mà gây tổn thất lớn ngân sách phủ nguồn lực xã hội Ngồi chi phí trực tiếp chi phí hội việc tái cấu trúc lớn Thứ ba, khó khăn việc giải vấn đề sau tái cấu trúc vấn đề nhân sự, vấn đề quản trị… Thứ tư, rủi ro kéo dài, không dứt điểm thiếu sở luật pháp, khoa học (cơ sở liệu…) lực thể chế cho việc tái cấu trúc hệ t hống (ví dụ, chế xử lý tài s ản) Thứ năm, rủi ro lệ thuộc vào ngân hàng nước ngoài, tỷ lệ ngân hàng tình trạng thiếu khoản có tài sản xấu chiếm tỷ trọng lớn; số lượng Ngân hàng hoạt động hiệu để có khả mua lại, thâu tóm nhiều so với số lượng ngân hàng yếu Điều ảnh hưởng lớn đến vấn đề an ninh tài chính– tiền tệ quốc gia Thứ sáu, rủi ro niềm tin hệ thống ngân hàng, ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước có chế bảo lãnh ngầm ngư ời gửi tiền Trong đó, ngân hàng tư nhân khơng đảm bảo khiến luồng tiền ạt rút khỏi ngân hàng này, việc Chính phủ đóng cửa m ột số ngân hàng tạo nghi ngờ lành mạnh ngân hàng khác hệ thống 3.2 Giải pháp để hoàn thiện việc thực định - Xây dựng trình Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2020 - Đổi hoàn thiện hệ thống văn pháp lý hoạt động ngân hàng - Tiếp tục đổi nâng cao hiệu tra, giám sát ngân hàng: Hồn thiện mơ hình tổ chức hoạt động Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Thực tra, giám sát sở rủi ro giám sát tổng hợp tổ chức tín dụng; phát triển hệ thống giám sát theo tiêu chuẩn CAMELS, hệ thống đánh giá rủi ro tổ chức tín dụng cảnh báo sớm hoạt động ngân hàng Tập trung nâng cao chất lượng, trình độ đội ngũ cán tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng sáp nhập, hợp nhất, mua lại thơng qua tìm kiếm, giới thiệu đối tác, cung cấp thơng tin cho tổ chức tín dụng có nhu cầu tham gia, hỗ trợ kỹ thuật, pháp lý thủ tục - Điều hành chủ động, linh hoạt, có hiệu cơng cụ sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất theo nguyên tắc thị trường để bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, giảm thiểu rủi ro cho kinh tế, đồng thời góp phần kiểm sốt lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững 10 - Tổ chức, quản lý có hiệu thị trường vàng thị trường tiền tệ, đồng thời tạo điều kiện cho thị trường tiền tệ thứ cấp, thị trường phái sinh phát triển lành mạnh an tồn Xây dựng trình Chính phủ phê duyệt Đề án chống la hóa kinh tế - Tiếp tục đại hóa phát triển đồng hệ thống công nghệ ngân hàng, đặc biệt hệ thống thông tin quản lý Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hệ thống toán ngân hàng phù hợp với nguyên tắc hệ thống toán trọng yếu Ngân hàng Thanh toán quốc tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, sách Đảng Chính phủ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng nhằm tạo ổn định tâm lý đồng thuận xã hội - Xử lý nghiêm sai phạm quản trị, điều hành vi phạm pháp luật tổ chức tín dụng 11 ... kinh tế Như vậy, tái cấu trúc kinh tế khơng đơn việc Nhà nước, song Nhà nước có vai trò quan trọng trình tái cấu trúc kinh tế nước ta 1.2 Tái cấu trúc hệ thống NHTM Tái cấu trúc hệ thống NHTM... (Sam eer Goyal, 2011) số động việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng hay nói cách khác, quốc gia tiến hành tái cấu trúc k hi vấp phải nhữ ng vấn đề hệ thống ngân hàng Các động bao gồm : - Khủng hoảng... thống rủi ro theo sau việc tái cấu trúc ngân hàng, điển hình đạt tiến nâng cao hiệu trung gian tài Nhược điểm Bên cạnh tác động tích cực từ việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, tồn khó khăn rủi
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN tái cấu TRÚC NGÂN HÀNG, TIỂU LUẬN tái cấu TRÚC NGÂN HÀNG, 2 Tái cấu trúc hệ thống NHTM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay