NĂNG lực CẠNH TRANH TOÀN cầu

9 44 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 11:07

Hãy xác định những yếu tố cơ bản của mô hình xác định năng lực cạnh tranh toàn cầu của quốc gia GCIThe Global Competitiveness Index (GCI) là một công cụ mới và toàn diện hơn để đánh giá năng lực cạnh tranh của các quốc giaThe Global Competitiveness Index (GCI) được tạo thành từ hơn 113 biến, trong đó khoảng một hai phần ba đến từ những ý kiến chấp hành khảo sát, và một phần ba đến từ các nguồn công khai. Các biến được tổ chức thành 12 cột chỉ số, với mỗi cột trụ đại diện cho một khu vực được coi như là một yếu tố quyết định của khả năng cạnh tranh. 12 cột chỉ số này được xếp thành 3 nhóm:Sơ đồ 1: Những yếu tố cơ bản của mô hình GCIA Nhóm chỉ số về các yêu cầu cơ bản (Basic Requirements)1. Thể chế (25%)2. Cơ sở hạ tầng (25%)3. Ổn định kinh tế vĩ mô (25%)4. Y tế và giáo dục tiểu học (25%)B Nhóm chỉ số nâng cao hiệu quả (Efficiency Enhancers)5. Đào tạo và giáo dục bậc cao hơn (17%)6. Hiệu quả của thị trường hàng hoá (17%)7. Hiệu quả của thị trường lao động (17%)8. Sự phát triển của thị trường tài chính (17%)9. Công nghệ tiên tiến (17%)10. Quy mô thị trường (17%)C Nhóm chỉ số về sư đổi mới và sự phát triển của các nhân tố (Innovation and sophistication factor)11. Sự phát triển của hệ thống kinh doanh (50%)12. Đổi mới công nghệ (50%)2. Cách tính GCIBảng 1:Bảng tỉ trọng các nhóm chỉ số đối với các nhóm nướcNhóm nước kém phát triển (%)Nhóm nước đang phát triển (%)Nhóm nước phát triển (%)Nhóm A604020Nhóm B355060Nhóm C51030Phương pháp tính điểm:B1: Dựa trên kết quả phản hồi của phiếu điều tra khảo sát ý kiến, diễn đàn kinh tếthế giới (WEF) và các Viện đối tác sẽ thống kê lại kết quả và cho ra giá trị của các chỉ số thành phần. Tiến hành Khảo sát ý kiến là một phần chính của báo cáo cạnh tranh toàn cầu và cung cấp các thành phần chủ chốt mà biến thành một thước đo Báo cáo hàng năm đại diện của môi trường kinh tế của một quốc gia và khả năng của mình để đạt được sự tăng trưởng bền vững. Cuộc điều tra thu thập thông tin giá trị về một phạm vi rộng của các biến mà các nguồn dữ liệu cứng đang khan hiếm hoặc, thường xuyên, không tồn tại. Nó được tiến hành hàng năm, với số lượng người đăng tăng hàng năm (hiện chỉ hơn 11.000) tại 131 quốc gia.B2: Dùng phương pháp cho điểm các chỉ số thành phần đó theo thang điểm 7B3: Tính trung bình cộng các điểm của chỉ số thành phần tính được ở B2 ta được kết quả là giá trị của chỉ số lớn.B4: Tính PCI theo công thức:3. Hãy phân tích năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam 3 năm gần đây 20152017Bảng 2: Thứ hạng của Việt Nam qua các năm Hãy xác định yếu tố mô hình xác định lực cạnh tranh tồn cầu quốc gia GCI The Global Competitiveness Index (GCI) cơng cụ tồn diện để đánh giá lực cạnh tranh quốc gia The Global Competitiveness Index (GCI) tạo thành từ 113 biến, khoảng hai phần ba đến từ ý kiến chấp hành khảo sát, phần ba đến từ nguồn công khai Các biến tổ chức thành 12 cột số, với cột trụ đại diện cho khu vực coi yếu tố định khả cạnh tranh 12 cột số xếp thành nhóm: Sơ đồ 1: Những yếu tố mô hình GCI -X1.1: Thể chế (25%) -X1.2: Cơ sở hạ tầng (25%) -X1.3: Ổn định kinh tế vĩ mô (25%) -X 1.4: Y tế giáo dục tiểu học (25%) X1: Chỉ số yêu cầu GCI -X2.1: Đào tạo giáo dục bậc cao (17%) -X2.2: Hiệu thị trường HH (17%) -X2.3: Hiệu thị trường lao động (17%) -X2.4: Sự phát triển thị trường tài (17%) -X2.5: Cơng nghệ tiên tiến (17%) -X2.6: Quy mô thị trường (17%) X2: Chỉ số nâng cao hiệu -X3.1: Sự phát triển hệ thống kinh doanh (50%) -X3.2: Đổi công nghệ (50%) X3: Chỉ số sáng tạo A- Nhóm số yêu cầu (Basic Requirements) Thể chế (25%) Cơ sở hạ tầng (25%) Ổn định kinh tế vĩ mô (25%) Y tế giáo dục tiểu học (25%) B- Nhóm số nâng cao hiệu (Efficiency Enhancers) Đào tạo giáo dục bậc cao (17%) Hiệu thị trường hàng hoá (17%) Hiệu thị trường lao động (17%) Sự phát triển thị trường tài (17%) Cơng nghệ tiên tiến (17%) 10 Quy mơ thị trường (17%) C- Nhóm số sư đổi phát triển nhân tố (Innovation and sophistication factor) 11 Sự phát triển hệ thống kinh doanh (50%) 12 Đổi cơng nghệ (50%) Cách tính GCI Bảng 1:Bảng tỉ trọng nhóm số nhóm nước Nhóm nước phát triển (%) Nhóm A 60 Nhóm B 35 Nhóm C Phương pháp tính điểm: Nhóm nước Nhóm nước phát phát triển (%) 40 50 10 triển (%) 20 60 30 B1: Dựa kết phản hồi phiếu điều tra khảo sát ý kiến, diễn đàn kinh tếthế giới (WEF) Viện đối tác thống kê lại kết cho giá trị số thành phần Tiến hành Khảo sát ý kiến phần báo cáo cạnh tranh toàn cầu cung cấp thành phần chủ chốt mà biến thành thước đo Báo cáo hàng năm đại diện môi trường kinh tế quốc gia khả để đạt tăng trưởng bền vững Cuộc điều tra thu thập thông tin giá trị phạm vi rộng biến mà nguồn liệu cứng khan hoặc, thường xuyên, không tồn Nó tiến hành hàng năm, với số lượng người đăng tăng hàng năm (hiện 11.000) 131 quốc gia B2: Dùng phương pháp cho điểm số thành phần theo thang điểm B3: Tính trung bình cộng điểm số thành phần tính B2 ta kết giá trị số lớn B4: Tính PCI theo cơng thức: Hãy phân tích lực cạnh tranh toàn cầu Việt Nam năm gần 2015-2017 Bảng 2: Thứ hạng Việt Nam qua năm Năm 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Hạng 75/144 70/148 68/144 Điểm 4.1 4.2 4.2 Ngày 26-9 vừa qua, Diễn đàn Kinh 2015-2016 2016-2017 2017-2018 56/140 60/138 55/137 4.3 4.3 4.4 tế Thế giới (WEF) công bố Báo cáo thường niên NLCT tồn cầu (GCR 2017-2018), Việt Nam tăng năm bậc so với năm 2016 Theo báo cáo này, Việt Nam xếp hạng 55 137 quốc gia, thứ hạng cao Việt Nam kể từ WEF đưa số NLCT toàn cầu tổng hợp vào năm 2006 Với thứ hạng này, Việt Nam xếp số nước ASEAN Philippines (56), Campuchia (94), Lào (98), xếp Indonesia (36), Thái Lan (32), Malaysia (23), Singapore (3), hai kinh tế lớn châu Á Trung Quốc (27) Ấn Độ (40) Cụ thể yếu tố sau: Bảng 3: Điểm yếu tố mơ hình GCI Việt Nam năm 20172018 STT A B C Chỉ tiêu Nhóm số yêu cầu Thể chế Cơ sở hạ tầng Ổn định kinh tế vĩ mơ Y tế giáo dục tiểu học Nhóm số nâng cao hiệu Đào tạo giáo dục bậc cao Hiệu thị trường hàng hóa Hiệu thị trường lao động Sự phát triển thị trường tài Cơng nghệ tiên tiến Quy mơ thị trường Nhóm số đổi phát triển nhân tố Thứ hạng/137 75 79 79 77 67 62 84 91 57 71 79 31 84 Điểm (17) 4.5 3.8 3.9 4.6 5.8 4.2 4.1 4.1 4.3 4.0 4.0 4.9 3.5 Đánh giá Y M Y Y M Sự phát triển hệ thống kinh doanh 100 3.7 M Đổi công nghệ 71 3.3 Y Xu hướng cải thiện ghi nhận nhóm yếu tố điều kiện (thể chế, sở hạ tầng, môi trường kinh tế vĩ mô, y tế giáo dục phổ thơng) nhóm yếu tố thúc đẩy hiệu kinh tế (giáo dục đại học, hiệu thị trường hàng hóa thị trường lao động, độ phát triển thị trường tài chính, độ sẵn sàng công nghệ, quy mô thị trường) Tuy nhiên, nhóm yếu tố đổi sáng tạo mức độ tinh thông kinh doanh (số lượng chất lượng nhà cung ứng địa phương, phát triển cụm ngành kinh tế, độ rộng chuỗi giá trị ) có xu hướng cải thiện chậm, chí suy giảm Nhìn theo thang điểm tuyệt đối 1-7 xu hướng cải thiện thể rõ nét NLCT tồn cầu tổng hợp nhóm yếu tố thứ thứ hai Trong đó, điểm số nhóm yếu tố thứ ba mức thấp không cải thiện nhiều năm qua Việc đạt thứ hạng 55 bảng NLCT toàn cầu năm 2017 dấu đáng khích lệ cho kinh tế Việt Nam Tuy nhiên, xét riêng theo nhóm yếu tố thành phần cấu thành số NLCT tổng hợp Việt Nam đứng Campuchia Lào số nước kể Ở nhóm yếu tố thứ nhất, Việt Nam xếp hạng 75 so với Philippines 67 Ở nhóm yếu tố thứ hai, Việt Nam xếp hạng 62, Philippines bậc Tương tự, nhóm yếu tố thứ ba, Việt Nam xếp hạng 84, Lào bậc, thấp nhiều so với Philippines (61) Điều cho thấy, NLCT tổng hợp kinh tế Việt Nam có bước tiến đáng kể, xét thực lực yếu tố riêng lẻ Việt Nam cần nỗ lực nhiều để bắt kịp nước khu vực Việt Nam giai đoạn đầu trình phát triển với mức thu nhập thấp, việc nâng cao NLCT tổng hợp đòi hỏi phải cải thiện tất nhóm yếu tố Các nhà quản lý cần nhìn rõ vào nguyên nhân đằng sau yếu tố nhỏ để tìm hướng cải thiện Trong khn khổ giới hạn, viết khơng vào phân tích ngun nhân cụ thể số yếu tố có ảnh hưởng xấu đến NLCT kinh tế Trong nhóm yếu tố thứ nhất, bên cạnh tiến (dù mức thấp) y tế giáo dục phổ thông (từ hạng 88 năm 2007 lên 67 năm 2017) sở hạ tầng (từ 89 lên 79), hai yếu tố lại có xu hướng suy giảm Yếu tố môi trường kinh tế vĩ mô giảm 26 bậc từ 51 77, yếu tố thể chế giảm chín bậc từ 70 79 Điểm yếu nhóm yếu tố bao gồm: kiểm sốt hối lộ-tham nhũng (hạng 109 năm 2017), bảo vệ sở hữu trí tuệ (99), tính hiệu luật pháp giải tranh chấp (82), độ minh bạch ban hành sách (82), thâm hụt ngân sách (117), tình trạng nợ cơng (92), chất lượng hạ tầng giao thông hàng không (103) Đặc biệt, yếu tố thiết chế quản trị khu vực tư nhân yếu: hiệu lực báo cáo tra tài (115), hiệu hội đồng quản trị (130), quy định bảo vệ cổ đông nhỏ (98) Đối với nhóm yếu tố thứ hai, ngồi quy mơ thị trường (hạng 31) hiệu thị trường lao động (57), yếu tố lại có thứ hạng thấp, khoảng 70-90 Đặc biệt, NLCT hiệu thị trường hàng hóa lao động có xu giảm năm gần Những điểm cần lưu ý bao gồm chất lượng giáo dục đại học - đặc biệt đào tạo quản lý (hạng 120), độ cạnh tranh thị trường (108), quy định - thủ tục đầu tư nước (105), độ lành mạnh hệ thống ngân hàng (112), mức độ sẵn có cơng nghệ (112) Nhóm yếu tố thứ ba điểm yếu lâu dài Việt Nam, với điểm số thứ hạng thấp (70-100) không cải thiện nhiều năm qua Những điểm yếu bao gồm lực đổi sáng tạo doanh nghiệp (79), chất lượng nghiên cứu khoa học (90), mức độ sẵn có chuyên gia kỹ sư (78), số lượng chất lượng nhà cung ứng địa phương (105 116), lực cạnh tranh doanh nghiệp - dựa vào lao động, tài nguyên hay chất lượng sản phẩm (102), độ rộng chuỗi giá trị (106), công tác quảng bá tiếp thị doanh nghiệp (105) Hãy xác định số sách quan trọng Việt Nam xuất phát từ kết luận mơ hình - Nghị số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, nhằm cải thiện trực tiếp vào thủ tục hành xây dựng luật liên quan tới việc kinh doanh Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư - Các hiệp ước thương mại Quốc tế FTA - Cần có sách nâng cao, tiếp tục phát triển yếu tố mạnh, đóng vai trò lớn nâng cao vị trí bảng GCI như: Y tế giáo dục tiểu học, quy mô thị trường phát triển hệ thống kinh doanh - Tuy nhiên, phải nhìn nhận lại yếu tố yếu Do yếu tố vô quan trọng, ảnh hưởng lâu dài đến phát triển kinh tế, yếu tố cần cải thiện như: Thể chế, Sự phát triển thị trường tài chính, Cơng nghệ tiên tiến, Đổi công nghệ Bảng 4: Bảng xếp hạng lực cạnh tranh toàn cầu 2017-2018 Quốc gia Switzerland United States Singapore Netherlands Germany Hong Kong SAR Sweden United Kingdom Japan Finland Điểm 5.86 5.85 5.71 5.66 5.65 T/hạng Quốc gia Brunei Darussalam Costa Rica Slovenia Bulgaria Panama Điểm 4.52 4.50 4.48 4.46 4.44 5.53 Mexico 5.52 5.51 5.49 5.49 10 Norway 5.40 Denmark 46 47 48 49 50 Quốc gia Argentina Nicaragua Cambodia Tunisia Honduras Điểm 3.95 3.95 3.93 3.92 3.91 T/hạng 92 93 94 95 96 4.44 51 Ecuador 3.91 97 Kuwait Turkey Latvia Viet Nam 4.43 4.42 4.40 4.36 52 53 54 55 3.91 3.90 3.90 3.90 98 99 100 101 11 Philippines 4.35 56 3.90 102 5.39 12 Kazakhstan 4.35 57 3.87 103 New Zealand 5.37 13 Rwanda 4.35 58 3.87 104 Canada Taiwan, China Israel United Arab Emirates Austria Luxembourg 5.35 5.33 5.31 14 15 16 Slovak Republic Hungary South Africa 4.33 4.33 4.32 59 60 61 Lao PDR Bangladesh Egypt Mongolia Kyrgyz Republic Bosnia and Herzegovina Dominican Republic Lebanon Senegal Seychelles 3.84 3.81 3.8 105 106 107 5.30 17 Oman 4.31 62 Ethiopia 3.78 108 5.25 5.23 18 19 Botswana Cyprus 4.30 4.30 63 64 El Salvador Cape Verde 3.77 3.76 109 110 T/hạng Belgium Australia France Malaysia Ireland Qatar Korea, Rep China Iceland Estonia Saudi Arabia Czech Republic Thailand Chile Spain 5.23 5.19 5.18 5.17 5.16 5.11 5.07 5.00 4.99 4.85 4.83 4.77 4.72 4.71 4.70 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Jordan Colombia Georgia Romania Iran, Islamic Rep Jamaica Morocco Peru Armenia Croatia Albania Uruguay Montenegro Serbia Tajikistan 4.30 4.29 4.28 4.28 4.27 4.25 4.24 4.22 4.19 4.19 4.18 4.15 4.15 4.14 4.14 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 3.72 3.71 3.71 3.70 3.67 3.65 3.61 3.52 3.47 3.47 3.40 3.35 3.33 3.32 3.30 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 3.27 126 81 82 Ghana Paraguay Tanzania Uganda Pakistan Cameroon Gambia, The Zambia Guinea Benin Madagascar Swaziland Mali Zimbabwe Nigeria Congo, Democratic Rep Venezuela Haiti Azerbaijan 4.69 35 Brazil 4.14 80 Indonesia Malta Russian Federation Poland India Lithuania Portugal Italy Bahrain 4.68 4.65 36 37 Ukraine Bhutan 4.11 4.10 3.23 3.22 127 128 4.64 38 Trinidad and Tobago 4.09 83 Burundi 3.21 129 4.59 4.59 4.58 4.57 4.54 4.54 39 40 41 42 43 44 Guatemala Sri Lanka Algeria Greece Nepal Moldova 84 85 86 87 88 89 Sierra Leone Lesotho Malawi Mauritania Liberia Chad 3.20 3.20 3.11 3.09 3.08 2.99 130 131 132 133 134 135 4.08 4.08 4.07 4.02 4.02 3.99 Mauritius 4.52 45 Namibia Kenya 3.99 3.98 90 91 Mozambique Yemen 2.89 2.87 136 137 ... triển thị trường tài chính, Cơng nghệ tiên tiến, Đổi công nghệ Bảng 4: Bảng xếp hạng lực cạnh tranh toàn cầu 2017-2018 Quốc gia Switzerland United States Singapore Netherlands Germany Hong Kong... số thành phần tính B2 ta kết giá trị số lớn B4: Tính PCI theo cơng thức: Hãy phân tích lực cạnh tranh tồn cầu Việt Nam năm gần 2015-2017 Bảng 2: Thứ hạng Việt Nam qua năm Năm 2012-2013 2013-2014... thường niên NLCT toàn cầu (GCR 2017-2018), Việt Nam tăng năm bậc so với năm 2016 Theo báo cáo này, Việt Nam xếp hạng 55 137 quốc gia, thứ hạng cao Việt Nam kể từ WEF đưa số NLCT toàn cầu tổng hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: NĂNG lực CẠNH TRANH TOÀN cầu, NĂNG lực CẠNH TRANH TOÀN cầu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay