Chọn tạo hai dòng vịt hướng thịt để tạo tổ hợp lai thương phẩm có năng suất thịt và cơ ức cao

158 108 0
  • Loading ...
1/158 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 11:06

MỞ ĐẦU 1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Chăn nuôi thủy cầm ở nước ta là nghề truyền thống, gắn liền với nền nông nghiệp lúa nước. Đây là sinh kế quan trọng đối với bà con nông dân, nhất là tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Chính vì vậy mà số lượng thủy cầm (trong đó phần lớn là vịt) đã không ngừng tăng lên qua các năm. Theo số liệu Tổng cục thống kê, năm 2015 tổng đàn vịt cả nước đạt 69,55 triệu con, năm 2016 đạt 71,28 triệu con, đến 4/2017 đạt 71,42 triệu con. Sản lượng thịt vịt xuất chuồng năm 2015 đạt 156,46 ngàn tấn, năm 2016 đạt 166,99 ngàn tấn, đến 4/2017 đạt 106,16 ngàn tấn. Sản lượng trứng năm 2015 đạt 3,68 triệu quả, năm 2016 đạt 3,91 triệu quả và tính đến tháng 4/2017 đạt 2,07 triệu quả. Trong những năm gần đây, để đáp ứng nhu cầu của sản xuất, nước ta đã nhập khẩu nhiều giống vịt của thế giới vừa trực tiếp sản xuất con giống vừa làm nguyên liệu di truyền lai tạo nhiều dòng, giống, tổ hợp lai có năng suất cao phù hợp với các loại phương thức chăn nuôi khác nhau. Tuy nhiên, các giống vịt nhập khẩu chủ yếu là ông bà, bố mẹ, nên không nuôi giữ được lâu, mặt khác tiến bộ di truyền về chọn tạo giống gia cầm hàng năm của thế giới liên tục được cải thiện, khiến chất lượng con giống nhập khẩu dễ tụt hậu, nếu không được nhập bổ sung hoặc không được chọn lọc cải tạo một số chỉ tiêu năng suất. Theo xu thế đó, trong thời gian qua từ các nguồn nguyên liệu nhập nội, một số cở sở nghiên cứu, sản xuất giống thủy cầm trong nước đã áp dụng các phương pháp chọn giống truyền thống để chọn lọc, lai tạo được một số dòng, tổ hợp lai mới có khối lượng xuất chuồng lớn, thời gian nuôi được rút ngắn hơn và tiêu tốn thức ăn cho 1 đơn vị sản phẩm thấp hơn. Các dòng, tổ hợp lai này phù hợp với quy mô, phương thức chăn nuôi khác nhau nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất trước mắt nhưng về một số chỉ tiêu năng suất quan trọng (như tỷ lệ cơ ức,...) thì chưa được tập trung nghiên cứu. Hơn nữa, các nghiên cứu đó chỉ mới dừng lại ở phương pháp chọn giống đơn giản, đó là phương pháp chọn lọc một tính trạng và chọn lọc dựa trên giá trị kiểu hình là chính mà chưa chú trọng nhiều đến giá trị kiểu gen và cũng như chưa có công trình nào nghiên cứu về việc nâng cao tỷ lệ thịt ức của các giống vịt hướng thịt ở nước ta. Trong khi đó, để đáp ứng nhu cầu của sản xuất, nhất là nhu cầu chăn nuôi công nghiệp, những năm gần đây các công ty giống gia cầm hàng đầu của thế giới đã tập trung chọn lọc, lai tạo nhiều dòng vịt vừa có khối lượng cơ thể lớn vừa có tỷ lệ thịt ức cao và đã đạt nhiều thành tựu rất đáng khích lệ. Một số giống vịt có thịt ức cao đã được đưa vào sản xuất trên thị trường thế giới và đã làm tăng tỷ lệ thịt xẻ, từ đó nâng cao hiệu quả chăn nuôi lên nhiều lần. Tiếp cận xu hướng trên của thế giới, thời gian qua Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên, Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi gia cầm Vigova thuộc Viện Chăn nuôi đã tiến hành chọn tạo một số dòng vịt hướng thịt có tỷ lệ thịt ức cao. Trong đó, đề tài “Chọn tạo hai dòng vịt hướng thịt để tạo tổ hợp lai thương phẩm có năng suất thịt và cơ ức cao” được triển khai tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên là theo hướng đó. 2.MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI - Chọn tạo được dòng vịt trống TS132 ở 7 tuần tuổi có khối lượng cơ thể và tỷ lệ cơ ức cao đạt tương ứng 3,25 kg/vịt trống; 3,10 kg/vịt mái và 17%. - Chọn tạo được dòng vịt mái TS142 có tỷ lệ cơ ức cao và năng suất trứng cao, đạt tương ứng 17% và 212 quả/mái/42 tuần đẻ. - Tạo được tổ hợp lai hai dòng vịt thương phẩm có khả năng tăng khối lượng cơ thể nhanh và tỷ lệ cơ ức cao, đạt tương ứng 3,1 – 3,2 kg/con và 17% ở 7 tuần tuổi. 3.Ý NGHĨA KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI - Áp dụng phương pháp chọn lọc đa tính trạng và sử dụng chỉ số chọn lọc dựa trên giá trị giống ước tính bằng MT-BLUP để chọn lọc thủy cầm trong điều kiện chăn nuôi của nước ta. - Kết quả của đề tài là một nguồn tài liệu tham khảo có giá trị cho công tác nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở khoa học và đào tạo. 4.Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI - Chọn tạo được 2 dòng vịt và tổ hợp lai thương phẩm thịt vừa có có khối lượng cơ thể cao vừa có tỷ lệ cơ ức cao đáp ứng yêu cầu chăn nuôi vịt theo phương thức công nghiệp và trang trại. Từ đó góp phần phục vụ chiến lược tái cơ cấu trong chăn nuôi gia cầm ở nước ta. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN CHĂN NUÔI PHẠM VĂN CHUNG CHỌN TẠO HAI DÒNG VỊT HƯỚNG THỊT ĐỂ TẠO TỔ HỢP LAI THƯƠNG PHẨM CÓ NĂNG SUẤT THỊT VÀ CƠ ỨC CAO LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - 2018 i MỤC LỤC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT .i DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ viii DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH ix DANH MỤC SƠ ĐỒ x MỞ ĐẦU CHƯƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN CÁC TÍNH TRẠNG SỐ LƯỢNG 1.1.1 Đặc điểm chung tính trạng số lượng 1.1.1.1 Các tham số di truyền đặc trưng a) Phương sai .5 b) Hiệp phương sai .6 c) Hệ số di truyền d) Hệ số tương quan di truyền e) Hiệu chọn lọc 13 g) Hệ số cận huyết 17 1.1.1.2 Các tham số thống kê đặc trưng 19 a) Giá trị trung bình 19 b) Độ lệch chuẩn 19 c) Hệ số biến dị 19 d) Sai số số trung bình 19 e) Độ lệch (skewness) 20 g) Độ nhọn (kurtosis) 20 1.1.2 Các tính trạng sinh trưởng sản xuất thịt 20 1.1.2.1 Khối lượng thể 20 1.1.2.2 Khối lượng tỷ lệ thân thịt 22 1.1.2.3 Khối lượng tỷ lệ thịt ức, tỷ lệ ức 24 1.1.2.4 Khối lượng tỷ lệ thịt đùi, tỷ lệ đùi .25 1.1.2.5 Tiêu tốn thức ăn cho sản xuất thịt .26 1.1.3 Các tính trạng sinh sản 26 1.1.3.1 Tuổi đẻ trứng 26 ii 1.1.3.2 Năng suất trứng 27 1.1.3.3 Khối lượng trứng 28 1.1.3.4 Tỷ lệ trứng có phơi 29 1.1.3.5 Tỷ lệ nở 30 1.1.3.6 Tiêu tốn thức ăn cho sản xuất trứng 31 1.2 CHỌN LỌC CẢI TIẾN CÁC TÍNH TRẠNG SỐ LƯỢNG 32 1.2.1 Cơ sở khoa học chọn lọc 32 1.2.2 Phương pháp chọn lọc dựa loại nguồn thông tin 32 1.2.2.1 Chọn lọc dựa giá trị kiểu hình .32 1.2.2.2 Chọn lọc dựa giá trị giống .33 1.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGỒI NƯỚC 40 1.3.1 Tình hình nghiên cứu nước 40 1.3.1.1 Nghiên cứu tính di truyền tính trạng sản suất 40 1.3.1.2 Nghiên cứu chọn tạo dòng cải tiến suất 42 1.3.2 Tình hình nghiên cứu nước 48 1.3.2.1 Các nghiên cứu chọn lọc tạo dòng cải tiến tính trạng suất 48 1.3.2.2 Các nghiên cứu tổ hợp dòng vịt 52 1.3.2.3 Các nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện ngoại cảnh đến tính trạng suất 54 CHƯƠNG II VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .56 2.1 VẬT LIỆU, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 56 2.1.1 Vật liệu nghiên cứu 56 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu .56 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 56 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 56 2.3.1 Phương pháp nghiên cứu nội dung .56 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu nội dung .57 2.3.3 Phương pháp nghiên cứu nội dung .61 CHƯƠNG III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 66 3.1.KẾT QUẢ CHỌN LỌC, TẠO DÒNG VỊT TRỐNG TS132 66 3.1.1.Ảnh hưởng số yếu tố đến tính trạng khối lượng thể dày ức tuần tuổi 66 3.1.2 Sự thay đổi thành phần phương sai qua hệ 66 3.1.3 Hiệp phương sai tính trạng khối lượng thể dày ức 68 3.1.5 Tỷ lệ chọn lọc, ly sai chọn lọc hiệu chọn lọc mong đợi tính trạng 72 iii 3.1.6 Khuynh hướng di truyền tiến di truyền tính trạng chọn lọc 78 3.1.6.1 Giá trị giống giá trị kiểu hình tính trạng khối lượng thể tuần tuổi 78 3.1.7 Hệ số cận huyết vịt TS132 qua hệ chọn lọc 82 3.1.8 Khảo sát khả sinh trưởng cho thịt vịt TS132 83 3.1.8.1 Khối lượng thể đàn khảo sát đàn đối chứng nuôi ăn tự tuần tuổi .83 3.1.8.2 Kết mổ khảo sát .85 3.1.8.3 Tiêu tốn thức ăn cho kg tăng khối lượng 87 3.1.9 Tỷ lệ nuôi sống vịt TS132 88 3.1.10 Tuổi đẻ khối lượng 24 tuần tuổi vịt TS132 qua hệ .89 3.1.11 Năng suất trứng, tỷ lệ đẻ vịt TS132 qua hệ 90 3.1.12 Khối lượng trứng vịt TS132 qua hệ 91 3.1.13 Tỷ lệ phôi tỷ lệ nở vịt TS132 qua hệ 92 3.2.KẾT QUẢ CHỌN LỌC, TẠO VỊT DÒNG MÁI TS142 93 3.2.1 Ảnh hưởng số yếu tố cố định đến tính trạng chọn lọc 93 3.2.2 Tỷ lệ chọn lọc ly sai chọn lọc tính trạng .94 3.2.3 Phương sai hiệp phương sai tính trạng mơ hình 98 3.2.4 Hệ số di truyền tương quan tính trạng .100 3.2.5 Khuynh hướng di truyền tiến di truyền tính trạng chọn lọc 101 3.2.5.1 Giá trị giống giá trị kiểu hình tính trạng dày ức tuần tuổi 101 3.2.5.2 Giá trị giống giá trị kiểu hình tính trạng suất trứng 42 tuần tuổi 104 3.2.6 Hệ số cận huyết vịt dòng mái TS142 qua hệ chọn lọc .105 3.2.7 Tỷ lệ nuôi sống .106 3.2.8 Tuổi đẻ khối lượng vào đẻ vịt TS142 qua hệ 107 3.2.9 Năng suất trứng, tỷ lệ đẻ vịt TS142 qua hệ 108 3.2.10 Khối lượng trứng vịt TS142 qua hệ 109 3.2.11 Tỷ lệ phôi tỷ lệ nở vịt TS142 qua hệ 109 3.2.12.2.Năng suất trứng 111 3.2.12.3.Tỷ lệ đẻ .113 3.3 ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT THỊT CỦA VỊT THƯƠNG PHẨM ĐƯỢC TỔ HỢP LAI TỪ DÒNG MỚI CHỌN TẠO 116 3.3.1 Tỷ lệ nuôi sống .116 3.3.2 Khối lượng thể, tiêu tốn thức ăn cho 1kilogram tăng khối lượng 117 3.3.3 Dày ức vịt TS34 đàn đối chứng tuần tuổi 119 iv 3.3.4 Kết mổ khảo sát tuần tuổi 120 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .123 Tiếng nước .131 PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ THU THẬP SỐ LIỆU 131 PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TRÊN BỘ PHẦN MỀM VCE6, PEST SAS 9.0 .144 PHỤ LỤC 3: MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂNG SUẤT CỦA VỊT SM3SH 147 PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂNG SUẤT CỦA VỊT STAR53 148 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLUP: Dự đốn tuyến tính khơng thiên vị tốt Cs: cộng EBV: Giá trị giống ước tính klct_trong: Khối lượng thể vịt trống klct_mai: Khối lượng thể vịt mái MT-BLUP (Multi traits BLUP): BLUP đa tính trạng : Độ lệch chuẩn ST1: Dòng trống vịt Star53 ST2: Dòng mái vịt Star53 T13: Dòng trống vịt CV Super M3Super Heavy T14: Dòng mái vịt CV Super M3 Super Heavy TĂ: Thức ăn TH: Thế hệ THXP: Thế hệ xuất phát TSTK: Tham số thống kê : Giá trị trung bình vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ viii DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 1: Ấp nở theo ô cá thể .132 Hình 2: Bấm số cá thể lúc ngày tuổi .133 Hình 3: Cân khối lượng đo dày ức tuần tuổi .134 Hình 4: Đổi số cá thể vịt sang số hậu bị sinh sản 136 Hình 5: Hệ thống chuồng cá thể phục vụ công tác chọn lọc 138 Hình 6: Bắt vịt sinh sản vào ổ cá thể 140 Hình 7: Ghi trứng ấp nở 141 Hình 8: Vịt TS132 lúc 24 tuần tuổi 141 Hình 9: Vịt TS142 lúc 24 tuần tuổi 142 Hình 10: Tổ hợp lai dòng lúc tuần tuổi 142 Hình 11: Một số hình ảnh mổ khảo sát 143 ix DANH MỤC SƠ ĐỒ x Hình 3: Cân khối lượng đo dày ức tuần tuổi 134 135 Hình 4: Đổi số cá thể vịt sang số hậu bị sinh sản 136 137 Hình 5: Hệ thống chuồng cá thể phục vụ công tác chọn lọc 138 139 Hình 6: Bắt vịt sinh sản vào ổ cá thể 140 Hình 7: Ghi trứng ấp nở Hình 8: Vịt TS132 lúc 24 tuần tuổi 141 Hình 9: Vịt TS142 lúc 24 tuần tuổi Hình 10: Tổ hợp lai dòng lúc tuần tuổi 142 Hình 11: Một số hình ảnh mổ khảo sát 143 PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TRÊN BỘ PHẦN MỀM VCE6, PEST SAS 9.0 Kết phân tích tham số di truyền phần mềm VCE6 dòng vịt TS132 Kết phân tích tham số di truyền phần mềm VCE6 dòng vịt TS142 144 Kết so sánh giá trị giống trung bình khối lượng thể vịt TS132 Kết so sánh giá trị giống trung bình suất trứng 42 tuần tuổi vịt TS142 145 Kết phân tích yếu tố cố định ảnh hưởng đến tính trạng khối lượng thể tuần tuổi vịt dòng trống TS132 Kết phân tích yếu tố cố định ảnh hưởng đến tính trạng suất trứng 42 tuần tuổi vịt dòng mái TS142 146 PHỤ LỤC 3: MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂNG SUẤT CỦA VỊT SM3SH Một số tiêu vịt Bố mẹ Chỉ tiêu Trống T13 Khối lượng 24 tuần tuổi (g) 3850 Tuổi đẻ (tuần tuổi) Năng suất trứng/mái/42 tuần đẻ (quả) Tiêu tốn thức ăn cho 10 trứng (kg) Tỷ lệ phôi (%) Tỷ lệ nở/số trứng có phơi (%) Tỷ lệ loại (%) Một số tiêu vịt thương phẩm (T1314) Chỉ tiêu Khối lượng thể (g) Khối lượng thịt xẻ (g) Tỷ lệ thịt xẻ (%) Tỷ lệ ức (%) Tỷ lệ đùi (%) Tiêu tốn thức ăn cho kg tăng khối lượng (kg) 147 tuần tuổi 3240 2310 71,30 15,21 13,89 2,58 Mái T14 3150 25 208 4,45 93,29 83,66 93,62 tuần tuổi 3430 2410 70,26 17,32 12,18 2,68 PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂNG SUẤT CỦA VỊT STAR53 Một số tiêu vịt Bố mẹ Chỉ tiêu Khối lượng 24 tuần tuổi (g) Tuổi đẻ (tuần tuổi) Năng suất trứng/mái/42 tuần đẻ (quả) Tiêu tốn thức ăn cho 10 trứng (kg) Tỷ lệ phôi (%) Tỷ lệ nở/số trứng có phơi (%) Tỷ lệ loại (%) Một số tiêu vịt thương phẩm (ST12) Chỉ tiêu Khối lượng thể (g) Khối lượng thịt xẻ (g) Tỷ lệ thịt xẻ (%) Tỷ lệ ức (%) Tỷ lệ đùi (%) Tiêu tốn thức ăn cho kg tăng khối lượng (kg) 148 Trống ST1 3234 - Mái ST2 3001 25 210 4,20 90,26 84,01 92,65 tuần tuổi 3130 2244 71,69 17,32 13,10 2,65 tuần tuổi 3350 2360 70,45 18,67 12,65 2,75 ... hành chọn tạo số dòng vịt hướng thịt có tỷ lệ thịt ức cao Trong đó, đề tài Chọn tạo hai dòng vịt hướng thịt để tạo tổ hợp lai thương phẩm có suất thịt ức cao triển khai Trung tâm nghiên cứu vịt. .. học đào tạo Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI - Chọn tạo dòng vịt tổ hợp lai thương phẩm thịt vừa có có khối lượng thể cao vừa có tỷ lệ ức cao đáp ứng yêu cầu chăn nuôi vịt theo phương thức công nghiệp... chủ động sản xuất giống vịt có suất thịt cao thay phần giống nhập hàng năm TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI - Tạo dòng, tổ hợp lai vịt có suất thịt tỷ lệ ức cao - Vận dụng phương pháp chọn giống thủy cầm đại
- Xem thêm -

Xem thêm: Chọn tạo hai dòng vịt hướng thịt để tạo tổ hợp lai thương phẩm có năng suất thịt và cơ ức cao, Chọn tạo hai dòng vịt hướng thịt để tạo tổ hợp lai thương phẩm có năng suất thịt và cơ ức cao

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay