huongdantinhtaoncutram 131225025946 phpapp01

9 49 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 11:05

Là kỹ sư thiết kế cần phải dựa vào TCXD , thế nhưng hiện nay TCXD VN không đề cập gì về gia cố nền bằng cừ tràm cảThực chất thể tích chiếm chỗ trong đất của cừ tràm làm lèn chặt nền đất, giảm độ rỗng của đất và tăng khả năng chịu tải của đất nền.Thạc sĩ Bùi Đức Tiển đã có đề cập nhưng theo tôi độ rỗng của đất giảm đi bao nhiêu thật là khó xác định bằng công thứcCòn cách tính xem cừ tràm như cọc BTCT lại càng không ổn Do nền đất ta cần gia cố thường quá dày so với chiều dài cừ, do vậy đây là cọc treo chịu ma sát (sức kháng mũi cừ = 0) mà diện tích xung quanh thân cừ quá nhỏ thậm chí lớp đất ấy có độ sệt không thể tra bảng được xem như bó tay.Do đó chỉ có cách duy nhất là thí nghiệm bàn nén mới đủ cơ sở kết luận để tính toánKhông được dùng giải pháp gia cố nền bằng cọc tre, cọc cừ tràm vì không có tiêu chuẩn nào bảo vệ cho người thiết kế trước pháp luật cả. KS Lê Thanh Liêm vào KHO chỉ vì gia cố nền đường Lê Thánh Tôn kéo dài bằng cọc cừ tràm đấy Hướng dẫn tính tốn Cừ Tràm 16-07-2013 10:59:01 Cọc cừ tràm (dùng miền Nam) cọc tre (dùng miền Bắc) thơi Việc tính tốn có trường phái: Là tính thể tích cọc chiếm chỗ thay cho đất yếu Tính cọc BTCT, tính lún bè cọc cọc tựa lên lớp đất tốt Ngoài ra, đưa biện pháp gia cố cần cân nhắc thêm biện pháp xử lý khác đệm cátm, thay đất yếu, bấc thấm, cọc cát, cọc XM cát, cọc XM đất cọc tre chôn dầy (khoảng cách 20 cm)và cọc chắn có cường độ gấp lần cường độ ban đầu Là kỹ sư thiết kế cần phải dựa vào TCXD , TCXD VN khơng đề cập gia cố cừ tràm Thực chất thể tích chiếm chỗ đất cừ tràm làm lèn chặt đất, giảm độ rỗng đất tăng khả chịu tải đất Thạc sĩ Bùi Đức Tiển có đề cập theo tơi độ rỗng đất giảm thật khó xác định cơng thức Còn cách tính xem cừ tràm cọc BTCT lại không ổn! Do đất ta cần gia cố thường dày so với chiều dài cừ, cọc treo chịu ma sát - (sức kháng mũi cừ = 0) mà diện tích xung quanh thân cừ nhỏ chí lớp đất có độ sệt khơng thể tra bảng xem bó tay Do có cách thí nghiệm bàn nén đủ sở kết luận để tính tốn Khơng dùng giải pháp gia cố cọc tre, cọc cừ tràm khơng có tiêu chuẩn bảo vệ cho người thiết kế trước pháp luật KS Lê Thanh Liêm vào " KHO" gia cố đường Lê Thánh Tơn kéo dài cọc cừ tràm đấy! -Thiết kế cơng trình nhà nước:khơng nên mạo hiểm chọn giải pháp này, khơng bảo hộ Sách chun ngành có tính chất tham khảo mà -Thiết kế nhà dân: Theo em bác cần lưu ý nhớ xem qua địa chất coi trước định, số cọc tối đa 25cocj/ m2 Vì em thấy nhiều nhà đóng đến lúc khơng đóng thơi Hóa cọc tre gia cường đất tăng khoảng 0,3-0,4 kgf/cm2 so với ban đầu Nhưng cung chi tham khao Tơi tình cờ biết trang web này,thấy bạn "ttkh" cần hỏi tài liệu cừ tràm.Nều TPHCM bạn ghé quầy giáo trình Đại học Bách Khoa đường Tơ Hiến Thành mua cuốn"Cơng trình đất yếu điềy kiện Việt nam" GSTS Lê Bá Lương cộng chương trình nghiên cứu khoa học Việt-Pháp.Tôi thấy chi tiết.Nếu bạn muốn tham khảo thêm,hiện tơi có tài liệu nghiên cứu cừ tràm GSTS Nguyễn Văn Thơ(Đề tài nghiên cứu cấp bộ) Sử dụng cọc tràm thiết kế việc làm không chuẩn mực, mà khơng sủ dụng đến, thực tế sủ dụng tốt cho nơi có điều kiện thích hợp, chí cho nhà cao tầng Tơi biết nhà nước ta bỏ nhiều tiền cho nhà khoa học ta nghiên cứu vấn đề này, hầu hết cố gắng tìm lý thuyết đề quan điểm áp dụng vào việc tính toắn này, chí dự định đưa thành TIÊU CHUẨN Thiết Kế nghiệm thu MÓNG CỪ TRÀM (đã có Dự Thảo mà tơi có tay) Thật may mà khơng hình thành !!! Thực tế thiết kế thi cơng móng cừ tràm mà thân tơi làm (Tk, thi công, thử tải, theo dỏi lún ) cho học đáng gía sau: - Một số cơng trình ổn định tốt điều kiện thích hợp - Một số cơng trình có độ lún lớn 30cm, ngun nhân khơng hòan tòan móng LÚN TRONG NỀN mà chủ yếu NỀN tòan khu vực bị lún, mang cơng trình lún theo !!! Đây khu vực trước khia đầm lầy ruộng lúa, sau san lấp với chiều dầy trung bình mét , cho dù lớp có lèn chặt di (Khu Đinh Bộ Lĩnh F26, Khu Bắc Van Thánh, Khu Nguen hửu Cảnh F22 Q BT,Khu Đô thị Q6, Q7 Nhà Be vv ), tất sau năm có độ lún 20 cm, nhà xây dựng thân "hưởng" 20cm khu vực Đó điều thứ mà nhà khoa học ta chưa đề cập đến, hiệu ứng ma sát âm làm giảm khả chịu tải Thứ hai với quan điểm đóng cừ tràm đất bùn, đển gọi gia cố làm cho chât vật lý tốt hơn, để từ tính sức chịu tải tơi thấy hoằn toằn khơng có đất bùn giống chất dẽo, đong chổ xì lên chổ khác, Khi ta đóng xong hố cừ tràm với đầu cừ ló lên khỏi đáy hố khoẳng 15cm sáng hơm sau khơng thấy đầu cừ đâu giống nhổ Thật bùn xì lên lấp đầu cừ, mà ta đổ xong lớp bê tơng.lót, bùn theo khe hở mà xì lên, Thực tế cho thấy 25 năm sau XD chung cư Thanh Da khảo sát lại (Tài liệu Công Ty Kiểm định TP HCM) cho thấy Bùn lớp BÙN ngày Thứ ba tìm lý thuyết cho việc Thiết kế cừ tràm không phù hợp thực tế Ở Sài gòn trước năm 1975 ơng Thầy tơi TS Phan Ngọc Thể (Nay người thiên cổ) đơn giản xem nhóm cừ tràm nhóm, bó, tính tốn khối móng Nền Sét (góc ma sát = 0) tụi Mỹ tính tốn (Sách NỀN MĨNG toi trỉnh bày) đơn gỉan phù hợp củng từ cách tính điều quan trọng mà xem kinh khủng " KÍCH THƯỚC MĨNG CỪ TRÀM CÀNG LỚN THÌ KHẢ NĂNG CHỊU TẢI TRÊN MÉT VUÔNG CÀNG GIẢM" 1m2 cừ tràm chịu 80 kPa nhung tăng lên 2m2 70 Kpa làm thành bè thi có giảm 50 Kpa, Thực tế thấy mà chẳng có đề tài nghiên cứu đề cập đến !!!!????? Thứ tư bỏ qua không xét đến độ lún > 20cm toàn khu vực bị lún (và lún kéo dài cho vài măn sau nửa) mà xét đến cục giửa móng suy đốn độ lún khơng thể lấy để khẳng định được, tượng lún thứ cấp, tượng trồi đất vv mà xẩy lớn mà ta chưa có sở giải Cuối theo tơi chuẩn mực mà nói khơng nên dùng cừ tràm chẳng nên nghiên cứu thêm vấn đề Nếu phài làm nên dùng cho nhà tầng (do kích thước móng khơng lớn) phải có biện pháp gíam sát thật kỷ ( kích thước, mật dộ đóng, coi chường bị bẻ cừ,vv vv nhiêu khê) Sử dụng tốt bên có lớp đất tốt mà mũi cừ cắm vào được, cừ tràm làm việc theo vật liệu cừ, ta xây nhà tầng Tơi có tính tốn cừ tràm Hồ nước trọng lượng toàn khoảng 450Tấn khu A (H25-H26, CoSaCo thi công ) Phú Mỹ Hưng, Nam SG Cách năm thiết kế cho đáy hồ dày 300 nằm đám cừ 25c/m2 Khu vực đất yếu , bùn sét dày 12 m Lẽ theo tính tốn cừ tràm cọc gỗ , cọc ma sát chịu đủ, thẩm định họ yêu cầu phải giải trình thuyết minh nên phải đánh máy gửi cho họ, họ chịu duyệt Lúc , chủ đầu tư PMH họ yêu cầu cọc BTCT thiết kế bảo lưu ý kiến Trong thực tế dùng cọc tràm có hiệu định, nên dùng Nhưng khơng nên lập cách tính quy phạm làm Các kỹ sư nên dựa vào kinh nghiệm mà định nên thiên an tòan Tơi thấy nhiều cách tính cọc tràm ngộ Tiếc khơng có nhiều nên tơi khơng thể đưa bàn luận Cũng nói thêm dùng cọc tràm phải bảo đảm cọc ngập nước quanh năm, khơng mối gặm -Thiết kế cơng trình nhà nước:khơng nên mạo hiểm chọn giải pháp này, khơng bảo hộ Sách chun ngành có tính chất tham khảo mà thơi -Thiết kế nhà dân: Theo em bác cần lưu ý nhớ xem qua địa chất coi trước định, số cọc tối đa 25cocj/ m2 Vì em thấy nhiều nhà đóng đến lúc khơng đóng thơi Hóa cọc tre gia cường đất :D - Hồi trường em cung hỏi thầy giáo vấn đề cường độ sau gia cố thầy bảo tăng khoảng 0,3-0,4 kgf/cm2 so với ban đầu Nhưng cung chi tham khao Tôi không xài cừ gỗ Ngay Âu-châu, thơng tròn thă"ng dễ đóng làm cọc, dùng làm cọc cho hàng rào mà Gỗ bị mục, muốn cho cơng trình ổn định 50, 100 năm, ta phải bỏ qua cọc gỗ, dùng cọc bê-tông Xem số bạn bên thấy đất yếu quá, thông thường sưc nén đất đầu cọc Âu-châu vào khoảng 20kgf/cm² Do chắn cần phải đóng cọc sâu Nếu cần phải đóng tới 30m-50m phải đóng Nêu hầm chui Văn-Thánh trường hợp dùng cọc gỗ, khơng có cách tiện lợi cho tháo dầm ra, đập bỏ mố cầu, trụ cầu, đóng lại cọc bê-tơng cho Có lẽ bác Thu châu Âu lâu nên khả cừ trầm Cừ tràm mà ngâm nước để vài chục năm khơng thành vấn đề Do người nghiên cứu vấn đề nên lý thuyết tính tốn xác thơi cơng trình từ cha ơng ta gia cố cừ tràm mà đến cồn sử dụng chứng khơng thể chối cãi Chỉ có điều khả chịu tải khơng lớn, thích hợp cho cơng trình từ tầng trở xuống Về tính kinh tế theo kinh nghiệm thân tơi thấy, nhà 3-4 tầng móng cừ tràm thấp móng cọc (10m) khoảng 20% (áp dụng cho cơng trình Đồng sơng Cửu long) Theo tôi, bạn nên thiết kế cho nhà cũ, phải đập bỏ cũ đặn Nhà gạch hay bê-tơng chịu đựng 50-100 năm, cừ tràm với nhiệt độ nóng nhiều mối, vi sinh vật Việt-nam, tơi đốn chịu 20-25 năm Do khơng hợp với đời sống (thời gian dùng) nhà Cừ tràm, hay cừ tre dùng để làm nhà gỗ, tre, nứa mà thơi việc tính tốn móng có cừ tràm mang lại số hiệu đáng kể: - Tận dụng vật liệu địa phương - Thích hợp cho cơng trình xây chen - Có đủ khả chịu tải trọng cơng trình từ đến tầng Cần lưu ý: - Tránh tình trạng quan niệm tính tốn sai - Khơng sử dụng cừ tràm cách bửa bãi dẫn đến phá hoại rừng làm ảnh hưởng đến môi sinh Theo tôi, thiết kế cọc cừ tràm hay cọc tre tính tốn mà khơng nên võ đốn nói rằng, sau đóng sức chịu tải kg/cm2 hay tăng lên vài "lạng" Thông thường kiểu gia cố dùng cho đất yếu có chiều dày lớn, tải trọng khơng lớn, chủ cơng trình tiền Tơi nghĩ dựa giả thuyết sau: - Lớp có cọc tre (tràm) lớp cứng khơng bị biến dang (tất nhiên mật độ cọc đóng phải đảm bảo điều kiện này) - Việc xác định sức chịu tải xác định sức chịu tải đáy lớp cọc tre Tuỳ theo diện đóng cọc mà xác định phân bố ứng suất đáy khối cọc để so sánh với khả chịu tải độ sâu Công thức xác định sức chịu tải đáy khối cọc viết: R = 0.5 N(gama)*B*(gama đât đưới đáy khối)+ (Nq-1)*(gama đất đáy khối)*D+Nc*c (đây cơng thức thơng thường) Trong N(gama), Nq, Nc thông số sức chịu tải tra bảng theo góc ma sát đất (xem tài liệu học đất); D chiều sâu đáy khối cọc; B chiều rộng móng; c lực dính đất Nên nhớ không nên dùng thông số A, B, D - Độ lún cơng trình độ lún phần đất đáy khối coc Nếu bạn tính tốn đầy đủ tơi nghĩ khơng có vấn đề xảy với cơng trình Theo tơi, thiết kế cọc cừ tràm hay cọc tre tính tốn mà khơng nên võ đốn nói rằng, sau đóng sức chịu tải kg/cm2 hay tăng lên vài "lạng" Thông thường kiểu gia cố dùng cho đất yếu có chiều dày lớn, tải trọng khơng lớn, chủ cơng trình tiền Tơi nghĩ dựa giả thuyết sau: - Lớp có cọc tre (tràm) lớp cứng khơng bị biến dang (tất nhiên mật độ cọc đóng phải đảm bảo điều kiện này) - Việc xác định sức chịu tải xác định sức chịu tải đáy lớp cọc tre Tuỳ theo diện đóng cọc mà xác định phân bố ứng suất đáy khối cọc để so sánh với khả chịu tải độ sâu Công thức xác định sức chịu tải đáy khối cọc viết: R = 0.5 N(gama)*B*(gama đât đưới đáy khối)+ (Nq-1)*(gama đất đáy khối)*D+Nc*c (đây cơng thức thơng thường) Trong N(gama), Nq, Nc thơng số sức chịu tải tra bảng theo góc ma sát đất (xem tài liệu học đất); D chiều sâu đáy khối cọc; B chiều rộng móng; c lực dính đất Nên nhớ không nên dùng thông số A, B, D - Độ lún cơng trình độ lún phần đất đáy khối coc Nếu bạn tính tốn đầy đủ tơi nghĩ khơng có vấn đề xảy với cơng trình KS Lê Thanh Liêm vào kho khơng tính tốn Nhân thấy bạn bàn nhiều cừ tràm nên buổi hội đàm với Hội Kỹ-sư CơngChánh Pháp tơi có hỏi kỹ-sư lão thành Trương-như-Bích, trả lời sau : 1) Cừ tràm ngắn, bề dày lớp đất mềm lớn chiều dài cừ, việc ta đóng cừ gia cố đất mặt, bên khơng thay đổi, cơng trình bị lún 2) Sức chịu cừ tràm bé, ta phải đóng nhiều, thí dụ 2m x 2m, tương đương vậy, ta dùng cừ khoan nhồi chừng đường kính 30cm đủ Cái lợi cừ bê-tơng móng nhỏ 50cm x 50cm đủ, móng cừ tràm phải 2,10 m x 2,10m Như móng phải đắt (tốn nhiều bê-tơng cốt thép) 3) Theo kinh nghiệm anh, cừ tràm dùng cho nhà (1 tầng) mà Việt-nam gọi villa (biệt thự) Ðiều đúng, tơi Viêt-Nam, thăm cơng trường cư xá Thủ-thiêm (TP Sài-gòn ngày xưa), có dùng cừ tràm, nhà tầng mà Vì cho nên, tơi nghĩ Nguyen Anh Dung nói Tơi tìm số tài liệu thiết kế cọc tre, xử lý đất có độ sệt lớn Trong tài liệu thí nghiệm lại mù mờ hệ số ma sát cọc tre đất nền, hay sức chống mũi cọc Kinh nghiệm dân gian đóng từ 16-36 cọc mà cụ không soạn tiêu chuẩn để cháu biết mà dùng 1) Vũ Công Ngữ Thí nghiệm cọc tre Báo cáo khoa học hội nghị học đất móng tồn miền bắc lần thứ 2) Trần Đức Hối (không rõ tên tài liệu) bác khơng có ý tưởng loại cọc đó, mà rừng tràm ngày đi, mà thầy hoang nói góc ma sát =0 cọc tràm cọc tre lún thơi.!!! Sau đọc phần hỏi đáp đánh gía sức chịu tải cừ tràm (cọc tre) cọc bê tông ứng suất trước, Tôi xin gửi tới diễn đàn phương pháp đánh gía sức chịu tải cừ tràm qua cơng trình tơi thực Miền Nam cho kết qủa tin cậy sau: Dùng bàn nén có diện tích 1m2, thí nghiệm nén tĩnh sức chịu tải cừ tràm, chiều sâu đặt móng cấu tạo móng cừ tràm thí nghiệm bàn nén làm theo thiết kế cơng trình (25 cây/m2, sâu – m, phủ cát vàng dày 0,20 m, đổ bê tơng lót móng đá 4x6, M100) Cơ sở thí nghiệm theo TCXDVN 269-2002 (Cọc - Phương pháp thí nghiệm tải trọng tĩnh ép dọc trục)- cấp gia tải nên lấy = tấn, độ lún ổn định quy ước lấy = 0,10 mm/giờ 3 Sức chịu tải cừ tràm phụ thuộc nhiều vào chiều dày lớp đất yếu độ sâu (chiều dày) lớp đất tốt mũi cừ Rtt sau đóng cừ tràm (cọc tre) khơng nên lấy qúa 0,60 T/m2 Rất quan trọng việc tính lún sau gia cố tràm có kết qủa thí nghiệm Có thể tham khảo thêm tài liệu nghiện cứu cừ tràm Công ty TVXD tổng hợp (29 BIS Nguyễn Đình Chiểu – Q1 – TP HCM) Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 80 : 1980 (Đất cho xây dựng – Phương pháp thí nghiệm trường tải trọng tĩnh) Cọc bê tơng dự ứng lực trước (vng tròn), dùng nhiều, thường sản xuất thi cơng theo tiêu chuẩn Nhật Bản (JPS), cách tính tốn công nghệ sản xuất cọc Miền Nam có nhà sản xuất tin cậy Cty Đấu tư Xd Sài Gòn (nhà máy Phú Mỹ), Phan Vũ 620 Chấu Thới Cần lưu ý sử dụng cọc trường hợp cọc làm việc đài cao: cầu, kè, móng nhà cao tầng đào tầng hầm, trường hợp lớp bùn dày mở móng, biện pháp tránh cọc bị xơ nghiêng đào móng, có xe sau hạ cọc v.v Cừ tràm mà ngâm nước để vài chục năm khơng thành vấn đề Do người nghiên cứu vấn đề nên khơng có lý thuyết tính tốn xác thơi cơng trình từ cha ơng ta gia cố cừ tràm mà đến cồn sử dụng chứng khơng thể chối cãi Chỉ có điều khả chịu tải khơng lớn, thích hợp cho cơng trình từ tầng trở xuống Về tính kinh tế theo kinh nghiệm thân thấy, nhà 3-4 tầng móng cừ tràm thấp móng cọc (10m) khoảng 20% (áp dụng cho cơng trình Đồng sơng Cửu long) Bổ sung thêm: Đường Tôn Đức Thắng, số nhà 19-21, KS RIVER SIDE Coc cu tram va coc tre tinh toan khac nha Coc tre ngoai Bac cua chu la dong nhieu coc xuong de nen chat dat lai ma khong co su thoat nuoc theo phuong dung Con coc cu tram vua co tac dung nhu coc tre la nen chat dat tuc thoi va co tac dung lam dat co ket bang cach thoat nuoc theo phuong dung thong qua su vỏ cu tram Cach tinh cu the thi phai tu tim Ý BKcivil cừ tràm tạo biên nước theo phương thẳng đứng GS Lê Bá Lương đưa cách đay khoảng 10 năm hội nhị khoa học "Dinh Độc lập" Theo tơi nhận xét theo cảm tính mà chưa thể khẳng định Như đặt câu hỏi nước cho phần có gia cố hay lớp đáy lớp cừ tràm Nếu lớp cừ tràm vơ nghĩa với mật độ đóng, lớp cừ tràm tạo thành lớp tốt, cho lớp hệ số thấm cọc tàm hay vỏ cừ (theo GS Lương vỏ cừ tràm xốp) Đây ý tưởng cho hình thành đề tài nghiên cứu Tại BKcivil thực nghiên cứu để khẳng định ý kiến đưa rạ 1-Do luật bào vệ môi trường, cừ gổ không tẩm chất độc để chống vi sinh 2-Building code thành phố không công nhận cừ gổ Động đất zone (UBC 97) khơng cho phép cừ gổ Tất móng phải có bê tơng cốt thép Bàn thân người thiết kế, tơi củng nghe nói cừ chìm nước khơng bị hư hại Trên diện rộng hơn, thực tế chúng tơi có khoẳng 20,000 cừ đường kính 18 in, chìm nước biển, ngày phải thay nhiều qua báo cáo thợ lặn phài làm năm Vấn đề vi sinh nồng độ hóa chất nước, khiến cho việc giao cho ơng táo sau đóng cừ xuống nước đáng lo ngại Ngồi chuyện tẩm chất hóa học, ngảy không dùng nữa, phài chuyển qua dùng bao plastic, bao ny lon toàn cừ trước đóng xuống Mặc dù bao lớp củng có rách chồ chổ thi cơng Theo ơng kỹ sư già ơng bảo mơi trường bị nhiểm nhiều, váng dầu hỏa, hóa chất thả xuống biển, vi sinh sống khộng nên cừ gổ tồn lâu Với luật môi trường đời khoảng 30 năm nay, nước biển nên anh em sinh vật sinh sản, kiếm gổ mà ăn chẵng có cơng trình nghiên cứu chứng minh cho lời nói ơng, xem có vẽ tin + Khơng nên đánh giá thấp khả chịu lực cuả cừ tràm + Khơng nên sử dụng cừ tràm nơi có điạ chất yếu sâu, nên hạng chế sử dụng móng có rung động lớn==> trường hợp nầy nên thay đổi thành cọc bêtông hay giải pháp móng kết hợp khác + Nên phân bố áp lực đồng điều móng, độ lún móng gia cố cừ tràm cần quan tâm, khả chịu lực tối đa sau gia cường nên lấy từ 0.6-0.8 kg/cm2 + Đường kính, chiều dài, mật độ cừ (16 c/m2 or 25 c/m2 or 35 c/m2 ) cần quan tâm + Cấu tạo chất lượng thi công lớp vật liệu chèn đầu cọc ảnh hưởng lớn đến độ lún chất lượng cừ tràm + Độ ẩm cuả đất chất lượng nước ngầm ảnh hưởng đến tuổi thọ chất lượng cừ theo thời gian sử dụng + Quan niệm tính tốn nên thiên nhóm cọc nên thí nghịêp ép tỉnh nhóm có điều kiện + Hãy nhổ thử cừ cơng trình gia cố cừ lâu năm để có suy ngẫm định chọn giải pháp móng ( mục nát+ yếu nhớt không đủ độ ẩm :eek: ) + Hãy sử thử làm người nông dân đề biết giá trị cuả việc bán cừ minh trồng ( hic hic :rolleyes: ) Cách làm với giải pháp móng băng cọc tre sau: 1- Về thiết kế ban đầu: Giả thết cọc tre, chiều dài cọc, độ sâu đáy móng băng, tính quan hệ tải trọng cấu tạo móng, quan hệ tải trọng độ lún tính tốn, cho hệ số nền, từ tính móng băng 2- Khi thiết kế xong, phải thí nghiệm cừ tràm, nên lấy bàn nén 1m2, tải trọng thí nghiệm nên theo phương pháp thí nghiệm nén tĩnh cọc, bạn có quan hệ thực P & s qua thí nghiệm 3- từ kết qủa thực tế, bạn điều chỉnh lại thiết kế cho phủ hợp 4- Theo tơi, móng băng gia cố cừ tràm cọc tre toán dần, tìm quan hệ P, s, k (hệ số nền), b (bề rộng đáy móng, chiều dài tiết diện móng (cấu tạo móng) gần coi thành cơng - Cừ tràm (cọc tre) phải ngập hoàn toàn nước ngầm khơng phải đủ độ ẩm để cừ khơng mục - Chiều sâu lớp đất yếu móng khơng q sâu, tốt xấp xỉ chiều dài cừ tràm (cọc tre) mà bạn cần dùng để xử lý gia cố - Chiều cao cơng trình
- Xem thêm -

Xem thêm: huongdantinhtaoncutram 131225025946 phpapp01, huongdantinhtaoncutram 131225025946 phpapp01

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay