Quản lý kinh tế về tình hình xuất nhập khẩu, lạm phát, tỷ giá của việt nam trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2016

16 55 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 10:54

Phân tích tình hình xuất nhập khẩu, lạm phát, tỷ giá của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2016.Bài làm:Kinh tế thế giới sau giai đoạn hậu khủng hoảng năm 2008 đã có những dấu hiệu phục hồi. Cầu thế giới đối với một số mặt hàng trong đó có các mặt hàng của Việt Nam đã tăng trở lại. Thị trường tài chính đã có những chuyển biến tích cực. Điều này đã tác động tích cực đối với sản xuất trong nước, lạm phát và tỷ giá giúp ổn định kinh tế vĩ mô trong những năm vừa qua.1.Tổng quan tình hình xuất nhập khẩu giai đoạn 20122016:Theo số liệu Tổng Cục thống kê công bố, tình hình xuất nhập khẩu của nước ta trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 như sau:Đơn vị tính: tỷ USDNămXuất khẩuNhập khẩuCân đối2012114,529113,7800,7492013132,033132,0320,001 Phân tích tình hình xuất nhập khẩu, lạm phát, tỷ giá Việt Nam giai đoạn từ năm 2012 đến 2016 Bài làm: Kinh tế giới sau giai đoạn hậu khủng hoảng năm 2008 có dấu hiệu phục hồi Cầu giới số mặt hàng có mặt hàng Việt Nam tăng trở lại Thị trường tài có chuyển biến tích cực Điều tác động tích cực sản xuất nước, lạm phát tỷ giá giúp ổn định kinh tế vĩ mơ năm vừa qua Tổng quan tình hình xuất nhập giai đoạn 20122016: Theo số liệu Tổng Cục thống kê cơng bố, tình hình xuất nhập nước ta giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 sau: Đơn vị tính: tỷ USD Năm 2012 2013 2014 2015 2016 Xuất 114,529 132,033 150,217 162,016 176,581 Nhập 113,780 132,032 147,849 165,570 174,804 Cân đối 0,749 0,001 2,368 -3,554 1,777 Trong giai đoạn 2012-2016, cán cân thương mại cải thiện góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế tác nhân quan trọng giúp giảm áp lực tăng tỷ giá cải thiện cán cân tổng thể Tuy nhiên, tỷ lệ nhập siêu giảm chủ yếu suy giảm sản xuất nước (bao gồm giảm kim ngạch nhập mặt hàng nguyên phụ liệu sản xuất, máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng) Về xuất khẩu: Giai đoạn 2012-2016, xuất hàng hóa đạt tốc độ tăng trưởng cao, gấp lần tốc độ tăng trưởng GDP Tỷ trọng kim ngạch xuất hàng hóa Việt Nam tổng kim ngạch xuất hàng hóa giới tăng gấp lần 15 năm từ mức 0,25% năm 2001 lên tới 0,8% năm 2016, đặc biệt nhóm hàng nơng sản Việt Nam, năm 2016 có thêm mặt hàng long, xoài, vú sữa, vải… xuất sang thị trường khó tính Nhật Bản, Mỹ, EU…Mặc dù tỷ trọng đóng góp mức thấp song điều cho thấy mức độ tham gia ngày sâu rộng Việt Nam chuỗi giá trị giới, cải thiện đáng kể vị Việt Nam nói chung hàng hóa Việt Nam nói riêng Về nhập khẩu, tỷ trọng nhập tổng kim ngạch xuất có xu hướng giảm dần, góp phần cải thiện cán cân thương mại Việt Nam Giai đoạn 2012-2016, nhập Việt Nam trung bình tăng 14,36%/ năm, thấp hẳn giai đoạn (2001-2010) Tuy nhiên, giai đoạn 2012-2016, cải thiện cán cân thương mại chưa thực bền vững, nguyên nhân là: Xuất khu vực FDI có xu hướng ngày lớn cấu xuất nhập cho thấy lấn át khu vực FDI khó khăn yếu khu vực nước.Từ năm 2000 đến nay, kim ngạch xuất khu vực FDI liên tục tăng với tốc độ tăng trưởng cao, đặc biệt từ sau năm 2008 góp phần củng cố vị khu vực tổng xuất chung Việt Nam Đây nguyên nhân khiến cấu nhập theo mặt hàng Việt Nam có thay đổi, tỷ trọng nhập nguyên nhiên phụ liệu cho khu vực FDI liên tục tăng tỷ trọng nhập hàng hóa cho khu vực nước liên tục giảm Cơ cấu hàng hóa xuất chủ yếu mặt hàng có giá trị gia tăng thấp Mặc dù tỷ trọng giá trị mặt hàng nông lâm thủy sản công nghiệp nặng khống sản có xu hướng giảm tỷ trọng mặt hàng công nghiệp nhẹ tăng, mặt hàng xuất chủ lực mặt hàng gia công, sử dụng nhiều lao động dệt may, giày da, điện thoại, máy tính… giá trị tăng thêm thực tế Việt Nam ngày giảm Cơ cấu thị trường xuất chậm thay đổi Thị trường tiêu thụ Việt Nam khu vực ASEAN, Mỹ, Nhật Bản Trung Quốc Điều làm tăng phụ thuộc Việt Nam vào quốc gia này, đặc biệt Trung Quốc Trong giai đoạn này, tốc độ, tỷ lệ nhập siêu từ Trung Quốc tổng xuất Việt Nam sang Trung Quốc mức cao Tuy nhiên, tính trung bình theo giai đoạn năm thấy tỷ lệ giai đoạn 2012-2016 thấp giai đoạn trước 2006-2010 cao giai đoạn 2001-2005 Cụ thể, tỷ lệ nhập siêu từ Trung Quốc tổng xuất Việt Nam sang Trung Quốc giai đoạn 2012-2016 ước khoảng 161%, giai đoạn 2006-2010 190,41% giai đoạn 2001-2005 52,69% Tổng quan tình hình lạm phát Việt Nam giai đoạn 2012-2016: Lạm phát tăng lên theo thời gian mức giá chung kinh tế Trong kinh tế, lạm phát giá trị thị trường hay giảm sức mua đồng tiền Lạm phát ảnh hưởng đến mặt đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt trường hợp lạm phát cao siêu lạm phát khơng dự đốn gây tác hại nghiêm trọng kinh tế, cấu kinh tế dễ bị cân đối, làm cho hoạt động của hệ thống tín dụng rơi vào tình trạng khủng hoảng, nguồn thu ngân sách nhà nước giảm sản xuất bị suy thối… nhà nước phải áp dụng biện pháp thích hợp để kiềm chế kiểm soát lạm phát Ổn định kinh tế vĩ mơ kiểm sốt lạm phát mục tiêu quan trọng hàng đầu quốc gia Trong giai đoạn 2012-2016 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chủ động, linh hoạt cơng cụ sách tiền tệ (CSTT), phối hợp chặt chẽ với sách tài khóa góp phần quan trọng kiểm soát đưa lạm phát mức cao 23% vào tháng 8/2011 xuống 6,81% năm 2012, 6,04% năm 2013, 1,84% năm 2014 0,63% năm 2015, 4,74% năm 2016 Giai đoạn 2012-2016 đánh dấu thời kỳ giữ lạm phát ổn định mức thấp 10 năm qua Lạm phát ổn định mức thấp, ổn định kinh tế vĩ mô giữ vững, thị trường ngoại hối, tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại hối tăng lên mức kỷ lục, khoản hệ thống ngân hàng cải thiện vững yếu tố tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế sử dụng làm để nâng hệ số tín nhiệm Việt Nam Vào nửa cuối năm 2011, khoản hệ thống TCTD thiếu hụt nghiêm trọng, lãi suất liên ngân hàng tăng cao, có thời điểm lên đến 30%/năm, nguy đổ vỡ hệ thống hữu có tình trạng ngân hàng hạn chế cho vay lẫn Trước tình hình trên, bên cạnh việc thực giải pháp nhằm mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, để hỗ trợ khoản cho thị trường, giảm thiểu nguy đổ vỡ hệ thống TCTD, NHNN điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở, thực tái cấp vốn kịp thời cho hệ thống TCTD, sẵn sàng hỗ trợ khoản cho TCTD, đảm bảo an toàn hệ thống Với việc điều hành đồng công cụ CSTT, từ đầu năm 2012 đến nay, khoản hệ thống cải thiện đảm bảo nên nhu cầu vay vốn liên ngân hàng để cân đối vốn không cao, không tạo sức ép tăng lãi suất liên ngân hàng thời gian trước Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh dao động khoảng 2-5%/ năm; Tỷ lệ tín dụng/huy động vốn VND giảm từ 100% cuối năm 2011 xuống khoảng 90% Tổng quan tình hình tỷ giá Việt Nam giai đoạn 2012-2016: Bước sang năm 2012, NHNN tiếp tục đặt mục tiêu ổn định tỉ giá biên độ tăng không q 2-3%/năm hạn chế tình trạng la hóa kinh tế, NHNN ban hành Thông số 03/TT-NHNN ngày 08/3/2012 thu hẹp trường hợp vay vốn ngoại tệ Theo đó, khách hàng vay ngoại tệ có đủ nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh để trả nợ vay, trường hợp khác phải có chấp thuận văn NHNN Đến cuối năm 2012, giá USD mua vào NHTM giảm trung bình 1% so với cuối năm 2011 Sang năm 2013, NHNN tiếp tục trì mục tiêu tỷ giá biên độ khơng q 2-3% nhằm kiểm sốt kỳ vọng giá VNĐ Tuy nhiên, số thời điểm năm 2013, áp lực tỉ giá tăng nhẹ theo diễn biến thị trường tài nước quốc tế, số NHTM nâng giá USD lên kịch trần cho phép, chí tăng giá mua giá bán lên kịch trần 21,036 VNĐ, giá bán USD thị trường tự lên tới 21,320 VNĐ Để chấm dứt áp lực lên tỷ giá, ngày 27/6/2013, NHNN điều chỉnh tăng tỉ giá bình quân liên ngân hàng thêm 1% lên mức 21,036 VNĐ/USD, sau 1.5 năm ổn định mức 20,828 VNĐ Sau thời gian đó, nhu cầu USD NHTM bắt đầu hạ nhiệt, gây tác động lan tỏa sang thị trường tự Trong ngày cuối năm 2013, giá USD NHTM quanh mức 21,140 VNĐ Trên thị trường tự do, giá USD phổ biến mức 21,180-21,200 VNĐ Bên cạnh đó, tỉỷ lệ “đơ la hóa” (tiền gửi ngoại tệ tổng phương tiện toán) giảm xuống 13.2% từ mức 15.8% vào cuối năm 2011 Đến năm 2014, NHNN đề mục tiêu tỷ giá biên độ khơng q ±2% Đây năm mà tín dụng VNĐ tăng chậm, theo đó, NHNN nới lỏng đối tượng vay ngoại tệ theo chủ trương Chính phủ, tập trung vào lĩnh vực ưu tiên khả cân đối ngoại tệ NHTM Với lãi suất thấp 4-5%/năm so với vay vốn VNĐ, doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng giá rẻ Do tín dụng ngoại tệ tăng cao, giá mua bán USD trì mức cao, với tâm lý kỳ vọng khả NHNN sớm điều chỉnh tăng tỷ giá sau thông điệp Thống đốc định hướng sách tỉ giá năm 2014, NHNN định nâng tỉ giá thức thêm 1% lên 21,246 VNĐ/USD, có hiệu lực từ ngày 19/6/2014 Đây lần điều chỉnh tỉ giá vòng năm lần thứ gần năm 2011-2014 Năm 2015, coi năm đầy biến động, nhiều thách thức sách tiền tệ sách tỉ giá trước bối cảnh USD liên tục lên giá kỳ vọng Fed điều chỉnh tăng lãi suất Trung Quốc bất ngờ điều chỉnh mạnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ, kéo theo sóng giảm giá mạnh đồng tiền đối tác thương mại Việt Nam Ở nước, việc huy động trái phiếu Chính phủ (TPCP) để bù đắp thâm hụt ngân sách không thành công đẩy lãi suất TPCP tăng cao, tạo áp lực kép lên thị trường tiền tệ Dư thừa khoản ngắn hạn lãi suất tăng cao dài hạn, qua gián tiếp cản trở mục tiêu tiếp tục giảm lãi suất cho vay ổn định tỷ giá Trước tình hình đó, sau NH Trung ương Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ vào ngày 11/8, ngày 12/8, NHNN điều chỉnh biên độ tỉ giá VNĐ USD tăng từ +/-1% lên +/2% Tiếp đó, đón đầu tác động bất lợi khả Fed tăng lãi suất biến động thị trường tài giới, ngày 19/8, NHNN điều chỉnh tỉ giá bình quân liên ngân hàng VNĐ USD thêm 1%, đồng thời mở rộng biên độ tỉ giá từ +/2% lên +/-3% Như vậy, tính chung năm 2015, NHNN thực điều chỉnh tăng tỉ giá 3% nới biên độ thêm 2% từ mức +/-1% lên +/-3%./ Sau tăng 3% năm 2015, tỷ giá USD/VNĐ có năm 2016 đánh giá ổn định, thị trường tài quốc tế biến động mạnh mẽ bối cảnh nhiều kiện địa trị thay đổi, kinh tế nước trải qua năm nhiều thăng trầm đáng ý Điểm đáng ý năm 2016 việc áp dụng chế tỷ giá trung tâm từ đầu năm 2016đã góp phần ổn định hóa thị trường ngoại hối năm vừa qua Nhìn lại năm trước đây, VNĐ thường neo chặt vào đồng USD suốt quãng thời gian cố định, sau đột ngột bị phá giá mạnh trước áp lực bị dồn nén suốt giai đoạn, gây sốc cho kinh tế khiến số vĩ mô trở nên bất ổn Nhận thấy nhược điểm chế tỷ giá cố định, từ đầu năm 2016 NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm hàng ngày để làm sở tham khảo cho tỷ giá mua bán NHTM Theo NHNN tỷ giá trung tâm nói dựa số biến động rổ đồng tiền nước đối tác kinh tế chủ chốt Việt Nam, số phản ánh cung cầu ngoại tệ cân đối vĩ mô Như vậy, thay trước tỷ giá USD/VNĐ điều chỉnh dựa biến động áp lực cung cầu đồng USD thị trường NHNN dựa vào đồng tiền nước có quan hệ thương mại, vay, trả nợ đầu lớn vào thị trường Việt Nam để làm sở, cụ thể đồng USD, EUR, nhân dân tệ, yên nhật, đô la Singapore, đồng Won, đô la Đài Loan đồng bath Thái Về biên độ giao dịch NHNN quán trì tỷ lệ 3% vốn điều chỉnh tăng từ 2% lên từ ngày 19/08/2015 Với tỷ giá trung tâm điều chỉnh linh hoạt buổi sáng trước giao dịch giúp cho biến động hàng ngày không lớn không gây sốc cho doanh nghiệp, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh sử dụng nhiều ngoại tệ giao dịch tốn, vay mượn Ngồi ra, điều chỉnh linh hoạt có tăng có giảm, tức theo xu hướng thị trường xu hướng tăng giảm ngoại tệ mạnh giới, thay theo chiều tăng lên giai đoạn trước Trong năm qua có đợt tỷ giá USD/VNĐ biến động mạnh khiến giao dịch mua bán ngân hàng thị trường tự tăng mạnh với chênh lệch giá mua bán bị giãn rộng so với mức bình thường Cụ thể, có đợt vào tháng 5, giai đoạn nửa cuối tháng đến nửa đầu tháng 9, giai đoạn tháng 10 giai đoạn từ ngày 09/11 đến đầu tháng 12 Về phía cầu ngoại tệ, định ngừng cho vay ngoại tệ DN xuất kể từ tháng 3/2016, sau mở cho vay lại từ tháng đến hết năm 2016, tiếp lại cho phép gia hạn đến hết năm 2017 khiến cầu ngoại tệ tăng giảm thất thường năm Hoạt động nhập suy yếu,kim ngạch nhập tăng chậm trước bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm lại giá hàng hóa giới xuống Bên cạnh đó, NHNN khuyến khích doanh nghiệp sử dụng công cụ phái sinh ngoại tệ nhằm phòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá Trước từ tháng 10/2015 NHNN ban hành thông số 15/2015/TT-NHNN việc hướng dẫn giao dịch ngoại tệ thị trường ngoại hối với sản phẩm mua bán kỳ hạn,giao dịch hoán đổi quyền chọn nhằm ngăn chặn đầu ngoại tệ nhu cầu tăng sốc thời điểm gây bất ổn lên thị trường Trong đó, nhu cầu đầu đầu đồng bạc xanh giảm nhiều so với trước việc nắm giữ USD kỳ vọng lên giá khơng hưởng lãi suất gửi ngân hàng, sau NHNN định giảm trần lãi suất USD 0% từ 18/12/2015 Do đó, nhiều người định chuyển dịch từ nắm giữ USD chuyển sang VNĐ gửi ngân hàng, thể huy động vốn ngoại tệ ngân hàng giảm huy động vốn VNĐ tăng mạnh NHNN mua vào lượng ngoại tệ đáng kể năm Nguyên nhân sách tác động: Trong giai đoạn 2012-2016, nước ta có năm xuất siêu Song tình hình xuất siêu chủ yếu lớn mạnh khối doanh nghiệp FDI Nó cho thấy lấn át khối doanh nghiệp so với doanh nghiệp nước thị trường giới Doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ với lực sản xuất, cạnh tranh thấp Các tập đoàn nhà nước giai đoạn tái cấu trúc, máy quản lý cồng kềnh, hiệu hoạt động chưa cao, sản phẩm xuất chủ yếu dạng thô, giá trị gia tăng thấp Đặc biệt, năm 2015, nước ta nhập siêu 3,5 tỷ USD Lý giải vấn đề này, Bộ Công Thương đưa số nguyên nhân tác động đến cán cân thương mại sau: Thứ nhất, Thặng dư cán cân thương mại thời gian qua chủ yếu dựa vào đóng góp khối doanh nghiệp đầu nước (FDI), cán cân thương mại khối doanh nghiệp nước nhập siêu (năm 2012 nhập siêu 11,6 tỷ USD, năm 2013 13,7 tỷ USD năm 2014 ước 16,9 tỷ USD) Qua theo dõi năm gần đây, tăng trưởng xuất khu vực FDI có xu hướng giảm dần (xuất khu vực FDI năm 2012 tăng 31%; năm 2013 tăng 22%; năm 2014 ước tăng 12,9%); lực sản xuất khối doanh nghiệp gần đạt đỉnh; công suất tới hạn, gần hết công suất thiết kế Thứ hai, năm 2015, đánh giá năm mở nhiều hội thuận lợi cho phát triển xuất khẩu, nhập Tuy nhiên, giai đoạn đầu, xuất chưa có khả tăng cao lượng nguồn hàng nước chưa đáp ứng số lượng chất lượng để thâm nhập vào thị trường có yêu cầu cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; nhóm hàng nơng sản, thủy sản, cơng nghiệp chế biến đến ngưỡng lực sản xuất nên tăng trưởng xuất có xu hướng giảm; đồng thời chủ trương giảm xuất khống sản thơ gồm dầu thô, quặng sắt Thứ ba, kinh tế giới dự báo tăng trưởng tốt hơn, nhà đầu nước chọn Việt Nam điểm đến đầu để đón bắt hội từ Hiệp định ký kết, dẫn đến tăng nhu cầu nhập máy móc thiết bị để phục vụ cho dự án đầu Thứ tư, thời gian vừa qua, trước bất ổn trị quan hệ với Trung Quốc, yêu cầu phải đa dạng hóa thị trường nhập nguyên vật liệu, máy móc thiết bị; tăng nhập nguyên, nhiên vật liệu từ thị trường khác thị trường Trung Quốc, như:EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản… sản phẩm, hàng hóa có chất lượng tốt giá cao hơn; làm cho tổng kim ngạch nhập tăng Thứ năm, trước triển vọng phát triển thị trường xuất thông qua phục hồi kinh tế giới hiệu mang lại từ FTA ký kết động lực để thúc đẩy phát triển sản xuất, làm tăng nhu cầu nhập máy móc thiết bị cho đầu nguyên, vật liệu phục vụ cho sản xuất hàng hóa tiêu thụ nước xuất Thứ sáu, năm 2015, số nhà máy nhiệt điện hoàn thành vào hoạt động, nhà máy sử dụng phần than nhập khẩu; Bên cạnh đó, Nhà máy lọc dầu Dung Quất dự kiến nhập thêm dầu thô để phục vụ cho sản xuất (dự kiến nhập khoảng 15% tổng nhu cầu) Nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất kinh doanh có hoạt động xuất nhập khẩu, Chính phủ đề thực sách tài khóa, tiền tệ sau: Về sách tài khóa: Giai đoạn 2012-2016, sách tài khóa điều chỉnh theo hướng thắt chặt chi tiêu, cấu lại khoản chi, đặc biệt chi đầu cơng Trong đó, sách thuế thực theo hướng miễn, giảm, gia hạn số sắc thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường Chính sách tài khóa thời gian qua có tác động tốt đến cân đối ngân sách nhà nước, đến đầu khu vực sản xuất kinh doanh nói chung tình hình xuất nhập nói riêng Thực chủ trương thắt chặt chi tiêu công, giai đoạn 2012-2016, chi thường xuyên có xu hướng tăng kiểm sốt theo hướng khơng tăng chi cho sách mà tăng tăng quy mơ khoản chi tăng chi nhằm đảm bảo an sinh xã hội bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn Mặc dù tốc độ tăng chi NSNN giảm dần số liệu ngân sách cho thấy, giai đoạn 2012-2016, quy mô thâm hụt NSNN ngày lớn Mặc dù năm 2013 2014 tốc độ tăng bội chi giảm mạnh tương ứng xuống 9% 18%, quy mô bội chi lớn nên mức bội chi năm chiếm đến 5,3% GDP Năm 2015, tình hình kinh tế vĩ mơ có dấu hiệu khả quan, Quốc hội thơng qua dự tốn ngân sách năm 2015 với mức bội chi giảm xuống 5% GDP, nhiên vượt xa mục tiêu đặt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2012-2016 Chiến lược tài đến năm 2020 4,5% GDP (tính TPCP) Như vậy, chi NSNN bước thắt chặt, tốc độ tăng chi giảm dần, chí quy mơ chi đầu giảm số tuyệt đối thâm hụt ngân sách liên tục xảy mức cao so với mục tiêu đặt Chính sách tiền tệ giai đoạn 2012-2016: Trong năm qua, tác động sách thể tích cực, góp phần ổn định kinh tế vĩ mơ nói chung, khu vực tài nói riêng, xã hội ghi nhận Thực trạng điều hành giai đoạn 2012-2016: CSTT NHNN năm qua khái quát mặt sau: Điều hành lãi suất linh hoạt, bám sát mục tiêu bao trùm CSTT, đảm bảo công cụ để neo kỳ vọng lạm phát, ổn định tỷ giá hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Một số thay đổi điều hành lãi suất năm qua tuân thủ nguyên tắc không gây cú sốc thị trường, đảm bảo tính ổn định thực mục tiêu kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế NHNN có đánh giá, nhận diện xác tình hình để có hướng điều hành hợp lý 10 Khi mặt lãi suất cho vay mức cao, có thời điểm vượt 20%/năm, NHNN định phải ổn định lại mặt lãi suất thông qua áp dụng chế kiểm soát lãi suất trực tiếp (quy định trần lãi suất huy động trần lãi suất cho vay) Việc áp dụng trần lãi suất huy động giúp giảm động cạnh tranh không lành mạnh TCTD, hỗ trợ siết chặt kỷ luật thị trường Trong đó, việc quy định trần lãi suất cho vay, đặc biệt lĩnh vực ưu tiên, góp phần gia tăng hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp Bên cạnh ứng biến linh hoạt việc sử dụng công cụ trần lãi suất, mức lãi suất sách có bước chuyển biến theo hướng chủ động, dẫn dắt thị trường điều chỉnh linh hoạt sở bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô tiền tệ thời kỳ Điều góp phần quan trọng vào việc thực thành công nhiệm vụ giảm mặt lãi suất để tháo gỡ khó khăn chi phí vay vốn cho doanh nghiệp, đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ Điều hành tỷ giá ổn định, hỗ trợ tích cực cho cơng tác kiểm sốt, kiềm chế lạm phát Hàng năm, NHNN chủ động công bố định hướng điều hành tỷ giá giao động khoảng 1%-3% năm (mức điều chỉnh không 1% tháng cuối năm 2011, không 2%-3% năm 2012 2013; không 1%-2% năm 2014, không 2% năm 2015, không 1,2% năm 2016) nhằm tăng cường tính minh bạch, định hướng thị trường, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tần suất điều chỉnh tỷ giá giảm dần so với giai đoạn trước Sau lần điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng 9,3%/năm vào tháng 2/2011 (trong bối cảnh thị trường ngoại tệ căng thẳng kéo dài tác động giá vàng giới lạm phát tăng cao), năm tỷ giá điều chỉnh tăng nhẹ qua năm (1%-2%/năm), ngoại trừ năm 2015 sau kiện phá giá đồng Nhân dân tệ Trung Quốc kỳ vọng điều chỉnh tăng lãi suất điều hành Fed 11 Trong trình điều hành, bên cạnh biện pháp trực tiếp cơng bố tỷ giá giao dịch bình qn liên ngân hàng, kỹ thuật can thiệp thị trường, NHNN chủ động phối hợp đồng với công cụ điều tiết tiền tệ để hạn chế tối đa áp lực tác động đến ổn định tỷ giá Theo đó, NHNN trọng điều hành cơng cụ lãi suất, gồm lãi suất nội tệ lãi suất ngoại tệ phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mơ, đảm bảo lợi ích nắm giữ đồng nội tệ, khuyến khích cơng chúng chuyển từ nắm giữ USD sang VND Ngồi ra, NHNN tích cực sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trường mở (OMO) việc điều tiết mức cung tiền cách nhịp nhàng để hỗ trợ đảm bảo khoản hợp lý, nhằm hạn chế dịch chuyển dòng tiền, đặc biệt vào thời điểm tỷ giá có biến động khoản hệ thống dư thừa Tăng cường vai trò quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh đầu vàng, tạo điều kiện cho thị trường hoạt động thơng suốtNHNN nỗ lực việc hồn thiện hành lang pháp lý điều tiết hoạt động kinh doanh đầu vàng, ghi dấu ấn quan trọng việc tham mưu cho Chính phủ ban hành khuôn khổ pháp lý quản lý hoạt động kinh doanh vàng (Nghị định 24/2012/NĐ-CP, ngày 03/04/2012 để thay Nghị định 174 quản lý thị trường vàng) Nghị định 24 tạo lập khuôn khổ pháp lý nhằm tổ chức, xếp lại thị trường vàng, giao cho NHNN cấp phép hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; tổ chức sản xuất vàng miếng; tổ chức xuất vàng nguyên liệu, nhập vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng tổ chức huy động mua, bán vàng miếng Những thay đổi mặt pháp lý đáp ứng thay đổi thực tiễn, tăng cường hiệu quản lý nhà nước, hạn chế tác động bất lợi hoạt động kinh doanh vàng đến CSTT, tỷ giá, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người dân bước tiến quan trọng lộ trình chống vàng hóa kinh tế Trên sở pháp lý ban hành, NHNN đẩy nhanh việc chuyển quan hệ huy động-cho vay vàng sang quan hệ mua, bán vàng thị trường, đấu thầu vàng thông qua việc 12 đạo đẩy nhanh việc tất toán số dư huy động vàng giảm số dư cho vay vốn vàng; giám sát chặt chẽ việc TCTD thực lộ trình tất toán số dư cho vay vốn vàng Nhờ vậy, thị trường vàng ngày vào ổn định, tự điều tiết theo quy luật cung cầu; khơng “cơn sốt” vàng gây bất ổn kinh tế giá vàng giới có biến động, tình trạng “vàng hóa” bước ngăn chặn, qua góp phần ổn định thị trường ngoại hối kinh tế vĩ mô Đến tháng 4/2015, TCTD giảm dần số dư cho vay vàng, dư nợ cho vay vàng toàn hệ thống (giảm 90% so với ngày 30/4/2012) Điều loại bỏ tồn rủi ro liên quan đến biến động giá vàng chấm dứt tình trạng vàng hóa hệ thống TCTD Chính sách tín dụng theo hướng tháo gỡ khó khăn cho khu vực sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ đắc lực chuyển dịch cấu chuyển đổi mơ hình tăng trưởng Tỷ lệ lạm phát kiềm chế, giảm mức thấp Tỷ lệ lạm phát sau tăng cao nửa đầu năm 2011 giảm xuống diễn biến ổn định Cụ thể, từ mức đỉnh 18,13% năm 2011 xuống 6,81% năm 2012, 6,04% năm 2013 2% giai đoạn 2014-2015, riêng năm 2016 4,74% Ngoài ra, tăng trưởng cung tiền tín dụng kể từ năm 2012 đến không tạo áp lực tăng lạm phát thời kỳ trước tập trung hướng vào lĩnh vực sản xuất trọng tâm kinh tế Lãi suất nhanh chóng hạ nhiệt, hỗ trợ hợp lý cho khu vực sản xuất Tính thời điểm tại, mặt lãi suất cho vay trung dài hạn khoảng 47% so với cuối năm 2011 tương đương mức lãi suất giai đoạn 2005-2006 (giai đoạn kinh tế phát triển ổn định), góp phần hỗ trợ giảm chi phí vốn vay doanh nghiệp hộ dân Với nỗ lực công tác điều hành lãi suất, thời gian ngắn, lãi suất cho vay giảm nửa, từ 20%/năm (thậm chí 24%/năm) xuống 9%-11% khoảng 6,5%/năm lĩnh vực ưu tiên 13 Bên cạnh khoản vay với lãi suất thấp, NHNN yêu cầu TCTD đưa lãi suất khoản vay cũ mức 15%/năm sau 13%/năm, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tạo điều kiện giải phóng kênh tín dụng Bên cạnh đó, lãi suất cho vay USD điều hành giảm ổn định theo hướng không để tồn khoảng cách chênh lệch đáng kể với lãi suất cho vay VND, lãi suất cho vay USD ngắn hạn mức 3%-5,5% dài hạn từ 5,5%-6,7% Có thể nói, với mặt lãi suất góp phần làm giảm giá thành sản phẩm, tăng thêm khả cạnh tranh cho sản phẩm doanh nghiệp thị trường bước đầu tháo gỡ hàng tồn kho để chuẩn bị chu kỳ sản xuất Tăng trưởng tín dụng hợp lý, đạt mục tiêu điều hành, phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm Nếu năm 2011, NHNN phải nhanh chóng áp dụng sách chặt chẽ để kiềm chế tốc độ tăng trưởng tín dụng mức cao 30% xuống 14% để hỗ trợ cơng tác kiểm sốt lạm phát, năm 2012 tăng trưởng tín dụng có dấu hiệu "ngưng trệ" ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế, NHNN nhanh chóng thay đổi mục tiêu điều hành theo hướng tăng trưởng tín dụng thận trọng Điều nhằm đáp ứng nhu cầu vốn kinh tế, song phải theo nguyên tắc đảm bảo chất lượng tín dụng, hạn chế phân bổ vốn vào khu vực khơng khuyến khích có nguy gây lạm phát cao tăng trưởng thiếu bền vững tương lai Nhờ đó, tăng trưởng tín dụng có phục hồi qua năm, cụ thể: năm 2012 8,85%; năm 2013 12,51%; năm 2014 14,16%; tháng đầu năm 2015 tăng 7,83% Trong giai đoạn này, tín dụng tăng bình quân khoảng 13%/năm, thấp so với mức tăng bình quân 33,3%/năm giai đoạn 2006-2010, tăng trưởng kinh tế đạt mức hợp lý Ngoài ra, cấu tín dụng có chuyển hướng tích cực sang lĩnh vực ưu tiên theo đạo Chính phủ, tốc độ tăng trưởng tín dụng lĩnh vực ưu tiên giai đoạn 2012–2015 nhìn chung cao so với tốc độ tăng trưởng chung tồn ngành, như: nơng nghiệp nơng thơn có tốc độ tăng trưởng bình qn tín dụng giai đoạn 2011–2014 đạt 14 15%/năm; Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng 20%/năm; Công nghiệp ưu tiên phát triển tốc độ, tăng xấp xỉ 12% Sự chuyển hướng tích cực cấu tín dụng góp phần quan trọng vào việc thực mục tiêu đổi mơ hình tăng trưởng kinh tế Tỷ giá thị trường ngoại hối ổn định góp phần cải thiện cán cân toán tổng thể, tăng dự trữ ngoại hối nhà nước, nâng cao vị đồng tiền Việt Nam, hỗ trợ tích cực cho lộ trình chống la hóa Nhu cầu ngoại tệ hợp lý, hợp pháp doanh nghiệp cá nhân TCTD đáp ứng đầy đủ nguồn ngoại tệ tập trung vào hệ thống TCTD Nếu trước tỷ giá thường xuyên biến động, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý nhà đầu ngồi nước, từ cuối năm 2011 đến nay, điều hành tỷ giá nằm định hướng đạo NHNN Chênh lệch tỷ giá thị thức thị trường tự thu hẹp đáng kể Trong diễn biến thị trường, xáo trộn xuất chủ yếu yếu tố tâm lý nhanh chóng ổn định sau biện pháp đồng NHNN, vị lòng tin vào đồng Việt Nam ngày củng cố Đáng kể tình trạng la hóa giảm mạnh, tỷ lệ tiền gửi ngoại tệ/tổng phương tiện toán giảm từ 30% năm 1990 xuống 15,8% cuối năm 2011, đến khoảng 12%; Cán cân tốn tổng thể, đặc biệt cân thương mại thặng dư trở lại sau nhiều năm nhập siêu; Lượng kiều hối gia tăng mạnh trở lại từ cuối năm 2011; Dự trữ ngoại hối nhà nước gia tăng; NHNN mua lượng lớn ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước, góp phần tăng tiềm lực tài uy tín quốc gia trường quốc tế Bên cạnh đó, diễn biến lạm phát có xu hướng giảm tốc giúp ổn định tâm lý thị trường, kỳ vọng giảm giá VND hạn chế, khắc phục phần tượng găm giữ đầu ngoại tệ giai đoạn trước Những kết từ điều hành NHNN năm qua tích cực Song giai đoạn tới, diễn biến kinh tế quốc tế nước chưa ổn định, dự báo phức tạp khó lường Chính Phủ với Bộ, Ban, ngành 15 cần có nghiên cứu dự báo, sở đề thực sách tài khóa tiền tệ phù hợp, kịp thời thúc đẩy sản xuất kinh doanh, ổn định lạm phát, tỷ giá…góp phần ổn định kinh tế vĩ mô năm qua 16 ... thể, tỷ lệ nhập siêu từ Trung Quốc tổng xuất Việt Nam sang Trung Quốc giai đoạn 2012- 2016 ước khoảng 161%, giai đoạn 2006-2010 190,41% giai đoạn 2001-2005 52,69% Tổng quan tình hình lạm phát Việt. .. lệ nhập siêu từ Trung Quốc tổng xuất Việt Nam sang Trung Quốc mức cao Tuy nhiên, tính trung bình theo giai đoạn năm thấy tỷ lệ giai đoạn 2012- 2016 thấp giai đoạn trước 2006-2010 cao giai đoạn. .. phần cải thiện cán cân thương mại Việt Nam Giai đoạn 2012- 2016, nhập Việt Nam trung bình tăng 14,36%/ năm, thấp hẳn giai đoạn (2001-2010) Tuy nhiên, giai đoạn 2012- 2016, cải thiện cán cân thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý kinh tế về tình hình xuất nhập khẩu, lạm phát, tỷ giá của việt nam trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2016, Quản lý kinh tế về tình hình xuất nhập khẩu, lạm phát, tỷ giá của việt nam trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay