Văn học thiếu nhi với giáo dục đạo đức cho trẻ lứa tuổi mầm non (2014)

69 45 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 10:24

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRẦN NGỌC ÁNH VĂN HỌC THIẾU NHI VỚI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO TRẺ LỨA TUỔI MẦM NON KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Văn học trẻ em Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: ThS TRẦN THỊ MINH HÀ NỘI - 2014 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới Th.S Trần Thị Minh - người tận tình giúp đỡ tơi q trình nghiêm cứu hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tơi xim chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành khố luận tốt nghiệp Hà Nội, tháng năm 2014 Sinh viên Trần Ngọc Ánh Trần Ngọc Ánh Lớp K36B -Mầm Non Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Những số liệu kết nghiên cứu khố luận hồn tồn trung thực Đề tài chưa công bố cơng trình khoa học khác Hà Nội, tháng năm 2014 Sinh viên Trần Ngọc Ánh Trần Ngọc Ánh Lớp K36B -Mầm Non Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học MỤC LỤC [ MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề 3 Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu 6 Bố cục khoá luận NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Những yếu tố tâm lý trẻ mầm non có liên quan đến việc tiếp nhận tác phẩm văn học 1.1.1 Đặc điểm xúc cảm, tình cảm trẻ mầm non 1.1.2 Đặc điểm tư nhận thức trẻ mầm non 1.2 Cơ sở giáo dục học 10 1.2.1 Mục tiêu nhiệm vụ giáo dục trẻ trường mầm non 10 1.2.2 Vấn đề giáo dục đạo đức cho trẻ mầm non 12 1.2.3 Ý nghĩa giáo dục đạo đức cho trẻ mầm non 13 1.2.4 Nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mầm non 13 1.2.4.1.Giáo dục lòng nhân (tình thƣơng) với nhân tố sơ đẳng lòng yêu nƣớc 14 1.2.4.2 Giáo dục quan hệ bạn bè, xây dựng lớp học đoàn kết thân 14 1.2.4.3.Giáo dục quy tắc lễ phép văn hố, đức tính tốt 15 1.2.5 Nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho trẻ mầm non 16 1.2.6 Các phương pháp giáo dục đạo đức cho trẻ mầm non thông qua tác phẩm văn học 17 Trần Ngọc Ánh Lớp K36B -Mầm Non Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học 1.2.6.1 Phƣơng pháp sử dụng tác phẩm văn học thiếu nhi để tác động vào mặt tình cảm trẻ 18 1.2.6.2 Phƣơng pháp sử dụng gƣơng đạo đức tác phẩm văn học để trẻ noi theo 18 1.2.6.3 Phƣơng pháp khen chê mực gắn với tác phẩm văn học 19 1.3 Cơ sở ngữ văn 20 1.3.1 Vai trò tác phẩm văn học giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non 20 1.3.2 Một số đặc trưng văn học phù hợp với việc giáo dục đạo đức cho trẻ mầm non 23 1.3.2.1 Ngắn gọn rõ ràng 23 1.3.2.2 Nghệ thuật văn học dành cho trẻ mầm non thƣờng không cầu kỳ, phức tạp 25 1.3.2.3 Mỗi tác phẩm văn họcthiếu nhi học đạo đức sâu sắc nhƣng lại gần gũi, giúp trẻ hiểu rõ ràng 26 1.3.3 Đặc điểm tiếp nhận văn học trẻ mẫu giáo 27 1.3.3.1 Trẻ em lứa tuổi mầm non giàu cảm xúc tình cảm 27 1.3.3.2 Trí tƣởng tƣợng phong phú bay bổng 27 1.3.3.3 Tƣ hình tƣợng 28 Chương NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA VĂN HỌC THIẾU NHI ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO TRẺ LỨA TUỔI MẦM NON 30 2.1 Văn học thiếu nhi góp phần phát triển tình cảm cho trẻ lứa tuổi mầm non 30 2.1.1 Văn học giúp trẻ hiểu tình u thương gắn bó với ông bà, cha mẹ, anh chị em 31 2.1.2 Văn học giúp trẻ bày tỏ tình cảm thích hợp với người xung quanh: thầy cô, bạn bè người lao động 41 Trần Ngọc Ánh Lớp K36B -Mầm Non Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học 2.1.3 Văn học góp phần khơi gợi trẻ tình u quê hương đất nước 45 2.2 Văn học thiếu nhi góp phần giáo dục trẻ mầm non thái độ hành vi cách ứng xử có văn hoá 50 2.1.1 Văn học giúp trẻ biết cảm thông chia sẻ với hồn cảnh khó khăn 50 2.2.2 Văn học giúp trẻ biết quy tắc hành vi thói quen ứng xử có văn hố, hình thành trẻ phẩm chất đạo đức tốt đẹp 53 2.2.3.Văn học giúp trẻ biết nâng niu trân trọng sản phẩm lao động người làm 56 KẾTLUẬN …………………………………………………………………61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 Trần Ngọc Ánh Lớp K36B -Mầm Non Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Chúng ta thường nói:“Trẻ em hơm nay, giới ngày mai”.Trẻ em niềm hạnh phúc gia đình, tương lai dân tộc Trẻ em hôm công dân giới mai sau Bảo vệ chăm sóc trẻ em trách nhiệm tồn Đảng, tồn dân tồn xã hội.Vì vậy, quan tâm đến giáo dục đạo đức cho người Việt Nam từ độ tuổi mầm non nhiệm vụ quan trọng hàng đầu góp phần hình thành tảng nhân cách người Cũng vì: “Tiên học lễ, hậu học văn” Các em tới trường học đâu có đơn học tri thức, học phép toán cộng trừ, nhân chia, hay chữ a, b, c,… Mà em học cách làm người, học cách làm bé ngoan, bé giỏi, bé lời, Để đảm bảo cho trẻ có tảng đạo đức vững cho lớp học sau giai đoạn mầm non trẻ cần đặc biệt quan tâm Giáo dục đạo đức có ảnh hưởng to lớn tới mặt giáo dục khác Mặt khác, trẻ thơ việc hình thành dấu ấn ban đầu có ý nghĩa to lớn mầm mống đạo đức sau em Chẳng mà Macarencô - nhà giáo dục Xô Viết vĩ đại nói: “Những khơng có trẻ năm tuổi sau khó hình thành hình thành nhân cách ban đầu lệch lạc giáo dục lại khó khăn” Có thể thấy rằng: quan tâm đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển, sách hàng đầu Đảng nhà nước ta Có nhiều cách khác nhau, nhiều hình thức, phương tiện khác để giáo dục đạo đức cho trẻ lứa tuổi Mầm non Trong đó, hiệu thơng qua đường sư phạm tác phẩm văn học thiếu nhi Đó tác phẩm gần gũi với đời sống tinh thần trẻ, bồi bổ tư tưởng, tình cảm, đem đến tươi mát suy nghĩ em, đưa em đến với giá trị đạo đức tốt đẹp Trần Ngọc Ánh Lớp K36B -Mầm Non Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học Văn học thiếu nhi văn học nói chung, loại hình nghệ thuật độc đáo, nghệ thuật ngơn từ, đóng vai trò quan trọng việc phát triển toàn diện nhân cách trẻ Đến với văn học, trẻ sống giới riêng mình, giới hấp dẫn, lạ với xúc cảm tình cảm sáng hồn nhiên Văn học khơng góp phần mở rộng nhận thức cho trẻ giới môi trường xung quanh mà góp phần làm giàu tâm hồn, hướng trẻ đến tình cảm đạo đức tốt đẹp mà khó loại hình nghệ thuật có Sớm tiếp xúc với văn học, trẻ thơ học biết điều tốt đẹp cách ứng xử người với người, người với thiên nhiên, vạn vật xung quanh Từ đó, trẻ có thái độ đắn với tốt, xấu, biết yêu điều hay lẽ phải văn chương sống Văn học góp phần giáo dục cho trẻ tình cảm tốt đẹp cha mẹ, thầy cô, bạn bè người xung quanh Thực chất văn học dạy em tập làm người - người chân có ích cho sống, cho xã hội Như ơng cha ta nói: Uốn từ thuở non Dạy từ thuở thơ ngây Kho tàng văn học dành cho trẻ em lứa tuổi mầm non phong phú đa dạng số lượng thể loại, bao gồm tác phẩm dân gian, sáng tác tác giả nước Mỗi tác phẩm thể loại khác đem đến cho trẻ học đạo đức sâu sắc Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu nghiên cứu sâu ảnh hưởng văn học thiếu nhi giáo dục đạo đức cho trẻ mầm non Trên thực tế, vấn đề chưa giáo quan tâm mức dù mục đích giáo dục đạo đức cho trẻ cô giáo đặt Xuất phát từ lý thân cô mầm non tương lai, lựa chọn nghiên cứu đề tài: Văn học thiếu nhi với giáo dục đạo đức cho trẻ lứa tuổi mầm non để triển khai khóa luận tốt nghiệp Trần Ngọc Ánh Lớp K36B -Mầm Non Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học Lịch sử nghiên cứu vấn đề Văn học trẻ em hay văn học thiếu nhi hiểu theo nghĩa hẹp, gồm tác phẩm văn học phổ cập khoa học dành riêng cho em Trên giới, từ lâu xuất tác phẩm văn học viết cho thiếu nhi Đã có nhiều tác phẩm sáng tác cho em trở thành tác phẩm kinh điển văn học nhân loại, như: Truyện cổ An-đéc-xen, truyện kể Pe-rôn, tiểu thuyết Khơng gia đình Héc-tơ Ma-lơ Với dân tộc, văn học cho em có nét riêng Tuy nhiên, tác phẩm hay gặp điểm hướng mục đích nhân văn, hướng tới thiện, đẹp sống Ở Việt Nam, từ đầu kỷ XX bắt đầu xuất tác phẩm văn học viết cho thiếu nhi, phải sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, văn học thiếu nhi thức hình thành Và với mục đích giáo dục đạo đức cho em, văn học thiếu nhi đã, phát triển hồn thiện chuyển văn học nói chung.Vấn đề giáo dục đạo đức cho trẻ mầm non nói chung đặc biệt giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua tác phẩm văn học nói riêng số nhà giáo dục người cầm bút sáng tác cho em quan tâm nghiên cứu Trên giới, có số nhà giáo dục kinh điển quan tâm đến vấn đề giáo dục đạo đức cho trẻ mầm non thông qua tác phẩm văn học như: N.Krupxkcaia, Uxôra (Nga) S.Avranov, I.Kotova (Bun - ga - ri) Ở Việt Nam, vấn đề giáo dục đạo đức cho người từ thuở ấu thơ trọng Nhấn mạnh đến nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho trẻ qua thơ, truyện, tác giả Nguyễn Thu Thuỷ Giáo dục trẻ mẫu giáo qua truyện thơ khẳng định giá trị tác phẩm văn học nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho trẻ: “Thông qua nhân vật tác phẩm văn học, trẻ nhận thức khái niệm đạo đức, trẻ bộc lộ tình cảm đạo đức mức nhân vật lấy làm học cho việc cư xử mình” [ 11, 51] Trần Ngọc Ánh Lớp K36B -Mầm Non Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học Trong giáo trình Phƣơng pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học, tác giả Hà Nguyễn Kim Giang nhấn mạnh: “Có thể nói, ấn tượng trẻ thu năm tháng đời qua tác phẩm văn học sâu sắc, nhiều ấn tượng lưu giữ tình cảm, ý thức suốt đời người Trẻ em nhạy cảm với nội dung giáo dục đạo đức tác phẩm văn học ( ) Giáo dục đạo đức mặt quan trọng phát triển nhân cách” [2, 18] Cũng đứng quan điểm này, nhà nghiên cứu văn học thiếu nhi Lã Thị Bắc Lý chuyên luận Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ Mầm non có viết: “Bằng cách hay cách khác, văn học ln người hướng người tới tình cảm tốt đẹp Văn học thiếu nhi vậy, sáng tác cho em phản ánh tốt, đẹp, nhằm giáo dục lòng nhân cho em ( ) Giáo dục lòng nhân sở hàng đầu giúp trẻ xác lập mối quan hệ tích cực với mơi trường xung quanh sống để từ trẻ phát triển nhân cách cách tồn diện” [7, 42] Khơng nhà nghiên cứu, thân người cầm bút trực tiếp sáng tác cho thiếu nhi đề cao vai trò văn học giáo dục đạo đức cho trẻ qua ý kiến bàn luận sâu sắc Trần Hoài Dương - nhà văn suốt đời dành tâm huyết cho văn học thiếu nhi Việt Nam tâm niệm: “Tôi chắt lọc từ sống ngổn ngang bề bộn tinh tuý nhất, ngần Để viết cho em Tôi đến với văn học thiếu nhi thứ Đạo Viết để đem lại lòng yêu thương vẻ đẹp tuyệt vời văn chương cho trẻ nhỏ Tôi hi vọng trang viết không dành riêng cho em đọc mà cho tất muốn có giây phút sống bình n giới trắng đẹp thánh thiện” [9] Nhà thơ Ngơ Qn Miện có giây phút trăn trở: “Văn học thiếu nhi khiến cho đứa trẻ từ thính giả thụ động biến thành người Trần Ngọc Ánh Lớp K36B -Mầm Non Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học văn học khắc sâu tâm trí trẻ Ý thức giáo dục trẻ bảo vệ thiên nhiên thể rõ qua thơ Hoa kết trái tác giả Thu Hà: Hoa cà tim tím Hoa mƣớp vàng vàng Hoa lựu chói chang Đỏ nhƣ đốm lửa Hoa vừng nho nhỏ Hoa đỗ xinh xinh Hoa mận trắng tinh Rung rinh trƣớc gió Này bạn nhỏ Đừng hái hoa tƣơi Hoa yêu ngƣời Nên hoa kết trái Mở đầu tác phẩm, tác giả vẽ trước mắt trẻ thơ tranh thiên nhiên với muôn màu sắc hoa rực rỡ Mỗi lồi hoa khoe màu sắc khác quà đẹp đẽ mà thiên nhiên dành tặng cho người Chính mà kết thúc thơ lời dặn chân tình dễ thương, hoa đẹp thế, hoa kết trái cho đời, bạn nhỏ đừng hái hoa tươi để hoa luôn làm đẹp cho sống Và đâu có tình u với thiên nhiên, văn học dạy em biết yêu vật gần gũi, thân thương hàng ngày xung quanh bé Bài thơ Đàn gà Phạm Hổ miêu tả gà đáng yêu ngộ nghĩnh làm sao: Mƣời trứng tròn Mẹ gà ấp ủ Mƣời gà Hôm đủ Trần Ngọc Ánh 49 Lớp K36B -Mầm Non Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học Lòng trắng, lòng đỏ Thành mỏ thành chân Cái mỏ tí hon Cái chân bé xíu Lơng vàng mát dịu Mắt đen sáng ngời Ơi gà Ta yêu lắm! Từ “mười trứng tròn” đùm bọc “ấp ủ” gà mẹ, mười gà “ra đủ” Hình ảnh “Lòng đỏ lòng trắng/ Thành mỏ thành chân” khơng cung cấp cho trẻ kiến thức môi trường xung quanh mà cho em thấy tình u tha thiết nhà thơ dành cho giới loài vật Dưới mắt trẻ thơ gà đáng yêu quá! Chúng lon ton chạy sân với mỏ tí hon, chân bé xíu, lơng vàng óng đôi mắt đen Phải yêu mến trẻ thơ biết nhường Phạm Hổ viết nên vần thơ ngộ nghĩnh, đáng yêu Có thể nói, tác phẩm văn học thiếu nhi viết thiên nhiên, loài vật, quê hương đất nước tranh đầy màu sắc tạo nên trẻ rung động sâu xa, tạo hội cho trẻ hồ vào vẻ đẹp để thưởng thức bảo vệ Những trang văn thơ mộc mạc giản dị vài ba nét miêu tả chân thực phần giúp cho em hiểu quê hương truyền cho em niềm tự hào dân tộc sâu sắc 2.2 Văn học thiếu nhi góp phần giáo dục trẻ mầm non thái độ hành vi cách ứng xử có văn hố 2.1.1 Văn học giúp trẻ biết cảm thơng chia sẻ với hồn cảnh khó khăn Thế giới tạo văn học nghệ thuật từ xưa đến nay, từ văn học dân gian văn học đại giới mà người ln Trần Ngọc Ánh 50 Lớp K36B -Mầm Non Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học đấu tranh để chống lại lực thù địch bao gồm thiên nhiên người để khẳng định sức mạnh, khẳng định quyền năng, khát vọng làm người mãnh liệt cao đẹp Có thể nói, tình u thương người, quan tâm tới thân phận người quan tâm hàng đầu, nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật hầu hết tác phẩm viết cho thiếu nhi tương thân, tương vốn truyền thống quý báu dân tộc ta Truyền thống cần phải truyền lại cho hệ giữ gìn phát huy Việc lưu giữ truyền thống tốt đẹp khơng dạy trẻ qua tác phẩm văn học Văn học cho trẻ em lứa tuổi mầm non thể rõ nét lòng nhân mà người viết muốn gửi đến em Lòng nhân thể tác phẩm cao siêu, mà biểu cụ thể, đời thường, gần gũi với trẻ thơ Đó tình cảm u thương người với người, cảm thơng, chia sẻ giúp đỡ giàu tình nhân Văn học làm cho tâm hồn em biết rung động nhiều hơn, biết xúc cảm nhiều Đến với văn học, trái tim em biết thổn thức, sống nhân vật để tự hoà nhập tự nhiên vào suy nghĩ, vào nếp sống em Chính điều giúp cho em biết quan tâm tới người xung quanh để chia sẻ, để yêu thương, để gắn bó Những học cho em đưa vào câu chuyện, thơ tự nhiên mà lý thú Bài thơ Khi mẹ vắng nhà Trần Đăng Khoa thơ xúc động, thể rõ nét quan tâm bé thơ muốn san sẻ bớt lo âu, mêt nhọc mà mẹ phải gánh vác: Khi mẹ vắng nhà, em luộc khoai Khi mẹ vắng nhà, em chị giã gạo Khi mẹ vắng nhà, em thổi cơm Khi mẹ vắng nhà, em nhổ cỏ vƣờn Khi mẹ vắng nhà, em quét sân quét cổng ( ) Trần Ngọc Ánh 51 Lớp K36B -Mầm Non Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học Mẹ bảo em: Dạo ngoan thế! - Không mẹ ơi! Con ngoan đâu Áo mẹ mƣa bạc màu Đầu mẹ nắng cháy tóc Mẹ ngày đêm khó nhọc Con chƣa ngoan, chƣa ngoan! Bằng biện pháp điệp câu, tác giả muốn nhấn mạnh công việc lặp lặp lại mà cậu bé làm hàng ngày để giúp mẹ cuối lại từ chối nhận lời khen từ mẹ, cho thấy em yêu mẹ biết nhường Tình yêu mẹ trở thành động lực sức mạnh để em giúp đỡ mẹ nhiều việc tốt: từ nấu cơm, giã gạo, tới nhổ cỏ, quét sân, Truyện Thêm sức chiến đấu Võ Quảng học sâu sắc cảm thông, chia sẻ với người xung quanh gặp khó khăn, hoạn nạn Truyện kể Sóc nhỏ muốn chuyển nhà sang sông bị Cáo gian ác cho nước chảy làm chìm đò Cáo lại lừa Sóc lên bờ rời bến với số đồ đạc Sóc Nghe thấy tiếng kêu Sóc người muốn giúp đỡ bắt Cáo xảo quyệt, lấy lại đồ cho Sóc sơng rộng sâu người bất lực Hiểu đầu đuôi câu chuyện, Chèo Bẻo bay lên liên tục vặt túm lông đầu Cáo, Gõ Kiến bay tới dùng mỏ rút nút đò cho nước chảy vào đò khiến Cáo phải gấp rút chống đò vào bờ trả lại đồ cho Sóc Như vậy, trước hồn cảnh khó khăn Sóc, Chèo Bẻo Gõ Kiến nhanh trí phối hợp để giúp đỡ Sóc Đó gương tốt cho trẻ noi theo Hay truyện Chú vịt tốt bụng, nhặt lẵng hoa đẹp, lấy bơng hoa đó, chia cho tất người gặp khó khăn cần giúp đỡ Để có vườn hoa đẹp người dành tặng q cho chia sẻ bạn mèo Trần Ngọc Ánh 52 Lớp K36B -Mầm Non Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học nhận ra: “ Bây hiểu, giúp đỡ người khác chẳng việc ngốc nghếch cả.” Đó giúp đỡ đàn chó, bác gấu, gà trống dũng cảm, thông minh thỏ bị cáo gian ác cướp nhà câu chuyện Cáo, thỏ gà trống Sự giúp đỡ, chia sẻ trước khó khăn lồi vật học giúp bé biết chia sẻ người xung quanh Đó học sâu sắc đồng cảm mà trẻ nhắc nhở trước bước vào sống Cứ vậy, văn học mở cho em học chia sẻ yêu thương Những học hành trang chuẩn bị cho bé bước vào sống người, với tính nhân văn cao Qua thơ, câu chuyện hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu, gần với tư trẻ thơ, văn học thiếu nhi thật thu hút trẻ tới tình cảm cao đẹp, dòng cảm xúc rung động tinh tế 2.2.2 Văn học giúp trẻ biết đƣợc quy tắc hành vi thói quen ứng xử có văn hố, hình thành trẻ phẩm chất đạo đức tốt đẹp Một nhiệm vụ quan trọng văn học giáo dục cho trẻ thói quen văn hố sống Không cho em hiểu đúng, sai mà văn học nguồn động lực, thơi thúc hình thành trẻ thói quen cách ứng xử có văn hố người Mỗi tác phẩm viết cho thiếu nhi mang nội dung gần gũi, hành vi đỗi đơn giản đơn giản ấy, không giáo dục từ thuở nhỏ, khó sửa lại sau Với chức phản ánh sống, văn học không cung cấp tri thức, giúp trẻ hiểu biết mơi trường xung quanh mà giúp em hiểu mối quan hệ xã hội Từ đó, trẻ học phép đối nhân xử Trần Ngọc Ánh 53 Lớp K36B -Mầm Non Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học đời Đó hành vi buổi đầu giao tiếp thơ Lời chào trƣớc mà nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn nhắn nhủ em: Đi đến nơi Lời chào trƣớc Lời chào dẫn bƣớc Chẳng sợ lạc nhà Lời chào kết bạn Con đƣờng bớt xa Lời chào hoa Nở từ lòng tốt Là gió mát Buổi sáng đầu ngày Nhƣ bàn tay Chân tình cởi mở Ai có Chẳng nặng bao Bạn đâu Nhớ mang theo nhé! Bài thơ dạy cho em biết chào hỏi tham gia giao tiếp, lời chào hoa, việc tốt làm đẹp cho đời Văn học nghệ thuật ngôn từ Văn học phản ánh đẹp sống khêu gợi người sáng tạo ngôn ngữ, dạy trẻ biết dùng lời hay ý đẹp để giao tiếp sống hàng ngày, dạy trẻ biết xin lỗi mắc lỗi, giúp đỡ phải biết cảm ơn Bài thơ Xin lỗi (Nguyễn Thị Chung), mang đến cho trẻ học gần gũi Bằng biện pháp nhân hoá, tác giả đưa trẻ vào tình hấp dẫn, giúp trẻ ghi nhớ sâu sắc học cho lời xin lỗi: Trần Ngọc Ánh 54 Lớp K36B -Mầm Non Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học Vịt vội vã đâu Dẫm phải chân bạn gà Nâu bên hè Vịt nhớ xin lỗi bạn nghe! Chớ đừng lặng lẽ bỏ bạn buồn Cũng viết hành vi văn hoá đẹp, nhà thơ Nguyễn Thị Chung có Cảm ơn dành cho bé Bài thơ nói Thỏ học làm rơi bút chì vào học vẽ, Thỏ buồn muốn khóc, thấy bạn vậy, Sóc cho Thỏ dùng chung hộp bút màu với Được bạn giúp đỡ, Thỏ vẽ nên tranh đẹp cô giáo khen Cảm phục trước chia sẻ, giúp đỡ Sóc, Thỏ lên thành lời: Thỏ buồn muốn khóc Ngồi bên cạnh Sóc Thấy bạn buồn thƣơng Sóc đƣa hộp chì sang “Thỏ ơi! Dùng chung nhé!” Lại đến học vẽ Thỏ cảm động đứng lên: “Mình cảm ơn bạn Sóc” Đồng hành với hành vi văn hoá đẹp, tác giả Thu Hà có Hoa kết trái Bằng nét bút miêu tả cụ thể vườn hoa rực rỡ sắc màu, Thu Hà giúp em cảm nhận vẻ đẹp lộng lẫy, tươi tốt mảnh vườn với nhiều lồi hoa đẹp để từ giáo dục em biết yêu quý bảo vệ thiên nhiên: Này bạn nhỏ Đừng hái hoa tƣơi Hoa yêu ngƣời Nên hoa kết trái Trần Ngọc Ánh 55 Lớp K36B -Mầm Non Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học Tác phẩm văn học thiếu nhi không nêu lên hay, đẹp mà vạch ra, rõ cho trẻ thấy chưa hay, chưa đẹp để làm bật đúng, tốt Đó phương pháp dùng biện pháp đối lập hình tượng để trẻ tự soi mình, tự rút học sâu sắc cho thân Hình thức giáo dục minh chứng câu chuyện Trống Choai mặt trời (Thuỳ Dương) Trống Choai kiêu căng ngạo mạn tự cho giỏi Chú cho nhờ có tiếng gáy có bình minh coi thường người xung quanh Đến không gáy nữa, mặt trời mọc, thấy thật xấu hổ Truyện dạy cho em phải biết ứng xử cho đúng, phảibiết khiêm tốn, trước người xung quanh Tác phẩm văn học dù thể loại bắt nguồn từ sống, phản ánh giới thực sáng tạo người nghệ sĩ Trẻ độ tuổi mầm non học làm người, cần dạy trẻ vấn đề đạo đức người, từ xây dựng trẻ vẻ đẹp nhân cách Trẻ muốn thành người, trước tiên phải học lễ ông cha ta quan niệm: “Tiên học lễ, hậu học văn” Với ý nghĩa đó, văn học thiếu nhi hướng trẻ tới giá trị đạo đức cao mà người hướng tới Đó phải biết thói quen ứng xử lễ độ phù hợp với người khác nhau: với người phải kính trọng lễ phép, với người phải nhường nhịn, có lỗi phải biết nhận lỗi, giúp đỡ phải biết cảm ơn bé ngoan 2.2.3.Văn học giúp trẻ biết nâng niu trân trọng sản phẩm lao động ngƣời làm Nhà văn Nga vĩ đại L.N Tơnxtơi nhận định rằng: “Tất mà đứa trẻ có sau trở thành người lớn thu nhận thời kì thơ ấu” Thực vậy, để góp phần hình thành phát triển hồn thiện nhân cách trẻ, văn học đóng vai trò vơ quan trọng Ngồi học làm người, cách ứng xử mối quan hệ giao tiếp, văn học dạy cho Trần Ngọc Ánh 56 Lớp K36B -Mầm Non Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học em biết cơng lao người lao động để từ trẻ biết nâng niu, quý trọng sản phẩm lao động người làm Ca dao Việt Nam nói lên cực nhọc, lam lũ người nông dân không quản nắng mưa để làm hạt gạo nhắn nhủ người: Ai bƣng bát cơm đầy Dẻo thơm hạt đắng cay muôn phần Bài thơ Hạt gạo làng ta Trần Đăng Khoa lần lại cho em biết để làm hạt gạo, người nông dân phải chịu bao vất vả, nhọc nhằn Sinh lớn lên vùng nông thôn, Trần Đăng Khoa cảm hiểu sâu sắc đắng cay mà người nông dân phải gánh chịu trình làm hạt gạo Anh nâng niu tự hào sản phẩm quê hương mình: Em vui em hát Hạt vàng làng ta Bài thơ viết với cảm xúc mạnh mẽ, cảm thơng, thương xót, lòng biết ơn người lao động Bằng hình ảnh so sánh đối lập: “Nước nấu/ Chết cá cờ/ Cua ngoi lên bờ/ Mẹ em xuống cấy, ” tác giả nói lên nỗi cực, lam lũ người nơng dân phải chịu để làm hạt gạo thật đáng quý Xuyên suốt thơ hình ảnh hạt gạo ví “hạt vàng làng ta” Đó niềm tự hào sản phẩm lao động kết tinh từ nỗi nhọc nhằn, vất vả người nông dân với khắc nghiệt thiên nhiên, bom đạn kẻ thù Bài thơ giống ca hình tượng hạt gạo gắn với hình ảnh người nông dân Việt Nam hậu, anh hùng Từ đó, hình thành em thái độ biết trân trọng sản phẩm lao động người, nhỏ bé phải đổ mồ hơi, xương máu có Bài thơ Cái bát xinh xinh Thanh Hoà miêu tả bát xinh xinh làm quà cho bé lại ẩn chứa lời dạy sâu sắc lòng biết ơn đối Trần Ngọc Ánh 57 Lớp K36B -Mầm Non Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học với cơng nhân khơng quản khó khăn để tạo sản phẩm đẹp cho đời: Từ bùn đất sét Qua bàn tay cha Qua bàn tay mẹ Thành bát hoa Nâng niu bé giữ Mỗi bữa hàng ngày Công cha, công mẹ Bé cầm tay Từ bùn đất sét với bao mồ hôi nước mắt cha, mẹ, cô công nhân làm nên bát xinh cho em Vì em phải biết ơn trân trọng, giữ gìn sản phẩm Qua thơ, em khơng biết chất liệu làm nên bát mà từ giáo dục bé tình u người lao động bé thêm yêu lao động Còn nhắc tới cô thợ dệt với vải lụa màu để may cho em áo xinh, mẹ dạy em phải biết ơn, phải biết thương người thợ ấy: Cô thợ dệt Dệt vải hoa Cô thợ may May thành áo Mẹ cháu bảo Phải biết ơn Phải biết thƣơng Các cô thợ (Các thợ - Thy Ngọc) Cùng hình ảnh vải lụa màu đẹp xinh, hình cầu gắn với công sức cô công nhân xây dựng lên thật Trần Ngọc Ánh 58 Lớp K36B -Mầm Non Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học đẹp qua thơ Thái Hoàng Linh Bài thơ nhẹ nhàng nhắc nhở bé, phải biết q trọng cầu, công sức nhiều cô công nhân xây dựng: Trên dòng sơng trắng Cây cầu dựng lên Nhân dân bên Tàu xe chạy Tu tu xe lửa Xình xịch qua cầu Khách ngồi tàu Đồn ngƣời Từng ngƣời hớn hở Nhìn cầu dài Tấm tắc khen tài Công nhân xây dựng (Chiếc cầu - Thái Hoàng Linh) Bên cạnh thơ câu chuyện hấp dẫn có ý nghĩa giáo dục trẻ biết trân trọng sản phẩm lao động người Ví dụ, nghe kể truyện Thần sắt, em làm quen với công cụ lao động cày, cuốc, dao, rựa, Những cơng cụ giúp cho anh nơng dân chặt rừng, phát nương làm rẫy, làm nên nhà thật đẹp: “Anh nông dân lấy sắt làm cày, cuốc, dao, rựa Anh lấy dao đốn to làm nhà thật rộng rãi, đẹp đẽ Anh cuốc đất gieo lúa Khi đến mùa thu hoạch bơng lúa vàng óng Từ đó, nhờ có sắt làm ăn chăm sống anh trở nên sung sướng.” Qua phần phân tích trên, thấy văn học công cụ “thanh cao đắc lực” (lời Thạch Lam) góp phần giáo dục đạo đức hình Trần Ngọc Ánh 59 Lớp K36B -Mầm Non Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học thành phát triển nhân cách cho trẻ Không dạy em tri thức thơ câu chuyện dạy cho em biết yêu, biết quý vật mà ta tưởng chừng vơ tri vơ giác chúng sản phẩm kết tinh sức lao động người * Tiểu kết Giáo dục đạo đức từ lứa tuổi mầm non nhiệm vụ vô quan trọng để trẻ phát triển nhân cách cách tồn diện, làm sở chosự hình thành nhân cách bền vững sau Để tiến hành giáo dục đạo đức cho trẻ có nhiều cách khác sử dụng tác phẩm văn học thiếu nhi đường hiệu Bởi trẻ mầm non có đặc thù tâm lý riêng, đời sống tình cảm cho phối hoạt động, tư trực quan hình tượng chủ yếu Các tác phẩm văn học ăn tinh thần khơng thể thiếu trẻ Các hình tượng nghệ thuật văn học thiếu nhi giúp trẻ hiểu tình cảm yêu thương, gắn bó với ơng bà, cha mẹ, anh chị em gia đình Qua đó, làm phát triển trẻ phẩm chất đạo đức tốt đẹp như: yêu thương, đùm bọc sẻ chia với người thân thích Cũng thông qua tác phẩm văn học, trẻ biết bày tỏ tình cảm đắn, với người xung quanh, tình cảm với thầy cơ, bạn bè người lao động Từ đó, hình thành trẻ tình cảm tốt đẹp tình đồn kết, lòng biết ơn, kính trọng thầy người lao động Bằng ngôn từ, văn học thiếu nhi vẽ nên tranh miêu tả vẻ đẹp thiên nhiên phong phú nhằm khơi gợi trẻ tình yêu với quê hương đất nước Mỗi tác phẩm văn học khơng mang đến cho trẻ hình ảnh đẹp giới bao la rộng lớn với nguồn tri thức phong phú, mà học đạo đức làm người nhẹ nhàng sâu sắc Trần Ngọc Ánh 60 Lớp K36B -Mầm Non Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học KẾT LUẬN Giáo dục đạo đức cho trẻ mầm non nhiệm vụ vô quan trọng toàn nghiệp giáo dục người xã hội chủ nghĩa Việc hình thành sở phẩm chất đạo đức người phải bắt đầu từ lứa tuổi mầm non Giáo dục mầm non khâu đầu tiên, gốc rễ để đào tạo nhân cách người Giáo dục mầm non có nhiệm vụ hình thành cho trẻ sở ban đầu nhân cách người tạo tiền đề cho phát triển sau Sự phát triển đạo đức trẻ trường mầm non phần lớn phụ thuộc vào kết việc thực trình giáo dục đạo đức thông qua tác phẩm văn học Các tác phẩm văn học thiếu nhi có vai trò quan trọng việc hình thành, phát triển nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ Văn học giáo dục trẻ tình cảm đạo đức tốt đẹp, giúp trẻ hiểu tình cảm u thương gắn bó với ông bà, cha mẹ, anh chị em gia đình Văn học khơi dậy trẻ tình yêu với quê hương, đất nước, giáo dục trẻ thái độ, hành vi có văn hóa: biết cảm thơng, chia sẻ với người xung quanh, biết nâng niu, trân trọng người lao động sản phẩm lao động người làm ra… Tất sản phẩm tảng nhân cách bền vững sau Như vậy, ý nghĩa văn học giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non vô to lớn Văn học giúp cho việc hình thành phát triển nhân cách trẻ cách tồn diện.Sẽ thiệt thòi cho đứa trẻ không thường xuyên tiếp xúc vớivăn học Chính vậy, cần đưa văn học nghệ thuật ngôn từ đến với trẻ sớm, chí từ trẻ chào đời, lời ru câu chuyện.Với hướng dẫn cô giáo, trẻ nghe, học tác phẩm văn học, học làm người học trẻ lớn dần theo năm tháng, suốt đời Trần Ngọc Ánh 61 Lớp K36B -Mầm Non Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học Qua nghiên cứu thực tiễn, thấy tác phẩm văn học thiếu nhi dựng lên mẫu mực hành vi đạo đức gần gũi với phát triển trẻ Tuy nhiên, cô giáo mầm non chưa nhận thức đắn tầm quan trọng tác phẩm văn học thiếu nhi việc giáo dục đạo đức cho trẻ, chất lượng giáo dục chưa cao Các cô chủ yếu quan tâm đến giáo dục đạo đức cho trẻ qua tác phẩm văn học thiếu nhi thực chuyên đề lễ giáo, có đồn kiểm tra, phải dự Mặc dù bước đầu cô giáo tiến hành lựa chọn để giảng dạy tác phẩm văn học ngồi chương trình, song đa số tác phẩm chưa đạt yêu cầu nội dung hình thức Để đạt mục tiêu giáo dục: “Giàu lòng thương, biết quan tâm nhường nhịn người gần gũi (bố mẹ, bạn bè, cô giáo,…) thật lễ phép, mạnh dạn, hồn hiên” vai trò cô giáo vô quan trọng Cô giáo mầm non người giao trách nhiệm giáo dục trẻ - người cơng dân tí hon đất nước, hình thành cho trẻ sở phẩm chất đạo đức người xã hội chủ nghĩa Vì vậy, cô giáo phải người yêu văn học, hiểu tác phẩm văn học thiếu nhi để từ truyền tải tới em hay, đẹp mà tác giả văn học gửi gắm Cô giáo phải biết lựa chọn tác phẩm văn học thiếu nhi gần gũi, phù hợp với đời sống tâm hồn trẻ Đối với trẻ mầm non, giáo gương đạo đức tốt đẹp để trẻ tin yêu học theo Tình cảm, thái độ giáo với người xung quanh, với quê hương, đất nước hình ảnh trực quan cụ thể, sống động trẻ Trần Ngọc Ánh 62 Lớp K36B -Mầm Non Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Thanh Âm - Trịnh Dân - Nguyễn Thị Hoà - Đinh Văn Văng (2003), Giáo dục học mầm non, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội Hà Nguyễn Kim Giang (2007), Phƣơng pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Cơng Hồn (2006), Giá trị đạo đức giáo dục giá trị đạo đức cho trẻ lứa tuổi mầm non, Nxb Đại học Sư phạm Lê Thu Hương (2008), Tuyển chọn trò chơi, hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề, Nxb Giáo dục Lã Thị Bắc Lý (2008), Văn học trẻ em, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội Lã Thị Bắc Lý - Lê Thị Ánh Tuyết (2009), Phƣơng pháp cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học, Nxb Giáo dục Lã Thị Bắc Lý (2012), Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non, Nxb Đại học Sư phạm .Trag báo Nhân Đạo đời sống ngày 04 – 12 -2013 Nhiều tác giả (2002), Bách khoa thƣ Văn học thiếu nhi Việt Nam, Nxb Từ điển Bách Khoa 10 Trần Đức Ngôn - TS Dương Thu Hương (2009), Văn học thiếu nhi Việt Nam, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội 11 Nguyễn Thu Thuỷ (2000), Giáo dục trẻ mẫu giáo qua truyện thơ, Nxb Giáo dục 12 Nguyễn Ánh Tuyết (Chủ biên) - Nguyễn Như Mai - Đinh Kim Thoa (2003), Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non (Từ lọt lòng đến tuổi), Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội 13 Nguyễn Ánh Tuyết (2012), Giáo dục hành vi văn hoá cho trẻ dƣới tuổi, Nxb Đại học Sư phạm Trần Ngọc Ánh 63 Lớp K36B -Mầm Non ... tiêu nhi m vụ giáo dục trẻ trường mầm non 10 1.2.2 Vấn đề giáo dục đạo đức cho trẻ mầm non 12 1.2.3 Ý nghĩa giáo dục đạo đức cho trẻ mầm non 13 1.2.4 Nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mầm. .. CỦA VĂN HỌC THIẾU NHI ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO TRẺ LỨA TUỔI MẦM NON 30 2.1 Văn học thiếu nhi góp phần phát triển tình cảm cho trẻ lứa tuổi mầm non 30 2.1.1 Văn học giúp trẻ. .. dù mục đích giáo dục đạo đức cho trẻ cô giáo đặt Xuất phát từ lý thân cô mầm non tương lai, lựa chọn nghiên cứu đề tài: Văn học thiếu nhi với giáo dục đạo đức cho trẻ lứa tuổi mầm non để triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn học thiếu nhi với giáo dục đạo đức cho trẻ lứa tuổi mầm non (2014) , Văn học thiếu nhi với giáo dục đạo đức cho trẻ lứa tuổi mầm non (2014)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay