Hình thành biểu tượng hình dạng không gian của vật thể cho tre 5 6 tuổi thông qua hoạt động góc (2014)

47 13 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 10:24

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ THÙY DUNG HÌNH THÀNH BIỂU TƢỢNG HÌNH DẠNG KHƠNG GIAN CỦA VẬT THỂ CHO TRẺ – TUỔI THƠNG QUA HOẠT ĐỘNG GĨC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phƣơng pháp dạy học Toán Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS NGUYỄN THỊ HƢƠNG HÀ NỘI - 2014 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo, thạc sĩ Nguyễn Thị Hƣơng, giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hồn thành khóa luận Những ý kiến giúp em tìm cách tốt để giải vấn đề khó khăn Em xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu giáo viên trường mầm non Xuân Hòa, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giúp đỡ em thực đề tài Do thời gian có hạn nên đề tài khơng tránh khỏi hạn chế thiếu sót Em mong tiếp tục nhận đóng góp thầy bạn để khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Thùy Dung LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể cho trẻ - tuổi thông qua hoạt động góc” kết mà tơi trực tiếp nghiên cứu, tìm hiểu được, thơng qua hai đợt thực tập năm cuối Trong q trình nghiên cứu, tơi có sử dụng tài liệu số tác giả khác Tuy nhiên, sở để tơi rút vấn đề cần tìm hiểu đề tài Đây kết riêng cá nhân tơi, hồn tồn khơng trùng khớp với kết tác giả khác Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Hà Nội, tháng năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Thùy Dung MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: Cơ sở lí luận sở thực tiễn 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Đặc điểm tâm lý nhận thức trẻ - tuổi 1.1.2 Định hướng hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể cho trẻ - tuổi 1.1.3 Hoạt động góc 14 1.2 Cơ sở thực tiễn 24 1.2.1 Mục đích điều tra 24 1.2.2 Nội dung điều tra 24 1.2.3 Phương pháp điều tra 24 1.2.4 Kết điều tra 25 Chƣơng 2: Hình thành biểu tƣợng hình dạng khơng gian vật thể cho trẻ - tuổi thông qua hoạt động góc 28 2.1 Ý nghĩa việc hình thành biểu tượng tốn thơng qua hoạt động góc 28 2.2 Tổ chức hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể cho trẻ - tuổi thông qua hoạt động góc 28 2.2.1 Hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể thơng qua hoạt động góc xây dựng 28 2.2.2 Hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể thơng qua hoạt động góc nghệ thuật 32 2.2.3 Hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể thơng qua hoạt động góc học tập 35 2.2.4 Hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể thơng qua hoạt động góc phân vai 36 2.2.5 Hình thành biểu tượng hình dạng không gian vật thể thông qua hoạt động góc thiên nhiên 37 2.3 Một số biện pháp hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể thơng qua hoạt động góc 37 KẾT LUẬN 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giáo dục mầm non mắt xích hệ thống giáo dục Quốc dân Trong báo cáo giám sát toàn cầu giáo dục năm 2005, UNESCO có đánh giá: “những năm đầu sống giai đoạn chủ yếu phát triển trí tuệ, nhân cách hành vi”; “bằng chứng cho thấy việc chăm sóc giáo dục trẻ trước tuổi học có liên quan đến việc phát triển nhận thức xã hội tốt hơn” Nhà giáo dục Xô viết A.S.Makarenko khẳng định: Những sở việc giáo dục trẻ hình thành từ trước tuổi lên Những điều dạy cho trẻ thời kì chiếm tới 90% tiến trình giáo dục trẻ Về sau việc giáo dục đào tạo người tiếp tục lúc lúc bắt đầu nếm quả, nụ hoa thời vun trồng năm Như vậy, giáo dục Mầm non đặt móng ban đầu cho việc giáo dục hình thành phát triển nhân cách trẻ em Việc hình thành biểu tượng tốn học sơ đẳng cho trẻ có vai trò quan trọng giáo dục tồn diện (trí dục, đức dục, thể dục, mỹ dục, giáo dục lao động) cho trẻ: Việc hình thành biểu tượng tốn góp phần hình thành phát triển hoạt động nhận thức cho trẻ, hình thành khả nhận thức giới xung quanh giúp trẻ tìm liên hệ biểu tượng toán với giới xung quanh hình thành rèn luyện thao tác tư duy, phát triển ngôn ngữ cho trẻ, phát triển thúc đẩy trình tâm lý…Các biểu tượng tốn học hình thành cho trẻ thơng qua trình tổ chức cho trẻ hoạt động nhiều hình thức cá nhân, tổ, nhóm, tập thể với phương tiện khác nhau: vẽ, cắt, nặn, xé dán, xếp hình, phân chia nhóm phân loại đồ vật…Những hình thức phương tiện hoạt động góp phần giáo dục cho trẻ ý thức tổ chức kỷ luật, tính kiên trì lòng ham hiểu biết, sáng tạo, biết đồn kết giúp đỡ …hình thành ý thức tập thể cộng đồng Các biểu tượng toán học hình thành cho trẻ khơng giúp trẻ biết thưởng thức đẹp mà biết tạo đẹp Để hình thành biểu tượng tốn học cho trẻ, ngồi học có chủ đích, cần dạy học hoạt động khơng chủ đích, có hoạt động góc như: góc thiên nhiên, góc đóng vai, góc học tập, góc xây dựng, góc nghệ thuật Qua hoạt động này, sẽ: đa dạng hóa hình thức cho trẻ mẫu giáo làm quen với toán; đảm bảo nguyên tắc “học đôi với hành, giáo dục gắn liền với sống”; tạo điều kiện để củng cố làm sâu sắc kiến thức, kỹ mà trẻ học hoạt động học tốn có chủ đích; góp phần hình thành cho trẻ kỹ thói quen vận dụng điều học vào tình huống, hoàn cảnh khác sống; giúp trẻ thấy ý nghĩa kiến thức toán học kỹ nhận biết học sống thực tế hàng ngày Thực tế dạy học trường mầm non cho thấy, giáo viên chưa trọng nhiều vào việc hình thành biểu tượng hình dạng không gian vật thể hoạt động góc Vì thế, kiến thức tốn học sơ đẳng hình thành trẻ chưa củng cố rèn luyện thường xuyên, việc ôn luyện cho trẻ chưa mang lại hiệu cao Bản thân sinh viên ngành giáo dục mầm non - giáo viên tương lai, tơi nhận thấy việc nghiên cứu dạy học hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể thơng qua hoạt động góc giúp tơi có hiểu biết cách tổ chức hoạt động vui chơi, học tập cho trẻ, để trẻ “chơi để học, học để chơi” Từ đó, tơi có thêm kinh nghiệm quý báu, phục vụ cho việc giảng dạy sau này.Vì vậy, tơi định lựa chọn đề tài “Hình thành biểu tượng hình dạng không gian vật thể cho trẻ - tuổi thơng qua hoạt động góc” 2 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài tìm hiểu việc hình thành biểu tượng hình dạng không gian vật thể cho trẻ - tuổi qua hoạt động góc Từ đó, đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể cho trẻ Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận đặc điểm tâm sinh lý nhận thức trẻ - tuổi - Nghiên cứu sở lý luận định hướng hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian cho trẻ - tuổi - Nghiên cứu sở lý luận hoạt động góc việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ - Tìm hiểu thực trạng dạy học hình dạng khơng gian qua hoạt động góc cho trẻ - tuổi - Xây dựng hoạt động hình thành biểu tượng hình dạng không gian cho trẻ - tuổi qua hoạt động góc - Đề xuất số biện pháp hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian cho trẻ - tuổi qua hoạt động góc Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài trình hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể qua hoạt động góc 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu trẻ - tuổi lớp tuổi A ; tuổi B; tuổi C; tuổi D trường mầm non Xuân Hòa, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý luận - Phương pháp điều tra - Phương pháp quan sát - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm Cấu trúc khóa luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung khóa luận gồm: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận thực tiễn 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Đặc điểm tâm lý nhận thức trẻ - tuổi 1.1.2 Định hướng hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể cho trẻ - tuổi 1.1.3 Hoạt động góc 1.2 Cơ sở thực tiễn Chƣơng 2: Hình thành biểu tƣợng hình dạng khơng gian vật thể cho trẻ - tuổi thông qua hoạt động góc 2.1 Ý nghĩa việc hình thành biểu tượng tốn thơng qua hoạt động góc 2.2 Tổ chức hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể cho trẻ - tuổi thông qua hoạt động góc 2.2.1 Hình thành biểu tượng hình dạng không gian vật thể thông qua hoạt động góc xây dựng 2.2.2 Hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể thơng qua hoạt động góc nghệ thuật 2.2.3 Hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể thơng qua hoạt động góc học tập 2.2.4 Hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể thơng qua hoạt động góc phân vai 2.2.5 Hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể thơng qua hoạt động góc thiên nhiên 2.3 Một số biện pháp hình thành biểu tượng hình dạng không gian vật thể cho trẻ - tuổi thơng qua hoạt động góc Chƣơng 2: Hình thành biểu tƣợng hình dạng khơng gian vật thể cho trẻ - tuổi thông qua hoạt động góc 2.1 Ý nghĩa việc hình thành biểu tƣợng tốn thơng qua hoạt động góc Hoạt động góc hoạt động diễn hàng ngày trường mầm non, tổ chức xen kẽ hoạt động có chủ đích trường mầm non Hoạt động góc thực cách nhẹ nhàng giống trẻ tham gia vào trò chơi Từ đó, giáo viên tích hợp cách nhẹ nhàng biểu tượng tốn, mơn học khác cho trẻ * Ý nghĩa Giúp trẻ khám phá, tìm hiểu sống xã hội, thiên nhiên xung quanh trẻ, cách ứng xử người với người sống hàng ngày Hoạt động góc đóng vai trò quan trọng việc hình thành kỹ năng, kinh nghiệm sống cho trẻ Hoạt động góc điều kiện tốt để trẻ củng cố, ôn luyện kiến thức cũ tiếp thu kiến thức cách nhẹ nhàng sâu sắc Hoạt động góc góp phần phát triển lực nhận biết, lực học tập, góp phần giáo dục tồn diện nhân cách cho trẻ 2.2 Tổ chức hình thành biểu tƣợng hình dạng khơng gian vật thể cho trẻ - tuổi thơng qua hoạt động góc 2.2.1 Hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể thơng qua hoạt động góc xây dựng a Tổ chức hoạt động góc xây dựng để dạy trẻ gọi tên, nhận dạng hình dạng, khối 28 Ví dụ 1: Giáo viên yêu cầu trẻ chọn hình theo mẫu, góc xây dựng: “Con chọn cho đồ vật có hình giống với hình này?” (Cơ đưa hình tròn, trẻ chọn bánh xe có hình tròn giáo viên u cầu trẻ gọi tên hình) “Con có biết hình khơng?” Ví dụ 2: Giáo viên nói tên số hình yêu cầu trẻ tìm hình gọi tên: “Bạn gấu Bơng có số hình đẹp, hình tròn, hình tam giác, hình vng, hình chữ nhật Bạn giỏi tìm giúp bạn gấu Bơng đồ vật có góc xây dựng giống với hình khơng?” (Trẻ thực yêu cầu cô, trẻ chọn hình, giáo viên u cầu trẻ giơ lên nói tên hình) “Con chọn nhiều đồ vật đẹp, viên gạch chọn có hình gì?” (hình vng) “Miếng gỗ có hình gì?” (Hình chữ nhật) Do trẻ mầm non, hoạt động chủ đạo hoạt động vui chơi nên việc hình thành biểu tượng hình phẳng khơng thực tiết học mà hoạt động góc Đó tập củng cố mang lại hiệu cao, như: Yêu cầu trẻ xây nhà, làm giếng nước… Trước trẻ thực hiện, giáo viên hỏi ý tưởng trẻ hỏi hình mà trẻ sử dụng cơng trình hình gì? Trong hoạt động góc, giáo viên cần tổ chức hoạt động động, sử dụng tình để hướng trẻ tới kiến thức cần củng cố Ví dụ 3: Góc xây dựng giáo viên hỏi: “Viên gạch giống hình mà học? Bây tìm cho hình giống với hình viên gạch.” 29 Ví dụ 4: Cơ đặt lên bàn hình, chia lớp thành đội đội bàn, cho đội thi tìm vật góc xây dựng có dạng giống với hình đặt bàn Trẻ mẫu giáo lớn nắm số tính chất sơ đẳng hình học phẳng Với khối, trẻ biết phân biệt khối như: Khối cầu, khối trụ, khối chữ nhật theo khối mẫu gọi tên khối Việc hình thành biểu tượng hình dạng cho trẻ mẫu giáo lớn cần hướng vào hoạt động góc xây dựng nhằm củng cố, ơn luyện kiến thức, kỹ mà trẻ thu lớp Ví dụ 5: Cơ đặt lên bàn hình khối yêu cầu trẻ gọi tên khối b Tổ chức hoạt động góc xây dựng để rèn kỹ thể hình dạng, khối Giáo viên hướng dẫn trẻ tạo hình, khối đồ vật có góc xây dựng Ví dụ 1: Cơ cho trẻ tạo hình tròn, hình vng, hình chữ nhật, hình tam giác từ hoa, viên gạch từ lắp ghép Ví dụ 2: Cơ cho trẻ xếp khối tam giác để tạo thành khối vuông, xếp khối vuông để tạo thành khối chữ nhật, xếp viên gạch để tạo thành hình vng, khối vng lớn c Tổ chức hoạt động góc xây dựng để dạy trẻ sử dụng hình học tạo đồ vật Trong trình tổ chức hoạt động góc cho trẻ, giáo viên khuyến khích trẻ sử dụng khối trò chơi Cơ hướng dẫn trẻ lắp ghép khối để tạo thành ô tô, nhà với kiểu dáng đa dạng khác Khi chơi, kết hợp hỏi tên khối để trẻ trả lời Ví dụ 1: - “Con xếp đồ vật gì?” (ơ tơ) - “Con xếp đầu tơ khối gì?” (Khối vng) - “Con thấy khối vng có đặc điểm gì?” 30 Ví dụ 2: Những đồ lắp ghép, xếp hình, xây dựng… “Các ghép hình sau thành đồ vật u thích nhé!” Cơ xếp mẫu cho trẻ quan sát: “Cô ghép em búp bê ạ! Bây xếp hình mà thích nhé!” (Cô gợi ý, hướng dẫn trẻ ghép) 31 Khi hướng dẫn trẻ chơi, giáo viên cần nói tên gọi hình, hướng trẻ tới tri giác hình phẳng để củng cố đặc điểm hình Qua hình thành trẻ biểu tượng phong phú hình dạng 2.2.2 Hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể thơng qua hoạt động góc nghệ thuật Góc nghệ thuật gồm hoạt động tạo hình (vẽ, nặn, xé, dán, chắp ghép…), hoạt động âm nhạc múa, hát, biểu diễn, sử dụng loại nhạc cụ (trống cơm, mõ, gõ đệm, xắc xô…) a Hoạt động nặn: Khi tham gia hoạt động nặn, trẻ nặn đồ vật Từ đó, trẻ nhận biết hình khối trẻ gọi tên, nhận biết, nhận dạng Trong chủ đề gia đình, giáo viên hình thành biểu tượng hình dạng cho trẻ cách đưa yêu cầu trẻ, như: “Các nặn cho cô bàn hỏi trẻ mặt bàn có dạng hình gì? Chân bàn nặn nào?” Trước yêu cầu đó, trẻ phải xác định trẻ định nặn mặt bàn có hình gì, chân bàn nặn nào, để hoàn thành bàn theo yêu cầu cô Khi nặn, trẻ nhận khối cầu nặn nào, khối vuông khối chữ nhật nặn nào? Muốn nặn khối cầu trẻ phải xoay tròn đất nặn lòng bàn tay, bao quanh khối cầu đường cong; nặn khối vng trẻ nhận thấy khối vng có mặt, mặt có kích thước Từ hình trẻ nặn gợi ý, hướng dẫn trẻ tạo thành đồ vật mà trẻ thích Ví dụ 1: Trẻ muốn nặn cam, cô hỏi trẻ: - “Quả cam có hình gì?” - “Muốn nặn hình tròn phải nặn nào?” Sau gợi ý cho trẻ nặn lá, cuống cho cam qua câu hỏi: 32 - “Con thấy cuống cam có hình gì?” -“ Con định nặn cuống cam nào?” - “Con thấy cam giống hình gì?” - “Bây dạy nặn cam nhé!” Ví dụ 2: -“ Các nặn em bé nhé!” - “Con thấy đầu em bé có dạng hình gì?” - “Con nặn thân em bé hình gì?” - “Tay chân em bé nặn nào?” Qua trẻ biết ghép khối cầu, khối trụ tròn to hai khối trụ tròn nhỏ ngắn, hai khối trụ tròn nhỏ dài để tạo thành em búp bê Ví dụ 3: Khi trẻ nặn ô tô, trẻ phải biết nặn đầu ô tô khối vuông, thùng xe khối chữ nhật, bánh xe khối có dạng hình tròn b Hoạt động vẽ Khi cho trẻ tham gia hoạt động vẽ, cô cho trẻ vẽ yêu cầu trẻ gọi tên hình trẻ vẽ, hỏi trẻ đặc điểm hình Ví dụ: - “Con vẽ hình gì?” - “Hình có đặc điểm gì?” - “Con thấy hình vng hình chữ nhật có đặc điểm giống khác nhau?” Từ hình biết, cô yêu cầu trẻ vẽ đồ vật mà trẻ u thích hỏi trẻ xem đồ vật giống với hình mà trẻ biết c Hoạt động xé dán Khi tham gia xé dán, cô cho trẻ xé dán hình trẻ biết cho trẻ chắp ghép để tạo hình, đồ vật mà trẻ thích 33 Ví dụ 1: Trong chủ đề giao thông, cô giáo yêu cầu trẻ xé, dán đèn tín hiệu giao thong Từ đó, trẻ biết xé biển dán đèn báo hình chữ nhật đèn báo có hình tròn với ba màu xanh, đỏ, vàng Ví dụ 2: Khi dán đồn tàu, trẻ phải biết đầu tàu hình gì, cần hình chữ nhật để làm toa tàu, cần hình tròn để làm bánh xe tàu, cần hình vng để làm cửa sổ Sau đó, cho trẻ nhắc lại đặc điểm hình cho trẻ xé dán đồn tàu Ví dụ 3: Trẻ cắt dán người thân gia đình Cơ hỏi ý tưởng trẻ: “Con cắt khn mặt hình gì?” (Từ hướng dẫn trẻ chắp ghép hình với để tạo thành tranh) d Hoạt động âm nhạc: Qua việc sử dụng nhạc cụ, hình thành, củng cố kiến thức tên gọi, khuôn dạng, đặc điểm yếu tố hình, khối cho trẻ Ví dụ 1: Khi sử dụng trống cơm, xắc xơ, cho trẻ quan sát, khảo sát tay hỏi trẻ xem chúng có dạng hình, khối - “Con thấy trống cơm có dạng hình khối gì?” (Khối hình trụ) - “Các thấy xắc xơ có dạng hình gì?” (Hình tròn) Bên cạnh đó, dạy trẻ thơ, câu thơ, hát giúp trẻ nhận biết hình, khối Các hát, thơ giáo viên sưu tầm sáng tác lời nhạc hát quen thuộc sáng tác hồn tồn để dạy cho trẻ Ví dụ 2: Bài thơ: “Đố hình” “Hình có nét cong Giống ông trăng rằm trung thu cháu? Một nhà có bốn anh em Bằng hỏi tên hình gì?” 34 Bài hát: Dựa nhạc “Tập đếm”, cô sáng tác lời sau: “Mời bạn đây, ta đứng cho thật nào! Mời bạn giơ cao, cho hình tròn Một với hai, hai thêm hai bốn Có bốn cạnh Hãy đốn xem hình gì? Hình ba cạnh thật xinh xinh Hãy đốn xem hình gì?” 2.2.3 Hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể thơng qua hoạt động góc học tập Góc học tập góc trẻ tái tạo lại trẻ học tiết học, trẻ sử dụng trò chơi học tập, thẻ chữ, số để củng cố lại kiến thức học Trong góc học tập, trẻ xem tranh, truyện, làm sách, album ảnh… Để hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể cho trẻ qua hoạt động góc, từ đồ dùng học tập có góc học tập, hướng ý trẻ vào hình dạng mà trẻ quan sát để giúp trẻ củng cố, ôn luyện kiến thức mà trẻ học đặc điểm hình giúp trẻ khắc sâu kiến thức Cơ sưu tầm tự sáng tác để kể cho trẻ nghe câu chuyện hình, khối Qua đó, trẻ nhớ tên gọi, đặc điểm hình, khối Ví dụ 1: Cơ trò chuyện với trẻ - “Các bạn xem truyện vậy?” - “Quyển truyện có hình gì?” - “Hãy tìm giúp truyện có hình vng?” - “Các bạn thấy trò chơi đơ-mi-nơ có đặc điểm gì?” Ví dụ 2: Cơ chuẩn bị số hình cắt sẵn có vẽ hình đó, u cầu trẻ dán hình vào vị trí có Ví dụ 3: Cơ kể chuyện: “Hình đẹp nhất”, “Cuộc chạy đua hình”, “Ý nghĩa hình” Qua câu chuyện này, trẻ nhớ đặc điểm hình Ví dụ: Hình tròn: tròn, lăn 35 Hình vng: khơng lăn được, cạnh Hình chữ nhật: không lăn được, cạnh, cạnh dài dài nhau, cạnh ngắn dài (Qua đoạn miêu tả hình chữ nhật “Cái dài ngắn, vào ra, khấp kha khấp khểnh”) Hình tam giác: khơng lăn được, có cạnh Điều quan trọng là: trẻ thấy ý nghĩa hình, giúp trẻ có sở quan trọng để nhận biết hình dạng khơng gian vật thể 2.2.4 Hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể thơng qua hoạt động góc phân vai Góc phân vai góc trẻ tham gia vào nhân vật mà trẻ u thích, làm cơng việc mà trẻ muốn Giáo viên hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể qua hoạt động góc xây dựng cách: Cơ đưa u cầu với trẻ cô gợi ý để hướng ý trẻ vào việc hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian cho trẻ; tạo tình để trẻ nói hình dạng, nhận biết hình dạng tạo hình dạng mà u cầu hình mà trẻ cần dùng Ví dụ 1: Trẻ chơi làm bác nấu ăn đồ ăn đĩa, cô đến hỏi trẻ - “Các bác làm vậy?” - “Các bác cắt giò chả à?” - “Các bác định cắt thành miếng?” - “Các bác cắt thành hình gì?” - “Tơi muốn đĩa chả cắt thành hình vng, bác cắt hộ nhé?” - “Các bác bày dưa vào đĩa có hình ạ?” - “Tơi muốn đĩa dưa bàn tơi hình vng, bác bày dưa vào đĩa hình vng khơng ạ?” Ví dụ 2: Trẻ chơi trò “Bán hàng” 36 Một bạn đóng vai người mua hàng đến hỏi người bán hàng câu hỏi sau: - “Tôi muốn mua rau bắp cải, bác có biết rau bắp cải có hình khơng?” - “Bác ơi! Tơi muốn mua đậu, cà chua Bác ơi, đậu có hình ạ? Quả cà chua có hình ạ?” 2.2.5 Hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể thơng qua hoạt động góc thiên nhiên Khi trẻ tham gia chơi góc thiên nhiên, hỏi trẻ để trẻ nhận biết hình dạng có góc Ví dụ: Cơ dẫn trẻ chăm sóc vườn hoa góc thiên nhiên, trò chuyện với trẻ: Giáo viên: “Bây tưới hoa cho vườn hoa nhé! Cơ có bình tưới, thấy bình có hình gì?” “Một số bạn nhổ cỏ bồn hoa nhé, bồn hoa to, có biết bồn hoa có hình dạng khơng?” “Trong vườn hoa có nhiều loài hoa lá, quan sát xem bơng hoa, có dạng hình nhé!” 2.3 Một số biện pháp hình thành biểu tƣợng hình dạng không gian vật thể thông qua hoạt động góc - Các trường mầm non cần đầu tư sở vật chất làm phong phú hoạt động góc: Trước học hỏi sáng tạo ngày cao trẻ đòi hỏi dụng cụ dạy học, đồ dùng, đồ chơi cần nâng cấp, đổi làm phong phú thêm để tạo điều kiện cho trẻ hoạt động cách tích cực phát huy tính sáng tạo trẻ tham gia hoạt động góc Các đồ chơi cần đảm bảo phù hợp với trẻ, màu sắc bắt mắt, đảm bảo an toàn cho trẻ 37 - Giáo viên mầm non cần thiết kế hoạt động đa dạng góc: Hoạt động góc hoạt động mà nhiều trẻ thích tham gia Vì vậy, giáo viên cần phải tạo hoạt động đa dạng, phong phú góc để đáp ứng nhu cầu chơi khám phá trẻ Nội dung góc cần mở rộng để phát huy tính sáng tạo trẻ tham gia hoạt động - Giáo viên cần tăng cường cho trẻ hoạt động góc: Bên cạnh hoạt động lắp ghép, xây dựng, xếp…Trong hoạt động góc, giáo viên cho trẻ hoạt động góc sau tiết học toán, để giúp trẻ củng cố, luyện tập kiến thức kỹ vừa học Giáo viên phải hướng ý trẻ vào nội dung cần ôn luyện, củng cố - Giáo viên kiến thức, kinh nghiệm sống, ý thức nghề nghiệp cần làm phong phú thêm đồ dùng góc để hoạt động thêm sinh động, hấp dẫn với trẻ Điều có ý nghĩa sư phạm (giáo viên tận dụng phế liệu để làm đồ dùng, tham gia hoạt động thi làm đồ dùng,…) - Giáo viên cần xác định rõ mục tiêu, định hướng ý trẻ tham gia vào hoạt động góc để hình thành, củng cố, khắc sâu biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể - Khi tổ chức hoạt động góc để hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian cho trẻ, giáo viên nên tiến hành theo bước sau: + Xác định mục tiêu, nội dung dạy học + Xác định hoạt động góc để dạy học nội dung + Chuẩn bị đồ dùng cho góc + Thiết kế hoạt động góc (cần có kết hợp hoạt động góc với nhau) + Tổ chức hoạt động góc + Kiểm tra, đánh giá hoạt động góc 38 KẾT LUẬN Cho trẻ làm quen với biểu tượng tốn có vị trí đặc biệt quan trọng việc giáo dục trí tuệ cho trẻ mẫu giáo Nó đặt móng cho phát triển tư duy, lực nhận biết trẻ, góp phần vào phát triển toàn diện nhân cách chuẩn bị cho trẻ đến trường phổ thơng Việc hình thành biểu tượng tốn cho trẻ mẫu giáo vơ quan trọng cần thiết Tiết học “Làm quen với tốn” khơng giúp hình thành biểu tượng sơ đẳng trẻ mà giúp trẻ mở rộng hiểu biết mơi trường xung quanh Trong tiết học hình thành biểu tượng tốn, ngồi việc lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp, giáo viên biết vận dụng tốt hoạt động góc hiệu đạt cao Đối với đề tài “Hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể cho trẻ - tuổi thơng qua hoạt động góc”, tơi sâu nghiên cứu việc tìm hiểu hoạt động góc: góc xây dựng, góc học tập, góc phân vai, góc nghệ thuật, góc thiên nhiên Tơi tiến hành tìm hiểu thực trạng việc vận dụng hoạt động góc để hình thành biểu tượng hình dạng không gian vật thể cho trẻ 5-6 tuổi trường mầm non để thấy thuận lợi, khó khăn đưa cách vận dụng hoạt động góc vào việc hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể cho trẻ - tuổi Qua đó, tơi xin đề xuất số biện pháp để góp phần nâng cao hiệu việc sử dụng hoạt động góc hình thành biểu tượng tốn học cho trẻ Chọn nghiên cứu đề tài “Hình thành biểu tượng hình dạng không gian vật thể cho trẻ - tuổi thơng qua hoạt động góc”, tơi muốn góp phần nâng cao hiệu việc hình thành biểu tượng toán cho trẻ, tạo tiền đề vững cho việc học toán trẻ sau Nhưng thời gian nghiên cứu hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô bạn để đề tài nghiên cứu tơi hồn thiện 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Thanh Âm, Giáo dục học mầm non, Nxb Đại học Sư phạm, 2007 Lê Thị Thu Phương, Hướng dẫn tổ chức thực hoạt động giáo dục trường mầm non theo chủ đề, Nxb Giáo dục, 2009 Lê Thị Huệ - Trần Thị Hương - Phạm Thị Tâm, Thiết kế hoạt động học có chủ đích, hoạt động góc hoạt động trời trường mầm non, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2009 Đỗ Thị Minh Liên, Phương pháp hình thành biểu tượng tốn học sơ đẳng cho trẻ mầm non, Nxb Đại học Sư phạm, 2008 Đỗ Thị Minh Liên, Lý luận phương pháp hình thành biểu tượng tốn học sơ đẳng cho trẻ mầm non, Nxb Đại học Sư phạm, 2011 Đinh Thị Nhung, Tốn phương pháp hình thành biểu tượng toán học cho trẻ mầm non (quyển 1, 2, 3), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006 Nguyễn Ánh Tuyết, Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non, Nxb Đại học Sư phạm, 2007 Nguyễn Ánh Tuyết, Giáo dục học mầm non - Những vấn đề lí luận thực tiễn, Nxb Đại học Sư phạm, 2005 www.mamnon.com 40 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Về việc tổ chức hình thành biểu tƣợng tốn học cho trẻ 5-6 tuổi thơng qua hoạt động góc) Bạn vui lòng trả lời câu hỏi sau việc đánh dấu X vào ô trống phương án bạn cho viết câu trả lời vào dòng kẻ có sẵn Kết từ phiếu điều tra mang tính chất tham khảo Xin trân trọng cảm ơn! Câu 1: Theo bạn, hoạt động sau hoạt động giúp việc hình thành biểu tƣợng hình dạng khơng gian vật thể cho trẻ đạt hiệu cao?  Tiết học làm quen với toán  B Hoạt động ngoại khóa  C Hoạt động góc  D Hoạt động khác Câu 2: Theo bạn, việc hình thành biểu tƣợng hình dạng khơng gian vật thể cho trẻ thơng qua hoạt động góc đóng vai trò nhƣ nào?  A Rất quan trọng  B Quan trọng  C Bình thường  D Không quan trọng Câu 3: Theo bạn, nội dung sau nội dung đƣợc hình thành chủ yếu qua hoạt động góc?  A Tập hợp, số lượng, số  B Hình dạng khơng gian  C Kích thước vật thể  D Định hướng không gian thời gian 41 Câu 4: Theo bạn, việc hình thành biểu tƣợng hình dạng khơng gian vật thể cho trẻ thơng qua hoạt động góc có thuận lợi gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 5: Theo bạn, việc hình thành biểu tƣợng hình dạng khơng gian vật thể cho trẻ thông qua hoạt động góc có khó khăn gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 42 ... Hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể thơng qua hoạt động góc học tập 2.2.4 Hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể thơng qua hoạt động góc phân vai 2.2 .5 Hình thành biểu. .. 35 2.2.4 Hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể thơng qua hoạt động góc phân vai 36 2.2 .5 Hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian vật thể thơng qua hoạt động góc. .. hình dạng khơng gian qua hoạt động góc cho trẻ - tuổi - Xây dựng hoạt động hình thành biểu tượng hình dạng khơng gian cho trẻ - tuổi qua hoạt động góc - Đề xuất số biện pháp hình thành biểu tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình thành biểu tượng hình dạng không gian của vật thể cho tre 5 6 tuổi thông qua hoạt động góc (2014) , Hình thành biểu tượng hình dạng không gian của vật thể cho tre 5 6 tuổi thông qua hoạt động góc (2014)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay