Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi thông qua dạy học chủ đề bản thân (2014)

70 19 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 10:24

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRẦN THỊ THÙY GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ - TUỔI THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non Người hướng dẫn khoa học TS PHẠM QUANG TIỆP HÀ NỘI, 2014 LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới thầy giáo TS.Phạm Quang Tiệp người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình nghiên cứu thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn BGH, thầy giáo, cô giáo khoa GDTH Trường ĐHSP Hà Nội tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho em suốt trình học tập trường Mặc dù em cố gắng để hồn thành tốt khóa luận với điều kiện, thời gian nghiên cứu vốn kiến thức hạn chế nên khơng tránh khỏi sai sót Em mong nhận đóng góp ý kiến q thầy để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2014 SVTH Trần Thị Thùy LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn tận tình thầy giáo TS Phạm Quang Tiệp Những kiến thức khóa luận là: trung thực, rõ ràng, chưa công bố cơng trình nghiên cứu Nếu sai tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Hà Nội ngày 05 tháng 05 năm 2014 SVTH Trần Thị Thùy MỤC LỤC MỞ ĐẦU ý chọn đề tài M c đ ch nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu khách thể nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Nhiệm v nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Giả thuyết khoa học NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ L LUẬN CỦA VIỆC GIÁO DỤC K NĂNG SỐNG CHO TRẺ - TUỔI THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN Kĩ sống vấn đề giáo d c kĩ sống cho trẻ - tuổi Bản chất đặc điểm kĩ sống Bản chất kĩ sống Đặc điểm kĩ sống Phân loại kĩ sống Cách phân loại xuất phát từ lĩnh vực sức khỏe (WHO) 2.2.Cách phân loại UNESCO 2.3.Cách phân loại tổ chức Quỹ nhi đồng iên hợp quốc (UNICEF) 2.4 Cách phân loại khác: 11 Khái niệm giáo d c kĩ sống 16 Cách thức giáo d c kĩ sống cho trẻ mầm non 16 Đặc điểm trẻ - tuổi 17 Đặc điểm sinh lý trẻ - tuổi 17 2.2 Đặc điểm tâm lý trẻ - tuổi 18 1.2.2.1 Sự phát triển cảm giác, tri giác 18 1.2.2.2 Đặc điểm phát triển tr nhớ 18 2.2.3 Đặc điểm phát triển tư 19 2.2.4 Đặc điểm phát triển tr tưởng tượng 19 2.2.5 Vui chơi hoạt động chủ đạo trẻ mẫu giáo 20 2.2.6 Đặc điểm giao tiếp trẻ - tuổi 20 2.2.7 Đặc điểm phát triển ngôn ngữ trẻ mẫu giáo lớn 21 Dạy học chủ đề thân cho trẻ - tuổi 22 M c tiêu chủ đề thân 22 3.2 Nội dung chủ đề thân 23 3.3 Đặc điểm chủ đề thân 24 Giáo d c kĩ sống cho trẻ - tuổi thông qua day học chủ dề thân 24 M c tiêu giáo d c kĩ sống cho trẻ thông qua dạy học chủ đề thân 24 4.2 Nội dung giáo d c kĩ sống cho trẻ thông qua dạy học chủ đề thân 26 CHƯƠNG CƠ SỞ TH C TI N CỦA VIỆC GIÁO DỤC K NĂNG SỐNG CHO TRẺ - TUỔI THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN 30 Thực trạng kĩ sống trẻ - tuổi 30 Kĩ tự ph c v 30 2.1.2 Kĩ nhận thức thân 31 .3 Kĩ hợp tác 32 .4 Kĩ giao tiếp 32 .5 Kĩ thể tự tin 34 .6 Kĩ xác định giá trị 35 .7 Kĩ kiểm soát cảm xúc trẻ 35 .8 Kĩ đặt m c tiêu 36 .9 Kĩ phòng tránh tai nạn thương t ch 36 Kĩ thể tự tin 37 2.2 Thực trạng dạy học chủ đề thân 37 2.3 Thực trạng giáo d c kĩ sống thông qua dạy học chủ đề thân cho trẻ - tuổi 38 CHƯƠNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC K NĂNG SỐNG CHO TRẺ - TUỔI THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN 41 Nguyên tắc đề xuất biện pháp giáo d c kĩ sống cho trẻ - tuổi 41 Đảm bảo t nh m c đ ch giáo d c mầm non 41 .2 Đảm bảo t nh thực tiễn 41 .3 Phù hợp với đặc trưng trẻ - tuổi 42 3.2 Một số biện pháp giáo d c kĩ sống cho trẻ - tuổi thông qua dạy học chủ đề thân 42 3.2 Xây dựng hệ thống kĩ sống giáo d c cho trẻ - tuổi 42 3.2.2 Thiết kế học t ch hợp giáo d c kĩ sống 45 3.2.3 Tổ chức dạy học t ch hợp giáo d c kĩ sống 46 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 Kết luận 61 Kiến nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 MỞ ĐẦU L chọn t i Nh m thực m c tiêu giáo d c toàn diện cho trẻ đức, tr , thể, mĩ trường mầm non không ch quan tâm dạy trẻ học tập, r n luyện, vui chơi mà phải ý tới việc r n luyện cho trẻ cách sống, cách làm người hay nói cách khác r n kĩ sống Kĩ sống tất nhữngđiều cần thiết mà phải biết để th ch nghi với thay đổi diễn hàng ngày sống để sống cách an toàn khỏe mạnh Kĩ sống hình thành theo q trình, khơng ch hình thành cách tự nhiên qua va chạm, trải nghiệm sống mà qua trình giáo d c, r n luyện mà có Trong hình thành phát triển nhân cách trẻ, kĩ sống giữ vai trò vơ quan trọng Nó giúp trẻ chuyển tri thức, tình cảm, niềm tin thành giá trị xã hội, thành hoạt động thực tế mang t nh t ch cực xã hội, t nh xây dựng đồng thời giúp trẻ có thành công hoạt động lao động, hoạt động vui chơi r n luyện Kĩ sống cầu giúp trẻ vượt qua bến bờ th thách, ứng phó với thay đổi sống hàng ngày, giúp trẻ thực tốt trách nhiệm, nghĩa v cá nhân, tập thể xã hội Nhờ có kĩ sống mà trẻ th ch nghi với sống khơng ngừng biến đổi Ch nh vậy, giáo d c kĩ sống cho trẻ từ nhỏ vơ cần thiết Hiện việc giáo d c kĩ sống bắt đầu ý đưa vào giảng dạy trường phổ thơng hoạt động ch nh khóa ngoại khóa Đặc biệt giáo d c kĩ sống đưa vào trường mầm non nh m giúp trẻ có kĩ cần thiết sống Nhưng thực tế việc giáo d c kĩ sống ch thực lý thuyết theo khn mẫu Nghĩa việc giáo d c kĩ sống cho trẻ ý đến nội dung giáo d c chưa đầy đủ, chưa c thể Các biện pháp giáo d c giáo viên mang t nh lý thuyết, khuôn mẫu, chủ quan áp đặt, tản mạn, khơng logic, gò ép trẻ Ch nh việc giáo d c kĩ sống cho trẻ không đạt hiệu cao Để nâng cao chất lượng giáo d c kĩ sống cho trẻ, giáo d c kĩ sống thơng qua hình thức ch nh như: thông qua chủ đề, hoạt động (hoạt động vui chơi, học tập, lao động ) Trẻ - tuổi giai đoạn chu n bị bước vào trường phổ thơng Ch nh việc giáo d c kĩ sống cho trẻ cần thiết Giáo d c kĩ sống cho trẻ thông qua dạy học chủ đề thân mang lại hiệu cao việc cung cấp cho trẻ kiến thức kĩ sống cần thiết hành trang giúp trẻ tự tin Ch nh l tơi chọn đề tài: o tr - Mục tu t n qu nt o n n s n n ch nghi n c u Đề xuất biện pháp giáo d c kĩ sống cho trẻ - tuổi thông qua dạy học chủ đề thân Đối tư ng nghi n c u v khách th nghi n c u 3.1 Đối tư ng nghi n c u Việc giáo d c kĩ sống cho trẻ - tuổi thông qua dạy học chủ đề thân 3.2 Khách th nghi n c u Quá trình giáo d c trẻ mầm non Ph m vi nghi n c u Nghiên cứu trường mầm non t nh Vĩnh Phúc Nhiệm vụ nghi n c u - Tìm hiểu sở lý luận việc giáo d c kĩ sống cho trẻ thơng qua dạy học chủ đề thân - Tìm hiểu thực trạng việc giáo d c kĩ sống cho trẻ - tuổi thông qua dạy học chủ đề thân trường Mầm non - Đưa số biện pháp giáo d c kĩ sống cho trẻ - tuổi thông qua dạy học chủ đề thân Phư ng pháp nghi n c u 6.1 Phư ng pháp nghi n c u l luận - M c đ ch: Thu thập tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu nh m làm rõ vấn đề lý luận đề tài cần nghiên cứu - Cách tiến hành: Đọc, phân t ch, tổng hợp tài liệu cần thiết ph c v cho việc nghiên cứu nh m xây dựng sở lý luận cho việc triển khai, nghiên cứu thực tiễn 6.2 Phư ng pháp quan sát - Đối với giáo viên: Quan sát giáo viên việc giáo d c kĩ sống cho trẻ - Đối với trẻ: Quan sát kĩ sống trẻ 6.3 Phư ng pháp vấn - M c đ ch: Thu thập thông tin từ ph a giáo viên về: + Tầm quan trọng kĩ sống trẻ mầm non + Nắm bắt thực trạng giáo d c kĩ sống cho trẻ - tuổi thông qua việc nghiên cứu - Tiến hành: Khảo sát, thu thập thông tin Gi thuy t khoa học Vấn đề r n luyện kĩ sống cho trẻ trọng chưa thực đạt hiệu mong muốn, có nhiều nguyên nhân dẫn đến điều như: nhận thức giáo viên, chương trình chưa phù hợp, s d ng phương pháp chưa khoa học, hình thức tổ chức hạn chế Nếu đề xuất biện pháp giáo d c kĩ sống cho trẻ mầm non thông qua dạy học chủ đề thân cải thiện kĩ sống cho trẻ ch nh hoạt động chủ đạo trẻ mầm non Trong trình trẻ chơi giáo viên t ch hợp nội dung giáo d c có nội dung giáo d c kĩ sống cho trẻ Thơng qua trò chơi đóng vai, phân vai: Trẻ đóng vai thể cơng việc người làm công tác bảo vệ môi trường: trồng cây, chăm sóc cây, thu gom rác, x lý chất thải, trẻ có kĩ đắn, tơn trọng công việc người làm công tác bảo vệ mơi trường thơng qua trò chơi Bé tập làm nội trợ , Bé tập làm vệ sinh môi trường trẻ có ý thức tiết kiệm nước ngun liệu khác Thơng qua trò chơi học tập: Trẻ tìm hiểu tượng mơi trường nắng, mưa, gió, bão trẻ học cách so sánh, phân loại hành vi tốt, hành vi xấu môi trường xung quanh, phân biệt đâu môi trường sạch, đâu mơi trường b n, từ tìm nguyên nhân chúng cho trẻ nghe giải câu mơi trường xung quanh, kể lại câu chuyện hành vi bảo vệ môi trường Trẻ tập diễn đạt lại yếu tố làm cho môi trường sạch, môi trường không b n Thông qua trò chơi vận động: Trẻ học mơ tả hành vi bảo vệ môi trường làm hịa môi trường V d : Động tác cuốc đất, trồng cây, tưới nước, bắt sâu cho hành vi mang đậm kĩ nhận thức ý thức cao cá nhân có lợi mơi trường xung quanh góp phần cải tạo mơi trường Ngồi mặt t ch cực có hành vi gây tổn hại cho mơi trường như: Chặt cối, đốt rừng, săn bắn chim Giết hại Thơng qua trò chơi đóng kịch thể nội dung câu chuyện có liên quan đến mơi trường xung quanh hay có hại cho môi trường V d : Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi đóng vai theo chủ đề: Bé tập làm bác sĩ với công việc như: khám bệnh cho bệnh nhân, cho bệnh nhân 50 uống thuốc, tiêm cho bệnh nhân, đo huyết áp, đo nhịp tim, truyền nước cho bệnh nhân Trò chơi đóng vai theo chủ đề: Bé tập làm bác nông dân với công việc như: cày bừa, cuốc đất, trồng lúa, cấy lúa, gieo hạt Trò chơi với phương tiện giao thơng , công nghệ thông tin đại: xe máy, ô tô, máy chiếu, tivi, băng đĩa trẻ nhận biết nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, môi trường sạch, môi trường b n *Hoạt động lao động ao động vinh quang, hoạt động thiếu người lớn sống ao động tạo cải vật chất nuôi sống người, giúp người tồn ao động giúp cho người khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng với tác động ngoại cảnh từ môi trường xung quanh Trẻ nhỏ cần phải lao động, mặt để trẻ làm quen dần với lao động, với hoạt động bắp, mặt khác để hình thành trẻ ý thức trách nhiệm kĩ sơ đẳng cần thiết công việc sống: kĩ giao tiếp, kĩ tự nhận thức đặc biệt kĩ hợp tác tham gia lao động bạn, cô giáo người thân gia đình Trẻ tận hưởng niềm vui làm sản ph m, biết trân trọng sản ph m b n thân người khác làm Do đặc điểm tâm sinh lý trẻ mà lựa chọn cho trẻ công việc phù hợp với khả trẻ, tốt tạo cho trẻ sở th ch niềm vui tham gia lao động Các cơng việc phải nhẹ nhàng, phù hợp, gần gũi với sống hàng ngày trẻ R n kĩ sống cho trẻ t ch hợp hoạt động lao động sau: - ao động tự ph c v : Trẻ tự làm cơng việc cho thân hướng dẫn cô giáo hay người lớn như: tự tiểu tiện, đại tiện nơi quy định, xong phải biết xả nước, r a tay Khi tới ăn cơm trẻ tự kê bàn, ghế, ngồi nơi quy định, không chen lấn, 51 xô đ y nhau, biết bát, đĩa ra, tự xúc ăn, ăn khơng nói chuyện, khơng làm văng vãi cơm ngồi, ăn hết suất Đó kĩ tốt cần thiết trẻ Ngồi tự làm cơng việc trẻ khẳng định Như kĩ tự nhận thức trẻ thể rõ rệt: trẻ vui th ch, sung sướng người lớn khen, trẻ thêm tự hào thêm yêu mến công việc làm Từ thêm hăng hái tham gia hoạt động lao động người lớn bạn để tơ điểm cho mơi trường sống xung quanh thêm đẹp - ao động chăm sóc vật ni, trồng: hoạt động tổ chức ngoại khóa hoạt động ngồi trời, lớp học khn viên ngồi trường Khi tham gia việc làm thiết thực mang lại cho trẻ niềm phấn khởi qua nhũng lời động viên, câu chuyện nêu gương mà hình thành trẻ nhũng kĩ tưới nước cho cây, nhặt cỏ, bắt sâu, chăm sóc vật gia đình chó, m o - Một việc làm phù hợp khơng thể thiếu trẻ kĩ lao động vệ sinh môi trường, trẻ tham gia việc làm đồ dùng, đồ chơi, cất đồ dùng đồ chơi nơi quy định Hình thành trẻ kĩ gọn gàng, ngăn nắp, không làm hỏng đồ chơi Có thể cho trẻ tham gia hoạt động ngồi trời để trẻ thấy cảnh quan sân trường: nhặt r ng sân trường để tạo cho môi trường sống lành đẹp *Hoạt động lễ hội Hoạt động lễ hội hoạt động thiếu trẻ Tùy theo địa phương mà có ngày lễ, ngày hội tổ chức linh đình Trẻ em tham gia vào cách tổ chức lại tham gia cách gián tiếp góp phần khơng nhỏ tràng pháo tay, thái độ hưởng ứng nồng nhiệt góp phần hình thành trẻ kĩ năng, thái độ, hành vi t ch cực văn hóa địa danh mơi trường 52 Qua ngày lễ hội, trẻ em xem, thưởng thức múa, câu chuyện cổ t ch, ăn truyền thống vùng miền khác mang đậm t nh giáo d c Từ trẻ thấy phong phú mn màu phong t c, văn hóa Việt Nam đất nước quê hương Như trẻ thêm yêu mến q hương Sự có mặt trẻ ngày lễ hội phần củng cố r n luyện cho trẻ kĩ giao tiếp văn hóa văn minh với người xung quanh, biết nơi sinh sống có người khác nhau, khác với gia đình mình, với mơi trường lớp học, trường học Từ r n luyện kĩ biết cảm thông, chia sẻ với người xung quanh, biết sống chung giúp đỡ người xung quanh từ trẻ biết đến kĩ đưa định, biết chấp nhận khác người, sống có quy tắc có tổ chức theo yêu cầu xã hội Tạo cho trẻ kĩ tự ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ địa danh nơi diễn lễ hội Ngoài ra, số địa phương có nghề truyền thống Người lớn thực công việc sản xuất, trẻ em tiếp xúc hàng ngày nuôi dưỡng, dần niềm th ch thú đam mê nối tiếp truyền thống cha ơng Cũng có ngày lễ hội dành riêng cho làng nghề Qua giáo d c trẻ kĩ s d ng, giữ gìn quý trọng sản ph m Bên cạnh trẻ biết thêm số phong t c tập quán, lối sống số dân tộc, biết ảnh hưởng văn hóa dân tộc với mơi trường thiên nhiên sống người *Trong nghi thức văn hóa V d : Trong văn hóa ăn uống: dạy trẻ có kĩ s d ng đồ dùng, vật d ng ăn uống Những hành vi ăn uống như: Trước ăn phải biết mời người, ăn xong phải biết lấy tăm 53 Trong văn hóa chào hỏi: Dạy trẻ chào bạn - chào Chào người lớn - chào *Trong hoạt động khác Nên sai vặt trẻ trẻ bước sang tuổi để từ hình thành cho trẻ kĩ cần thiết trẻ V d : sai trẻ cầm giúp mẹ khăn lau, thơng qua hành động dạy trẻ đưa cho người lớn phải đưa b ng hai tay V dụ 1: Chủ đề Bản thân B i: Trò chuyện v phận bé Mục ti u - M c tiêu học: + Trẻ biết phận cở thể + Trẻ biết chức phận + Trẻ biết tự vệ sinh phận cở thể + Trẻ có thái độ học tập tốt - Những kĩ t ch hợp bài: + Kĩ tự ph c v : Trẻ biết tự r a mặt, vệ sinh tai mũi + Kĩ phòng tránh tai nạn thương t ch: biết tự bảo vệ phận thể không bị sây xước + Kĩ giao tiếp: thông qua trò chuyện với giáo bạn b Chuẩn bị - Phương pháp: Đàm thoại, s d ng tác ph m âm nhạc, trò chơi, hoạt động cá nhân - Phương tiện: + Của cô: tranh ảnh, sắc xơ, đàn, bình hoa 54 + Của trẻ: Rổ, lơ tô,về phận bé Ti n h nh HĐ : Khởi động (ổn định tổ chức, gây hứng thú) - M c tiêu: Gây hứng thú, dẫn dắt trẻ vào - Phương pháp: S d ng tác ph m âm nhạc - Hình thức: Cả lớp - Cách tiến hành: Cô lớp hát bài: Nào tập thể d c Cơ đàm thoại với trẻ: - Các vừa hát gì? - Trong hát nói phận thể? Đó phận thể hôm cô khám phá trò chuyện phận thể nhé! HĐ 2: Kết nối - M c đ ch: Trẻ nhận biết, phân biệt phận thể Trẻ biết tác d ng cá phận Trẻ biết cách tự vệ sinh phận thể - Phương pháp: đàm thoại - Hình thức: Cả lớp - Cách tiến hành: * Đôi mắt Trời tối, trời sáng Cô đưa tranh đôi mắt hỏi trẻ: + Đây gì? + Có mắt? Mắt để làm gì?(mắt để nhìn vật xung quanh) + Khi nhắm mắt vào có nhìn thấy khơng? + Khi mở mắt có nhìn thấy khơng? 55 Giáo d c: Muốn giữ đơi mắt ln sáng phải làm gì? Giáo viên khuyến kh ch trẻ trả lời GV kết luận: Muốn giữ cho đơi mắt ln sáng phải thường xuyên vệ sinh mắt thật * Cái tai Cô gõ xắc xô hỏi trẻ nghe thấy tiếng gì? + Nhờ phận mà nghe thấy? (cơ đưa tranh tai) + Tai đâu? + Chúng có tai? + Tai có tác d ng gì? Cơ cho trẻ bịt tai vào hỏi trẻ có nghe thầy khơng? Giáo d c trẻ phải thường xuyên vệ sinh đôi tai * Cái mũi Cơ đưa bình hoa thơm hỏi trẻ: + Đây gì? + Nhờ đâu mà biết bơng hoa có mùi thơm? + Mũi có tác d ng gì? Mũi dùng để thở, để ng i phân biệt mùi khác Vì hàng ngày phải biết giữ gìn vệ sinh mũi sẽ, không cho tay, hột, hạt vào mũi * Cái miệng Cơ cho trẻ chơi trò chơi: uống nước chanh + Chúng vừa uống nước chanh b ng gì?(cơ đưa tranh vẽ miệng) + Miệng đâu? Miệng để làm gì? + Miệng có đặc điểm gì? 56 + Răng dung để làm gì? Nhờ có miệng, lưỡi mà nói được, đọc thơ, kể chuyện giúp phân biệt vị cay, chua, ngọt, mặn + Chúng phải làm để bảo vệ miệng? * Tay Cho trẻ chơi : giấu tay (cô đưa tranh đơi tay) + Tay để làm gì? + Chúng có tay? Cơ nói đặc điểm tay cho trẻ biết, nói đến đâu ch vào cho trẻ biết: bắp tay, khuỷu tay, bắp tay, bàn tay Giáo d c trẻ phải biết vệ sinh tay * Chân Cơ đưa hình ảnh đôi chân hỏi trẻ: + Đây gì? + Chân dùng để làm gì? + Chân có đặc điểm gì? Trên thể phận quan trọng mắt để nhìn, tai để nghe, mũi để thở, miệng để nói, ăn, tay để cầm đồ dùng, đồ chơi, chân để đứng, đi, chạy, nhảy Vì muốn thể khỏe mạnh phải làm gì? Muốn thể khỏe mạnh hàng ngày phải ăn đầy đủ chất dinh dưỡng thịt, cá, tôm uống vitamin A để bổ mắt, thường xuyên tắm r a sẽ, chăm tập thể d c để thể khỏe mạnh HĐ 3: Thực hành - M c đ ch: trẻ phân biệt phận cở thể - Phương pháp: trò chơi - Hình thức: lớp 57 - Cách tiến hành: Trò chơi : nói nhanh Cơ nói phận trẻ nói tác d ng V d : nói mắt để làm gì, trẻ nói mắt để nhìn Trò chơi 2: thi xem nhanh Cơ nói tên phận trẻ giơ nhanh lơ tơ phận HĐ 4: Vận d ng - M c đ ch: Thực tốt kĩ ph c v , kĩ vệ sinh - Phương pháp: Đàm thoại - Hình thức: Cả lớp Cách tiến hành: + Giờ đến bữa ăn trưa cô chu n bị bữa ăn nào! + Để chu n bị cho bữa ăn phải làm gì? + Trước ăn phải làm gì? Cơ thấy lớp bạn khéo léo biết chu n bị đồ dùng cho bữa ăn, biết r a tay trước ăn Kết thúc: Cô khen lớp dặn trẻ nhà thực công việc tự ph c v giống lớp V dụ 2: Chủ đề Bản thân B i: Đồ dùng bé M c tiêu - M c tiêu học: + Trẻ biết ngày sinh nhật +Trẻ biết giới t nh + Biết đồ dùng - Những kĩ t ch hợp bài: 58 + Kĩ nhận thức: Biết lựa chọn đồ dùng, trang ph c phù hợp với giới t nh + Kĩ thể cảm xúc: Biết bày tỏ cảm xúc ngày sinh nhật, biết cách ứng x (nhận quà, cảm ơn) Chuẩn bị - Phương pháp: Đàm thoại, s d ng tác ph m âm nhạc, trò chơi - Phương tiện: + Của cơ: Đàn + Của trẻ: Mơ hình sinh nhật, kẹo, hoa thật Món quà sinh nhật cho trẻ: quần áo, nơ buộc tóc 3.Ti n h nh HĐ : Khởi động (ổn định tổ chức, gây hứng thú) - M c tiêu: Gây hứng thú, dẫn dắt trẻ vào - Phương pháp: S d ng tác ph m âm nhạc - Hình thức: Cả lớp - Cách tiến hành: Cơ trẻ hát bài: Chúc mừng sinh nhật HĐ 2: Kết nối - M c đ ch: Trẻ biết nói ngày sinh nhật mình, đồ dùng trẻ - Phương pháp: Đàm thoại - Hình thức: Cá nhân Cách tiến hành: Trò chuyện ngày sinh nhật đồ dùng bé + Các chu n bị ngày mà vui thế? + Ngày sinh nhật ngày nào? + Có bạn sinh nhật? - Cô cho trẻ kể ngày sinh nhật 59 + Bạn trai cần đồ dùng gì? + Bạn gái cần đồ dùng gì? + Chúng tặng quà mừng sinh nhật bạn gái? + Chúng tặng quà mừng sinh nhật bạn trai? + Khi tặng quà phải nào? tặng quà phải cảm ơn HĐ 3: Thực hành - M c đ ch: Trẻ biết chọn đồ dùng phù hợp để tặng bạn - Phương pháp: Trò chơi - Hình thức: Cả lớp Cách tiến hành: Trò chơi: Chọn đồ dùng tặng bạn Cơ chia lớp thành nhóm, nhóm chọn đồ dùng tặng bạn trai, nhóm chọn đồ dùng tặng bạn gái HĐ 4: Vận d ng - M c đ ch: Thực tốt kĩ thể cảm xúc, kĩ nhận thức - Phương pháp: Đàm thoại - Hình thức: Cả lớp Cách tiến hành: Đã đến tổ chức sinh nhật + Con gái hay trai? + Con th ch tặng quà gì? + Khi tặng quà phải làm gì? Các bạn lớp giỏi nhớ ngày sinh nhật biết cảm ơn nhận quà Các nhớ nhà mà nhận quà từ phải cảm ơn nhớ chưa Kết thúc: Cho lớp hát Chúc mừng sinh nhật 60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ K t luận Cùng với phát triển khoa học công nghệ, giáo d c nước ta ngày có đổi phù hợp với thay đổi thời đại Giáo d c Mầm non coi bậc học quan trọng nghiệp tạo giáo d c người Để đất nước có nhân tài, người hết lòng yêu nước lời Bác Hồ dạy, giáo d c không ch cho em nội dung mà cần phải giáo d c cho trẻ cách toàn diện đức, tr , thể, mĩ kĩ sống cần r n luyện lúc nơi cần đảm bảo t nh khoa học, hợp lý, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý hứng thú trẻ hoàn cảnh Đề tài nghiên cứu vấn đề: Giáo d c kĩ sống thông qua dạy học chủ đề thân Để trẻ có kĩ sống phù hợp thực điều ph thuộc nhiều vào yếu tố như: gia đình, nhà trường, giáo, mơi trường xung quanh, người xung quanh đặc biệt người thân yêu sống gần gũi trẻ Từ đó, giáo viên mầm non có nhận thức cần thiết r n luyện kĩ sống cho trẻ Tuy nhiên giáo viên có nhận thức, hiểu sâu sắc tầm quan trọng r n luyện kĩ sống dẫn đến việc thực giáo d c chưa đảm bảo thật tốt, ảnh hưởng đến kết giáo d c Để r n luyện kĩ sống cho trẻ đạt hiệu quả, đòi hỏi giáo viên phải đưa tình giáo d c, r n luyện c thể, phải có lựa chọn, vận d ng linh hoạt, sáng tạo phương pháp, hình thức, phương tiện dạy học, đồng thời phải r n luyện, giáo d c cho trẻ lúc, nơi không thực cách hời hợt, khái quát Trên sở nghiên cứu đề tài đề xuất số biện pháp nh m đảm bảo tốt việc thực kĩ sống cho trẻ là: 61 - Xây dựng hệ thống kĩ giáo d c kĩ sống cho trẻ - tuổi - Thiết kế học t ch hợp giáo d c kĩ sống - Tổ chức dạy học t ch hợp giáo d c kĩ sống Ki n nghị Trong trình nghiên cứu hồn thành đề tài này, để thực việc rèn luyện kĩ sống cho trẻ thông qua dạy học chủ đề thân đảm bảo tốt, xin mạnh dạn đưa số ý kiến sau: - BGH nhà trường cần tạo điều kiện nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp v cho giáo viên thông qua lớp đào tạo từ xa, lớp bồi dưỡng chuyên môn - BGH nhà trường cần tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề r n luyện kĩ sống cho trẻ để nâng cao nhận thức giáo viên tầm quan trọng việc r n luyện kĩ sống cho trẻ - Nhà trường cần tổ chức thi cho trẻ như: thi nét đẹp đội viên, nét đẹp tuổi hoa lồng ghép câu hỏi liên quan đến kĩ sống - Nhà trường giáo viên chủ nhiệm cần liên hệ chặt chẽ với gia đình trẻ, cần huy động nguồn lực, vật chất từ quan đoàn thể, cá nhân xã hội để xây dựng sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học cho phù hợp - Nhà trường cần có kế hoạch tổ chức cho trẻ có buổi tham quan, dã ngoại gắn với nội dung r n luyện kĩ sống 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Thanh Âm, (2005), iáo dục học mầm non tập 3), NXB Đại học Sư Phạm Nguyễn Thanh Bình, (2011), Chuyên đ giáo dục kĩ sống, NXB Đại học Sư phạm PGS Nguyễn Thanh Bình, iáo trình giáo dục kĩ sống, NXB Đại học Sư phạm Vũ Dũng, (2002), Từ điển Tâm lý học, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt, (2004), Khái niệm kỹ khái niệm kỹ xảo đào tạo kĩ thuật nghề nghiệp , Tạp ch phát triển giáo d c, số 6 TS ê Trường Sơn Chấn Hải Ph ơng pháp giáo dục thể chất mầm non, NXB Đại học Sư Phạm Hà Nội Ngô Thị Hợp, Nguyễn Thị B ch Hạnh, Những ki n thức an đầu hình thành kĩ sống cho trẻ ầm non, NXB Đại học quốc gia Hà Nội Lê Thu Hương H ớng d n th c hoạt động giáo dục tr mầm non theo chủ đ ng trẻ - tu i , NXB Giáo d c Nguyễn Thị Oanh, (2005), sống cho tu i v thành niên NXB Trẻ 10 Nguyễn Đức Thạc, R n kĩ sống cho học sinh - cách tiếp cận chất lượng hiệu giáo d c Tạp ch giáo d c số 226 (kì – 11/2009) 11 Nguyễn nh Tuyết, ( 999), T m l học trẻ em, NXB Giáo d c 12 Nguyễn Quang U n, Khái niệm kĩ sống xét theo góc độ tâm lý học Tạp ch tâm lý học số ( ), - 2008 13 UNESSCO, Kĩ sống cầu nối tới khả người Tiểu ban giáo d c UNESSCO - 2003 14 Lê Thanh Vân, (2006), inh l học trẻ em, NXB Đại học Sư phạm 63 15 Phan Thanh Vân iáo dục kĩ sống - u cần cho trẻ Tạp ch số 225 (kì - 110/9) 16 Tạp ch Giáo d c số 26 (kì - 5/2011) 17 Các báo cáo Hội thảo giáo d c kĩ sống khu vực Châu Thái Bình Dương tổ chức vào tháng năm 2003 BangKok - Thái an 18 Nguyễn Hữu Châu,Vũ Quốc Chung, Vũ Thị Sơn, (2005), Phương pháp, phương tiện, kĩ thuật hình thức dạy học nhà trường, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội V Giáo d c Mầm non, Chương trình chăm sóc trẻ mẫu giáo, NXB Giáo d c 20 Nghị TW 2, Khóa VIII Đảng Cộng Sản Việt Nam 64 ... dạy học chủ đề thân 37 2.3 Thực trạng giáo d c kĩ sống thông qua dạy học chủ đề thân cho trẻ - tuổi 38 CHƯƠNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC K NĂNG SỐNG CHO TRẺ - TUỔI THÔNG QUA DẠY HỌC... kĩ sống cho trẻ thông qua dạy học chủ đề thân 24 4.2 Nội dung giáo d c kĩ sống cho trẻ thông qua dạy học chủ đề thân 26 CHƯƠNG CƠ SỞ TH C TI N CỦA VIỆC GIÁO DỤC K NĂNG... giáo d c kĩ sống cho trẻ thông qua dạy học chủ đề thân - Tìm hiểu thực trạng việc giáo d c kĩ sống cho trẻ - tuổi thông qua dạy học chủ đề thân trường Mầm non - Đưa số biện pháp giáo d c kĩ sống
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi thông qua dạy học chủ đề bản thân (2014) , Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi thông qua dạy học chủ đề bản thân (2014)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay