QUẢN TRỊ CHIẾN lược MARKETING

15 35 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 10:22

1.TỔNG QUAN VỀ MARKETING:QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING:Khái niệm Marketing Cùng với sự phát triển của sản xuất kinh doanh và các hoạt động thương mại dịch vụ, nghệ thuật ứng xử trong kinh doanh ngày càng được phát triển và ứng dụng rộng rãi.Marketing chính là nghệ thuật ứng xử trong kinh doanh thương mại.Marketing là một từ tiếng Anh được chấp nhận và sử dụng khá phổ biến trên toàn thế giới. Thuật ngữ này đã được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1902 trên giảng đường trường đại học Michigan ở Mỹ, đến năm 1910 tất cả các trường địa học Tổng hợp quan trọng ở Mỹ bắt đầu giảng dạy môn học marketing.Marketing được truyền bá vào Nhật và Tây Âu vào những năm 50. Đến cuối những năm 60, marketing được ứng dụng ở Balan, Hungary, Rumani, Nam Tư, ở Việt Nam, từ những năm 1955, 1956 Mỹ đã đưa vào áp dụng ở miền Nam Việt Nam. Mãi đến năm 19791980, marketing mới được nghiên cứu rộng rãi trên phạm vi cả nước. Sự ra đời của marketing ban đầu nhằm vào việc giải quyết mâu thuẫn ngày càng gay gắt giữa sản xuất và tiêu thụ hàng hoá, hay nói một cách khác marketing chỉ giới hạn trong lĩnh vực bán hàng.Trong một thời kỳ dài, marketing chỉ được ứng dụng trong thương mại với tư cách là giúp cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tiêu thụ các hàng hoá dịch vụ có sẵn. Theo thời gian marketing bán hàng không còn phát huy tác dụng.Để tiêu thụ hàng hoá, không thể chỉ quan tâm đến mỗi khâu bán hàng trực tiếp mà phải quan tâm đến cả hệ thông bán hàng.Khi ứng dụng marketing cần phải ứng dụng vào cả hệ thống bán hàng.Marketing bộ phận ra đời.Theo tư tưởng này, một hệ thống các vấn đề liên quan đến tiêu thụ hàng hoá được liên kết với nhau, marketing gíup cho doanh nghiệp hướng về người tiêu dùng.Như vậy, marketing bán hàng, marketing bộ phận đều gắn liền với hoạt động thương mại của doanh nghiệp.Kinh tế ngày càng páht triển, marketing bộ phận không thể đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu ngày càng khó khăn và phức tạp của hoạt động tiêu thụ.Từ tiềm năng vốn có của marketing, lĩnh vực marketing không ngừng được hoàn thiện và phát triển.Theo định nghĩa tổng quát về marketing của Philip Kotler: Marketing là một dạng hoạt động của con người nhằm thoả mãn những nhu cầu và mong muốn của họ thông qua trao đổi. Định nghĩa này bao trùm cả marketing trong sản xuất kinh doanh và marketing xã hội. Để hiểu kỹ định nghĩa trên, chúng ta cần nghiên cứu một số khái niệm: Nhu cầu( Needs ): là một cảm giác về sự thiếu hụt một cái gì đó mà con người cảm nhận được. Nhu cầu không phải do xã hội hay người làm marketing tạo ra, chúng tồn tại như một bộ phận cấu thành của con người. Mong muốn( Wants ) là sự ao ước có được những thứ cụ thể để thoả mãn những nhu cầu sâu xa. Mong muốn của con người không ngừng phát triển và được định hình bởi các điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội… Trao đổi(Exchange): là hành vi nhận từ một người hay tổ chức nào đó thứ mình muốn và đưa lại cho người hoặc tổ chức một thứ gì đó.Trao đổi giữa Hàng và Hàng, Tiền – Hàng – Tiền, Hàng hoặc Tiền với các yếu tố phi vật chất (tinh thần, tình cảm…), giữa các yếu tố phi vật chất với nhau. Trong các chức năng của marketing thì chức năng kinh tế là quan trọng nhất.Chức năng kinh tế của marketing bao gồm tất cả các hoạt động có mục đích kinh tế, liên quan trực tiếp đến dòng chuyển động của hàng hoá dịch vụ từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Để thực hiện được chức năng này, marketing phải thực hiện các nhiêm vụ sau: • Phân tích nhu cầu hiện tại và dự đoán xu hướng phát triển của nó. • Đưa ra những thông tin mang tính chỉ dẫn cho việc xây dựng 1 TỔNG QUAN VỀ MARKETING: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING: Khái niệm Marketing Cùng với phát triển sản xuất kinh doanh hoạt động thương mại dịch vụ, nghệ thuật ứng xử kinh doanh ngày phát triển ứng dụng rộng rãi Marketing nghệ thuật ứng xử kinh doanh thương mại.Marketing từ tiếng Anh chấp nhận sử dụng phổ biến toàn giới Thuật ngữ sử dụng lần vào năm 1902 giảng đường trường đại học Michigan Mỹ, đến năm 1910 tất trường địa học Tổng hợp quan trọng Mỹ bắt đầu giảng dạy môn học marketing Marketing truyền bá vào Nhật Tây Âu vào năm 50 Đến cuối năm 60, marketing ứng dụng Balan, Hungary, Rumani, Nam Tư, Việt Nam, từ năm 1955, 1956 Mỹ đưa vào áp dụng miền Nam Việt Nam Mãi đến năm 1979-1980, marketing nghiên cứu rộng rãi phạm vi nước Sự đời marketing ban đầu nhằm vào việc giải mâu thuẫn ngày gay gắt sản xuất tiêu thụ hàng hố, hay nói cách khác marketing giới hạn lĩnh vực bán hàng.Trong thời kỳ dài, marketing ứng dụng thương mại với tư cách giúp cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tiêu thụ hàng hoá dịch vụ có sẵn Theo thời gian marketing bán hàng khơng phát huy tác dụng.Để tiêu thụ hàng hố, khơng thể quan tâm đến khâu bán hàng trực tiếp mà phải quan tâm đến hệ thông bán hàng.Khi ứng dụng marketing cần phải ứng dụng vào hệ thống bán hàng.Marketing phận đời.Theo tư tưởng này, hệ thống vấn đề liên quan đến tiêu thụ hàng hoá liên kết với nhau, marketing gíup cho doanh nghiệp hướng người tiêu dùng.Như vậy, marketing bán hàng, marketing phận gắn liền với hoạt động thương mại doanh nghiệp.Kinh tế ngày páht triển, marketing phận đáp ứng đầy đủ yêu cầu ngày khó khăn phức tạp hoạt động tiêu thụ.Từ tiềm vốn có marketing, lĩnh vực marketing khơng ngừng hồn thiện phát triển Theo định nghĩa tổng quát marketing Philip Kotler: Marketing dạng hoạt động người nhằm thoả mãn nhu cầu mong muốn họ thông qua trao đổi Định nghĩa bao trùm marketing sản xuất kinh doanh marketing xã hội Để hiểu kỹ định nghĩa trên, cần nghiên cứu số khái niệm: Nhu cầu( Needs ): cảm giác thiếu hụt mà người cảm nhận Nhu cầu xã hội hay người làm marketing tạo ra, chúng tồn phận cấu thành người Mong muốn( Wants ) ao ước có thứ cụ thể để thoả mãn nhu cầu sâu xa Mong muốn người không ngừng phát triển định hình điều kiện kinh tế, trị, xã hội… Trao đổi(Exchange): hành vi nhận từ người hay tổ chức thứ muốn đưa lại cho người tổ chức thứ đó.Trao đổi Hàng Hàng, Tiền – Hàng – Tiền, Hàng Tiền với yếu tố phi vật chất (tinh thần, tình cảm…), yếu tố phi vật chất với Trong chức marketing chức kinh tế quan trọng nhất.Chức kinh tế marketing bao gồm tất hoạt động có mục đích kinh tế, liên quan trực tiếp đến dòng chuyển động hàng hố dịch vụ từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng Để thực chức này, marketing phải thực nhiêm vụ sau: • Phân tích nhu cầu dự đốn xu hướng phát triển • Đưa thơng tin mang tính dẫn cho việc xây dựng chiến lược lập kế hoạch kinh doanh • Tổ chức hoàn thiện hệ thống kênh tiêu thụ mạng lưới phân phối sản phẩm Theo nhóm quan điểm marketing đại, tư tưởng marketing bao gồm: • Doanh nghiệp bán thị trường cần coi bán hàng khâu quan trọng chiến lược kinh doanh • Để đạt mục tiêu kinh doanh , doanh nghiệp phải tập trung nỗ lực vào việc thoả mãn nhu cầu khách hàng • Lợi nhuận mục tiêu chiến lược định tồn phát triển doanh nghiệp Một nội dung quan trọng marketing thương mại Marketing – Mix hay gọi marketing chức Marketing – Mix (Marketing hỗn hợp) phối hợp hay xếp thành phần marketing cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nếu xếp tốt làm ăn doanh nghiệp thành đạt phát triển CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MARKETING, MỤC TIÊU HỆ THỐNG CỦA MARKETING: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MARKETING: Marketing qúa trình quản lý mang tính xã hội, nhờ mà cá nhân nhóm người khác nhận mà họ cần mong muốn thông qua việc tạo ra, cung cấp trao đổi sản phẩm có giá trị với người khác Định nghĩa marketing dẫn đến khái niệm cốt lõi sau: nhu cầu cấp thiết, mong muốn, nhu cầu, sản phẩm, lợi ích, chi phí, thỏa mãn, trao đổi, giao dịch, thị trường, marketing người làm marketing Nhu cầu cấp thiết (needs) - Nhu cầu cấp thiết người cảm giác thiếu hụt mà họ cảm nhận Nhu cầu cấp thiết ngưòi đa dạng phức tạp Nó bao gồm nhu cầu sinh lý ăn, mặc, sưởi ấm an tồn tính mạng lẫn nhu cầu xã hội thân thiết gần gũi, uy tín tình cảm nhu cầu cá nhân tri thức tự thể Nhu cầu cấp thiết phần cấu thành nguyên thủy tính người, xã hội hay người làm marketing tạo Mong muốn (wants) - Mong muốn người nhu cầu cấp thiết có dạng đặc thù, tương ứng với trình độ văn hóa nhân cách người Mong muốn biểu thành thứ cụ thể có khả thỏa mãn nhu cầu phương thức mà nếp sống văn hóa xã hội vốn quen thuộc - Khi xã hội phát triển nhu cầu thành viên tăng lên Con ngưòi tiếp xúc nhiều với đối tượng gợi trí tò mò, quan tâm ham muốn Các nhà sản xuất, phía mình, ln hướng hoạt động họ vào việc kích thích ham muốn mua hàng cố gắng thiết lập mối liên hệ thích ứng sản phẩm họ với nhu cầu cấp thiết người Nhu cầu (demands) - Nhu cầu người mong muốn kèm thêm điều kiện có khả toán Các mong muốn trở thành nhu cầu bảo đảm sức mua Con người không bị giới hạn mong muốn mà bị giới hạn khả thỏa mãn ước muốn Rất nhiều người mong muốn sản phẩm, có số thỏa mãn nhờ khả toán họ Do vậy, hoạt động marketing, doanh nghiệp phải đo lường không người muốn sản phẩm mình, mà quan trọng người có khả thuận lòng mua chúng Sản phẩm - Những nhu cầu cấp thiết, mong muốn nhu cầu người gợi mở nên có mặt sản phẩm Sản phẩm đưa thị trường, gây ý, tiếp nhận, tiêu thụ hay sử dụng để thỏa mãn nhu cầu hay mong muốn người - Khái niệm sản phẩm mong muốn dẫn đến khái niệm khả thỏa mãn sản phẩm Chúng ta diễn đạt sản phẩm đặc trưng mong muốn thành vòng tròn diễn tả khả thỏa mãn ước muốn sản phẩm mức độ mà che phủ vòng tròn ước muốn - Sản phẩm thỏa mãn mong muốn nhiều dễ dàng người tiêu dùng chấp nhận Như kết luận rằng, nhà sản xuất cần xác định nhóm khách hàng mà họ muốn bán, nên cung cấp sản phẩm làm thỏa mãn nhiều tốt mong muốn nhóm Lợi ích - Thơng thường, người mua có khoản thu nhập giới hạn, trình độ hiểu biết định sản phẩm kinh nghiệm mua hàng Trong điều kiện vậy, người mua phải định chọn mua sản phẩm nào, ai, với số lượng nhằm tối đa hóa thỏa mãn hay tổng lợi ích họ tiêu dùng sản phẩm - Tổng lợi ích khách hàng tồn lợi ích mà khách hàng mong đợi sản phẩm hay dịch vụ định, bao gồm lợi ích cốt lõi sản phẩm, lợi ích từ dịch vụ kèm theo sản phẩm, chất lượng khả nhân nhà sản xuất, uy tín hình ảnh doanh nghiệp, Chi phí - Tổng chi phí khách hàng tồn chi phí mà khách hàng phải bỏ để có sản phẩm Nó bao gồm chi phí thời gian, sức lực tinh thần để tìm kiếm chọn mua sản phẩm Người mua đánh giá chi phí với chi phí tiền bạc để có ý niệm đầy đủ tổng chi phí khách hàng - Trong giai đoạn mua -bán sản phẩm, giải pháp nêu tạo thuận lợi cho người mua mua họ muốn người bán bán sản phẩm Nhưng giai đoạn tiêu dùng, người bán cần phải biết liệu người mua có hài lòng hay khơng so với mà họ trơng đợi sản phẩm Sự thỏa mãn khách hàng - Sự thỏa mãn khách hàng trạng thái cảm nhận người qua việc tiêu dùng sản phẩm mức độ lợi ích mà sản phẩm thực tế đem lại so với người kỳ vọng - Như vậy, để đánh giá mức độ thỏa mãn khách hàng sản phẩm, người ta đem so sánh kết thu từ sản phẩm với kỳ vọng người Có thể xẩy ba mức độ thỏa mãn sau: khách hàng khơng hài lòng kết thực tế so với họ kỳ vọng; khách hàng hài lòng kết đem lại tương xứng với kỳ vọng khách hàng hài lòng kết thu vượt mong đợi - Những kỳ vọng khách hàng thường hình thành từ kinh nghiệm mua hàng trước họ, ý kiến bạn bè đồng nghiệp, thông tin hứa hẹn người bán đối thủ cạnh tranh Bằng nỗ lực marketing, người bán tác động, chí làm thay đổi kỳ vọng người mua Ở cần tránh hai xu hướng: là, người bán làm cho người mua kỳ vọng cao sản phẩm khơng xứng đáng, làm cho người mua thất vọng; hai là, người bán làm cho người mua có kỳ vọng thấp khả sản phẩm làm hài lòng người mua, khơng thu hút nhiều người mua Trong trường hợp này, giải pháp marketing hợp lý mà doanh nghiệp thành công thường áp dụng gia tăng kỳ vọng khách hàng đồng thời với việc đảm bảo tính sản phẩm tương xứng với kỳ vọng Trao đổi giao dịch - Hoạt động marketing diễn người ta định thỏa mãn mong muốn thơng qua việc trao đổi Trao đổi (exchange) - Trao đổi hành vi thu vật mong muốn từ người cống hiến trở lại vật Trao đổi bốn cách để người ta nhận sản phẩm mà họ mong muốn (tự sản xuất, chiếm đoạt, cầu xin trao đổi) Marketing đời từ cách tiếp cận cuối nhằm có sản phẩm Trao đổi khái niệm cốt lõi marketing - Trao đổi hoạt động đầy phức tạp người, hành vi riêng người, điều mà giới lồi vật Theo Adam Smith, “Con người có thiên hướng tự nhiên việc hoán vật, giao dịch, trao thứ để lấy thứ khác” Giao dịch (transaction) - Nếu hai bên cam kết trao đổi đàm phán đạt thỏa thuận, ta nói vụ giao dịch (giao dịch kinh doanh) xảy Giao dịch đơn vị trao đổi Một giao dịch kinh doanh vụ buôn bán giá trị hai bên Ta nói A giao X cho B để đổi lại nhận Y C giao cho D khoản tiền triệu đồng nhận ti vi Đó giao dịch kinh doanh tiền - Tuy vậy, có giao dịch kinh doanh khơng đòi hỏi tiền giá trị thương mại Một giao dịch hoán vật diễn C trao cho D tivi nhận tủ lạnh Hay giao dịch hốn vật bao gồm việc trao đổi dịch vụ thay trao đổi hàng hóa,như kỷ sư M sữa chữa xe máy cho họa sĩ D bù lại, ông vẽ cho chân dung - Một giao dịch kinh doanh liên quan đến hai vật có giá trị, điều kiện thỏa thuận, thời điểm thích hợp, nơi chốn phù hợp Thường có hệ thống pháp lý phát sinh để hỗ trợ ràng buộc bên giao dịch phải làm theo cam kết - Sự giao dịch khác với chuyển giao (transfer) Trong vụ chuyển giao, A đưa X cho B khơng nhận lại điều rõ rệt Khi A cho B qùa, trợ giúp hay phân phối từ thiện ta gọi chuyển giao khơng phải giao dịch kinh doanh Đối tượng nghiên cứu marketing giới hạn chủ yếu khái niệm trao đổi chuyển giao Tuy nhiên, hành vi chuyển giao hiểu qua quan điểm trao đổi Người chuyển giao đưa sản phẩm với hy vọng có số điều lợi đó, thiện cảm, giảm bớt cảm xúc tội lỗi, thấy hành vi tốt đẹp từ người nhận chuyển giao Thị trường - Quan niệm trao đổi tất yếu dẫn đến quan niệm thị trường Thị trường tập hợp người mua thực hay tiềm sản phẩm Qui mô thị trường phụ thuộc vào số cá nhân có nhu cầu có sản phẩm người khác quan tâm đến sẵn lòng đem đổi sản phẩm để lấy mà họ mong muốn - Một thị trường hình thành xung quanh sản phẩm,một dịch vụ, khác có giá trị Chẳng hạn, thị trường lao động bao gồm người muốn cống hiến làm việc họ để đổi lấy lượng tiền hay sản phẩm Thị trường tiền tệ xuất để thỏa mãn nhu cầu người cho họ vay mượn, để dành bảo quản tiền bạc, MỤC TIÊU HỆ THỐNG CỦA MARKETING: Hoạt động marketing ảnh hưởng đến nhiều người theo nhiều cách khác lợi ích mà marketing đem lại xung đột đối tượng Khách hàng mong muốn cung cấp sản phẩm có chất lượng tốt, giá phải địa điểm thuận lợi Họ mong muốn có nhiều mặt hàng theo đặc tính nhãn hiệu, nhân viên bán hàng phải tích cực, trung thực lịch Người bán ln đối diện với nhiều thách đố định đưa sản phẩm dịch vụ Khách hàng doanh nghiệp ai? Họ có đặc tính nào? Nên thiết kế định giá sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu khách hàng? Nên sử dụng trung gian phân phối cho hợp lý? Việc quảng cáo, chào hàng, khuyến thực với mức độ để có lợi cho việc bán sản phẩm? Cơng chúng quan tâm đến hoạt động marketing doanh nghiệp với nhiều góc độ khác Các nhà kinh doanh có tạo sản phẩm an tồn đáng tin cậy khơng? Họ có mơ tả sản phẩm họ chương trình quảng cáo bao bì khơng? Việc cạnh tranh có tạo nên sở để lựa chọn sản phẩm cần mua hay không? v.v Như vậy, hoạt động marketing ảnh hưởng đến nhiều người theo nhiều cách khác nên khó tránh khỏi việc gây mâu thuẫn Nhiều người ghét hoạt động marketing đại, quy cho phá hoại mơi sinh, cơng cơng chúng lối quảng cáo ngu ngốc, gây mong muốn khơng cần thiết vv Trong người khác lại bảo vệ mạnh mẽ cho hoạt động marketing, cho tạo hội để hạ thấp chi phí, gợi ý hướng dẫn tiêu dùng, thúc đẩy nỗ lực cá nhân theo hướng sáng tạo hơn, tạo nhiều hội để lựa chọn sản phẩm thích hợp Do đó, cần thống mục tiêu hệ thống marketing để hiểu rõ lợi ích mà đem lại, trước vào tìm hiểu nội dung chủ yếu Tối đa hóa mức độ tiêu dùng (Maximize Consumption) Việc xác lập mục tiêu marketing dựa giả định người mua sắm tiêu dùng nhiều họ cảm hạnh phúc Những người làm marketing cho marketing tạo điều kiện dễ dàng kích thích tiêu dùng tối đa, nhờ thúc đẩy sản xuất, tạo nhiều công ăn việc làm đem lại thịnh vượng tối đa Theo quan điểm “ nhiều tốt ” (more is better) Tuy nhiên nhiều người tỏ nghi ngờ luận điểm tiêu dùng tăng có nghĩa người hạnh phúc Tối đa hóa thỏa mãn người tiêu dùng (Maximize Consumer Satisfaction) Theo quan điểm marketing, doanh nghiệp thành đạt mục tiêu kinh doanh dựa nỗ lực nhằm gia tăng thỏa mãn khách hàng Nhưng thực tế,việc gia tăng thỏa mãn khác hàng ln gặp phải trở ngại khó vượt qua bị chi phối nhiều yếu tố tác động trái chiều Với nguồn lực giới hạn, doanh nghiệp trình kinh doanh phải cố gắng sử dụng hợp lý để đáp ứng yêu cầu nhóm lợi ích khác việc gia tăng thỏa mãn nhóm người làm phương hại đến lợi ích nhóm người khác Ngồi ra, việc gia tăng lợi ích người tiêu dùng đòi hỏi doanh nghiệp phải bỏ thêm chi phí sở nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực, điều mà khơng phải thực Tối đa hóa lựa chọn người tiêu dùng (Maximize Choice) Mục tiêu đưa nhằm gia tăng đa dạng sản phẩm khả lựa chọn người mua với hàm ý người tiêu dùng có nhiều khả để lựa chọn, họ tìm mua loại hàng thỏa mãn ước muốn họ, làm cho họ cảm thấy hài lòng Tuy nhiên, có vấn đề giá thành hàng tăng lên, phải nhiều thời gian để khảo sát, đánh giá loại sản phẩm cạnh tranh trước đến định mua Và có thiết số loại sản phẩm nhiều làm tăng khả lựa chọn thực tế không? Một số người cho thị trường, loại hàng hóa có nhiều nhãn hiệu, song chúng lại có q khác biệt Thêm vào người ta có nhiều thứ để lựa chọn việc lựa chọn trở nên khó khăn Vì thế, cơng việc người làm marketing biết xác định loại sản phẩm (product lines) có cấu trúc hợp lý khéo léo kết hợp chúng danh mục sản phẩm (product mix) nhằm tạo hội cho khách hàng chọn mua họ mong muốn để thỏa mãn nhu cầu Tối đa hóa chất lượng sống (Maximize Life Quality) Nhiều người cho rằng, vấn đề marketing giải cách toàn diện triệt để người làm marketing đứng quan điểm marketing xã hội hệ thống marketing lấy việc nâng cao chất lượng sống làm mục tiêu cho hoạt động Tuy nhiên, chất lượng sống tiêu chuẩn khó đo lường, bị chi phối số lượng, chất lượng, sẵn có giá sản phẩm chất lượng khung cảnh văn hóa mơi trường tự nhiên người ta tiêu dùng sản phẩm Khi hoạch định chiến lược marketing, mục tiêu thể thành mục tiêu cụ thể hơn: tăng doanh số bán, đa dạng hóa sản phẩm, dẫn đầu chất lượng sản phẩm, tăng thị phần… CHỨC NĂNG, VAI TRÒ CỦA MARKETING: CHỨC NĂNG: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GIÁ GIÁ CẢ VÀ ẤN ĐỊNH GIÁ: Trong trao đổi - Giá biểu tượng giá trị sản phẩm, dịch vụ.Trao đổi qua giá trao đổi thị trường, giá sản phẩm chịu nhiều tác động 59 nhân tố từ bên từ bên doanh ngiệp.Khi đề mức giá, người định giá đòi hỏi phải xem xét giải nhiều vấn đề để chọn mức giá hợp lý sử dụng công cụ cạnh tranh sắc bén Để thu hút khách hàng qua giá, tăng lợi nhuận đạt mục tiêu marketing, doanh nghiệp thường có định giá cách linh hoạt phù hợp với tình cụ thể Cơ quan tâm đến sách giá cho sản phẩm mới, sách giá có điều chỉnh giá trọn gói.Doanh nghiệp ln tìm nguyên tắc ứng xử giá, để định giá cho sản phẩm mình, tránh cạnh tranh giá,kể can thiệp luật pháp Giá biểu tiền giá trị trao đổi hàng hố, Về nghĩa rộng số tiền phải trả cho hàng hoá, dịch vụ, hay tài sản đó; Giá hàng hố nói chung đại lượng thay đổi xoay quanh giá trị.Giá mang nhiều tên gọi khác Giá - tên gọi giá hầu hết sản phẩm vật chất; học phí - giá khóa học; cước - giá dịch vụ vận chuyển, giá thơng tin Có số khái niệm giá cần quan tâm:  Với hoạt động trao đổi: Giá mối tương quan trao đổi thị trường Định nghĩa rõ: - Giá biểu tượng giá trị sản phẩm, dịch vụ hoạt động trao đổi Vì vậy, khơng thể thiếu vắng giá hoạt động trao đổi -Trao đổi qua giá trao đổi dựa giá trị thứ đem trao đổi Vì vậy, thực trao đổi qua giá, trước hết phải đánh giá giá trị thứ đem trao đổi.Nếu tiêu chuẩn giá trị lợi ích kinh tế chấp nhận mức giá phụ thuộc lớn vào xét đốn lợi ích mà thành viên tham gia trao đổi đánh giá mức giá  Với người mua: giá sản phẩm dịch vụ khoản người mua phải trả cho người bán để quyền sở hữu, sử dụng sản phẩm hay dịch vụ Theo quan niệm người mua: - Giá chi phí tiền mà người mua phải bỏ để có lợi ích mà họ tìm kiếm hàng hóa dịch vụ, Vì vậy, giá thường số quan trọng sử dụng trình lựa chọn mua sắm sản phẩm - Thích mua rẻ xu hướng chung có tính quy luật ứng xử giá người mua Khi điều kiện khác (chất lượng sản phẩm, danh tiếng nhãn hiệu, dịch vụ hỗ trợ nhau) người mua ln tìm đến người cung ứng có giá bán thấp - Giá đại diện cho phận chi phí (được tính tiền) mà người mua phải bỏ để sở hữu sử dụng sản phẩm Vì vậy, khơng thể coi giá biến số ảnh hưởng tới định người mua Trong nhiều trường hợp, yếu tố phi giá (lối sống, nhận thức, tâm lý ) ảnh hưởng tới hành vi người mua lớn ảnh hưởng giá  Với người bán: Giá loại hàng hóa, dịch vụ khoản thu nhập người bán nhận nhờ việc tiêu thụ sản phẩm Người bán coi mức tiêu thụ doanh thu tính cho đơn vị sản phẩm, giá bán coi xu hướng ứng xử giá người bán Quan niệm marketing đánh giá tầm quan trọng giá: Giá biến số marketing - mix tạo doanh thu cho doanh nghiệp Các định giá gắn với kết tài doanh nghiệp Thơng tin giá ln giữ vị trí quan trọng việc đề xuất định kinh doanh Quản trị giá coi trọng tâm quản trị marketing ẤN ĐỊNH GIÁ: CÁC BƯỚC TRONG QUY TRÌNH ĐỊNH GIÁ: Qua việc phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định giá nhận thấy giá biến số phức tạp đầy mâu thuẫn hệ thống marketing- mix Toàn doanh nghiệp hoạt động kinh doanh phải tiến hành khâu định giá bán lần cho sản phẩm cuả Vì cơng việc định giá dựa nguyên tắc đồng thời đòi hỏi thống cao Mội quy trình xác định giá ban đầu thường bao gồm bước: Các giai đoạn trình quản trị giá Hoạch định sách giá Doanh nghiệp thiết lập hệ thống mức giá có sở sản phẩm dịch vụ định mà doanh nghiệp cung ứng thị trường.Theo doanh nghiệp thiết lập sách giá thường theo chủng loại sản phẩm, sản phẩm có theo phân biệt giá Khi thị trường có sức mua thấp việc thiết lập sách giá đặc biệt quan trọng Các sách giá hợp lý làm tăng sức mua điều quan trọng hết mục tiêu lợi nhuận doanh nghiệp Tổ chức thực hiên triển khai sách giá Sau doanh nghiệp tiến hành định giá lý thuyết thực tế ta phải tổ chức thực hay triển khai sách giá Dựa mức giá doanh nghiệp phải cụ thể hoá thành mức giá áp dụng điều kiện định.Đồng thời doanh nghiệp phải áp dụng biện pháp quản lý giá để đảm bảo mức giá thực thi.Khi đưa ứng xử giá doanh nghiệp, bao gồm thay đổi giá thời điểm định sử dụng kết hợp biện pháp sách hệ thống marketing – mix Kiểm tra giám sát Khâu kiểm tra giám sát quan trọng doanh nghiệp Khi thiết lập hệ thống thông tin theo dõi biến động giá sản phẩm doanh nghiệp phân tích đánh giá tác động yếu tố hình thành giá, doanh nghiệp phải đưa đánh giá xác trạng hệ thống giá mối liên hệ hồn cảnh thị trường định Cơng việc doanh nghiệp phải xác định nguyên nhân chủ yếu thay đơỉ nói Việc kiểm tra giá quan trọng, giúp cho doanh nghiệp tránh sai lầm nhận biết phản ứng từ đối tác kinh doanh, khách hàng hay đối thủ cạnh tranh hàng hố cung cấp thị trường.Và doanh nghiệp nhận biết hiệu việc tổ chức thực sách giá ... hàng • Lợi nhuận mục tiêu chiến lược định tồn phát triển doanh nghiệp Một nội dung quan trọng marketing thương mại Marketing – Mix hay gọi marketing chức Marketing – Mix (Marketing hỗn hợp) phối... thị phần… CHỨC NĂNG, VAI TRÒ CỦA MARKETING: CHỨC NĂNG: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GIÁ GIÁ CẢ VÀ ẤN ĐỊNH GIÁ: Trong trao đổi - Giá biểu tượng giá trị sản phẩm, dịch vụ.Trao đổi qua giá trao đổi thị trường,... doanh nghiệp Thơng tin giá ln giữ vị trí quan trọng việc đề xuất định kinh doanh Quản trị giá coi trọng tâm quản trị marketing ẤN ĐỊNH GIÁ: CÁC BƯỚC TRONG QUY TRÌNH ĐỊNH GIÁ: Qua việc phân tích yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ CHIẾN lược MARKETING, QUẢN TRỊ CHIẾN lược MARKETING, Thông tin về giá luôn giữ vị trí quan trọng trong việc đề xuất các quyết định kinh doanh. Quản trị giá được coi là một trọng tâm của quản trị marketing.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay