Công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương Thực trạng và giải pháp

58 41 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 10:20

LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết khóa luận Một đất nước phát triển kinh tế bên cạnh kết đạt thể đa dạng loại ngành nghề Bước vào kỷ XXI, Việt Nam từ nước lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề dần hồi phục, kinh tế ngày có bước phát triển mạnh mẽ, bước đầu thực có hiệu cơng hội nhập với giới Điều thể việc tốc độ tăng trưởng kinh tế không ngừng cải thiện, mức sống người dân nâng cao phải kể đến đa dạng loại ngành nghề góp phần khơng nhỏ vào việc giải nhu cầu xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế Sự đa dạng loại ngành nghề phản ánh nhiều lĩnh vực từ thương mại, dịch vụ đến công - nông nghiệp bên cạnh phải kể đến thay đổi theo giai đoạn loại ngành nghề kinh doanh có điều kiện ANTT Đây ngành nghề có đặc điểm phức tạp ANTT, thường bị đối tượng tội phạm lợi dụng hoạt động Xuất phát từ yêu cầu quản lý xã hội nhiệm vụ bảo vệ ANTT theo giai đoạn, vào quy định pháp luật, lực lượng Cảnh sát QLHC TTXH tiến hành công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện ANTT theo chức Hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ số ngành nghề kinh doanh có điều kiện ANTT thường bị loại đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội lợi dụng hình thức kinh doanh, lợi dụng loại phương tiện trang bị, điều kiện địa điểm… Tỉnh Bình Dương tỉnh thành nằm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với diện tích tự nhiên 2.694.43 km2 (chiếm khoảng 0,83% diện tích nước, khoảng 12% diện tích miền Đơng Nam Bộ), dân số 1.748.001 người, mật độ dân số 649 người/km2 (theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương, tháng năm 2013) gồm: thành phố, thị xã huyện (với 41 phường, thị trấn 48 xã) Trên địa bàn có nhiều khu cơng nghiệp: khoảng 28 khu công nghiệp hoạt động, nhiều khu cơng nghiệp cho th gần hết diện tích Sóng Thần I, Sóng Thần II, Đồng An, Nam Tân Uyên, Tân Đông Hiệp A, Việt Hương, VSIP - Việt Nam Singapore, Mỹ Phước 1, 2, 3, 4, 5…Với đặc điểm trên, xu ất phát từ nhu cầu công tác bảo vệ tài sản, bảo vệ tính mạng người, bảo vệ hoạt động kinh doanh, sản xuất ngày cao, hình thức kinh doanh dịch vụ bảo vệ đời ngày có bước phát triển mạnh mẽ Hiện tại, theo thống kê qua công tác đăng ký, quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ địa bàn tỉnh Bình Dương Phòng Cảnh sát QLHC TTXH địa bàn tỉnh có 32 doanh nghiệp có 13 chi nhánh 05 văn phòng đại diện, Cục Cảnh sát QLHC TTXH thẩm định cấp GXNĐĐK ANTT cho 09 doanh nghiệp Dịch vụ bảo vệ đời bên cạnh mặt tích cực bộc lộ nhiều mặt cần khắc phục việc đảm bảo chấp hành nghiêm quy định pháp luật trình thành lập, đào tạo hoạt động Bên cạnh đó, loại đối tượng thường ý lợi dụng hoạt động loại hình kinh doanh dịch vụ bảo vệ, phương tiện trang bị để thực hành vi phạm tội, nhiều vụ việc xảy gây hậu nghiêm trọng Hiện nay, công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo chức lực lượng Cảnh sát Quản lý hành TTXH địa bàn tỉnh Bình Dương năm qua bước đầu đạt thành công định Tuy nhiên, việc tiến hành công tác tồn khó khăn, hạn chế định cần khắc phục Đó việc đảm bảo thực quy định pháp luật đối tượng phép kinh doanh, điều kiện tuyển dụng, quy định nhân viên, vốn điều lệ, việc sử dụng công cụ hỗ trợ trang bị theo quy định, đảm bảo mục đích kinh doanh… Trước vấn đề trên, thiết nghĩ cần phải nhanh chóng đưa biện pháp khắc phục, giải khó khăn, hạn chế, phát huy mạnh mẽ vai trò công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ nhằm nâng cao hiệu cơng tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm, thực chức quản lí nhà nước lĩnh vực trật tự an tồn xã hội Vì vậy, việc tiếp tục làm rõ tồn nguyên nhân tồn đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo chức lực lượng Cảnh sát Quản lý hành TTXH địa bàn tỉnh Bình Dương cần thiết Đó lý chọn đề tài: “Công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo chức lực lượng Cảnh sát Quản lý hành trật tự xã hội địa bàn tỉnh Bình Dương - Thực trạng giải pháp” làm khóa luận tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu Trước tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ có diễn biến phức tạp xảy phạm vi nước nói chung tỉnh Bình Dương nói riêng có đề tài nghiên cứu khoa học chủ đề này, cụ thể như: - Nguyễn Văn Hải: “Tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ địa bàn tỉnh thành khu vực miền Đông Nam Bộ” Đề tài sở, năm 2012 Nhìn chung, đề tài làm rõ lý luận hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ Tuy nhiên, nay, chưa có cơng trình nghiên cứu tồn diện cơng tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ lực lượng Cảnh sát QLHC TTXH địa bàn tỉnh Bình Dương Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ địa bàn tỉnh Bình Dương đưa giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ địa bàn tỉnh Bình Dương 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu, hệ thống vấn đề lý luận công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ - Nghiên cứu thực trạng việc áp dụng biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ địa bàn tỉnh Bình Dương - Đưa hệ thống giải pháp góp phần nâng cao hiệu cơng tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ địa bàn tỉnh Bình Dương Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Khóa luận tập trung nghiên cứu công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo chức lực lượng Cảnh sát QLHC TTXH địa bàn tỉnh Bình Dương 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về khơng gian: khóa luận tập trung nghiên cứu hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ địa bàn tỉnh Bình Dương - Về thời gian: hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ địa bàn tỉnh Bình Dương khoảng thời gian từ năm 2012 - 2014 Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Đề tài nghiên cứu dựa sở phép vật biện chứng Chủ nghĩa Mác - Lênin, quan điểm pháp luật Đảng, Nhà nước vấn đề quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo chức lực lượng Cảnh sát QLHC TTXH 5.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể Trên sở phương pháp luận, khóa luận áp dụng phương pháp cụ thể sau: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu; - Phương pháp thống kê; - Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh; - Phương pháp khảo sát thực tế; - Phương pháp trao đổi với cán thực tế Ý nghĩa lý luận thực tiễn khóa luận 6.1 Ý nghĩa lý luận Khóa luận đưa lý luận công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ địa bàn tỉnh Bình Dương, rút ưu điểm, tồn hạn chế nguyên nhân tồn công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ địa bàn tỉnh Bình Dương lực lượng Cảnh sát Quản lý hành trật tự xã hội, từ đưa dự báo khoa học, số giải pháp góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ địa bàn tỉnh Bình Dương 6.2 Ý nghĩa thực tiễn - Kết nghiên cứu khóa luận áp dụng thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu cơng tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ - Kết nghiên cứu khóa luận sử dụng làm tài liệu tham khảo hoạt động nghiên cứu, học tập trường Đại học Cảnh sát nhân dân Cấu trúc nội dung khóa luận Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung khóa luận gồm chương: Chương 1: Nhận thức lý luận công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo chức lực lượng Cảnh sát Quản lý hành trật tự xã hội Chương 2: Thực trạng công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo chức lực lượng Cảnh sát Quản lý hành trật tự xã hội địa bàn tỉnh Bình Dương Chương 3: Dự báo giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo chức lực lượng Cảnh sát Cảnh sát Quản lý hành trật tự xã hội địa bàn tỉnh Bình Dương Chương NHẬN THỨC LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ THEO CHỨC NĂNG CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI 1.1 Nhận thức hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ 1.1.1 Khái niệm đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ 1.1.1.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ DVBV ngành nghề kinh doanh có điều kiện ANTT, cung cấp dịch vụ bảo vệ người, bảo vệ tài sản, hàng hóa; bảo vệ nhà cửa, sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở quan, tổ chức; dịch vụ bảo vệ an ninh, trật tự hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí, lễ hội cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu hình thức ký kết hợp đồng DVBV xuất Việt Nam vào khoảng thập niên 90 kỷ trước thực lên từ năm 2000 Xuất phát từ nhu cầu công tác bảo vệ tài sản, bảo vệ tính mạng người ngày cao, lực lượng bảo vệ chuyên trách quan Nhà nước, tổ chức, đồn thể trị xã hội chưa đủ đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Luật doanh nghiệp năm 2005, Luật đầu tư nước Việt Nam năm 1996, số tổ chức, cá nhân thành lập tổ chức hoạt động kinh doanh DVBV Từ bước ban đầu mang tính thử nghiệm (Công ty Dịch vụ bảo vệ Long Hải), đến đời doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi (Cơng ty dịch vụ bảo vệ Thăng Long - Sepre 24) số doanh nghiệp khác, đặc biệt từ có quản lý nhà nước ANTT Nghị định 14/2001/NĐ-CP ngày 25/4/2001 quản lý hoạt động kinh doanh dòch vụ bảo vệ Thông tư 07/2001/TT-BCA (V19) ngày 18/9/2001 hướng dẫn thực Nghò đònh số 14/2001/NĐ-CP, hoạt động góp phần đáp ứng số yêu cầu công tác bảo vệ cho số tổ chức cá nhân không thuộc diện có lực lượng chuyên trách bảo vệ Đây ngành kinh doanh dịch vụ tương đối mẻ Việt Nam Tuy nhiên năm gần đây, hoạt động kinh doanh DVBV hoạt động kinh doanh có tốc độ phát triển nhanh, đặc biệt tỉnh, thành phố có cơng nghiệp phát triển như: Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh… Trải qua q trình phát triển nay, DVBV chủ yếu kinh doanh loại hình sau: - Bảo vệ sở vật chất, tài sản mục tiêu cố định: Nhân viên bảo vệ trang bị đồng phục, công cụ hỗ trợ bảo vệ người, tài sản trì ANTT mục tiêu cố định gồm: cao ốc, văn phòng, ngân hàng, trường học, bệnh viện, khu hộ, nhà riêng, siêu thị khu thương mại phức hợp, trung tâm triển lãm, câu lạc bộ, sân vận động, khu chế xuất, khu cơng nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, kho bãi, trung tâm phân phối, xưởng sản xuất, cơng trình xây dựng - Bảo vệ kiện: Nhân viên bảo vệ trang bị đồng phục, công cụ hỗ trợ bảo vệ người, tài sản trì ANTT kiện văn hóa, triển lãm, hội nghị, chương trình ca nhạc, vui chơi giải trí… - Bảo vệ yếu nhân: Bảo vệ doanh nhân ngồi nước, khách, ca sĩ, diễn viên cá nhân khác có nhu cầu Nhân viên bảo vệ (hay gọi vệ sĩ) có nhiệm vụ phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi gây rối, ảnh hưởng xấu đến người cần bảo vệ; giám sát hoạt động quay phim, chụp hình người vào gặp gỡ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối người tài sản cho người bảo vệ - Bảo vệ vận chuyển áp tải: Dịch vụ áp tải vận chuyển tài sản quý hiếm, tiền vàng trang sức có giá trị cao phương tiện vận chuyển… 1.1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ Thứ nhất, hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ gắn liền với phát triển kinh tế địa phương nói riêng xã hội nói chung, gắn liền với nhu cầu, lợi ích cá nhân có liên quan chặt chẽ đến tình hình ANTT Hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ có mối quan hệ chặt chẽ với phát triển kinh tế địa phương Sự phát triển kinh tế động lực thúc đẩy hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ không ngừng mở rộng ngược lại, gia tăng hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ góp phần nâng cao phát triển kinh tế, nâng cao mức sống người dân Hoạt động dịch vụ bảo vệ xuất phát từ nhu cầu cá nhân, tập thể, tổ chức việc bảo vệ tài sản, người bảo vệ kho hàng, giám sát hoạt động vào quan để kịp thời phát hành vi phạm tội, trực tiếp bảo vệ sức khỏe, tính mạng cá nhân, hoạt động bảo vệ kiện, chương trình tổ chức vui chơi giải trí… Do đó, phát triển ngày tăng hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ phản ánh việc đời sống kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực làm phát sinh nhu cầu mà dịch vụ bảo vệ đáp ứng Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ góp phần khơng nhỏ vào việc phát triển kinh tế, xã hội địa phương nói riêng tồn xã hội nói chung Thơng qua q trình hoạt động, dịch vụ bảo vệ đảm bảo tính mạng, tài sản người, hoạt động kinh doanh, sản xuất tổ chức diễn bình thường, góp phần hạn chế rủi ro, thiệt hại xảy Mặt khác, đối tượng tuyển dụng vào công ty dịch vụ bảo vệ thường khơng đòi hỏi q cao trình độ mà đa phần yêu cầu sức khỏe, lý lịch điều góp phần khơng nhỏ vào việc giải việc làm cho phận người lao động nhàn rỗi, khơng có tay nghề, lao động nghỉ hưu, đội, nghĩa vụ quân xuất ngũ trở địa phương…Qua đó, góp phần nâng cao mức sống người dân, kích thích kinh tế địa phương xã hội phát triển Ngoài ra, việc thành lập hoạt động doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ góp nhiều thành tích cơng giữ gìn trật tự an tồn xã hội, bảo vệ tài sản đơn vị hợp đồng bảo vệ, bảo vệ an tồn tính mạng cá nhân Cụ thể, nhân viên doanh nghiệp bảo vệ an toàn tài sản cho đơn vị thực hợp đồng trụ sở làm việc, nhà máy, xí nghiệp, khu cơng nghiệp, vận chuyển tiền tài sản quý, đêm ca nhạc, bảo vệ cá nhân ca sỹ, gia đình có điều kiện kinh tế số đối tượng cai nghiện nhà…Trong trình hoạt động, lực lượng bảo vệ phát hiện, ngăn chặn nhiều trường hợp người có hành vi vi phạm trộm cắp, cướp tài sản, bắt cóc…Ngồi ra, phát huy vai trò cơng tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn Nhiều trường hợp nhân viên bảo vệ bắt giao cho quan Công an số đối tượng phạm tội tang trộm cắp, cướp giật tài sản Thứ hai, kinh doanh dịch vụ bảo vệ ngành nghề kinh doanh có điều kiện ANTT, có điều kiện, phương tiện thích hợp để đối tượng xấu, bọn tội phạm lợi dụng thực hành vi vi phạm pháp luật Hiện nay, công ty dịch vụ bảo vệ ngày phát triển, số lượng công ty thành lập khơng ngừng gia tăng gây khó khăn định cho công tác quản lý Một số lượng không nhỏ cá nhân, tổ chức lợi dụng sơ hở, thiếu sót quy định thành lập để lợi dụng hoạt động, lợi dụng điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ để cấu kết với tổ chức, doanh nghiệp nhằm hoạt động phạm pháp Việc tuyển chọn nhân viên không đảm bảo tạo bất cập định mà chủ yếu trình độ, khả không siết chặt khâu tuyển chọn dẫn đến việc lựa chọn phần tử xấu có khứ phạm pháp vào làm việc, tạo hội để đối tượng lợi dụng thực hành vi phạm tội Bên cạnh đó, theo quy định pháp luật để phục vụ u cầu cơng việc, q trình hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ trang bị công cụ hỗ trợ cần thiết như: gậy cao su, roi điện, gậy sắt, roi cao su nên thường bị đối tượng phạm tội nhân viên ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ lợi dụng để thực hành vi vi phạm pháp luật Ngoài ra, đặc điểm nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ cung cấp dịch vụ bảo vệ tài sản, tính mạng hoạt động khác nên có điều kiện tiếp cận nơi cất giữ loại tài sản, tiếp xúc trực tiếp với cá nhân có nhu cầu bảo vệ nên dễ nảy sinh hành vi xấu trộm cắp tài sản, bắt cóc tống tiền, cướp, hiếp dâm… Như vậy, hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ mặt vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo ANTT địa bàn Mặt khác ngành nghề có điều kiện, phương tiện liên quan nhiều đến ANTT nên quan có thẩm quyền mà trực tiếp lực lượng Cảnh sát QLHC TTXH phải chủ động, tích cực thể vai trò cơng tác quản lý nhằm đảm bảo hoạt động tiến hành sở quy định pháp luật, phát huy vai trò tích cực, phục vụ đời sống xã hội 1.1.2 Các quy định pháp luật hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ Hiện nay, hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ không ngừng đa dạng hóa hình thức lẫn loại hình hoạt động Bên cạnh mặt tích cực hạn chế, tồn định mà chủ yếu hành vi vi phạm pháp luật q trình hoạt động, mặt khác tính chất, đặc điểm, điều kiện loại hình kinh doanh nên thường bị đối tượng xấu lợi dụng để hoạt động phạm pháp Trước tình hình đó, Chính phủ, Bộ Công an kịp thời ban hành văn pháp luật để thống quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ cụ thể như: Nghị định 52/2008/NĐCP ngày 22/04/2008 quản lý kinh doanh dòch vụ bảo vệ, Thơng tư 45/2009/TT-BCA hướng dẫn thi hành Nghị định 52/2008/NĐ-CP Theo đó: - Phạm vi hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ phép tiến hành bao gồm: + Dịch vụ bảo vệ người gồm hoạt động bảo vệ an tồn tính mạng, sức khỏe người bảo vệ; + Dịch vụ bảo vệ tài sản, hàng hóa, nhà cửa, sở sản xuất kinh doanh, trụ sở quan, tổ chức bao gồm hoạt động bảo vệ an toàn tài sản, hàng hóa (kể hoạt động giao, nhận tài sản, hàng hóa), nhà cửa, sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở quan, tổ chức theo thỏa thuận hợp đồng; + Dịch vụ bảo vệ an ninh, trật tự hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí, lễ hội bao gồm hoạt động bảo vệ an tồn giữ gìn an ninh, trật tự cho hoạt động theo thỏa thuận hoạt động - Quy định điều kiện thành lập, đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ: + Đối với tổ chức, cá nhân nước: Mức vốn pháp định ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ 2.000.000.000 đồng Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải trì mức vốn điều lệ không thấp mức vốn pháp định nêu suốt trình hoạt động + Đối với doanh nghiệp nước liên doanh với doanh nghiệp nước: Doanh nghiệp nước phải doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ bảo vệ, có số vốn tổng giá trị tài sản doanh nghiệp từ 500.000 USD trở lên; có thời gian hoạt động kinh doanh liên tục từ năm năm trở lên; có giấy chứng nhận quan có thẩm quyền nước sở chứng nhận doanh nghiệp người đại diện cho phần vốn góp doanh nghiệp liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam chưa có hành vi vi phạm pháp luật nước sở pháp luật nước có liên quan - Quy định địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ + Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải ổn định từ năm trở lên; nhà thuộc sở hữu người đứng tên đăng ký kinh doanh hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có giấy tờ hợp lệ, nhà thuê phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ năm trở lên + Trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện phải thơng báo văn cho quan Công an cấp tỉnh nơi nơi đến chậm mười lăm ngày trước thực việc di chuyển địa điểm - Quy định điều kiện, tiêu chuẩn người đứng đầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ: + Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện người Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc sáng lập viên tham gia thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có đầy đủ điều kiện sau đây: Có lực hành vi dân đầy đủ, có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng không thuộc trường hợp quy định Điều Nghị định 52/2008/NĐ-CP; Có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên thuộc ngành kinh tế, luật + Những người làm việc cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ khác thu hổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải thỏa mãn thêm điều kiện: ba năm trước liền kề không làm quản lý giữ chức danh chủ chốt doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Điều kiện tiêu chuẩn nhân viên dịch vụ bảo vệ + Có hợp đồng lao động hợp pháp với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ + Có lực hành vi dân đầy đủ, có sức khỏe (giấy khám sức khỏe trung tâm y tế, bệnh viện từ cấp huyện trở lên), có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng (có xác nhận Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú), có trình độ học vấn từ phổ thơng trung học bổ túc trung học trở lên không thuộc trường hợp sau: Người bị áp dụng biện pháp xử lý hành theo quy định Luật xử lý vi phạm hành chính; chấp hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ, cấm cư trú, quản chế, bị phạt tù hưởng án treo thời gian thử thách bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ Người có tiền án lỗi cố ý người bị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chưa đủ thời hạn để coi chưa bị xử lý vi phạm hành chính; người nghiện ma túy - Trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ trang bị loại công cụ hỗ trợ: gậy cao su, gậy sắt, roi cao su, roi điện Căn vào số lượng nhân viên dịch vụ bảo vệ yêu cầu thực tế, doanh nghiệp làm văn gửi quan Công an cấp GXNĐĐK ANTT để đề nghị cấp Giấy phép mua cơng cụ hỗ trợ, nêu rõ số lượng, chủng loại công cụ hỗ trợ cần trang bị Người doanh nghiệp cử đến liên hệ phải có giấy giới thiệu doanh nghiệp xuất trình giấy Chứng minh nhân dân Sau mua cơng cụ hỗ trợ, doanh nghiệp phải đến quan Công an cấp Giấy phép mua công cụ hỗ trợ để cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ; đến liên hệ xin cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ phải nộp photocopy Giấy phép mua cơng cụ hỗ trợ xuất trình chính, nộp photocopy hóa đơn mua cơng cụ hỗ trợ Công cụ hỗ trợ phải quản lý tập trung doanh nghiệp trang bị cho nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ Sau làm nhiệm vụ xong, phải giao lại 10 nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ Bình Dương ngày gia tăng kéo theo phức tạp định ANTT Trong năm 2014, Đội quản lý đặc doanh có 07 đồng chí, có 02 đồng chí trực tiếp phụ trách mảng chung dịch vụ bảo vệ vũ khí, cơng cụ hỗ trợ Thứ ba, trình tiến hành hoạt động kiểm tra, xử lý chưa thường xuyên liên tục, chưa đáp ứng yêu cầu địa bàn Số lượng kiểm tra ít, chưa bao qt hết địa bàn Thứ tư, mối quan hệ phối hợp với cấp, ngành có liên quan đến cơng tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ chưa chặt chẽ, chưa xây dựng quy chế phối hợp với phân công trách nhiệm cụ thể lực lượng Thứ năm, công tác tuyên truyền chưa triển khai thường xuyên cơng tác đóng vai trò quan trọng việc đảm bảo việc chấp hành pháp luật doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ Thứ sáu, việc sử dụng biện pháp nghiệp vụ vào công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ hạn chế, chưa đem lại kết cao Tóm lại, chương khóa luận trình bày mơt số tình hình có liên quan đến cơng tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực trạng tiến hành biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ địa bàn tỉnh Bình Dương lực lượng Cảnh sát QLHC TTXH Từ ưu điểm tồn tại, hạn chế hoạt động nguyên nhân tồn tại, hạn chế làm sở thực tiễn để khóa luận đưa giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo chức lực lượng Cảnh sát QLHC TTXH địa bàn tỉnh Bình Dương 44 Chương DỰ BÁO VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ THEO CHỨC NĂNG CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG 3.1 Dự báo tình hình có liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ địa bàn tỉnh Bình Dương thời gian tới 3.1.1 Tình hình kinh tế - xã hội Được quan tâm, đạo kịp thời Đảng Nhà nước, tỉnh Bình Dương có bước phát triển ngày mạnh mẽ mặt đời sống kinh tế, xã hội Là tỉnh thành phát triển nhanh chóng phạm vi khu vực Đông Nam bộ, tận dụng điều kiện tự nhiên cách hợp lý, tỉnh Bình Dương vươn trở thành nhóm tỉnh phát triển mạnh công nghiệp với nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp trọng điểm thu hút số lượng lớn thành phần kinh tế đông đảo lực lượng lao động từ khắp tỉnh thành nước Hòa phát triển chung đất nước, năm tới Bình Dương đánh giá tỉnh có tiềm lực phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội với hệ thống sở vật chất, hạ tầng đại bật khu Thành phố mới, khu vực trung tâm hành đầu tư quy mô, đáp ứng yêu cầu cấp thiết thời đại cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Các khu cơng nghiệp ngày mở rộng số lượng quy mơ, thu hút đầu tư ngồi nước, động lực đưa kinh tế phát triển Bên cạnh đó, quan tâm đạo kịp thời từ cấp, đời sống xã hội tỉnh Bình Dương không ngừng cải thiện theo hướng phát triển lên Mức thu nhập người dân ngày cao, đời sống đảm bảo Các chế độ an sinh xã hội tỉnh trọng nhằm tạo động lực cho xã hội phát triển, đáp ứng nhu cầu xã hội Với số lượng người lao động từ khắp tỉnh thành nước đến Bình Dương khơng ngừng tăng lên, cấp có thẩm quyền đề xuất thực biện pháp nhằm tạo điều kiện tốt để người dân ổn định sống sách thiết thực cụ thể việc xây khu nhà xã hội với giá thành rẻ, sử dụng gói ưu đãi tạo điều kiện để người lao động có thu nhập thấp, dân nhập cư có nhà ở, nâng cao chất lượng sống Căn đạo cấp lãnh đạo, tỉnh Bình Dương triển khai thực dự án nhà xã hội phục vụ phận lớn người dân lao động có thu nhập thấp, dân nhập cư đến Bình Dương Bước đầu, dự án 45 đạt thành công định thơng qua gói hỗ trợ từ số ngân hàng, người lao động thu nhập thấp mua nhà với giá thấp (hơn 100 triệu đồng/1 căn) trả góp dần năm Qua góp phần nâng cao chất lượng sống người dân đồng thời góp phần khơng nhỏ vào việc giữ gìn ANTT địa bàn, thể quan tâm sâu sát đến đời sống nhân dân cấp lãnh đạo, tạo gắn kết hệ thống quyền người dân Tuy nhiên bên cạnh đó, tồn khó khăn, hạn chế định Tình trạng phân hóa giàu nghèo, bất công đời sông xã hội, việc triển khai sách khơng phù hợp, pháp luật chưa đảm bảo thực nghiêm túc…sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình xã hội, ANTT Bình Dương thời gian tới 3.1.2 Tình hình an ninh trật tự có liên quan tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ thời gian tới Trong năm gần tình hình ANTT Bình Dương tương đối ổn định, nhiên theo số liệu thống kê [xem bảng số 01 - phụ lục] số lượng vụ phạm pháp hình tăng dần theo năm, kéo theo phức tạp tình hình ANTT Đặc biệt sau vụ việc xảy ngày 13 14 tháng năm 2014, gây hậu nghiêm trọng, đặt tính cấp thiết cho cơng tác giữ gìn ANTT địa phương Bên cạnh đó, tình hình giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây ổn định, nước lực phản động tiếp tục thực âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ nhằm chuyển hóa chế độ trị; chống phá tất mặt trị, kinh tế, văn hóa, dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo… Trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đối tượng phản động, hội trị số đối tượng cực đoan tôn giáo, dân tộc tiếp tục hoạt động mức độ cao Tình hình khiếu kiện, đình cơng, tranh chấp lao động tập thể có xu hướng tăng Tình hình loại tội phạm vi phạm pháp luật tiếp tục có diễn biến phức tạp, tính chất bạo lực hơn, tội phạm có tổ chức, tội phạm có sử dụng “vũ khí nóng”, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, chống người thi hành công vụ, tệ nạn cờ bạc, trộm cắp gia tăng ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa bàn Dự báo năm tới, với số lượng dân nhập cư khơng ngừng tăng lên với tình trạng thất nghiệp, tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm, gây rối trật tự 46 tình hình ANTT tỉnh Bình Dương có nhiều diễn biến phức tạp kéo theo nhu cầu bảo vệ tài sản, tính mạng, hoạt động vui chơi giải trí tăng mạnh Bên cạnh với phát triển kinh tế với việc mở rộng quy mô số lượng khu, cụm công nghiệp Bình Dương nhu cầu dịch vụ bảo vệ ngày tăng cao, số lượng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ ngày phát triển mạnh mẽ số lượng lẫn quy mô hoạt động Điều đặt khó khăn thách thức định cho cơng tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ địa bàn tỉnh Bình Dương, đòi hỏi lực lượng tiến hành phải thực có nghiêm túc, đồng biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo chức lực lượng Cảnh sát Quản lý hành trật tự xã hội địa bàn tỉnh Bình Dương 3.2.1 Đẩy mạnh cơng tác tun truyền, vận động việc chấp hành quy định pháp luật hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ Quá trình tiến hành hoạt động tuyên truyền, lực lượng tiến hành mà cụ thể Đội quản lý đặc doanh thuộc Phòng Cảnh sát QLHC TTXH Cơng an tỉnh Bình Dương cần thực thơng qua nhiều hình thức qua sách báo, truyền thơng, qua việc tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, qua chương trình văn hóa, văn nghệ… Căn vào đối tượng cụ thể mà lựa chọn hình thức tuyên truyền, lực lượng phối hợp thích hợp với nội dung đa dạng, phong phú, sâu sát vào thực tiễn qua góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ Hiện nay, theo số liệu thống kê số lượt tun truyền hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu số lượng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ ngày gia tăng Do đó, để đạt hiệu cần thiết phải tăng cường, đẩy mạnh việc thực công tác Quá trình tiến hành hoạt động tuyên truyền, vận động chấp hành cần đảm bảo yêu cầu sau: Khi có văn pháp luật, quy định quyền địa phương quy định hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ Phòng Cảnh sát QLHC TTXH cần nhanh chóng hướng dẫn, phổ biến nội dung đến doanh nghiệp địa bàn đảm bảo việc chấp hành theo quy định Cần chuẩn bị đầy đủ, cập nhật kịp thời tình hình có liên quan vào tài liệu tun truyền, đảm bảo tài liệu bám sát thực tiễn, cụ thể, dễ đọc, dễ hiểu Bên cạnh đó, cần thường xuyên phối hợp với doanh nghiệp tuyên truyền, vận động nhân viên bảo vệ chấp hành tốt quy định pháp luật trình 47 thực nhiệm vụ sở chức năng, quyền hạn giao cần tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức nhân viên quy định pháp luật, quyền địa phương Vận động doanh nghiệp, người dân nhanh chóng thơng báo cho quan có thẩm quyền có biểu hiện, vụ việc vi phạm pháp luật, tình hình có liên quan đến ANTT để kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, hạn chế việc giải nội doanh nghiệp Thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho người đứng đầu, phối hợp tuyên truyền cho nhân viên doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện kinh doanh dịch vụ bảo vệ nhận thức sâu rộng hoạt động tội phạm, nâng cao tinh thần tự giác, tích cực đấu tranh hành vi vi phạm pháp luật nhiều biện pháp, hình thức tuyên truyền khác Phối kết hợp với quan chức kinh tế, Sở kế hoạch đầu tư để phổ biến sâu rộng văn pháp luật có liên quan Từ đó, nâng cao nhận thức cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ, đảm bảo tốt quy định trình hoạt động kinh doanh Tăng cường phối hợp với Công an huyện, thị xã, thành phố, Công an phường, Ban quản lý khu công nghiệp…trong công tác tuyên truyền, vận động đến doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ tập thể người lao động thông qua việc gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp để hướng dẫn họ chấp hành tốt quy định trình hoạt động, đảm bảo điều kiện ANTT Phối hợp với Sở kế hoạch đầu tư tiến hành tuyên truyền, hướng dẫn cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ sau cấp giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh đến Phòng Cảnh sát QLHC TTXH để làm thủ tục xin cấp GXNĐĐK ANTT hạn chế trường hợp kinh doanh mà chưa có đầy đủ giấy tờ pháp lý cần thiết Ngoài ra, cần quán triệt đến đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát QLHC TTXH Công an huyện, thị xã, thành phố, Công an sở tầm quan trọng cơng tác tun truyền để góp phần nâng cao hiệu tiến hành công tác Trong trình tiến hành hoạt động tuyên truyền cần đảm bảo nội dung chủ yếu sau: hồ sơ thủ tục xin cấp GXNĐĐK ANTT, quy định pháp luật nói chung quy định q trình kinh doanh dịch vụ bảo vệ nói riêng phương thức thủ đoạn phạm tội, thực hành vi vi phạm pháp luật Sau tuyên truyền cần tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình rút mặt đạt được, mặt chưa đạt được, có kế hoạch khảo sát đánh giá chất lượng, 48 hiệu tuyên truyền để phát huy mặt tích cực, khắc phục hạn chế, thiếu sót cho lần vận động, tuyên truyền Thực tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật trình tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm 3.2.2 Tăng cường mối quan hệ phối hợp với lực lượng nghiệp vụ, ngành, cấp có liên quan cơng tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ Do công tác quản lý dịch vụ bảo vệ có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng nghiệp vụ khác nên thiết phải xây dựng chế phối hợp định muốn công tác đạt hiệu cao Quá trình phối hợp cần tiến hành sở chức năng, nhiệm vụ phân cấp thẩm quyền theo quy định pháp luật lực lượng, ngành, cấp tránh việc chồng chéo, không thống nhất, không đạt hiệu phối hợp Nội dung chế phối hợp cần tập trung vào điểm sau: - Đẩy mạnh quan hệ phối hợp trao đổi thông tin cấp, ngành lực lượng nghiệp vụ có liên quan để nhanh chóng, kịp thời nắm bắt tình hình Thơng tin trao đổi cần phải đảm bảo khách quan, nhanh chóng, xác kịp thời Các thông tin phải đáp ứng yêu cầu công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ, cụ thể như: Trong mối quan hệ với ngành khác mà chủ yếu Sở Kế hoạch đầu tư quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ: cần trao đổi thông tin xung quanh số lượng tên doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ cụ thể xin cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy phép hoạt động chi nhánh lĩnh vực dịch vụ bảo vệ Qua đó, tiến hành rà sốt, đối chiếu, kịp thời phát doanh nghiệp có Giấy phép đăng ký kinh doanh chưa đến Phòng Cảnh sát QLHC TTXH Cơng an tỉnh Bình Dương để xin cấp GXNĐĐK ANTT từ có biện pháp xác minh, xử lý có hành vi vi phạm Trong mối quan hệ với lực lượng nghiệp vụ có liên quan: Cơng an xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố lực lượng nghiệp vụ có liên quan cần nhanh chóng thơng báo, trao đổi thông tin số lượng nhân viên, số lượng doanh nghiệp hoạt động địa bàn, biểu nghi vấn hành vi có liên quan đến tình hình ANTT doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện kinh doanh dịch vụ bảo vệ để có biện pháp xử lý kịp thời 49 - Cơng tác quản lý ANTT hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ thuộc trách nhiệm lực lượng Cảnh sát QLHC TTXH, nhiên trình quản lý cần phải phát huy vai trò, trách nhiệm đơn vị nghiệp vụ khác lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế chức vụ, Cảnh sát điều tra tội phạm TTXH, lực lượng An ninh điều tra… Mối quan hệ phối hợp thể số nội dung sau: + Khi có phát vụ việc có dấu hiệu hình sự, Phòng Cảnh sát QLHC TTXH cần nhanh chóng thơng báo đến lực lượng nghiệp vụ có liên quan để thụ lý, giải theo thẩm quyền + Đẩy mạnh việc xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành quản lý nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ làm để tiến hành hoạt động + Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát QLHC TTXH lực lượng nghiệp vụ khác cần thường xuyên trao đổi, báo cáo tình hình tội phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ tình hình có liên quan để có biện pháp xử lý kịp thời, làm điều chỉnh, nâng cao công tác quản lý + Mối quan hệ phối hợp thể việc kết hợp lực lượng có liên quan để tiến hành tổ chức buổi tọa đàm, phổ biến quy định hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ tạo điều kiện để chủ thể kinh doanh nắm bắt kịp thời - Tăng cường mối quan hệ phối hợp kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm: Trong trình tiến hành hoạt động kiểm tra, Phòng Cảnh sát QLHC TTXH Cơng an tỉnh Bình Dương cần tăng cường phối hợp với lực lượng có liên quan để cơng tác đạt hiệu cao lực lượng sở địa bàn, nhiên tùy vào trường hợp cụ thể phải đảm bảo yếu tố bí mật, khách quan Khi có kế hoạch kiểm tra, cần nhanh chóng thơng báo đến Đội Cảnh sát QLHC TTXH Công an huyện, thị xã, thành phố đến Công an xã, phường, thị trấn để có phối hợp kịp thời, phân công trách nhiệm cụ thể cho lực lượng tránh chồng chéo đạt thống trình phối hợp Trong kế hoạch công trấn áp tội phạm kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất khác cần có phân công trách nhiệm cụ thể cho lực lượng theo phân cấp thẩm quyền 3.2.3 Chấn chỉnh tổ chức, biên chế bồi dưỡng lực, trình độ cho đội ngũ cán chiến sĩ trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ 50 Trong mặt công tác mà cụ thể công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ muốn đạt hiệu cao nhân tố người – lực lượng tiến hành cơng tác đóng vai trò vơ quan trọng Theo số liệu thống kê [xem bảng số 04 - phụ lục], năm tới, ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ ngày phát triển mạnh mẽ số lượng cán chiến sĩ Phòng Cảnh sát QLHC TTXH mà cụ thể Đội quản lý đặc doanh hạn chế năm 2014 tổng số cán Phòng Cảnh sát QLHC TTXH Cơng an tỉnh Bình Dương 38 đồng chí, Đội quản lý đặc doanh có 07 đồng chí, chiếm 18%, riêng cán phụ trách mảng chung quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ vũ khí, cơng cụ hỗ trợ gồm đồng chí chiếm 28% tổng quân số Đội Từ tình hình đó, nhận thấy số lượng cán phụ trách công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ không đáp ứng nhu cầu địa bàn từ nảy sinh hạn chế q trình tiến hành cơng tác Vì vậy, Phòng Cảnh sát QLHC TTXH mà cụ thể Đội quản lý đặc doanh cần tham mưu, đề xuất tăng cường quân số thực công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ Mặt khác, ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ ngành nghề kinh doanh có điều kiện ANTT có nhiều yếu tố phức tạp ANTT thường bị bọn tội phạm lợi dụng để hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày tinh vi, xảo quyệt Do đó, cán Phòng Cảnh sát QLHC TTXH mà đặc biệt cán phụ trách công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ cần không ngừng nâng cao lực nghiệp vụ, trình độ chun mơn để có khả đấu tranh với hành vi vi phạm, bọn tội phạm lĩnh vực thông qua việc tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, buổi tọa đàm, hội nghị Bên cạnh đó, cán chiến sĩ cần tự trao dồi kiến thức thông qua việc nghiên cứu văn pháp luật, tài liệu có liên quan để nắm vững quy định quản lý dịch vụ bảo vệ phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội Ngồi ra, q trình tiến hành công tác cần không ngừng đề cao tinh thần phê bình tự phê bình, sẵn sàng đóng góp ý kiến để nâng cao hiệu trình tiến hành nhiệm vụ, hạn chế biểu tiêu cực xảy ra, thực tinh thần kiên đấu tranh với loại tội phạm hành vi vi phạm 3.2.4 Xây dựng cổng thông tin điện tử trực tuyến phục vụ công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ 51 Hiện nay, việc thực mặt công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà cụ thể hoạt động hướng dẫn thủ tục, hồ sơ cấp GXNĐĐK ANTT Phòng Cảnh sát QLHC TTXH Cơng an tỉnh Bình Dương tiến hành doanh nghiệp cử đại diện trực tiếp đến Phòng Cảnh sát QLHC TTXH Điều gây khó khăn định cho doanh nghiệp lực lượng tiến hành thời gian hiệu cơng tác hướng dẫn Vì vậy, xây dựng hệ thống thông tin trực tuyến điều cần thiết giai đoạn công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ Khi xây dựng cổng thơng tin trực tuyến Phòng Cảnh sát QLHC TTXH, doanh nghiệp hướng dẫn, giải đáp thắc mắc thông qua hệ thống điện tử Việc thông báo thủ tục, thắc mắc thường gặp mạng internet giúp tiết kiệm thời gian, công sức doanh nghiệp cán tiến hành Khi có vấn đề khác, doanh nghiệp cần đặt câu hỏi công khai cán phụ trách việc hướng dẫn trả lời Đồng thời nơi doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu văn có liên quan đến pháp luật biểu mẫu cần có q trình đăng ký cấp GXNĐĐK ANTT trình hoạt động doanh nghiệp Thông qua cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu việc cải cách thủ tục hành góp phần tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp, đồng thời giảm áp lực cơng việc cho cán tiến hành từ nâng cao hiệu tiến hành công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ, phục vụ đắc lực cho công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ Mặt khác đảm bảo việc hướng dẫn khách quan, công hạn chế hành vi tiêu cực xảy Bên cạnh đó, cần ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ hồ sơ, thường xun cập nhật tình hình có liên quan vào máy tính từ góp phần nâng cao hiệu q trình tra cứu nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm trình lưu trữ lâu dài Tuy nhiên tài liệu mật nên cần nâng cao chất lượng trình bảo mật, đảm bảo yếu tố nghiệp vụ, có chế độ quản lý hợp lý 3.2.5 Thường xuyên tiến hành hoạt động kiểm tra đảm bảo an ninh trật tự, xử lý hành vi vi phạm q trình tiến hành cơng tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ Để đảm bảo quy định pháp luật chấp hành nghiêm túc, đắn hoạt động kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm nội dung khơng thể thiếu q trình tiến hành công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ 52 Tuy nhiên nay, Phòng Cảnh sát QLHC TTXH chưa đảm bảo việc tiến hành kiểm tra thường xuyên, kịp thời Số lượt kiểm tra, số cán tham gia thời gian chưa đảm bảo Trong đó, tình trạng vi phạm hành doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ ngày nhiều mang tính phức tạp Do đó, nâng cao chất lượng cơng tác kiểm tra xử lý vi phạm hành hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ nhiệm vụ cần thiết phải chấn chỉnh kịp thời Trước hết, thời điểm đội ngũ tiến hành hạn chế, cần phải tăng cường kênh thông tin từ đội nghiệp vụ, lực lượng công an sở, CSBM từ phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ qua báo cáo tình hình ANTT doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ để nắm thơng tin có chất lượng như: phát số vi phạm cụ thể điều kiện kinh doanh, hồ sơ thủ tục, khơng đảm bảo tình hình ANTT trình tiến hành hoạt động kinh doanh… Theo đó, phân cơng cán chun trách Phòng Cảnh sát QLHC TTXH phối hợp với công an quận huyện Công an sở để tiến hành kịp thời việc kiểm tra, hướng dẫn xử lý vi phạm doanh nghiệp kinh doanh Công tác kiểm tra cần phải tổ chức thường xuyên với việc tăng số lượt tiến hành, phân công cán phụ trách mặt công tác phát huy mối quan hệ phối hợp với ban ngành, lực lượng có liên quan để nâng cao hiệu Tổ chức tốt đợt kiểm tra định kỳ Đội QLĐD, kiểm tra liên ngành với Sở Thương mại, Sở kế hoạch đầu tư, phối hợp kiểm tra đột xuất vào thời gian trọng điểm với Cơng an quận huyện có doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ Riêng công tác xử lý vi phạm hành cần đảm bảo xử lý lỗi vi phạm xác, mức độ vi phạm, áp dụng hình thức xử lý phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ Theo đó, vừa đáp ứng yêu cầu răn đe vừa thể tính nghiêm minh pháp luật mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, hiệu doanh nghiệp Việc kiểm tra trực tiếp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ tiết, nắm tính chất loại hình kinh doanh để sâu phát dấu hiệu vi phạm Đây biện pháp nhằm tăng cường cơng tác phòng ngừa tội phạm trình quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ Mặt khác, phải đồng thời thực việc tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ chấp hành nghiêm quy định ANTT nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp hoạt động kinh doanh 53 Bên cạnh đó, phải bổ sung tài liệu, tình hình kiểm tra vào hồ sơ điều tra để theo dõi xử lý kịp thời 3.2.6 Sử dụng biện pháp nghiệp vụ cần thiết để tăng cường hiệu công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ - Tăng cường xây dựng, sử dụng CSBM để nắm tình hình phục vụ cơng tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ Để thực tốt cơng tác nắm tình hình có liên quan đến ANTT, kịp thời phát biểu vi phạm việc xây dựng sử dụng CSBM quan trọng cần thiết phục vụ công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ trước mắt lâu dài Tại địa bàn tỉnh Bình Dương, có 32 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ có 07 CSBM xây dựng sử dụng nên chưa đáp ứng yêu cầu, nên cần thiết phải tăng cường chất lượng lẫn số lượng CSBM Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ cơng tác xây dựng CSBM phải đáp ứng số nội dung cụ thể sau: Đối với địa bàn huyện, thị xã, thành phố có doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ hoạt động vào tình hình đặc điểm địa bàn mà cần phải xây dựng số lượng CSBM phù hợp, đảm bảo có chất lượng, hiệu Căn vào tình hình địa bàn, hạn chế số lượng CSBM mà cán tiến hành cần xác định rõ nơi cần tăng cường CSBM, nơi cần phát triển sau, từ có cách thức sử dụng phù hợp nhằm phát huy hiệu CSBM Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ có biểu phức tạp ANTT cần xây dựng CSBM doanh nghiệp để kịp thời nắm tình hình có vụ việc xảy Việc xây dựng sử dụng CSBM cần tiến hành thường xuyên, có chất lượng, nên đưa vào tiêu chí để xét thi đua cho cán chiến sĩ đơn vị qua đảm bảo việc thực nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu đặt - Đẩy mạnh cơng tác ĐTCB, nắm tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ Cơng tác ĐTCB, nắm tình hình cơng tác quan trọng, tiền đề cho việc tiến hành mặt cơng tác tiếp theo, có ý nghĩa định việc chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hành vi vi phạm pháp luật công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ 54 Q trình tiến hành cơng tác điều tra bản, nắm tình hình cần đảm bảo nắm nội dung chủ yếu sau: Đẩy mạnh việc tiến hành điều tra doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện địa bàn số lượng nhân viên, mục tiêu bảo vệ nơi khác, nắm rõ tình hình kinh doanh doanh nghiệp thay đổi trình hoạt động Tình hình vi phạm ANTT: hành vi vi phạm, hình thức mức độ xử lý, thời gian vi phạm, trình khắc phục Tình hình khác có liên quan đến ANTT như: tình hình khu vực, địa bàn… Việc tiến hành công tác ĐTCB phải bảo đảm thường xuyên, kịp thời bổ sung tài liệu có liên quan vào hồ sơ, có đánh giá, nhận xét ưu khuyết điểm rõ ràng, cụ thể 3.2.7 Tham mưu với cấp có thẩm quyền hồn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ Căn thực tiễn tiến hành công tác, Đội Quản lý đặc doanh cần tham mưu với cấp có thẩm quyền việc bổ sung, hoàn thiện văn pháp luật, quy định chưa sát với thực tiễn cụ thể như: Quy định Thông tư 45/2009/TT-BCA ngày 14 tháng năm 2009 quy định hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp GXNĐĐK ANTT, theo đó, doanh nghiệp muốn kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải đến quan có thẩm quyền xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Giấy chứng nhận đầu tư sau đến Phòng Cảnh sát QLHC TTXH xin cấp GXNĐĐK ANTT, quy định phần dẫn đến thực trạng số doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khơng đủ điều kiện nên không cấp GXNĐĐK ANTT Điều gây khó khăn định cho doanh nghiệp cho công tác quản lý quan chức Bên cạnh đó, Đội Quản lý đặc doanh cần khơng ngừng tham mưu cho Lãnh đạo Phòng tiến hành biện pháp để nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ, đề xuất kinh phí, có chế độ khen thưởng, kỷ luật rõ ràng đội ngũ cán chiến sĩ thực nhiệm vụ Trên sở phân tích thực trạng, ưu điểm, tồn tại, hạn chế trên, đưa dự báo công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ địa 55 bàn tỉnh Bình Dương, sở tiến hành phân tích, nghiên cứu đề giải pháp mang tính trước mắt lâu dài để nâng cao hiệu việc tiến hành công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo chức lực lượng Cảnh sát QLHC TTXH Cơng an tỉnh Bình Dương thời gian tới 56 KẾT LUẬN Hoạt động kinh doanh DVBV ngành nghề kinh doanh có điều kiện ANTT có vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương nói riêng nước nói chung Tuy nhiên, đặc điểm, điều kiện định mà ngành nghề có liên hệ chặt chẽ ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa bàn Do đó, việc thực công tác quản lý DVBV cơng tác có vai trò quan trọng cơng tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm, giữ gìn ANTT giai đoạn Để thực tốt mặt công tác này, đảm bảo đạt hiệu cao lực lượng có thẩm quyền cần phải vào quy định pháp luật cụ thể như: Nghị định 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 quản lý kinh doanh DVBV; Thông tư 45/2009/TT-BCA hướng dẫn thi hành Nghị định 52/2008/NĐ-CP; Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực an ninh, trật tự, an tồn xã hội….và văn khác có liên quan để tiến hành thực đồng biện pháp nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ tiến hành theo quy định pháp luật, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm Tại Bình Dương, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, năm gần hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ có bước phát triển không ngừng, mở rộng quy mô lẫn số lượng doanh nghiệp, công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ Chính điều này, đặt cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ lực lượng có thẩm quyền khó khăn, thử thách định Cơng tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo chức Phòng Cảnh sát QLHC TTXH Cơng an tỉnh Bình Dương đạt hiệu định, đưa ngành nghề hoạt đông theo quy định pháp luật, hạn chế hành vi vi phạm xảy Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan mà công tác quản lý hoạt động kinh doanh DVBV nhiều mặt chưa thực có hiệu ví dụ tuyên truyền, vận động chấp hành quy định pháp luật, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm… Vì vậy, sở phân tích thực trạng, ưu điểm, tồn tại, hạn chế trên, đưa dự báo công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ giải pháp mang tính trước mắt lâu dài nhằm góp phần giúp lực lượng Cảnh sát QLHC TTXH Cơng an tỉnh Bình Dương nói riêng lực lượng Cảnh sát 57 QLHC TTXH nói chung thực có hiệu cơng tác quản lý hoạt động kinh doanh DVBV thời gian tới Để khóa luận hồn thành, tác giả nhận giúp đỡ tận tình, hướng dẫn chu đáo Giảng viên hướng dẫn khóa luận, thầy giáo trường Đại học Cảnh sát nhân dân cán hướng dẫn thực tập, tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát QLHC TTXH Cơng an tỉnh Bình Dương Tuy nhiên, nhiều hạn chế kinh nghiệm, trình độ nên tác giả khơng tránh khỏi thiếu sót Vì mong nhận quan tâm hỗ trợ, đóng góp ý kiến đồng chí để khóa luận hồn thiện có tính khả thi 58 ... niệm công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo chức lực lượng Cảnh sát Quản lý hành trật tự xã hội Cơng tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo chức lực lượng Cảnh sát. .. thức lý luận công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo chức lực lượng Cảnh sát Quản lý hành trật tự xã hội Chương 2: Thực trạng công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ. .. lượng Cảnh sát Cảnh sát Quản lý hành trật tự xã hội địa bàn tỉnh Bình Dương Chương NHẬN THỨC LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ THEO CHỨC NĂNG CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT QUẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương Thực trạng và giải pháp, Công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương Thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay