thực trạng văn hóa công sở tại Sở Nội vụ thành phố hà nội

29 37 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 10:16

giải pháp để xây dựng văn hóa công sở tại Sở nội vụ thành phố hà nộithực trạng văn hóa công sở tại Sở nội vụ thành phố hà nộicơ sở lí luận chung về văn hóa công sởkhái niệm văn hóa là gìvăn hóa công sở là gì LỜI CẢM ƠN Bài tiểu luận kết học tập học kỳ mơn Văn hóa cơng sở, số lượng 02 tín mơn học kết hợp với kiến thức nhiều mơn học q trình học tập Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Nguyễn Thị Thanh Mai tham gia giảng dạy môn học cho lớp em tất nhiệt huyết tận tâm với nghề Đồng thời, xin cảm ơn tất thành viên lớp đoàn kết, hỗ trợ trình học tập Mặc dù, em cố gắng kiến thức hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến nhận xét từ phía q thầy Em xin trân trọng cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan, tiểu luận em làm không chép tiểu luận đề tài.Các số liệu, hình ảnh sử dụng hồn tồn xác với kiến thức học trung thực.Các phần trích dẫn ghi nguồn gốc rõ ràng.Nếu có vi phạm quyền hay chép khơng hợp lệ, em xin hồn tồn chịu trách nhiệm PHẦN MỞ ĐẦU Văn hóa cân xã hội có nhiều nguy biến động, hiểu rằng, vật chất đọng lại văn hóa Bất kể quốc gia nào, tổ chức nào, giáo phái muốn trường tồn phải có văn hóa riêng, văn hóa cơng sở quan, doanh nghiệp khơng nằm ngồi quy luật đó.Theo thực trạng văn hóa cơng sở có mức độ ảnh hưởng tới phát triển quan, doanh nghiệp đơi thực trạng văn hóa cơng sở trở thành tập tục, thói quen quan Tuy nhiên văn hóa cơng sở khơng phải cơng sở có đầy đủ thiết bị, vật dụng đại, lại trụ sở xây dựng hoành trángvăn hóa cơng sở hành vi ứng xử hàng ngày cán bộ, công chức, viên chức mối tương tác để công việc trơi chảy, thànhcơng Đánh giá thực trạng văn hóa cơng sở quan hành nhà nước nay, nhận thấy mang tính tình cảm nhiều, có cơng văn ban hành quy chế văn hóa cơng sở quan chưa thực hóa thể chế điều luật cho phù hợp linh hoạt Trong điều kiện hội nhập,cạnh tranh văn hóa cơng sở trở nên quan trọng, cần phải trọng nhiều cơng sở, quan hành nhà nước doanh nghiệp.Vì em chọn nghiên cứu đề tài “ Phân tích ảnh hưởng nội quy, quy chế đến việc xây dựng văn hóa cơng sở Sở Nội vụ Thành phố Nội”.Nghiên cứu đề tài giúp đưa nhìn tổng quát ảnh hưởng nội quy, quy chế đến việc xây dựng văn hóa cơng sở Hơn nữa, sau phân tích làm rõ ảnh hưởng nội quy, quy chế ta nhận ảnh hưởng nội quy, quy chế đến việc xây dựng văn hóa cơng sở quan nhiều hay để từ đưa giải pháp cho việc thực nội quy, quy chế quan cách có hiệu nhất, giúp quan ngày phát triển trở thành cơng sở kiểu mẫu Ngồi phần mở đầu, phần kết luận, đề tài chia làm ba chương: Chương 1: Những vấn đề lí luận chung văn hóa cơng sở, nội quy, quy chế khái qt Sở Nội vụ Thành phố Nội Chương 2: Thực trạng việc thực nội quy, quy chế ảnh hưởng nội quy, quy chế đến văn hóa cơng sở Sở Nội vụ Thành phố Nội Chương 3: Một số giải pháp để khắc phục hạn chế nâng cao hiệu việc thực nội quy, quy chế Sở Nội vụ Thành phố Nội PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ VĂN HĨA CƠNG SỞ, NỘI QUY, QUY CHẾ VÀ KHÁI QT VỀ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ NỘI 1.1.Một số vấn đề lí luận: 1.1.1.Khái niệm văn hóa cơng sở: * Văn hóa gì? Văn hóa phương thức ứng xử người với môi trường sống, lực học hỏi, thích ứng sáng tạo nhằm tạo chuẩn mực, giá trị phương thức thiết chế nhờ vào người vận thông để tồn phát triển Văn hóa ln gắn liền với người điều kiện, mục đích hướng tới người tổng thể nét riêng biệt tinh thần vật chất, trí tuệ cảm xúc định tính cách xã hội người - Biểu văn hóa: Văn hóa biểu qua hai yếu tố sau: + Các giá trị tinh thần sản phẩm tinh thần mà cá nhân hay cộng đồng sáng tạo dùng ngày nay.Giá trị gồm hai loại: giá trị xã hội giá trị kĩ thuật chế tác + Các giá trị vật chất vật dùng đời sống xã hội ngày, bao gồm: cơng trình kiến trúc xây dựng sử dụng sản phẩm sử dụng cho sản xuất tiêu dùng - Vai trò văn hóa: + Văn hóa sở xã hội hóa cá nhân: Trong thực tế sống cá nhân, văn hóa thể nhận thức xã hội người để đảm bảo đời sống họ.Tất điều cá nhân học hỏi lĩnh hội thơng qua q trình xã hội hóa cá nhân + Văn hóa sở phát triển kinh tế: Toàn yếu tố văn hóa biểu kinh tế sở vật chất dùng cho sản xuất kinh doanh lực lao động người.Nền văn hóa phát triển cao đồng nghĩa với sở vật chất phát triển cao, tiền đề cho phát triển kinh tế + Văn hóa với việc hồn thiện người xã hội: Văn hóa cở sở hình thành nhân cách cá nhân.Các cá nhân tiếp cận văn hóa trở thành người xã hội.Các cá nhân tiếp nhận trình độ văn hóa cao nhân cách họ lớn có lĩnh sống cao, chủ động điều tiết tình để phù hợp với yêu cầu xã hội.Do vậy, văn hóa tham gia vào q trình hồn thiện người qua người tham gia vào trình hồn thiện xã hội + Văn hóa với vấn đề hội nhập quốc tế: Thơng qua giao lưu văn hóa quốc tế, văn hóa chắt lọc tinh hoa văn hóa ứng dụng vào văn hóa để đạt trình độ ngày cao.Hội nhập quốc tế hội tốt để văn hóa giao lưu học hỏi lẫn để đưa giới lên văn minh ngày cao *Văn hóa cơng sở gì? +) Công sở: Công sở tổ chức nhà nước thành lập đặt quản lý trực tiếp nhà nước để tiến hành công việc chuyên ngành nhà nước Công sở tổ chức thực chế điều hành, kiểm sốt cơng việc hành chính, nơi soạn thảo văn để thực công vụ, đảm bảo thông tin cho hoạt động máy quản lý nhà nước, nơi phối hợp hoạt động thực nhiệm vụ nhà nước giao.Là nơi tiếp nhận yêu cầu, đề nghị, khiếu nại cơng dân Do đó, cơng sở phận hợp thành tất yếu thiết chế máy quản lý nhà nước Là tổ chức hệ thống máy nhà nước tổ chức cơng ích Nhà nước công nhận, bao gồm cán bộ, công chức tuyển dụng, bổ nhiệm theo quy chế công chức theo thể thức hợp đồng để thực công vụ nhà nước Cơng sở có vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có cấu tổ chức pháp luật quy định, sử dụng công quyền để tổ chức công việc Nhà nước dịch vụ cơng lợi ích chung xã hội, cộng đồng +) Văn hóa cơng sở: Từ qua niệm văn hóa từ định nghĩa cơng sở, ta nhận thấy có nhiều quan niệm khác văn hóa cơng sở.Văn hóa cơng sở hệ thống giá trị hình thành trình hoạt động công sở, tạo nên niềm tin, giá trị thái độ nhân viên làm việc công sở, ảnh hưởng đến cách làm việc cơng sở hiệu qủa hoạt động Văn hóa cơng sở tổng hòa giá trị hữu hình vơ hình bao gồm trình độ nhận thức, phương pháp tổ chức, quản lí, mơi trường cảnh quan, phương tiện làm việc, đạo đức nghề nghiệp phong cách giao tiếp ứng xử cán bộ, công chức nhằm xây dựng công sở văn minh, lịch hoạt động pháp luật hiệu cao *Các yếu tố cấu thành văn hóa cơng sở: Cấu trúc văn hóa biểu qua mối quan hệ bên tổ chức công sở, quan hệ cấp - cấp dưới, quan hệ thành viên – thành viên quan hệ tổ chức công sở với xã hội, công dân - Quan hệ cấp cấp dưới: nước ta quan hệ cấp cấp xây dựng dân chủ, bình đẳng, tơn trọng lẫn nhau.Những biểu thể việc lựa chọn cấp viêc tín nhiệm bầu cử - Quan hệ thành viên công sở: quan hệ bao gồm wungs xử thành viên với thành viên khác phận khác công sở phận - Quan hệ tổ chức công sở với xã hội, công dân: quan hệ biến đỏi theo hình thái kinh tế- xã hội định.Ngày nay, giá trị phục vụ cộng đòng, phục vụ lợi ích nhân dân thể qua ứng xử tốt đẹp cán bộ, công chức với nhân dân - Về quy mô tổ chức: giá trị cấu trúc văn hóa cơng sở biểu quy mô tổ chức công sở, số lượng mối quan hệ hình thái tổ chức vai trò thành viên hình thái đó.Đó hình thái cấu trúc tổ hcuwcs cơng sở theo thể chế độ xã hội *Biểu văn hóa cơng sở: Văn hóa cơng sở biểu qua nội dung trang phục, lễ phục; tinh thần đoàn kết, hành vi, thái độ ứng xử đội ngũ công chức; cách thức tổ chức, điều hành hoạt động công sở; trang bị phương tiện làm việc trí, đại hóa cơng sở… Các nội dung ln có tính ràng buộc tác động qua lại với nhau, xây dựng văn hóa cơng sở phải mang tính đồng bộ, trọng xây dựng nề nếp tổ chức, điều hành công sở khoa học, hợp lý; trụ sở làm việc văn minh, đại, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức có lực, trình độ, tinh thần làm việc tốt, nắm vững thực nghiêm túc chuẩn mực trang phục, hành vi, thái độ với cấp trên, với đồng nghiệp với nhân dân thực thi công vụ Các quy chế, quy định, nội quy, điều lệ hoạt động có tính chất bắt buộc thành viên quan thực chuyển từ chố bắt buộc thực sang tự giác thực * Vai trò, ý nghĩa văn hóa cơng sở: - Vai trò văn hóa cơng sở: Văn hóa gắn liền với phát triển, chìa khóa phát triển tiến xã hội.Tạo tình đồn kết chống lại bệnh quan liêu, cửa quyền.Mơi trường văn hóa công sở tốt đẹp tạo niềm tin cán công chức với quan, với nhân dân góp phần nâng cao hiệu hoạt động cơng sở Tính tự giác cán cơng chức công việc đưa công sở phát triển vượt lên so với cơng sở khác Văn hố cơng sở có vai trò to lớn việc xây dựng nề nếp làm việc khoa học, kỷ cương dân chủ.Nó đòi hỏi thành viên quan hành nhà nước phải quan tâm đến hiệu công việc chung công sở, giúp chomỗi cán bộ, cơng chức tự nhìn lại, đánh giá mình, chống lại biểu thiếu văn hố như: tham ơ, móc ngoặc, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, hội Bên cạnh đó, yếu tố văn hố giúp cho thành viên công sở phải tôn trọng kỷ luật, danh dự công sở, quan hệ thân ái, đồn kết, hợp tác nghiệp chung cơng sở Văn hóa cơng sở có kế thừa tiếp thu có chọn lọc tính văn hóa từ bên bên ngồi cơng sở, từ khứ đến tương lai chừng mực giúp cơng sở tạo nên chuẩn mực, phá tính cục bộ, đối lập có tính thể thành viên Hướng cán công chức đến giá trị chung, tôn trọng nguyên tắc, quy tắc chuẩn mực văn hóa cơng sở Đó làm cho cán cơng chức hồn thiện mình.Vai trò văn hóa cơng sở mục tiêu phát triển, có vai trò quan trọng lẻ, người sáng tạo ra, chi phối toàn hoạt động người, hoạt động sản xuất nhằm cung cấp lượng tinh thần cho người, làm cho người ngày hoàn thiện -Ý nghĩa văn hóa cơng sở: Có ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt, thể đến chất lượng,hiệu xử lý giải công việc, xây dựng lề lối làm việc khoa học đội ngủcán bộ, cơng chức nhằm góp phần vào q trình cải cách hành nhà nước Khơi dậy, phát huy nhân lực, tạo nét văn hóa riêng cho cơng sở, có đồng thuận chung cá nhân tổ, nhóm nói riêng tồn tổ chức nói chung Nâng cao hiệu làm việc cho nhân viên, mặt khác tạo nên bầu không khí làm việc khoa học, cơng minh, tránh để thành viên tổ chức nghi kị, không phục cấp trên, khiếu kiện… Ngăn nắp công việc tạo môi trường làm việc sẽ, tạo nhu cầu chocác nhân viên, tập thể, hoạt động giao lưu cá nhân, tổ, nhóm với với mục tiêu tăng cường hợp tác, trao đổi sáng kiến, kinh nghiệm…để hoàn thành nhiệm vụ chức tổ chức.Qua đó, tạo hội để thành viên khẳng định vị thăng tiến tổ chức 1.1.2 Khái quát nội quy, quy chế: 1.1.2.1 Sự cần thiết nội quy, quy chế: Mọi quan, tổ chức thành lập xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức.Cơ quan, tổ chức, đơn vị bước vào hoạt động nghĩa bắt đầu sống khơng gian pháp luật mối quan hệ đa dạng, phong phú chí phức tạp khơng bên quan, tổ chức mà mối quan hệ với quan, tổ chức cá nhân bên Để quan, tổ chức, đơn vị hoạt động khuôn khổ pháp luật, thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thiết quan tổ chức phải có quy định, quy ước bắt buộc tuân thủ hoạt động thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn xử trước mối quan hệ để giải công việc Các quy định, quy chế, nội quy, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp điều chỉnh quan hệ xử bên quan hệ quan tổ chức, đơn vị, công chức, viên chức, nhân viên với với quan, tổ chức, công dân gồm: Quy chế làm việc, nội quy quan, quy tắc ứng xử công chức, viên chức, quy tắc đạo đức nghề nghiệp,… 1.1.2.2 Nội quy: *Khái niệm: Có nhiều cách hiểu nội quy: Nội quy điều quy định để đảm bảo trật tự kỉ luật tập thể, quan Nội quy hiểu quy định nội bên quan, tổ chức xã hội tự đặt buộc người làm việc tham gia vào quan, tổ chức phải tuân theo Nội quy thường vào nội dung cụ thể, chi tiết *Vai trò: + Đảm bảo an ninh khu vực + Tạo nề nếp làm việc khoa học, có kỷ cương + Rèn luyện tính tự giác cán cơng chức, tính chun nghiệp tác phong làm việc *Biểu : Tùy theo vị trí quan, đơn vị mà nội quy ban hành văn quy phạm pháp luật văn hành Giúp việc cho Giám đốc phó giám đốc sở có 07 phòng, 03 ban chun môn trực thuộc Sở, thực chức nhiệm vụ theo quy định hoạt động Sở - 07 phòng chun mơn Sở Nội vụ: + Văn phòng sở; + Phòng Cải cách hành chính; + Phòng Xây dựng quyền; + Phòng Cơng chức, viên chức; + Phòng Tổ chức biên chế; + Phòng Tổ chức phi phủ cơng tác niên; + Phòng Thanh tra sở; - 03 ban chuyên môn Sở Nội vụ: + Ban Tôn giáo; + Ban Thi đua – khen thưởng; + Chi cục Văn thư – lưu trữ; Tiểu kết Chương chương nêu sở lí luận văn hóa cơng sở, vai trò, ý nghĩa văn hóa cơng sở, khái niệm, vai trò, biểu hiện, ý nghĩa nội quy, quy chế khái quát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Nội vụ Thành phố Nội.Thông qua khái niệm cấu tổ chức Sở Nội vụ Thành phố Nội giúp đánh giá thực trạng việc thực nội quy, quy chế môi trường văn hóa cơng sở quan chương CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN NỘI QUY, QUY CHẾ TẠI SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ NỘI 2.1 Biểu hiện: 2.1.1 Xây dựng ban hành hệ thống nội quy, quy chế: Qua thực tế tìm hiểu quan, nhận thấy Sở Nội vụ Thành phố Nội ban hành nhiều văn nội quy, quy chế để quy định, điều chỉnh chế độ làm việc, cách thức thực thi công việc, trách nhiệm, quyền hạn, cách thức phối hợp cá nhân tổ chức quan số quy định cụ thể quan Cụ thể: - Căn vào Quyết định 129/QĐ-Ttg định ban hành quy chế văn hóa cơng sở quan hành nhà nước,Sở Nội vụ Thành phố Nội ban hành nội quy làm việc quan.Trong đó, quy định : + Chế độ làm việc: Hàng tuần làm việc ngày Thứ 2, 3, 4, 5, 6; nghỉ ngày Thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định Giờ làm việc: Buổi sáng: Từ 7h30' đến 11h30' Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' + Quy định CB, CC, VC quan: 1) Trang phục cơng sở lịch sự; đầu tóc gọn gàng 2) Tư thế, cử nghiêm túc; thái độ niềm nở, khiêm tốn, lễ phép, tôn trọng người giao tiếp; sử dụng ngơn ngữ hòa nhã, khơng nói tục 3) Đeo, cài thẻ tên, phù hiệu, thẻ chức danh quy định 4) Không làm việc riêng, gây trật tự làm việc 5) Không hút thuốc quan, phòng làm việc; khơng sử dụng đồ uống có cồn, nấu nướng làm việc 6) Không đeo tai nghe, bật nhạc, nghe nhạc, chơi điện tử thiết bị giải trí cá nhân làm việc 7) Nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng; khơng trưng bày, lưu giữ, phát tán hình ảnh, nội dung văn hóa phẩm đồi trụy, tài liệu chống lại Đảng, Nhà nước.Tự giác chấp hành Hiến pháp, pháp luật, nội quy, quy chế quan thực thi công vụ; gương mẫu đạo đức lối sống 8) Chấp hành nghiêm phân công tổ chức, nhiệm vụ cấp giao 9) Giữ gìn đồn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; có tinh thần cầu thị, lắng nghe; cộng tác, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ 10) Không sử dụng tài sản, thiết bị, phương tiện cơng (ơ tơ, điện thoại, máy vi tính, đồ dùng văn phòng phẩm, hộp thư ) quan để phục vụ mục đích cá nhân 11) Sử dụng tiết kiệm điện, nước vật tư văn phòng; quản lý chi tiêu việc, quy định 12) Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn khơng gian xanh, sạch, đẹp; mơi trường văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở 13) Không tàng trữ, sử dụng vật liệu gây nguy hại, cháy nổ, khí trái quy định quan + Các quy định khách đến liên hệ công tác: Khách đến liên hệ cơng tác, liên hệ với Bộ phận Văn phòng để hướng dẫn; Chấp hành nghiêm túc nội quy quan, không trạng thái say rượu, bia, trang phục gọn gàng, không gây ồn ào, trật tự, giữ gìn vệ sinh chung, khơng lại nơi khơng có nhiệm vụ - Sở Nội vụ Thành phố Nội ban hành quy tắc ứng xử dành cho CB, CC: + Tại quan làm việc: 1) Giải yêu cầu, công việc người dân quy định, quy trình 2) Giao tiếp, làm việc với người dân thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm; ưu tiên hỗ trợ giải công việc với người già, yếu, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người đau ốm 3) Không sách nhiễu; gợi ý đưa tiền, nhận tiền, quà biếu; không hẹn gặp giải cơng việc bên ngồi quan ngồi làm việc 4) Không gây căng thẳng, xúc, dọa nạt người dân 5) Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm để xảy sai sót - Ban hành nội quy phòng chống cháy nổ quan: 1) Nghiêm cấm mang chất gây nổ, gây cháy vào trụ sở làm việc 2) Nghiêm cấm việc đốt lửa, thắp hương, nến hành vi khác có nguy gây cháy nổ quan 3) Nghiêm cấm sử dụng điện ngồi mục đích phục vụ cho trang thiết bị liên quan đến sử dụng điện quan trang bị để đảm bảo hoạt động cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ như: may so đun nước, bếp điện, máy sưởi, bàn là, dụng cụ cá nhân khác có liên quan đến sử dụng điện nơi làm việc 4) Chỉ sử dụng điện ổ cắm quy định, thiết bị phải đảm bảo an toàn kiểm tra trước đưa vào sử dụng Nghiêm cấm việc câu, mắc sử dụng điện tuỳ tiện, tự ý sửa chữa thay thiết bị điện, để chất dễ cháy gần cầu dao, cầu chì, bảng điện đường dây dẫn điện 5) Các máy điều hoà nhiệt độ sử dụng phải thao tác đóng, ngắt điện cầu dao Át tơ mát.Tất máy điều hồ nhiệt độ phải kiểm tra bảo dưỡng có tượng khơng đảm bảo kỹ thuật, thực phải có đầy đủ phương tiện, thiết bị phòng chống cháy để xử lý kịp thời xẩy cố - Và phận, đơn vị quan lại có nội quy, quy chế riêng cho đơn vị để nhằm mục đích điều chính xác, kịp thời hoạt động đơn vị mình.Ở phận Văn phòng có “Nội quy phận tiếp nhận kết trả hồ hành chính”, “Nội quy tiếp dân”, … 2.1.2 Việc thực nội quy, quy chế cán bộ, công chức, viên chức nhân viên quan: Trong trình thực thi công việc, phần lớn CB,CCVC nhân viên quan nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế quan ban hành Đến quan thời gian làm việc, chấp hành nghiêm túc việc mặc đồng phục quan, mặc lễ phục họp quan trọng ngày lễ đặc biệt quan, luôn đeo thẻ bảng tên trình làm việc.Thái độ giao tiếp mực với đồng nghiệp với khách đến quan làm việc Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy vào quan: đến cổng quan xuống xe tắt máy vào.Các quy định phòng cháy, chữa cháy trí cơng sở thực tốt Bên cạnh đó, phận CB,CCVV q trình làm việc chưa tn thủ chặt chẽ quy định, tình trạng làm việc riêng làm việc, sử dụng điện thoại quan vào mục đích riêng, nói chuyện gây ồn phòng làm việc 2.2 Đánh giá: 2.2.1 Tích cực: Sở Nội vụ Thành phố Nội ban hành văn nội quy, quy chế để thiết lập quy tắc xử chung có tất cán bộ, cơng chức, nhân viên làm việc quan, khách đến quan liên hệ công tác.Mỗi văn ban hành phù hợp với đối tượng, nội dung công việc phận cụ thể Các văn nội quy, quy chế ban hành có tác động tích cực cán nhân viên làm việc trrong quan.Dựa vào nội quy, quy định ban hành, cán bộ, nhân viên quan tạo cho nề nếp làm việc khoa học, có kỷ cương, tự giác chuyên nghiệp; để xác định nội dung cơng việc cần làm từ đem lại hiệu công việc cao Việc xây dựng nội quy, quy chế cho đơn vị cụ thể quan giúp cho q trình thực cơng việc cụ thể, thủ tục, quy trình, khơng xảy sai sót Những mặt tích cực nội quy, quy chế có ảnh hưởng lớn đến văn hóa cơng sở, giúp tạo nên niềm tin, giá trị thái độ cho cán bộ, nhân viên làm việc Sở Nội vụ Thành phố Nội, nhờ điều chỉnh tích cực nội quy quy chế làm cho Sở Nội vụ Thành phố Nội hoạt động cách có hiệu hơn, tích cực hơn, nhận nhiều đánh giá tích cực từ phía người người dân đến làm việc quan 2.2.2.Tiêu cực: Bên cạnh mặt tích cực nêu trên, việc thực nội quy, quy chế Sở Nội vụ Thành phố Nội gặp phải số hạn chế sau: + Số lượng văn ban hành nhiều nội dung chưa thống với + Một số văn quy chế ban hành với nội dung chung chung, chưa mang tính cụ thể, dẫn đến áp dụng để thực gặp phải nhiều khó khăn + Một số văn bị chồng chéo mặt nội dung nội dung mang nhiều tính lí thuyết, tính hành chính, thiếu tính cụ thể, thiết thực + Một phận cán bộ, cơng chức xem thường nội quy, quy định quan, dẫn đến tình trạng làm muộn, nói chuyện gây ồn làm việc, làm việc riêng thời gian làm việc làm ảnh hưởng xấu đến văn hóa cơng sở quan 2.3 Ngun nhân: Những mặt hạn chế nguyên nhân như: + Văn ban hành có nội dung chưa thực phù hợp mang tính khái qt, chung chung q trình xây dựng ban hành văn thiếu trưng cầu ý kiến.Không tiếp thu ý kiến đóng góp cán cơng nhân viên quan vấn đề liên quan đến văn chuẩn bị ban hành.Trong số trường hợp định, việc phát phiếu khảo sát, thu thập ý kiến công chức, viên chức nhân viên quan quan trọng từ phiếu khảo sát giúp lãnh đạo quan nhìn ý kiến, mong muốn người quan mình, từ đề nội quy, quy chế phù hợp, nhận đồng tình tất người quan + Những nội quy, quy chế bị chồng chéo mặt nội dung, ngun nhân khơng có khảo sát nội dung vấn đề cần ban hành, khơng có trao đổi thơng tin đơn vị quan trước định ban hành.Dẫn đến nội dung thông quy chế có trùng lặp chồng chéo văn ban hành trước văn ban hành đơn vị quan + Nội dung quy chế mang nhiều tính lí thuyết, tính hành thiếu thiết thực, cụ thể, nguyên nhân người ban hành văn nội quy, quy chế khơng nắm rõ tình hình thực tế hoạt động quan, đưa quy định mang tính lí thuyết sách mà khơng tìm hiểu xem đưa vào thực tế quan có hiệu hay khơng + Một phận cán bộ, nhân viên chưa thực nội quy, quy chế quan gây nên tác động xấu đến văn hóa cơng sở quan nguyên nhân chủ yếu ý thức nhân viên phần nguyên nhân việc tổ chức thực nội quy, quy chế khơng rõ ràng, có chế thưởng phạt chưa thực cách triệt để việc kiểm tra, giám sát lãnh đạo cấp với nhân viên chưa chặt chẽ Tiểu kết Chương chương nêu lên thực trạng việc thực nội quy, quy chế Sở Nội vụ Thành phố Nội, biểu việc thực nội quy, quy chế; đánh giá việc thực nội quy quy chế qua hai khía cạnh: tích cực tiêu cực đưa nguyên nhân tượng tiêu cực CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ KHẮC PHỤC HẠN CHẾ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN NỘI QUY, QUY CHẾ TRONG XÂY DỰNG VĂN HĨA CƠNG SỞ TẠI SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ NỘI Thực trạng cho thấy, nhận thức phận công chức, viên chức, nhân viên tầm quan trọng nội quy, quy chế việc xây dựng văn hóa cơng sở chưa đầy đủ, chưa thấy mối liên hệ qua lại trình độ văn hóa cơng sở với hiệu quả, suất cơng việc từ dẫn đến việc chưa chấp hành nội quy, quy chế mà quan đặt ra; số quy chế thiếu chế tài xử lí vi phạm có chế tài chưa thực triệt để,một phận cán xây dựng tham mưu cho lãnh đạo xây dựng quy chế chưa có tổng hợp thơng tin, chưa tìm hiểu tình hình thực tế để ban hành quy định phù hợp.Để giải tồn tại, nâng cao hiệu việc thực nội quy, quy chế quan để góp phần xây dựng văn hóa cơng sở cho quan, cần phải thực đồng giải pháp sau: Một là, văn hóa cơng sở vấn đề then chốt Cán lãnh đạo, đội ngũ Công chức, viên chức cần phải hiểu vai trò từ nâng cao văn hóa công sở.Hiểu ảnh hưởng lớn nội quy, quy chế đến việc xây dựng văn hóa cơng sở.Thực tốt quy chế quan giúp nâng cao hành vi văn hóa cơng sở dần tiến đến tiêu chuẩn làm việc chuyên nghiệp đại Chính vậy, Sở Nội vụ Thành phố Nội cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức việc thực nội quy, quy chế đội ngũ Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên quan.Đối với lãnh đạo đơn vị thuộc Sở Nội vụ Thành phố Nội cần phải quán triệt công tác xây dựng ban hành nội quy, quy chế phải kiểm tra, đánh giá việc thực nội quy, quy chế cán bộ, nhân viên quan.Những hoạt động kiểm tra, đánh giá phải thực cách thường xuyên, liên tục, không làm theo kiểu phong trào.Công tác kiểm tra việc thực nội quy, quy chế quan chấm điểm lấy làm việc xếp loại để khen thưởng tháng.Tuy nhiên, công tác không nên thực cách cứng nhắc, mà cần phải linh hoạt để tạo cho đội ngũ công nhân viên quan không cảm thấy áp lực, mà cảm nhận môi trường thoải mái, thân thiện để công việc đạt hiệu cao suất làm việc tốt Hai là, nghiên cứu để ban hành văn nội quy, quy chế văn hóa công sở Sở Nội vụ Thành phố Nội, thay quy chế cũ có nội dung trùng lặp chưa thống nhất.Quy chế bao gồm: Quy định trang phục, lễ phục, đeo thẻ chức danh Cán bộ, công chức, viên chức nhân viên; quy định văn hóa ứng xử nơi cơng sở, thái độ, tác phong giao tiếp đơn vị; quy định tiếp giải công việc công dân; quy định kỷ luật, hội họp, hội thảo,… Quy chế phải xây dựng theo hướng rõ ràng hơn, thiết thực hơn, có chế tài xử lí vi phạm hợp lí, quy định thưởng – phạt mực với cán bộ, công chức, viên chức nhân viên làm tốt chưa làm tốt, tiếp tục theo dõi kiểm tra việc thực quy chế Việc xây dựng cho quan quy chế hướng đúng, có tính tất yếu song cần phải vào thực chất không dừng lại hình thức, khơng chạy theo thành tích.Quy chế xây dựng Sở Nội vụ Thành phố Nội không đạt kết cao hơ hào hiệu bỏ đó.Do vậy, việc thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên quan việc thực nội quy, quy chế quan cần phải tăng cường chế kiểm tra, giám sát Cán lãnh đạo, đồng thời phải quan tâm đến ý kiến đội ngũ cán viên chức quan để có điều chỉnh kịp thời cho phù hợp Ba là, phải có thống nhận thức chung, coi việc thực nội quy, quy chế phần nhiệm vụ xây dựng văn hóa cơng sở.Và cán bộ, công chức, nhân viên quan cần nhận thức cơng việc góp phần xây dựng văn hóa cơng sở cho quan, giúp cho quan hoạt động ngày hiệu hơn, góp phần đem lại cho quan mặt – mặt hoàn chỉnh chuyên nghiệp, mang đến hài lòng cho nhân dân đến quan để giải công việc Bốn là, việc thực nội quy, quy chế bị ảnh hưởng nhiều người đứng đầu quan.Do đó, Ban Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Nội trưởng đơn vị, phòng, ban quan cần phải tiếp tục gương mẫu việc thực nội quy, quy chế quan.Là gương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quan noi theo cách thuyết phục tạo điều kiện đội ngũ cán bộ, nhân viên quan thực tốt nội quy, quy chế ban hành Năm là, việc ban hành nội quy, quy chế cách thiết thực, phù hợp cho cán bộ, nhân viên quan cho phận, đơn vị quan Sở Nội vụ Thành phố Nội cần phải tạo môi trường làm việc động, tích cực thành viên quan nhận thỏa mái lam việc.Một môi trường động, thoải mái giúp cán bộ, nhân viên quan làm việc với tinh thần hăng say hơn, tích cực hơn, từ thực nghiêm túc quy định quan, tất đem lại cho quan suất làm việc cao hơn, hiệu Tóm lại, để nâng cao hiệu việc thực nội quy, quy chế quan đòi hỏi giải pháp phải tiến hành cách đồng bộ, có đồng thuận tinh thần tự giác tất cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên quan.Việc hoàn thiện nâng cao chất lượng việc thực nội quy, quy chế quan có ý nghĩa có tầm quan trọng góp phần xây dựng cho quan văn hóa công sở chuyên nghiệp, thống đem lại hiệu xử lí, giải cơng việc, xây dựng lề lối làm việc khoa học cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức quan Tiểu kết Chương đưa giải pháp để khắc phục hạn chế tồn q trình xây dựng thực hiên nội quy, quy chế quan.Những giải pháp đưa phần giúp quan có nhìn nhận việc xây dựng ban hành nội quy, quy chế việc áp dụng nội quy, quy chế cơng việc ngày.Từ làm cho văn hóa cơng sở quan ngày nâng lên tầm cao mới, tạo tính riêng biệt hơn, chuyên ngiệp đại so với quan khác KẾT LUẬN Trong bối cảnh nay, văn hóa cơng sở vừa mục tiêu đồng thời “cú hích” cần thiết quan trọng để phát triển cơng sở.Văn hóa cơng sở có vai trò quan trọng tổ chức hoạt động quan thực thi nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức Xây dựng văn hóa cơng sở tiến bộ, văn minh, đại góp phần tạo nên nề nếp làm việc khoa học, có kỷ cương, dân chủ tạo đoàn kết chống bệnh quan liêu, cửa quyền Mơi trường văn hóa cơng sở tốt đẹp tạo niềm tin nhân dân quan, góp phần nâng cao hiệu hoạt động máy quan, công tác cải cách hành Làm cho cán bộ, cơng chức hồn thiện mình, phát huy hết lực, khuyến khích họ hăng say với công việc, người công chức thấy rõ trách nhiệm ln tự nguyện làm tròn nhiệm vụ, hồn thành tốt phần việc giao, góp phần xây dựng quan, đơn vị vững mạnh.Nội quy, quy chế quan có mối liên hệ mật thiết với việc xây dựng văn hóa cơng sở cho quan.Việc ban hành thực tốt nội quy, quy chế quan góp phần quan trọng việc xây dựng cho quan văn hóa cơng sở vững mạnh tốt đẹp TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Bài giảng Tổng quan Văn hóa cơng sở, TS.Bùi Quang Xn; 2.Cơ sở văn hóa Việt Nam, Trần Quốc Vượng, NXB Giáo dục; 3.Các nguồn tài liệu từ Internet; 4.Trang Web Sở Nội vụ Thành phố Nội http://sonoivu.hanoi.gov.vn/ ... hoa văn hóa ứng dụng vào văn hóa để đạt trình độ ngày cao.Hội nhập quốc tế hội tốt để văn hóa giao lưu học hỏi lẫn để đưa giới lên văn minh ngày cao *Văn hóa cơng sở gì? +) Công sở: Công sở tổ... xử cán bộ, công chức nhằm xây dựng công sở văn minh, lịch hoạt động pháp luật hiệu cao *Các yếu tố cấu thành văn hóa cơng sở: Cấu trúc văn hóa biểu qua mối quan hệ bên tổ chức công sở, quan hệ... tố văn hố giúp cho thành viên công sở phải tôn trọng kỷ luật, danh dự công sở, quan hệ thân ái, đồn kết, hợp tác nghiệp chung cơng sở Văn hóa cơng sở có kế thừa tiếp thu có chọn lọc tính văn hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng văn hóa công sở tại Sở Nội vụ thành phố hà nội, thực trạng văn hóa công sở tại Sở Nội vụ thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay