bài 6 KỸ NĂNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở CƠ SỞ

48 327 2
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 09:45

Bài KỸ NĂNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở CƠ SỞ Thời gian: 04 tiết Lớp: Trung cấp LLCT - HC GV Mục đích, yêu cầu *Mục đích Học viên nhận thức phong cách lãnh đạo quản lý cán lãnh đạo quản lý cấp sở * Yêu cầu Học viên hiểu vận dụng công tác sở Câu hỏi: Chính trị gì? Trả lời: Chính trị là tất hoạt động, vấn đề gắn với quan hệ giai cấp, dân tộc, quốc gia nhóm xã hội, xoay quanh vấn đề trung tâm vấn đề giành, giữ sử dụng quyền lực nhà nước 1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XUNG ĐỘT XÃ HỘI, TÌNH HUỐNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ ĐIỂM NĨNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘ 1.1 Xung đột xã hội 1.1.1.Khái niệm xung đột xã hội Xung đột trạng thái bất ổn định gây đối lập thực tế nhận thức nhu cầu, giá trị lợi ích Xung đột từ bên từ bên Khái niệm xung đột xã hội Xung đột khái niệm giúp giải thích nhiều mặt đời sống xã hội tan vỡ xã hội bất đồng xã hội, xung đột lợi ích, đấu tranh gữa cá nhân, nhóm tổ chức Trong thuật ngữ trị, “xung đột” chiến tranh, cách mạng hay đấu tranh khác liên quan đến việc sử dụng bạo lực 1.1.2 Tính tất yếu khách quan xung đột xã hội Xung đột xa hội tất yếu khách quan trình vận động phát triển xã hội Đó trạng thái thường xuyên sống người, tồn cấp độ: xung đột cá nhân – nhân cách… xung đột văn hóa, văn minh, v.v 1.1.3 Tính tích cực tiêu cực xung đột xã hội Có thể nhận thấy rằng, thân xung đột, tính chất chúng tạo tác động tích cực, đặc biệt cảnh báo xã hội cách nghiêm khắc, tạo áp lực cần thiết để giải vấn đề khơng thể trì hỗn (bất bình đẳng, thiếu dân chủ, yếu đội ngũ cán bộ,v.v ) Tính tích cực tiêu cực xung đột xã hội Về khía cạnh xã hội học, hành vi cá nhân, nhóm tham gia xung đột thường tập hợp hành vi có khuynh hướng lệch chuẩn, vượt chuẩn mực pháp luật đạo đức, chứa đựng nguy đe dọa ổn định xã hội an ninh trật tự 1.1.4 Các giai đoạn phát triển xung đột xã hội Giai đoạn ngầm: Nguyên nhân mâu thuẫn lợi ích, bất bình đẳng địa vị kinh tế xã hội hai nhóm xung đột tiềm Nhóm muốn nâng cao địa vị ưu Trong lúc nhóm trạng thái thỏa mãn, đáp ứng, nhóm ngược lại Các giai đoạn phát triển xung đột xã hội Giai đoạn cơng khai: Đó giai đoạn “ngầm” không giải tỏa, mâu thuẫn hai nhóm phát triển cao hơn, tình trạng bất bình đẳng trầm trọng Hai bên cơng khai “đấu tranh” để giành lợi ích địa vị Vài nét điểm nóng trị - xã hội nước ta - Ở Nam Bộ: Cũng xuất nhiều điểm nóng Ở Đồng Nai có điểm nóng tơn giáo, TP Hồ Chí Minh có điểm nóng vỡ hụi, biểu tình sinh viên Ở Cần Thơ, Bến Tre, Kiên Giang (đảo Phú Quốc) xuất nhiều điểm nóng liên quan đến tranh chấp, mua bán trái phép đất đai Vài nét điểm nóng trị - xã hội nước ta Ở Tây Nam Bộ xuất điểm nóng “đòi đất” đồng bào Khơ-me Các điểm nóng mơi trường khu vực ngày nhiều Vài nét điểm nóng trị - xã hội nước ta - Ở Biển Đơng: Cần lưu ý đến sổ điểm nóng, liên quan đến chủ quyền biển đảo 2.2 Một số nhận xét khái quát - Số lượng, quy mô, mục tiêu, thành phần tham gia Điểm nóng trị - xã hội, từ vài tượng đặc biệt trở thành tượng rộng rãi với quy mơ khác nhau: xã, liên xã, tồn huyện, tồn tỉnh Một số nhận xét khái quát - Mục tiêu, nội dung yêu sách quần chúng ngày phức tạp - Thành phần tham gia đấu tranh không - Diễn biến kéo dài, khó giải triệt để Một số nhận xét khái quát Bản chất điểm nóng trị xã hội nước ta Trừ số phức tạp có tính chất trính trị rõ rệt (như vụ bạo loạn Tây Nguyên…) đa số điểm nóng trị - xã hội khơng có mâu thuẫn đối kháng, mâu thuẫn nội bộ, chậm giải mà thành Một số nhận xét khái quát - Một số nguyên nhân: + Nguyên Nhân khách quan Nước ta nước nông nghiệp, lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa, xây dững nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường định nghĩa xã hội chủ nghĩa Một số nhận xét khái quát + Nguyên nhân chủ quan: Sự yếu tổ chức hoạt động hệ thống trị nói chung, nhà nước nói triêng q trình huy động phân bố nguồn lực cho phát triển xã hộ Một số nhận xét khái quát + Nguyên nhân trực tiếp: Thứ nhất, nhóm ngun nhân từ phía quần chúng Thứ hai, nhóm ngun nhân từ phía cán quyền địa phương Thứ ba, nhóm nguyên nhân từ chế sách Thứ tư, nhóm ngun nhân bên ngồi QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐIỂM NĨNG XÃ HỘI, ĐIỂM NĨNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 3.1 Bước một: nắm tình hình, phân tích ngun nhân, mâu thuẫn, nhận dạng điểm nóng Đây bước có ý nghĩa đinh, cung cấp cho giải pháp q trình xử lý, thơng tin cần phải có là: QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐIỂM NĨNG XÃ HỘI, ĐIỂM NĨNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI - Tính chất, quy mơ, hình thức đấu trinh, u sách quần chúng - Lực lượng tổ chức, cầm đầu - Ai, cấp có trách nhiệm giải QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐIỂM NĨNG XÃ HỘI, ĐIỂM NĨNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 3.2 Bước hai: “rút ngòi nổ”, hạn chế ảnh hưởng xấu lan tỏa sang nơi khác Để thực bước này, trước hết phải thiết lập lãnh đạo, huy thống nhất, có hiệu lực hệ thống trị đê giữ vũng quyền lực trị q trình xử lý QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐIỂM NĨNG XÃ HỘI, ĐIỂM NĨNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 3.3 Bước ba: Khắc phục hậu sau điểm nóng dập tắt Trước hết, phải đưa xã hội nơi xảy điểm nóng trở lại hoạt động bình thường Thứ hai, tập trung lãnh đạo cấp ủy Đảng quản lý quyền sở khắc phục thiệt hại người (nếu có) Thứ ba, xác định trách nhiệm bên gây điểm nóng QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐIỂM NĨNG XÃ HỘI, ĐIỂM NĨNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 3.4 Bước bốn: Rút kinh nghiệm, dự báo tình hình, áp dụng biện pháp để điểm nóng khơng tái phát Khi tiến hành rút kinh nghiệm cần đánh giá lại đội ngũ cán lãnh đạo, qua điểm nóng bộc lộ rõ người HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 6 KỸ NĂNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở CƠ SỞ, bài 6 KỸ NĂNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở CƠ SỞ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay