Thực trạng đào tạo, bồi đưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

80 29 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 09:39

PHẦN MỞ ĐẦU1.Lý do chọn đề tàiCùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học ­ kỹ thuật và toàn cầu hóa kinh tế yếu tố con người và vấn đề quản lý con người đang ngày càng được quan tâm chú trọng như là yếu tố chính quyết định sự phát triển. .Khoa Quản lý lao động là một trong những khoa có chất lượng dạy và học tốt của trường Đại học Lao động Xã hội. Để nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng dạy và học cho sinh viên trong nhà trường nói chung và trong toàn khoa nói riêng thì việc cho sinh viên năm thứ tư đi thực tập thực tế ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp là giai đoạn cần thiết đối với mỗi sinh viên sau khi kết thúc phần học lý thuyết tại trường. Thực tập tốt nghiệp giúp sinh viên vận dụng kiến thức lý luận đã học được ở trường vào thực tế nhằm phân tích, lý giải và giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra, qua đó củng cố và nâng cao kiến thức đã được trang bị, làm quen với công tác quản lý. Từ quá trình thực tập thực tế để sinh viên có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm, có kinh nghiệm thực tế, rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế nhằm chuẩn bị đầy đủ kiến thức và hành trang vững vàng cho tương lai sau này.Qua quá trình tìm hiểu thực tế sinh viên đã lựa chọn đăng ký xin thực tập tại Phòng nội vụ của UBND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Đây là một phòng ban có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ công chức viên chức nhà nước; cán bộ công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước, tôn giáo; thi đua khen thưởng.Là một sinh viên đang học trong Khoa Quản lý lao động trường Đại học Lao động Xã hội bản thân sinh viên nhận thấy đây là một môi trường tốt để em có thể học hỏi kinh nghiệm trong quá trình thực tập thực tế.Như chúng ta đã biết trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay việc xây dựng một bộ máy nhà nước hoạt động hiệu quả là một điều rất cần thiết. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức trong những năm qua đã trở thành mối quan tâm chung của cán bộ công chức, giúp cán bộ công chức không ngừng hoàn thiện về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Là cơ quan đại diện của Nhà nước về lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước, UBND huyện Yên Dũng rất chú trọng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã khối chính quyền tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên việc đào tạo, bồi dưỡng vẫn còn nhiều bất cập đòi hỏi phải nghiên cứu để tìm ra các giải pháp nhằm hoàn thiện, góp phần nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức trên địa bàn huyện.Vì vậy em đã chọn đề tài : “ Thực trạng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang” làm đề tài nghiên cứu chuyên sâu của mình.2.Mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu.2.1.Mục đích nghiên cứu.Mục đích của bài báo cáo này nhằm khảo sát thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC cấp cơ sở (xã, thị trấn) của huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Từ đó, có thể đưa ra những nhận xét khách quan về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp cơ sở tại huyện Yên Dũng, những mặt đạt được và hạn chế cũng như những nguyên nhân còn tồn tại. Trên cơ sở đó, đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao công tác này tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.2.2.Nhiệm vụ nghiên cứu Tập trung tìm hiểu công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC cấp cơ sở của huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Chỉ ra những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC cấp cơ sở của huyện Yên Dũng. Những kiến nghị, đề xuất để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp cơ sở trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.2.3.Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình thực tập, sinh viên nghiên cứu văn bản pháp luật, các tài liệu có liên quan đến nơi thực tập. Thu thập thông tin, thống kê, phân tích và đánh giá số liệu. Thông qua sự hướng dẫn của giáo viên, của cán bộ nơi thực tập kết hợp với quá trình quan sát, thử việc tại cơ quan để bổ sung và nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thành báo cáo thực tập.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.•Đối tượng nghiên cứu: Là cơ sở lý luận, các nhân tố tác động và các giải pháp về ĐTBD CBCC tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay.•Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập chung nghiên cứu ĐTBD CBCC trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang trong những năm gần đây.4. Kết cấu của chuyên đề báo cáo.Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, bài Báo cáo gồm 4 chương:Chương 1: Tổng quan về Uỷ ban nhân dân huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.Chương 2: Tổ chức bộ máy của phòng Nội vụ huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Chương 3: Nội dung quản trị nhân lực của Uỷ ban nhân dân huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.Chương 4: Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Báo cáo thực tập : “Thực trạng đào tạo, bồi đưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang” là công trình nghiên cứu của riêng tôi, dưới sự hướng dẫn của TS.Đào Thị Thanh Trà Các thông tin, số liệu, kết quả nghiên cứu báo cáo là trung thực và chưa từng được công bố bất kỳ một báo cáo thực tập nào trước Sinh viên Ong Thị Nu 1 LỜI CẢM ƠN Để thực hiện được chuyên đề này em xin chân thành gủi lời cảm ơn đến TS.Đào Thị Thanh Trà đã trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn và cho em lời khuyên quý báu quá trình thu thập và xử lý thông tin để hoàn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp của mình Đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Trưởng phòng, Phó trưởng phòng tập thể cán bợ cơng tác tại Phòng Nội vu huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận, giúp đỡ chỉ bảo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho em được tiếp cận, tìm hiểu thực tế tại địa phương về thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã, thị trấn của huyện năm qua để hoàn thành nội dung Chuyên đề thực tập của mình Tuy nhiên sự hiểu biết và kiến thức hạn chế nên bài báo cáo nhiều thiếu sót Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy giáo, các cô, chú, anh, chị và các bạn sinh viên để bài viết hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! 2 MỤC LỤC 3 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt UBND HĐND QTKD QTNL CBCC ĐTBD Nghĩa đầy đủ Ủy ban nhân dân Hội đồng nhân dân Quản trị kinh doanh Quản trị nhân lực Cán bộ, công chức Đào tạo, bồi dưỡng DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐÔ 5 PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và toàn cầu hóa kinh tế ́u tớ người và vấn đề quản lý người ngày càng được quan tâm trọng là ́u tớ quyết định sự phát triển .Khoa Quản lý lao động là mợt khoa có chất lượng dạy và học tốt của trường Đại học Lao động Xã hội Để nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng dạy và học cho sinh viên nhà trường nói chung và toàn khoa nói riêng thì việc cho sinh viên năm thứ tư thực tập thực tế các quan, tổ chức, doanh nghiệp là giai đoạn cần thiết đối với sinh viên sau kết thúc phần học lý thuyết tại trường Thực tập tốt nghiệp giúp sinh viên vận dung kiến thức lý luận đã học được trường vào thực tế nhằm phân tích, lý giải và giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, qua củng cớ và nâng cao kiến thức đã được trang bị, làm quen với công tác quản lý Từ quá trình thực tập thực tế để sinh viên có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm, có kinh nghiệm thực tế, rút ngắn khoảng cách lý thuyết và thực tế nhằm chuẩn bị đầy đủ kiến thức và hành trang vững vàng cho tương lai sau này Qua quá trình tìm hiểu thực tế sinh viên đã lựa chọn đăng ký xin thực tập tại Phòng nợi vu của UBND hụn n Dũng, tỉnh Bắc Giang Đây là mợt phòng ban có chức tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bợ cơng chức viên chức nhà nước; cán bộ công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước, tơn giáo; thi đua khen thưởng Là một sinh viên học Khoa Quản lý lao động trường Đại học Lao động Xã hội bản thân sinh viên nhận thấy là mợt mơi trường tớt để em có thể học hỏi kinh nghiệm quá trình thực tập thực tế Như đã biết bối cảnh hội nhập kinh tế hiện việc xây dựng một bộ máy nhà nước hoạt động hiệu quả là một điều rất cần thiết Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm qua đã trở thành mối quan tâm chung của cán bộ công chức, giúp cán bộ công chức không ngừng hoàn thiện về phẩm chất đạo đức, tư tưởng trị, nâng cao trình đợ chun mơn nghiệp vu, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt 6 • đợng của bợ máy hành nhà nước Là quan đại diện của Nhà nước về lĩnh vực quản lý hành Nhà nước, UBND huyện Yên Dũng rất trọng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã khối quyền tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang Tuy nhiên việc đào tạo, bời dưỡng vẫn nhiều bất cập đòi hỏi phải nghiên cứu để tìm các giải pháp nhằm hoàn thiện, góp phần nâng cao cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức địa bàn huyện Vì vậy em đã chọn đề tài : “ Thực trạng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang” làm đề tài nghiên cứu chuyên sâu của mình 2.Mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu 2.1.Mục đích nghiên cứu Muc đích của bài báo cáo này nhằm khảo sát thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC cấp sở (xã, thị trấn) của huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang Từ đó, có thể đưa nhận xét khách quan về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp sở tại huyện Yên Dũng, mặt đạt được và hạn chế cũng ngun nhân tờn tại Trên sở đó, đưa kiến nghị nhằm nâng cao công tác này tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 2.2.Nhiệm vụ nghiên cứu - Tập trung tìm hiểu công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC cấp sở của huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang - Chỉ kết quả đạt được và mặt hạn chế cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC cấp sở của huyện Yên Dũng - Những kiến nghị, đề xuất để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp sở địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 2.3.Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình thực tập, sinh viên nghiên cứu văn bản pháp luật, các tài liệu có liên quan đến nơi thực tập Thu thập thơng tin, thớng kê, phân tích và đánh giá số liệu Thông qua sự hướng dẫn của giáo viên, của cán bộ nơi thực tập kết hợp với quá trình quan sát, thử việc tại quan để bổ sung và nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thành báo cáo thực tập Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Là sở lý luận, các nhân tố tác động và các giải pháp về ĐTBD CBCC tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang giai đoạn hiện 7 • Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập chung nghiên cứu ĐTBD CBCC địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang năm gần Kết cấu chuyên đề báo cáo Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, bài Báo cáo gồm chương: Chương 1: Tổng quan Uỷ ban nhân dân huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang Chương 2: Tổ c bộ má y củ a phò ng Nộ i vụ huyệ n Yên Dũ ng, tỉ nh Bắ c Giang Chương 3: Nội dung quản trị nhân lực Uỷ ban nhân dân huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang Chương 4: Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 8 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG 1.1 Thông tin chung UBND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang Tên: Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Tên viết tắt: UBND huyện Yên Dũng Địa chỉ cụ thể:Tiểu khu 4, Thị trấn Neo – huyện Yên Dũng – tỉnh Bắc Giang Số điện thoại: 0240.350.4325 Loại hình doanh nghiệp: Nhà nước Lĩnh vực hoạt đợng: Kinh tế - Chính trị Văn hóa – xã hội Công – nông – lâm và ngư nghiệp Tiểu thủ công nghiệp, thủy lợi và đất đai An ninh – q́c phòng, trật tự an toàn xã hội Khoa học – công nghệ, tài nguyên và môi trường Xây dựng, giao thông vận tải, cải cách hành Thương mại, dịch vu và du lịch Giáo duc, y tế, thông tin và thể duc thể thao 1.2 Tổ chức bộ máy UBND huyện Yên Dũng 1.2.1 Vị trí, chức UBND huyện Yên Dũng Theo điều 123 của Hiến Pháp 1992 ghi rõ “UBND huyện HĐND huyện bầu là quan chấp hành của HĐND, là quan hành địa phương, chịu trách nhiệm thi hành Hiến pháp và luật, các văn bản của quan Nhà nước cấp và Nghị quyết của HĐND cấp” Theo đó, UBND huyện Yên Dũng có chức sau: UBND huyện Yên Dũng HĐND huyện Yên Dũng bầu là quan chấp hành của HĐND, quan HCSN địa phương chịu trách nhiệm trước HĐND cấp và quan Nhà nước cấp UBND huyện Yên Dũng chịu trách nhiệm về Hiến pháp, Luật và các văn bản của quan Nhà nước cấp và Nghị quyết của HĐND cấp nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển Kinh tế - Xã hội, củng cớ Q́c phòng – An ninh và thực hiện các sách địa bàn UBND huyện Yên Dũng thực hiện chức QLNN địa phương góp phần đảm bảo sự chỉ đạo, quản lý thống nhất bộ máy HCNN từ Trung ương xuống sở 9 1.2.2 Nhiệm vụ quyền hạn UBND huyện Yên Dũng Xây dựng, trình HĐND quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản và khoản Điều 26 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vu, quyền hạn cu thể của quan chuyên môn thuộc UBND Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện các nhiệm vu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vu, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dung đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường địa bàn huyện theo quy định của pháp luật Thực hiện các nhiệm vu về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng quyền và địa giới hành chính, giáo duc, đào tạo, khoa học, cơng nghệ, văn hóa, thông tin, thể duc, thể thao, y tế, lao động, sách xã hợi, dân tợc, tơn giáo, q́c phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hợi, hành tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vu, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật Thực hiện nhiệm vu, quyền hạn quan nhà nước cấp phân cấp, ủy quyền Phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp xã, quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vu, quyền hạn của UBND 1.2.3 Một vài nét phát triển huyện Yên Dũng Từ được HĐND bầu ra, UBND thực hiện chức quản lý nhà nước địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất bợ máy hành nhà nước từ trung ương tới sở Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự chỉ đạo điều hành của UBND và phới hợp hoạt đợng có hiệu quả của Mặt trận Tổ q́c, các đoàn thể trị, xã hợi sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, các chương trình kinh tế - xã hội của huyện đã có bước phát triển khá toàn diện Các chương trình kinh tế - xã hội như: chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn; Chương trình phát triển nông nghiệp hàng hóa; Chương trình phát triển giáo duc – đào tạo,… được đẩy mạnh đã góp phần nâng cao chất lượng c̣c sớng của nhân dân 10 10 • Bảng thống kê kết quả ĐTBD CBCC phân loại theo phương pháp đào tạo tích cực đã chỉ việc ĐTBD đã tập trung vào nội dung nhất định tuỳ từng năm tuỳ thuộc vào nhu cầu thực tiễn của công việc Xét về mặt số lượng CBCC được ĐTBD qua các năm ta cũng thấy có sự khác biệt Trong ba năm từ năm 2015 đến năm 2017 số lượt CBCC xã, thị trấn được đào tạo tăng theo từng năm từ 150 lượt năm 2015 lên 179 lượt năm 2016 và tăng lên 216 lượt năm 2017 * Nhận xét: Số lượng CBCC được đào tạo hàng năm vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu học tập và trau dồi kiến thức chuyên môn của họ, sang năm tới các xã cần lên kế hoạch cu thể cử thêm một số CBCC trình độ chưa đạt chuẩn so với yêu cầu của thực tế để đưa ĐTBD nhằm nâng cao lực thực hiện cơng việc của họ Vẫn tình trạng CBCC được cử ĐTBD không phù hợp với nguyện vọng, cơng việc của họ Đi ĐTBD cho có chỉ tiêu để không bị cấp khiển trách, các kĩ cần thiết cho công việc của họ không được quan tâm Công tác đánh giá kết ĐTBD CBCC cấp xã huyện Yên Dũng Đánh giá hiệu quả cơng tác đào tạo là mợt cơng việc khó khăn, đòi hỏi phải tớn nhiều thời gian cơng sức Tuy nhiên việc đánh giá hiệu quả rất quan trọng, vì thong tin thu được từ việc đánh giá giúp lập và xây dựng chương trình đào tạo ng̀n nhân lực tương lai có chất lượng và hiệu quả Thực tế tại huyện Yên Dũng hiện cho thấy các xã chưa trọng đến việc đánh giá kết quả sau đào tạo đới với đợi ngũ CBCC sau các khóa học, đánh giá vẫn chung chung Từ việc đánh giá lực thực hiện nhiệm vu của công chức chưa đúng, dẫn đến việc xác định nhu cầu đào tạo chưa xác, và thế chưa có được sự ĐTBD tốt để nâng cao lực thực hiện công việc cho đợi ngũ CBCC Đây là lí dẫn đến sự lãng phí các ng̀n lực sau đào tạo và khiến cho học viên đã được đào tạo khơng có sự tích cực khóa đào tạo sau Hiện việc đánh giá qua việc phát phiếu điều tra xã hội học đối với 50 cán bộ, công chức của 28 xã, thị trấn em đã thống kê được sớ lượng CBCC có tham gia ĐTBD vòng năm trở lại là 42 người (chiếm 84%) Số lượng không tham gia ĐTBD khoảng năm trở lại là người, chiếm 16% Kết quả khảo sát đánh giá của CBCC sau tham gia các khoá ĐTBD về hiệu quả làm việc sau: Phần lớn CBCC đã tham gia các khoá ĐTBD đánh giá cao hiệu quả của các khoá ĐTBD (40 người, chiếm tỷ lệ 80%) Sớ lại (10 người) đánh giá 66 66 Mực độ tương đối hài long, chiếm tỷ lệ 24% và khơng có đánh giá hoạt đợng ĐTBD là hiệu quả Như vậy có thể nhận thấy các khoá ĐTBD gần đã đáp ứng được nhu cầu thiết thực của CBCC Điều này cũng thể hiện rõ nét đánh giá của người tham gia về hiệu quả của việc ĐTBD đối với cơng việc thực tế của họ có đánh giá về phương pháp giảng dạy của giảng viên, nội dung khóa học, sở vật chất… Bảng 4.11 Phương pháp giảng dạy giảng viên tại khoá ĐTBD Đánh giá về phương pháp giảng dạy Số lượng người Tỷ lệ chọn Hài lòng 37 74% Tương đới hài lòng 13 26% Khơng hài lòng lắm 0% Hoàn toàn khơng hài lòng 0% (Nguồn: Kết phiếu điều tra) Khảo sát cũng chỉ rằng, có 74% CBCC (37 người) cảm thấy hài lòng về phương pháp giảng dạy của giảng viên; 26% (13 người) cảm thấy tương đới hài lòng và khơng có CBCC nào cảm thấy khơng hài lòng lắm hay hoàn toàn khơng hài lòng Mức đợ hài lòng cao chứng tỏ phương pháp giảng dạy của giảng viên đã có sức thu hút người học vào nợi dung bài giảng Nó cũng thể hiện phương pháp truyền đạt của giảng viên phù hợp với đối tượng học Thực tế hiện phương pháp giảng dạy đã được đổi mới rất nhiều Phương pháp dạy truyền thống: giảng viên giảng bài học viên nghe và ghi chép đã từng bước được thay thế phương pháp, hình thức mới, hiệu quả cao hơn, đáp ứng nguyện vọng của người học như: tổ chức hội thảo, tăng cường thảo luận, tham quan thực tế,…Sự đổi mới bước đầu về phương pháp giảng dạy đã phần nào đáp ứng được nhu cầu của người học và làm tăng chất lượng giảng dạy 67 67 Bảng 4.12 Đánh giá nợi dung khố ĐTBD: Đánh giá về nội dung khoá học Số lượng người chọn Tỷ lệ Hài lòng 41 82% Tương đới hài lòng 18% Khơng hài lòng lắm 0% Hoàn toàn khơng hài lòng 0% (Nguồn: Kết phiếu điều tra) Trong số 50 người đã tham gia các khoá ĐTBD, có tới 41người (chiếm 82%) cảm thấy hài lòng về nội dung của khoá học; người (chiếm 18% cảm thấy tương đới hài lòng và khơng có cảm thấy khơng hài lòng lắm hay hoàn toàn khơng hài lòng về nợi dung khoá học Kết quả này thể hiện nỗ lực, cố gắng công tác ĐTBD, thường xuyên cập nhật thông tin, nội dung đào tạo có trọng tâm và vận dung hữu ích công việc đối với đội ngũ CBCC Bảng 4.13 Đánh giá sở vật chất, tài liệu, giáo trình Cơ sở vật chất, tài liệu, giáo trình Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Hài lòng 15 30% Tương đới hài lòng 25 50% Khơng hài lòng lắm 10 20% Hoàn toàn khơng hài lòng 0% (Nguồn: Kết phiếu điều tra) Số liệu khảo sát cho thấy sở vật chất, tài liệu, giáo trình được sử dung cho các khoá ĐTBD chưa thưc sự đáp ứng được nhu cầu của người học Vẫn 20% sớ CBCC được hỏi cảm thấy khơng hài lòng lắm và mức đợ đánh giá tương đới hài lòng cũng khá cao (50%) Đó là hệ thớng trường lớp chưa đảm bảo, lớp học quá đông, tài liệu, giáo trình hạn chế và chưa có sự đổi mới 68 68 Bảng 4.14 Hiệu quả làm việc sau ĐTBD Hiệu quả làm việc Tăng nhiều Có tăng khơng nhiều Không tăng Số người chọn 40 10 Tỷ lệ 80% 20% 0% (Nguồn: Kết phiếu điều tra) Theo đó, có 80% CBCC thấy hiệu quả làm việc tăng nhiều; 20% chọn mức đợ hiệu quả làm việc có tăng khơng nhiều Như vậy có thể thấy tỷ lệ mức độ hiệu quả làm việc tăng nhiều và có tăng khơng nhiều có sự chênh lệch không đáng kể Tỷ lệ đánh giá hiệu quả làm việc có tăng khơng nhiều mức tương đới cao Đây là vấn đề mà người làm công tác ĐTBD cần ý và tìm các giải pháp để hoạt động ĐTBD thực sự đem lại hiệu quả làm việc cao nhất cho CBCC 4.2.3.6 Đánh giá hiệu công tác ĐTBD CBCC cấp xã huyện Yên Dũng Đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo là một công đoạn quan trong cơng tác đào tạo ng̀n nhân lực, giúp các nhà quản lý, nhà lãnh đạo đánh giá được kết quả mà công tác đào tạo đạt được so với u cầu đặt và chi phí bỏ đới với chương trình đào tạo Để biết được hiệu quả cơng việc của CBCC có được cải thiện, cải tiến sau khóa đào tạo khơng Liệu khóa đào tạo đã thỏa mãn mong muốn của học viên và tổ chức cử người học chưa thì phải đánh giá kết quả sau khóa đào tạo, nhiên là việc rất khó khăn Việc đánh giá hiệu quả sau đào tạo được đơn vị thực hiện và chưa có tiêu chuẩn cu thể để đánh giá Nguyên nhân của thực trạng là hiện các địa phương vẫn chưa có đơn vị nào đủ khả thực hiện nghiên cứu, xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá và thực hiện việc đánh giá kết quả công tác đào tạo Hơn nữa, việc đánh giá đòi hỏi phải tớn nhiều chi phí, thời gian và người để thực hiện Vì vậy, thời gian qua các địa phương chủ yếu dựa vào kết quả học tập ći khóa của cơng chức, dựa vào cấp, chứng chỉ các tổ chức đào tạo cấp để đánh giá chỉ mới dừng lại mức độ đánh giá nội dung chương trình đào tạo 69 69 Ưu điểm công tác ĐTBD CBCC cấp xã, thị trấn địa bàn huyện Yên Dũng Công tác đào tạo CBCC xã thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo, kịp thời của Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc giang và UBND huyện Yên Dũng thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, quan tâm đến việc ĐTBD theo từng vị trí việc làm, chức danh CBCC • Mợt là, hàng năm UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch ĐTBD CBCC cấp xã; đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của các quan, tổ chức ể tổ chức các khóa ĐTBD kiến thức, kỹ mềm ngắn hạn Hai là,UBND huyện và Phòng Nợi vu đã ban hành và triển khai nhiều giải pháp để bớ trí đảm bảo sớ lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC xã, tập trung quy định tiêu chuẩn cu thể chức danh CBCC làm sở cho công tác tuyển dung, sử dung và đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ CBCC xã về trị, kiến thức quản lý nhà nước, trình độ chuyên môn nghiệp vu và các kỹ Ba là, nợi dung, chương trình ĐTBD phân tán, khơng dàn trải mà tập trung ĐTBD theo vị trí việc làm, bồi dưỡng kỹ năng, tập huấn nghiệp vu Thời gian thực hành, làm bài tập tình huống, trao đổi, thảo luận nhóm; minh họa, hướng dẫn hình ảnh trực quan chiếm thời lượng lớn Bốn là, đội ngũ giảng viên, báo cáo viên mời tham gia giảng dạy phần lớn là giảng viên có học hàm học vị, có kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy tích cực truyền đạt nội dung sát với thực tế, phát huy được vai trò chủ đợng của học viên lĩnh hội vận dung kiến thức, kỹ đã học vào công việc đảm nhận tại đơn vị, địa phương công tác Nhìn lại đội ngũ cán bộ sở xã, thị trấn huyện cho thấy: Phần lớn cán bợ sở có phẩm chất đạo đức tớt, nhiều đờng chí là bợ đợi, đảng viên xuất ngũ về địa phương Tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, không dao động trước biến động phức tạp của tình hình thế giới, không mơ hờ về trị Nhiều đờng chí đã được rèn lụn qn đợi, lại là trưởng thành phong trào địa phương Mặc dù có khó khăn về nhiều mặt, đa số cán bộ sở vẫn rất nhiệt huyết tận với công việc, khắc phuc khó khăn, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, có lới sớng lành mạnh, có ý thức tổ chức kỷ ḷt và có uy tín với nhân dân Trong chế mới, đội ngũ cán bộ sở từng bước đổi mới và trẻ hóa Mợt bợ phận cán bợ có bước trưởng thành nhanh chóng, chủ đợng đợng tháo gỡ khó khăn đưa sản x́t sở phát triển, tạo điều kiện cho 70 70 tình hình kinh tế xã hợi có bước chủn biến tích cực, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước sở Thơng qua việc ĐTBD đã góp phần từng bước hình thành đội ngũ CBCC cấp xã về bản lĩnh trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tớt, tận với cơng việc, có lực hoàn thành chức trách nhiệm vu được giao, khắc phuc được các mặt hạn chế điều hành hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt cho công tác đặt địa bàn sở Qua thực tế công tác, qua ĐTBD đội ngũ cán bộ sở, trình độ và lực công tác ngày càng được nâng cao.Trong đó,100% có trình văn hóa từ phổ thơng sở trở lên, sớ đơng có trình đợ văn hóa thơng trung học Ngày càng nhiều cán bộ được đào tạo bản về trình đợ lý ḷn trị, kiến thức quản lý Nhà nước, nghiệp vu chun mơn, có khả nhanh, nhạy nắm bắt các chủ trương của Đảng, sách pháp luật của Nhà nước, làm việc đợng và có hiệu quả Mợt bợ phận cán bộ sở biết làm kinh tế đầu phong trào xóa đói, giảm nghèo, có nhiều đóng góp quá trình đổi mới Hạn chế cơng tác ĐTBD CBCC cấp xã, thị trấn địa bàn huyện Yên Dũng Bên cạnh việc đã làm được thì công tác đào tạo CBCC cấp xã, thị trấn địa bàn hụn n Dũng vẫn tờn tịa mợt sớ hạn chế cần phải giảiqút: - Còn chưa có sự thớng nhất quản lý đào tạo CBCC chưa được trọng, kế hoạch chưa xuất phát từ nhu cầu của đơnvị - Nội dung, chương trình đào tạo có phần chờng chéo, trùng lặp, nặng lý thuyết, thực hành và kỹ làm việc thực tế - Phương pháp đào tạo chậm được cải tiến, hiện đại hóa các trang • thiết bị giảng dạy học chưa được tăng cường cho phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa Đợi ngũ giáo viên ́u và thiếu, chưa được trọng, bời dưỡng phát triển về chuyên môn cũng về nghiệp vu - Việc sử dung kinh phí đào tạo chưa hợp lý và chưa hiệu quả, chừng mực nào đó, có thể nói hụn vẫn chưa thực sự quản lý mợt cách có hiệu quả ng̀n kinh phí đào tạoCBCC • Ngun nhân tồn hạn chế công tác ĐTBD CBCC cấp xã, thị trấn địa bàn huyện Yên Dũng - Chưa đánh giá hiệu công tác đào tạo 71 71 Công tác đào tạo nguồn nhân lực cho bộ máy qùn địa bàn hụn chưa được lãnh đâọ các địa phương chúa trọng Việc đào tạo CBCC chủ yếu dựa vào sự chủ động của CBCC là chính, các địa phương vẫn chưa xây dựng cho đơn vị mình một đề án hay chương trình đào tạo nhân lực cu thể để thể triển khai thực hiện Bên cạnh đó, mợt sớ CBCC nhận thức chưa về đào tạo coi nặng cấp, động chủ yếu của việc học không phải để nâng cao trình độ, chuyên môn, hiểu biết và lực cơng tác mà chủ ́u là có cấp để đạt tiêu chuẩn lên chức, lên lương - Chưa thực đầy đủ các nội dung yêu cầu công tác đào tạo CBCC Công tác đào tạo CBCC là công việc thường xuyên và liên tuc Để thực hiện có hiệu quả cơng tác việc này đòi hỏi các quan chức của huyện phải thực hiện đồng bộ các nội dung và yêu cầu của công tác đào tạo thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo cho từng giai đoạn , từng năm hỗ trợ kinh phí, tổ chức giám sát hoạc viên Tuy nhiên, công tác này hiện vẫn chưa được các quan chức quan tâm ảnh hưởng đến chất lượng công tác đào tạo - Công tác phối kết hợp quan chức huyện hệ thống sở đào tạo chưa chặt chẽ Sự phối kết hợp các quan chức và sở đào tạo là sở để đảm bảo cho việc thực hiện tốt công tác đào tạo CBCC Tuy nhiên, các quan chức của huyện chỉ mới thực hiện được một số khâu đối với CBCC là quyết định, hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện, thời gian…còn mợt sớ khâu tiếp theo học đâu, đào tạo thế nào, quản lý thì giao hết cho học viên và sở đào tạo Chính vì vậy, thời gian tới cần có sự phới hợp chặt chẽ các quan chức và các cấp qùn sở để cơng tác đào tạo đạt hiệu quả cao nhất - Năng lực đội ngũ giáo viên chương trình, nội dung đào tạo chưa phù hợp Đội ngũ giảng viên của các sở đào tạo CBCC vẫn nhiều bất cập lực công hạn chế, nhất là về kiến thức, kinh nghiệm quản lý nhà nước và phương pháp giảng dạy Đôi giáo viên chỉ là báo cáo viên học trình bài không trình tự bài giảng, chưa nói đến giáo viên thiếu kiến thức thực tế, nghiên cứu tài liệu không sâu nên thường bị động, lúng túng trước câu hỏi của học viên Bên cạnh đó, chương trình, nợi dung đào 72 72 tạo chưa phù hợp với từng chức danh chuyên môn, chưa phù hợp với tình hình thực tế, nặng về lý thuyết về xa với thực hành Vì vậy, cần nâng cao lực chuyên môn cho đội ngũ giảng viên cách học thêm các kiến thức chuyên môn, các kỹ giảng dạy lớp đồng thời cần chuẩn bị bài giảng một cách nghiêm túc trước lênlớp - Công tác quy hoạch cán chưa rõ ràng Một số địa phương chưa chuẩn bị kịp đội ngũ CBCC nên vừa thừa lại vừa thiếu, không đồng bộ, chậm khắc phuc nên hut hẫng cả về chất lượng và sớ lượng Mợt sớ địa phương có xu hướng khép kín bớ trí cơng chức làm cho sự động, sáng tạo không được phát huy Trong x́t hiện việc cuc bợ địa phương x́t hiện tư tưởng dòng họ quá trình thực hiện cơng tác đào tạo CBCC - Cơng tác bố trí, đãi ngộ CBCC sau khóa đào tạo Việc bớ trí, đãi ngợ CBCC sau khóa đào tạo tại các địa phương nhìn chung vẫn chưa thực sự được quan tâm và chưa thực sự hợp lý, nhiều CBCC sau kết thúc khóa đào tạo được bớ trí cơng việc không phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo 4.3 Một số giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao hiểu quả ĐTBĐ CBCC cấp xã địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 4.3.1.Định hướng công tác đào tạo CBCC cấp xã, thị trấn địa bàn huyện Yên Dũng thời gian tới Trong giai đoạn 20152020, công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC của huyện hướng tới các muc tiêu sau: 4.3.1.1.Về đối tượng đào tạo Tổ chức ĐTBD trang bị trình độ lý luận trị, kiến thức quản lý nhà nước và trình độ chuyên môn nghiệp vu theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ chuyên trách ĐTBD theo chức danh cho Bí thư và chủ tịch UBND các xã, thị trấn 100% Công chức cấp xã thị trấn được ĐTBD trình đợ chun mơn có đủ lực hoàn thành nhiệm vu được giao Thực hiện ĐTBD về kỹ nghiệp vu cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thị trấn cán bộ thôn và tổ dân phố 4.3.1.2.Về nội dung đào tạo CBCC Tổ chức ĐTBD trang bị kiến thức theo tiêu chuẩn cho cán bộ chuyên trách, công chức xã, thị trấn 73 73 Thực hiện ĐTBD trang bị kiến thức kỹ nghiệp vu cho chủ tịch UBND xã, thị trấn Tăng cường công tác ĐTBD cán bộ, lãnh đạo, quản lý Làm cho việc luân chuyển cán bộ từng bước vào nề nếp, thường xuyên, đạt hiệu quả thiết thực, khắc phuc khuynh hướng cu bợ, khép kín từng đơn vị, từng địa phương 4.3.1.3.Về hình thức đào tạo CBCC Đới với cơng chức thời gian tập sự phải qua bồi dưỡng tiền công vu Đối với số cán bộ trẻ, có triển vọng, lớp cán bợ tạo ng̀n cần phải đào tạo bản, toàn diện đẻ có kiến thức bản, có lực thực tiễn và có kỹ thực hành nhất định để đảm đương nhiệm vu đáp ứng yêu cầu về lâu dài 4.3.2.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo CBCC cấp xã, thị trấn địa bàn huyện Yên Dũng 4.3.2.1.Xây dựng quy hoạch cán Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý là công tác phát hiện sớm ng̀n cán bợ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, tạo ng̀n các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vu trị trước mắt và lâu dài của từng địa phương, quan, đơn vị và của đất nước Với vai trò quan trọng vậy, cơng tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý được coi là khâu quan trọng, then chốt nhằm tạo sự chủ động, khoa học công tác cán bộ Công tác quy hoạch cán bợ phải từ nhiệm vu trị của xã, nhiệm vu tổ chức đánh giá thực trạng đợi ngũ cán bợ hiện có, dự kiến nhu cầu và khả phát triển của đội ngũ cán bộ để chủ đợng có phương hướng đào tạo Đặc biệt trọng tạo được nguồn cán bộ dồi dào, đủ tiêu chuẩn để kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vu giai đoạn cách mạng mới 4.3.2.2 Xác định nhu cầu đào tạo, gắn kết đào tạo với sử dụng CBCC cấp xã, thị trấn Một vấn đề quan trọng để cải tiến công tác đào tạo là phải đổi mới tư duy, quan điểm cũng cách tiếp cận Đào tạo không thể tách rời mà phải gắn với việc sử dung CBCC, tức là đào tạo, CBCC theo vị trí việc làm, tránh đào tạo sai địa chỉ, khơng muc đích, đào tạo tràn lan, thiêú định hướng rõ ràng mà hậu quả cũng thấy là"số lượng đào tạo khá 74 74 lớn mà vẫn chưa khắc phuc được tình trạng hut hẫng cán bộ" Xác định nhu cầu đào tạo, là một khâu quan trọng cả quá trình đào tạo CBCC Để tránh lãng phí đào tạo, cần tiến hành điều tra tổng thể trình độ và nhu cầu đào tạo Nhu cầu đào tạo, đội ngũ CBCC là "khoảng trống" cái "thực trạng" và cái "yêu cầu" Vấn đề đặt cho khoá đào tạo là "lấp" được "khoảng trống" Để xác định được nhu cầu đào tạo thì phải đánh giá được thực trạng đội ngũ CBCC Bởi vì đánh giá "thực trạng", mới xác định "nhu cầu" đào tạo CBCC 4.3.2.3.Xây dựng kế hoạch đào tạo CBCC cấp sở theo nhu cầu xác định Công tác đào tạo hiện nặng về lý thuyết bản, chưa quan tâm đến kỹ tác nghiệp của cơng chức; hiện tượng trùng lặp nội dung ở một số môn học đối vơí tưǹ g ngạch, bậc Vì thế, cần phải lựa chọn kỹ lưỡng các nhóm kiến thức mật đợ, phạm vi cho thật phù hợp với từng đối tượng tượng Ngoài nội dung định đào tạo cho đội ngũ cơng chức hành nhà nước được quy định, x́t phát từ yếu của đào tạo thời gian qua, cần trọng đào tạo kiến thức mà CBCC bị hẫng hut không cập nhật chuyển sang kinh tế thị trường: quản lý kinh tế, kiến thức Nhà nước và pháp luật, về khoa học tổ chức và quản lý, quản lý nguồn nhân lực…; Kỹ thực hành công vu, nhất là cách xử lý tình huống, thủ pháp điều chỉnh chiến lược và tổ chức phối hợp hoạt động quản lý 4.3.2.4.Đổi phương phaṕ đào tạo Đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng là vẫn đề cốt lõi của công tác đào tạo cơng chức, có ý nghiã qút định đến chất lượng của đội ngũ CBCC sở Phương pháp đào tạo hiện sử dung theo phương pháp truyền thống là "lên lớp" "thuyết trình": giảng viên giảng bài học viên nghe và ghi chép, tức là thông tin mợt chiều Để tổ chức được khoá học có hiệu quả, giảng viên phải lựa chọn được phương pháp truyền thu kiến thức hai chiều giảng viên Học viên để đạt được muc đích của đào tạo Mợt phương pháp mà hiện được các nước phương tây áp dung rất hiệu quả: Đó là Phương pháp tham gia (trao đổi) thực hiện cả bớn loại muc đích bản gần đồng thời là kiến thức nghiệp vu, phương pháp, đạo đức công vu và kỹ giao tiếp Phương pháp tổ chức ĐTBD theo phương pháp tham gia có ưu điểm trợi so với phương pháp giảng dạy truyền thống là CBCC nhận thức tích cực nợi dung đào tạo, bời dưỡng Qua các bài 75 75 tập tình huống, học viên trau dồi phương pháp và kỹ tổ được giao, học hỏi được cách thiết lập quan hệ với người (một nội dung rất quan trọng thực tế hoạt động công vu của người công chức).Thông qua việc được trực tiếp thảo luận, được tự làm và được tự đánh giá kết quả làm việc của mình, học viên nhận thức một cách sâu sắc vấn đề đặt và kinh nghiệm hoạt động công vu… 4.3.2.5.Thường xuyên đánh giá sau đào tạo Đánh giá đào tạo là bước vô quan trọng chuỗi quá trình đào tạo khép kín Đánh giá đào tạo là để xem có đạt muc tiêu đề khơng, nợi dung, chương trình có phù hợp, học viên áp dung được gì sau đào tạo Việc đánh giá đào tạo, bồi dưỡng cũng nhằm phát hiện lỗ hổng, sự bất hợp lý, phi thực tế của quá trình đào tạo, để từ nâng cao chất lượng đào tạo cho CBCC Hầu hết các khóa học đào tạo đều có đánh giá chương trình đào tạo, như: đánh giá phản ứng của người học về nội dung, chương trình, giảng viên, cách tổ chức…; đánh giá kết quả học tập thông qua bài kiểm tra để biết học viên tiếp thu được gì từ khóa học Tuy nhiên, nội dung đánh giá vô quan trọng để biết được muc tiêu khóa học có đạt được khơng để có hướng điều chỉnh cho phù hợp hiện bị bỏ ngỏ, là việc đánh giá thay đổi công việc, xem người học đã áp dung được điều đã học vào công việc, thay đổi đối với việc thực hiện công việc thế nào Từ đó, đánh giá tác đợng, hiệu quả của tổ chức xem việc đào tạo, CBCC có tác đợng, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của tổ chức hay khơng Ngoài giải pháp có thể thực hiện một số giải pháp sau để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã địa bàn huyện Yên Dũng: Tiếp tuc nghiên cứu xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về ĐTBD CBCC nhằm tạo khuôn khổ CBCC pháp lý để quản lý và nâng cao chất lượng công tác đào tạo Đổi mới công tác quản lý đào tạo CBCC; xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đào tạo các cấp đạt chuẩn; trọng phát triển đội ngũ giảng viên kiêm chức Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý của các cấp quyền, lãnh đạo quan, đơn vị đối với công tác ĐTBD công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý công tác ĐTBD CBCC Tăng cường đầu tư kinh phí, xây dựng sở vật chất, trang thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng ĐTBD CBCC… 76 76 4.3.2.6.Hồn thiện quy trình ĐTBD CBCC Thứ nhất, đảm bảo thực hiện tốt quy trình ĐTBD gồm bước bản là: Xác định nhu cầu ĐTBD, lập kế hoạch ĐTBD, thực hiện kế hoạch ĐTBD và đánh giá ĐTBD Tuy nhiên có mợt loạt các yếu tố liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình này thể chế, ngân sách ĐTBD, chương trình tài liệu, giảng viên và lực tổ chức ĐTBD, sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy của sở ĐT cũng lực và động lực học tập của học viên Xác định nhu cầu ĐTBD là bước bản, quan trọng để xác định xem CBCC cần ĐTBD cái gì, loại lực nào cần và loại nào không cần ĐTBD Xác định nhu cầu ĐTBD cần dựa luận thuyết là: Nhu cầu ĐTBD = Năng lực cần có của CBCC – Năng lực hiện có của CBCC Như vậy, nếu CBCC có lực làm việc hiện tại tốt, cao mức độ lực cần có cho vị trí cơng việc của họ thì không cần ĐTBD Chúng ta chỉ ĐTBD cho người có lực làm việc chưa đáp ứng được mức đợ lực cần có cho vị trí cơng việc của họ Cách thức đánh giá nhu cầu đào tạo là dựa sự so sánh mức độ thành thạo công việc của CBCC với mức độ đảm nhận quan trọng của công việc mà họ Chương trình đào tạo là một yếu tố quan trọng của quy trình ĐTBD, khơng có chương trình tớt, ĐTBD khơng mang lại hiệu quả cao Chương trình ĐTBD cần phải dựa thực tế công việc của CBCC và quy trình ĐTBD cần phải bắt đầu từ các bản mô tả công việc của CBCC Bản mô tả công việc này giúp giảng viên xác định các kiến thức (Knowledge), kỹ (Skills) và thái độ (Attitude) (viết tắt là KSA) cần thiết để thực hiện công việc Trên sở mức đợ KSA của học viên hiện có để xác định khoảng thiếu hut về lực là nhu cầu cần thiết để ĐTBD nhằm thu hẹp khoảng cách thiếu hut lực này Chỉ lực, các giảng viên mới thiết kế tìm được khoảng thiếu hut được chương trình ĐTBD phù hợp Mô hình các bước thiết kế chương trình ĐTBD sau: Sơ đồ 4.5 Mơ hình bước thiết kế chương trình ĐTBD Mơ Xác tả cơng Xáchiện địnhcó kiến năng, thái độ (KSA) địnhviệc mức độ KSA củathức,kỹ người học Thiết kế Tổ chức cần thiết đào tạo để thực lấp và đánh giá đào khoảng tạo cách 77 77 KSA có và cần Thứ hai, phát triển đợi ngũ giảng viên có kiến thức và lực phù hợp với nợi dung ĐTBD Trong ĐTBD có vấn đề quan trọng liên quan đến là: Cơ quan quản lý đào tạo, sở đào tạo, người học và người dạy Đợi ngũ giảng viên có vai trò lớn việc quyết định chất lượng ĐTBD Đội ngũ giảng viên hiện chưa được đào tạo kỹ lưỡng, chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn cũng không nhiều, nên gặp khơng khó khăn ĐTBD CBCC Hiện nay, đối với các sở ĐTBD CBCC cần trọng xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức đủ về sớ lượng, có bề dầy kinh nghiệm quản lý và lực công tác thực tiễn Đội ngũ này phải được ĐTBD về nghiệp vu sư phạm Các sở ĐTBD cần tìm kiếm nhà quản lý giỏi, CBCC có tài năng, giỏi (về lý thuyết và thực hành) lĩnh vực làm việc của họ để làm giảng viên kiêm chức Đội ngũ giảng viên cần được ĐTBD chuyên môn nghiệp vu các nước phát triển, nhất là học tập và thực hiện chuyển giao công nghệ đào tạo hiện đại Các giảng viên phải là người trước tiên được tiếp xúc với cách tổ chức quản lý công việc và quy trình ĐTBD của các nước phát triển Hiện nay, có thể nói, người dạy chủ yếu tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm của các nước qua đọc sách và tra cứu qua internet Như vậy đã là rất tốt, rất hữu ích, hình ĐTBD CBCC vẫn chưa đủ để làm giảng viên Thứ ba, thành lập quỹ quốc gia ĐTBD Quỹ đặt dưới sự chỉ đạo của Cơ quan quản lý đào tạo cao nhất để thực hiện nhiệm vu tuyển chọn CBCC có đủ lực, có thành tích học tập xuất sắc học tập, nghiên cứu nước ngoài và ĐTBD chuyên sâu nước để tạo một đội ngũ CBCC trẻ tài cho công vu Trước hết, cần thống nhất các đề án, dự án về ĐTBD CBCC nằm các đơn vị khác về tập trung vào một đầu mối để thống nhất quản lý Hình thành một chương trình ĐTBD cán bộ trẻ tài năng, theo cách thi tủn riêng, cạnh tranh để thành cán bợ nòng cốt trẻ cho công vu chọn và ĐTBD họ trở thành cán bợ nòng cớt trẻ cho cơng vu Quy trình ĐTBD đã được triển khai thực tế các mức độ khác nhau, nhiên đã đến lúc cần phải thực hiện một bước mới để hoàn thiện, đảm bảo thực hiện tốt quy trình ĐTBD này nhằm từng bước nâng cao lực thực thi công vu của đội ngũ CBCC 78 78 KẾT LUẬN Chủ tịch Hờ Chí Minh đã từng nói: “Con người gốc làng nước”; “Cán tiền vốn” và “Cán gốc công việc, công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém” Thấm nhuần lời dạy đó, năm qua Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Yên Dũng đã trọng, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có đợi ngũ cán bợ, cơng chức cấp xã Vì thế, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã địa bàn huyện không ngừng nâng cao về chất lượng, đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của huyện, hướng tới muc tiêu trở thành huyện “Mạnh kinh tế, giàu văn hóa” Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn nhiều hạn chế, khó khăn vướng mắc cần được tháo gỡ Vì vậy, để xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã địa bàn hụn có chất lượng đảm bảo “vừa hờng, vừa chun” hết lòng phung sự nhân dân, giữ gìn đàn kết sở, thời gian tới Huyện ủy huyện Yên Dũng cần nỗ lực không ngừng Đặc biệt, điều kiện và đòi hỏi của giai đoạn hiện công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức xã cần thực sự được quan tâm Mặc dù đã có sự nỗ lực, cớ gắng tìm hiểu, nghiên cứu, kiến thức, thời gian, kinh nghiệm hạn chế nên bài viết mới có thể đề cập tới vấn đề bản nhất mà chưa có điều kiện sâu phân tích, làm rõ vấn đề Song tơi tin rằng, với việc phân tích thực trạng và đưa giải pháp và khuyến nghị vậy giải quyết được khúc mắc, tồn tại hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức xã tại huyện Yên Dũng Trên là toàn bộ bài làm của tơi, rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy, cô để báo cáo thực tập tốt nghiệp được hoàn thiện Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! 79 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Trần Kim Dung (2009), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực (tái bản lần thứ 7), Nxb Thống kê; ThS Nguyễn Vân Điềm & PGS TS Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình Quản trị nhân lực, Nxb Đại học kinh tế quốc dân; TS Lê Thanh Hà (2009), Giáo trình Quản trị nhân lực (Tập II), Nxb Lao động - Xã hội; Nguyễn Hữu Thân (2010), Giáo trình Quản trị nhân sự, Nxb Lao động - Xã hội; PGS TS Nguyễn Tiệp (2010), Giáo trình kế hoạch nhân lực, Nxb Lao động - Xã hội; Hiến pháp năm 1992; Luật cán bộ công chức năm 2008; Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bời dưỡng cán bộ, công chức; 10 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng năm 2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về tổ chức các quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố; 11 Báo cáo kết quả công tác Nợi vu giai đoạn 2014 - 2017 của Phòng Nợi vu huyện Yên Dũng; Trang web: http://yendung.bgo.vn/node/1586 dl.vnu.edu.vn/bitstream/11126/37/1/00050000922.pdf http://nhansu1.blogspot.com/2012/12/ao-tao-boi-duong-can-bocong-chuc-hcnn_25.html http://www.baomoi.com/Dao-tao-boi-duong-giang-vien-tre-oTruong-Chinh-tri-tinh-Bac-Giang/59/6464027.epi http://www.xaydungdang.org.vn/Home/Can-bo/2012/5027/Motso-giai-phap-trong-dao-tao-boi-duong-can-bo-o.aspx 80 80 ... cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức địa bàn huyện Vì vậy em đã chọn đề tài : “ Thực trạng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Yên Dũng,. .. Bắc Giang Chương 4: Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 8 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG. .. tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC cấp sở (xã, thị trấn) của huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang Từ đó, có thể đưa nhận xét khách quan về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng đào tạo, bồi đưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại huyện yên dũng, tỉnh bắc giang, Thực trạng đào tạo, bồi đưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay