PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP

70 23 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 09:20

Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích Báo cáo tài chính Doanh nghiệpChương 2: Thực trạng công tác phân tích Báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển vật liệu mới Việt NamChương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích Báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển vật liệu mới Việt NamCHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP1.1. Khái niệm và ý nghĩa của phân tích Báo cáo tài chính Doanh nghiệp1.1.1.Khái niệm phân tích Báo cáo tài chính Doanh nghiệp:Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp được lập dựa vào phương pháp kế toán tổng hợp số liệu từ các sổ sách kế toán, theo các chỉ tiêu tài chính phát sinh tại những thời điểm hoặc thời kỳ nhất định. Các Báo cáo tài chính phản ánh một cách có hệ thống tình hình tài sản, công nợ, tình hình sử dụng vốn và kết quả hoạt động kinh doanh của DN trong những thời kỳ nhất định, đồng thời chúng được giải trình giúp cho các đối tượng sử dụng thông tin tài chính nhận biết được thực trạng tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp để đề ra các quyết định cho phù hợp.Phân tích Báo cáo tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra về nội dung, kết cấu thực trạng các chỉ tiêu tài chính trên Báo cáo tài chính bằng cách sử dụng một tập hợp các khái niệm, phương pháp và các công cụ cho phép xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý, từ đó so sánh đối chiếu các chỉ tiêu tài chính trên BCTC với các chỉ tiêu tài chính trong quá khứ, hiện tại, tương lai ở tại DN, các DN khác ở phạm vi ngành, ở địa phương, lãnh thổ quốc gia… nhằm xác định thực trạng, đặc điểm xu hướng tiềm năng tài chính, đánh giá rủi ro, mức độ, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp đó để cung cấp thông tin tài chính, giúp cho chủ Doanh nghiệp và các nhà quản lý đưa ra được những quyết định đúng đắn trong quản lý kinh tế nói chung trong đó có quản lý tài chính. Quy trình thực hiện phân tích Báo cáo tài chính ngày càng được áp dụng rộng rãi trong mọi đơn vị kinh tế được tự chủ nhất định về tài chính như các Doanh nghiệp thuộc mọi hình thức, được áp dụng trong các tổ chức xã hội, tập thể và các cơ quan quản lý, tổ chức công cộng. Đặc biệt, sự phát triển của các Doanh nghiệp, của các ngân hàng và của thị trường vốn đã tạo nhiều cơ hội để phân tích Báo cáo tài chính, chứng tỏ thực sự là có ích và vô cùng cần thiết.1.1.2. Ý nghĩa của phân tích Báo cáo tài chính Doanh nghiệp: Báo cáo tài chính cung cấp những thông tin kinh tế tài chính chủ yếu để đánh giá tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh, thực trạng tài chính của Doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đã qua. Giúp cho việc giám sát tình hình sử dụng vốn và khả năng huy động vốn vào sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.Các chỉ tiêu số liệu trên Báo cáo tài chính là những cơ sở quan trọng để tính ra các chỉ tiêu kinh tế khác nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng vốn hiệu quả của các quá trình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.Những thông tin của Báo cáo tài chính là những căn cứ quan trọng trong việc phân tích, nghiên cứu, phát hiện những khả năng, tiềm năng, là những căn cứ quan trọng để đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư vào Doanh nghiệp của chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của Doanh nghiệp.Những Báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng để xây dựng các kế hoạch kinh tế kỹ thuật, tài chính của DN là những căn cứ khoa học để đề ra hệ thống các biện pháp xác thực nhằm tăng cường quản trị Doanh nghiệp, không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất của Doanh nghiệp, tăng lợi nhuận cho Doanh nghiệp.Thông qua phân tích Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, các cơ quan quản lý chức năng, các nhà đầu tư, người cho vay, khách hàng, chủ nợ của doanh nghiệp thấy được thực chất hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp, từ đó giúp họ đưa ra các quyết định quan trọng khi họ có quan hệ kinh tế với doanh nghiệp. Tuy nhiên mỗi cá nhân, mỗi tổ chức sẽ quan tâm các khía cạnh khác nhau khi phân tích Báo cáo tài chính. Vì vậy, việc phân tích Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp sẽ có ý nghĩa khác nhau đối với từng cá nhân, tổ chức. LỜI MỞ ĐẦU Là sinh viên chuyên ngành Kế tốn – Tài với đầy đủ kiến thức lý luận chuyên môn trang bị suốt trình học tập trường Đại học Thương mại Hà Nội kết hợp với thời gian nghiên cứu thực tập Công ty Cổ phần xây dựng phát triển vật liệu Việt Nam, giúp em hiểu công tác kế tốn tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Quá trình thực tập chuyên ngành giúp em có hội vận dụng kiến thức học vào thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm nhận thức tầm quan trọng Kế tốn Doanh nghiệp, qua rèn luyện bồi dưỡng tư tưởng đạo đức, kỷ luật, phương pháp làm việc, tác phong người kế toán trước tốt nghiệp với Cử nhân Cao đẳng chuyên ngành Kế toán Nhận thấy bối cảnh kinh tế Việt Nam bước hội nhập với kinh tế Thế giới đặt cho Doanh nghiệp nước ta nhiều hội thách thức Đó hội thu hút vốn đầu tư, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, tiếp thu cách làm việc, kinh doanh, quản lý khoa học nước ngồi, có hội đưa sản phẩm đến nhiều nước giới…Mặt khác, Doanh nghiệp phải chấp nhận cạnh tranh gay gắt diễn phạm vi tồn cầu Vì vậy, doanh nghiệp cần phải xây dựng phương hướng chiến lược mục tiêu kinh doanh để đem lại hiệu cao nhất, tồn bền vững nâng cao vị cạnh tranh thị trường Để lựa chọn chiến lược phù hợp với nguồn lực hạn chế rủi ro thân doanh nghiệp phải thấy biến động tài tương lai doanh nghiệp mình, sở tiến hành hoạch định ngân sách tạo nguồn vốn cần thiết cho trình hoạt động kinh doanh Do vậy, Báo cáo tài doanh nghiệp ln giữ vai trò quan trọng doanh nghiệp Mọi thực trạng tài chính, kết kinh doanh, hoạt động doanh nghiệp phản ánh hệ thống Báo cáo tài chính, hay nói cách khác đại diện cho thực sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp đối tượng quan tâm tới doanh nghiệp tìm hiểu doanh nghiệp trước hết qua hệ thống Báo cáo tài Nó có ý nghĩa to lớn không với quan, đơn vị cá nhân bên ngồi Doanh nghiệp mà có ý nghĩa to lớn việc đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Nhưng để hiểu báo cáo tài nói phải biết phân tích Báo cáo tài Đó công việc thường xuyên vô cần thiết đòi hỏi người phân tích phải có nhìn tổng quan tình hình tài chung kinh tế, cộng với nắm bắt phương pháp phân tích phù hợp để áp dụng vào Doanh nghiệp, thơng qua phân tích Báo cáo tài ta thấy tranh tổng quát Doanh nghiệp, xem Doanh nghiệp mạnh hay yếu, ổn định hay khơng ổn định Phân tích Báo cáo tài không cần thiết chủ sở hữu doanh nghiệp mà cần thiết với tất đối tượng bên ngồi doanh nghiệp có quan hệ kinh tế pháp lý với doanh nghiệp Đánh giá thực trạng tài chính, chủ Doanh nghiệp đưa định kinh tế thích hợp, sử dụng cách tiết kiệm hiệu vốn nguồn lực Nhà đầu tư có định đắn với lựa chọn đầu tư Các chủ nợ đảm bảo khả toán Doanh nghiệp khoản cho vay, nhà cung cấp khách hàng đảm bảo việc Doanh nghiệp thực cam kết đặt ra, quan quản lý nhà nước có sách để tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp đồng thời kiểm soát hoạt động Doanh nghiệp pháp luật Từ đó, đánh giá nhu cầu vốn, sử dụng nguồn lực cách hiệu quả, nhìn nhận cách chi tiết nguồn lực tài doanh nghiệp vấn đề quan tâm hàng đầu doanh nghiệp bối cảnh kinh tế Nhận thức tầm quan trọng em lựa chọn đề tài: “PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI VIỆT NAM” Chuyên đề hoàn thành sở phân tích nghiên cứu để thấy thực trạng, tiềm tài cơng ty nhằm có sách, giải pháp, định tài đắn nhanh chóng, vấn đề liên quan đến tình hình tài tồn đọng doanh nghiệp, sở đề xuất giải pháp kiến nghị giúp cải thiện tình hình tài giúp công ty hoạt động kinh doanh hiệu Vận dụng chủ yếu phương pháp so sánh tổng hợp số liệu thực tế thu thập trình thực tập doanh nghiệp, số liệu Báo cáo tài thơng tin để xác định xu hướng phát triển mức độ biến động số liệu tiêu, từ đưa nhận xét kiến nghị Chuyên đề trình bày gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích Báo cáo tài Doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng cơng tác phân tích Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần xây dựng phát triển vật liệu Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác phân tích Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần xây dựng phát triển vật liệu Việt Nam Trong trình thực tập, em nhận giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình cơ: Trịnh Đỗ Quyên – Giáo viên hướng dẫn trực tiếp anh, chị Công ty Cổ phần xây dựng phát triển vật liệu Việt Nam Tuy nhiên phạm vi đề tài rộng với kiến thức hạn hẹp việc vận dụng vào thực tế hạn chế nên khó tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận bảo giúp đỡ cô giáo Quý Công ty để chuyên đề em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn./ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm ý nghĩa phân tích Báo cáo tài Doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm phân tích Báo cáo tài Doanh nghiệp: Báo cáo tài báo cáo tổng hợp lập dựa vào phương pháp kế toán tổng hợp số liệu từ sổ sách kế toán, theo tiêu tài phát sinh thời điểm thời kỳ định Các Báo cáo tài phản ánh cách có hệ thống tình hình tài sản, cơng nợ, tình hình sử dụng vốn kết hoạt động kinh doanh DN thời kỳ định, đồng thời chúng giải trình giúp cho đối tượng sử dụng thông tin tài nhận biết thực trạng tài tình hình sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp để đề định cho phù hợp Phân tích Báo cáo tài q trình xem xét, kiểm tra nội dung, kết cấu thực trạng tiêu tài Báo cáo tài cách sử dụng tập hợp khái niệm, phương pháp công cụ cho phép xử lý thông tin kế tốn thơng tin khác quản lý, từ so sánh đối chiếu tiêu tài BCTC với tiêu tài khứ, tại, tương lai DN, DN khác phạm vi ngành, địa phương, lãnh thổ quốc gia… nhằm xác định thực trạng, đặc điểm xu hướng tiềm tài chính, đánh giá rủi ro, mức độ, chất lượng hiệu hoạt động Doanh nghiệp để cung cấp thơng tin tài chính, giúp cho chủ Doanh nghiệp nhà quản lý đưa định đắn quản lý kinh tế nói chung có quản lý tài Quy trình thực phân tích Báo cáo tài ngày áp dụng rộng rãi đơn vị kinh tế tự chủ định tài Doanh nghiệp thuộc hình thức, áp dụng tổ chức xã hội, tập thể quan quản lý, tổ chức công cộng Đặc biệt, phát triển Doanh nghiệp, ngân hàng thị trường vốn tạo nhiều hội để phân tích Báo cáo tài chính, chứng tỏ thực có ích vô cần thiết  1.1.2 Ý nghĩa phân tích Báo cáo tài Doanh nghiệp: Báo cáo tài cung cấp thơng tin kinh tế tài chủ yếu để đánh giá tình hình kết sản xuất kinh doanh, thực trạng tài Doanh nghiệp kỳ hoạt động qua Giúp cho việc giám sát tình hình sử dụng vốn khả huy động vốn vào sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Các tiêu số liệu Báo cáo tài sở quan trọng để tính tiêu kinh tế khác nhằm đánh giá hiệu sử dụng vốn hiệu trình sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Những thông tin Báo cáo tài quan trọng việc phân tích, nghiên cứu, phát khả năng, tiềm năng, quan trọng để đề định quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư vào Doanh nghiệp chủ sở hữu, nhà đầu tư, chủ nợ tương lai Doanh nghiệp Những Báo cáo tài quan trọng để xây dựng kế hoạch kinh tế kỹ thuật, tài DN khoa học để đề hệ thống biện pháp xác thực nhằm tăng cường quản trị Doanh nghiệp, không ngừng nâng cao hiệu sử dụng vốn, nâng cao hiệu sản xuất Doanh nghiệp, tăng lợi nhuận cho Doanh nghiệp Thơng qua phân tích Báo cáo tài doanh nghiệp, quan quản lý chức năng, nhà đầu tư, người cho vay, khách hàng, chủ nợ doanh nghiệp thấy thực chất hoạt động kinh doanh, thực trạng tài doanh nghiệp, từ giúp họ đưa định quan trọng họ có quan hệ kinh tế với doanh nghiệp Tuy nhiên cá nhân, tổ chức quan tâm khía cạnh khác phân tích Báo cáo tài Vì vậy, việc phân tích Báo cáo tài Doanh nghiệp có ý nghĩa khác cá nhân, tổ chức * Đối với người quản lý doanh nghiệp: Phân tích Báo cáo tài DN nhằm tìm giải pháp tài để xây dựng kết cấu tài sản, cấu nguồn vốn thích hợp đảm bảo cho q trình sản xuất kinh doanh pháp luật hồn thành trách nhiệm tài với u cầu cổ đơng, nâng cao hiệu tiềm lực tài Doanh nghiệp * Đối với chủ sở hữu: Phân tích Báo cáo tài DN giúp đánh giá đắn thành nhà quản lý thực trạng tài sản, cơng nợ, nguồn vốn, thu nhập, chi phí lợi nhuận Doanh nghiệp, an toàn tiềm lực tài đồng vốn đầu tư vào Doanh nghiệp * Đối với khách hàng, chủ nợ: Phân tích Báo cáo tài DN giúp đánh giá đắn khả đảm bảo đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp, khả thời hạn toán vốn khoản lãi Doanh nghiệp * Đối với quan quản lý chức năng: Phân tích Báo cáo tài DN giúp đánh giá đắn thực trạng tài Doanh nghiệp, tình hình thực nghĩa vụ với nhà nước, đóng góp tác động Doanh nghiệp đến tình hình sách kinh tế tài xã hội  1.2 Hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp Theo quy định hành hệ thống BCTC gồm: - Bảng cân đối kế toán - Mẫu số B01-DN - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh – Mẫu số B02- DN - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Mẫu số B03- DN - Thuyết minh báo cáo tài – Mẫu số B09 – DN  1.2.1 Bảng cân đối kế toán 1.2.1.1 Khái niệm đặc điểm Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán hình thức biểu phương pháp tổng hợp cân đối kế toán Báo cáo kế toán chủ yếu, phản ánh tổng qt tồn tình hình tài sản Doanh nghiệp theo hai cách phân loại vốn: kết cấu vốn nguồn hình thành vốn có Doanh nghiệp thời điểm định Bảng cân đối kế tốn có ba đặc điểm sau: + Các tiêu báo cáo Bảng cân đối kế tốn biểu hình thái tiền tệ (giá trị) nên phản ánh tổng hợp tồn tài sản có Doanh nghiệp tồn kể vật giá trị, tài sản hữu vơ hình + Bảng cân đối kế toán phản ánh tổng qt tồn tình hình tài sản đồng thời theo hai cách phân loại vốn: Kết cấu vốn nguồn hình thành Đây hai hình thức biểu khác lượng tài sản có Doanh nghiệp, tổng giá trị tài sản theo kết cấu vốn luôn tổng giá trị tài sản theo nguồn hình thành, tên gọi Bảng báo cáo tài sản gọi Bảng cân đối kế tốn Tính cân đối kế tốn biểu phương trình: TÀI SẢN = NỢ PHẢI TRẢ + NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU + Bảng cân đối kế toán phản ánh loại vốn (theo kết cấu) ngng vốn (theo nguồn hình thành Tài sản) thời điểm; thời điểm thích hợp cho kỳ báo cáo ngày cuối kỳ hạch toán cuối quý Tuy thông tin Bảng cân đối kế toán cho phép so sánh số liệu hai thời điểm (số đầu năm số cuối năm) để đánh giá cách tổng quát biến động vốn, nguồn vốn Doang nghiệp kỳ hoạt động kinh doanh Có thể nói Bảng cân đối kế toán tài liệu quan trọng để đối tượng sử dụng thơng tin phân tích đánh giá tổng qt tình hình quản lý, sử dụng vốn, tình hình huy động sử dụng nguồn vốn, tình hình tài Doanh nghiệp từ cho phép đánh giá triển vọng kinh tế tài Doanh nghiệp tương lai 1.2.1.2 Nội dung kết cấu Bảng cân đối kế toán * Bảng cân đối kế tốn phản ánh tổng qt tồn tài sản vửa theo kết cấu vốn vừa theo nguồn hình thành vốn Nội dung loại, mục, khoản phản ánh giá trị loại tài sản hay nguồn vốn cụ thể có Doanh nghiệp thời điểm lập báo cáo + Phần Tài sản: bao gồm tiêu phản ánh toàn giá trị tài sản có DN thời điểm lập báo cáo chia thành 02 loại: - Loại A: Tài sản ngắn hạn: gồm tiêu phản ánh tài sản DN tiền, khoản tương đương tiền, khoản đầu tư tài ngắn hạn, khaonr phải thu, hàng tồn kho, tài sản ngắn hạn khác - Loại B: Tài sản dài hạn: gồm tiêu phản ánh tài sản DN khoản thu dài hạn, tài sản cố định, bất động sản đầu tư, khoản đầu tư tài dài hạn, tài sản dài hạn khác + Phần nguồn vốn: Bao gồm tiêu phản ánh nguồn vốn hình thành nên loại tài sản DN thời điểm lập báo cáo chia thành 02 loại: - Loại A: Nợ phải trả: Các tiêu loại phản ánh khoản nợ ngắn hạn, nợ dài hạn số khoản nợ khác mà DN có trách nhiệm tốn - Loại B: Vốn chủ sở hữu: Phản ánh nguồn vốn chủ sở hữu, quỹ DN nguồn kinh phí (nếu có) Thể mức độ độc lập tự chủ việc sử dụng loại nguồn vốn DN + Ngồi nội dung phần phụ Bảng cân đối kế toán bao gồm tiêu chi tiết bảng như: Tài sản thuê ngoài; vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng; hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi; nợ khó đòi xử lý *Kết cấu Bảng cân đối kế tốn trình bày sau: + Bảng cân đối kế toán chia thành hai phần theo kết cấu dọc: Phần “Tài sản”, phần “Nguồn vốn” + Căn vào mức độ linh hoạt Tài sản tính khoản Nguồn vốn để xếp thứ tự tiêu phần theo tính giảm dần (Tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn; nợ phản trả ngắn hạn, dài hạn; vốn chủ sở hữu, nguồn kinh phí quỹ) + Kết cấu phần Bảng cân đối kế toán chia thành 05 cột: Cột tiêu, cột mã số, cột thuyết minh, cột số cuối năm, cột số đầu năm + Trong phần (Tài sản nguồn vốn) chia thành 02 loại, loại chia thành mục, mục chia chi tiết thành khoản + Ngoài phần kết cấu chính, bảng cân đối kế tốn có phần phụ: Các tiêu ngồi bảng cân đối kế tốn Kết cấu tổng quát phần Bảng cân đối tài khoản trình bày theo Bảng sau: Biểu 1.1 Mẫu Bảng cân đối kế toán Đơn vị: Địa chỉ: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày tháng năm TÀI SẢN Mã số A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn B- TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định Tổng cộng tài sản Đơn vị tính: Thuyết Số cuối Số đầu minh năm năm NGUỒN VỐN A- NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn II Nợ dài hạn B- VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu II Nguồn kinh phí quỹ khác Tổng cộng nguồn vốn 1.2.1.3 Ý nghĩa kinh tế, ý nghĩa pháp lý Bảng cân đối kế toán * Phần Tài sản: + Ý nghĩa kinh tế: Số liệu tiêu báo cáo phần tài sản thể giá trị loại vốn DN có đến thời điểm lập báo cáo nhưu tiền, khoản đầu tư tài chính, vật tư, hàng hóa, tài sản cố định Căn vào nguồn số liệu cho phép đánh giá quy mô, kết cấu đầu tư vốn, lực trình độ sử dụng vốn DN từ giúp cho DN xây dựng kết cấu vốn hợp lý với đặc điểm sản xuất kinh doanh DN, đặc biệt điều kiện tổng số vốn kinh doanh không thay đổi + Ý nghĩa pháp lý: Số liệu tiêu phần tài sản thể loại vốn cụ thể mà DN có quyền quản lý, quyền sử dụng hoạt động sản xuất kinh doanh Mặt khác DN phải có trách nhiệm việc sử dụng lượng tài sản hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đem lại hiệu kinh tế cao * Phần nguồn vốn: + Ý nghĩa kinh tế: Số liệu tiêu phần nguồn vốn thể giá trị quy mô nguồn mà DN đã, huy động, sử dụng để bảo đảm cho lượng tài sản DN hoạt động kinh doanh tính đến thời điểm lập báo cáo kế tốn Tơng qua tiêu cho phép đánh giá thực trạng tài DN, kết cấu nguồn vốn sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh DN + Ý nghĩa pháp lý: Số liệu tiêu phần nguồn vốn thể quyền quản lý sử dụng loại nguồn vốn DN việc đầu tư hình thành kết cấu tài sản Mặt khác DN phải có trách nhiệm việc quản lý sử dụng nguồn vốn như: Nguồn vốn cấp phát Nhà nước, nguồn vốn góp chủ đầu tư, cổ đơng, nguồn vốn vay với ngân hàng, cổ tức tín dụng, nguồn vốn tốn 1.2.1.4 Cơ sở số liệu Nguồn số liệu để lập Bảng cân đối kế toán bao gồm: - Bảng cân đối kế toán cuối niên độ kế toán trước - Số dư tài khoản loại I, II, III, IV loại sổ kế toán chi tiết sổ kế toán tổng hợp cuối kỳ lập Báo cáo - Bảng cân đối số phát sinh tài khoản (nếu có)  1.2.2 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 1.2.2.1 Khái niệm tác dụng Báo cáo kết kinh doanh: * Khái niệm: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo tài tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình kết hoạt động kinh doanh kỳ kế toán DN chi tiết theo hoạt động sản xuất kinh doanh (Bán hàng cung cấp dịch vụ, hoạt động tài hoạt động khác) * Báo cáo kết hoạt động kinh doanh có tác dụng sau: - Thông qua tiêu báo cáo đối tượng sử dụng thông tin kiểm tra phân tích đánh giá tình hình thực kế hoạch, dự tốn, chi phí sản xuất, giá vốn, doanh thu tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, tình hình chi phí, thu nhập hoạt động khác kết tương ứng hoạt động - Thông qua số liệu Báo cáo kết hoạt động kinh doanh mà đánh giá xu hướng phát triển DN, từ có biện pháp khai thác tiềm DN hạn chế khắc phục tồn tương lai - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh coi phim quay chậm, cung cấp thơng tin tổng hợp tình hình tài kết sử dụng tiềm vốn, lao động, kỹ thuật trình độ quản lý sản xuất kinh doanh DN, tình hình thực trách nhiệm, nghĩa vụ DN nhà nước khoản thuế, phí, lệ phí v.v kỳ báo cáo 1.2.2.2 Nội dung kết cấu Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo kết hoạt động kinh doanh DN trình bày nội dung chi phí, doanh thu kết loại giao dịch kiện: + Hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ + Hoạt động tài (tiền lãi, tiền quyền, cổ tức lợi nhuận chia ) + Chi phí, thu nhập khác Các tiêu báo cáo chi tiết theo cột trình bày theo mẫu Biểu 1.2 sau: Biểu 1.2 Bảng mẫu phân tích kết hoạt động kinh doanh BIỂU PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Năm Năm trước So sánh Tỷ lệ CHỈ TIÊU Số tiền Số tiền Số tiền (%) A Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong : Lãi vay phải trả Chi phí bán hàng Chi phí quản lý DN 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận trước thuế 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 16 Lợi nhuận sau thuế  1.2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 1.2.3.1 Khái niệm tác dụng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ * Khái niệm: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo tài tổng hợp phẩn việc hoàn thành sử dụng lượng tiền phát sinh kỳ Báo cáo Doanh nghiệp Thơng tin lượng tiền DN có tác dụng việc cung cấp đối tượng sử dụng thông tin báo cáo tài có sở để đánh giá khả tạo khoản tiền việc sử dụng khoản tiền tạo hoạt động sản xuất kinh doanh DN, đặc biệt nhà đầu tư, chủ nợ * Tác dụng chủ yếu: - Cung cấp thông tin cho đối tượng sử dụng để phân tích, đánh giá thời gian mức độ chắn việc tạo khoản tiền tương lai - Cung cấp thông tin để kiểm tra lại dự đoán, đánh giá trước luồng tiền; kiểm tra mối quan hệ khả sinh lời với lượng lưu chuyển tiền tác động thay đổi giá - Cung cấp thơng tin nguồn tiền hồn thành từ lĩnh vực hoạt động kinh doanh, đầu tư tài DN làm tăng khả đánh giá khách quan tình hình hoạt động kinh doanh DN khả so sánh DN loại trừ ảnh hưởng việc sử dụng phương pháp kế toán khác cho giao dịch tượng - Cung cấp thông tin để đánh giá thay đổi tài sản thuần, cấu tài chính, khả chuyển đổi tài sản thành tiền, khả toán khả DN việc tạo luồng tiền trình hoạt động kỳ hoạt động - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh tình hình kiện giao dịch ảnh hưởng đến việc hình thành nguồn tiền sử dụng vốn tiền DN thời gian định - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể lượng tiền vào, tiền DN - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp từ dòng lưu chuyển từ hoạt động DN: + Hoạt động kinh doanh: hoạt động doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ… + Hoạt động đầu tư: trang bị, thay đổi tài sản cố định, đầu tư chúng khoán, liên doanh, hùn vốn… + Hoạt động tài chính: hoạt động làm thay đổi cấu tài 1.2.3.2 Nội dung Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Nội dung Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm phần sau: - Lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh - Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư - Lưu chuyển từ hoạt động tài  Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh: Nội dung phần gồm tiêu phản ánh việc hoàn thành luồng tiền có liên quan đến hoạt động tạo doanh thu chủ yếu luồng DN, cung cấp thông tin để đánh giá khả tạo tiền DN từ hoạt động kinh doanh để trang trải khoản nợ, trì hoạt động tiến hành hoạt động đầu tư mà khơng cần đến nguồn tài bên ngồi, bao gồm: - Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác - Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ - Tiền chi trả cho người lao động (lượng, thưởng, bảo hiểm, trợ cấp ) 10 Biểu 2.19 Phân tích biến động vốn chủ sở hữu: VỐN CHỦ SỞ HỮU Năm 2009 9.955.470.052 Năm 2010 9.896.540.536 Đơn vị tính: Đồng Năm 2011 9.972.338.641 Năm 2010 vốn chủ sở hữu Công ty giảm 58.929.516 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 0,594% so với năm 2009, đến năm 2011, vốn chủ sở hữu tăng 75.798.105 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 0.77% Nguyên nhân tăng vốn đầu tư chủ sở hữu không đổi mà Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng lên 75.798.105, tương ứng với tỷ lệ tăng 78,51% 2.2.2.2.2 Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty Cổ phần xây dựng phát triển vật liệu Việt Nam:  Phân tích theo chiều dọc: Page | 56 Biểu 2.20 Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty qua năm 2009 - 2010 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Năm 2010 Năm 2009 So sánh STT CHỈ TIÊU Tỷ lệ Số tiền Số tiền Số tiền (%) Doanh thu bán hàng 17.316.994.787 10.485.360.673 6.831.634.114 65,15 cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ 10 11 12 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong : Lãi vay phải trả Chi phí quản lý DN Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác 17.316.994.787 10.485.360.673 6.831.634.114 65,15 16.168.648.220 9.553.262.766 6.615.385.454 69,25 1.148.346.567 932.097.907 216.248.660 23,20 - 22.444.815 -22.444.815 -100,00 34.147.617 50.654.015 -16.506.398 -32,59 34.147.617 50.654.015 -16.506.398 -32,59 1.033.944.866 793.205.840 240.739.026 30,35 80.254.084 110.682.867 -30.428.783 -27,49 58.869.749 352.305 58.517.444 - 58.869.749 352.305 58.517.444 100,00 100,00 100,00 13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 138.771.528 110.682.867 28.088.661 25,38 14 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 34.692.882 19.303.000 15.389.882 79,73 15 Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN 104.078.646 91.379.867 12.698.779 13,90 Page | 57 Biểu 2.21 Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty qua năm 2010 - 2011 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Năm 2011 Năm 2010 So sánh STT CHỈ TIÊU Tỷ lệ Số tiền Số tiền Số tiền (%) Doanh thu bán hàng 15.590.024.705 17.316.994.787 -1.726.970.082 -9,97 cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ 10 11 12 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong : Lãi vay phải trả Chi phí quản lý DN Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác 15.590.024.705 17.316.994.787 -1.726.970.082 -9,97 14.214.739.826 16.168.648.220 -1.953.908.394 -12,08 1.375.284.879 1.148.346.567 226.938.312 19,76 - - - - 74.966.607 34.147.617 40.818.990 119,54 74.966.607 34.147.617 40.818.990 119,54 1.216.151.357 1.033.944.866 182.206.491 17,62 84.166.915 80.254.084 3.912.831 4,88 16.898.716 1.486 16.897.230 58.869.749 352.305 58.517.444 -41.971.033 -350.819 -41.620.214 -71,29 -99,58 -71,12 13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 101.064.145 138.771.528 -37.707.383 -27,17 14 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 25.266.036 34.692.882 -9.426.846 -27,17 15 Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN 75.798.109 104.078.646 -28.280.537 -27,17 Page | 58  Phân tích theo chiều ngang: Biểu 2.22 Phân tích doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty Cổ phần xây dựng phát triển vật liệu Việt Nam Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ ĐVT: Đồng Việt Nam Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 10.485.360.673 17.316.994.787 15.590.024.705 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tăng qua năm, cụ thể năm 2010 tăng 6.831.634.110 đồng ứng với tỷ lệ tăng 65,15% so với năm 2009 Đến năm 2011 giảm so với năm 2010 1.726.970.080 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 9,97%, Năm 2010 công ty hoạt động có hiệu cao, cơng ty cần phát huy để tăng doanh thu tốt Biểu 2.23 Phân tích doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ ĐVT: Đồng Việt Nam Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 10.485.360.673 17.316.994.787 15.590.024.705 Do kỳ kinh doanh khơng có phát sinh khoản làm giảm trừ doanh thu nên doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ khơng có thay đổi so với doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Biểu 2.24 Phân tích lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ: Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ ĐVT: Đồng Việt Nam Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 932.097.907 1.148.346.567 1.375.284.879 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ qua năm có biến động tăng dần Năm 2010 tăng 216.248.660 đồng ứng với tỷ lệ tăng 23,20% so với năm 2009, sang năm 2011 tăng 226.938.312 đồng ứng với tỷ lệ tăng 19,76% so với năm 2010 Do giá vốn hàng bán năm 2010 năm 2011 tăng lên đáng kể, khơng có lợi cho cơng ty, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận cơng ty Năm 2009 22.444.815 Biểu 2.25 Phân tích hoạt động tài Cơng ty: Doanh thu hoạt động tài ĐVT: Đồng Việt Nam Năm 2010 Năm 2011 - - Chi phí tài chính: Chi phí tài Page | 59 Năm 2009 50.654.015 Năm 2010 34.147.617 ĐVT: Đồng Việt Nam Năm 2011 74.966.607 Chi phí tài cơng ty có biến động khơng đều, năm 2010 có xu hướng giảm 16.506.398 VNĐ tương đương với tỷ lệ giảm 32,59% Tới năm 2011 khoản chi phí tài lại tăng dần Chi phí tài phát sinh năm so với năm trước tăng nhanh nguyên nhân thời gian công ty đầu tư vào dự án lớn nên phải bỏ nhiều chi phí chi phí lãi vay ngân hàng để trang trải cho hoạt động nhằm thu lợi nhuận lâu dài Đây điều hồn tồn bất lợi cho Cơng ty Vì DN chi phí khoản khơng thể thiếu kinh doanh cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để giảm khoản chi phí tài xuống tốt Xét trường hợp Cơng ty khoản chi phí tăng lên cụ thể năm 2011 so với 2010 là: 40.818.990 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 119,54% Biểu 2.26 Phân tích Chi phí quản lý Doanh nghiệp: Chi phí quản lý doanh nghiệp ĐVT: Đồng Việt Nam Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 793.205.840 1.033.944.866 1.216.151.357 Tại công ty Cổ phần xây dựng phát triển vật liệu Việt Nam phát sinh khoản chi phí tài chi phí quản lí doanh nghiệp khơng có khoản phí dùng cho hoạt động bán hàng hoạt động khác Chứng tỏ công ty biết cách tiết kiệm chi phí để tăng doanh thu Chi phí quản lý doanh nghiệp có biến động tăng Năm 2010 tăng 240.739.026 đồng so với năm 2009 ứng với tỷ lệ tăng 30,35% Vào năm 2011 tăng 182.206.491 đồng ứng với tỷ lệ tăng 17,62% so với năm 2010 Chi phí quản lý doanh nghiệp công ty tăng dần qua năm, chứng tỏ hoạt động kinh doanh tăng trưởng đều, có hiệu quả, phí quản lý doanh nghiệp tăng theo Trong trình hoạt động kinh doanh lợi nhuận mục tiêu cuối doanh nghiệp.Lợi nhuận khoản chênh lệch thu nhập chi phí mà doanh nghiệp bỏ để khoản thu nhập Ta có biểu phân tích lợi nhuận Cơng ty Cổ phần xây dựng phát triển vật liệu sau: Biểu 2.27 Phân tích lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Cơng ty: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Page | 60 ĐVT: Đồng Việt Nam Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 110.682.867 80.254.084 84.166.915 Qua biểu ta nhận thấy, lợi nhuận qua năm từ 2009 đến 2011 giảm, năm 2010 giảm mạnh tới 30.428,783 đồng, tương ứng tới tỷ lệ giảm là: 27,49% so với năm 2009 Tới năm 2011, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cơng ty có tăng lên thấp so với năm 2009, năm 2011 tăng 3.912.831 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng: 4,88% so với năm 2010 Chứng tỏ thời gian từ 2010 đến 2011 tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty gặp nhiều khó khăn Cơng ty bám trụ trì hoạt động mình, nhằm đạt hiệu kinh doanh tốt Biểu 2.28 Phân tích tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế Cơng ty: Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ĐVT: Đồng Việt Nam Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 110.682.867 138.771.528 101.064.145 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2010 so với năm 2009 tăng 28.088.661 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 25,38%, đến năm 2011 lại giảm mạnh tới 37.707.383 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 27,17% so với năm 2010, chi phí hoạt động tài chi phí quản lý DN tăng cao, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lại tình trạng khó khăn để trì hoạt động - Thuế TNDN phải nộp: Qua biểu 2.20 biểu 2.21 nhận thấy thuế thu nhập DN phải nộp năm 2010 tăng so với năm 2009 15.389.882 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 44,36% Đến năm 2011, chi phí thuế thu nhập DN có xu hướng giảm xuống, điều lợi nhuận giảm phí thuế Thu nhập DN Cơng ty giảm Biểu 2.28 Phân tích tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế Cơng ty: Lợi nhuận sau thuế TNDN ĐVT: Đồng Việt Nam Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 91.379.867 104.078.646 78.798.109 Qua biểu trên, nhận thấy lợi nhuận sau thuế Công ty không ổn định, năm 2010 tăng mạnh, đạt hiệu kinh doanh cao so với năm 2009 12.698.779 đồng, tương ứng với 13,90% Đến năm 2011, lợi nhuận có chiều hướng giảm, hoạt động kinh doanh đem lại hiệu thấp, chi phí bỏ cho quản lý chi phí khác lãi vay ngân hang lại tăng cao, dẫn tới lợi nhuận sau thuế thu Công ty giảm tới 25.280.537 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 24,29% Điều chứng tỏ công ty chưa biết cách giảm tối đa chi phí khơng cần thiết làm ảnh hưởng đến lợi nhuận việc quản lý tốt chi phí Page | 61  2.3 Đánh giá chung tình hình phân tích Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần xây dựng phát triển vật liệu Việt Nam  2.3.1 Những thuận lợi khó khăn: 2.3.1.1 Thuận lợi:  Những thuận lợi mặt quản lý hoạt động Công ty Cổ phần xây dựng phát triển vật liệu Việt Nam Nhận thức vai trò tầm quan trọng việc phân tích tài phát triển cơng ty năm qua, Công ty CP xây dựng phát triển vật liệu Việt Nam sử dụng tốt việc phân tích báo cáo tài chủ yếu kết tạo nguồn , kết hoạt động sản xuất kinh doanh Thơng qua phân tích, cơng ty xác định nguyên nhân yếu tố chủ quan khách quan ảnh hưởng đến tình hình tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty để từ đưa giải pháp khắc phục, từ thực tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề năm Q trình phân tích báo cáo tài Công ty cổ phần xây dựng phát triển vật liệu Việt Nam, ta thấy hoạt động kinh doanh Công ty diễn chưa thực tốt Doanh thu có xu hướng khơng ổn định, Cơng ty thực tốt phương án để tiết kiệm chi phí chưa đảm bảo chất lượng kinh doanh tối đa hóa lợi nhuận Bộ máy kế tốn bố trí phù hợp, hoạt động có khoa học Bên cạnh đó, cơng tác kế tốn cơng ty hòa nhập áp dụng chế độ kế toán theo quy định nhà nước, đảm bảo thống phạm vi, phương pháp tính toán tiêu kinh tế phận Các số liệu kế toán phản ánh chi tiết tình hình SXKD cơng ty Các số liệu lập cách có hệ thống, trung thực sát với tình hình thực tế Việc lập gửi BCTC công ty tiến hành thời hạn quy định nhà nước BCTC công ty lập mang tính chất khách quan, cung cấp kịp thời thơng tin cần thiết tình hình tài cho đối tượng quan tâm Cơng tác phân tích tài ln sát thực cập nhật Cơng tác quản lý phòng ban phận lãnh đạo cố gắng để chuyên nghiệp hóa khâu quản lý Công ty Với đội ngũ ban lãnh đạo trẻ, nhiệt huyết nổ hoạt động kinh doanh lĩnh vực mới, Công ty Cổ phần xây dựng phát triển vật liệu Việt Nam thực trở thành Công ty có đầy tiềm phát triển nhân lực lực Công ty thực dự án tổng thể quy hoạch mặt hàng mở rộng thị trường Các tiêu giá trị tổng sản lượng , sản lượng sản xuất đạt vượt kế hoạch.Cơ cấu tổ chức quản lý hành cơng ty nhìn chung gọn nhẹ Các phòng ban chức quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể, khơng có tượng chồng chéo chức phòng ban Page | 62  Những thuận lợi tài Cơng ty Cổ phần xây dựng phát triển vật liệu Việt Nam Nhận thức vai trò tầm quan trọng việc phân tích tài phát triển cơng ty năm qua, Công ty CP xây dựng phát triển vật liệu Việt Nam sử dụng tốt việc phân tích báo cáo tài chủ yếu kết tạo nguồn , kết hoạt động sản xuất kinh doanh Thơng qua phân tích, cơng ty xác định nguyên nhân yếu tố chủ quan khách quan ảnh hưởng đến tình hình tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty để từ đưa giải pháp khắc phục, từ thực tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề năm Những tồn mặt tài Cơng ty ngày giảm xuống để thích nghi với tình hình mới, làm tăng hiệu kinh doanh đưa mức tổng lợi nhuận ngày tăng lên Quy mơ tài sản nguồn vốn Cơng ty nói chung năm 2011 tăng lên so với năm trước Tuy nhiên, cấu tài sản nguồn vốn chưa thật hợp lý phù hợp với đặc điểm ngành nghề kinh doanh Cơng ty Nhìn vào tranh tài Cơng ty ta thấy khoản mục tài sản nguồn vốn chưa có phân bổ hợp lý 2.3.1.2 Khó khăn: Bên cạnh thành tựu đạt cơng ty nhiều khó khăn cần giải : - Về phần cơng tác kế tốn: Vì phòng Tài – Kế tốn cơng ty bao quát hết hoạt động kinh tế - tài phòng ban, cơng trình phân bổ khắp địa bàn nước nên việc ln chuyển chứng từ lên Cơng ty chưa đảm bảo tính kịp thời, điều ảnh hưởng đến tiến độ công việc, dự án lớn, chứng từ chuyển lên cơng ty chậm việc bàn giao cơng trình tốn giá trị cơng trình khơng thực theo kế hoạch đề ra, ảnh hưởng đến kế hoạch khác Cơng ty - Về phân tích tình hình tài chính: + Do cơng ty non trẻ nên tài liệu để phân tích chưa có nhiều năm để so sánh với + Việc vận dụng hệ thống tiêu để phân tích nội dung chưa thực đầy đủ phù hợp Các nội dung tiêu mang tính tổng hợp + Phương pháp phân tích nhiều hạn chế, dừng phương pháp so sánh phương pháp đơn giản quen thuộc nhất, chưa sử dụng phương pháp quan trọng khác Thêm vào cơng cụ phục vụ cho ban lãnh đạo cơng ty, nhiều đối tượng khác quan tâm đến tình hình tài cơng ty nhà đầu tư, khách hàng, nhà cung cấp, nhà nước,…song lại khơng có thơng tin qua phân tích, chí họ chưa thực cơng ty cơng khai tài theo quy định nhà nước, hiệu cơng tác phân tích Báo cáo tài Cơng ty đạt mức độ định Page | 63 + Cơng ty chưa có phận phòng ban chun mơn cơng tác phân tích kinh tế mà việc phân tích kinh tế phận Phòng tài - kế toán dẫn đến cơng việc nhiều, khó tránh khỏi sai sót làm việc Hơn nữa, nhân viên Phòng tài - kế toán chưa đào tạo bản, dẫn đến hạn chế chuyên môn, tiêu phân tích tiến hành mức tổng quát, chưa chuyên sâu thật cụ thể nhận đánh giá hết tác động cụ thể nhân tố ảnh hưởng, từ gây khó khăn việc tìm biện pháp khắc phục hiệu triệt để  2.3.2 Đánh giá chung tình hình phân tích Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần xây dựng phát triển vật liệu Việt Nam Qua phân tích số Báo cáo tài Công ty cổ phần xây dựng phát triển vật liệu trên, ta nhận thấy kinh tế thị trường với phát triển nhiều thành phần kinh tế, DN cố gắng giữ vững vị trí ln tìm biện pháp nhằm mở rộng thị trường Để làm điều đó, DN khơng phải nghiên cứu nhu cầu thị trường mà đồng thời phải đánh giá thực lực có qua việc phân tích Báo cáo tài Mục đích đạt Báo cáo tài lập cách trung thực Hàng quý công ty thực chế độ báo cáo bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài phụ biểu khác Nhìn chung, năm gần đây, Cơng ty làm ăn có lãi Thực tế cho thấy tình hình tài Cơng ty tương đối lành mạnh có nhiều triển vọng khả quan tương lai Xu hướng tích cực góp phần làm cho Cơng ty có chỗ đứng vững cạnh tranh khẳng định vị trí kinh tế thị trường Đánh giá tình hình tài DN giúp cho DN nhận định cách tổng qt tình hình tài kỳ kinh doanh tốt hay xấu Điều cho phép giám đốc công ty thấy rõ thực chất q trình hoạt động kinh doanh dự đốn khả phát triển hay xu hướng suy thoái cơng ty sở đề biện pháp quản lý hữu hiệu CHƯƠNG : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY CỔ PHÀN XÂY DỰNG Page | 64 VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI VIỆT NAM  3.1 Phương hướng hoạt động Công ty Cổ phần xây dựng phát triển vật liệu Việt Nam thời gian tới: Trong vài năm qua, Công ty cổ phần xây dựng phát triển vật liệu Việt Nam tạo trì lượng khách hàng lớn,tiềm Cơng ty bước đặt dấu chân hầu hết tỉnh thành, thiết lập lượng khách hàng tiềm Công ty xây dựng, ban ngành địa phương nước  Phương hướng hoạt động năm 2013: - Giữ vững phát triển sản xuất kính doanh, có mức tăng trưởng hợp lý năm 2011, tiếp tục phấn đấu nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, thực kinh doanh có lãi trả nợ vay, có biện pháp hữu hiệu để thu hồi công nợ - Tăng cường cách có hiệu cơng tác tiếp thị, mở rộng quan hệ - Tích cực tìm tạo nguồn vốn bổ sung cho đầu tư trang thiết bị thi công tăng lực sản xuất, đặc biệt đầu tư trang thiết bị thi cơng hạ tầng, có biện pháp thích hợp để thu hút lực lượng lao động trẻ có lực chun mơn vào làm việc Công ty  3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần xây dựng phát triển vật liệu Việt Nam Một là, tăng cường thơng tin phục vụ phân tích tài có hiệu để đảm bảo tính đầy đủ (gồm thơng tin chung, thông tin theo ngành kinh tế, thông tin doanh nghiệp…), tính xác, kịp thời Do đó, Cơng ty mà cụ thể phòng Kế tốn tài - nơi thực cơng việc phân tích tài chính, phải tổ chức thu thập, lưu trữ xử lý thông tin cách hiệu quả, hệ thống Hai là, tăng cường sử dụng công cụ tin học thu thập, lưu trữ xử lý thông tin Để áp dụng công nghệ tin học vào phục vụ phân tích tài từ khâu nhập liệu đến tính tốn tiêu lưu trữ liệu, Cơng ty cần xây dựng phần mềm kế toán sử dụng để tính tốn tiêu tài lấy liệu gốc từ chương trình kế tốn máy sử dụng công ty Dữ liệu phân tích lưu trữ song song với liệu kế tốn, đảm bảo thuận tiện cho cơng tác phân tích tài Ba là, hồn thiện hệ thống phương pháp phân tích việc kết hợp phương pháp phân tích xu hướng phương pháp tài Dupont bên cạnh phương phân phân tích so sánh phân tích cân đối Bốn là, hồn thiện nội dung phân tích việc phân tích thêm số tỷ suất tài phân tích diễn biến nguồn vốn, sử dụng vốn  3.3 Một số kiến nghị Công ty cổ phần xây dựng phát triển vật liệu Việt Nam: Qua việc phân tích Báo cáo tài Cơng ty cổ phần xây dựng phát triển Page | 65 vật liệu Việt Nam, em xin trình bày ý kiến cá nhân số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty:  Kiến nghị cơng tác quản lý: Nhìn chung, máy quản lý Công ty đáp ứng yêu cầu tinh giảm gọn nhẹ Nhà nước đảm bảo lãnh đạo tập trung thống Ban lãnh đạo Công ty tạo hiệu cao Tuy nhiên, trình hoạt động, máy quản lý Cơng ty trì trệ, yếu hiệu Cán quản lý mặt hoạt động, lĩnh vực Cơng ty ngồi lực lượng lãnh đạo có trình độ chun mơn cao, có nhiều kinh nghiệm thời buổi kinh tế thị trường chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh Do đó, để phát triển nhanh nữa, Công ty cần phải tăng cường khả tổ chức lãnh đạo quản lý việc trọng đào tạo đội ngũ cán quản lý động hơn, linh hoạt có trình độ cao để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày Muốn thực điều đó, Công ty nên áp dụng giải pháp sau: + Thứ nhất, Công ty phải chấn chỉnh xếp lại máy gián tiếp, phục vụ Công ty theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ nữa, giải chế độ cho số cán bộ, nhân viên có điều kiện thâm niên công tác không đáp ứng yêu cầu sức khoẻ trình độ lực Ban lãnh đạo Công ty cần kiên sàng lọc người khơng đủ trình độ, lực phẩm chất đồng thời phải có chế độ thưởng phạt phân minh nhằm khuyến khích động viên kịp thời người hồn thành tốt nhiệm vụ Kiểm sốt chặt chẽ thời gian làm việc, tác phong làm việc nhân viên công nhân nhằm đảm bảo hiệu SXKD Ngồi cơng ty cần phải xây dựng quy hoạch nguồn nhân lực dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công ty + Thứ hai, Công ty nên bổ sung lực lượng cán khoa học kỹ thuật, nhân viên trẻ có sách để thu hút họ Ngồi ra, Cơng ty nên tổ chức lớp học ngắn hạn pháp luật cải cách đổi Nhà nước, đặc biệt sách tiền lương, tiền thưởng để thực quy chế dân chủ quản lý  Kiến nghị cơng tác kế tốn: + Kết cuối cơng tác kế tốn đưa Báo cáo tài phản ánh tình hình, thực trạng tài Cơng ty Hiện nay, cơng tác kế tốn phù hợp với đặc điểm quy mô kinh doanh Công ty Sự phân công trách nhiệm người phòng tài vụ tương đối hợp lý, hạch toán kế toán theo chuẩn mực pháp lý phù hợp với chế độ kế toán hành Để giảm bớt công sức thời gian cho nhân viên kế tốn để đáp ứng với cơng nghiệp đại ngày nay, Công ty nên tiếp cận áp dụng kế tốn máy vào cơng việc thu nhận xử lý thơng tin kế tốn cho quản lý cách kịp thời, xác Có giảm bớt việc tích trữ lượng lớn tài liệu, sổ sách kế tốn cơng sức nhân viên kế tốn Nhưng, để có báo cáo tài Page | 66 kế tốn cuối kỳ trung thực đòi hỏi kế tốn viên phụ trách phần hành kế tốn Cơng ty phải phản ánh xác nghiệp vụ phát sinh Do cơng tác hạch tốn kế tốn hàng ngày phòng tài vụ nhiều phức tạp nên yêu cầu đặt Cơng ty cần phải có đội ngũ nhân viên kế tốn có chun mơn nghiệp vụ đồng Từ nhiều năm trở lại đây, Công ty trọng cơng tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, trang bị thêm phương tiện hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên phòng tài vụ nhân viên hạch toán ban đầu phân xưởng Tuy nhiên, trước biến động hoà nhập kinh tế nước với khu vực giới, Công ty cần phải trang bị thêm kiến thức hệ thống kế toán quốc tế chuẩn mực kiểm toán nước quốc tế cho đội ngũ nhân viên kế toán + Kỳ lập Báo cáo tài chính: Để nắm bắt tình hình tài Cơng ty kịp thời thơng qua việc phân tích tình hình tài Cơng ty Cơng ty phải tiến hành lập Báo cáo tài kỳ kế tốn Để thực điều này, Cơng ty cần có biện pháp đốc thúc đơn vị lập báo cáo kỳ, đồng thời có biện pháp xử phạt cụ thể đối tượng nộp sai kỳ hạn gây cản trở cho cơng tác phân tích tài Cơng ty định hướng cho phát triển năm tới Như biết phân tích báo cáo tài có vai trò quan trọng hoạt động tài cơng ty Đó việc sử dụng phương pháp công cụ cho phép thu thập xử lý nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả tiềm lực công ty giúp cho người sử dụng thông tin đưa định tài quản lý phù hợp Để định hướng phát triển công ty thời gian tới bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc tồn công ty định hướng, chiến lược phát triển kinh doanh cho thời gian tới Cơng ty có kế hoạch xếp, đào tạo cán nhằm tăng sức mạnh đội ngũ cán nhằm tăng sức mạnh đội ngũ cán quản lý, đồng thời sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp dây chuyền công nghệ… tăng cường cho việc thực kế hoạch chiến lược kinh doanh Trong chiến lược dài hạn bên cạnh việc tăng cường quản lý chất lượng công trình nhằm thi cơng cơng trình có chất lượng tốt nhất, đồng thời công ty cố gắng để thực chiến lược quảng bá với công ty nước công ty lien daonh quốc tế - Nâng cao hiệu hệ thống quản lý tài - Về hàng tồn kho, nên đảm bảo cho tình hình kinh doanh hàng tồn kho công ty tăng lên vấn đề tất yếu công ty phải đẩy mạnh tốc độ vòng quay hàng tồn kho góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn Cần phải lập kế hoạch dự trữ hợp lý để giảm bớt khối lượng hàng tồn kho, tăng cường quảng cáo, thăm dò phát triển thị trường Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng giao dịch tận nơi, sách bảo hành cơng trình nhằm tạo niềm tin từ phía khách hàng - Bên cạnh cơng ty cần quan tâm tới việc bảo toàn phát triển vốn Trong Page | 67 điều kiện nay, cơng ty có nhiều thuận lợi khoản nợ phải trả vào cuối năm công ty giảm vốn CSH công ty tăng Điều thể hiệu kinh doanh, công ty cần thực tốt công tác thu hồi nợ, bảo tồn nguồn vốn có sẵn không ngừng phát triển để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh - Trong DN nhà QTDN sử dụng Báo cáo kết qảu kinh doanh cần kết hợp với hệ thống báo cáo kế toán quản trị để có thơng tin đầy đủ nhất, hỗ trợ cách tốt cho việc định chiến lược q trình QTDN - Cơng ty phải xây dựng tốt sở vật chất, kèm theo sách khen thưởng để tăng hiệu làm việc nhân viên công ty - Để có quản lý tài chặt chẽ đội ngũ cán cơng ty phải có đủ khả năng, lực quản lý Bên cạnh việc kiểm tra, giám sát cần thiết để công tác quản lý tốt - Trên sở nắm vững nhu cầu thị hiếu khách hàng, DN nên đa dạng hóa sản phẩm đưa vào thi cơng, phát huy sản phẩm ưa chuộng có chất lượng, đảm bảo thi công xây dựng Phấn đấu đáp ứng nhu cầu khách hàng với giá hợp lý chất lượng đảm bảo - Chú trọng công tác quảng cáo để nâng cao hoạt động kinh doanh, khẳng định vị trí cơng ty thị trường Page | 68 KẾT LUẬN Cũng cơng ty đó, tình hình tài Công ty Cổ phần xây dựng phát triển vật liệu Việt Nam vấn đề đáng quan tâm cổ đồng quản trị, ban lãnh đạo công ty đối tượng khác có liên quan Tình hình tài quy mơ tài sản, nguồn vốn hiệu trình sản xuất kinh doanh khả sinh lời tình hình cơng nợ khả tốn cơng ty có tăng trưởng vượt bậc Song bên cạnh vấn đề tồn đọng cần phải khắc phục để bước đứng vững thị trường Em mong với tinh thần làm việc tận tâm trình độ chuyên môn kinh nghiệm vững vàng ban lãnh đạo, cán công nhân viên Công ty, công ty hồn thiện mặt thiếu sót gặt hái thành công tương lai Trong thời gian thực tập vừa qua với giúp đỡ giáo hướng dẫn Ths.Trịnh Đỗ Qun tồn thể anh chị Công ty Cổ phần xây dựng phát triển vaatl liệu Việt Nam nói chung anh chị phòng Tài - Kế tốn nói riêng giúp đỡ, hướng dẫn, bảo để em hồn thành chun đề Tuy nhiên hiểu biết hạn chế, thời gian khơng nhiều nguyên nhân tìm nguồn gốc số báo cáo tài khó nên viết mắc nhiều thiếu sót, em mong đóng góp ý kiến giáo anh chị để viết hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2013 Sinh viên thực tập: Bùi Thị Thu Thảo Page | 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Tài liệu học tập Phân tích hoạt động kinh doanh – Trường Đại học Thương mại Hà Nội 2.Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp – Học viện tài 3.Tài liệu học tập Tài doanh nghiệp – Trường Đại học Thương mại Hà Nội 4.Giáo trình Phân tích Báo cáo tài – Trường đại học kinh tế quốc dân 5.Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần xây dựng phát triển vật liệu Việt Nam năm 2010, 2011 6.Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần xây dựng phát triển vật liệu Việt Nam năm 2010, 2011 7.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Công ty Cổ phần xây dựng phát triển vật liệu Việt Nam năm 2010, 2011 8.Webside: www.tailieu.com.vn 9.Webside: www.4share.vn CHÚ THÍCH VIẾT TẮT 1.BCTC: Báo cáo tài BCĐKT: Bảng cân đối kế toán CSH: Chủ sở hữu SXKD: Sản xuất kinh doanh CSH: Chủ sở hữu QTDN: Quản trị doanh nghiệp HĐQT: Hội đồng quản trị 8.TSCĐ: Tài sản cố định Page | 70 ... 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm ý nghĩa phân tích Báo cáo tài Doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm phân tích Báo cáo tài Doanh nghiệp: Báo cáo tài báo cáo tổng... khác phân tích Báo cáo tài Vì vậy, việc phân tích Báo cáo tài Doanh nghiệp có ý nghĩa khác cá nhân, tổ chức * Đối với người quản lý doanh nghiệp: Phân tích Báo cáo tài DN nhằm tìm giải pháp tài. .. giá đắn thực trạng tài Doanh nghiệp, tình hình thực nghĩa vụ với nhà nước, đóng góp tác động Doanh nghiệp đến tình hình sách kinh tế tài xã hội  1.2 Hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp Theo quy định
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay