Bản vẽ điều hòa nhà văn phòng 8 tầng một tầng hầm

9 39 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 09:14

Bản vẽ điều hòa nhà văn phòng 8 tầng một tầng hầm Hồ sơ thiết kế văn phòng kết nhà ở hiện đại 8 tầng tại Hải Phòng SVG VP 002 sẽ là minh chứng rõ rệt nhất cho nhận định kể trên, cho thấy tài năng, kinh nghiệm, tư duy thiết kế sáng tạo linh hoạt và am hiểu kiến trúc tòa nhà văn phòng của đội ngũ kiến trúc sư giàu tâm huyết đến từ We Create Home. Mời Quý vị cùng chúng tôi chiêm ngưỡng những phối cảnh kiến trúc và bản vẽ thiết kế mặt bằng công năng công trình trong nội dung bài viết này. PHẦN ĐIỀU HOÀ DANH MỤC BẢN VẼ TT TÊN BẢN VẼ KÝ HIỆU 01 MẶT BẰNG THƠNG GIĨ TẦNG HẦM ĐH-0-01 02 MẶT BẰNG ĐHKK VÀ THƠNG GIĨ TẦNG ĐH-0-02 03 MẶT BẰNG ĐHKK VÀ THƠNG GIĨ TẦNG ĐH-0-03 04 MẶT BẰNG ĐHKK VÀ THƠNG GIĨ TẦNG ĐH-0-04 05 MẶT BẰNG ĐHKK VÀ THƠNG GIĨ TẦNG ĐH-0-05 06 MẶT BẰNG ĐHKK VÀ THƠNG GIĨ TẦNG ĐH-0-06 07 MẶT BẰNG ĐHKK VÀ THƠNG GIĨ TẦNG MÁI ĐH-0-07 08 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG VRF ĐH-0-08 b c sưa ®ỉi - revision c - 3.100 b b -3.000 công ty TNHH tư vấn đại häc x©y dùng MẶT BẰNG THƠNG GIĨ TẦNG HẦM -0.540 b c c b b söa đổi - revision công ty TNHH tư vấn đại học x©y dùng +0.040 -0.450 MẶT BẰNG ĐHKK VÀ THƠNG GIĨ TẦNG -0.540 b sưa ®ỉi - revision c c b b c«ng ty TNHH t­ vấn đại học xây dựng + 3.900 MT BNG ĐHKK VÀ THƠNG GIĨ TẦNG b sưa ®ỉi - revision c c b b c«ng ty TNHH tư vấn đại học xây dựng + 7.540 + 7.500 MẶT BẰNG ĐHKK VÀ THƠNG GIĨ TẦNG b sưa ®ỉi - revision c c b b công ty TNHH tư vấn đại học xây dùng +11.140 MẶT BẰNG ĐHKK VÀ THƠNG GIĨ TẦNG 4 b sưa ®ỉi - revision c c b b công ty TNHH tư vấn đại học x©y dùng +14.440 MẶT BẰNG ĐHKK VÀ THƠNG GIĨ TẦNG b sưa ®ỉi - revision c c b b công ty TNHH tư vấn đại häc x©y dùng MẶT BẰNG ĐHKK VÀ THƠNG GIĨ TẦNG MÁI b T1/OU-1 T2/OU-1 T3,4/OU-1 18HP 16HP 16HP 15,9x28,6 9,5x15,9 12,7x28,6 9,5x15,9 12,7x28,6 T1/IN-05 14,0 KW 12,7x28,6 9,5x15,9 12,7x28,6 T3,4/IN-04 11,2 KW 9,5x15,9 T2/IN-04 T3,4/IN-03 5,6 KW 9,5x15,9 9,5x22,2 9,5x15,9 9,5x19,1 9,5x22,2 9,5x15,9 T2/IN-03 T3,4/IN-02 14,0 KW 11,2 KW 6,4x12,7 9,5x15,9 T1/IN-02 9,0 KW 9,5x15,9 14,0 KW 9,5x15,9 T1/IN-03 11,2 KW 9,5x15,9 T2/IN-05 12,7x28,6 T1/IN-04 14,0 KW 9,5x22,2 9,5x15,9 11,2 KW 6,4x12,7 sưa ®ỉi - revision T2/IN-02 T3,4/IN-01 5,6 KW 11,2 KW 9,5x15,9 T1/IN-01 T2/IN-01 7,1 KW 11,2 KW SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ỐNG GAS TẦNG SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ỐNG GAS TẦNG SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ỐNG GAS TẦNG 3, c«ng ty TNHH t­ vấn đại học xây dựng Cu/PVC (2x0,75) L,N F1,F2 Cu/PVC (2x0,75) L,N Cu/PVC (2x1,5) F1,F2 Cu/PVC (2x0,75) L,N T1/IN-01 7,1 KW Cu/PVC (2x0,75) L,N REMOTE T2/IN-04 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TẦNG L,N 5,6 KW Cu/PVC (2x0,75) L,N T2/IN-03 F1,F2 14,0 KW 5,6 KW Cu/PVC (2x0,75) L,N T2/IN-01 11,2 KW Cu/PVC (2x0,75) L,N 16HP L1,L2,L3 REMOTE IN F1,F2 F1,F2 REMOTE Cu/PVC (2x0,75) L,N T3,4/IN-03 14,0 KW Cu/PVC (2x0,75) L,N F1,F2 11,2 KW Cu/PVC (2x0,75) L,N F1,F2 11,2 KW Cu/PVC (2x0,75) L,N REMOTE REMOTE 1,3A 1ph P1,P2 T3,4/IN-01 20A 1ph 1,5A 1ph P1,P2 T3,4/IN-02 REMOTE 1,3A 1ph P1,P2 F1,F2 REMOTE 11,2 KW 50A 3ph Cu/XLPE/PVC (4x10 + E6) 0,3A 1ph P1,P2 F1,F2 P1,P2 T3,4/IN-04 T3,4/OU-1 1,5A 1ph P1,P2 T2/IN-02 20A 1ph 0,3A 1ph Cu/PVC (2x0,75) L,N REMOTE 1,3A 1ph P1,P2 F1,F2 0,4A 1ph Cu/PVC (2x0,75) P1,P2 Cu/XLPE/PVC (4x10 + E6) REMOTE 11,2 KW 50A 3ph 0,5A 1ph P1,P2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 REMOTE 1,3A 1ph P1,P2 T1/IN-02 9,0 KW REMOTE IN F1,F2 1,5A 1ph P1,P2 T1/IN-03 11,2 KW L1,L2,L3 T2/IN-05 REMOTE Cu/PVC (2x2,5 + E1,5) Cu/PVC (2x1,5) F1,F2 T1/IN-04 14,0 KW 16HP 1,5A 1ph P1,P2 Cu/XLPE/PVC (4x10 + E6) P1,P2 T2/OU-1 Cu/PVC (2x1,5) 50A 3ph L,N 20A 1ph Cu/PVC (2x1,5) F1,F2 REMOTE Cu/PVC (2x1,5) L1,L2,L3 IN F1,F2 Cu/PVC (2x0,75) Cu/PVC (2x2,5 + E1,5) 18HP T1/IN-05 14,0 KW Cu/PVC (2x2,5 + E1,5) P1,P2 T1/OU-1 1,3A 1ph REMOTE 1,3A 1ph SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TẦNG SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TẦNG 3, SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG VRV SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG VRV ĐH-0-08 ... MẶT BẰNG ĐHKK VÀ THƠNG GIĨ TẦNG MÁI b T1/OU-1 T2/OU-1 T3,4/OU-1 18HP 16HP 16HP 15,9x 28, 6 9,5x15,9 12,7x 28, 6 9,5x15,9 12,7x 28, 6 T1/IN-05 14,0 KW 12,7x 28, 6 9,5x15,9 12,7x 28, 6 T3,4/IN-04 11,2 KW 9,5x15,9... Cu/PVC (2x2,5 + E1,5) 18HP T1/IN-05 14,0 KW Cu/PVC (2x2,5 + E1,5) P1,P2 T1/OU-1 1,3A 1ph REMOTE 1,3A 1ph SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TẦNG SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TẦNG 3, SƠ ĐỒ NGUYÊN... đại häc x©y dùng MẶT BẰNG THƠNG GIĨ TẦNG HẦM -0.540 b c c b b söa đổi - revision công ty TNHH tư vấn đại học x©y dùng +0.040 -0.450 MẶT BẰNG ĐHKK VÀ THƠNG GIĨ TẦNG -0.540 b sưa ®ỉi - revision c
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản vẽ điều hòa nhà văn phòng 8 tầng một tầng hầm, Bản vẽ điều hòa nhà văn phòng 8 tầng một tầng hầm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay