Hoàn thiện các phương án trả lương tại công ty TNHH công nghiệp và thương mại 30 6

68 19 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 09:10

LỜI NÓI ĐẦU1. Lý do chọn đề tài: Hiện nay, nền kinh tế thị trường đầy biến động, cạnh tranh ngày càng gay gắt khốc liệt nếu không biết làm mới mình thì doanh nghiệp không thể tồn tại. Để có thể đứng vững và phát triển trong hoàn cảnh đó thì việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực là một điều bắt buộc đối với doanh nghiệp. Trong số rất nhiều các nguồn lực như nguồn tài chính, trang thiết bị và máy móc, thông tin…nguồn nhân lực được xem là nguồn lực quan trọng nhất,quý báu nhất của mọi doanh nghiệp. Bởi vì nguồn nhân lực là nguồn tài nguyên sống duy nhất có thể sử dụng và kiểm soát các nguồn lực khác. Các nguồn lực tài chính,cơ sở vật chất… sẽ trở thành vô dụng nếu không có bàn tay và trí tuệ của con người tác động vào.Vì vậy, thành công của doanh nghiệp không thể tách rời yếu tố con người. Các doanh nghiệp hiện nay đang dùng nhiều biện pháp, chính sách để đạt mục tiêu nâng cao năng suất lao động, đảm bảo chất lượng, đạt hiệu quả cao. Trong đó, tiền lương được coi là một trong những chính sách quan trọng nhất để đạt mục tiêu này.Công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại 306 là một công ty về lĩnh vực đóng tàu và sản xuất phương tiện nổi tại tỉnh Thái Bình, với 5 năm hoạt động sản xuất kinh doanh và đang trong giai đoạn phát triển, công ty cũng đã chú trọng đến chính sách tiền lương nhằm thu hút, giữ chân được người có trình độ cao, kích thích sáng tạo, tăng năng suất lao động, đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty. Tuy nhiên, trên thực tế các phương án trả lương tại Công ty vẫn chưa thực sự hiệu quả và đang gặp một số khó khăn. Xuất phát từ những kiến thức đã được học tại nhà trường về chính sách tiền lương và tầm quan trọng của nó, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại 306, em đã quyết định chọn nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện các phương án trả lương tại công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại 306”. Nghiên cứu đề tài này, em mong muốn tìm ra những giải pháp mới giúp công ty nâng cao được hiệu quả trong phương án trả lương của công ty. Đồng thời, quá trình nghiên cứu cũng là cơ hội để em có thể hiểu sâu hơn về phương án trả lương.2. Mục tiêu nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu, tìm hiểu một số khái niệm, vai trò của các phương án trả lương, các yếu tố ảnh hưởng đến phương án trả lương; nghiên cứu thực trạng trả lương tại công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại 306; dựa trên cơ sở thực tế các phương án trả lương tại công ty để đề xuất một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác này.3 .Đối tượng Phạm vi nghiên cứu:Đối tượng nghiên cứu: phương án trả lương.Phạm vi nghiên cứu: Đề tài được nghiên cứu tại phòng Tổ chức hành chính nhân sự công ty TNHH Công ty Công nghiệp và Thương mại 306.4. Phương pháp nghiên cứu: Quan sát tình hình thực tế kết hợp việc thảo luận trực tiếp với nhân viên làm công tác tuyển dụng nhân lực, cũng như đúc kết phần việc cụ thể mà mình được tham gia, từ đó phân tích và nêu lên những nhận xét của bản thân. Thu thập số liệu, báo cáo của phòng Tổ chức hành chính nhân sự. 5. Kết cấu đề tài: Đề tài được kết cấu gồm 03 chương: Chương 1. Tổng quan chung về công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại 306.Chương 2. Tổ chức bộ máy chuyên trách công tác quản trị nhân lực Chương 3. Nội dung của quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại 306 Chương 4. Hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại 306 MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG 1 LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài: Hiện nay, kinh tế thị trường đầy biến động, cạnh tranh ngày gay gắt khốc liệt làm doanh nghiệp khơng thể tồn Để đứng vững phát triển hồn cảnh việc sử dụng hiệu nguồn lực điều bắt buộc doanh nghiệp Trong số nhiều nguồn lực nguồn tài chính, trang thiết bị máy móc, thơng tin…nguồn nhân lực xem nguồn lực quan trọng nhất,quý báu doanh nghiệp Bởi nguồn nhân lực nguồn tài nguyên sống sử dụng kiểm soát nguồn lực khác Các nguồn lực tài chính,cơ sở vật chất… trở thành vơ dụng khơng có bàn tay trí tuệ người tác động vào.Vì vậy, thành cơng doanh nghiệp tách rời yếu tố người Các doanh nghiệp dùng nhiều biện pháp, sách để đạt mục tiêu nâng cao suất lao động, đảm bảo chất lượng, đạt hiệu cao Trong đó, tiền lương coi sách quan trọng để đạt mục tiêu Công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6 công ty lĩnh vực đóng tàu sản xuất phương tiện tỉnh Thái Bình, với năm hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn phát triển, cơng ty trọng đến sách tiền lương nhằm thu hút, giữ chân người có trình độ cao, kích thích sáng tạo, tăng suất lao động, đem lại hiệu sản xuất kinh doanh cho công ty Tuy nhiên, thực tế phương án trả lương Công ty chưa thực hiệu gặp số khó khăn Xuất phát từ kiến thức học nhà trường sách tiền lương tầm quan trọng nó, thời gian thực tập Cơng ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6, em định chọn nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện phương án trả lương công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6” Nghiên cứu đề tài này, em mong muốn tìm giải pháp giúp cơng ty nâng cao hiệu phương án trả lương cơng ty Đồng thời, q trình nghiên cứu hội để em hiểu sâu phương án trả lương Mục tiêu nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu, tìm hiểu số khái niệm, vai trò phương án trả lương, yếu tố ảnh hưởng đến phương án trả lương; nghiên cứu thực trạng trả lương công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6; dựa sở thực tế phương án trả lương công ty để đề 2 xuất số khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác Đối tượng - Phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: phương án trả lương Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu phòng Tổ chức hành nhân cơng ty TNHH Công ty Công nghiệp Thương mại 30/6 Phương pháp nghiên cứu: Quan sát tình hình thực tế kết hợp việc thảo luận trực tiếp với nhân viên làm công tác tuyển dụng nhân lực, đúc kết phần việc cụ thể mà tham gia, từ phân tích nêu lên nhận xét thân Thu thập số liệu, báo cáo phòng Tổ chức hành nhân Kết cấu đề tài: Đề tài kết cấu gồm 03 chương: Chương Tổng quan chung công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6 Chương Tổ chức máy chuyên trách công tác quản trị nhân lực Chương Nội dung quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6 Chương Hồn thiện hình thức trả lương công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6 3 CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI 30/6 - 1.1 Thông tin chung công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6 Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI 30/6 Địa : Số nhà 15/02, ngách 02/173, ngõ 185, đường Trần Thái Tông, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình Điện thoại : 0227.3838266/ 0227.3822826 Mã số thuế : 1001006408 Tài khoản : 005721799999 Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi nhánh Thái Bình Người đại diện: Bà Trần Thị Cúc Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6 thành lập năm 2013 Công ty đặt trụ sở số nhà 15/02, ngách 02/173, ngõ 185, đường Trần Thái Tông, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình Về lĩnh vực hoạt động cơng ty cơng nghiệp kinh doanh đa ngành nghề đóng loại tàu biển phương tiện nổi; tư vấn thiết kế tàu biển; cung cấp thiết bị điện, vật tư ngành điện Tuy thành lập năm với nỗ lực xây dựng thương hiệu tập trung phát triển không ngừng phương tiện vật chất - kĩ thuật phân xưởng, đến Công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6 cho mắt nhiều tàu thuỷ có chất lượng tốt, khẳng định vị thị trường ngành tàu thuỷ cầu kiện Tỉnh Thái Bình số tỉnh lân cận Hải Phòng, Nam Định Chính nhờ cố gắng q trình hoạt động mà Công ty nhận nhiều danh hiệu, giải thưởng khen từ nhiều cấp lãnh đạo, tổ chức - Lịch sử hình thành phát triển: Công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6 thành lập vào ngày 26/4/2013 thức hoạt động vào ngày 03/05/2013 với nhiệm vụ đóng sửa chữa loại tàu sơng, tàu biển có trọng tải từ 1.000 đến 15.000 Trong năm đầu hoạt động, công ty vào hoàn thiện xây lắp đợt một, vừa sản xuất bước đầu sửa chữa đóng phương tiện vận tải bé, vừa bước chuẩn bị sửa chữa tàu lớn, đóng tàu mẫu Tuy sản xuất có khó khăn mặt tồn thể Cơng ty vượt qua đạt kết đáng phấn khởi với thành công dự án tỉnh Năm 2015, công ty mở rộng thêm mục tiêu kinh doanh: ngồi 4 nhiệm vụ đóng sửa chữa tàu thuỷ, cơng ty chế tạo số trang thiết bị khí phục vụ cho nghành khí đóng tàu số nghành kinh tế khác Lúc công ty đồng thời bước hồn thiện cơng nghệ, nâng cao chất lượng đóng sửa chữa tàu, cho cán cơng nhân đào tạo trình độ nghiệp vụ tay nghề Hàn Quốc Kết tại, năm 2017 công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6 ký hợp đồng đóng tàu 3500 cho Cơng ty dầu khí Sơng Hồng Thái Bình, ụ 4500 cho Công ty Vận chuyển Thương mại Biển xanh, Hải Phòng Có thể nói giai đoạn phát triển công ty lĩnh vực hoạt động sản xuất-kinh doanh 1.2 Tổ chức máy công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6 1.2.1 Chức nhiệm vụ - Chức năng: Công ty TNHH Cơng nghiệp Thương mại 30/6 có chức tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, nghiên cứu, phát triển ngành cơng nghiệp đóng tàu, giải tạo công ăn việc làm cho người lao động Nhiệm vụ: Trong q trình sản xuất kinh doanh, Cơng ty Cơng nghiệp Thương mại 30/6 có nhiệm vụ sau: Đóng sửa chữa phương tiện vận tải đường thuỷ, phương tiện nổi; Gia công kết cấu thép; Tư vấn thiết kế tàu biển; Cung cấp thiết bị điện, vật tư ngành điện; Tiết kiệm chi phí nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước trình sản xuất kinh doanh 1.2.2 Sơ đồ cấu trúc máy Trong phát triển hôm kinh tế thị trường, gia nhập tổ chức kinh tế, đòi hỏi cơng ty phải có thay đổi để phù hợp với kinh tế hội nhập Công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6 có thay đổi đáng kể để thích nghi với thay đổi thị trường Một thay đổi Công ty thay đổi hệ thống quản lý, tổ chức máy gọn nhẹ, phù hợp với yêu cầu tính chất hoạt động công ty 5 Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6 GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC KẾ HOẠCH KĨ THUẬT PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH PHỊNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÂN PHỊNG SỰKẾ HOẠCH KỸ THUẬT PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN PHỊNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ PHÂN XƯỞNG Nguồn: Phòng Tổ chức Hành Nhân cơng ty TNHH Cơng nghiệp Thương mại 30/6 Giám đốc người điều hành chung hoạt động công ty, người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất kết sản xuất kinh doanh, Giám đốc Phó giám đốc Kế hoạch- Kỹ thuật Phó giám đốc Kinh doanh Phó giám đốc Kế hoạch- Kỹ thuật phụ trách phòng Kế hoạch-Kỹ thuật phân xưởng Phó giám đốc Kinh doanh phụ trách trực tiếp phòng Thị trường tiêu thụ Bốn phòng ban Phòng Tổ chức Hành Nhân sự, Phòng Kế hoạch- Kỹ thuật, Phòng Tài chính- Kế tốn Phòng Thị trường tiêu thụ với chức 6 riêng thực nhiệm vụ mà Ban Giám đốc giao Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Cơng ty trưởng phòng, Quản đốc phân xưởng trực tiếp đạo hoạt động sản xuất chịu trách nhiệm trước ban giám đốc lĩnh vực điều hành quản lý Nhận xét: Có thể nói tổ chức máy quản lý Cơng ty tổ chức cách khoa học hợp lý theo mơ hình quản lý trực tuyến - chức Giám đốc người chịu trách nhiệm hoạt động có kết hợp phòng ban chức năng, máy tổ chức chưa gọn nhẹ việc phân quyền rõ ràng, minh bạch hơn, hồn thành cơng việc theo trách nhiệm vị trí nhanh 1.2.3 Hệ thống Chức danh công việc Công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6 có chức danh cụ thể sau: Bảng 1.1 Hệ thống chức danh công việc công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6 STT 10 11 12 13 Chức danh công việc Số lượng (người) Giám đốc Phó Giám đốc Kế hoạch Kĩ thuật Phó giám đốc Kinh doanh Trưởng phòng Tổ chức Hành Nhân Trưởng phòng Kế hoạch kĩ thuật Trưởng phòng Tài kế tốn Trưởng phòng Thị trường tiêu thụ Nhân viên 31 Quản đốc phân xưởng Công nhân 465 Bảo vệ Lái xe Tạp vụ 11 Nguồn: Phòng Tổ chức Hành Nhân cơng ty - Giám đốc: Giám đốc người điều hành hoạt động công ty theo pháp 7 luật, người đại diện trước pháp luật công ty mối quan hệ giao dịch điều hành hoạt động cơng ty, chịu trách nhiệm chung tồn hoạt động sản xuất kinh doanh công ty trước nhà nước Có nhiệm vụ quản lý điều hành, bảo toàn làm tăng nguồn vốn doanh nghiệp, bảo đảm trì cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán công nhân viên - Phó giám đốc: Giúp việc cho Giám đốc quản lý điều hành hoạt động công ty theo phân công Giám đốc; Chủ động tích cực triển khai, thực nhiệm vụ phân công chịu trách nhiệm trước Giám đốc hiệu hoạt động Ngồi phòng ban chức năng, phận quan trọng Công ty phân xưởng sản xuất: gồm có khaaukyx thuật Vỏ I, Vỏ II, Trang bị, Máy tàu, Điện tàu, ống tàu, Cơ khí, Mộc - Xây dựng, Trang trí, Khí cơng nghiệp, Triền đà, Kết cấu thép, Làm & Sơn tổng đoạn, Ban Cơ điện Phân xưởng sản xuất tổ chức chịu điều hành sản xuất quản đốc Phân xưởng có nhiệm vụ gia công lắp ráp phận, công đoạn từ trang thiết bị việc trang trí hồn tất tàu Theo vẽ thiết kế kỹ thuật điều hành giám sát Ban Giám đốc phòng ban chức liên quan Người quản đốc phân xưởng chịu trách nhiệm trước tổng Giám đốc tiến độ thi công, chất lượng số lượng sản phẩm giao cho Tất cán phòng ban, phân xưởng có trình độ đại học cao đẳng, chịu trách nhiệm quản lý toàn hệ thống máy móc, điện, nước nhà máy; tuân theo quy định chung an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy; bảo trì, sửa chữa máy móc định kỳ cố đột suất; lập kế hoạch quản lý ngân sách bảo trì; tư vấn Ban Giám Đốc vấn đề kĩ thuật, an toàn lao động; quản lý hồ sơ, tài liệu, báo cáo phận theo qui trình ISO; quản lý tốt nhân viên cấp làm việc theo quy định công ty 1.2.4 Cơ chế hoạt động Hiện công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6 hoạt động theo chế phân quyền, giám đốc đứng đầu chịu trách nhiệm toàn hoạt động chung công ty trước pháp luật Giám đốc người đạo, xây dựng kế hoạch, mục tiêu sản xuất kinh doanh công ty theo 8 - tháng, quý, tháng năm Trưởng phòng ban giám đốc ủy quyền có quyền định cơng việc thuộc phòng ban phải chịu trách nhiệm toàn mặt với định trước giám đốc pháp luật Các phòng ban phận cơng ty có trách nhiệm phối hợp với hoạt động công ty Đặc biệt với vấn đề nhân công ty, phòng ban cơng ty nhận thấy thiếu hụt nhân phòng ban cần làm đơn trình lên giám đốc để giám đốc xem xét sau phòng ban phối hợp với phòng nhân để đưa phương án bổ sung nhân hợp lý để đảm bảo hoạt động phòng ban diễn cách tốt đảm bảo hoạt động kinh doanh tổ chức không bị gián đoạn Các trưởng ban phận cơng ty có quyền định cơng việc phạm vi phòng ủy quyền giám đốc Các phận phòng ban khác đưa ý kiến tham khảo khơng có quyền định Mọi ý kiến, kiến nghị nhân viên phải thông báo với trưởng phòng, trưởng phòng có trách nhiệm giải vấn đề thuộc quyền hạn Nếu vấn đề ngồi quyền hạn báo cáo lên giám đốc để có phương hướng giải 1.3 Nguồn nhân lực tổ chức Tình hình lao động cơng ty thống kê vào tháng 12/2017 sau: Ban giám đốc: người Phòng Tổ chức Hành Nhân sự: người Phòng Tài – Kế tốn: người Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật: người Phòng Thị trường tiêu thụ: 13 người Công nhân trực tiếp SX: 465 người Bảo vệ, lái xe, tạp vụ: 15 người Cơ cấu tổ chức máy hành Cơng ty tháng vừa qua có biến đổi từ phòng ban đến xưởng sản xuất Các phòng ban phân chia rõ ràng, phòng ban có nhiệm vụ quản lý khác có liên kết chặt chẽ từ xuống Có thể nói máy Cơng ty tổ chức cách khoa học hợp lý Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Cơng ty trưởng phòng, Quản đốc phân xưởng trực tiếp đạo hoạt động chịu trách nhiệm trước ban giám đốc 9 lĩnh vực điều hành quản lý Chính chất lượng cơng việc nâng lên đáng kể Đồng thời kích thích cán công nhân viên làm việc tối đa khả mình, đạt hiệu lao động cao Bảng 1.2 Nguồn nhân lực Công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6 năm 2017 so với năm 2016 Đơn vị tính: Người Chỉ tiêu 1.Tổng 2.Giới Nam Năm 2016 Số % Năm 2017 Số % 2017/2016 Số Lần lượn lượng lượn 1,1 g 454 46, 518 53,7 g 64 433 95, 487 94 54 1,1 21 34 15 4,7 7,5 44, 31 53 27 10,2 50,9 10 19 12 1,5 1,6 1,8 19 55, 26 49,1 1,4 420 92, 465 89,8 45 1,1 160 38, 191 41 31 1,2 213 50, 186 39,9 -28 0,9 47 10, 88 19,1 41 1,8 tính 3.Trình độ Nữ Lao động gián tiếp ĐH, Trên ĐH Trung cấp, Cao đẳng Lao động trực tiếp Thợ bậc 4-6/7 Thợ bậc 1-3/7 Lao động Phổ thông Nguồn: Phòng Tổ chức Hành nhân cơng ty Nhận xét: Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 tổng số cán công nhân viên công ty 518 người, so với năm 2016 tăng 64 người( năm 2016 có số 10 10 đấu đà Tơn ốp khoang cách nhiệt 10 -tạm tính 4,350 Làm trực tiếp tàu, khơng có đấu đà 4,350 II Cộng1+ 2+3+4+5+6+7+8+9 462 397,973,006 Lượng dư =I – II 1,957,995 Nguồn: Phòng Tổ chức Hành - Nhân cơng ty Ví dụ: Cơng nhân Trần Xn Dũng, bậc thợ 7/7 với Hệ số lương 3,60, Điểm bình bầu cuối tháng xếp loại A quỹ lương tổ tháng 16.342.200 đồng Cách tính: Điểm quy đổi anh Dũng là: 3,60 100 = 360 Tổng điểm quy đổi tổ 1021,1 Tiền lương sản phẩm cho điểm quy đổi: =16.342.200/1021,1= 16.005 đồng/điểm Tiền lương sản phẩm anh Dũng là:16.005 360 = 5.761.800 (Đồng) Cụ thể bảng lương nhóm sau: Bảng 4.7 Bảng chia lương tháng 12/2017 tổ sản xuất Ky dọc đáy Họ tên Trần Xuân Dũng Vũ Minh Hoá Trần Đức Minh Nguyễn Văn Tân Tổng Điểm bình A C B D Hệ số lương Điểm quy Tiền lương đổi 3,60 360 5.761.800 2.96 266,4 4.263.732 2,41 228,95 3.664.344 1,95 165,75 2.652.829 1021,1 16.342.200 Nguồn: Phòng Tổ chức Hành Nhân cơng ty - Nhận xét: Chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể giúp khuyến khích người lao 54 54 động nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần hợp tác phối hợp có hiệu cơng nhân làm việc tổ, để tổ làm việc hiệu hơn, hồn thành khối lượng cơng việc giao Áp dụng hình thức trả lương vào hình thức trả lương sản phẩm công ty phù hợp với loại hình sản xuất kinh doanh chuyên sản xuất cơng nghiệp đóng tàu Tuy nhiên chế độ trả lương có nhược điểm, việc trả lương cho người lao động trường hợp cho tập thể khó khăn nhiều khơng xác Vì chế độ trả cơng tính toán đơn giá phải chặt chẽ để xây dựng đơn giá trả cơng xác.Việc hồn thành dự án hạn tạo áp lực lớn cho tập thể người lao động, họ khơng có ý thức làm việc tốt dễ xảy tình trạng quan tâm tới số lượng, không quan tâm tới chất lượng khơng ý tiết kiệm vật tư, ngun vật liệu hay sử dụng có hiệu máy móc thiết bị Hình thức trả lương tập thể chưa kích thích sáng tạo cho người lao động, khơng giám sát chặt chẽ dẫn tới tượng ỳ, đùn đẩy công việc cho người khác tổ… 4.2.1.3 Đánh giá chung hình thức trả lương cơng ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6 Qua thực trạng hình thức trả lương cơng ty TNHH Cơng nghiệp Thương mại 30/6 em xin nêu số nhận xét chung sau: Công ty áp dụng hình thức trả lương theo thời gian đơn giản cho thành phần lao động gián tiếp, áp dụng hình thức trả lương sản phẩm khoán cho thành phần lao động trực tiếp Cả hai hình thức trả lương công ty nêu thể qua phần trực trạng Có thể thấy cơng ty đảm bảo tính hợp pháp xây dựng dựa nguyên tắc tổ chức tiền lương Cụ thể hình thức trả lương áp dụng phải gắn với khối lượng chất lượng công việc giao phận, cá nhân Quy định nhằm thực nguyên tắc trả lương theo số lượng chất lượng lao động Mặt khác hình thức trả lương áp dụng phải phù hợp với điều kiện đặc thù ngành hoạt động kinh doanh Điều hồn tồn hợp lý hình thức tiền lương phát huy tác dụng điều kiện định Mọi quy đinh việc áp dụng hình thức tiền lương nhằm mục đích khuyến khích nhân viên nâng cao hiệu công việc hiệu hoạt động kinh doanh Đây mục tiêu chung hồn tồn đắn doanh nghiệp nói chung Công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6 nói riêng 55 55 Về hình thức trả lương thời gian đơn giản, có ưu điểm dễ tính, đơn giản, dễ hiểu người lao động tự tính lương tháng Đối với người lao động, tiền lương rõ ràng cho họ thấy mối quan hệ đóng góp thu nhập Từ giúp cho người lao động quan tâm nâng cao hiệu công việc nhằm thu tiền lương cao Tuy nhiên bên cạnh có hạn chế trả lương theo tháng nên người lao động mang tính đối phó, chưa gắn trách nhiệm với công việc giao Chế độ trả lương có nhược điểm mang tính chất bình qn khơng khuyến khích sử dụng hợp lí thời gian làm việc Mỗi phần việc chưa có tiêu chí đánh giá cụ thể Nếu làm sai hay chậm thời gian bị nhắc nhở, ngược lại làm tốt tuyên dương họp đầu tháng Hàng tháng tính lương trừ thời gian làm muộn, nghỉ không lý Chế độ lương thời gian đơn giản chưa tính tới mức độ tham gia hồn thành công việc, kết thực công việc, thâm niên cán công nhân viên Công ty có mức thưởng vào cuối năm tổng kết đánh giá cơng việc Về hình thức trả lương sản phảm tập thể, cơng ty chọn hình thức trả lương cho công nhân trực tiếp sản xuất hợp lý với loại hình sản xuất kinh doanh đóng loại tàu thuỷ, phương tiện nổi, dự án chia thành nhiều cơng đoạn cần có nhiều người thực hồn thành Hình thức trả lương giúp cho người lao động phát huy sáng kiến tích cực cải tiến lao động để tối ưu hố q trình làm việc, giảm thời gian lao động, hồn thành nhanh cơng việc theo nhóm Như vậy, thúc đẩy họ tăng suất lao động mà đảm bảo chất lượng công việc thông qua hợp đồng giao khốn chặt chẽ Tuy nhiên việc xác định đơn giá tập thể cách chia lương phức tạp, nhiều khó xác, đòi hỏi cán phụ trách công tác tiền lương phải chặt chẽ, tỉ mỉ để xây dựng đơn giá Thời gian hoàn thành yếu tố gây áp lực cho người lao động dự án bị giới hạn thời gian Khi không giám sát tốt người lao động khơng có ý thức bảo quản tài sản, máy móc thiết bị vật dụng sản xuất 4.2.2 Giải pháp hồn thiện hình thức trả lương công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6 4.2.2.1 Định hướng phát triển công ty Công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6 xác định mục tiêu, 56 56 định hướng phát triển năm tới là: Mục tiêu: Công ty không ngừng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận, cải thiện điều kiện làm việc, thực đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước Xây dựng công ty phát triển bền vững, trì tốc độ tăng trưởng theo kịp phát triển chung Thành phố Thái Bình ngành cơng nghiệp đóng tàu Việt Nam Cơng ty phấn đấu tốc độ tăng trưởng doanh thu năm từ 13 15% Công ty lấy đổi thiết bị công nghệ làm trung tâm lấy thị trường làm định hướng,lấy tăng trưởng làm động lực ,lấy chất lượng cam kết với khách hàng Công ty lấy nhiệm vụ sản xuất làm trọng tâm móng cho phát triển bền vững đồng thời đẩy mạnh mở rộng kinh doanh ngành nghề phù hợp với lực ,tiềm sẵn có công ty Định hướng: Công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6 sản phẩm chủ yếu đóng sửa chữa tàu biển trọng tải lớn mang tính đơn chiếc, sản phẩm quy mơ lớn, thiết kế phức tạp cần thi công qua nhiều giai đoạn, hợp đồng đóng tàu dừng lại trình độ làm gia cơng theo thiết kế loại; mẫu mã, vật tư, nguyên liệu, động cơ, giám sát, đăng kiểm nước ngoài.Trên sở điều kiện thuận lợi khó khăn đặt ra, định hướng phát triển thời gian tới sau: + Đẩy mạnh công tác khảo sát thị trường, tìm thêm nhiều khách hàng + Cân đối xây dựng kế hoạch sát với thực tế, có tính khả thi, đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định làm ăn có lãi, góp phần nâng cao thu nhâp cho người lao động + Từng bước mở rộng địa bàn hoạt động, cạnh tranh với đối thủ + Mở rộng sản xuất công nghiệp phụ trợ, gồm nắp hầm hàng, nồi tàu thuỷ, loại bơm, loại van vòi phụ kiện đường ống, loại máy lọc dầu, hầm dầu, lọc nước biển, làm mát nước dầu 57 57 + Đồng thời kiểm sốt cắt giảm chi phí, nâng cao trình độ sản xuất, trình độ quản lý, nâng cao lực cạnh tranh mình, nội đồn kết, đảm bảo an toàn mặt, đời sống, việc làm người lao động đảm bảo ngày cải thiện bước nâng cao thu nhập cho người lao động 4.2.2.2 Giải pháp hồn thiện hình thức trả lương cơng ty Qua việc tìm hiểu thực trạng hình thức trả lương cơng ty TNHH Cơng nghiệp Thương mại 30/6, em nhận thấy hình thức trả lương cơng ty có nhiều ưu điểm song tồn số hạn chế Sau em xin nêu số ý kiến cải tiến hình thức trả lương cho cơng ty: a Hồn thiện hình thức trả lương theo thời gian - Kết hợp lương thời gian có thưởng: Cơng thức tính lương thời gian cơng ty chưa tính đến mức độ phức tạp tính trách nhiệm cơng việc với thâm niên cơng tác Hình thức tính lương theo thời gian công ty chưa thực khuyến khích cán bộ, cơng nhân viên quan tâm đến suất lao động hay hợp lý hóa phương thức thao tác lao động Vậy áp dụng hình thức trả lương thời gian có thưởng hạn chế nhược điểm hình thức trả lương cơng ty Có thể kết hợp lương thời gian với hình thức tiền thưởng cá nhân, tổ hay phòng ban hồn thành tốt cơng việc giao Các mức thường ấn định từ trước đưa sau người lao động hồn thành cơng việc dựa hệ số hồn thành cơng việc Với cơng việc hồn thành người lao động ứng với hệ số hồn thành cơng việc Cơng ty thêm hình thức thưởng khuyến khích nhân viên nhân viên tìm đối tác hay kí kết hợp đồng làm ăn mới.Trong thời buổi kinh tế thị trường mà cạnh tranh ngày trở nên gay gắt, nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất Mức thưởng xác định tỷ lệ phần trăm so với phần lợi ích mà nhân viên mang lại cho cơng ty Để khuyến khích nhân viên quan tâm đến kết công tác thân, đồng thời tìm tòi sáng tạo đóng góp chung vào phát triển, cơng ty bổ sung thêm tiền thưởng sáng kiến, ý tưởng sáng tạo đem lại lợi ích lâu dài cho cơng ty Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng vừa phản ánh trình độ thành thạo thời gian làm việc, vừa gắn chặt tiền lương với thành tích cơng tác người lao động, cho thấy cơng ty có quan tâm tới nhiệt 58 58 tình đóng góp họ từ họ cảm thấy công cách trả lương, thu hút, giữ chân lao động chất lượng cao Chế độ thưởng thưởng cho cá nhân, tổ hay phòng ban hồn thành tốt cơng việc giao Các mức thường ấn định từ trước đưa sau người lao động hồn thành cơng việc dựa hệ số hồn thành cơng việc Với cơng việc hồn thành người lao động ứng với hệ số hoàn thành cơng việc Do ta sửa lại cơng thức tính lương thời gian cho lao động gián tiếp công ty theo công thức sau: TLi = TL1 + TL2 TL1 = [(HSL + PC) x MLmin x Ni] / NCĐ TL2 = [(FT - FCứng) / ΣNiKi] x NiKi Trong đó: TL1: Tiền lương theo cấp bậc người lao động thứ i TL2: Tiền lương ứng với mức độ đóng góp tham gia cơng việc người lao động thứ i FT: Quỹ lương thời gian ứng với mức độ hoàn thành kế hoạch phận FCứng: Tổng quỹ lương chế độ theo hệ số lương cấp bậc Với: FCứng = ΣTL1 = ΣNi x MLNgày HSL: Hệ số lương theo cấp bậc người lao động thứ i NCĐ: Ngày công chế độ theo quy định công ty Ni: Ngày công thực tế người lao động thứ i Ki: Hệ số tiền lương người lao động thứ I công ty đánh giá Với: Ki = [(đ1i + đ2i) x Hi] / (đ1 + đ2) Trong đó: đ1i, đ2i: Điểm mức độ phức tạp, tính trách nhiệm cơng việc người thứ i đảm nhiệm đ1 + đ2: Điểm mức độ phức tạp tính trách nhiệm cơng việc đơn giản Hi: Hệ số tham gia lao động Có thể lấy ví dụ Hệ số tham gia cơng việc sau: Mức độ hồn thành cơng Hệ số việc 59 59 Hoàn thành xuất sắc Hoàn thành tốt Đạt yêu cầu đặt Chưa đạt yêu cầu 1.3 0.8 0.6 Việc đưa hệ số tùy thuộc vào đặc điểm vị trí cơng việc định, tình hình thực cụ thể vị trí Dựa kết đánh giá q trính thực cơng việc người lao động, cán phòng Tổ chức Hành Nhân đưa hệ số hồn thành cơng việc phù hợp Khi có hệ số hồn thành cơng việc ta tính tốn điểm số đánh giá cho người lao động làm để tính tiền lương - Quản lý cơng tác chấm cơng kiểm sốt thời gian làm việc người lao động Với hình thức trả lương theo thời gian , tiền lương mà người lao động nhận gắn chặt với thời gian làm việc thực tế mà người lao động thực công việc Trong doanh nghiệp, việc thống kê thời gian thực tế mà người lao động làm việc chủ yếu thông qua công tác chấm công Công tác chấm công công ty thực thường xuyên phạm vi tồn cơng ty Để cơng tác chấm cơng thực đạt hiệu cần lưu ý số điều sau: Có chế độ thưởng phạt với nhân viên làm không thực giấc làm việc, Với nhân viên chăm tuyên dương có phần thưởng Ngược lại người làm muộn sớm phải có hình thức xử phạt nghiêm khắc tạo kỷ cương công việc đảm bảo hiệu thực cơng việc Từ cơng tác chấm cơng thực cách rõ ràng xác Như nhận xét ngày công lao động yếu tố quan trọng để tính lương cho cơng nhân viên Ngồi việc phản ánh mức độ hao phí mà người lao động bỏ ra, phản ánh tinh thần trách nhiệm thái độ công nhân viên công việc.Do việc chấm cơng lao động xác khơng từ tính lương hợp lý cơng nhân viên theo nguyên tắc làm nhiều hưởng nhiều, làm hưởng mà giúp cơng ty nhận thấy mức độ quan tâm, cố gắng người lao đông công việc Biện pháp để công nhân viên công ty nâng cao 60 60 trách nhiệm thái độ làm việc : + Nếu trễ sớm lần tháng ( trừ trường hợp có xin phép) bị trừ ¼ ngày cơng + Nếu trễ sớm 3- lần tháng ( trừ trường hợp có xin phép) bị trừ ½ ngày công + Nếu trễ lần tháng ( trừ trường hợp có xin phép ) bị trừ ngày công Trả lương cho phận gián tiếp sản xuất công ty theo doanh thu : Cách trả lương cho phận văn phòng cơng ty theo em chưa kích thích hăng say làm việc tích cực tìm tòi phương pháp làm việc tốt nhân viên Khối quản lý phận góp phần lớn vào định thành bại công ty Việc gắn tiền lương phận văn phòng với doanh thu để họ quan tâm đến kết sản xuất kinh doanh phân xưởng đồng thời tạo mối liên kết phối hợp phận quản lý với phận trực tiếp sản xuất lợi ích hai bên có quan hệ chặt chẽ với b Hồn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm Để hồn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm tập thể, cán tiền lương cần: - Bổ sung mức thưởng người lao động làm vượt mức kế hoạch: Động lực người lao động nâng cao số tiền lương nhận được, có thêm khoản tiền thưởng vượt mức kế hoạch vào tiền lương nhận kích thích người lao động làm việc với hiệu cao Mặt khác áp dụng hình thức đảm bảo cho hợp đồng ký kết ln hồn thành thời hạn chất lượng giúp công ty giữ uy tín thị trường Để xác định hệ số vượt mức tiêu thưởng nhóm phải xây dựng mức sản lượng kế hoạch: Hệ số vượt mức kế hoạch = Mức sản lượng thực tế / Mức sản lượng kế hoạch Đây để tính tiền thưởng thêm vào tiền lương, dựa mức độ hoàn thành vượt mức tiêu số lượng chất lượng sản phẩm hay cơng trình Để tính mức thưởng cho việc hồn thành vượt mức kế hoạch ta phải so sánh lợi ích đem lại cho hàon thành vượt tiêu kế hoạch với thiệt hại hoàn thành kế hoạch từ 61 61 đưa mức thưởng hợp lý Chẳng hạn qui định 1% vượt mức kế hoạch công nhân thưởng 7% lương theo chế độ khốn Có thể áp dụng theo cơng thức: Ltvm = (Lcđ x I x m) / 100 + Llcđ Trong : Ltvm : Lương thưởng vượt mức kế hoạch Lcđ : Lương tính cố định theo đơn giá I : Hệ số vượt mức tiêu kế hoạch m : Mức thưởng cho 1% vượt mức kế hoạch Hình thức nên áp dụng cho cơng ty công ty ký kết nhiều hợp đồng với tiến độ triển khai sớm hoàn thành dự án Thực theo hình thức khuyến khích người lao động nhiệt tình cơng việc đảm bảo lợi ích cho thân công ty người lao động công ty - Quản lý công tác chấm công kiểm soát thời gian làm việc người lao động Trong tổ sản xuất giao việc chấm cơng cho tổ trưởng quản lý phân xưởng Kiểm soát thời gian làm việc người lao động sở giao công việc cách hợp lý nhờ cơng tác phân tích cơng việc khoa học, sở định mức lao động hợp lý Định mức đơn giá khốn số nhân cơng phù hợp, có tính khuyến khích đảm bảo thu nhập cho người lao động Đồng thời, đặt mức hoàn thành công việc khác mức cao có tỷ lệ khốn cao kèm tiền thưởng bổ sung nhằm phát huy tối đa lực khuyến khích người lao động đạt thành tích cao cơng việc - Cơng tác kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm cần phải thực nghiêm ngặt xác Khi sử dụng hình thức trả lương theo sản phẩm cơng tác thống kê, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm vô quan trọng Sau hồn thành cơng việc giao, lao động gián tiếp việc kiểm tra nghiệm thu sản phẩm tương đối khó Tuy nhiên,đối với lao động trực tiếp sản xuất việc kiểm tra nghiệm thu sản phẩm cách xác điều kiện để trả lương xác cho nghời lao động Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm hểu việc đánh giá kết công việc hoàn thành người lao động mặt chất lượng số lượng sản phẩm Để công tác kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm đạt hiệu qủa công ty cần: 62 62 + Thường xuyên kiểm tra máy móc, thiết bị, giám sát chặt chẽ q trình lao động cơng nhân tránh sai xót mà đến hoàn thành sản phẩm phát Việc kiểm tra đôn đốc thường xuyên giúp người lao động có ý thức việc thực công việc + Để kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm xác cần có cán có trình độ chuyên môn Và cần phải đưa mức thưởng phạt cho cán kiểm tra giúp tránh tình trạng làm việc quan liêu, thiếu trách nhiệm - Hoàn thiện chế độ thưởng, phạt: Công ty cần bổ sung thêm nhiều chế độ thưởng cho người lao động Hàng tháng công ty nên thưởng cho cá nhân tập thể có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mang lại hiệu sản xuất Bên cạnh thưởng cần phải có hình thức phạt, cơng ty cần phải thưởng phạt cơng bằng, minh bạch Điều có ý nghĩa quan trọng, vừa làm giảm chi phí vừa có tác dụng làm cho người lao động có trách nhiệm với cơng việc, từ nâng cao hiệu cơng việc, tăng suất lao động, tiền lương người lao động tăng - Tăng cường công tác tổ chức phục vụ nơi làm việc: giúp người lao động thực công việc dễ dàng, khoa học tránh lãng phí thời gian, hao phí lao động, đảm bảo cho cán nhân viên, người lao động công ty tiến hành động thuận lợi nhằm nâng cao hiệu công việc + Bộ phận phục vụ sửa chữa cần thường xuyên kiểm tra sửa chữa định kỳ máy móc thiết bị, hạn chế thời gian chờ đợi sửa chữa hư hỏng máy móc phát sinh ca làm việc + Công nhân vệ sinh: Phân công phục vụ theo phận sản xuất quét dọn nhà xưởng, thu nhặt sắt vụn ca làm việc để khơng gây bẩn, vướng víu nhà xưởng, lau bụi, lau nhà xưởng lúc cuối ca làm việc + Công ty nên trang bị thêm phương tiện vận tải, vận chuyển nhỏ Công ty để kịp thời vận chuyển nguyên vật liệu cho sản xuất - Tổ chức thi nâng bậc lương cho lao động trực tiếp sản xuất: Để công nhân viên thực tốt trách nhiệm cơng việc , làm sản phẩm chất lượng không lo quan tâm đến số lượng sản phẩm làm ra, công ty không trả lương cho phận sản xuất theo hệ số bậc thợ (đánh giá dựa theo trình độ trường lớp nhân viên), mà trả lương cho nhân viên theo hệ số cấp bậc công việc, tổ trưởng, người trực tiếp 63 63 quản lý nhân viên đánh giá hệ số cấp bậc công việc nhân viên mà quản lý ( dựa vào mức độ phức tạp công việc mà người đảm nhận) Tiền lương phụ thuộc vào số làm việc chuẩn số làm việc chuẩn thể chất lượng công việc mà người nhân viên thực hiện.Tùy theo mức độ phức tạp mà tổ trưởng bố trí nhân viên phù hợp, việc thi nâng bậc cho nhân viên thể trình độ tay nghề nhân viên đó, từ tổ trưởng có tin tưởng giao cho cơng việc phức tạp họ có hội nhận lương cao c Giải pháp khác - Nâng cao lực đội ngũ làm công tác tiền lương: Hiện đội ngũ làm cơng tác tiền lương yếu, cán tiền lương đảm nhiệm ln vai trò định mức lao động nên áp lực công việc cao, khơng hồn thành tốt hai vai trò Vì vậy, nâng cao lực chuyên môn cho đội ngũ cần thiết Để nâng cao cho đội ngũ công ty cần bổ sung đủ người, bổ sung vị trí cán định mức lao động vào phòng Tổ chức Hành Nhân Cán tiền lương cần đào tạo chun mơn, nghiệp vụ, đủ trình độ, lực lĩnh vực công tác tiền lương, tiền thưởng, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ lao động tiền lương Trang bị đầy đủ công cụ lao động cần thiết phục vụ cho công tác quản lý lao động tiền lương, nhằm nâng cao chất lượng hiệu cơng việc tính tốn tổ chức đạo, kiểm tra, giám sát việc thực - Cách xây dựng định mức lao động: Định mức lao động cần phải xây dựng sở cấp bậc công việc phù hợp với cấp bậc người lao động, đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động Định mức lao động quy định nên mức trung bình tiên tiến để đảm bảo cho đa số người lao động thực thời gian quy định Giáo dục ý thức trách nhiệm cho người lao động: Cơng ty cần làm tốt cơng tác giáo dục trị tư tưởng cho người lao động, tránh chạy theo số lượng sản phẩm, không tiết kiệm nguyên vật liệu để nâng cao chất lượng sản phẩm Chỉ vận dụng hình thức trả lương lao động hiệu mà thân người lao động có ý thức trách nhiệm công việc, không ngừng nâng cao trình độ Cụ thể thường xuyên phổ biến nội dung, quy chế sản xuất kinh doanh cho người lao động Các 64 64 mức kỉ luật, bồi thường vật chất cần quy định cụ thể, áp dụng hồn cảnh để có tác dụng gắn trách nhiệm người lao động với hậu hành vi vi phạm gây ra, từ làm gương để người khác tránh để không vi phạm Việc đánh giá hành vi vi phạm phải đặt khía cạnh thiệt hại lỗi gây để có biện pháp xử lý kỉ luật lao động, đồng thời việc xem xét đánh giá cần dựa sở yếu tố tâm sinh lý, hồn cảnh thân… Từ hình thức kỉ luật đưa người lao động không gây ảnh hưởng ức chế tâm sinh lý bất mãn công việc, niềm tin người lao động với tổ chức Công tác kiểm tra đôn đốc thực cần quán triệt thực hàng tháng, quý, năm, kịp thời phát hành vi vi phạm, có biện pháp xử lý cơng văn minh KẾT LUẬN Hình thức trả lương doanh nghiệp kinh tế thị trường có vai trò quan trọng có ý nghĩa to lớn, liên quan trực tiếp đến lợi ích Nhà nước, tập thể, doanh nghiệp cá nhân người lao động Do giai đoạn việc áp dụng hiệu hình thức trả lương doanh nghiệp góp phần giải hài hồ mối quan hệ lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp người lao động, góp phần hồn thiện công cụ quản lý kinh tế - xã hội Nhà nước; công cụ quản lý lao động hữu hiệu doanh nghiệp nhằm mục đích là: vừa đạt mục tiêu Nhà nước, doanh nghiệp, vừa đảm bảo thoả mãn nhu cầu vật chất tinh thần cho người lao động, làm cho người lao động có hội điều kiện phát triển tồn diện thoả mãn cơng việc Qua việc sâu nghiên cứu thực trạng hình thức trả lương công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6 ta thấy rõ vai trò hình thức trả lương hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bài thực tập em trình bày thực trạng hình thức trả lương áp dụng cơng ty Đó hình thức trả lương thời gian đơn 65 65 giản phận lao động gián tiếp hình thức trả lương sản phẩm tập thể phận sản xuất trực tiếp Thông qua việc nhận xét ưu, nhược điểm hai hình thức trả lương áp dụng vào thực tế trả lương công ty em trình bày số ý kiến cải tiến hình thức trả lương, góp phần cho việc trả lương cơng qua việc tính đến mức tham gia hồn thành cơng việc thâm niên cơng tác, thưởng vượt mức tiêu Bởi doanh nghiệp muốn nâng cao suất lao động, đảm bảo chất lượng, hiệu cơng việc thiết phải áp dụng hình thức trả lương cho phù hợp với người lao động, khuyến khích người lao động hăng say cơng tác Việc áp dụng hình thức trả lương doanh nghiệp vấn đề quan trọng nhà quản lý doanh nghiệp để tiền lương, tiền thưởng thực động lực phát triển, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kích thích người lao động làm việc với hiệu cao Mỗi hình thức trả lương, trả thưởng có ưu, nhược điểm riêng, kết hợp hình thức để phát huy ưu điểm chúng, để có hình thức trả lương đắn theo nguyên tắc phân phối theo lao động đưa số lý luận chung tiền lương, tiền thưởng; nguyên tắc việc xây dựng chế độ tiền lương, tiền thưởng hợp lý Mặc dù cố gắng q trình hồn thiện chuyên đề thực tập chuyên đề tránh khỏi hạn chế Trước hết khơng có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với người lao động nên chưa thể hiểu rõ hình thức trả lương cơng ty ảnh hưởng đến tâm lý họ Bên cạnh công ty tiến hành thực kế hoạch đề để phát triển mở rộng quy mô sản xuất nên cán nhân viên tương đối bận, cung cấp cách chi tiết hình thức trả lương cơng ty Ngồi kiến thức thời gian có hạn nên giải pháp đưa chưa đầy đủ Rất mong có đóng góp ý kiến giáo để chuyên đề hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn cô! 66 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Tiền lương- Tiền cơng, PGS TS Nguyễn Tiệp – TS Lê Thanh Hà, Nhà xuất Lao động- Xã hội, 2011 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 18 tháng năm 2012 Một số Nghị định, Thông tư liên quan: Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành số nội dung Bộ luật Lao động, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Bộ luật lao động tiền lương Nghị định 141/2017/NĐ - CP quy định mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực số điều tiền lương Nghị địng số 05/2015/NĐ – CP Ngày 12 tháng 01 năm 2015 Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số nội dung Bộ Luật lao động Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Công văn số 4320/LĐTBXH tiền lương ngày 29/12/1998 Tổ chức lao động Quốc tế (ILO), Công ước số 19 (1949) Văn báo cáo Công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6: Báo cáo công tác nhân năm 2017, Thang, bảng lương hành, bảng chia lương tổ sản xuất vỏ tàu Tài liệu lưu hành nội Công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6 Tài liệu từ phòng Tổ chức Hành Nhân công ty Website: Cộng đồng nhân Nguồn: http://hrlink.vn/diendan/ 10 Tham khảo cách xây dựng hình thức trả lương khốn số cơng ty đóng tàu: Cơng ty TNHH MTV- đóng tàu Hạ Long: 67 67 Nguồn: https://text.123doc.org/document/4432878-hoan-thien-quyche-tra-luong-tai-cong-ty-tnhh-mtv-dong-tau-ha-long.htm Cơng ty Đóng tàu Hồng Hà: Nguồn: http://luanvan.co/luan-van/de-tai-thuc-trang-to-chuc-ke-toancua-cong-ty-dong-tau-hong-ha-13968/ 11 Tài liệu hình thức trả lương khốn doanh nghiệp xây dựng: Nguồn: https://voer.edu.vn/m/noi-dung-cua-cong-tac-khoantrong-cac-doanh-nghiep-xay-dung/8b197eda 12 Tài liệu nội dung công tác quản lý tiền lương tiền công doanh nghiệp: https://voer.edu.vn/m/noi-dung-cong-tac-quan-ly-tien-luong-va-tiencong-trong-doanh-nghiep/66892cfd 68 68 ... Hồn thiện hình thức trả lương công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6 3 CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI 30/6 - 1.1 Thông tin chung công ty TNHH Công nghiệp Thương mại. .. vai trò phương án trả lương, yếu tố ảnh hưởng đến phương án trả lương; nghiên cứu thực trạng trả lương công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6; dựa sở thực tế phương án trả lương công ty để đề... tiền lương tầm quan trọng nó, thời gian thực tập Công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6, em định chọn nghiên cứu đề tài: Hoàn thiện phương án trả lương công ty TNHH Công nghiệp Thương mại 30/6”
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện các phương án trả lương tại công ty TNHH công nghiệp và thương mại 30 6, Hoàn thiện các phương án trả lương tại công ty TNHH công nghiệp và thương mại 30 6

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay