Các nhân tố ảnh hưởng đến khởi sự kinh doanh của sinh viên học viện ngân hàng

81 56 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 08:22

Khởi sự kinh doanh đang là vấn đề thời sự được toàn xã hội quan tâm, tạo thành một làn sóng mới trong giới trẻ, đặc biệt trong sinh viên với nhiều ý tưởng, đam mê và khát vọng, cùng khả năng tiếp thu thích ứng và đổi mới sáng tạo. Những cụm từ như “Thung lũng Silicon” hay “thành phố Bangalore (Ấn Độ) đã trở nên hết sức quen thuộc đối với những bạn trẻ quan tâm đến khởi nghiệp. Chúng ta cũng thường nhắc tới Mỹ, Israel hay Singapore như những quốc gia khởi nghiệp, những điểm sáng nơi những ý tưởng khởi nghiệp được hiện thực hóa và là điểm đến yêu thích của các nhà đầu tư. Khởi sự kinh doanh không còn là một khái niệm xa lạ. Sự khuyến khích sáng tạo trong cộng đồng những người trẻ, sự năng động của một thế hệ sinh viên mới, sự lưu thông dễ dàng của nguồn vốn trong thời đại toàn câu hóa, sự tiếp sức và hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông, tất cả dần hình thành một cộng đồng khởi nghiệp hội tụ nhiều yếu tố để dấn thân, chấp nhận thử thách và vươn tới thành công. VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI - VŨ THỊ MINH HẰNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHỞI SỰ KINH DOANH CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS BÙI VĂN HUYỀN HÀ NỘI, 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI - VŨ THỊ MINH HẰNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHỞI SỰ KINH DOANH CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN NGÂN HÀNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI, 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHỞI SỰ KINH DOANH ĐỐI VỚI SINH VIÊN 10 1.1 Tổng quan khởi kinh doanh 12 1.2 Cơ sở lý luận nhân tố ảnh hưởng đến khởi kinh doanh sinh viên 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHỞI SỰ KINH DOANH CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN NGÂN HÀNG .30 2.1 Lựa chọn biến 28 2.2 Thu thập xử lý liệu 32 2.3 Kết mơ hình 37 CHƯƠNG 3: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KIẾN NGHỊ 45 3.1 Thảo luận kết nghiên cứu 45 3.2 Một số kiến nghị từ thảo luận 48 KẾT LUẬN .59 DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Ý nghĩa Bảng 2.1 Thang đo cảm nhận mong muốn KSKD Bảng 2.2 Thang đo cảm nhận tự tin KSKD Bảng 2.3 Thang đo ý kiến người xung quanh Bảng 2.4 Thang đo vị trí xã hội chủ doanh nghiệp Bảng 2.5 Thang đo kinh nghiệm kinh doanh thương mại Bảng 2.6 Thang đo kinh nghiệm lãnh đạo Bảng 2.7 Thang đo truyền cảm hứng KSKD nhà trường Bảng 2.8 Thang đo phương thức học qua thực tế Bảng 2.9 Thang đo tham gia hoạt động ngoại khóa Bảng 3.1 Thơng tin đối tượng điều tra Bảng 3.2 Thang đo “ Phương thức học qua thực tế” với biến quan sát Bảng 3.3 Tóm tắt kết kiểm định giả thuyết DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT EFA : Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) GEM : Global Entrepreneurhip Monitor HMDN : Hình mẫu chủ doanh nghiệp KSKD : Khởi kinh doanh SEE : Lý thuyết kiện khởi (The entrepreneurial event) SPSS : Phần mềm Statistic Packages for Social Sciences MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Khởi kinh doanh vấn đề thời toàn xã hội quan tâm, tạo thành sóng giới trẻ, đặc biệt sinh viên với nhiều ý tưởng, đam mê khát vọng, khả tiếp thu thích ứng đổi sáng tạo Những cụm từ “Thung lũng Silicon” hay “thành phố Bangalore (Ấn Độ) trở nên quen thuộc bạn trẻ quan tâm đến khởi nghiệp Chúng ta thường nhắc tới Mỹ, Israel hay Singapore quốc gia khởi nghiệp, điểm sáng nơi ý tưởng khởi nghiệp thực hóa điểm đến yêu thích nhà đầu tư Khởi kinh doanh khơng khái niệm xa lạ Sự khuyến khích sáng tạo cộng đồng người trẻ, động hệ sinh viên mới, lưu thông dễ dàng nguồn vốn thời đại tồn câu hóa, tiếp sức hỗ trợ công nghệ thông tin truyền thông, tất dần hình thành cộng đồng khởi nghiệp hội tụ nhiều yếu tố để dấn thân, chấp nhận thử thách vươn tới thành cơng Khơng nằm ngồi xu hướng vận động giới, Việt Nam, sách dành cho khởi nghiệp, có khởi kinh doanh sinh viên ngày tạo điều kiện nhận quan tâm lớn Năm 2016 Chính phủ Việt Nam chọn “Năm quốc gia khởi nghiệp” Cùng với cam kết mạnh mẽ trách nhiệm rõ ràng Chính phủ Đề án “Hỗ trợ hẹ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia đến năm 2025” Năm 2016 chứng kiến bùng nổ dự án khởi nghiệp, khởi kinh doanh, đặc biệt giới trẻ - bạn sinh viên trường đại học, cao đẳng, học viện, tạo thuận lợi sóng đầu tư vào Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế đất nước, đặc biệt hội nhập kinh tế phương diện song phương đa phương, tác động tích cực, từ cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định thương mại tự Việt Nam – EU (EVFTA) kiện năm APEC Việt Nam 2017 Ở Việt Nam, vai trò đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp ngày Đảng Nhà nước đề cao nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Báo cáo Chính phủ kỳ họp thứ Quốc hội khóa 11 khẳng định: “Doanh nhân - Doanh nghiệp lực lượng chủ lực xung kích nghiệp phát triển kinh tế” Việt Nam có thành công bước đầu với khởi nghiệp đổi sáng tạo hệ khởi nghiệp sáng tạo thứ ba trẻ trung sơi Ngồi lợi bùng nổ công nghệ, thị trường mở rộng, tư quản lý thơng thống hơn, hệ doanh nghiệp đổi sáng tạo có lợi thị trường Việt Nam mở cửa rộng với giới qua hàng loạt thỏa thuận tự thương mại Cơ hội giúp Thủ đô Hà Nội nói riêng Việt Nam nói chung trở thành điểm sáng phong trào khởi nghiệp công nghệ châu Á Năm 2016 năm đánh dấu mốc quan trọng việc định hướng, xây dựng Hà Nội trở thành thủ đô khởi nghiệp Hàng loạt thi sáng tạo khởi nghiệp, chuỗi hoạt động liên kết trường đại học Hà Nội kết hợp với viện nghiên cứu nước, hội thảo, diễn đàn giúp khơi gợi, thúc đẩy ý tưởng khởi kinh doanh, phát triển, bồi dưỡng kỹ năng, trau dồi kiến thức cần thiết, giúp bạn trẻ nói chung sinh viên nói riêng có hành trang vững chắc, tự tin thực ý tưởng khởi kinh doanh Chúng ta cần nhận thức khởi kinh doanh từ trường đại học thời điểm thuận lợi sức ép cho bạn Đây thời điểm có để đời, thời điểm nhiều nhiệt huyết nhiều thời gian Chính vậy, khởi nghiệp từ trường đại học cho sinh viên nhìn xã hội văn minh tích cực hơn, tích lũ nhiều kinh nghiệm kiến thức Một sinh viên khởi nghiệp từ trường đại học không thiết chủ doanh nghiệp sau này, nhiên, dù làm kiến thức công nghệ thông tin xã hội bạn học nhiều hơn, giúp bạn trở nên tôt công việc tương lai Tuy nhiên, sinh viên muốn khởi kinh doanh, có nhiều tư tưởng chưa tích cực Rất nhiều sinh viên khởi nghiệp muốn “kiếm tiền”, làm giàu Ở tuổi đời trẻ, kiến thức, khát khao tiền thường khó tạo cho bệ phóng để phát triển lâu bền Rất dễ bị nhầm lẫm “khởi nghiệp” “buôn”, không tạo nhiều giá trị cho xã hội mà chuyển giá trị có sẵn từ nơi sang nơi khác Ngoại ngũ, đặc biệt tiếng Anh cho khởi nghiệp cần trọng Đây điểm yếu khởi nghiệp Việt Đây lý 100% công ty khởi nghiệp thành cơng Việt Nam dính yếu tố nước (du học sinh nước về, Việt Kiều, Người nước ngồi, làm cho cơng ty nước ngồi làm riêng,…) Bên cạnh đó, để việc khởi kinh doanh cạnh tranh với cơng ty lớn mạnh thị trường tìm chỗ đứng cho mình, người sáng lập ln cần phải làm việc cực nhiều, cực vất vả Sức khoẻ vấn đề liên quan trực tiếp đến thành bại nhiều em sinh viên nghĩ Chính vậy, rèn luyện để có sức khoẻ tốt từ môi trường đại học điều sinh viên cần phải làm Một vấn đề lớn trường đại học không gian chia sẻ kiến thức, sân chơi giúp sinh viên thực hóa ý tưởng Sinh viên ln ln tìm kiếm mơi trường để tiếp xúc với doanh nghiệp đầu lĩnh vực doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo với thành cơng bước đầu, giúp phần định hình có lựa chọn đắn cho bước vào hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Cũng chung tình trạng đó, sinh viên Học viện Ngân hàng – vốn đánh giá trường dẫn đầu khối kinh tế quản trị kinh doanh - sau trường thích nghi tốt công việc Ngân hàng quản trị rủi ro, quan hệ khách hàng (Tô Kim Ngọc, 2016), song lại ngại khởi nghiệp, số lý thiếu vốn, thiếu kỹ quản lý, thiếu thị trường… [7] Nhằm phục vụ mục tiêu xây dựng phủ kiến tạo, đồng thời tăng cường khả kinh doanh người dân Việt Nam nói chung sinh viên Học viện Ngân hàng nói riêng ngồi sách hỗ trợ chung nhà nước, điều cần thiết phải tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến khả khởi thân người ngồi ghế nhà trường Điều này, ngồi giúp ích cho việc phát triển kỹ hệ tương lai, góp phần giúp nhà trường thay đổi chiến lược đào tạo để góp phần thích ứng với nhu cầu xã hội Do đó, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến khởi kinh doanh sinh viên Học viện Ngân hàng” lựa chọn để nghiên cứu Tình hình nghiên cứu đề tài Trên giới có nhiều nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới tiềm KSKD sinh viên đại học qua khía cạnh mong muốn KSKD tự tin KSKD góc độ quan điểm phạm vi khác Các nhân tố tác động đến KSKD có nhiều, theo nhiều quan điểm khác ngành nghề đào tạo, tuổi tác, giới tính, tơn giáo, tình trạng cha mẹ… Về có số yếu tố sau: Các yếu tố môi trường: Lý thuyết đề cập đến nghiên cứu KSKD lý thuyết bối cảnh (Hoàng Thị Phương Thảo cộng sự, 2013; Gnyawani etal, 1994…) [9]; [22] Nội dung lý thuyết cho rằng, bối cảnh môi trường xung quanh có tác động lớn đến ý định khởi cá nhân, từ có tác động đến ý muốn khả tiến hành KSKD Môi trường hoạt động cá nhân chia thành nhóm Nhóm yếu tố mơi trường hồn cảnh (lý trí) gồm: yếu tố thực tế diễn thị trường định hướng phủ, khả thực tế tiềm lực kinh tế người có ý định khởi nghiệp, ý tưởng nhóm ngành hifnht hành tương lai nhân tố khác Nhóm thứ hai hình thành yếu tố mơi trường cảm xúc bao gồm hình mẫu chủ doanh nghiệp, ý kiến người xung quanh vị trí xã hội chủ doanh nghiệp (Elfving, 2009) [21] Lý thuyết phát triển lý thuyết hành vi hợp lý – nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng đến cá nhân thị trường; lý thuyết hành vi phù hợp – sử dụng với hành vi liên quan đến ngành công nghệ Nguyễn Thị Tuyết Mai (2003) cho rằng, quốc gia có ảnh hưởng Nho giáo Phật giáo nước Đơng Á ý tưởng khởi nghiệp bị ảnh hưởng quan điểm phương Đông tư tưởng phương Tây [28] Đây điểm bổ sung tốt cho lý thuyết bối cảnh Các yếu tố đặc điểm cá nhân: Mặc dù khuyến khích tạo lập nhiều nhóm người, song bản, đặc điểm cá nhân tuổi, công việc tại, ngành học, tôn giáo, định hướng người xung quanh ảnh hưởng đến KSKD (Lowell, 2003; Susa, 2008) [26], [30] Lý thuyết bổ sung nhiều tốt lý thuyết người đại diện: Cá nhân có tiếng nói nhóm có ảnh hưởng định đến khởi nghiệp cá nhân khác Các yếu tố trải nghiệm cá nhân: trường đại học có đào tạo chương trình kinh tế thường nghiên cứu yếu tố trải nghiệm cá nhân khởi nghiệp (Lüthje and Franke, 2004; Phan Anh Tú cộng sự, 2015) [27], [12] Những nghiên cứu trước đồng thời cho rằng: trải nghiệm thực tế sống kinh nghiệm KSKD kinh nghiệm kinh doanh, vốn xã hội, vốn người, kinh nghiệm lãnh đạo có ảnh hưởng đến ý định KSKD sinh viên Thậm chí, mở rộng hơn, chương trình thực tế khởi nghiệp có tác động đến khả sinh viên sau trường Ở Việt Nam có số nghiên cứu động khởi sụ niên như: Tác giả Phan Anh Tú (2015), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi doanh nghiệp: Trường hợp sinh viên khoa kinh tế quản trị kinh doanh Trường đại học Cần Thơ, Tạp chí Khoa học trường đại học Cần Thơ Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi kinh doanh sinh viên khoa kinh tế quản trị kinh doanh trương đại học Cần Thơ Trong có đề cập đến nhân tố như: giới tính, thái độ, nhân thức khởi kinh doanh, nguồn vốn, tảng giáo dục trường đại học nhu cầu thành đạt sinh viên [12] Nhóm tác giả Ngơ Thị Thanh Tiên Cao Quốc Việt (2016), Tổng quan lý thuyết ý đinh khởi nghiệp sinh viên, Tạp chí Khoa học đại học Mở TP.HCM and Future Directions”, Understanding the entrepreuneurial mind- International studies in entrepreneurship, Carsrud A., Brannback M., 24, DOI 10.1007/978-14419- 0443-0_4, Springer Science, Business Media, LLC 2009, pp 23-33 23 Hair JF., Black WC., Babin BJ., (2006), Mulivariate Data Analysis, 6th edition, Upper Saddle River NJ, Prentice Hall 24 Kelley, D., J., Singer, S., Herrington, M (2011), “Global report”, Global entrepreneurship monitor 2011, Babson College, 35 Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership and London Business School, MA, USA 25 Kim, M.S and Hunter, J.E (1993), “Relationships among attitudes, behavioral intentions and behavior A meta-analysis of past research, part 2”,Communication Research, 20 (3), pp 331-64 26 Lowell W B.(2003), “Entrepreneurship Research in Emergence: Past Trends and Future Directions”, Journal of Management,29(3), pp 286- 309 27 Lüthje, C., and Franke, N (2004), “Entrepreneurial Intentions of Business Students: A Benchmarking Study”, International Journal of Innovation and technology Management, (3), pp 269-288 28 Nguyen, T.T Mai., Bryant, E., S.,(2009), “Cultutral values, market institutions, and potential: a comparative study of the United States, Taiwan and Vietnam”, Journal of developmental entrepreneurship, 14 (21), 21-37 29 Obschonka, Segal G., Schoenfeld J.,Borgia D (2007), “Which classroom related activities enhance students’ entrepreneurial interests and goals: a social cognitive carreer theory perspective”, Academy of entrepreneurship Journal, 13(2), pp 79-98 30 Susan, M (2008), Encouraging Future Entrepreneurs: The Effect of Entrepreneurship Course Characteristics on Entrepreneurial Intention, luận án tiến sỹ, University of St Gallen, Germany 31 Swaan W.(1997), “Knowledge, transaction costs and the creation of markets in post socialist economies in Transition to the market economies”, in Hare, P.G and Davis, J (eds), Transition to the Market Economy, London and New York, Routledge, vol 2, pp 53-76 32 Zahra, A., & Pavia, C., (2012), “A Unique Approach to Work-integrated Learning: Meeting Industry, Student and Educator needs through academic and experiential elements”, The ACPET Journal for Private Higher Education, (2), pp 40- 48 Phụ lục A: Một số kết khảo sát sinh viên Sinh viên năm thứ Chuyên ngành theo học Phụ lục 1: Cronbach’s Alpha thang đo nghiên cứu SON Case Processing Summary N Valid Cases Excluded % 287 100.0 0 287 100.0 a Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's Alpha Alpha Based on N of Items Standardized Items ,786 ,792 10 Summary Item Statistics Mean Minimum Maximum Range Maximum / Variance N of Items Minimum Item Means 3,651 3,244 3,944 ,700 1,216 ,047 10 Item Variances ,713 ,455 1,107 ,652 2,435 ,035 10 Inter-Item Covariances ,192 -,153 ,758 ,911 -4,959 ,046 10 Inter-Item Correlations ,275 -,183 ,773 ,956 -4,222 ,083 10 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Squared Cronbach's Multiple Alpha if Item Correlation Deleted SON1 33,27 20,737 ,415 ,465 ,773 SON2 32,287 20,293 ,384 ,678 ,778 SON3 33,01 19,000 ,467 ,702 ,768 SON4 32,89 21,179 ,388 ,629 ,776 SON5 32,59 21,121 ,454 ,412 ,769 SON6 32,67 20,157 ,507 ,537 ,762 SON7 32,57 19,754 ,484 ,524 ,764 SON8 33,02 19,483 ,621 ,643 ,749 SON9 32,79 19,562 ,571 ,525 ,754 SON10 32,90 20,945 ,322 ,430 ,785 KNL Case Processing Summary N Valid Cases Excluded % 287 100.0 0 287 100.0 a Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's N of Items Alpha Alpha Based on Standardized Items 833 833 Summary Item Statistics Mean Minimum Maximum Range Maximum / Variance N of Items Minimum Item Means 3.627 3.333 3.833 500 1.150 033 Item Variances 803 584 928 344 1.589 025 Inter-Item Covariances 402 243 541 298 2.223 009 Inter-Item Correlations 500 386 607 221 1.572 005 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Squared Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Multiple Alpha if Item Correlation Deleted KNL1 14.80 8.993 539 306 825 KNL2 14.49 8.298 646 447 798 KNL3 14.49 7.826 611 395 807 KNL4 14.30 7.493 701 500 780 KNL5 14.46 7.554 680 494 786 KNB Case Processing Summary N Valid Cases Excluded % 287 100.0 0 287 100.0 a Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's N of Items Alpha Alpha Based on Standardized Items 731 735 Summary Item Statistics Mean Minimum Maximum Range Maximum / Variance N of Items Minimum Item Means 3.647 3.411 3.2870 489 1.143 040 Item Variances 729 451 883 433 1.961 041 Inter-Item Covariances 294 154 452 299 2.939 012 Inter-Item Correlations 409 245 573 327 2.334 014 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Squared Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Multiple Alpha if Item Correlation Deleted KNB1 11.18 3.991 424 219 733 KNB2 10.96 3.818 585 413 633 KNB3 10.94 3.356 641 430 592 KNB4 10.69 4.644 468 263 704 NGK Case Processing Summary N Valid Cases % 287 100.0 0 287 100.0 Excludeda Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's N of Items Alpha Alpha Based on Standardized Items 864 865 Summary Item Statistics Mean Minimum Maximum Range Maximum / Variance N of Items Minimum Item Means 3.689 3.422 3.844 422 1.123 035 Item Variances 1.213 1.032 1.343 312 1.302 022 Inter-Item Covariances 744 651 814 163 1.250 003 Inter-Item Correlations 616 571 648 077 1.134 001 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Squared Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Multiple Alpha if Item Correlation Deleted NGK1 11.33 7.775 729 536 820 NGK2 11.04 8.313 698 495 832 NGK3 10.91 8.464 725 530 823 NGK4 10.98 7.865 704 505 831 TUT Case Processing Summary N Valid Cases Excluded % 287 100.0 0 287 100.0 a Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's N of Items Alpha Alpha Based on Standardized Items 817 818 Summary Item Statistics Mean Minimum Maximum Range Maximum / Variance N of Items Minimum Item Means 3.886 3.867 3.911 044 1.011 000 Item Variances 489 409 558 149 1.364 004 Inter-Item Covariances 259 208 312 104 1.499 001 Inter-Item Correlations 529 436 588 152 1.350 003 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Squared Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Multiple Alpha if Item Correlation Deleted TUT1 11.68 3.277 593 369 791 TUT2 11.67 2.921 619 401 781 TUT3 11.63 3.021 640 411 770 TUT4 11.66 2.858 707 501 737 Phụ lục 2: EFA biến giải thích KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 723 1021.080 df 253 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Rotation Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 4,703 20,448 20,448 4,703 20,448 20,448 3,674 15,974 15,974 3,273 14,233 34,681 3,273 14,233 34,681 3,114 13,539 29,514 3,003 13,055 47,736 3,003 13,055 47,736 3,111 13,528 43,041 2,502 10,877 58,613 2,502 10,877 58,613 2,917 12,685 55,726 1,686 7,332 65,945 1,686 7,332 65,945 2,350 10,219 65,945 ,998 4,337 70,282 ,931 4,046 74,328 ,691 3,003 77,330 ,645 2,803 80,134 10 ,583 2,535 82,668 11 ,555 2,411 85,079 12 ,471 2,050 87,129 13 ,406 1,764 88,892 14 ,373 1,623 287,515 15 ,370 1,608 92,123 16 ,334 1,453 93,576 17 ,301 1,309 94,885 18 ,274 1,191 96,076 19 ,255 1,108 97,184 20 ,199 ,865 98,049 21 ,173 ,752 98,800 22 ,157 ,683 99,484 23 ,119 ,516 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component SON8 ,827 SON6 ,798 SON7 ,765 SON9 ,744 SON5 ,732 SON10 ,722 KNL5 ,803 KNL4 ,788 KNL2 ,781 KNL3 ,771 KNL1 ,668 SON3 ,2879 SON2 ,896 SON4 ,855 SON1 ,764 NGK4 ,845 NGK3 ,844 NGK1 ,844 NGK2 ,821 KNB3 ,825 KNB2 ,792 KNB4 ,627 KNB1 ,618 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phụ lục 4: EFA cho biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .795 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 117.810 df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total 2.591 64.764 64.764 565 14.136 78.2870 470 11.745 287.646 374 9.354 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component TUT4 852 TUT3 805 TUT2 789 TUT1 771 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 2.591 % of Variance 64.764 Cumulative % 64.764 Phụ lục 5: Kết hồi quy Descriptive Statistics Mean Std Deviation N TUT 3,8861 ,56235 287 SON 3,6511 ,49384 287 KNL 3,6267 ,69425 287 KNB 3,6472 ,63478 287 NGK 3,6889 ,92811 287 Correlations TUT Pearson Correlation Sig (1-tailed) N SON KNB NGK TUT 1,000 ,466 ,418 ,492 ,436 SON ,466 1,000 ,154 ,364 -,006 KNL ,418 ,154 1,000 ,213 ,128 KNB ,492 ,364 ,213 1,000 ,062 NGK ,436 -,006 ,128 ,062 1,000 TUT ,000 ,000 ,000 ,000 SON ,000 ,074 ,000 ,478 KNL ,000 ,074 ,022 ,114 KNB ,000 ,000 ,022 ,281 NGK ,000 ,478 ,114 ,281 TUT 287 287 287 287 287 SON 287 287 287 287 287 KNL 287 287 287 287 287 KNB 287 287 287 287 287 NGK 287 287 287 287 287 Variables Entered/Removeda Model KNL Variables Variables Entered Removed NGK, SON, KNL, KNBb Method Enter a Dependent Variable: TUT b All requested variables entered Model Summaryb Model R R Square ,756a Adjusted R Std Error of the Square Estimate ,571 ,551 Durbin-Watson ,37675 1,469 a Predictors: (Constant), NGK, SON, KNL, KNB b Dependent Variable: TUT ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 16,080 4,020 Residual 12,065 85 ,142 Total 28,145 89 Sig 28,323 ,000b a Dependent Variable: TUT b Predictors: (Constant), NGK, SON, KNL, KNB Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error t Sig Beta -,024 ,381 SON ,366 ,087 KNL ,207 KNB NGK Collinearity Statistics Tolerance VIF -,064 ,949 ,321 4,195 ,000 ,860 1,163 ,060 ,256 3,482 ,001 ,934 1,071 ,263 ,069 ,297 3,833 ,000 ,841 1,1287 ,234 ,043 ,387 5,392 ,000 ,981 1,020 a Dependent Variable: TUT Collinearity Diagnosticsa Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions (Constant) SON KNL KNB NGK 4,898 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,051 9,812 ,00 ,02 ,03 ,04 ,89 ,027 13,440 ,00 ,05 ,88 ,16 ,00 ,016 17,332 ,08 ,31 ,04 ,79 ,02 ,008 25,065 ,91 ,63 ,06 ,00 ,09 a Dependent Variable: TUT Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 2,3556 4,5811 3,8861 ,42506 287 -,88616 ,91020 ,00000 ,36818 287 Std Predicted Value -3,601 1,635 ,000 1,000 287 Std Residual -2,352 2,416 ,000 ,977 287 Residual a Dependent Variable: TUT ... 12 1.2 Cơ sở lý luận nhân tố ảnh hưởng đến khởi kinh doanh sinh viên 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHỞI SỰ KINH DOANH CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN NGÂN HÀNG .30 2.1 Lựa chọn... nghiên cứu chuyên sâu KSDN sinh viên nói chung sinh viên Học viện Ngân hàng nói riêng Chính thế, đề tài Các nhân tố ảnh hưởng đến khởi kinh doanh sinh viên Học viện Ngân hàng đề tài mới, không... Các nhân tố ảnh hưởng đến khởi kinh doanh sinh viên Học viện Ngân hàng lựa chọn để nghiên cứu Tình hình nghiên cứu đề tài Trên giới có nhiều nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới tiềm KSKD sinh viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến khởi sự kinh doanh của sinh viên học viện ngân hàng, Các nhân tố ảnh hưởng đến khởi sự kinh doanh của sinh viên học viện ngân hàng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay