THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ (CISG) TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM

100 57 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 00:29

Bắt đầu từ ngày 01011988 khi chính thức có hiệu lực, Công ước của Liên Hợp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (sau đây gọi là CISG hay Công ước Viên) đã trở thành một trong những Công ước về mua bán hàng hóa quốc tế được áp dụng rộng rãi, thành công nhất với hơn 3000 vụ tranh chấp đã được trọng tài và tòa án quốc tế giải quyết. Công ước Viên năm 1980 tính đến thời điểm hiện tại đã có 86 thành viên. Tính ưu việt của CISG là ở chỗ, nó không chỉ xây dựng một bộ khung pháp lí thống nhất cho các quốc gia thành viên áp dụng, mà nó còn cho phép các quốc gia chưa phải thành viên vẫn được quyền lựa chọn áp dụng, từ đó giúp tiết kiệm chi phí và thời gian, thúc đẩy thương mại quốc tế phát triển nhanh chóng. Nhận ra được tầm quan trọng của ngành Thương mại Quốc tế đối với nền kinh tế Việt Nam, rất nhiều luật sư, tổ chức luật pháp hay chính các Doanh nghiệp đã bày tỏ mong muốn Việt Nam được chính thức gia nhập CISG. Do đó, nhận thấy được nhu cầu và vai trò vô cùng quan trọng của Công ước, vào ngày 18122015, đi trước rất nhiều nước ASEAN, Việt Nam đã chính thức phê duyệt việc gia nhập CISG để trở thành viên thứ 84, trở thành thành viên thứ 2 của ASEAN chỉ sau Singapore gia nhập CISG. Công ước chính thức có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 01012017. Thêm vào đó, nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy, mặc dù ngành thủy hải sản chỉ chiếm khoảng 5% cơ cấu XK Việt Nam , nhưng lại đang chứng kiến độ tăng trưởng vô cùng khả quan. Theo ước tính , tổng giá trị XK thủy sản của Việt Nam trong nửa đầu năm 2017 đạt khoảng 3,6 tỷ USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2016 . Xuất khẩu thủy sản sang các thị trường nước ngoài lớn như EU, Nhật bản, Trung Quốc, Mỹ (đều là các thành viên của CISG) đều tăng, đặc biệt là sang Trung Quốc tăng hơn 50% . Từ đó có thể thấy được nhu cầu sử dụng CISG của các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam trong tương lai khi kí kết hợp đồng với các đối tác nước ngoài là rất lớn.Do chỉ vừa mới chính thức có hiệu lực taị Việt Nam được gần 9 tháng, CISG vẫn còn khá mới mẻ với rất nhiều Doanh nghệp, Luật sư hay các Sinh viên ngành Luật. Do đó, đề tài nghiên cứu THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ (CISG) TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM mang tính cấp thiết và có tính ứng dụng không chỉ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thủy sản nói riêng mà còn cho cả các doanh nghiệp thực hiện hoạt động ngoại thương nói chung. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Tổng quan tình hình nghiên cứu tính đề tài Mục đích nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu 4.3 Phương pháp nghiên cứu Nhóm nghiên cứu kết hợp sử dụng phương pháp sau đây: 4.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 4.3.3 Phương pháp nghiên cứu phân tích án lệ .5 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CISG VÀ VỀ NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM .7 1.1 Tổng quan CISG việc áp dụng CISG Việt Nam 1.1.1 Khái niệm CISG .7 1.1.2 Đặc điểm 1.1.3 Phạm vi áp dụng .10 1.1.4 Việt Nam trước sau gia nhập CISG .11 1.2 Tổng quan ngành xuất nhập thủy sản Việt Nam 15 1.2.1 Thực trạng xuất thủy sản từ năm 2005 đến năm .15 1.2.2 Thuận lợi khó khăn xuất thủy sản Việt Nam .23 CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG CISG TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN THẾ GIỚI 25 2.1 Thực tiễn áp dụng CISG hoạt động xuất nhập thủy sản giới .25 2.1.1 Hoa Kỳ 26 2.1.2 Trung Quốc 28 2.1.3 EU .29 2.2 Các án lệ điển hình việc áp dụng CISG hoạt động xuất nhập thủy sản giới 31 2.2.1 Các án lệ điển hình 31 2.2.2 Nhận xét chung thông qua án lệ: 41 CHƯƠNG 3: THỰC TIỄN KÝ KẾT, THỰC HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TỪ CÁC HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN TẠI VIỆT NAM .46 3.1 Phương pháp nghiên cứu 46 3.2 Kết khảo sát 47 3.2.2 Phần thứ hai - Thực tiễn soạn thảo hợp đồng 48 3.2.3 Thực tiễn tranh chấp thực hợp đồng 53 3.2.4 Hiểu biết doanh nghiệp CISG 58 3.3 Nghiên cứu tranh chấp từ hợp đồng xuất thủy sản Việt Nam giải VIAC 59 3.3.1 Án lệ 1- Tranh chấp việc kiểm tra chất lượng thủy sản cảng cảng đến 60 3.3.2 Án lệ – Người XK VN không giao hàng khiếu nại người NK nước bồi thường thiệt hại mua hàng thay 63 3.3.3 Án lệ - người NK nước ngồi khơng nhận hàng 64 3.3.4 Án lệ - Rủi ro từ giao dịch qua email .66 CHƯƠNG : BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 67 4.1 Một số học cho doanh nghiệp Việt Nam nhằm tận dụng lợi ích CISG mang lại67 4.1.1 Chủ động tìm hiểu áp dụng CISG 67 4.1.2 Cần thận trọng phòng ngừa rủi ro việc đàm phán soạn thảo HĐ 69 4.1.3 Bài học thực HĐ giải tranh chấp phát sinh từ HĐ 72 4.2 Một số kiến nghị .73 4.2.1 Tăng cường hoạt động tập huấn CISG cho doanh nghiệp thủy sản nói riêng doanh nghiệp VN nói chung 73 4.2.2 Tạo đầu mối cung cấp/chia sẻ thông tin rủi ro/tranh chấp trình giao kết, thực HĐ XNK thủy sản 74 4.2.3 Xây dựng HĐ mẫu XNK thủy sản cho doanh nghiệp thành viên VASEP 74 KẾT LUẬN 77 PHỤ LỤC – CÁC ÁN LỆ 79 ÁN LỆ 5: Mực nang bạch tuộc đông lạnh 79 ÁN LỆ 6: Cua sò huyết 82 ÁN LỆ 7: Cá thu đông lạnh 84 PHỤ LỤC 2: BẢNG HỎI .88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .92 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .96 DANH MỤC BẢNG BIỂU 98 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bắt đầu từ ngày 01/01/1988 thức có hiệu lực, Công ước Liên Hợp Quốc hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (sau gọi CISG hay Công ước Viên) trở thành Cơng ước mua bán hàng hóa quốc tế áp dụng rộng rãi, thành công với 30001 vụ tranh chấp trọng tài tòa án quốc tế giải Cơng ước Viên năm 1980 tính đến thời điểm có 86 thành viên Tính ưu việt CISG chỗ, khơng xây dựng khung pháp lí thống cho quốc gia thành viên áp dụng, mà cho phép quốc gia chưa phải thành viên quyền lựa chọn áp dụng, từ giúp tiết kiệm chi phí thời gian, thúc đẩy thương mại quốc tế phát triển nhanh chóng.2 Nhận tầm quan trọng ngành Thương mại Quốc tế kinh tế Việt Nam, nhiều luật sư, tổ chức luật pháp hay Doanh nghiệp bày tỏ mong muốn Việt Nam thức gia nhập CISG Do đó, nhận thấy nhu cầu vai trò vơ quan trọng Cơng ước, vào ngày 18/12/2015, trước nhiều nước ASEAN, Việt Nam thức phê duyệt việc gia nhập CISG để trở thành viên thứ 84, trở thành thành viên thứ ASEAN sau Singapore gia nhập CISG Công ước thức có hiệu lực Việt Nam từ ngày 01/01/2017.3 Thêm vào đó, nhóm nghiên cứu nhận thấy, ngành thủy hải sản chiếm khoảng 5% cấu XK Việt Nam 4, lại chứng kiến độ tăng trưởng vô khả quan Theo ước tính , tổng giá trị XK thủy sản Việt Nam nửa đầu năm 2017 đạt khoảng 3,6 tỷ USD, tăng 14,6% so với kỳ năm 2016 Xuất thủy sản sang thị trường nước lớn EU, Nhật bản, Trung Quốc, Mỹ (đều thành viên CISG) tăng, đặc biệt sang Trung Quốc tăng 50%6 Từ thấy nhu Xem tại: cisg.law.pace.edu Xem tại: http://www.cisgvn.net/thong-tin-chung-cisg/l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-cisg/thanh-cong-c %E1%BB%A7a-cisg/ 3Xem tại: https://cisgvn.wordpress.com/2015/12/31/viet-nam-chinh-thuc-tro-thanh-thanh-vien-thu-84-cua-cisg/ Bộ Công Thương, Nghiên cứu khả Việt Nam gia nhập Công ước Viên 1980 hợp đồng mua bán quốc tế 5Xem tại: http://cafef.vn/xuat-khau-thuy-san-tang-nho-cac-mat-hang-chu-luc-20170706155258456.chn Xem tại: http://vneconomy.vn/thi-truong/10-nhom-hang-chiem-710-kim-ngach-xuat-khau-viet-nam-201620170121062355867.htm cầu sử dụng CISG doanh nghiệp thủy sản Việt Nam tương lai kí kết hợp đồng với đối tác nước lớn Do vừa thức có hiệu lực taị Việt Nam gần tháng, CISG mẻ với nhiều Doanh nghệp, Luật sư hay Sinh viên ngành Luật Do đó, đề tài nghiên cứu THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ (CISG) TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM mang tính cấp thiết có tính ứng dụng khơng cho doanh nghiệp xuất nhập thủy sản nói riêng mà cho doanh nghiệp thực hoạt động ngoại thương nói chung Tổng quan tình hình nghiên cứu tính đề tài Do phổ biến rộng rãi nên có nhiều đề tài nghiên cứu vấn đề chung cụ thể CISG giới Nhóm nghiên cứu xin liệt kê số nghiên cứu tiêu biểu đề cập trang cisg.law.pace.edu:  Ademi, Flutra, 2014, The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods in the Courts and Arbitral Tribunals of the Successor States of the SFRY, Faculty of Law at the University of Graz, Switzerland Nghiên cứu tập trung phân tích quy định CISG áp dụng  trường hợp cụ thể Mỹ Chan Leng Sun, 2005, Celebrating Success: 25 Years United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Singapore International Arbitration Centre Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung phân tích số quy định CISG so sánh số quy định Công ước viên với điều luật  Common Law Singapore Maartje Bijl, 2009, Fundamental Breach in Documentary Sales Contracts The Doctrine of Strict Compliance with the Underlying Sales Contract, European Journal of Commercial Contract Law.Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung phân tích vấn đề liên quan đến phá vỡ hợp đồng, hay vấn đề xung quanh Điều 49 CISG  Troiano, Stefano, 2008, The CISG's Impact on EU Legislation, Internationales Handelsrecht Tác động CISG lên hệ thống luật pháp nước EU phân tích nghiên cứu Bên cạnh đó, tác giả lí giải sức hấp dẫn CISG số quốc gia EU dự đoán tầm ảnh hưởng tác động CISG tương lai Các nghiên cứu kể chủ yếu tập trung phân tích quy định tác động CISG lên ngành hay kinh tế cụ thể, cách áp dụng CISG xử lí giải tranh cãi, ngồi tác giả bình luận ưu điểm điều luật hay số thiếu sót tồn CISG Phần lớn nghiên cứu thể rõ ủng hộ định gia nhập CISG qua việc nêu điểm phát triển tích cực từ gia nhập Cơng ước Ở Việt Nam, dù CISG chưa phổ biến rộng rãi có đơn vị nghiên cứu hay chuyên gia, luật sư, học giả đóng góp cơng trình nghiên cứu định hay phân tích trang báo, cụ thể như:  Bộ Công Thương Việt Nam, Nghiên cứu khả Việt Nam gia nhập Công ước Viên 19890 hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) Nghiên cứu dã tổng hợp, đánh giá tình hình xuất nhập Việt Nam, so sánh CISG với Luật Thương mại Việt Nam, phân tích vấn đề hay gặp tranh chấp hướng giải trọng tài, từ đánh giá khả gia nhập Công ước Viên Việt Nam  Uỷ ban Tư vấn Chính sách Thương mại Quốc tế (VCCI), 2010, Đề xuất Việt Nam gia nhập Công ước Viên Hợp đồng mua bán quốc tế (Công ước Viên 1980CISG) Bên cạnh việc khẳng định cần thiết việc gia nhập CISG, nghiên cứu đề xuất lộ trình cho trình gia nhập CISG Việt Nam  Ngồi cò kể đến trang web www.cisgvn.net, trang web thức CISGVN7, nơi đăng tải nội dung liên quan đến điều khoản, giới thiệu tổng quan CISG hay câu hỏi thường gặp người bắt đầu tiếp cận với Công ước Viên Nhiều ý kiến dự đoán tác động tích cực CISG lên kinh tế Việt Nam thể qua nhiều viết trang web Mặc dù giới có nhiều cơng trình nghiên cứu CISG chưa có nghiên cứu việc áp dụng CISG lĩnh vực thủy sản 7CISGVN thành lập từ năm 2010, Uỷ ban tư vấn sách Thương mại quốc tế VICC thành lập nhằm vận động Chình phủ Việt Nam gia nhập CISG thúc đẩy hội nhập Luật Thương mại Quốc tế Việt Nam với giới Cũng thấy rằng, số lượng nghiên cứu đề tài CISG Việt Nam chưa thực nhiều so với nước giới, phần Việt Nam vừa gia nhập Cơng ước Nhóm nghiên cứu nhận thấy chưa có nghiên cứu cụ thể tập trung vào việc áp dụng CISG hoạt động cụ thể ngành Xuất nhập thủy sản Việt Nam Do đó, nhóm nghiên cứu trực tiếp xây dựng bảng hỏi nhằm khảo sát thuyết phục mức độ phổ biến CISG với doanh nghiệp xuất nhập thủy sản Việt Nam, từ phân tích đánh giá thực tiễn áp dụng CISG doanh nghiệp xuất nhập thủy sản nước ta Mục đích nghiên cứu Đặt hồn cảnh Cơng ước Viên vừa thức có hiệu lực Việt Nam, bối cảnh giao thương xuất nhập với kinh tế bạn ngày nhộn nhịp, nhóm nghiên cứu thực đề tài nhằm mục đích:  Phân tích lợi ích, thuận lơi, thách thức, rủi ro cho DN XNK thủy sản không áp dụng chọn áp dụng CISG  Thông quan trình khảo sát, nghiên cứu thực tiễn áp dụng CISG lĩnh vực thủy sản giới thực tiễn giao kết, thực giải tranh chấp từ hợp đồng XNK thủy sản Việt Nam, rút học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam nhằm tận dụng lợi ích CISG đem lại đưa số kiến nghị, có ý tưởng việc xây dựng Hợp đồng mẫu xuất nhập thủy sản cho DN chế biến xuất thủy sản thành viên VASEP, giúp doanh nghiệp dễ dàng áp dụng đàm phán ký kết hợp đồng Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu  Công ước Viên năm 1980 Liên Hợp Quốc Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế;  Các hợp đồng mua bán xuất nhập doanh nghiệp; khó khăn, rủi ro pháp lý, tranh chấp phát sinh kinh doanh quốc tế mà doanh nghiệp Việt Nam gặp phải  Ngành xuất thủy sản Việt Nam  Các án lệ CISG liên quan đến tranh chấp hợp đồng thủy sản tổng hợp ghi chép trang web www.cisg.law.pace.edu,www.unilex.info, www.uncitral.org 4.2 Phạm vi nghiên cứu  Về mặt không gian: Việt Nam số quốc gia thành viên Công ước Viên Phạm vi tiến hành điều tra khảo sát DN xuất thủy sản toàn quốc  Về mặt thời gian: Các án lệ phân tích CISG từ năm 90 kỷ trước (vì năm 1988 CISG bắt đầu có hiệu lực) Thời gian đề tài tiến hành tháng 05/2017 đến hết tháng 07/2017, bảng hỏi phát thu thập lại từ ngày 15/06/2017 đến 01/07/2017 4.3 Phương pháp nghiên cứu Nhóm nghiên cứu kết hợp sử dụng phương pháp sau đây: 4.3.1 Phương pháp thu thập số liệu Số liệu thứ cấp: nhóm nghiên cứu thu thập số liệu thứ cấp tình hình ngành xuất nhập thủy hải sản nói chung qua năm, vấn đề chung liên quan đến CISG Số liệu sơ cấp: Tiến hành khảo sát thông qua Bảng hỏi nhằm xác định mứcđộ hiểu biết CISG DN thực tiễn giao kết, thực giải tranh chấp hợp đồng XNK thủy sản doanh nghiệp 4.3.2 Phương pháp hệ thống hóa, tổng hợp, phân tích, thống kê Từ số liệu số liệu sơ cấp thứ cấp, thông tin hay đánh giá chuyên gia, kết nghiên cứu trang thông tin sở liệu miễn phí CISG số liệu thống kê từ báo cáo Bộ, VCCI, nhóm nghiên cứu áp dụng phương pháp hệ thống hóa, phân tích, tổng hợp thống kê nhằm đạt kết nghiên cứu 4.3.3 Phương pháp nghiên cứu phân tích án lệ Nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích đánh giá dựa án lệ có liên quan đến ngành xuất thuỷ sản từ án lệ CISG lưu trữ tổng hợp website www.unilex.info, www.uncitral.org www.cisg.law.pace.edu Kết cấu đề tài Ngoài lời nói đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung đề tài bao gồm bốn chương:  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CISG VÀ VỀ NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM  CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG CISG TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN THẾ GIỚI  CHƯƠNG 3: THỰC TIỄN KÝ KẾT, THỰC HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TỪ CÁC HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN TẠI VIỆT NAM  CHƯƠNG : BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CISG VÀ VỀ NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM 1.1 Tổng quan CISG việc áp dụng CISG Việt Nam 1.1.1 Khái niệm CISG CISG chữ viết tắt theo tiếng Anh Công ước Viên 1980 Liên Hợp Quốc hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (Convention on Contracts for the International Sale of Goods) CISG soạn thảo Ủy ban Liên Hợp Quốc Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) nỗ lực hướng tới việc thống nguồn luật áp dụng cho HĐMBHH quốc tế Công ước thông qua Viên (Áo) ngày 11 tháng 04 năm 1980 (nên gọi Cơng ước Viên 1980) có hiệu lực từ ngày 01/01/19888 CISG tạo luật chơi chung cho quốc gia, khung pháp lí chung áp dụng cho HĐMBHH quốc tế, dù quốc gia Tính đến thời điểm tại, khẳng định CISG Công ước viên thành công lĩnh vực thương mại quốc tế 1.1.2 Đặc điểm 1.1.2.1 Mục tiêu, vai trò CISG thương mại quốc tế  Mục tiêu CISG: Cơng ước Viên có mục tiêu chính, quan trọng nhằm thống luật áp dụng cho HĐMBHH quốc tế Từ đó, dựa mục tiêu tiền đề này, CISG giúp giảm xung đột pháp luật thông qua việc thống luật nội dung, hạn chế tranh chấp phát sinh Từ đó, tạo điều kiện thúc đẩy thương mại hàng hóa không quốc gia thành viên, mà tồn giới  Vai trò CISG: Hiện nay, CISG có 87 quốc gia thành viên9, bao gồm hầu hết cường quốc kinh tế giới Hoa Kỳ, Nga, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Canada, Đức Đó lí có đến ba phần tư giao dịch thương mại hàng hóa giới điều chỉnh CISG Theo thống kê, có 3000 vụ tranh chấp HĐMBHH quốc tế Tòa án trọng tài áp dụng CISG để giải Điều thể rõ vai trò CISG nhiều vụ việc số nêu xảy quốc gia thành viên Công ước Thậm chí quốc gia khơng phải thành viên, bên hợp đồng có Xem Tổng quan CISG, http://www.cisgvn.net Xem Status United Nations Convention on CISG, http://www.uncitral.org 83 ÁN LỆ 7: Cá thu đông lạnh66 Các bên tranh chấp: - Nguyên đơn: bên mua Nga - Bị đơn: bên bán Đan Mạch Cơ quan giải tranh chấp/ngày phán quyết: Tồn án Tòa án thương mại Hàng hải Copenhagen ngày 31/01/2002 Các vấn đề pháp lý chính: - Chất lượng hàng hóa Các điều khoản CISG áp dụng: Điều CISG 8; 9; 35; 38; 39 Diễn biến tranh chấp: Bên bán người Đan Mạch gửi fax cho người mua Đức với nội dung hàng hóa "80 cá thu" Chiếu theo yêu cầu người mua đặc điểm kỹ thuật chi tiết hơn, người bán thông qua thông tin nhà cung cấp Hà Lan cung cấp, mơ tả hàng hố “Tồn cá thu Tiefgefrorene " với tên gọi Latin "Trachurus Symmetricus Murphyi" Trong đơn hàng fax gửi đến khách hàng người Nga người mua, người bán mô tả hàng hoá "Bastardmakrele" (Cá nhám / cá thu), bổ sung tên Latin Tuy nhiên, xác nhận đơn đặt hàng người bán, hóa đơn mà người bán gửi cho người mua, hàng hoá coi "tồn cá thu" mà khơng có thơng số kỹ thuật Latin Đức Khi hàng hoá vận chuyển điều kiện đông lạnh từ Hà Lan sang Nga, tài liệu định hàng hoá "Cá thu đông lạnh" cung cấp tên Latinh Theo đó, giấy chứng nhận vệ sinh an tồn thực phẩm Hà Lan kèm theo chứng từ vận chuyển xác nhận: "Cá hàng hóa thủy sản phù hợp cho tiêu dùng người." Ngay sau giao hàng Nga vào tháng năm 1999 khách hàng người mua phàn nàn hàng hố khơng phù hợp với mơ tả hợp đồng người mua nhanh chóng thơng báo khiếu nại tới người bán Trong thời gian dài diễn khiếu nại, cá đông lạnh lưu trữ kho Nga.Tháng năm 1999, quan y tế Nga tun bố hàng hố khơng phù hợp với tiêu dùng người.Người mua sau dừng hợp đồng 66 Nguồn: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020131d1.html 84 tiến hành kiện người bán Đan Mạch thiệt hại, bao gồm việc trả lại tiền hàng Theo đó, người mua cho lồi cá khơng phù hợp với hợp đồng, số cá bắt trước thời gian quy định cụ thể hợp đồng (trong hợp đồng quy định sản xuất diễn từ tháng 11 đến tháng 12 năm 1996) chúng bị quan địa phương tuyên bố không phù hợp cho người tiêu dùng Phân tích định quan giải tranh chấp: Về đối tượng hợp đồng, tòa ghi nhận người bán người mua buôn bán cá cách sử dụng tên gọi Latin thực tiễn phù hợp với tập quán thương lái cá Vì thế, tòa án cho người mua khơng thể phủ nhận cá giao loại quy định hợp đồng Mặc dù ý kiến tồ án khơng đề cập cụ thể đến điều 8, 35 CISG quy định hành vi bên phẩm chất hàng hóa, điều khoản quán với nhận định tòa án vấn đề Đối với thực tế ngày sản xuất sớm quy định hợp đồng, tòa án lưu ý người mua dễ dàng nhận thực tế thời điểm giao hàng cách kiểm tra ngày sản xuất đóng dấu bao bì Tồ án khẳng định người mua dựa vào việc khơng đồng ý tình trạng chất lượng cá để kiện người bán, bên mua không tan bang thử mẫu hàng kiểm tra chất lượng mẫu việc kiểm tra tiến hành sau giao hàng theo, theo điều 38 CISG Bên mua không gửi thông báo cho bên bán không phù hợp thời gian hợp lí sau bên mua phát khơng hợp lí đó, theo điều 39 CISG 85 ÁN LỆ – Vẹm New Zealand67 Các bên tranh chấp: - Nguyên đơn: Thụy Sĩ (Bên bán) - Bị đơn: Đức (Bên mua) Cơ quan giải tranh chấp: Tòa án tối cao liên bang Đức, ngày 08/3/1995 Các vấn đề pháp lý chính: - Sự phù hợp hàng hóa; - Thơng báo khơng phù hợp hàng hóa thời hạn hợp lý Các điều khoản CISG áp dụng: Các Điều 35, 38, 39 CISG Diễn biến tranh chấp: Bên bán (Thụy Sỹ) giao cho bên mua (Đức) lô hàng vẹm New Zealand Sau bị quan có thẩm quyền kiểm tra xác định hàng hóa có nồng độ cadmium vượt giới hạn quan y tế Đức khuyến cáo, bên mua thông báo cho bên bán việc này, đồng thời khiếu nại hàng hóa khơng đóng bao bì hợp tiêu chuẩn với thực phẩm đơng lạnh tun bố khơng chấp nhận hàng hóa Bên bán khởi kiện yêu cầu bên mua toán trả tiền lãi, cho bên mua khơng khiếu nại thời gian hợp lý Tòa án cấp tuyên bên bán thắng kiện Tòa án cấp cao giữ ngun định Tòa cấp dưới, cho vi phạm bên bán vi phạm bản, bên mua khiếu nại khiếm khuyết hàng hóa thời gian khơng hợp lý Phân tích định quan giải tranh chấp: Đức Thụy Sỹ quốc gia thành viên CISG, nên CISG áp dụng để giải tranh chấp Tòa án xác nhận bên bán giao hàng hóa phù hợp với mục đích sử dụng (Khoản Điều 35 CISG) Thực tế, hàng hóa có nồng độ cadmium vượt giới hạn quan y tế Đức khuyến cáo, thẩm định cho thấy không gây độc tính hay gây ảnh hưởng xấu đến người tiêu dùng Do đó, Tòa án cho bên bán khơng rơi vào hồn 67 Nguồn: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950308g3.html 86 cảnh biết buộc phải biết điều này, bên bán bị xem vi phạm (i) Quốc gia bên bán tồn quy định tương tự; (ii) Bên mua thông báo trước cho bên bán quy định quốc gia bên mua nồng độ cadmium cho phép (iii) Bên bán biết phải biết quy định hoàn cảnh đặc biệt68 Bên mua khiếu nại hàng hóa khơng nằm bao bì gốc u cầu hợp đồng, bao bì khơng đóng gói phù hợp với thực phẩm đông lạnh Dù xác định bên bán không tuân thủ đầy đủ quy định hợp đồng bao bì hàng hóa, Tòa án cho bên mua khơng có quyền vào để yêu cầu hủy bỏ hợp đồng, bên mua chậm trễ việc gửi thông báo khiếu nại đến bên bán theo quy định Khoản Điều 39 CISG 68Các hoàn cảnh Bên bán có chi nhánh quốc gia bên mua; Khi bên có quan hệ kinh doanh lâu dài; Bên bán thường xuyên xuất hàng qua nước bên mua bên bán quảng cáo sản phẩm quốc gia bên mua Xem them http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=108&step=Abstract 87 PHỤ LỤC 2: BẢNG HỎI PHIẾU ĐIỀU TRA Về Công ước Viên 1980 Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) hoạt động xuất nhập thủy hải sản Kính gửi: Quý Doanh nghiệp Chúng tơi nhóm sinh viên ĐH Ngoại Thương Hà Nội Hiện tiến hành nghiên cứu Công ước Liên Hợp Quốc hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) thực tiễn áp dụng Công ước hoạt động xuất nhập thủy hải sản giới, từ đánh giá tác động việc áp dụng CISG đến hoạt động XNK doanh nghiệp thủy hải sản Việt Nam Các kết nghiên cứu đề tài sử dụng nhằm đưa khuyến nghị cho doanh nghiệp việc soạn thảo điều khoản HĐ XNK thủy sản giải tranh chấp, khó khăn việc thực HĐ này, giúp doanh nghiệp phòng tránh rủi ro tối đa hóa lợi ích việc áp dụng CISG đem lại Các thông tin cung cấp bảng hỏi bảo mật sử dụng cho mục đích nghiên cứu I Thơng tin doanh nghiệp: Họ tên:…………………………………………………………………… Ông/ Bà đến từ công ty:…………………………………………………… Quy mô doanh nghiệp:  Số lượng nhân viên:……………………………………………………  Số vốn…………………………………………………………………  Quý doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực XNK năm?  1-3 năm  3-5 năm  Trên 10 năm  5- 10 năm Q cơng ty có đối tác đến từ quốc gia nào? ……………………………………………………………………………… II Thực tiễn soạn thảo thực HĐ: 88 Quý doanh nghiệp thường sử dụng phương thức đàm phán HĐ nào?  Đàm phán trực tiếp  Đàm phán gián tiếp ( Email, skype,…) Quý doanh nghiệp dựa vào hợp đồng mẫu để soạn thảo hợp đồng chưa?  Do doanh nghiệp tự soạn  Do hiệp hội cung cấp  Do đối tác nước cung cấp  Khác: ……………………………………………………………………… Quý doanh nghiệp thường soạn thảo hợp đồng có độ dài trang A4?  1-3 trang A4  3-10 trang A4  >10 trang A4 Quý doanh nghiệp thường đưa điều khoản vào hợp đồng soạn thảo?  Điều khoản mơ tả hàng hóa  Quy cách đóng gói  Số lượng  Điều khoản bảo hiểm  Phẩm chất hàng hóa  Điều khoản bất khả kháng  Giá  Điều khoản khiếu nại  Phương thức giao hàng: (thời hạn, phương thức vận chuyển, địa điểm  Điều khoản phạt giao hàng)  Điiều khoản chấm dứt hợp đồng  Phương thức toán  Điều khoản lựa chọn luật  Chứng từ  Điều khoản trọng tài  Điều khoản đảm bảo  Các điều khoản quy định khác: …………………… Quý doanh nghiệp thường gặp phải tranh chấp thực hợp đồng?  Chậm trễ tốn  Khơng trả tiền  Giao hàng chậm  Không giao hàng 89  Không nhận hàng  Hàng hóa khơng phù  Giao hàng thiếu hợp  Khác……………………  Giao hàng sai Các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tranh chấp thực hợp đồng? (Nguyên nhân sau vấn đề)  Giá nguyên liệu, hàng hóa bán biến động  Chính sách phủ Việt Nam thay đổi  Chính sách thị trường nhập thay đổi  Đối tác gặp khó khăn tài  Khó khăn nội doanh nghiệp  Đối tác khơng thể thiện chí thực hợp đồng  Khác:……………………………………………………… Quý doanh nghiệp thường dùng cách thức để giải tranh chấp?  Thương lượng  Hòa giải  Trọng tài  Tòa án Quý doanh nghiệp có tranh chấp mà phải đưa quan tài phán (trọng tài, tòa án) để giải chưa?  Có  Chưa Quý doanh nghiệp có cần hợp đồng MBHHQT mẫu nhằm giúp doanh nghiệp có khung đàm phán đầy đủ, phòng ngừa, rà sốt rủi ro từ việc ký kết thực HĐ khơng?  Có  Không III Hiểu biết doanh nghiệp Công ước viên CISG cần thiết phổ biến CISG: 90 Từ ngày 1/1/2017, CISG có hiệu lực Việt Nam Qúy doanh nghiệp có hiểu biết cơng ước kiện cơng ước có hiệu lực Việt Nam?  Có  Khơng Nếu có, quý doanh nghiệp đánh giá mức độ hiểu biết cơng ước viên CISG 1980?  Hiểu biết mức độ thông thường  Hiểu biết mức độ sơ lược  Chưa thực hiểu biết CISG Quý doanh nghiệp có cần tập huấn Cơng ước viên CISG khơng?  Có  Khơng Xin ơng/ bà vui lòng nêu vụ việc cụ thể mà ơng/ bà gặp khó khăn, xung đột, tranh chấp liên quan đến hợp đồng xuất thủy sản ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn hợp tác ông/bà! 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  Công ước Viên 1980 (Công ước Liên Hợp Quốc hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế)  Luật Thương mại Việt Nam 2005  Monica Kilian, CISG and the Problem with Common Law Jurisdictions (2001) 10 J Transactional Law & Policy 217, 227  Charles Sukurs, (2001), Harmonizing the Battle of the Forms: A Comparison of the United States, Canada, and the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 34 Vand J Transnatl L 1481  Edita Ubartaite, (2005), Application of the CISG in the United States, Eur J.L Reform 277-302  Fan Yang (2006), The Application of the CISG in the Current PRC Law and CIETAC Arbitration Practice  Franco F (ed), (2008), The CISG and its Impact on National Lgal Systems, Munich, European Law Publishers GmbH, p.144  Cisgvn.net, 01/11/2010, thành công CISG, http://www.cisgvn.net/thong-tinchung-cisg/l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-cisg/thanh-cong-c%E1%BB %A7a-cisg/  CISGVN, 31/12/2015, Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 84 CISG, https://cisgvn.wordpress.com/2015/12/31/viet-nam-chinh-thuc-tro-thanh-thanhvien-thu-84-cua-cisg/  Lê Thu, 07/2017, Xuất thủy sản tăng nhờ mặt hàng chủ lực, http://cafef.vn/xuat-khau-thuy-san-tang-nho-cac-mat-hang-chu-luc20170706155258456.chn  VnEconomy 01/2017, 10 nhóm hàng chiếm 07/10 kiim ngạch xuất Việt Nam 2016, http://vneconomy.vn/thi-truong/10-nhom-hang-chiem-710-kim-ngachxuat-khau-viet-nam-2016-20170121062355867.htm  Tổng quan CISG, http://www.cisgvn.net  Status United Nations Convention on CISG, http://www.uncitral.org  Những lợi ích Việt Nam gia nhập CISG, 01/11/2010, https://goo.gl/YhBr4s 92  Những điều bất cập Công ước Viên mà Việt Nam cần lưu ý, trungtamwwto.vn, https://goo.gl/wELBvr  Tổng quan ngành thuỷ sản Việt Nam, truy cập ngày 4/7/2017  Xuất tôm 2016, dự báo 2017 truy cập < https://tongcucthuysan.gov.vn/thương-mại-thủy-sản/xuất-nhập-khẩu/doctin/006822/2017-01-10/xuat-khau-tom-nam-2016-du-bao-2017> ngày 04/07/2017  Trung tâm tin tức VTV, 2016, Xuất tôm cán mốc 3,1 tỉ USD, http://vtv.vn/kinh-te/xuat-khau-tom-can-moc-31-ti-usd-20161221160904107.htm> truy cập ngày 04/07/2017  Văn Thọ, ngày 8/2/2017, Năm 2017: Xuất thủy sản tiếp tục điểm sáng ngành nông nghiệp truy cập https://tongcucthuysan.gov.vn/vi-vn/thương-mạithủy-sản/xuất-nhập-khẩu/doc-tin/006953/2017-02-08/nam-2017-xuat-khau-thuy san-tiep-tuc-la-diem-sang-cua-nganh-nong-nghiep> ngày 4/7/2017 Ngô Thế Hiển, Vũ Huệ Chi, Trần Thị Thu Hường, 2010, Báo cáo ngành thuỷ sản truy cập ngày 4/7/2017 Thành Long, 26/12/2015, Xuất thuỷ sản 2015 giảm 16% truy cập ngày 4/7/2017 Nguyễn Tiến Hưng, ngày 13/07/2017, Đánh giá hiệu giá trị kim ngạch xuất thuỷ sản Việt Nam giai đoạn 2001-2008, Cổng thông tin Nông nghiệp phát triển nông thôn truy cập  ngày 4/7/2017 Phương Anh, ngày 8/5/2015, Vì xuất thuỷ sản giảm mạnh truy cập ngày 4/7/2017 Một số thị trường xuất thuỷ sản chủ yếu Việt Nam truy cập ngày 4/7/2017 93  http://cisgw3.law.pace.edu/  http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/casecit.html  https://cisgw3.law.pace.edu/cases/891024u1.html  https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/yang2.html  http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/casecit.html  http://www.uncitral.org/clout/index.jspx  http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.ht ml  http://www.uncitral.org/clout/clout/data/esp/clout_case_1493_120315.html  http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=1|704|||| TOTAL|||2|1|2|1|1||2|1|  http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1|704||||03||| 2|1|1|2|2|1|2|1|1  http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|156||||03|||4|1|1|2| 2|1|1|1|1  http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1|704||||03||| 2|1|1|2|2|1|2|1|1  http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=1|704||||03|||2|1| 2|2|1|1|2|1|1  http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|276||||03|||4|1|1|1| 2|1|1|1|1  http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|276||||03|||4|1|1|2| 2|1|1|1|1  http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|724||||03|||4|1|1|2| 2|1|1|1|1  http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|724||||03|||4|1|1|1| 2|1|1|1|1  http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1|704||||03||| 2|1|1|2|2|1|2|1|1  http://unilex.info/dynasite.cfm?dssis=2376&dsmid=13354 94  http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|842||||03|||4|1|1|1| 2|1|1|1|1  Ding Ding (1999), China and CISG, https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/dingding.html  http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_spain/en#tcN700DA  https://www.eurofish.dk/index.php/spain  http://www.fao.org/newsroom/common/ecg/1000301/en/enfactsheet2.pdf  http://www.worldatlas.com/articles/leading-countries-in-fishing-and-aquacultureoutput.html  http://www.worldatlas.com/articles/top-fish-and-seafood-exporting-countries.html  http://vasep.com.vn/1193/OneContent/gioi-thieu-vasep.htm  http://vneconomy.vn/thi-truong/lenh-cam-nhap-khau-tom-viet-cua-uc-se-het-hieuluc-ngay-67-20170703060234691.htm  https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2014/02/24/tranh-chap-trong-thanh-tonquoc-te-bang-lc-v-mot-so-goi-cho-cc-doanh-nghiep-khi-tham-gia-giao-dich/  VCCI (2010), Báo có nghiên cứu: Đề xuất Việt Nam gia nhập Cơng ước Viên hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế  Đại học Ngoại thương (2011), Ảnh hưởng Công ước Viên năm 1980 Liên Hợp Quốc Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế đến doanh nghiệp Việt Nam  http://viac.vn/tin-tuc/cong-uoc-vien-1980-ve-hop-dong-mua-ban-hang-hoa-quocte:-doanh-nghiep-van-mo-ho-a640.html 95 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt ASEAN AUD BĐ BEF CIF CISG CISGVN DN EU EUR FDA FOB HACCP HĐ HĐ HĐMBHHQT L/C NĐ NK NLG PECL PGS TS PICC T/T UCC Tiếng nước Tiếng Việt Association of South East Asian Hiệp hội quốc gia Đông Nation Nam Á Australian Dollar Đô la Úc Bị đơn Franc Bỉ, đơn vị tiền tệ Bỉ Franc Belge trước gia nhập liên minh tiền tệ EU INCOTERM: Cost, Insurance and Freight United Nations’s Convention on Công ước Liên Hợp Quốc Contracts for the International Hợp đồng mua bán hàng hóa Sale of Goods quốc tế Nhóm “Nghiên cứu Thúc đẩy Cơng ước Viên Mua bán hàng hóa quốc tế” Doanh nghiệp European Union Liên minh Châu Âu Euro Ơ-rô Cục Quản lý thực phẩm Food and Drugs Administration dược phẩm Hoa Kỳ INCOTERM: Free On Board Hazard Analysis and Critical Phân tích mối nguy hiểm Control Points điểm kiểm soát giới hạn Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Letter of Credit Tín dụng thư Nguyên đơn Nhập Đơn vị tiền tệ Hà Lan trước Dutch Guilder gia nhập liên minh tiền tệ EU Principles of European Contract Bộ nguyên tắc luật hợp đồng Law Châu Âu Phó giáo sư, Tiến sĩ Principles of International Bộ nguyên tắc Unidroit hợp Commercial Contracts đồng thương mại quốc tế Telegraphic Transfer Điện chuyển tiền Uniform Commercial Code Bộ Luật thương mại thống 96 UNCITRAL USD VASEP VIAC WTO XK XNK United Nations Commission on International Trade Law United States Dollar Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers Vietnam International Arbitration Centre World Trade Organization Hoa Kỳ Ủy ban Liên Hợp Quốc Luật thương mại quốc tế Đô la Mỹ Hiệp hội Chế biến Xuất Thủy sản Việt Nam Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam Tổ chức Thương mại giới Xuất Xuất nhập 97 DANH MỤC BẢNG BIỂU Số thứ tự Bàng Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình 94 Hình Hình Tên bảng Kim ngạch xuất số mặt hàng thủy sản 2015 XK thủy sản Việt Nam năm 2005 – 2016 Tỷ lệ nước nhập thủy sản Việt Nam thành viên CISG năm 2016 Giá trị kim ngạch xuất thủy sản thị trường Mỹ từ năm 2005 – 2016 Giá trị kim ngạch xuất nhập thủy sản thị trường EU từ năm 2005 - 2016 Giá trị kim ngạch xuất thủy sản thị trường Nhật Bản từ năm 2005 - 2016 Giá trị kim ngạch XNK thủy sản thị trường Trung Quốc từ năm 2007 - 2016 Biểu đồ thể số lượng quốc gia bạn hàng xuất nhập khảu thủy sản Việt Nam Các điều khoản doanh nghiệp chọn đưa vào hợp đồng Các vấn đề thường gặp phải tranh chấp Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp Mức độ hiểu biết CISG Doanh nghiệp Số trang 26 16 18 19 21 22 23 48 52 53 54 58 ... http://cafef.vn/xuat-khau-thuy-san-tang-nho-cac-mat-hang-chu-luc-20170706155258456.chn Xem tại: http://vneconomy.vn/thi-truong/10-nhom-hang-chiem-710-kim-ngach-xuat-khau-viet-nam-201620170121062355867.htm cầu sử dụng CISG doanh nghiệp thủy. .. https://cisgvn.wordpress.com/2015/12/31/viet-nam-chinh-thuc-tro-thanh-thanh-vien-thu-84-cua -cisg/ Bộ Công Thương, Nghiên cứu khả Việt Nam gia nhập Công ước Viên 1980 hợp đồng mua bán quốc tế 5Xem tại: http://cafef.vn/xuat-khau-thuy-san-tang-nho-cac-mat-hang-chu-luc-20170706155258456.chn... tại: cisg. law.pace.edu Xem tại: http://www.cisgvn.net/thong-tin-chung -cisg/ l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD -cisg/ thanh-cong-c %E1%BB%A7a -cisg/ 3Xem tại: https://cisgvn.wordpress.com/2015/12/31/viet-nam-chinh-thuc-tro-thanh-thanh-vien-thu-84-cua -cisg/
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ (CISG) TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM, THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ (CISG) TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay