SỰ THAY đổi ph, EC và TÍNH bền đoàn lạp TRÊN đất PHÙ SA ở CAI lậy – TIỀN GIANG vụ ĐÔNG XUÂN 2010 2011

80 49 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT -oOo- NGUYỄN VÂN ANH SỰ THAY ĐỔI pH, EC VÀ TÍNH BỀN ĐOÀN LẠP TRÊN ĐẤT PHÙ SA Ở CAI LẬY–TIỀN GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 - 2011 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: KHOA HỌC ĐẤT Mã ngành: TT0872A1 Cần Thơ, 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT -oOo- Luận văn tốt nghiệp Ngành: Khoa Học Đất SỰ THAY ĐỔI pH, EC VÀ TÍNH BỀN ĐỒN LẠP TRÊN ĐẤT PHÙ SA Ở CAI LẬY–TIỀN GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 - 2011 Cán hướng dẫn Sinh viên thực ThS Trần Bá Linh Nguyễn Vân Anh Cần Thơ, 2011 i LỜI CẢM TẠ Trong trình làm luận văn, tơi nhận động viên khích lệ gia đình, giúp đỡ nhiệt tình Thầy Cô bạn bè em hoàn thành tốt đề tài Đặc biệt, xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến mẹ, Người hết lòng ni dạy, chăm sóc động viên,khích lệ Em thành kính biết ơn thầy Trần Bá Linh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Em chân thành cảm ơn cô cố vấn Ngô Ngọc Hưng, Cán giảng dạy Bộ môn Khoa học đất, Khoa Nông Nghiệp Sinh học ứng dụng, Trường Đại Học Cần Thơ tận tình giúp đỡ dẫn em suốt năm đại học Cảm ơn cô Võ Thị Gương chủ nhiệm chương trình R3/VLIR hỗ trợ thí nghiệm dài hạn để thực đề tài Chân thành biết ơn:  Các Thầy Cô trường Đại Học Cần Thơ, Thầy Cô môn Khoa Học Đất,Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng nhiệt tình giúp đỡ, dạy dỗ truyền đạt kiến thức quí báo cho em  Anh Nguyễn Hồng Giang Trần Huỳnh Khanh tận tình giúp đỡ em suốt trình thực đề tài  Thân gửi lời cám ơn đến anh Trần Thông Thạo, Ngô Hà Hải Dương lớp Khoa Học Đất K33 gửi bạn lớp Khoa học ĐấtK34 tình cảm thân thiết Đặc biệt bạn Trần Nguyễn Huynh, Phạm Thị Hương Châu, Lê Phước Toàn, Mạc Ngọc Thơ, Huỳnh Thị Mộng Tuyền Cuối xin cảm ơn bạn bè quan tâm đóng góp ý kiến quý báo để đề tài hoàn thành ii LỜI CAM ĐOAN -  Tôi xin cam đoan đề tài luận văn: “Sự thay đổi pH, EC tính bền đồn lạp đất phù sa huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố tài liệu nghiên cứu trước Tác giả luận văn NGUYỄN VÂN ANH iii LÝ LỊCH CÁ NHÂN Họ tên: NGUYỄN VÂN ANH Sinh ngày 06 tháng 09 năm 1990 Quê quán: Châu Phú, An Giang Họ tên cha: NGUYỄN VĂN GIÚP Họ tên mẹ: NGUYỄN THỊ VẸN Địa liên hệ: số nhà 79/3, ấp Ba Xưa, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang  Tóm tắt q trình học tập: Từ năm 1999 – 2001 học trường tiểu học “B” Thạnh Mỹ Tây Từ năm 2002 – 2005 học trường trung học sở Thạnh Mỹ Tây Từ năm 2006 – 2008 học trường Trung Học Phổ ThôngThạnh Mỹ Tây Năm 2008 tốt nghiệp phổ thông trung học Năm 2008 trúng tuyển vào Đại học ngành Khoa học Đất thuộc Bộ môn Khoa Học Đất, Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ Từ 2008 đến 2011 học ngành Khoa Học Đất thuộc Bộ môn Khoa Học Đất, Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng, Trường đại Học Cần Thơ Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2011 Ký tên Nguyễn Vân Anh iv TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT -  Đề tài:“Sự thay đổi pH, EC tính bền đồn lạp đất phù sa huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” Ý kiến đánh giá Giáo viên hướng dẫn: Cần Thơ, ngày tháng năm Giáo viên hướng dẫn Trần Bá Linh v TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT -  Đề tài: “Sự thay đổi pH, EC tính bền đồn lạp đất phù sa huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” Ý kiến đánh giá Giáo viên phản biện: Cần Thơ, ngày .tháng năm Giáo viên phản biện vi TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT -  Đề tài: “Sự thay đổi pH, EC tính bền đoàn lạp đất phù sa huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” Ý kiến đánh giá Hội đồng: - Cần Thơ, ngày .tháng năm Chủ tịch hội đồng vii MỤC LỤC Trang phụ bìa i Cảm tạ ii Lời cam đoan iii Lý lịch cá nhân iv Ý kiến đánh giá Giáo viên hướng dẫn v Ý kiến đánh giá cúa Giáo viên phản biện vi Ý kiến đánh gia Hội đồng vii MỤC LỤC viii DANH SÁCH HÌNH xi DANH SÁCH BẢNG xii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT xii TÓM LƯỢC xiii MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Tổng quan đất phù sa Đồng sông Cửu Long 2 Tổng quan khu vực nghiên cứu 2.1 Vị trí địa lý 2.2 Điều kiện tự nhiên 2.2.1 Địa hình 2.2.2 Khí hậu 2.2.3 Thủy văn 2.3 Kinh tế - xã hội Ảnh hưởng thâm canh lúa đến chất lượng đất 3.1 Khái niệm thâm canh 3.2 Ảnh hưởng thâm canh lúa lên chất lượng đất Ảnh hưởng luân canh đến chất lượng đất 4.1 Khái niệm thâm canh 4.2 Ảnh hưởng thâm canh lúa lên chất lượng đất viii Ảnh hưởng chất hữu đến tính chất vật lý đất 5.1 Khái niệm chất hữu 5.2 Nguồn gốc chất hữu 10 5.3 Sự chuyển hóa chất hữu 11 5.4 Ảnh hưởng chất hữu đến tính bền cấu trúc 12 Ảnh hưởng đặc tính hóa học đến chất lượng đất 14 6.1 pH đất 14 6.2 EC (Electrical Conductivity) 15 Thành phần giới đất ảnh hưởng đến tính chất vật lý đất 16 Kết cấu đất 19 8.1 Cấu tạo không hạt kết 20 8.2 Cấu tạo hạt kết 21 8.3 Những yếu tố tạo kết cấu đất 21 8.4 Những nguyên nhân làm đất cấu trúc 22 8.5 Vai trò kết cấu trồng 23 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 Địa điểm nghiên cứu 25 1.1 Thời gian thực 25 1.2 Mẫu đất thí nghiệm phương tiện nghiên cứu 25 1.2.1 Mẫu đất 25 Phương pháp phân tich 26 2.1 Xác định pH EC 26 2.2 Xác định tính bền cấu trúc đất 26 Phương tiện nghiên cứu 26 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 Tính chất đất thí nghiệm 27 Đánh giá thay đổi pH EC đất thí nghiệm 28 2.1 Sự thay đổi pH đất 28 2.2 Sự thay đổi EC đất 30 Đánh giá tính bền đồn lạp đất thí nghiệm 32 ix ... NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT -oOo- Luận văn tốt nghiệp Ngành: Khoa Học Đất SỰ THAY ĐỔI pH, EC VÀ TÍNH BỀN ĐỒN LẠP TRÊN ĐẤT PHÙ SA Ở CAI LẬY–TIỀN GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 - 2011. .. 27 Tính chất đất thí nghiệm 27 Đánh giá thay đổi pH EC đất thí nghiệm 28 2.1 Sự thay đổi pH đất 28 2.2 Sự thay đổi EC đất 30 Đánh giá tính bền đồn lạp đất. .. ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT -  Đề tài: Sự thay đổi pH, EC tính bền đồn lạp đất phù sa huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Ý kiến đánh giá Giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: SỰ THAY đổi ph, EC và TÍNH bền đoàn lạp TRÊN đất PHÙ SA ở CAI lậy – TIỀN GIANG vụ ĐÔNG XUÂN 2010 2011 , SỰ THAY đổi ph, EC và TÍNH bền đoàn lạp TRÊN đất PHÙ SA ở CAI lậy – TIỀN GIANG vụ ĐÔNG XUÂN 2010 2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay