MỘT số đặc TÍNH hóa học đất TRỒNG gấc THÍ NGHIỆM tại xã AN hảo HUYỆN TỊNH BIÊN TỈNH AN GIANG

64 17 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT  HUỲNH THANH THỦY MỘT SỐ ĐẶC TÍNH HĨA HỌC ĐẤT TRỒNG GẤC THÍ NGHIỆM TẠI XÃ AN HẢO - HUYỆN TỊNH BIÊNTỈNH AN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ, 05/2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Ngành: KHOA HỌC ĐẤT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH HĨA HỌC ĐẤT TRỒNG GẤC THÍ NGHIỆM TẠI XÃ AN HẢO – HUYỆN TỊNH BIÊN – TỈNH AN GIANG Cán hướng dẫn: Ts Châu Minh Khôi Ths Nguyễn Đỗ Châu Giang Sinh viên thực hiện: Huỳnh Thanh Thủy MSSV: 3084153 Lớp: KHĐ K34 Cần Thơ, 05/2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT *** NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Chứng nhận chấp thuận báo cáo luận văn tốt nghiệp với đề tài “MỘT SĨ ĐẶC TÍNH HĨA HỌC ĐẤT TRỒNG GẤC THÍ NGHIỆM TẠI XÃ AN HẢO – HUYỆN TỊNH BIÊN – TỈNH AN GIANG” Sinh viên thực hiện: Huỳnh Thanh Thủy MSSV: 3084153 Lớp Khoa học Đất K34 Nhận xét Giáo viên hướng dẫn: …………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Kính trình Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thông qua Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2012 Cán hướng dẫn Châu Minh Khôi i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT *** NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG Hội đồng chấm báo cáo luận văn tốt nghiệp ngành Khoa học Đất chấp thuận báo cáo đề tài Do sinh viên Huỳnh Thanh Thủy Lớp Khoa học Đất K34 báo cáo trước Hội đồng.“MỘT SÓ ĐẶC TÍNH HĨA HỌC ĐẤT TRỒNG GẤC THÍ NGHIỆM TẠI XÃ AN HẢO – HUYỆN TỊNH BIÊN – TỈNH AN GIANG” Ngày tháng năm 2012 Luận văn tốt nghiệp Hội đồng đánh giá mức:…………………… Nhận xét Hội đồng: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2012 Chủ tịch Hội đồng ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT *** NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Đề tài “MỘT SĨ ĐẶC TÍNH HĨA HỌC ĐẤT TRỒNG GẤC THÍ NGHIỆM TẠI XÃ AN HẢO – HUYỆN TỊNH BIÊN – TỈNH AN GIANG” Do sinh viên Huỳnh Thanh Thủy Lớp Khoa học Đất K34 Lớp Khoa học Đất K34 báo cáo trước Hội đồng Ý kiến đánh giá giáo viên phản biện: ………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………….……………… ………………………………………………………………….……………………… ………………………………………………………….……………………………… ………………………………………………….……………………………………… ………………………………………….……………………………………………… ………………………………… Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2012 Giáo viên phản biện iii LỊCH SỬ CÁ NHÂN *** Họ tên: Huỳnh Thanh Thủy MSSV: 3084153 Lớp: Khoa học đất K34 Ngày, tháng, năm sinh: 09/04/1990 Quê quán: Hiếu Phụng – Vũng Liêm – Vĩnh Long Họ tên cha: Huỳnh Thanh Lợi Năm sinh: 1967 Họ tên mẹ: Nguyễn Kim Loan Năm sinh: 1967 Quá trình học tập: Năm 2008 tốt nghiệp phổ thông trường THPT Hiếu Phụng Năm 2008 – 2012 học trường Đại Học Cần Thơ chuyên ngành Khoa Học Đất khóa 34, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Năm 2012 tốt nghiệp ngành Khoa học đất iv LỜI CẢM TẠ Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: Thầy Châu Minh Khơi tận tình bảo em suốt trình học tập thực luận văn Thầy cố vấn học tập Ngô Ngọc Hưng dạy, dìu dắt chúng em năm học vừa qua Cô Nguyễn Đỗ Châu Giang, anh Trần Huỳnh Khanh giúp đỡ em trình lấy mẫu phân tích mẫu Cảm ơn tất anh chị phòng phân tích đất Bộ mơn Khoa Học Đất bảo em suốt thời gian làm việc phòng Chân thành cảm ơn nhiệt tình bạn lớp Khoa Học Đất K34 giúp đỡ suốt trình làm luận văn thời gian học tập trường Trân trọng cảm ơn kính chào! Cần Thơ, ngày tháng năm 2012 Huỳnh Thanh Thủy v LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực Tác giả luận văn Huỳnh Thanh Thủy vi Huỳnh Thanh Thủy, 2012 “Một số đặc tính hóa học đất trồng gấc thí nghiệm xã An Hảo – huyện Tịnh Biên – tỉnh An Giang” Luận văn tốt nghiệp ngành Khoa học đất, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ Giáo viên hướng dẫn: Ts Châu Minh Khôi _ TÓM LƯỢC Chất lượng đất có ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển trồng Vì chất lượng đất vấn đề cần quan tâm sản xuất nông nghiệp Đồng sông Cửu Long Đất vùng núi huyện Tịnh Biên loại đất bạc màu, nghèo dinh dưỡng, đất có tầng canh tác mỏng đa phần đất cát phong hóa chổ, hàm lượng chất hữu thấp dẫn đến khả cung cấp nước chất dinh dưỡng kém, bốc nước nhanh nên việc trồng trọt gặp nhiều khó khăn có nguy xói mòn cao Đề tài “Một số đặc tính hóa học đất trồng gấc thí nghiệm xã An Hảo – huyện Tịnh Biên – tỉnh An Giang” thực nhằm: i) Đánh giá độ phì đất trồng gấc địa điểm thí nghiệm, ii) Đánh giá hiệu phân hữu cải thiện độ phì nhiêu đất Qua q trình thu thập phân tích số tiêu hóa học đất cho thấy đất trồng gấc huyện Tịnh Biên đất đồi núi phong hóa chỗ có độ phì nhiêu thấp, nghèo dưỡng chất Sau bón phân hữu với liều lượng tấn/ha qua tháng có tác dụng gia tăng hàm lượng dưỡng chất đất biểu qua cải thiện độ pH đất (4,99-5,39), hàm lượng chất hữu cải thiện (2,28-2,75%), đạm tổng số tăng không đáng kể (0,13-0,14%), đạm hữu dụng tăng (25,17-33,64 mg/kg), lân hữu dụng tăng (19,82-38,79 mg P/kg) khác biệt có ý nghĩa trước sau bón phân hữu Kết khảo sát mối tương quan số đặc tính hóa học định độ phì nhiêu đất thấy có tương quan thuận không cao hàm lượng chất hữu với pH đất, đạm tổng số, đạm hữu dụng, lân hữu dụng Tuy nhiên, chưa thấy tương quan pH đạm hữu dụng đất vii MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN i NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN iii LỊCH SỬ CÁ NHÂN iv LỜI CẢM TẠ v LỜI CAM ĐOAN vi TÓM LƯỢC .vii MỤC LỤC viii DANH SÁCH HÌNH x DANH SÁCH BẢNG xi MỞ ĐẦU Chương 1: Lược khảo tài liệu .2 1.1 Độ phì nhiêu đất 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Các tiêu hóa học đánh giá độ phì nhiêu đất 1.1.3 Chất hữu độ phì 1.2 Phân hữu 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Phân hữu cải tạo hóa tính đất bồi dưỡng đất 10 1.2.3 Phân hữu cải tạo lý tính đất 11 1.2.4 Phân hữu cải tạo sinh tính đất 12 1.3 Cây gấc 13 1.3.1 Hình thái thực vật 13 1.3.2 Phân bố 13 1.3.3 Điều kiện sống 14 viii Luận văn tốt nghiệp ngành Khoa học đất nhiên, tương quan hàm lượng chất hữu lân hữu dụng đất chưa cao (R2 = 0.1228) Theo nhiều nghiên cứu trước cho biết, cần có thời gian thấy rõ tác dụng chất hữu việc cải tạo hóa tính đất Tuy nhiên, việc bón phân cho đất nói chung bón phân hữu nói riêng tác động tích cực, có tác dụng cải thiện hàm lượng lân hữu dụng đất đồi núi tăng lên đáng kể so với trước bón (Hình 3.4) 3.3.2 Sự tương quan pH với đạm hữu dụng lân hữu dụng - Tương quan pH đạm hữu dụng Đạm hữu dụng (mg/kg) 50 y = 0,7162x + 24,17 40 R = 0,002 30 20 10 0 pH Hình 3.5: Tương quan pH đạm hữu dụng Kết phân tích mối tương quan pH hàm lượng đạm hữu dụng trình bày Hình 3.5 cho thấy chưa có tương quan pH đạm hữu dụng đất (R2 = 0,002) Mặc dù pH có ảnh hưởng đến hoạt động vi sinh vật đất thời gian thí nghiệm ngắn nên chưa có tương quan 37 Luận văn tốt nghiệp ngành Khoa học đất - Tương quan pH lân hữu dụng: Lân hữu dụng (mgP/kg) 100 y = 17,393x - 63,759 80 R = 0,3458 60 40 20 0 pH Hình 3.6: Tương quan pH lân hữu dụng Kết cho thấy có mối thương quan thuận pH đất hàm lượng lân hữu dụng với hệ số tương quan R2 = 0,3458 (Hình 3.6) Điều chứng tỏ độ hữu dụng lân phụ thuộc vào pH đất Khi phân hữu bón vào đất làm giảm độ chua đất nên tăng khả cố định lân đất 38 Luận văn tốt nghiệp ngành Khoa học đất Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Qua kết phân tích số đặc tính hóa học đất trồng gấc Tịnh Biên – An Giang cho thấy: Đất đất đồi núi phong hóa chỗ, có hàm lượng chất hữu thấp, nghèo dưỡng chất, pH thấp Bón phân hữu vào đất sau tháng cải thiện đáng kể hàm lượng dưỡng chất đất Phân hữu giúp gia tăng khác biệt đặc tính đất như: pH, chất hữu cơ, đạm hữu dụng, lân hữu dụng, kali trao đổi Có tương quan thuận chưa cao thành phần chất hữu với đạm tổng số, đạm hữu dụng, lân hữu dụng; pH với lân hữu dụng Chưa có tương quan pH hàm lượng đạm hữu dụng Sự tương quan cao thể hàm lượng chất hữu với hàm lượng đạm tổng số với hệ số tương quan R2 = 0,42 4.2 Kiến nghị Do thời gian thực đề tài ngắn nên không thấy rõ hiệu phân hữu vùng đất nơi chưa khảo sát ảnh hưởng phân hữu lên suất phẩm chất trái gấc Vì vậy, cần tiếp tục thực thí nghiệm ảnh hưởng phân hữu theo dõi phát triển gấc thời gian dài để thấy rõ hiệu phân hữu Cần phân tích thêm tiêu lý học liên quan đến độ phì nhiêu đất Bên cạnh đó, thực thí nghiệm bón phân hữu với thành phần lượng phân hữu khác 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Anh Akio Inoko.1984 Soil organic matter as a source of nutrients Organic matter and rice Page 137-144 International Rice Reasearch Intitute Bolt G.H, M.G.M Bruggement, 1978 Soil chemistry – A Basic Element elever scientific publishing company Amsterdam – Oxford NewYork P8 Brady, N.C., Well, R.R., 1996 The nature and properties of soils Prentice – Hall International Broadbent, F.E 1978 Transformation of nitrogen In International Rice Research Institue Soil and Rice Los Banos, Philippin pp: 543-559 Dorbermann, A., D Dawe ,R Roetter, and K.G Cassman 2000 Reversal of rice yield decline in a long-tern comtinuous cropping experiment, Agronomy Journal 92: 633-643 Flaig, W.,H Beutelspacher, E.Rietz.1975 Hargrove, W.L., ThomaS, G.W., 1981 Effect of organic matter on exchangeable aluminum and plant growth in acid soils In stelly M., ed., Chemistry in the soil Environment Madison, American society of Agronomy, 211-227 Henry D Foth; Boyld G Ellis 1997 Soil fertility - second edition Department of crop and soil sciences Michigan state University East Lansing, Michigan, p 32 Johnwiley and Sonds 1990 Soil organic matter Page 133-146; 235-239 Fundamentals of soil science Michigan state University Leu A F 2003 Organic lychee and Rambutan production In proceeding 2nd In ternational sysposium on chylee, longan, rabutan and other sapidaceae plants Crop protection 20 Page 49-56 Peteebuagsky A V 1957 Đất trồng Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Robinson, E.T., D.S Doran and B.D Parkin 1994 Role of soil organic matter in sustainable Agriculture Systems Soil Organic Matter Management for Sustainable Agriculture Australian centre for International Agriculture Research Canberra Saffigna P G., D S Powlson, P C Brookes and G Thomas 1989 Soil fertility for sustained production in west asia north Africa In Lal, RCED sustainability Ann Arbor Press, Chelsea Sims, J L., and B.G Blackman (1967), Predicting nitrogen availability to Rice, II Assessing available nitrogen in silt loams with different previous year crop history, Am Proc 31: 676-680 Tiessen, H., J W.B Stewart and A Oberson (1994) Assessing organic phosphorus, page 143-162 Van Veen, J A., and Kuiman 1990 Soil structural aspects of decomposition of organic matter by micro-organism Biogeochemistry 11 Page 213-233 Verberne, L J , J Hassank, P De Willigen, J.J.R Groot and J A Van Venn 1990 Modelling organic matter dynamics in different Soil Netherlands Journal of Agricutural Science 38, page 221-238 Wolfgang Flaig 1984 Soil organic matter as a source of nutrients Organic matter and rice page 73-92 International Rice Research Intitute Tiếng Việt Bùi Đình Dinh 1984 Hiệu lực phân hữu lúa số loại đất Việt Nam Thơng tin chun đề: Phân bón cho Đồng Bằng Sông Cửu Long Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long Bộ Nông nghiệp Công nghiệp thực phẩm Đỗ Ánh 2002 Độ phì nhiêu đất dinh dưỡng trồng Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Trang 21 - 25 Đỗ Ánh 2003 Độ phì nhiêu đất dinh dưỡng trồng Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội Trang 30-72 Đỗ Ánh Bùi Đình Dinh 1992 Đất – Phân bón trồng Tạp chí khoa học đất 2/1992 Trang 35-44 Đỗ Thị Thanh Ren 1999 Bài giảng phì nhiêu đất phân bón Khoa Nơng Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Đại Học Cần Thơ Dương Minh Viễn 2003 Giáo trình Thổ nhưỡng Tủ sách khoa Nông Nghiệp Đại Học Cần Thơ Dương Minh Viễn 2007 Sử dụng bã bùn mía làm phân hữu cải thiện số tính chất hóa học đất phèn Khoa Nơng Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng Đại Học Cần Thơ Hoàng Minh Châu 1998 Cẩm nang sử dụng phân bón TT TTKHKT Hóa chất Hà Nội Lê Duy Phước 1968 Kết nghiên cứu thực nghiêm bảo vệ cải tạo đất 10 năm qua (1958-1968) Trích từ nghiên cứu đất phân Tập Trang 133-167 Nhà xuất khoa học Lê Hồng Tịch Lương Đức Loan 1997 Một số tính chất đất Bazan thối hố Tây Ngun biện pháp phục hồi độ phì nhiêu Hội thảo quản lí dinh dưỡng nước cho trồng đất dốc Miền Nam Việt Nam Trang 122137 Lê Văn Khoa, Trần Khắc Hiệp Trịnh Thị Thanh 1996 Hoá học nông nghiệp Nhà xuất đại học quốc gia Hà Nội Mai Văn Quyền, Nguyễn Đăng Nghĩa, Nguyễn Mạnh Chinh 2005 Đất với trồng Quyển III Nhà xuất nơng nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh Ngơ Ngọc Hưng, Nguyễn Mỹ Hoa, Võ Thị Gương, Đỗ Thị Thanh Ren 2004 Giáo trình phì nhiêu đất Khoa Nơng Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Đại Học Cần Thơ Ngô Thị Hồng Liên 2006 Biện pháp cải thiện suy thoái hóa học vật lý đất trồng cam Cần Thơ Luận án thạc sĩ Khoa Học Đất Bộ môn Khoa Học Đất Quản Lý Đất Đai Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Trường Đại Học Cần Thơ Nguyễn Chí Thuộc, Trịnh Đình Tốn, Vũ Hữu Q Nguyễn Thị Hồng Phương 1974 Giáo trình trồng trọt Tủ sách Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Trường Đại Học Cần Thơ Nguyễn Công Vinh 2002 Hỏi đáp đất, phân bón trồng Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Nguyễn Lân Dũng 1968 Bước đầu nghiên cứu nhóm vi sinh vật cố định đạm Việt Nam ảnh hưởng chúng trồng Trích từ nghiên cứu đất phân Tập Nhà xuất Khoa Học Kỹ Thuật Nguyễn Như Hà 2006 Thổ nhưỡng nơng hóa Nhà xuất Hà Nội Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Thế Hùng 1999 Giáo Trình Đất Nhà xuất Nơng Nghiệp Hà Nội Nguyễn Thị Thúy, Lương Đức Loan Trình Cơng Tư 1997 Vai trò phân việc nâng cao suất trồng ổn định độ phì nhiêu đất vùng Tây Nguyên Hội thảo quản lí dinh dưỡng nước cho trồng đất dốc Miền Nam Việt Nam Trang 144-154 Nhà xuất nông nghiệp Hồ Chí Minh Nguyễn Vy Trần Khải 1978 Nghiên cứu hóa học vùng bắc Việt Nam Nhà xuất nơng nghiệp Hà Nội Trang 243-249 Phạm Tiến Hoàng 2003 Phân hữu hệ thống quản lý dinh dưỡng tổng hợp cho trồng Tạp chí khoa học đất số 18 Trang 49-52 Trần Thành Lập 1998 Bài giảng Nông hóa học Phần Khoa Nơng Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Đại Học Cần Thơ Trần Văn Chính 2006 Giáo trình thổ nhưỡng học Khoa nơng nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Trường Đại Học Cần Thơ Võ Thị Gương 2004 Nghiên cứu thoái hoá hoá học – vật lý đất trồng cam quýt Đồng sông Cửu Long Bộ môn Khoa học đất – Quản lý đất đai Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Đại học Cần Thơ Võ Thị Gương 2004 Sự bất lợi tính chất lí, hóa sinh học đất liếp vườn trồng cam quýt Cần Thơ Tạp chí khoa học đất Võ Thị Gương 2004.Chất hữu độ phì nhiêu đất phát triển nơng nghiệp bền vững Bài giảng chất hữu độ phì nhiêu đất Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Đại Học Cần Thơ Vũ Hữu Yêm 1995 Giáo trình phân bón cách bón phân Nhà xuất nơng nghiệp Hà Nội PHỤ CHƯƠNG PHỤ CHƯƠNG 1: Các tiêu hóa học đất trước sau bón phân hữu Các tiêu hóa học đất trước bón phân hữu Code Đặc tính hóa học pH CHC N ts P dt N hd Ktđ 5,10 2,48 0,14 16,77 23,81 0,0633 5,07 1,99 0,12 10,30 33,72 * 5,05 2,27 0,13 23,16 19,23 0,1096 5,39 1,96 0,10 21,59 22,94 * 5,15 1,99 0,12 18,91 27,14 0,0728 5,35 1,62 0,12 23,72 12,26 * 5,43 2,89 0,14 22,31 33,60 * 5,28 2,61 0,13 11,27 20,88 * 4,49 2,79 0,13 22,03 27,90 0,0611 10 4,07 1,24 0,1 25,01 21,49 0,0684 11 4,73 2,65 0,14 10,27 28,94 0,0701 12 4,79 2,89 0,15 16,11 30,11 0,0684 MAX 5,43 2,89 0,15 25,01 33,72 0,1096 MIN 4,07 1,24 0,10 10,27 12,26 0,0611 STDEV 0,406 0,529 0,016 5,427 6,29 0,016 TB 4,99 2,28 0,13 18,45 25,17 0,0734 CV 8,14% (*): khơng phân tích 23,17% 19,72% 29,41% 24,98% 22,4% Các tiêu hóa học đất sau bón phân hữu Code Đặc tính hóa học pH CHC N ts P dt N hd K tđ 6,01 3,13 0,15 37,08 31,40 0,1277 5,73 3,44 0,15 59,48 26,59 * 5,70 2,68 0,11 29,52 26,12 0,1035 5,64 2,06 0,14 31,06 24,67 * 4,56 1,79 0,14 29,38 38,41 0,1290 5,78 1,82 0,12 23,41 21,61 * 5,49 3,37 0,15 28,85 42,93 * 5,52 2,48 0,12 33,95 44,34 * 6,32 2,65 0,12 89,18 48,32 0,1317 10 5,72 2,30 0,12 40,12 37,50 0,1873 11 4,77 3,34 0,15 26,56 28,60 0,1272 12 6,39 3,99 0,15 36,87 33,17 0,1331 MAX 6,39 3,99 0,15 89,18 48,32 0,1873 MIN 4,56 1,79 0,11 23,41 21,61 0,1035 STDEV 0,536 0,702 0,015 18,385 8,61 0,025 TB 5,63 2,75 0,14 38,79 33,64 0,1342 CV (%) 9,52% 25,50% 10,70% 47,40% 25,60% 19,0% (*): khơng phân tích PHỤ CHƯƠNG 2: Bảng T-TEST pH đất SAMPLE ONE: TRUOC KHI BON Mean: SAMPLE TWO: SAU KHI BON 4.992 Variance: Mean: 0.165 5.628 Variance: Standard Deviation: 0.407 0.276 Standard Deviation: 0.525 T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: 0.0442 0.2102 -3.0290 Effective degrees of freedom: Probability of t: 11 0.0115 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.637 plus or minus 0.463 (0.174 through 1.099) Chất hữu SAMPLE ONE: TRUOC KHI BON Mean: Variance: SAMPLE TWO: SAU KHI BON 2.282 Mean: 0.280 2.754 Variance: Standard Deviation: 0.529 Standard Deviation: 0.703 T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: 0.495 0.0241 0.1552 -3.0439 11 Probability of t: 0.0112 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.472 plus or minus 0.342 (0.131 through 0.814) Đạm tổng số SAMPLE ONE: TRUOC KHI BON Mean: SAMPLE TWO: SAU KHI BON 0.127 Variance: 0.000 Mean: 0.135 Variance: 0.000 Standard Deviation: 0.016 Standard Deviation: 0.016 T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: 0.0000 0.0051 -1.6501 Effective degrees of freedom: Probability of t: 11 0.1272 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.008 plus or minus 0.011 (-0.003 through 0.019) Đạm hữu dụng SAMPLE ONE: TRUOC KHI BON Mean: Variance: 25.168 39.531 Standard Deviation: 6.287 SAMPLE TWO: SAU KHI BON Mean: 33.638 Variance: 74.184 Standard Deviation: 8.613 T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: 6.3890 2.5276 t Value: -3.3509 Effective degrees of freedom: 11 Probability of t: 0.0065 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 8.470 plus or minus 5.563 (2.907 through 14.033) Lân hữu dụng SAMPLE ONE: TRUOC KHI BON Mean: SAMPLE TWO: SAU KHI BON 18.454 Variance: 29.451 Standard Deviation: 5.427 Mean: 38.788 Variance: 338.017 Standard Deviation: 18.385 T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 31.0622 Standard Deviation of the difference: t Value: 5.5733 -3.6485 Effective degrees of freedom: Probability of t: 11 0.0106 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 20.334 plus or minus 12.267 (8.067 through 32.601) Kali trao đổi SAMPLE ONE: TRUOC KHI BON Mean: SAMPLE TWO: SAU KHI BON 0.07339 Variance: Mean: 0.00027 0.13421 Variance: Standard Deviation: 0.01646 0.00065 Standard Deviation: 0.02546 T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.0002 0.0145 -4.2019 0.0057 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.061 plus or minus 0.035 (0.025 through 0.096) PHỤ CHƯƠNG 3:Thang đánh giá tiêu hóa học đất Thang đánh giá độ chua pH H2O (theo Washington University-tree Fruit research & Extention center, 2001) pHH2O Đánh giá 7,5 Cao Thang đánh giá % chất hữu theo phương pháp Walkley – Black (I.V Chiurin, 1972) % Chất hữu Đánh giá < 1,0 Rất nghèo 1,1 – 3,0 Nghèo 3,1 – 5,0 Trung bình 5,1 – 8,0 Giàu > 8,1 Rất giàu Thang đánh giá đạm tổng số (theo Kyuma, 1976) N tổng số% Đánh giá 0,20 Giàu Thang đánh giá kali trao đổi (theo Kyuma, 1976) Hàm lượng K +(meq/100g đất) Đánh giá 1,3 Rất cao ... nhiêu đất Do đó, đề tài: ” Một số đặc tính hóa học đất trồng gấc thí nghiệm xã An Hảo – huyện Tịnh Biên – tỉnh An Giang thực nhằm: - Đánh giá độ phì đất trồng gấc địa điểm thí nghiệm - Đánh... sánh số đặc tính hóa học đất trồng gấc Tịnh Biên với đất trồng tiêu Phú Quốc đất trồng lúa Cai Lậy 28 3.4 Giá trị trung bình đặc tính hóa học đất trồng gấc Tịnh Biên – An Giang 32 3.5 Tương quan... xói mòn cao Đề tài Một số đặc tính hóa học đất trồng gấc thí nghiệm xã An Hảo – huyện Tịnh Biên – tỉnh An Giang thực nhằm: i) Đánh giá độ phì đất trồng gấc địa điểm thí nghiệm, ii) Đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số đặc TÍNH hóa học đất TRỒNG gấc THÍ NGHIỆM tại xã AN hảo HUYỆN TỊNH BIÊN TỈNH AN GIANG , MỘT số đặc TÍNH hóa học đất TRỒNG gấc THÍ NGHIỆM tại xã AN hảo HUYỆN TỊNH BIÊN TỈNH AN GIANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay