KHẢO sát HIỆN TRẠNG NHIỄM mặn đất TRONG mô HÌNH lúa tôm ở THẠNH PHÚ – bến TRE

57 26 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG NGUYỄN HỮU NGHĨA KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG NHIỄM MẶN ĐẤT TRONG MƠ HÌNH LÚA TƠM Ở THẠNH PHÚ – BẾN TRE LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ - 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG NHIỄM MẶN ĐẤT TRONG MÔ HÌNH LÚA TƠM Ở THẠNH PHÚ – BẾN TRE LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT Cán hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Ts Châu Minh Khôi Nguyễn Hữu Nghĩa Ths Nguyễn Đỗ Châu Giang MSSV: 3084120 Lớp: Khoa Học Đất K34 Cần Thơ - 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố công trình trước Tác giả luận văn Nguyễn Hữu Nghĩa i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: “Khảo sát trạng nhiễm mặn đất mơ hình lúa tôm Thạnh Phú – Bến Tre” Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu Nghĩa (MSSV: 3084120) Lớp: Khoa Học Đất Khóa 34 (Thời gian thực đề tài từ 06/2011 – 05/2012) Ý kiến Cán Bộ Hướng Dẫn: Cần Thơ, ngày tháng năm 2012 Cán Bộ Hướng Dẫn Ts Châu Minh Khôi ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: “Khảo sát trạng nhiễm mặn đất mơ hình lúa tơm Thạnh Phú – Bến Tre” Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu Nghĩa (MSSV: 3084120) Lớp: Khoa Học Đất Khóa 34 (Thời gian thực đề tài từ 06/2011 – 05/2012) Xác nhận Bộ Môn: Cần Thơ, ngày tháng năm 2012 Trưởng Bộ Môn iii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Hội Đồng chấm Luận Văn Tốt Nghiệp chấp thuận Luận Văn Tốt Nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: “Khảo sát trạng nhiễm mặn đất mơ hình lúa tơm Thạnh Phú – Bến Tre” Do sinh viên: Nguyễn Hữu Nghĩa (MSSV: 3084120) Lớp: Khoa Học Đất Khóa 34 thực từ 06/2011 – 05/2012 Được bảo vệ trước Hội Đồng ngày tháng năm 2012 Xác nhận Hội Đồng chấm luận văn tốt nghiệp: Luận Văn Tốt Nghiệp Hội Đồng đánh giá mức:……………………………… Cần Thơ, ngày tháng năm 2012 Chủ Tịch Hội Đồng iv LỜI CẢM TẠ Ghi ơn! Ba, Mẹ - Người cho thân này, lo lắng, quan tâm dạy bảo nên người Tỏ lòng biết ơn sâu sắc! Ts Châu Minh Khôi, ThS Nguyễn Đỗ Châu Giang tận tâm hướng dẫn đóng góp nhiều ý kiến suốt thời gian em thực đề tài viết luận văn tốt nghiệp Chân thành cảm ơn! Ngô Ngọc Hưng Cố Vấn Học Tập dạy bảo giúp đỡ em nhiều thời gian học tập trường Anh chị Phòng Thí Nghiệm thuộc Bộ Mơn Khoa Học Đất nhiệt tình giúp đỡ em nhiều Q Thầy Cơ Trường Đại Học Cần Thơ bạn bè góp ý, động viên, hỗ trợ nhiệt tình suốt thòi gian học tập làm đề tài trường Em xin gửi lời chúc sức khỏe thành đạt đến Quý Thầy Cô, anh chị bạn! Nguyễn Hữu Nghĩa v LÝ LỊCH KHOA HỌC I LÝ LỊCH SƠ LƯỢC: - Họ tên cha: Nguyễn Hữu Vị Năm sinh: 1957 - Họ tên mẹ: Trần Thị Kiên Năm sinh: 1961 - Họ tên: Nguyễn Hữu Nghĩa - Ngày tháng năm sinh: 17 / 10/ 1989 Nơi sinh: Sóc Trăng - Quê quán: Sóc Trăng - Địa liên hệ: 47 Phan Đình Phùng, K2, P9, Tỉnh Sóc Trăng, TP Sóc Trăng - Di động: 0973250405 Email: nguyennghia_1710@yahoo.com.vn II QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: Cấp I: Học trường Tiểu Học Mạc Đỉnh Chi – Sóc Trăng Cấp II: Học trường THCS Phường – Sóc Trăng Cấp III: Học trường THPT Hồng Diệu – Sóc Trăng Tốt nghiệp Phổ Thông: 2008 Thời gian đào tạo trường: 2008 – 2012 Ngành học: KHOA HỌC ĐẤT Hệ đào tạo: Chính quy Nơi học Khoa Nơng Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng – Trường Đại Học Cần Thơ Tên luận văn tốt nghiệp: “ Khảo sát trạng nhiễm mặn đất mơ hình lúa tơm Thạnh Phú – Bến Tre ” Cán hướng dẫn: Ts Châu Minh Khơi Trình độ ngoại ngữ: Anh Ngữ, trình độ A Trình độ tin học: Trinh độ B Cần Thơ, ngày tháng năm 2012 Người viết Nguyễn Hữu Nghĩa vi Nguyễn Hữu Nghĩa (2012), “ Khảo sát trạng nhiễm mặn đất mơ hình lúa tơm Thạnh Phú – Bến Tre ” Luận văn kỹ sư Khoa Học Đất, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ Cán hướng dẫn khoa học: Ts Châu Minh Khơi TĨM LƯỢC Mơ hình lúa tơm mơ hình tương đối vùng chịu ảnh hưởng xâm nhiễm mặn Đây kiểu sử dụng đất mang lại hiệu kinh tế tương đối cao Tuy nhiên, kiểu sử dụng đất yêu cầu điều kiện môi trường đối nghịch lại áp dụng sản xuất diện tích Q trình dẫn nước mặn vào ruộng để nuôi tôm nhiễm mặn đất ảnh hưởng đến việc trồng lúa vụ tiếp sau Đề tài thực Thạnh Phú - Bến Tre nhằm mục đích : (i) khảo sát diễn biến nhiễm mặn đất canh tác lúa mơ hình lúa tơm; (ii) Khảo sát lượng cation: Ca2+ trao đổi, Mg2+ trao đổi, Na+ trao đổi Na+ tự đất nhiễm mặn Đề tài thực vùng khảo sát, vùng ruộng chọn thu mẫu đất thời điểm (đầu vụ lúa: Tháng 07/2011 cuối vụ lúa: Tháng 12/2011) Mẫu đất phân tích tiêu: pH, EC hàm lượng cation trao đổi (Na,Ca Mg) Kết phân tích cho thấy, độ dẫn điện hàm lượng muối đạt giá trị cao (EC: 2,09 - 4,17mS/cm Na+ trao đổi: 3,42 - 6,4cmo/kg) vào đầu vụ lúa Ảnh hưởng giảm xuống giá trị thấp (EC: 0,82 – 2,1mS/cm Na+ trao đổi: 0,07 – 0,44cmol/kg) vào cuối vụ lúa Tuy nhiên, đầu cuối vụ lúa hàm lượng Na+ tự khu vực đê cao gấp lần so với khu vực đê Vào cuối vụ lúa hàm lượng có giảm cao (trung bình > 2cmol/kg) vii MỤC LỤC TRANG BÌA TRANG PHỤ BÌ LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM TẠ v TÓM LƯỢC vii MỤC LỤC viii DANH SÁCH BẢNG xi DANH SÁCH HÌNH xii MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Sự hình thành đất Đồng Bằng Sông Cửu Long (đbscl) 1.1.1 Sơ lược vùng nghiên cứu: 1.1.2 Sự xâm nhiễm mặn ĐBSCL 1.1.3 Ảnh hưởng dòng triều đến việc xâm nhiễm nước mặn vào đất liền ĐBSCL 1.2 Sự hình thành đất nhiễm mặn 1.3 Phân loại hệ thống đánh giá đất mặn 1.4 Tính chất nhóm đất mặn 11 1.4.1 Đất mặn 11 1.4.2 Đất Sodic 13 1.4.3 Đất mặn – Sodic 14 1.5 Mơ hình lúa – tơm vùng bị nhiễm mặn 14 1.5.1 Khái quát 14 1.5.2 Yếu tố ảnh hưởng đến mơ hình canh tác lúa – tơm 17 viii Na+ thấp nhiều so với đất khu vực đê đê Thạnh phú – Bến tre Bảng 3.3: So sánh kết phân tích đất Cai Lậy Thạnh Phú – Bến Tre Tầng đất Đặc tính đất Thạnh phú – Bến Tre Trong đê Ngoài đê pH 5,1 5,95 6,36 EC 0,36 2,09 4,14 Chưa phát 7,19 18,52 Na+ trao đổi (cmol/kg) 0,67 3,86 3,81 Ca2+ trao đổi (cmol/kg) 12,93 0,99 1,17 Mg2+ trao đổi (cmol/kg) 4,74 3,83 6,76 CEC (cmol/kg) 22,26 13,21 13,07 pH 6,1 5,81 6,38 EC 0,32 2,26 4,17 Chưa phát 7,36 16,66 Na+ trao đổi (cmol/kg) 0,88 3,42 6,4 Ca2+ trao đổi (cmol/kg) 15,09 0,98 1,24 Mg2+ trao đổi (cmol/kg) 6,39 3,88 6,59 CEC (cmol/kg) 26,62 12,74 12,66 + Na tự (cmol/kg) 10-20cm Mơ hình lúa_tơm Cai Lậy Na+ tự (cmol/kg) 0-10cm Đất phù sa thâm canh lúa 3.3 So sánh trạng nhiễm mặn tầng đất mặt (0-10cm 10-20cm) đầu vụ lúa khu vực đê so với khu vực đê: Kết khảo sát đất (bảng 3.4) tầng 0-10cm giá trị EC khu vực đê cao 98% so với khu vực đê hàm lượng Na+ tự khu vực đê cao 158% so với khu vực đê Điều giải thích khu vực ngồi đê khơng có bao đê nên lượng nước đưa vào khơng kiểm sốt nên hàm lượng muối tan nước cao đặc biệt hàm lượng Na+ Hàm lượng Na2+ trao đổi 29 đất khu vực đê đê khác biệt khơng ý nghĩa trung bình dao động từ 3,81-3,86 cmo/kg Theo thang đánh giá Agricultural Compendium (1989), Hàm lượng Na+ trao đổi > cmol/kg cao Theo thang đánh giá E.S Marx J Hart & R G Steven (1999), hàm lượng Mg2+ vùng cao hàm lượng Mg2+ trung bình lớn 1,5 cmo/kg Hàm lượng Mg2+ khu vực đê cao so với đê đất đê bị nhiễm mặn cao đê pH đất ảnh hưởng đến độ hữu dụng Mg Giá trị pH đất cao hàm lượng diện đất Mg lớn pH thấp hàm lượng Mg thấp (Thái Cơng Tụng, 1970 trích từ A M Briones A A Briones) Ở tầng 0-10cm giá trị pH khu vực đê ngồi đê khác biệt khơng ý nghĩa trung bình dao động từ 5,95 6,36 Theo H.Eswaran (1985), pH khu vực nằm khoảng 5,5 – 7,5 ngưỡng pH thích hợp để lúa phát triển Kết khảo sát đất (bảng 3.4) tầng 10-20cm giá trị EC khu vực đê cao 85% so với khu vực đê hàm lượng Na+ tự do, Na+ trao đổi, Ca2+ trao đổi Mg2+ trao đổi khu vực đê có giá trị cao so với khu vực đê Điều giải thích lượng nước đưa vào ruộng lúa khu vực đê khơng kiểm sốt, cường độ ngồi đê tiếp xúc mặn nhiều đê Tóm lại: Sự khác biệt tầng đất (0-10cm 10-20cm) tập quán rửa mặn người dân chủ yếu dựa vào nước mưa Nhưng với lượng nước mưa đủ rửa tầng bên (0-10cm) nên dẫn đến khác biệt Còn khác biệt khu vực đê đê lượng nước mặn đưa vào đồng không giống Ở đê lượng nước đưa vào đồng kiểm sốt nên có hàm lượng muối thấp so với khu vực đê 30 Bảng 3.4: So sánh đặc tính đất khu vực đê Tầng đất 0-10cm 10-20cm Đặc tính đất pH EC Na+ tự (cmol/kg) Na+ trao đổi (cmol/kg) Ca2+ trao đổi (cmol/kg) Mg2+ trao đổi (cmol/kg) CEC (cmol/kg) ESP (%) pH EC Na+ tự (cmol/kg) Na+ trao đổi (cmol/kg) Ca2+ trao đổi (cmol/kg) Mg2+ trao đổi (cmol/kg) CEC (cmol/kg) ESP (%) Ngoài đê 6,36 4,14 18,52 3,81 1,17 6,76 13,07 29,06 6,38 4,17 16,66 6,4 1,24 6,59 12,66 51,74 Trong đê 5,95 2,09 7,19 3,86 0,99 3,83 13,21 29,24 5,81 2,26 7,36 3,42 0,98 3,88 12,74 26,62 Khác biệt (%) 7% 98% 158% -1% 18% 77% -1% -1% 10% 85% 126% 87% 27% 70% -1% 94% 3.4 Sự khác hàm lượng muối tích lũy tầng đất đầu vụ lúa: 3.4.1 Khu vực đê: Kết khảo sát đất (hình 3.1) có hàm lượng cation đất tầng khác biệt khơng ý nghĩa Trong hàm lượng Na+ tự cao (6.87 - 7.36 cmol/kg), hàm lượng Na+ trao đổi (3.42-3.96) Mg2+ (3.82 - 4.07 cmol/kg) Thấp hàm lượng Ca2+ (0.96-0.98 cmol/kg) Theo thang đánh giá Agricultural Compendium (1989), hàm lượng Na+ trao đổi đất khu vực đê cao (trung bình >2cmol/kg) ảnh hưởng bất lợi tới phát triển lúa Tóm lại: Kết khảo sát đất (hình 3.1) hồn tồn phù hợp với thực tế hàm lượng muối tan tích lũy đất cao đặc biệt hàm lượng Na+ tự Na+ trao đổi thời gian ni tôm người dân đưa nước mặn vào đồng đến vụ lúa người dân khơng có biện pháp rửa mặn thích hợp chủ yếu rửa mặn nước mưa nên khơng đủ để rửa mặn 31 Hình 3.1: Hàm lượng cation đất đầu vụ lúa khu vực đê 3.4.2 Khu vực đê: Kết khảo sát đất (hình 3.2) có hàm lượng Na+ tự tầng khác biệt không ý nghĩa dao động từ 16.66-18.52 cmol/kg hàm lượng cao so với hàm lượng khác Hàm lượng Mg2+ tầng khác biệt không ý nghĩa dao động từ 6.59-7.11 cmol/kg Hàm lượng Na trao đổi có khác biệt tầng không đáng kể dao động từ 3.82-6.47 cmol/kg cao tầng 10-20cm Hàm lượng thấp Ca tầng tương đối dao động từ 6.597.11 cmol/kg Theo thang đánh giá Agricultural Compendium (1989), hàm lượng Na2+ trao đổi khu vực cao (trung bình > 2cmol/kg) ảnh hưởng bất lợi tới phát triển lúa Tóm lại: Kết khảo sát đất (hình 3.2) khu vực ngồi đê giống khu vực đê người dân khơng có biện pháp rửa mặn thích hợp nên hàm lượng muối tan đất đặc biệt hàm lượng Na+ tự hàm lượng Na+ trao đổi đất cao ảnh hưởng bất lợi đến sinh trưởng lúa 32 Hình 3.2: Hàm lượng cation đất đầu vụ lúa khu vực đê 3.5 Sự thay đổi trạng nhiễm mặn đất theo thời gian trồng lúa: 3.5.1 Khu vực đê: Kết khảo sát đất (hình 3.3) có giá trị EC cuối vụ lúa thấp so với đầu vụ dao động từ 0,82 – 1,59 mS/cm, thấp tầng 0-10cm có giá trị EC = 0,82 mS/cm cao tầng 20-30cm có giá trị EC = 1,59 mS/cm Theo H Eswaran (1985), giá trị EC khu vực đê thích hợp cho phát triển lúa.Hàm lượng Na+ tự Na+ trao đổi đất cuối vụ lúa thấp so với đầu vụ Hàm lượng Na+ tự cuối vụ lúa dao động từ 2,82 - 5,36 cmol/kg, thấp tầng 0-10cm có giá trị 2,82 cmol/kg cao 5,36 cmol/kg Hàm lượng Na+ trao đổi cuối vụ lúa tầng khác biệt không ý nghĩa dao động từ 2,2 – 2,42 cmol/kg Theo thang đánh giá Agricultural Compendium (1989), hàm lượng Na+ trao đổi đất khu vực đê cao (trung bình > cmol/kg) Giá trị pH đầu vụ lúa thấp so với cuối vụ lúa không đáng kể, pH cuối vụ lúa tầng khác biệt không ý nghĩa dao động từ 6.47-6.76 Theo thang đánh giá Brady (1990), giá trị pH vùng nằm khoảng chua nhẹ.Hàm lượng Mg2+ trao đổi đầu vụ cuối vụ khơng có khác biệt, dao động từ 3,79 – 3,99 cmol/kg Hàm lượng Ca2+ trao đổi cuối vụ lúa cao so với đầu vụ lúa, dao động từ 2,24 – 2,42 cmol/kg Điều q trình canh tác lúa người dân bón vơi nên làm cho hàm lượng Ca2+ trao đổi tăng Theo thang đánh giá Kuyma (1976), hàm lượng Ca2+ trao đổi vùng từ thấp đến trung bình 33 Tóm lại: Kết khảo sát đất (hình 3.3) khu vực đê cuối vụ lúa giá trị EC, hàm lượng Na+ tự hàm lượng Na2+ trao đổi giảm so với đầu vụ lúa điều giải thích thời gian canh tác lúa nước mưa rửa hàm lượng Na+ tự hàm lượng Na2+ trao đổi Tuy nhiên, theo thang đánh Agricultural Compendium (1989), hàm lượng Na2+ trao đổi khu vực cao (trung bình > 2cmol/kg) Điều ảnh hưởng bất lợi đến sinh trưởng nâng suất lúa 0-10cm 10-20cm Đầu vụ EC 20-30cm EC(mS/cm) pH pH Cuố i vụ 0-10cm 2.5 1.5 0.5 Na+ trao đổi Na+ cmol/kg Na+ cmol.kg 0-10cm 20-30cm 12 10 Đầu vụ Cuối vụ Mg trao đổi Mg2+ cmol/kg Ca2+ cmol/kg Cuố i vụ Thời điểm canh tác 20-30cm 2.5 1.5 0.5 Đầu vụ 20-30cm Đầu vụ Ca trao đổi 10-20cm 10-20cm Thời điểm canh tác 0-10cm Cuố i vụ Thời điểm canh tác Na tự 10-20cm 20-30cm Đầu vụ Thời điểm canh tác 0-10cm 10-20cm Cuố i vụ Thời điểm canh tác 0-10cm 10-20cm 20-30cm Đầu vụ Cuối vụ Thời điểm canh tác Hình 3.3:Diễn biến pH, EC hàm lượng cation đất đầu vụ cuối vụ lúa (khu vực đê) 34 3.5.2 Khu vực đê: Kết khảo sát đất (hình 3.4) có giá trị EC cuối vụ lúa thấp so với đầu vụ lúa dao động từ 1,61 – 2,79 mS/cm, thấp tầng 0-10cm có giá trị EC = 1,61 mS/cm cao tầng 20-30cm có giá trị EC = 2,79 mS/cm Theo H Eswaran (1985), giá trị EC khu vực ngồi đê thích hợp để lúa phát triển Hàm lượng Na+ tự Na+ trao đổi đất cuối vụ lúa thấp so với đầu vụ Hàm lượng Na+ tự cuối vụ lúa dao động từ 6.07 – 11,33 cmol/kg, thấp tầng 0-10cm có giá trị 6,07 cao tầng 20-30cm có giá trị 11,33 cmo/kg Hàm lượng Na+ trao đổi cuối vụ lúa tầng khác biệt không ý nghĩa dao động từ 0,39 – 1,6 cmol/kg, thấp tầng 0-10cm có giá trị 0,39 cmo/kg cao tầng 20-30cm 1,6 cmol/kg Theo thang đánh giá Agricultural Compendium (1989), hàm lượng Na+ trao đổi vùng nằm khoảng từ trung bình tới cao Giá trị pH cuối vụ lúa cao so với đầu vụ lúa, giá trị pH dao động từ 7,42 – 7,68 Theo thang đánh giá Brady (1990), pH khu vực ngồi đê trung tính Hàm lượng Ca2+ trao đổi cuối vụ lúa cao so với đầu vụ dao động từ 3,16 – 3,72 cmol/kg Theo thang đánh giá Kuyma (1976), hàm lượng Ca2+ vùng nằm khoảng trung bình đến cao Hàm lượng Mg2+ cuối vụ cao so với đầu vụ không đánh kể dao động từ 7,67 – 8,07 cmol/kg Theo thang đánh giá E.S Marx J Hart & R G Steven (1999), hàm lượng Mg2+ vùng cao Hàm lượng Mg2+ đất khảo sát cao góp phần tạo tính kiềm nước có tác động tích cực việc trì pH ổn định thích hợp cho trồng lúa Tóm lại: Kết khảo sát đất (hình 3.4) khu vực đê cuối vụ lúa độ mặn (EC), hàm lượng Na+ tự Na+ trao đổi giảm so với đầu vụ điều giải thích q trình canh tác lúa người dân sử dụng nước mưa để rữa mặn hàm lượng Na+ tự Na+ trao đổi giảm đáng kể so với đầu vụ Tuy nhiên hàm lượng Na+ tự đất cao (trung bình > 6cmol/kg) Điều ảnh hưởng bất lợi đến phát triển nâng suất lúa 35 10 0-10cm 10-20cm Đầu vụ EC 20-30cm EC (ms/cm) pH pH Cuối vụ 0-10cm Đầu vụ Thời điểm canh tác 25 20 15 10 Đầu vụ Cuối vụ Đầu vụ 0-10cm Mg2+ cmol/kg Đầu vụ Cuối vụ Mg trao đổi 20-30cm Ca2+ cmol/kg 20-30cm Thời điểm canh tác Ca trao đổi 10-20cm 10-20cm 10 Thời điểm canh tác 0-10cm Cuối vụ Na+ trao đổi 0-10cm 20-30cm Na+ cmol/kg Na+ cmol/kg 10-20cm 20-30cm Thời điểm canh tác Na tự 0-10cm 10-20cm Cuối vụ 10-20cm 20-30cm 10 Đầu vụ Cuố i vụ Thời điểm canh tác Thời điểm canh tác Hình 3.4:Diễn biến pH, EC hàm lượng cation đất đầu vụ cuối vụ lúa (khu vực đê) 36 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Qua kết khảo sát phân tích đất Thạnh Phú – Bến Tre có kết luận sau: Khu vực đê giá trị pH, EC hàm lượng cation đất tầng (010cm 10-20cm) đầu vụ lúa tương đối Cuối vụ lúa giá trị EC, Na+ tự Na+ trao đổi giảm Tuy nhiên, hàm lượng Ca2+ trao đổi tăng Khu vực đê giá trị pH, EC hàm lượng cation đất tầng đầu vụ lúa tương đối nhau, riêng hàm lượng Na+ trao đổi tầng 10-20cm cao gấp lần so với tầng 0-10cm là khu vực đê cường độ ngập mặn thường xuyên nên hàm lượng Na+ trao đổi lắng động, tích tụ trực di xuống tầng vào mùa khô, đến mùa mưa nước mưa đủ rữa trôi hàm lượng Na+ trao đổi tầng 0-10cm Cuối vụ lúa giá trị EC, Na+ tự Na+ trao đổi giảm Tuy nhiên, hàm lượng Ca2+ trao đổi tăng Theo đánh giá đầu vụ lúa hàm lượng Na+ tự Na+ trao đổi khu vực thời gian nuôi tôm người dân đưa nước mặn vào đồng Cuối vụ lúa hàm lượng Na+ tự Na+ trao đổi giảm đáng kể trình canh tác lúa nước mưa rữa hàm lượng Na+ đất Hàm lượng Ca2+ trao đổi tăng dân bón vơi để cải tạo đất 4.2 Kiến nghị Cần nghiên cứu kỹ thuật tưới rửa mặn để hạn chế gia tăng độ mặn ngăn ngừa tình trạng đất bị sodic hóa, cần nghiên cứu bón bổ sung Ca để cải thiện độ phì đất 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Văn Căn (1978), Giáo trình nơng hóa, NXB Vụ đào tạo, Bộ đại học THCN Lê Văn Khoa (2000), Đất môi trường, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Lê Văn Khoa, Trần Bá Linh (2009), Giáo trình Bạc màu bảo vệ tài nguyên đất đai Trường Đại Học Cần Thơ Lê Xuân Thuyên (1999), “Kết nghiên cứu bước đầu mặn hóa đất vùng Bán đảo Cà Mau”, Kỹ yếu hội nghị khoa học, công nghệ môi trường khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long tổ chức Cần Thơ, lần thứ 16, ngày 17 18/09/1999, Sở Khoa học, Công nghệ Môi trường Cần Thơ, 250 trang, tr – 13 Ngô Ngọc Hưng, Đỗ Thị Thanh Ren, Võ Thị Gưong, Nguyễn Mỹ Hoa (2004) Giáo trình Phì Nhiêu Đất Trường Đại Học Cần Thơ Ngơ Thị Đào, Vũ Hữu m (2005) Giáo trình Đất Phân Bón Nhà xuất Đại Học Sư Phạm Nguyễn Bảo Vệ, Ngô Ngọc Hưng, Quảng Trọng Thao, Nguyễn Thành Hối, Vũ Ngọc Út & Đỗ Minh Nhựt (2005), Nghiên cứu xây dựng mơ hình lúa - tơm bền vững huyện An Biên Hòn Đất tỉnh Kiên Giang, Sở Khoa học Công nghệ Kiên Giang Nguyễn Mỹ Hoa (2007), Tính chất đất khả sử dụng đất mặn, đất phèn tỉnh Tiền Giang Nguyễn Ngọc Trân, 1990 Tài nguyên – môi trường phát triển Chương trình điều tra tổng hợp ĐBSCL, Chương trình 60B Nguyễn Thanh Phương 2006 Tổng quan mơ hình ni tơm sú Đồng Cửu Long www.hcmuaf.edu.vn/cpb/phtqt/workshop/nguyenthanhphuong.pdf Nguyễn Thị Cẩm Thà 2011 Hiện trạng sản xuất khả nhiễm mặn mơ hình lúa – tơm Thới Bình - Cà Mau phương pháp xác định đặc tính đất nhiễm mặn Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Cần Thơ 38 Nguyễn Vy Đỗ Đình Thuận (1977), Các loại đất nước ta, Nhà xuất khoa học kĩ thuật Trường đại học Nông nghiệp Phạm Thị Yony 2011 Ảnh hưởng Calcium lên sinh trưởng sản sinh proline lúa đất nhiễm mặn Phước Long – Bạc Liêu Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Cần Thơ Tơn Thất Chiểu, 1992, « Kết bước đầu ứng dụng phân loại đất theo FAOUNESCO, Tạp chí Khoa Học Đất, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội Trần Anh Phong (1986), Cơ sở bố trí sử dụng đất vùng Đồng Bằng Sơng Cửu Long Trần Kim Tính (1998), Giáo trình Thỗ Nhưỡng, Trường Đại Học Cần Thơ Trung tâm tin học (2005), Kết hợp rửa mặn với sử dụng phân bón hợp lý, Bộ Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn Võ Thị Gương (2004), Nghiên cứu thối hoá hoá học – vật lý đất trồng cam quýt Đồng sông Cửu Long, Bộ môn Khoa học đất – Quản lý đất đai, Khoa Nông Nghiệp – Sinh Học Ứng Dụng, Đại học Cần Thơ Võ Thị Gương (2006), Giáo trình trở ngại đất sản xuất nông nghiệp, Trường Đại Học Cần Thơ Vũ Thế Trụ (2000), Cải tiến kỹ thuật nuôi tôm Việt Nam, Nhà xuất Nông nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, 205 trang Tieng anh Ann McCauley (2005), “Salinity & Sodicity Management”, Soil & water management Module 4481-2 Jan.2005, A self-study course from the MSU Extension Service Continuing Education Series Balba A M (1995), Management of Problem Soils in Arid Ecosystems CRC Press Boca Raton, Florida 250 p Boyd, C,E (1998b), Water quality for pond aquaculture, Reseach and development series No, 43, August 1998, 37 pp 39 Boyd, C,E (1995), Bottom soils, sediment and pont aquaculture, Chapman and Hall, Newyork, 348 pp Brady N And R Weil (2002), The Nature and Properties of Soils, 13th Edition, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey Brouwer C., A Goffeau and M Heibloem (1985), Irrigation Water Management: Training Manual No - Introduction to Irrigation, FAO - food and agriculture organization of the united nations Deborah Chapman (1996), Water quality assessment, Published by E & FN SPON Golez, N, V, (1995), Formation of acid sulfate soil and its implications to brackishwater ponds, Aquaculture Engineering 14 (4), pp, 297 – 316 James Camberato (2001), Irigation water quality, Update from the 2001 Carolinas GCSA Annual Meeting Kungvankiji, P,, T, E, Chua, J, Pudadera, G, Corre, L, B, Tiro, I, O, Potestestas, G, A, Taleon & J, N, Paw 1986 Shrimp culture: Pond design, operation and management, NACA training manual series No, 2, 68 pp Lamond R E and D A Whitney (1992), Management of saline and sodic soils, Kansas state university agricultural experiment station and cooperative extension service Maas EV, Grattan SR 1999, Crop yields as affected by salinity In: Skaggs RW, van Preston, N, & H, Clayton (2003), Hệ thống canh tác lúa - tôm Đồng sông Cửu Long: Những vấn đề sinh lý kinh tế xã hội, Trung tâm Nghiên cứu Nơng nghiệp Quốc tế Ơxtrâylia (ACIAR), Trung tâm tin học nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thông Việt Nam dịch sang tiếng Việt năm 2004, 173 trang Tran Thanh Be (1994), Sustainability of rice - shrimp farming systems in a brackish water area in the Mekong Delta of Vietnam, Msc thesis, University of Western Sydney - Hawkesbury, Australia, 190 pp 40 PHỤ CHƯƠNG Thang đánh giá hàm lượng Na + trao đổi đất, meq/100g đất Agricultural Compendium (1989) Hàm lượng Na+(meq/100g đất) Mức độ < 0.1 Rất thấp 0.1 – 0.3 Thấp 0.3 – 0.7 Trung bình 0.7 – 2.0 Cao >2 Rất cao Thang đánh giá hàm lượng Ca 2+ trao đổi đất theo Kuyma (1976) Hàm lượng Ca2+ (meq/100g đất) Mức độ 7 Rất cao 41 Thang đánh giá hàm lượng Mg2+ trao đổi đất theo E.S Marx J Hart & R G Steven (1999) Hàm lượng(meq/100g đất) Mức độ < 0.5 Thấp 0.5 – 1.5 Trung bình > 1.5 Cao Thang đánh giá hàm lượng CEC đất theo phái đoàn Hà Lan (1974) Hàm lượng CEC (meq/100g đất) Mức độ 30 Rất cao Phân cấp đất mặn theo Tôn Thất Chiểu et al., (1991) Phân cấp đất mặn EC (mS/cm) Cl- (%) Đất mặn nhiều >4 > 0,25 Đất mặn trung bình 2-4 0,15 - 0,25 Đất mặn 1–2 0,05 - 0,15 42 Thang đánh giá pH đất theo Brady (1990) pH đất Đánh giá 3–4 Rất chua 4–5 Chua mạnh 5–6 Chua vừa 6–7 Chua nhẹ 7–8 Trung tính 8–9 Kiềm nhẹ – 10 Kiềm trung tính 10 – 11 Kiềm mạnh 43 ... mơ hình lúa - tơm Bến tre, việc thực đề tài Khảo sát trạng nhiễm mặn đất mơ hình lúa- tơm Thạnh Phú – Bến Tre nhằm mục tiêu:  Khảo sát diễn biến nhiễm mặn đất canh tác lúa mơ hình tơm -lúa  Khảo. .. nước mặn vào ruộng để nuôi tôm nhiễm mặn đất ảnh hưởng đến việc trồng lúa vụ tiếp sau Đề tài thực Thạnh Phú - Bến Tre nhằm mục đích : (i) khảo sát diễn biến nhiễm mặn đất canh tác lúa mơ hình lúa. .. BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: Khảo sát trạng nhiễm mặn đất mơ hình lúa tơm Thạnh Phú – Bến Tre Sinh viên thực hiện:
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO sát HIỆN TRẠNG NHIỄM mặn đất TRONG mô HÌNH lúa tôm ở THẠNH PHÚ – bến TRE , KHẢO sát HIỆN TRẠNG NHIỄM mặn đất TRONG mô HÌNH lúa tôm ở THẠNH PHÚ – bến TRE

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay