KHẢO sát HIỆN TRẠNG đất và nước NHIỄM mặn ở xã hỏa TIẾN THỊ xã vị THANH TỈNH hậu GIANG

53 21 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT TRẦN MINH HIỂN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG ĐẤT VÀ NƯỚC NHIỄM MẶN Ở XÃ HỎA TIẾN THỊ XÃ VỊ THANH TỈNH HẬU GIANG Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành: KHOA HỌC ĐẤT Năm 2012 i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT TRẦN MINH HIỂN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG ĐẤT VÀ NƯỚC NHIỄM MẶN Ở XÃ HỎA TIẾN THỊ XÃ VỊ THANH TỈNH HẬU GIANG Cán hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Ts Châu Minh Khôi Trần Minh Hiển MSSV: 3084081 Lớp Khoa Học Đất K34 Năm 2012 ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẨN Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG ĐẤT VÀ NƯỚC BỊ NHIỄM MẶN Ở XÃ HỎA TIẾN THỊ XÃ VỊ THANH TỈNH HẬU GIANG Do sinh viên Trần Minh Hiển thực từ 02/2012 đến 05/2012: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Cần thơ, ngày … Tháng … năm 2012 Cán hướng dẫn Ts Châu Minh Khôi iii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG ĐẤT VÀ NƯỚC BỊ NHIỄM MẶN Ở XÃ HỎA TIẾN THỊ XÃ VỊ THANH TỈNH HẬU GIANG Do sinh viên Trần Minh Hiển thực từ 02/2012 đến 05/2012: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Cần thơ, ngày … Tháng … năm 2012 Giáo viên phản biện iv TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp nhận luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG ĐẤT VÀ NƯỚC BỊ NHIỄM MẶN Ở XÃ HỎA TIẾN THỊ XÃ VỊ THANH TỈNH HẬU GIANG Do sinh viên Trần Minh Hiển thực từ 02/2012 đến 05/2012 bảo vệ trước hội đồng Ý kiến hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Luận văn tốt nghiệp Hội đồng đánh giá mức:……………………………… Cần thơ, ngày … tháng … năm 2012 Chủ tịch Hội đồng v LỜI CẢM TẠ Trong trình làm luận văn, em nhận động viên khích lệ gia đình, giúp đỡ nhiệt tình Thầy Cô bạn bè em hồn thành tốt đề tài Kính dâng: Cha mẹ lòng biết ơn sâu sắc nhất, hết lòng ni dạy chăm sóc Thành kính biết ơn: Thầy Châu Minh Khơi tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Thầy Ngô Ngọc Hưng, cố vấn học tập Bộ môn Khoa học đất, Khoa Nông Nghiệp Sinh học ứng dụng, Trường Đại Học Cần Thơ tận tình giúp đỡ dẫn em suốt năm đại học Em chân thành cảm ơn: Các Thầy Cô trường Đại Học Cần Thơ, Thầy Cô môn Khoa Học Đất, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng nhiệt tình giúp đỡ, dạy dỗ truyền đạt kiến thức quí báo cho em Thầy Nguyễn Minh Đông, anh Đỗ Bá Tân tận tình giúp đỡ em suốt trình thực đề tài Thân gửi bạn lớp Khoa học Đất K34 em Khoa học Đất K35 tình cảm thân thiết Đặc biệt đến bạn Lê Hoàng nghĩa, Nguyễn Minh Thi, Bùi Hữu Nghĩa, Trần Văn Thắng Cuối xin cảm ơn bạn bè quan tâm đóng góp ý kiến quý báo để đề tài hoàn thành vi LÝ LỊCH CÁ NHÂN Họ tên: TRẦN MINH HIỂN Sinh ngày 27 tháng năm 1990 Quê quán: huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Họ tên cha: TRẦN VĂN ĐANG Họ tên mẹ: NGUYỄN THỊ CHÍNH Địa liên hệ: 45/6 hẻm Mậu Thân,phường Xân Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ Tóm tắt q trình học tập Từ năm 1997 – 2001 học trường tiểu học An Trường D Từ năm 2002 – 2005 học trường trung học sỡ An Trường C Từ năm 2006 – 2008 học trường trung học phổ thông Nguyễn Đáng Năm 2008 trúng tuyển vào Đại học ngành Khoa Học Đất, Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ Từ 2008 đến 2012 học ngành Khoa Học Đất thuộc Bộ môn Khoa Học Đất, Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng, Trường đại Học Cần Thơ Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2012 Ký tên Trần Minh Hiển vii Trần Minh Hiển, 2012 “Khảo sát trạng đất nước bị nhiễm mặn xã Hỏa Tiến, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang” Luận văn tốt nghiệp Ngành Khoa Học Đất, Khoa Nông Nghiệp Sinh học ứng dụng, Trường đại học Cần Thơ Cán hướng dẫn: Ts Châu Minh Khơi TĨM LƯỢC Đề tài thực vùng đất phèn, nhiễm mặn xã Hỏa Tiến, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Ở nơi đây, năm vào mùa khô nước biển xâm nhập vào làm nguồn nước bị nhiễm mặn ảnh hưởng đến phát triển trồng Để có đánh giá xác ta tiến hành khảo sát thu mẫu nước mẫu đất 15 điểm phân bố vùng khoảng thời gian từ tháng 2/2012 đến 4/2012 Phân tích tiêu pH, EC, Natự do, Natrao đổi, CEC, ESP đất pH, EC nước để đánh giá độ mặn đất mức độ nhiễm mặn nước Tại thời điểm khảo sát, vào tháng 2/2012 số EC nước điểm cạnh sông lớn sâu nội đồng chênh lệch không nhiều mức thấp nằm khoảng 148µS/cm đến 276µS/cm Trong tháng 3/2012, EC nước trung bình thấp cao 212 µS/cm 2640 µS/cm Đến tháng 4/2012, độ mặn thấp 358 µS/cm cao đạt 3940 µS/cm Độ mặn nước tăng cao qua tháng từ mùa khô đến cuối mùa khô pH nước dao động không nhiều khoảng thời gian khảo sát, chênh lệch khoảng pH=6 đến pH=6,7 Kết đo EC đất khác biệt nhiều điểm khảo sát, mức thấp EC cao 1168µS/cm, pH đất dao động từ pH=4,3 đến pH=6,1 nằm khoảng chua đến trung tính Natri tự đất thấp khoảng 0,35 đến 1,5meq/100g đất Kết tính tốn với số cao ESP=14,2, cho thấy có tích lũy Na+ cao keo đất ngưỡng sodic hóa viii MỤC LỤC Trang phụ bìa ii Ý kiến đánh giá Giáo viên hướng dẫn .iii Ý kiến đánh giá Giáo viên phản biện iv Ý kiến đánh giá Hội đồng v Cảm tạ vi Lý lịch cá nhân vii Tóm lược viii Mục lục ix Danh sánh hình xi Danh sách bảng xii Danh sách từ viết tắt xii MỞ ĐẦU CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Sự hình thành đất Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) 1.2 Sự xâm nhập mặn Đồng Bằng Sông Cửu Long 1.3 Ảnh hưởng dòng triều đến việc xâm nhiễm nước mặn vào đất liền ĐBSCL 1.4 Đất mặn 1.4.1 Tính chất nhóm đất mặn 1.4.2 Hệ thống đánh giá đất mặn 1.5 Khả trao đổi cation (CEC) 1.5.1 Nguồn gốc điện tích âm cố định 1.5.2 Nguồn gốc điện tích âm thay đổi 1.5.3 Natri 10 1.6 Ảnh hưởng đất mặn đến tính chất đất 11 1.7 Ảnh hưởng bất lợi đất mặn đến sinh trưởng trồng 12 ix 1.8 Sơ lược tỉnh Hậu Giang 14 1.8.1 Sơ lược vùng nghiên cứu 15 1.8.2 Thổ nhưỡng nông nghiệp tỉnh Hậu Giang 15 CHƯƠNG PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 17 2.1 Địa điểm thời gian 17 2.2 Phương tiện nghiên cứu 17 2.3 Phương pháp nghiên cứu 17 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21 3.1 Diễn biến xâm nhập mặn vào kênh nội đồng mùa khô 21 3.2 Tích lũy mặn đất 28 3.3 Hàm lượng Na tích lũy đất 31 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 34 Kết luận 34 Kiến nghị 34 Tài liệu tham khảo 35 x 7.5 pH điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm 6.5 5.5 5 12 13 14 15 4.5 thời gian tháng tháng tháng (triều cường) pH 7.5 điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm 12 điểm 13 điểm 14 điểm 15 6.5 5.5 4.5 thời gian tháng tháng tháng (triều kiệt) Hình 8: pH triều cường triều kiệt điểm nội đồng 27 khu vực sâu nội đồng Do nằm sâu nội đồng nên pH nước biến động không nhiều, pH nước lúc triều cường trung bình khoảng pH=5,9 đến pH=6,4 Vào tháng 2, pH=6,3 tăng nhẹ lên pH=6,4 tháng giảm xuống pH=5,9 tháng Ở giai đoạn triều kiệt, pH nước dao động khoảng hẹp từ pH=6 đến pH=6,3, tháng pH=6,2 tăng lên 6,3 tháng giảm xuống pH=6 tháng Giữa khu vực cạnh sông lớn nội đồng giá trị pH nước chênh lệch không lớn, khác biệt điểm khơng nhiều nằm khoảng trung tính Với giá trị pH phù hợp cho phát triển trồng 3.2 Tích lũy mặn đất EC đất Độ mặn đất thể thông qua độ dẫn điện (EC) EC tổng lượng muối hoà tan độ mặn có dung dịch nên EC coi tiêu chuẩn để chẩn đoán gia tăng nồng độ ion dung dịch Qua kết đo EC dung dịch đất cho thấy độ dẫn điện đất biến động cao nhìn chung mức thấp Tuy khu vực cạnh sông lớn số EC không cao, dao động khoảng thấp 351 µS/cm đến cao 1168 µS/cm Do xâm nhập mặn xảy thời gian ngắn nên chưa tích lũy vào đất (hình 9) Tương tự, mẫu nội đồng số EC dung dịch đất nằm mức trung bình thấp Ở điểm nội đồng EC dung dịch đất dao động khoảng 360 µS/cm đến 710 µS/cm Đặc biệt, mẫu có số EC dung dịch đất cao khác biệt lớn so với mẫu lại Độ mặn đất phân bố không điểm lấy mẫu nhìn chung nằm mức thấp (< 4000 µS/cm) chưa gây trở ngại nhiều cho trồng 28 EC(µS/cm) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 điểm 10 11 Hình : EC đất điểm cạnh sơng EC(µS/cm) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 điểm 13 Hình 10 : EC đất điểm nội đồng 29 14 pH đất pH 7.5 6.5 5.5 4.5 điểm 10 11 (a) pH 7.5 6.5 5.5 4.5 điểm 4 13 14 (b) Hình 11 : pH đất điểm cạnh sông (a) nội đồng (b) 30 pH yếu tố môi trường có ảnh hưỡng trực tiếp hay gián tiếp loại trồng Khi pH môi trường cao hay thấp ảnh hưởng không tốt cho phát triển trồng Kết phân tích pH hình 11 cho thấy giá trị pH có chênh lệch điểm thu mẫu ngồi sơng lớn với pH khoảng pH=4,3 đến pH=5,7, điểm nội đồng với pH khoảng pH=5 đến pH=6,12 biến động khoảng từ acid đến trung tính Bảng Kết đo pH, Na tự , Na trao đổi , CEC, ESP đất xã Hỏa Tiến Mẫu pH Na tự Na trao đổi CEC ESP 4.31 0.64 0,77 15 5.13 4.22 0.57 0,71 13.6 5.22 5.07 0.76 0.97 13.5 7.19 4.33 0.49 0.5 10.7 4.67 6.12 0.56 0.83 13.7 6.06 10 5.45 1.17 1,94 13.6 14.26 11 5.71 1.52 1,82 14.1 12.91 13 6.09 0.72 0,82 14.1 5.82 14 6.12 0.35 0,56 13.8 4.06 3.3 Hàm lượng Na tích lũy đất Natri tự Qua phân tích hàm lượng Na tự đất ta thấy có chênh lệch điểm cạnh sông lớn với điểm đê bao Hàm lượng Na tự đo điểm cạnh sông 1,52 meq/100g cao so với hầu hết điểm đê bao trung bình 0,6 meq/100g Nhìn chung số Natự đánh giá mức trung bình thấp 31 Na trao đổi Theo Trần Văn Chính (2006), kết phân tích hàm lượng Na+ đất điểm khảo sát nằm khoảng trung bình đến cao Tập trung chủ yếu điểm khu vực cạnh sông lớn, giá trị lớn đo 1,94 meq/100g đất Nguyên nhân mẫu khu vực cạnh sơng lớn xâm nhập mặn xảy mùa khô CEC phụ thuộc vào thành phần keo sét nên CEC có giá trị cao đất tốt chứa nhiều keo Kết phân tích CEC đất xã Hỏa Tiến cho thấy tiêu CEC mức trung bình (theo phái đồn Hà Lan, 1974) Qua kết phân tích cho thấy CEC mức trung bình nên ảnh hưởng mặn chưa đáng kể Hàm lượng Na trích bão hòa, đất mặn ESP tăng (EC lớn), nhiên EC tăng hàm lượng Na trơng đất bão hòa EC tăng Na bề mặt đất tăng làm cho hàm lượng Na trao đổi giảm từ ESP nhỏ Theo kết tính tốn cho thấy số ESP thấp 15 lượng Na trao đổi đất thấp dẫn đến phần trăm Na tổng khả trao đổi cation thấp Nhưng có vài điểm khu vực ngồi sơng lớn lại có giá trị ESP 14,26 tương đối cao Do đó, cần có quan tâm biện pháp xử lý tránh tình trạng làm tăng khả mặn đất đất bị sodic hóa So sánh tình trạng tích lũy mặn đất tình trạng nhiễm mặn nguồn nước thời điểm khảo sát Theo phân cấp đất mặn Tôn Thất Chiểu ctv., (1991) EC đất từ - mS/cm đánh giá đất mặn trung bình EC > mS/cm đất mặn nhiều Độ dẫn điện đất cao gây bất lợi cho canh tác lúa Dựa vào đồ thị hình 12 ta thấy nhìn chung khu vực nội đồng EC đất cao EC nước,có thể xâm nhập mặn vào mùa khô năm trước 32 EC (µS/cm) 4000 3500 3000 2500 EC đất 2000 EC nước 1500 1000 500 mẫu 10 11 12 13 14 15 Hình 12: Diễn biến EC nước, EC đất tháng 3/2012 tích lũy mặn đất Khu vực cạnh sơng lớn số EC đất thấp EC nước trừ điểm có EC đất cao Do xâm nhập mặn xãy khu vực cạnh sông nên EC đất khu vực bị ảnh hưởng từ EC nước 33 CHƯƠNG : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận EC nước điểm khu vực cạnh sơng lớn có giá trị EC cao (~ mS/cm) ngưỡng gây độc trồng EC nước điểm khu vực nội đồng có giá trị EC thấp dao động nhỏ nên chưa ảnh hưởng đến trồng pH nước nằm tron khoảng trung tính EC đất điểm khu vực cạnh sông lớn khu vực nội đồng thấp so với ngưỡng gây độc cho trồng pH đất nằm khoảng trung tính, ESP cao điểm cạnh sông lớn ngưỡng sodic hóa, nhìn chung chưa có tác hại trồng Xã Hỏa Tiến nhìn chung có mức độ nhiễm mặn thấp, thích hợp cho loại trồng phát triển địa phương Kiến nghị Cần tiếp tục theo dõi diễn biến mặn thời gian dài để đưa kết luận xác Tìm biện pháp ngăn ngừa xâm nhập mặn làm tư liệu giúp địa phương ứng dụng mơ hình canh tác thích hợp nâng cao đời sống tránh tác hại nhiễm mặn gây 34 Tài liệu tham khảo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang Hội Khoa học Đất Việt Nam (2000), Đất Việt Nam, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Lê Quang Trí & Võ Thị Gương (2006), Nghiên cứu mơ hình chuyển đổi cấu trồng vật nuôi vùng đất phèn xã Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, Sở Khoa học Công nghệ Bạc Liêu Lê Văn Căn (1978), Giáo trình nơng hóa, NXB Vụ đào tạo, Bộ đại học THCN Nguyễn ngọc Trân (1990) Tài ngun mơi trường phát triển Chương trình điều tra tổng hợp ĐBSCL, Chương trình 60B Lê Văn Khoa (1999), Nông nghiệp Môi trường, Nhà xuất giáo dục, Hà Nội Lê Văn Khoa (2000), Đất môi trường, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Ngô Ngọc Hưng (2006), Bài giảng thổ nhưỡng, Trường Đại Học Cần Thơ Ngô Ngọc Hưng, Đỗ Thị Thanh Ren, Võ Thị Gương, Nguyễn Mỹ Hoa (2004) Giáo trình phì nhiêu đất Trường Đại Học Cần Thơ Nguyễn Vy Đỗ Đình Thuận (1977), Các loại đất nước ta, Nhà xuất khoa học kĩ thuật Trường đại học Nông nghiệp Vũ Văn Vụ, Vũ Thanh Tâm Hoàng Minh Tấn (1988), Sinh lý học thực vật, NXB Giáo dục Đỗ Đình Thuận (1977), Các loại đất nước ta, NXB khoa học kĩ thuật Trường đại học Nơng Nghiệp Nguyễn Mỹ Hoa (2007), Tính chất đất khả sử dụng đất mặn, đất phèn tỉnh Tiền Giang Trần Kim Tính (1996), Giáo tình thỗ nhưỡng Trường Đại Học Cần Thơ 35 Ann MeCauLey (2005), “Salinity & Sodicity Management”, Soil & water management Module 4481-2 Jan.2005, A self-study course from the MSU Extension Service Continuing Education Series Balba (1995), Management of Problem Soils in Arid Ecosytens CRC Press Boca Raton, Florida 250p Cramer, C (1986), Test your soils health: A three part series, New Farm: Magazine of Regeneration Agriculture Jan, 17-21; Feb., 40-45; May/june 46-51 James Camberato (2001), Irigation water quality, Update from the 2001 Carolinas GCSA Annual Meeting Maas and Hoffman (1977), Crop salf tolerance-current assessment, J.Irring Drainage Div ASCE, 103 proc Pap 12993 36 PHỤ LỤC Phụ lục : số liệu EC nước triều cường đo qua 10 đợt thu mẫu điểm thu mẫu đợt đợt đợt đợt đợt đợt đợt đợt đợt đợt 10 81.4 148.7 242 173.5 174 212 219 358 - - - 182.6 442 209 297 487 380 528 - - 86 150.6 243 182.3 163 211 301 359 - - 99.9 169.9 274 178.5 178 185.6 262 281 - - 140.2 174.6 276 187.8 185.6 224 237 376 - - 131.8 155.5 245 180.7 208 370 291 669 - - - 166.8 421 295.5 875.6 836 385 695 - - 136.4 264 998 505 1790 1901 892 2200 - - 193.6 729 983 1331 3430 2640 2605 2320 - - 10 140.01 746 1539 1905 1766 2280 1736 3940 - - 11 97.8 447 867 278 328 852 555 1209 - - 12 - 276.1 489 310 489 564 464 519 - - 13 137.3 159.2 246 175.5 170.4 254 200 302 - - 14 99.9 190.6 286 212 330 325 283 302 - - 15 124.7 155.7 258 167.7 176.3 205 215 263 - - EC nước triều cường (µS/cm) 37 Phụ lục : số liệu EC nước triều kiệt đo qua 10 đợt thu mẫu điểm thu mẫu đợt đợt đợt đợt đợt đợt đợt đợt đợt đợt 10 144.5 152.7 241 172.3 156 196 216 - 302 323 181 215 440 253 284 399 381 - 430 479 90.1 152.7 272 183 151.1 205 258 - 283 321 155.5 167.9 272 179.8 174.2 168.7 225 - 237 260 135 172 276 186.7 185 220 235 - 310 343 141.1 174.9 317 193.8 205 372 276 - 525 590 110.1 251 413 242 792 829 384 - 605 649 127.3 256 666 428 992 1549 842 - 1880 2040 162.5 315 954 565 1972 2310 1874 - 2173 2200 10 126.2 490 1464 1049 - 1815 1414 - 1940 2170 11 122.4 323 858 402 - 504 554 - 1050 1110 12 214 214 405 308 - 402 433 - 507 510 13 - 182.6 374 165.7 - 240 203 - 300 299 14 137.2 182.5 282 202 - 313 270 - 315 310 15 141.1 169.3 258 189.9 - 198.3 211 - 262 263 EC nước triều kiệt (µS/cm) 38 Phụ lục : số liệu pH nước triều cường đo qua 10 đợt thu mẫu điểm thu mẫu đợt đợt đợt đợt đợt đợt đợt đợt đợt đợt 10 6.54 6.59 6.31 6.77 6.98 6.38 6.75 6.02 - - - 6.38 6.31 6.62 6.75 6.51 6.73 6.3 - - 6.51 6.51 6.56 6.73 6.37 6.49 6.2 5.63 - - 6.61 6.36 6.39 6.64 6.84 6.33 6.39 5.53 - - 6.54 6.43 6.31 6.64 6.77 6.85 6.66 5.98 - - 6.67 6.48 6.3 6.73 6.21 6.61 6.73 5.42 - - - 6.42 6.39 6.71 6.19 6.19 6.65 6.47 - - 6.47 6.49 6.1 6.67 5.7 6.66 5.98 5.87 - - 6.28 6.6 6.52 6.75 6.9 7.06 6.31 6.16 - - 10 6.65 6.33 6.19 6.64 6.73 6.9 6.45 5.83 - - 11 5.5 6.14 6.24 6.56 5.82 6.81 6.18 5.94 - - 12 - 6.5 6.44 6.51 6.79 6.12 6.43 6.26 - - 13 6.85 6.44 6.6 6.79 6.83 6.79 6.73 6.44 - - 14 6.33 6.51 6.27 6.64 6.96 6.7 6.6 5.43 - - 15 6.99 6.54 6.42 6.81 5.81 6.36 6.54 6.4 - - pH nước triều cường 39 Phụ lục : số liệu pH nước triều kiệt đo qua 10 đợt thu mẫu điểm thu mẫu đợt đợt đợt đợt đợt đợt đợt đợt đợt đợt 10 6.62 6.57 6.55 6.76 5.78 6.57 6.84 - 5.9 6.2 6.22 6.17 6.28 6.82 5.9 6.32 6.86 - 6.18 6.26 6.43 6.41 3.07 6.64 5.89 6.46 6.66 - 5.89 5.9 6.56 6.2 6.29 6.67 5.78 6.2 6.71 - 5.8 6.21 6.35 6.26 6.61 5.71 6.54 6.64 - 5.95 6.03 5.69 6.31 6.4 6.74 6.83 6.43 6.7 - 6.02 6.1 6.33 6.29 6.6 6.72 6.65 6.36 6.74 - 6.1 6.21 6.36 5.58 6.25 6.59 6.61 6.67 6.21 - 5.98 6.12 5.96 6.32 6.19 6.68 6.21 6.81 6.62 - 6.12 6.1 10 6.67 6.15 6.14 6.76 - 6.52 6.77 - 6.23 6.2 11 5.52 5.28 6.22 6.02 - 6.63 6.45 - 6.16 5.99 12 6.32 6.21 6.46 6.61 - 6.05 6.72 - 6.21 6.3 13 - 6.46 6.19 6.75 - 6.34 6.86 - 6.09 6.22 14 6.48 6.43 6.31 6.64 - 6.44 6.88 - 5.94 6.05 15 6.29 6.63 6.56 6.72 - 6.37 6.89 - 6.05 pH nước triều kiệt 40 Phục lục : số liệu tiêu phân tích đất EC, pH, Natự , Natrao đổi , CEC, ESP, SAR điểm thu mẫu tiêu phân tích đất EC pH Na tự Na trao đổi CEC ESP SAR điểm 736.5 4.31 0.64 0.77 15 5.13 3.61 điêm 1168 4.22 0.51 0.71 13.6 5.22 3.67 điểm 716.5 5.07 0.76 0.97 13.5 7.19 5.16 điểm 562.5 4.33 0.49 0.5 10.7 4.67 3.27 điểm 351.5 6.12 0.56 0.83 13.7 6.06 4.3 điểm 10 967.5 5.45 1.17 1.94 13.6 14.26 11.09 điểm 11 789.5 5.71 1.52 1.82 14.1 12.91 9.88 điểm 13 553 6.09 0.72 0.82 14.1 5.82 4.12 điểm 14 427.5 6.12 0.35 0.56 13.8 4.06 2.82 41 ... HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT TRẦN MINH HIỂN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG ĐẤT VÀ NƯỚC NHIỄM MẶN Ở XÃ HỎA TIẾN THỊ XÃ VỊ THANH TỈNH HẬU GIANG Cán hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Ts Châu Minh Khôi Trần... KHOA HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG ĐẤT VÀ NƯỚC BỊ NHIỄM MẶN Ở XÃ HỎA TIẾN THỊ XÃ VỊ THANH TỈNH HẬU GIANG Do... LƯỢC Đề tài thực vùng đất phèn, nhiễm mặn xã Hỏa Tiến, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Ở nơi đây, năm vào mùa khô nước biển xâm nhập vào làm nguồn nước bị nhiễm mặn ảnh hưởng đến phát triển trồng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO sát HIỆN TRẠNG đất và nước NHIỄM mặn ở xã hỏa TIẾN THỊ xã vị THANH TỈNH hậu GIANG , KHẢO sát HIỆN TRẠNG đất và nước NHIỄM mặn ở xã hỏa TIẾN THỊ xã vị THANH TỈNH hậu GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay