KHẢO sát hàm LƯỢNG DƯỠNG CHẤT và ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CHẾ tạo PHÂN hữu cơ của bùn đáy AO NUÔI tôm sú ở DUYÊN hải và cầu NGANG TRÀ VINH

42 40 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Tên đề tài: KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG DƯỠNG CHẤT VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CHẾ TẠO PHÂN HỮU CƠ CỦA BÙN ĐÁY AO NUÔI TÔM SÚ Ở DUYÊN HẢI VÀ CẦU NGANG TRÀ VINH Giáo viên hướng dẫn: PGs Ts Ngô Ngọc Hưng Ks Trần Minh Giàu Sinh viên thực hiện: Trần Thanh Phong MSSV: 3077481 Lớp: Khoa Học Đất K33 Trang LỜI CẢM TẠ  Trong thời gian vừa qua em đào tạo rèn luyện mái trường Đại Học Cần Thơ, em quý thầy cô trường Đại Học Cần Thơ, đặc biệt quý thầy cô Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng tận tình truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian học trường kinh nghiệm sống Đây vốn sống vô quan trọng, hành trang tri thức giúp em vững bước q trình cơng tác sau Em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến - Thầy Ngô Ngọc Hưng người tận tình hướng dẫn, gợi ý, giúp đỡ cho lời khuyên bổ ích việc nghiên cứu hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn - Anh Trần Minh Giàu người trực tiếp hướng dẫn em suốt thời gian làm luận văn tốt nghiệp - Quý thầy cô Bộ Môn Khoa Học Đất, người trực tiếp hướng dẫn em suốt thời gian em học tập rèn luyện Bộ Môn - Các anh chị cán phòng lý, hóa sinh học đất Bộ mơn Khoa Học Đất tận tình giúp đỡ tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp - Thầy Trần Bá Linh cô cố vấn học tập Châu Thị Anh Thy động viên em suốt trình học tập làm luận văn tốt nghiệp - Các bạn lớp Khoa Học Đất 33 động viên giúp đỡ tơi q trình học tập thực luận văn - Xin chúc tất quý Thầy Cô, Anh Chị Bộ môn Khoa Học Đất bạn thành công sống Xin trân trọng ghi nhớ chân tình nông dân tạo điều kiện cung cấp thông tin cho thực luận văn mà liệt kê trang cảm tạ Kính dâng Cha, mẹ hết lòng ni khơn lớn nên người, nguồn động viên quan trọng giúp học tập vươn lên sống Trang QUÁ TRÌNH HỌC TẬP I LÝ LỊCH  Họ tên: Trần Thanh Phong Giới tính: Nam  Ngày, tháng, năm sinh: 1989 Dân tộc: Kinh  Nơi sinh: Ấp Bào, xã Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh  Địa liên lạc: Ấp 12, xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Điện thoại: 01648669688  Thời gian học từ năm 1995 đến năm 2000  Trường Tiểu học Long Hữu A II QUÁ TRÌNH HỌC TẬP  Tiểu học  Địa chỉ: xã Long Hữu – huyện Duyên Hải – Trà Vinh Trung học sở  Thời gian học từ năm 2000 đến năm 2004  Trường Trung học sở Long Hữu  Địa chỉ: xã Long Hữu – huyện Duyên Hải – Trà Vinh Trung học phổ thông  Thời gian học từ năm 2004 đến năm 2007  Trường Trung học phổ thông Duyên Hải  Địa chỉ: huyện Duyên Hải – Trà Vinh Đại học  Thời gian học từ năm 2007 đến năm 2011  Tốt nghiệp đại học năm 2011 trường Đại học Cần Thơ Trang LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa cơng bố cơng trình luận văn trước Tác giả Luận văn Trần Thanh Phong Trang TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: “KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG DƯỠNG CHẤT VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CHẾ TẠO PHÂN HỮU CƠ CỦA BÙN ĐÁY AO NUÔI TÔM SÚ Ở DUYÊN HẢI VÀ CẦU NGANG – TRÀ VINH” Do sinh viên Trần Thanh Phong thực từ 02/2010 – 11/2010 Cần thơ, ngày tháng năm 2011 Cán Bộ Hướng Dẫn PGS TS Ngô Ngọc Hưng Trang TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT Luận văn tốt nghiệp kèm theo đây, với đề tài là: “KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG DƯỠNG CHẤT VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CHẾ TẠO PHÂN HỮU CƠ CỦA BÙN ĐÁY AO NUÔI TÔM SÚ Ở DUYÊN HẢI VÀ CẦU NGANG – TRÀ VINH” Trần Thanh Phong thực báo cáo, Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Bộ môn Khoa học Đất thông qua Phản biện Ủy Viên Cần Thơ, ngày tháng năm 2011 Chủ Tịch Hội Đồng Trang TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: “KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG DƯỠNG CHẤT VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CHẾ TẠO PHÂN HỮU CƠ CỦA BÙN ĐÁY AO NUÔI TÔM SÚ Ở DUYÊN HẢI VÀ CẦU NGANG – TRÀ VINH” Do sinh viên Trần Thanh Phong thực từ 02/2010 – 11/2010 bảo vệ trước hội đồng Ý kiến Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp: Luận văn tốt nghiệp Hội đồng đánh giá mức: Cần thơ, ngày tháng năm 2011 Chủ tịch Hội đồng Trang MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Cảm tạ Trang lý lịch Lời cam đoan Trang xác nhận Mục lục Danh sách hình Danh sách bảng Tóm lược MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu 1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.2 Diện tích 1.1.3 Địa hình 1.1.4 Khí hậu 1.1.4.1 Khí tượng 1.1.4.2 Bức xạ 1.1.4.3 Ẩm độ 1.1.4.4 Gió 1.1.4.5 Mưa 1.1.4.6 Hạn 1.1.5 Thủy văn 1.1.5.1 Mật độ sông rạch 1.1.5.2 Chế độ thủy văn 1.1.6 Tài nguyên đất 1.1.7 Tài nguyên nước 1.1.7.1 Nước mặt 1.1.7.2 Nước ngầm 1.1.8 Tài ngun khống sản 1.2 Sơ lược tình hình ni tơm sú 1.2.1 Tình hình ni tơm sú giới 1.2.2 Tình hình ni tơm Việt Nam 1.2.3 Tình hình ni tơm Đồng Bằng Sơng Cửu Long 1.3 Ơ nhiễm mơi trường ni trồng thủy sản 1.3.1 Các khái niệm ô nhiễm môi trường 1.3.2 Ô nhiễm môi trường nước thải nuôi trồng thủy sản 1.4 Sơ lược bùn đáy ao nuôi tơm sú 1.4.1 Đặc tính lớp bùn đáy ao ni tôm 1.4.2 Nguồn gốc phát sinh bùn ao nuôi tôm sú 1.4.3 Thành phần bùn ao nuôi tôm sú 1.4.4 Tình hình ngiên cứu nhiễm ni tơm sú 1.5 Phân bón hữu 1.5.1 Khái niệm 1.5.2 Vai trò phân hữu i ii iii iv vii ix x xi 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6 10 10 11 12 12 12 17 17 18 18 18 Trang 1.6 Một số nghiên cứu trước bùn ao nuôi tôm sú CHƯƠNG 2: PHƯƠNG TIỆN - PHƯƠNG PHÁP 2.1 Phương tiện 2.1.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 2.1.2 Trang thiết bị phần mềm 2.2 Phương pháp 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 2.2.2 Phương pháp khảo sát thực địa 2.2.3 Phương pháp lấy mẫu 2.2.4 Phương pháp phân tích 2.2.5 Phương pháp phân tích số liệu, tổng hợp đánh giá CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ - THẢO LUẬN 3.1 Hiện trạng nuôi tôm sú Duyên Hải Cầu Ngang – Trà Vinh 3.1.1 Đặc điểm địa hình mơ hình ni tơm 3.1.2 Tình hình ni tơm sú Dun Hải Cầu Ngang 3.1.3 Tập quán xử lý bùn ao nuôi tơm sú người dân 3.2 Tính chất bùn ao nuôi tôm sú Duyên Hải Cầu Ngang 3.2.1 Chất lượng bùn ao nuôi tôm sú 3.2.2 Đánh giá tính khả thi việc sử dụng bùn đáy ao làm phân hữu CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 Kết luận 4.2 Đề nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ CHƯƠNG 19 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 23 23 23 23 24 24 24 35 37 37 37 38 Trang DANH SÁCH HÌNH Hình 1.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 Nội dung Bản đồ hành tỉnh Trà Vinh Hàm lượng carbon hữu bùn đáy ao mơ hình ni Hàm lượng đạm tổng số bùn đáy ao mơ hình ni Hàm lượng lân tổng số bùn đáy ao mơ hình ni Hàm lượng kali trao đổi bùn đáy ao mơ hình nuôi pH đầu vụ bùn đáy ao tất hộ mơ hình ni pH đầu vụ bùn đáy ao tất hộ mơ hình ni pH cuối vụ bùn đáy ao tất hộ mô hình ni Sự thay đổi pH theo thời gian mơ hình ni tơm EC đầu vụ bùn đáy ao tất hộ mô hình ni EC vụ bùn đáy ao tất hộ mơ hình ni EC cuối vụ bùn đáy ao tất hộ mơ hình ni Sự thay đổi pH theo thời gian mơ hình ni tơm Hàm lượng sắt tự đất đáy bùn ao mơ hình ni Trang 25 26 27 28 29 29 30 30 31 32 32 33 34 Trang 10 Động vật (phiêu sinh động vật) Động vật nguồn thức ăn quan trọng cho tôm bột sau thả Động vật sử dụng thực vật làm thức ăn, chúng phát triển mạnh làm thực vật bị suy tàn Động vật dễ nhận biết mắt thường dùng cốc thủy tinh lấy nước ao để quan sát Vi khuẩn Vi khuẩn thành phần quan hệ sinh thái ao ni chất vẩn, vi khuẩn có liên quan đến phân hủy chất hữu thành chất dinh dưỡng có tính độc NH3 NO2 Vi khuẩn có vai trò việc hấp thụ chất dinh dưỡng nói chuyển hóa chúng thành dạng độc Một vài lồi vi khuẩn gây hại trực tiếp cho tơm, nghiêm trọng lồi thuộc giống Vibrio Ao ni tơm thường có mật độ vi khuẩn cao nước lẫn bùn đáy Có ý kiến đề nghị điều khiển quần thể vi khuẩn cách cho thêm chất dinh dưỡng đường sucrose để cải thiện môi trường ao nuôi Việc cấy thêm vi khuẩn vào ao nuôi xem có tác động đến mơi trường ao ni (kể có lợi có hại) Tuy nhiên, việc làm lại làm tăng chi phí sản xuất nhiều nghi vấn (Nguyễn Anh Tuấn ctv., 2002) ● Tác hại chất thải ao nuôi tôm sú Chất thải lắng tụ ao ni tơm sinh hai sản phẩm có tính độc cao nuôi tôm NH3 H2S - Khí NH3 sinh tiết tơm phân hủy chất đạm có vật chất hữu điều kiện hiếu khí (tức điều kiện có ơxy) yếm khí (tức điều kiện khơng có ơxy) - Khí H2S sinh từ chất hữu lắng tụ phân hủy điều kiện yếm khí Những lớp đất yếm khí có chất hữu thường có màu đen đặc thù diện hợp chất sắt khử Nếu H2S diện ao nuôi nồng độ cao, ta nhận đặc điểm có mùi trứng thối đặc trưng H2S Tuy nhiên, nồng độ H2S cao đủ để phát mùi thối có lẽ chúng vượt mức gây độc cho tơm Khí H2S thường sinh nhiều ao nuôi xây dựng vùng đất rừng ngập mặn hay ao dọn tẩy không triệt để Tính độc NH3 H2S tùy thuộc vào nồng độ chúng, độ pH thông số khác NH3 trở nên độc pH cao H2S lại độc pH thấp Ngoài việc sinh chất độc chất thải nơi phát sinh dòng vi khuẩn gây bệnh cho tơm đặc biệt bệnh đen mang, mòn đi, cụt râu, Sự diện dòng vi khuẩn phiêu sinh vật ao nuôi tôm thể phân hủy tự nhiên chất độc chất thải ao ni tơm Các q trình phân hủy bị ảnh hưởng hàm lượng ơxy hòa tan Trang 28 ao, nhiệt độ dòng chảy Nếu chất thải hình thành nhanh tốc độ phân hủy tích tụ xuất ao 1.4.3 Thành phần bùn ao nuôi tôm sú Bùn ao nuôi tôm chất thải có tác động xấu đến mơi trường Tuy nhiên thành phần có nhiều chất hữu cơ, nhiều chất dinh dưỡng sử dụng loại chất thúc đẩy cho phát triển số loại trồng (Nguyễn Phú Bảo, 2009) Thành phần lớp bùn chủ yếu chất hữu prôtêin, lipids, axit béo với công thức chung CH3(CH2)nCOOH, photpholipids, Sterol - vitamin D3, hoocmon, carbohydrate, chất khống vitamin, vỏ tơm lột xác, Lớp bùn ln tình trạng ngập nước, yếm khí, vi sinh vật yếm khí phát triển mạnh, phân huỷ hợp chất tạo thành sản phẩm hydrosulphua (H2S), Amonia (NH3), khí metan (CH4), có hại cho thuỷ sinh vật, ví dụ nồng độ 1,3 ppm H2S gây sốc, tê liệt chí gây chết tơm Khí amonia (NH3) sinh từ q trình phân huỷ yếm khí thức ăn tồn dư gây độc trực tiếp cho tôm, làm ảnh hưởng đến độ pH nước kìm hãm phát triển thực vật phù du (Kongkeo, H 1998) Mỗi năm, lượng bùn tích tụ đáy ao ni tơm thâm canh hình thành lớp bùn dày 10-15 cm, tương đương 30 - 50 chất khơ giàu hữu cơ/ha Bùn có thành phần chủ yếu chất hữu cơ, bao gồm sinh khối vi sinh vật xác động, thực vật thủy sinh Khi phân hủy tự nhiên làm cạn kiệt lượng ơxy hòa tan sinh chất độc hại tơm H2S, NH3, CH4 (Đặng Đình Kim ctv., 2004) 1.4.4 Tình hình nghiên cứu nhiễm ni tôm sú Sự bùng phát nghề nuôi tôm năm gần làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường việc thải lượng lớn chất dinh dưỡng dư thừa (thức ăn dư thừa, phân chất thải từ tôm nuôi), loại thuốc, hố chất ngồi mơi trường xung quanh không qua xử lý xử lý không triệt để Các nghiên cứu trước cho thấy phần lớn chất dinh dưỡng cung cấp cho tôm nuôi (69 – 98% N; 87 – 94% P) không hấp thụ vào sinh khối tôm mà thải ao nuôi môi trường xung quanh (Briggs, M.R.P and Funge-Smith, S.J 1994); vậy, để sản xuất tôm thương phẩm thải 70 – 102 kg N; 13 – 46 kg P ngồi mơi trường (Briggs, M.R.P and Funge-Smith, S.J 1994) Lượng lớn chất dinh dưỡng dư thừa thải từ trang trại nuôi tôm tác động tiêu cực tới hệ sinh thái tự nhiên thủy vực thay đổi cấu trúc quần đàn động thực vật, giảm hàm lượng dưỡng khí tạo chất độc (NH3; H2S) thủy vực, làm suy giảm đa dạng sinh học vùng Hơn nữa, việc thải chất dinh dưỡng dư thừa thể giảm lợi nhuận trang trại nuôi trả cho lượng thức ăn không sử dụng tôm nuôi (Bùi Đắc Thuyết, 2003) Trang 29 Các chất ô nhiễm chủ yếu nước thải nuôi tôm bao gồm: - Các bon hữu (gồm thức ăn, phân bón, chế phẩm sinh học ) - Nitơ phân huỷ từ protein - Phốt phân huỷ từ protein Nồng độ chất ô nhiễm biểu thị số tiêu chung tiêu nhu cầu ơxy hố sinh - BOD (Biochemical Oxygen Demand), tổng Nitơ (TN) tổng Phơtpho (TP) (Trịnh Ngọc Tuấn, 2005) 1.5 PHÂN BĨN HỮU CƠ 1.5.1 Khái niệm Phân hữu loại phân sản xuất từ vật liệu hữu dư thừa thực vật, rơm rạ, phân súc vật, phân chuồng, phân rác phân xanh Mặc dù cơng nghiệp hóa học giới ngày phát triển, phân hữu nguồn phân quý, làm tăng suất trồng mà có khả làm tăng hiệu lực phân hóa học, cải tạo nâng độ phì đất (Ngơ Ngọc Hưng ctv.,2004) Chất hữu đóng vai trò đặc biệt quan trọng định thành công sản xuất nông nghiệp Các loại chất hữu vùi vào đất phân huỷ có khả cung cấp chất dinh dưỡng vừa cải tạo tính chất vật lý đất tùy theo tỷ lệ C/N thành phần chúng Chất hữu khơng chế biến có tỷ lệ C/N thấp gọi phân hữu (Nguyễn Mỹ Hoa ctv.,2006) 1.5.2 Vai trò phân hữu Thông thường sử dụng phân hữu nhằm mục đích cung cấp dưỡng chất, làm tăng hàm lượng chất hữu đất, cải thiện tính chất vật lý, hóa sinh học đất (Ngơ Ngọc Hưng ctv., 2004) * Cải tạo hóa tính đất Phân hữu chứa dưỡng chất bề mặt chúng dạng trao đổi: làm tăng khả trao đổi cation, làm giảm khả trực di cation, điều quan trọng loại đất chứa sét Làm gia tăng khả đệm chất dinh dưỡng, chủ yếu N, P S Vì làm tăng hiệu phân bón hóa học vào đất Đồng thời phân hữu cung cấp chất dinh dưỡng lượng: cung cấp CO2 cho quang tổng hợp nguyên tố khác, bao gồm nguyên tố vi lượng Cung cấp chất dinh dưỡng hữu đường amino acid sản phẩm trung gian cho q trình phân hủy, sử dụng (Vũ Hữu Yêm, 1995) Trang 30 * Cải tạo lý tính đất Mùn tăng khả khả kết dính hạt đất để tạo kết cấu viên sau tưới sau mưa khơng bị đóng ván, nên khơng công xới đất Cấu trúc đất phụ thuộc vào chất chất hữu làm tăng khả kết dính hạt đất để tạo thành đồn lạp làm giảm khả thấm ướt khiến cho kết cấu đất bền nước (Vũ Hữu Yêm, 1995) Các chất dễ thối rữa sau vùi vào đất tạo điều kiện cho vi sinh vật hoạt động mạnh lên nhanh chóng, gỉải phóng nhiều đạm dễ tiêu, độ ổn đinh đất tăng lên nhanh Chất hữu giúp cho nước ngấm vào đất cách thuận lợi hơn, khả giữ nước đất cao hơn, việc bốc mặt đất đi, tiết kiệm nước tưới, đồng thời mưa nhiều, đất nhanh, bị úng (Vũ Hữu Yêm, 1995) Chất mùn phân hữu có tác dụng gắn kết hạt keo nhỏ lại với nhau, tạo nên cấu trúc bền vững, làm cải thiện độ xốp đất, hạn chế rửa trơi, xói mòn đất, làm cho hút ion dinh dưỡng dễ dàng Anhe hưởng gián tiếp hoạt động vi sinh vật, làm cho cấu trúc trở nên tốt (Vũ Hữu Yêm, 1995) * Phân hữu tác động đến sinh thái đất Trong trình phân giải, phân hữu cung cấp thêm thức ăn cho vi sinh vật có ích thức ăn khống thức ăn hữu cơ, nên bón phân vào đất tập đồn vi sinh vật có ích phát triển nhanh, kể giun đất phát triển (Vũ Hữu Yêm, 1995) Sự phân hủy chất mùn thúc đẩy cố định đạm từ khí quyển, xảy chất mùn chứa hàm lượng đạm thấp Sự bất động chất dinh dưỡng chất mùn, chất dinh dưỡng bị bất động thời gian ngắn vi sinh vật tạm thời lấy chất dinh dưỡng để cấu tạo nên thể chúng, làm trở ngại đến hữu dụng chúng rễ Các loại phân hữu chứa nhiều tác nhân hoạt động (active agent) Tác nhân hoạt động yếu tố sinh trưởng quan trọng cho thể qua chất sinh trưởng vitamin, quinon có lợi cho nảy mầm cây, mà tự khơng sản xuất đủ 1.6 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VỀ BÙN AO NUÔI TÔM SÚ  Nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm bảo vệ môi trường bùn nạo vét đầm ao nuôi tôm Đề xuất hướng cải tạo tận dụng bùn Kết nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm bùn ao nuôi tôm vùng Lý Nhơn (huyện Cần Giờ), phân lập số chủng vi sinh vật áp dụng thử nghiệm sản xuất phân bón hữu (Nguyễn Thị Dung, 2004)  Đánh giá tác động hoạt động nuôi tôm đến chất lượng nước thủy sinh vật sông rạch huyện Cần Giờ -Thành phố Hồ Chí Minh Trang 31 Các kết nghiên cứu đề tài phân tích nguồn gây ô nhiễm tác động chúng đến môi trường nước hệ sinh thái kênh rạch vùng Cần Giờ, lượng bùn thải từ q trình ni tơm chiếm vai trò quan trọng Báo cáo tính tốn đánh giá lượng bùn thải năm nuôi tôm huyện Cần Giờ (Lê Văn Khoa, 2007)  Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng chất lượng nước nuôi tôm ao nuôi huyện Cần Giờ đề xuất biện pháp cải thiện môi trường nước nuôi tôm Các kết nghiên cứu phân tích ngun nhân gây nhiễm môi trường ao nuôi tôm mà nguyên nhân chủ yếu bùn ao nuôi tôm, chế độ nuôi phần ảnh hưởng thủy triều.(Lê Mạnh Tân, 2006)  Các phương pháp sinh học xử lý ô nhiễm môi trường nuôi trồng thủy sản ven biển Tác giả để giải vấn đề nhiễm ni trồng thủy sản ven biển, co ni tơm biện pháp giải cần phải kết hợp cách đồng bộ, quản lý công nghệ, tự nhiên cưỡng bức…(Trần Thị Thu Ngân,2006)  Nghiên cứu chế tạo chế phẩm vi sinh vật xử lý đáy ao nuôi tôm cao sản Kết nghiên cứu đề tài phân lập nhóm vi sinh vật có lợi có khả phân hủy chất hữu ao ni tơm xây dựng quy trình tạo chế phẩm vi sinh vật xử lý đáy ao nuôi tơm Kết thử nghiệm phòng thí nghiệm ngồi mơ hình ao ni bước đầu chio thấy chế phẩm có hiệu việc cải thiện mơi trường ao ni Ngồi ra, nghiên cứu đề xuất quy trình sản xuất phân bón hữu vi sinh thử nghiệm hiệu lúa ngô.(Đặng Đinh Kim,2004)  Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh vật phục vụ xử lý môi trường nước ni trồng thủy sản, xây dựng quy trình thu gom xử lý bùn thải ao ni tơm Bình Định Trên sở sử dụng dung dịch EM có sẵn thị trường, nghiên cứu kết hợp với loại ngun liệu có sẵn Bình Định mụn dừa để sản xuất phân bón hữu vi sinh vật Phân bón hữu vi sinh vật sản xuất cách đơn giản thuận tiện nông dân Khả áp dụng thực tế cao.(Lê Ngọc Hùng, 2007)  Nghiên cứu ứng dụng bùn ao nuôi tôm sú Trà Vinh để sản xuất phân bón vi sinh Nội dung, kết dự kiến đạt được: Tạo 1.000kg phân bón vi sinh sản xuất từ bùn ao nuôi tôm sú sau thu hoạch Trà Vinh; Hồn thiện qui trình cơng nghệ sản xuất phân bón vi sinh sản xuất từ bùn ao ni tơm sú sau thu hoạch qui trình bón phân vi sinh số loại trồng.(Nguyễn Phú Bảo, 2009) Trang 32 CHƯƠNG - PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU 2.1.1 Thời gian Địa diểm - Đề tài thực từ tháng 2/2010 đến tháng 11/2010 - Địa điểm nghiên cứu: Duyên Hải Cầu Ngang – Trà Vinh - Địa điểm thực tập: Bộ môn Khoa Học Đất, Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ 2.1.2 Trang thiết bị phần mềm - Máy đo pH, EC, máy so màu quang phổ, máy hấp thu nguyên tử, dụng cụ hóa chất cần thiết để phân tích tiêu hóa học đất; - Máy vi tính; - Máy in; - Phần mềm Microsoft Word, Microsoft Excel 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin - Thông tin trực tiếp: thu thập thông qua khảo sát thực tế nông dân Duyên Hải Cầu Ngang - Thông tin gián tiếp: thu thập từ tài liệu khoa học công bố, số liệu thống kê, tổng kết Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải Cầu Ngang, báo cáo tổng kết sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh 2.2.2 Phương pháp khảo sát thực địa Phương pháp khảo sát thực địa thực sau: - Khảo sát thực tế ao nuôi tôm sú Duyên Hải Cầu Ngang – Trà Vinh - Khảo sát phương pháp xử lý bùn ao nuôi tôm sú sau vụ thu hoạch hai Huyện 2.2.3 Phương pháp lấy mẫu Tiến hành lấy mẫu mô hình ni tơm sú khác là: ni tơm cơng nghiệp (Cầu Ngang), nuôi tôm quảng canh nuôi tôm quảng canh cải tiến (Dun Hải) Mỗi mơ hình ni tôm lấy mẫu ao nuôi tôm khác hai huyện Duyên Hải Cầu Ngang – Trà Vinh Mẫu lấy vào đầu vụ (Tháng 2/2010), vụ (Tháng 5/2010) cuối vụ (Tháng 7/2010) nuôi tôm hộ dân Trang 33 2.2.4 Phương pháp phân tích Bảng 2.1 Phân tích thơng số liên quan đến hàm lượng bùn ao nuôi tôm sú STT Các tiêu phân tích Đơn vị tính Phương pháp phân tích Carbon hữu % Phương pháp Walkley - Black Đạm tổng số % Chưng cất Kjeldahl Lân tổng số % Phương pháp so màu Kali trao đổi Cmol+/kg Phương pháp hấp thu nguyên tử Fe 2O3 tự % Phương pháp hấp thu nguyên tử EC mS/cm Tỉ số đất:nước 1:2,5 pH Tỉ số đất:nước 1:2,5 2.2.5 Phương pháp phân tích số liệu, tổng hợp đánh giá Sử dụng phần mềm Exel tính tốn sai số chuẩn vẽ biểu đồ Trên sở phân tích, so sánh số liệu chất lượng bùn ao nuôi tơm sú mơ hình ni để đánh giá đặc tính có lợi, có hại đến mơi trường xung quanh tính khả thi việc sử dụng bùn ao ni tơm sú làm phân bón hữu Trang 34 CHƯƠNG - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 HIỆN TRẠNG NUÔI TÔM SÚ Ở DUYÊN HẢI VÀ CẦU NGANG – TRÀ VINH 3.1.1 Đặc điểm địa hình mơ hình ni tơm vùng nghiên cứu Theo kết điều tra đề tài, đìều kiện môi trường nuôi tôm sú vùng ghi nhận sau: - Đối với mơ hình ni tơm cơng nghiệp thuộc huyện Cầu Ngang mơ hình canh tác gần năm, nguồn nước phục vụ cho việc nuôi tôm lấy từ kênh rạch nội đồng nước thải ngồi từ ao ni chung kênh rạch lấy nước vào - Đối với mơ hình ni tơm quảng canh cải tiến thuộc huyện Dun Hải mơ hình canh tác gần năm, vùng đất có đê ngăn mặn, trước có đê nguồn nước phục vụ cho ni tơm lấy trực tiếp ngồi sơng, sau có đê nguồn nước phục vụ ni tơm lấy từ kênh rạch nước thải ngồi từ ao ni chung kênh rạch lấy nước vào - Đối với mơ hình ni tơm quảng canh thuộc huyện Dun Hải mơ hình canh tác cách 12 năm, nơi nguồn nước phục vụ cho nuôi tôm lấy trực tiếp từ sơng tương tự nước thải ngồi từ ao nuôi chung sông lấy nước vào 3.1.2 Tình hình ni tơm sú Dun Hải Cầu Ngang – Trà Vinh Bảng 3.1 Kết thu thập khảo sát trạng nuôi tôm sú Duyên Hải – Trà Vinh năm 2009 Diện tích (ha) Năng suất(tấn/ha) Sản lượng(tấn) 2.239 0,85 1.903 Quảng canh 11.127 0,36 3.988 Tổng 13.978 - 7.360 Quảng canh cải tiến Bảng 3.2 Kết thu thập khảo sát trạng nuôi tôm sú Cầu Ngang – Trà Vinh năm 2009 Diện tích (ha) Năng suất(tấn/ha) Sản lượng(tấn) Cơng nghiệp 1.128,9 4,52 5.100 Tổng 3.665,2 - 8.209,9 Trang 35 3.1.3 Tập quán xử lý bùn ao nuôi tôm sú người dân Duyên Hải Cầu Ngang Đối với nghề nuôi tôm, việc cải tạo đáy ao trước mùa nuôi việc làm bắt buộc phải thực với nhiều hình thức, nhiều phương pháp khác Đối với người dân nuôi tôm Duyên Hải Cầu Ngang vào vụ sản xuất thực sên vét bùn thải nuôi tôm , xả bùn cặn trực tiếp ạt xuống sông rạch làm cho đoạn sông đục ngầu Những năm trước đây, người dân cải tạo hình thức thủ cơng, bùn đổ bờ bao Do cải tạo nhiều lần, lượng bùn ngày nhiều, bờ bao ngày cao, diện tích giữ bùn khơng chỗ chứa Từ đó, muốn giữ mặt ruộng chũng, kênh sâu, nước nhiều để ni tơm sú, cách đưa máy vào cải tạo, khoan hút, đưa toàn lượng bùn dư thừa xả sơng Cũng cách làm này, lượng bùn thải sông kênh mương mà không xử lý làm lan truyền chất ô nhiễm vùng xung quanh tăng rủi ro lây lan dịch bệnh.Trong mùa mưa, ao nuôi tôm bị ảnh hưởng giảm độ pH, hậu việc rửa trôi đất phèn vào ao nuôi tôm (do thiếu ngăn chặn rửa trơi) Điều làm giảm suất tơm Như vậy, rằng, nhiễm mơi trường ao ni ngun nhân ảnh hưởng đến việc ni tơm nói chung tơm sú nói riêng Duyên Hải Cầu Ngang Lượng bùn hút khỏi ao sau vụ nuôi lớn Mặc dù có văn cụ thể cấm việc thải bùn kênh rạch xử phạt trường hợp vi phạm chưa có giải pháp khu chứa cơng việc vận chuyển lượng bùn lớn khó khăn Vì chưa có dịch vụ cần thiết cho bà việc thải bỏ bùn trái phép tiếp tục diễn Bên cạnh đó, cơng tác đạo sản xuất đơi thiếu kiên quản lý mùa vụ, quản lý vùng nuôi, kiểm tra chất lượng tôm giống, quản lý sử dụng hóa chất, thuốc kháng sinh cấm dùng ni tơm, thêm vào nhiều hộ tùy tiện thực chưa nghiêm quy định quan quản lý ni trồng thủy sản 3.2 TÍNH CHẤT BÙN AO NUÔI TÔM SÚ Ở DUYÊN HẢI VÀ CẦU NGANG – TRÀ VINH 3.2.1 Chất lượng bùn ao nuôi tôm sú Để đánh giá chất lượng bùn ao nuôi tôm sú Duyên Hải Cầu Ngang – Trà Vinh lấy mơ hình ni quảng canh, quảng canh cải tiến công nghiệp Các tiêu phân tích: Carbon hữu cơ, Đạm tổng số, Lân tổng số, Kali trao đổi, Fe2O3 tự do, pH, EC Trang 36  Hàm lượng carbon hữu 2,62 Hàm lượng Carbon hữu 2,20 C(%) 1,29 Quảng canh Công nghiệp Quảng canh cải tiến CÁC MƠ HÌNH NI TƠM Hình 3.1 hàm lượng Carbon hữu bùn đáy ao mơ hình Các dọc biểu đồ biểu diễn độ lệch chuẩn Chất hữu bùn đáy ao nuôi tôm có nguồn gốc từ thành phần khác chủ yếu từ phân tôm, xác bả phiêu sinh vật thức ăn dư thừa q trình ni Hàm lượng chất hữu biến động ao nuôi tôm chuyên đất phù sa thuộc vùng triều hổn hợp triều biển Đông từ 3,05% - 4,43 % thuộc khoảng lượng chất hữu nghèo đến trung bình (Chanratchakool et al., 2002) Kết phân tích hình 3.1 cho thấy hàm lượng Carbon hữu bùn đáy ao nuôi tôm sú biến động khoảng 1,29% - 2,62% hàm lượng Carbon hữu từ thấp đến thấp (theo thang đánh giá Walkley – Black, nguồn Metson, 1961, theo trích dẫn Landon) Hàm lượng chất hữu bùn đáy ao tăng lên theo thời gian trình sử dụng ao Ở ao cải tạo kỹ, tích lũy vật chất hữu xảy nhanh chóng làm tăng hàm lượng chất hữu đất Tình trạng ô nhiễm hữu cặn bùn đáy ao nuôi tôm phổ biến, đặc biệt mô hình ni nhiều năm, thời gian ni kéo dài, thời gian nuôi liên tục, mật độ nuôi cao nên dẫn đến tích tụ chất hữu Điều chứng tỏ có tích lũy chất hữu bùn đáy ao theo thời gian Về mặt ý nghĩa thống kê, có khác biệt ba mơ hình nuôi: quảng canh, công nghiệp quảng canh cải tiến Hàm lượng Carbon hữu đáy bùn ao nuôi tôm quảng canh cao nhất, nguyên nhân tập quán canh tác người dân địa phương, nuôi quảng canh, công tác sên vét bùn đáy, cải tạo, vệ sinh ao nuôi, thực sơ sài, không yêu cầu kỹ thuật tương ứng với qui trình ni, q trình ni kéo dài, trọng đến việc Trang 37 cải tạo đầm ao, lượng bùn đáy ao ni q nhiều bên cạnh với thời gian phát triển lâu so với mơ hình ni khác Chính ngun nhân mà hàm lượng Carbon hữu cao so với mơ hình ni khác tất nhiên  Đạm tổng số Hàm lượng đạm tổng số 0.18 0,12 0,11 N(%) 0.12 0,04 0.06 0.00 Quảng canh Công nghiệp Quảng canh cải tiến CÁC MƠ HÌNH NI TƠM Hình 3.2 Hàm lượng đạm tổng số bùn đáy ao mơ hình Kết phân tích hình 3.2 cho thấy hàm lượng đạm tổng số bùn đáy ao nuôi tôm sú biến động khoảng 0,04% - 0,12%, Theo thang đánh giá Kyuma (1976), hàm lượng từ nghèo đến trung bình Hàm lượng đạm tổng số bùn đáy ao nuôi quảng canh cải tiến cao 0,12%, thấp nuôi công nghiệp với 0,04% Về mặt ý nghĩa thống kê hàm lượng đạm tổng số bùn đáy ao có khác biệt mơ hình ni cơng nghiệp với mơ hình quảng canh quảng canh cải tiến Hàm lượng đạm tổng số có mối tương quan với hàm lượng chất hữu đất, hàm lượng chất hữu thấp nên hàm lượng đạm tổng số khơng cao Ở hình 3.1 ta thấy hàm lượng chất hữu bùn đáy ao mô hình ni quảng canh quảng canh cải tiến cao so với mơ hình ni cơng nghiệp có mối tương quan với nên hình 3.2 hàm lượng đạm tổng số bùn đáy ao mơ hình ni quảng canh quảng canh cải tiến lại cao so với mơ hình ni cơng nghiệp Phần lớn chất thải phân tôm, thúc ăn dư thừa lắng đọng xuống đáy ao giàu thành phần đạm, lân, phân hủy chúng nguyên nhân gây nhiễm mơi trường nước ao ni tơm Ngồi ra, q trình khử yếm khí sản sinh nhiều hợp chất gây độc NH3, H2S, cung cấp nhiều đạm, lân đưa đến tình trạng phú dưỡng, tảo nở hoa, thúc đẩy tăng trưởng thực vật bậc Trang 38 thấp, phát triển rong, tảo, tạo khí độc, phát triển loại vi khuẩn gây bệnh, v.v… làm cho chất lượng nước trở nên thiếu oxy gây bất lợi cho tôm Đặc biệt, số lồi tảo gây tượng phú dưỡng cho ao nuôi gây tác động đáng kể đến hệ sinh thái thủy sinh Ðiều kiện đáy ao ni tơm có ảnh hưởng lớn đến chất lượng nước ao ni tơm oxy hồ tan, độ nước Theo Martin et al., 1998, 38,4% hàm lượng đạm cung cấp ao nuôi tôm từ nguồn nước lấy vào, thức ăn  Lân tổng số Hàm lượng lân tổng số 0.18 0,11 0,10 P2O5(%) 0.12 0,07 0.06 0.00 Quảng canh Công nghiệp Quảng canh cải tiến CÁC MƠ HÌNH NI TƠM Lân tổng số bao gồm lân hữu lân vô ao nuôi tơm Kết phân tích hình 3.3 cho thấy hàm lượng lân tổng số bùn đáy ao nuôi tôm sú biến động khoảng 0,07% - 0,11%, theo thang đánh giá Lê Văn Căn (1978), hàm lượng lân tổng số bùn đáy ao nuôi tôm công nghiệp mức (0,10%), bùn đáy ao nuôi tôm quảng canh cải tiến mức (0,11%) quảng canh mức trung bình (0,07%) Về mặt ý nghĩa thống kê hàm lượng lân tổng số bùn đáy ao ni quảng canh có khác biệt với bùn đáy ao nuôi công nghiệp quảng canh cải tiến Giữa hình thức ni cơng nghiệp quảng canh cải tiến mặt ý nghĩa thống kê khơng có khác biệt Hàm lượng lân tổng số tăng dần từ hình thức ni quảng canh - cơng nghiệp - quảng canh cải tiến Trong bùn đáy ao nuôi tôm công nghiệp quảng canh cải tiến mức Nguyên nhân trình nuôi công nghiệp quảng canh cải tiến sử dụng nhiều thức ăn, phân bón hóa chất, nên lượng thức ăn thừa lắng đọng đáy ao khó tránh khỏi Trang 39 hàm lượng lân tổng số bùn đáy ao nuôi công nghiệp quảng canh cải tiến cao hình thức ni quảng canh Ngồi ra, hàm lượng dưỡng chất giữ lại đáy ao nguồn nước cấp vào Theo Martin et al., 1998, hàm lượng lân tổng số có nguồn gốc từ nguồn nước cấp vào 51% thức ăn 47%  Kali trao đổi KALI TRAO ĐỔI K(Cmol+/Kg) 2.4 1,60 1,54 Công Nghiệp Quảng Canh Cải Tiến 1.6 0,95 0.8 0.0 Quảng Canh CÁC MƠ HÌNH NI TƠM Hình 3.4 Hàm lượng kali trao đổi bùn đáy ao mơ hình Kết phân tích hình 3.4 cho thấy hàm lượng Kali trao đổi bùn đáy ao nuôi tôm sú biến động khoảng 0,95 cmol+/kg – 1,60 cmol+/kg Theo thang đánh giá Kyuma (1976), hàm lượng Kali trao đổi bùn đáy ao nuôi tôm ao nuôi giàu từ hình 3.4 cho thấy hàm lượng Kali trao đổi bùn đáy ao mơ hình ni công nghiệp cao với 1,60 cmol+/kg, thấp quảng canh với 0,95 cmol+/kg Về mặt ý nghĩa thống kê có khác biệt mơ hình ni quảng canh với mơ hình ni cơng nghiệp quảng canh cải tiến, mơ hình ni cơng nghiệp quảng canh cải tiến khơng có khác biệt mặt ý nghĩa thống kê Trên sở đánh giá hàm lượng Kali trao đổi rõ ràng ta thấy với thời gian canh tác nhiều năm, liên tục độ phì đất đáy bùn ao giảm, hàm lượng Kali trao đổi mơ hình ni quảng canh thấp so với mơ hình ni công nghiệp quảng canh cải tiến Trang 40  pHH2O(1:2,5)  pH đầu vụ pH Đầu Vụ 15 14 Quảng canh cải tiến Ave=6,40 13 12 11 10 Công nghiệp Ave=6,99 Ave=3,02 2 pH 10 Hình 3.5 pH đầu vụ bùn đáy ao tất hộ mơ hình Theo Boy (1998b) pH đất từ 6,5 – 7,5 thích hợp cho sinh trưởng phát triển tôm thủy sinh vật Kết phân tích hình 3.5 cho thấy pH đầu vụ bùn đáy ao nuôi tôm tương đối thấp so với mức pH thích hợp ni tơm, biến động khoảng 3,02 – 6,99 mẫu công nghiệp pH= 6,99; quảng canh pH= 3,02; quảng canh cải tiến pH= 6,40  pH vụ pH Giữa Vụ Quảng canh cải tiến 15 14 13 12 Ave=6,73 11 10 Công nghiệp Ave=7,21 Quảng canh Ave=4,99 2 10 pH Hình 3.6 pH bùn đáy ao vụ tất hộ mơ hình ni Trang 41 Theo hình 3.6 cho thấy pH vụ bùn đáy ao nuôi tôm mơ hình quảng canh thấp so với mức pH thích hợp ni tơm, mơ hình cơng nghiệp quảng canh cải tiến có mức pH tương đối thích hợp Trong mẫu cơng nghiệp pH= 7,21; quảng canh pH= 4,99; quảng canh cải tiến pH= 6,73  pH cuối vụ pH Cuối Vụ 15 14 13 12 11 Quảng canh cải tiến Av=7,98 10 Công Nghiệp Av=7,86 Quảng Canh Av=5,63 2 pH 10 Hình 3.7 pH cuối vụ bùn đáy ao tất hộ mơ hình ni Kết phân tích hình 3.7 cho thấy pH cuối vụ bùn đáy ao nuôi tôm quảng canh thấp so với mức pH thích hợp ni tơm Còn mơ hình ni cơng nghiệp quảng canh cải tiến có mức pH thích hợp, biến động khoảng 5,63 – 7,98 mẫu cơng nghiệp pH= 7,86; quảng canh pH= 5,63; quảng canh cải tiến pH= 7,98 Qua kết phân tích pH đầu vụ, pH vụ pH cuối vụ rõ ràng ta thấy pH dễ biến động, ba mơ hình ni: quảng canh, công nghiệp quảng canh cải tiến pH tăng dần từ đầu vụ đến cuối vụ ĐƯỜNG BIỂU DIỄN pH 10 7,98 pH 7,21 6,99 7,86 6,73 6,40 5,63 4,99 Quảng Canh 3,02 Công Nghiệp Quảng Canh Cải Tiến Đầu vụ Giữa vụ Cuối vụ Hình 3.8 Sự thay đổi pH theo thời gian mơ hình ni tơm Trang 42 ... kèm theo đây, với đề tài là: “KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG DƯỠNG CHẤT VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CHẾ TẠO PHÂN HỮU CƠ CỦA BÙN ĐÁY AO NUÔI TÔM SÚ Ở DUYÊN HẢI VÀ CẦU NGANG – TRÀ VINH Trần Thanh Phong thực báo... trường ao ni xảy ra, mà nguyên nhân từ bùn đáy ao ni tơm Do đó, đề tài: Khảo sát hàm lượng dưỡng chất đánh giá tính khả thi chế tạo phân hữu bùn đáy ao nuôi tôm sú Duyên Hải cầu Ngang- Trà Vinh. .. đánh giá hàm lượng dưỡng chất bùn đáy ao nuôi tôm, mức độ dưỡng chất thấp để sản xuất phân hữu cơ, đặc biêt hàm lượng cacbon hữu Vì vậy, tính khả thi việc sử dụng bùn đáy ao nuôi tôm sú chế tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO sát hàm LƯỢNG DƯỠNG CHẤT và ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CHẾ tạo PHÂN hữu cơ của bùn đáy AO NUÔI tôm sú ở DUYÊN hải và cầu NGANG TRÀ VINH , KHẢO sát hàm LƯỢNG DƯỠNG CHẤT và ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CHẾ tạo PHÂN hữu cơ của bùn đáy AO NUÔI tôm sú ở DUYÊN hải và cầu NGANG TRÀ VINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay