KHẢO sát các THÀNH PHẦN KALI TRÊN đất PHÙ SA TRỒNG lúa 3 vụ ở xã PHÚ NHUẬN – CAI lậy – TIỀN GIANG và xã mỹ THỌ, xã mỹ hội, xã tân hội TRUNG – CAO LÃNH – ĐỒNG THÁP

60 33 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT  NGUYỄN THỊ THU OANH Đề tài KHẢO SÁT CÁC THÀNH PHẦN KALI TRÊN ĐẤT PHÙ SA TRỒNG LÚA VỤ Ở XÃ PHÚ NHUẬN – CAI LẬY – TIỀN GIANG VÀ XÃ MỸ THỌ, XÃ MỸ HỘI, XÃ TÂN HỘI TRUNG – CAO LÃNH – ĐỒNG THÁP Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ, 2011 -1- TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT  Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Đề tài KHẢO SÁT CÁC THÀNH PHẦN KALI TRÊN ĐẤT PHÙ SA TRỒNG LÚA VỤ Ở XÃ PHÚ NHUẬN – CAI LẬY – TIỀN GIANG VÀ XÃ MỸ THỌ, XÃ MỸ HỘI, XÃ TÂN HỘI TRUNG – CAO LÃNH – ĐỒNG THÁP Cán hướng dẫn PGs TS Nguyễn Mỹ Hoa Sinh viên thực Nguyễn Thị Thu Oanh MSSV: 3077480 Lớp: Khoa Học Đất K33 Cần Thơ, 2010 -2- CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn tốt nghiệp thân nghiên cứu Các số liệu kết luận văn tốt nghiệp trung thực Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Oanh -3- TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT  XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Xác nhận đề tài: “Khảo sát thành phần kali đất phù sa trồng lúa vụ xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang xã Mỹ Hội, xã Mỹ Thọ, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp” Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Oanh MSSV: 3077480 Lớp Khoa Học Đất khóa 33 Nhận xét cán hướng dẫn:………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… …… Trình Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thông qua Cần Thơ, ngày……tháng……năm 2010 Cán hướng dẫn Nguyễn Mỹ Hoa -4- TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT  XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT Xác nhận đề tài: “Khảo sát thành phần kali đất phù sa trồng lúa vụ xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang xã Mỹ Hội, xã Mỹ Thọ, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp” Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Oanh MSSV: 3077480 Lớp Khoa Học Đất khóa 33 Khoa Nơng Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng – Trường Đại Học Cần Thơ thực Nhận xét môn:…………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Cần Thơ, ngày……tháng……năm 2010 -5- TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG Xác nhận đề tài: “Khảo sát thành phần kali đất phù sa trồng lúa vụ xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang xã Mỹ Hội, xã Mỹ Thọ, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp” Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Oanh MSSV: 3077480 Lớp Khoa Học Đất khóa 33 Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng – Trường Đại Học Cần Thơ thực bảo vệ trước hội đồng ngày……tháng……năm 2010 Luận văn tốt nghiệp hội đồng đánh giá mức:……………………… ………………………………………………… Nhận xét hội đồng:………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………… Cần Thơ, ngày……tháng……năm 2010 -6- TIỂU SỬ CÁ NHÂN Họ tên: Nguyễn Thị Thu Oanh Ngày sinh: 19/03/1988 Nơi sinh: Xã Khánh Hòa huyện Châu Phú tỉnh An Giang Họ tên cha: Nguyễn Văn Đực Họ tên mẹ: Trần Thị Mỹ Ngôn Quê quán: Ấp Khánh An xã Khánh Hòa, Châu Phú, An Giang Q trình học tập: Năm 2006: Tốt nghiệp phổ thơng trung học trường THPT Châu Phú – An Giang Từ năm 2007 – 2011: Sinh viên trường Đại học Cần Thơ, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Tốt nghiệp kỹ sư Khoa Học Đất 2011 Người khai ký tên Nguyễn Thị Thu Oanh -7- CẢM TẠ Thành kính biết ơn sâu sắc cô Nguyễn Mỹ Hoa, cô Nguyễn Đỗ Châu Giang chị Lê Thị Thùy Dương tận tình hướng dẫn, quan tâm giúp đở em suốt trình thực luận văn tốt nghiệp Cảm ơn quý thầy cô anh chị phòng phân tích đất Bộ mơn Khoa Học Đất dẫn suốt thời gian phòng Xin cảm ơn cha mẹ thân yêu tạo cho hội sống học tập thời gian qua Chân thành cảm ơn nhiệt tình giúp đỡ bạn Khoa Học Đất K33 Luận văn hồn thành khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, mong dạy quý Thầy Cô đóng góp tất bạn bè Trân trọng cảm ơn kính chào! Cần Thơ, ngày……tháng……năm 2010 Nguyễn Thị Thu Oanh -8- MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan i Xác nhận cán hướng dẫn ii Xác nhận môn Khoa Học Đất iii Xác nhận hội đồng iv Tiểu sử cá nhân v Cảm tạ vi Tóm lược vii Mục lục viii Danh sách hình xii Danh sách bảng xiii MỞ ĐẦU Phần I: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Sơ lược vùng nghiên cứu 1.1.1 Đồng Tháp  Vị trí địa lý  Địa hình  Khí hậu Tài nguyên thiên nhiên -9-  Cao Lãnh Đồng Tháp 1.1.2 Tiền Giang  Vị trí địa lý  Địa hình  Khí hậu  Tài nguyên thiên nhiên  Cai Lậy – Tiền Giang 1.2 Tình hình sản xuất lúa Việt Nam 1.3 Vai trò kali q trình sinh trưởng lúa 1.4 Sự đáp ứng K suất lúa 1.4.1 Kết nghiên cứu giới 1.4.2 Kết nghiên cứu nước 11 1.4.2.1 Kết nghiên cứu ĐBSH 11 1.4.2.2 Kết nghiên cứu ĐBSCL 12 1.5 Hậu việc trồng lúa liên tục khơng bón phân kali 14 1.6 Kali đất ĐBSCL 14 1.7 Các dạng kali đất 15 1.7.1 Kali hòa tan dung dịch 16 1.7.2 Kali trao đổi 16 1.7.3 Kali không trao đổi 17 1.7.4 Kali cấu trúc khoáng sét 18 1.8 Bản đồ phân bố hàm lượng kali trao đổi ĐBSCL 19 Phần II: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 - 10 - 3.2 Đánh giá hàm lượng dạng kali đất 3.2.1 Đánh giá hàm lượng kali tổng số  Xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang Kết phân tích hàm lượng kali tổng số xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang đánh giá dựa vào thang đánh giá kali tổng số vô hóa hỗn hợp H2SO4 + HF theo Kyuma, 1976 (bảng 2.3) trình bày bảng 3.3a Bảng 3.3a: Bảng đánh giá hàm lượng K tổng số xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang vô hỗn hợp H2SO4 _HClO4_HF theo thang đánh giá Kyuma, 1976 Ký hiệu mẫu TG9 TG5 TG8 TG4 TG1 Trung bình: K tổng số (%) 1,39 2,02 2,08 2,15 3,75 2,28 Đánh giá Khá Giàu Giàu Giàu Giàu Giàu Theo kết phân tích cho thấy % K tổng số loại đất xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang dao động từ 1,39 – 3,75 %, trung bình đạt 2,28 % Nhìn chung % K tổng số mức giàu chiếm đa số số mẫu khảo sát, có TG9 đánh giá mức  Xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp Kết phân tích hàm lượng kali tổng số xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp đánh giá dựa vào thang đánh giá kali tổng số vơ hóa hổn hợp H2SO4 + HF theo Kyuma, 1976 (bảng 2.3) trình bày bảng 3.3b Theo kết phân tích cho thấy % K tổng số loại đất xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp dao động từ 1,62 – 2,38 %, trung bình đạt 2,04 % Nhìn chung %K tổng số mức giàu chiếm đa số số mẫu khảo sát, có ĐT1 đánh giá mức - 46 - Bảng 3.3b: Bảng đánh giá hàm lượng K tổng số xã Mỹ Hội, xã Mỹ Phú xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp vơ hóa hỗn hợp H2SO4 _HClO4_HF theo thang đánh giá Kyuma, 1976 Ký hiệu mẫu ĐT1 ĐT8 ĐT4 ĐT2 ĐT11 Trung bình: K tổng số (%) 1,62 1,81 2,20 2,21 2,38 2,04 Đánh giá Khá Giàu Giàu Giàu Giàu Giàu Từ kết cho thấy % K tổng số xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang đạt trung bình 2,28 % cao xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp đạt trung bình 2,04 %, mức đánh giá trung bình % K tổng số huyện giàu So sánh với kết phân tích số nhóm đất ĐBSCL theo Nguyễn Mỹ Hoa, 2003 (bảng phần phụ chương) cho thấy trung bình %K tổng số xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang (2,28 %K) xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp (2,04 %K) cao nhóm đất nhiễm mặn (1,85 %K), đất phù sa (1,76 %K), đất phèn (1,27 %K), đất phù sa cổ (0,78 %K), đất thịt đất cát (0,64 %K) 3.2.2 Đánh giá hàm lượng K không trao đổi  Xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang Kết phân tích hàm lượng kali không trao đổi xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang đánh giá dựa vào thang đánh giá kali khơng trao đổi trích dung dịch HNO3 1N theo Patnaik, 1978 (bảng 2.2) trình bày bảng 3.4a - 47 - Bảng 3.4a: Bảng đánh giá hàm lượng K không trao đổi xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang trích dung dịch HNO3 1N theo thang đánh giá viện nghiên cứu khoa học Nam Kinh – Trung Quốc (Patnaik, 1978) Ký hiệu mẫu TG3 TG9 TG4 TG6 TG7 TG2 TG5 TG8 TG10 TG1 Trung bình: K khơng trao đổi (mmol.kg-1) 3,66 4,71 4,77 4,77 4,83 4,88 5,12 5,55 5,64 5,94 4,99 Đánh giá Thấp Trung bình thấp Trung bình thấp Trung bình thấp Trung bình thấp Trung bình thấp Trung bình thấp Trung bình thấp Trung bình thấp Trung bình thấp Trung bình thấp Theo kết phân tích cho thấy hàm lượng kali không trao đổi loại đất xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang dao động từ 3,66 – 5,94 mmol.kg-1, trung bình đạt 4,99 mmol.kg-1 Nhìn chung hàm lượng K khơng trao đổi mức trung bình thấp chiếm đa số số mẫu khảo sát, có TG3 đánh giá mức thấp  Xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp Kết phân tích hàm lượng kali khơng trao đổi xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp đánh giá dựa vào thang đánh giá kali không trao đổi trích dung dịch HNO3 1N theo Patnaik, 1978 (bảng 2.2) trình bày bảng 3.4b Theo kết phân tích cho thấy hàm lượng kali khơng trao đổi loại đất xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp dao động từ 1,60 – 3,35 mmol.kg-1, trung bình đạt 2,45 mmol.kg-1 Nhìn chung hàm lượng K khơng trao đổi mức thấp chiếm đa số số mẫu khảo sát, có ĐT9 đánh giá mức thấp - 48 - Bảng 3.4b: Bảng đánh giá hàm lượng K không trao đổi xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp trích dung dịch HNO3 1N theo thang đánh giá viện nghiên cứu khoa học Nam Kinh – Trung Quốc (Patnaik, 1978) Ký hiệu mẫu ĐT9 ĐT11 ĐT10 ĐT6 ĐT5 ĐT7 ĐT8 ĐT1 ĐT3 ĐT4 ĐT2 Trung bình K khơng trao đổi (mmol.kg-1) 1,60 1,82 1,92 1,98 2,29 2,50 2,56 2,82 3,06 3,06 3,35 2,45 Đánh giá Rất thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Từ kết cho thấy hàm lượng K không trao đổi xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang đạt trung bình 4,99 mmol.kg-1 cao xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp đạt trung bình 2,45 mmol.kg-1 So sánh với kết phân tích số nhóm đất ĐBSCL theo Nguyễn Mỹ Hoa, 2003 (bảng phần phụ chương) cho thấy hàm lượng trung bình K khơng trao đổi xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang (4,99 mmol.kg-1) thấp nhóm đất nhiễm mặn (17,7 mmol.kg-1), đất phù sa (7,4 mmol.kg-1) cao nhóm đất phèn (4,3 mmol.kg-1), đất phù sa cổ (3,7 mmol.kg-1), đất thịt đất cát (3,2 mmol.kg-1) Hàm lượng trung bình K khơng trao đổi xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp (2,45 mmol.kg-1) thấp nhóm đất nhiễm mặn (17,7 mmol.kg-1), đất phù sa (7,4 mmol.kg-1), đất phèn (4,3 mmol.kg-1), đất phù sa cổ (3,7 mmol.kg-1), đất thịt đất cát (3,2 mmol.kg-1) Tóm lại hàm lượng trung bình K khơng trao đổi xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang thấp nhóm đất mặn, đất phù sa cao nhóm đất phèn, đất thịt đất cát, đất phù sa cổ Hàm lượng trung bình K không trao đổi xã - 49 - Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp thấp tất nhóm đất khác thấp đất xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang 3.2.3 Đánh giá hàm lượng K trao đổi Kết phân tích hàm lượng kali trao đổi xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp đánh giá dựa vào thang đánh giá kali trao đổi trích dung dịch NH4OAc 1N pH7 theo Kawaguchi Kyuma, 1977 sử dụng cho vùng Đông Nam Á hàm lượng kali trao đổi xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp đánh giá dựa vào bảng phân cấp hàm lượng kali trao đổi đất theo Nguyễn Mỹ Hoa, 2003 trình bày bảng sau:  Đánh giá hàm lượng K trao đổi theo Kawaguchi Kyuma, 1977  Xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang Bảng 3.5a: Bảng đánh giá hàm lượng K trao đổi xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang trích dung dịch NH4OAc 1N pH theo thang đánh giá Kawaguchi Kyuma, 1977 Ký hiệu mẫu TG2 TG3 TG5 TG8 TG9 TG7 TG1 TG10 TG6 TG4 Trung bình: K trao đổi (mmol.kg-1) 1,42 1,52 1,77 1,81 2,03 2,03 2,08 2,27 2,64 2,71 2,03 Đánh giá Thấp Trung bình thấp Trung bình thấp Trung bình thấp Trung bình thấp Trung bình thấp Trung bình thấp Trung bình thấp Trung bình thấp Trung bình thấp Trung bình thấp Kết phân tích hàm lượng kali trao đổi xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang đánh giá dựa vào thang đánh giá kali trao đổi trích dung - 50 - dịch NH4OAc 1N pH7 theo Kawaguchi Kyuma, 1977 sử dụng cho vùng Đơng Nam Á trình bày bảng 3.5a Theo kết phân tích cho thấy hàm lượng kali trao đổi loại đất xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang dao động từ 1,42 – 2,71 mmol.kg-1, trung bình đạt 2,03 mmol.kg-1 Nhìn chung hàm lượng K trao đổi mức trung bình thấp chiếm đa số số mẫu khảo sát, có TG2 mức thấp chiếm đa số số mẫu khảo sát  Xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp Kết phân tích hàm lượng kali trao đổi xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp đánh giá dựa vào thang đánh giá kali trao đổi trích dung dịch NH4OAc 1N pH7 theo Kawaguchi Kyuma, 1977 sử dụng cho vùng Đơng Nam Á trình bày bảng 3.5b Bảng 3.5b: Bảng đánh giá hàm lượng K trao đổi xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp trích dung dịch NH4OAc 1N pH theo thang đánh giá Kawaguchi Kyuma, 1977 Ký hiệu mẫu ĐT9 ĐT11 ĐT3 ĐT6 ĐT10 ĐT5 ĐT4 ĐT7 ĐT1 ĐT8 ĐT2 Trung bình: K trao đổi (mmol.kg-1) 0,63 0,72 0,73 0,82 0,84 1,04 1,38 1,42 1,50 1,54 1,95 1,14 Đánh giá Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Trung bình thấp Trung bình thấp Trung bình thấp Theo kết phân tích cho thấy hàm lượng kali trao đổi loại đất xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp dao động - 51 - từ 0,63 – 1,95 mmol.kg-1, trung bình đạt 1,14 mmol.kg-1 Nhìn chung hàm lượng K trao đổi mức thấp chiếm đa số số mẫu khảo sát, có ĐT1, ĐT8, ĐT2 đánh giá mức trung bình thấp Từ kết cho thấy hàm lượng K trao đổi xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang đạt trung bình 2,03 mmol.kg-1 cao xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp đạt trung bình 1,14 mmol.kg-1 So sánh với kết phân tích số nhóm đất ĐBSCL theo Nguyễn Mỹ Hoa, 2003 (bảng phần phụ chương) cho thấy hàm lượng trung bình K trao đổi xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang (2,03 mmol.kg-1) thấp nhóm đất nhiễm mặn (8,3 mmol.kg-1), đất phù sa (3,2 mmol.kg-1), đất phèn (2,7 mmol.kg-1) cao nhóm đất phù sa cổ (1,6 mmol.kg-1), đất thịt đất cát (1,0 mmol.kg-1) Hàm lượng trung bình K khơng trao đổi xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp (1,14 mmol.kg-1) thấp nhóm đất nhiễm mặn (8,3 mmol.kg-1), đất phù sa (3,2 mmol.kg-1), đất phèn (2,7 mmol.kg-1), đất phù sa cổ (1,6 mmol.kg-1), cao nhóm đất thịt đất cát (1,0 mmol.kg-1) Tóm lại hàm lượng trung bình K trao đổi xã Phú Nhuận – Cai Lậy – TG thấp nhóm đất mặn, đất phù sa, đất phèn, cao nhóm đất thịt đất cát, đất phù sa cổ Hàm lượng trung bình K khơng trao đổi xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp thấp tất nhóm đất khác trừ nhóm đất thịt đất cát  Phân cấp hàm lượng kali trao đổi đất theo Nguyễn Mỹ Hoa, 2003  Xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang Kết phân tích hàm lượng kali trao đổi xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang đánh giá dựa vào bảng phân cấp hàm lượng kali trao đổi trích dung dịch NH4OAc 1N pH7 theo Nguyễn Mỹ Hoa, 2003 trình bày bảng 3.6a - 52 - Bảng 3.6a: Bảng phân cấp hàm lượng kali trao đổi đất xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang trích dung dịch NH4OAc 1N pH theo Nguyễn Mỹ Hoa, 2003 Ký hiệu mẫu TG2 TG3 TG5 TG8 TG9 TG7 TG1 TG10 TG6 TG4 Trung bình: K trao đổi (mmol.kg-) 1,42 1,52 1,77 1,81 2,03 2,03 2,08 2,27 2,64 2,71 2,03 Đánh giá Thấp Thấp Thấp Thấp Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Đánh giá khả nằng đáp ứng kali lúa Có thể thiếu kali Có thể đáp ứng thấp với phân kali Theo kết phân tích cho thấy hàm lượng kali trao đổi loại đất xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang dao động từ 1,42 – 2,71 mmol.kg-1, trung bình đạt 2,03 mmol.kg-1 Nhìn chung hàm lượng K trao đổi mức trung bình chiếm đa số số mẫu khảo sát đáp ứng thấp với phân kali, có TG2, TG3, TG5, TG8 đánh giá mức thấp thiếu kali  Xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp Kết phân tích hàm lượng kali trao đổi xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp đánh giá dựa vào bảng phân cấp hàm lượng kali trao đổi trích dung dịch NH4OAc 1N pH7 theo Nguyễn Mỹ Hoa, 2003 trình bày bảng 3.6b Theo kết phân tích cho thấy hàm lượng kali trao đổi loại đất xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp dao động từ 0,63 – 1,95 mmol.kg-1, trung bình đạt 1,14 mmol.kg-1 Nhìn chung hàm lượng K trao đổi mức thấp thiếu kali - 53 - Bảng 3.6b: Bảng phân cấp hàm lượng kali trao đổi đất Xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp trích dung dịch NH4OAc 1N pH theo Nguyễn Mỹ Hoa, 2003 Ký hiệu mẫu ĐT9 ĐT11 ĐT3 ĐT6 ĐT10 ĐT5 ĐT4 ĐT7 ĐT1 ĐT8 ĐT2 Trung bình: K trao đổi (mmol.kg-1) 0,63 0,72 0,73 0,82 0,84 1,04 1,38 1,42 1,50 1,54 1,95 1,14 Đánh giá Đánh giá khả nằng đáp ứng kali lúa Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Có thể thiếu kali Theo kết xác định sa cấu loại đất xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang có hàm lượng thành phần sét 65,95 %, thịt 33,5 %, cát 0,55 % cao so với loại đất xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp có hàm lượng thành phần sét 62,38 %, thịt 37,23 %, cát 0,39 % Hàm lượng kali thành phần thịt thường thấp so với thành phần sét nhóm đất ĐBSCL có sét Illite chủ yếu Điều giải thích hàm lượng dạng kali xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang cao xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp - 54 - Phần IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Qua kết nghiên cứu kết luận sau:  Nhìn chung phần trăm kali tổng số đánh giá từ đến giàu, hàm lượng kali không trao đổi đánh giá từ nghèo đến nghèo, hàm lượng kali trao đổi đánh giá từ thấp đến trung bình  Hàm lượng dạng kali xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang cao hàm lượng dạng kali xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp 4.2 Kiến nghị  Cần tiếp tục nghiên cứu khả đệm kali loại đất thí nghiệm để hiểu rõ khả phóng thích kali cung cấp cho trồng  Cần bón phân kali để trì độ phì nhiêu kali tránh làm kiệt quệ nguồn kali đất - 55 - TÀI LIỆU THAM KHẢO Barber T.E and B.C Mathews, 1962 Release of non- exchangeable soil posasium by resin-equibration and its significance for crop growth p:266-272 Brinman R., N.B Ve, T K Tinh, D.P Hau and M.E.F van Mensvoot,1985.Acid sunphate materials in the Western MeKong Delta, Viet Nam Mision report VH10 project Clack, R.B,C Frid and M Attril, 1999 Marine Pollution Oxford University, 78 De Datta S.K,1988 Changes in Yield response to major nutrient and soil fertility under intensive rice cropping Đào Châu Thu,1996 Vai trò khống sét tình hình kali đất Việt Nam Tuyển tập cơng trình Cơng Trình Khoa Học Kỹ Thuật Nơng Nghiệp 1956 – 1996 Đặng Duy Minh, 2008 Đề tài nghiên cứu dự đoán khả cung cấp kali vùng đất thâm canh 2, vụ lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long Đỗ Thị Thanh Ren, 1999 Bài giảng phì nhiêu đất phân bón Findeneg, 1987 Plant nutrition Cour giảng cho khóa Ms khoa học đất.Wageningen, the Nether Lands Gholston L.E.and C.Dale Hoover, 1948 The release of exchangeble and nonexchangeble potasium form several Mississippi ang Alabama soil upon continuous cropping Soil Sci soc Am Proc.13:116 – 12 Gamma Design Sofware, 2004 GS+ User Guide Version USA Jiyun Jin, Lin Bao, and Zhang Weili, 1999 Improving nutrient management for sustainable development of agriculture in China Kemmler G, 1980 K deficiency in soil of the tropics as a constraint to food production In Priorities for alleviating soil-related constraints to food production in the tropice.p 253-276 Lê Văn Căn, 1978 Giáo trình nơng hóa NXB NN - 56 - Ngô Ngọc Hưng, Lê Thị Xuân Hương, Nguyễn Bảo Vệ, 1990 Tổng kết số đặc tính hóa học đất vùng Tây Nam sông Hậu Kết nghiên cứu khoa học Khoa học đất Ngô Văn Là, 1985 Hiệu liều lượng kali NP ảnh hưởng đến suất lúa ML63 Luận Văn Tốt Nghiệp – Khoa Nông Nghiệp – Đại Học Cần Thơ Nguyễn Hữu Thành, 2000 Vấn đề Kali đất phèn miền Bắc Việt Nam Kết sử dụng phân bón Miền Nam NXBNNNH- 2000 Nguyễn Mỹ Hoa, 1997 Khả cung cấp kali số loại đất vùng ĐBSCL tuơng quan phương pháp phân tích kali với đáp ứng suất trồng Nguyễn Mỹ Hoa, 2003 Soil potasium dynamics under intensive rice cropping A case study in the Mekong Delta, Vietnam Nguyễn Mỹ Hoa, 2004.Các thành phần kali đất khả cung cấp kali trích resin số nhóm đất vùng ĐBSCL Nguyễn Mỹ Hoa, Bert H Janssen, Oene Oenema, Achim Dobermann, 2005 Hệ thống hỗ trợ định cho quản lý kali vụ lúa Một số nghiên cứu ĐBSCL Việt Nam Nguyễn Thanh Hải, 2000 Xây dựng đồ khoanh vùng đất lúa có khả thiếu kali ĐBSCL kỹ thuật GIS Luận Văn Tốt Nghiệp - Ngành Quản Lý Đất Đai Nguyễn Văn Bô, 1993 Postasium fertilizer efficiency on rice on two soil types, containing different postasium content Nguyễn Vy, 1992 Some existing problem pertauning to postasium reseach result on rice in 1992 in Viet Nam PATNAIK, S., 1978 Natural sources of nutrients in rice soils In Soils and rice Pp.501 – 502 international Rice Research Institute, Los Banos, Philippines Phạm Thanh phong, 2001 Ảnh hưởng việc bón phân kali chế độ quản lý nước hai vụ đến suất lúa biến động hàm lượng kali trao đổi biểu loại đất ĐBSCL – Luận Văn Tốt Nghiệp - 57 - Sparks D.L,1987 Potassium dynamics in soil In: Adv Soil Sci.6: 1- 52 Thái Công Tụng, 1971 Thổ nhưỡng học đại cương Tributh H,1987 Development of K Containing minerals during weathering and suitable methods for their determination Võ Tòng Xuân, 1986 Trồng lúa suất cao NXB Thành Phố Hồ Chí Minh Các trang web tham khảo http://www.dongthap.gov.vn/wps/portal/huyencaolanh http://www.tiengiang.gov.vn/xemtin.asp?idcha=4254&cap=4&id=4331 http://dautumekong.vn/index.php/vi/tong-quan-cac-tinh-bscl/151-tim-nng-tin-giang http://www.baomoi.com/Info/Nam-2010-xuat-khau-lua-gao-cua-Viet-Nam-setang/45/3554296.epi http://bandonhadat.vn/ - 58 - PHỤ CHƯƠNG Bảng 1: K tổng số, K không trao đổi, K trao đổi số nhóm đất ĐBSCL (Nguồn: Nguyễn Mỹ Hoa, 2003) Địa điểm Đất phù sa Châu Thành – An Giang Thoại Sơn – An Giang Châu Phú – An Giang Chợ Mới – An Giang Thanh Bình – Đồng Tháp Tân Hiệp – Kiên Giang Tân An – Long An Cai Lậy – Tiền Giang Tam Bình – Vĩnh Long Long Hồ – Vĩnh Long Sóc Trăng – Sóc Trăng Kế Sách – Sóc Trăng Trung bình: Đất nhiễm mặn Long Phú – Sóc Trăng Châu Thành – Bến Tre Trà Cú – Trà Vinh Cấu Ngang – Trà Vinh Cần Đước – Long An Bính Đại – Bến Tre Trung bình: Đất phèn Tân Thạnh – Long An Thanh Hóa – Long An Hòn Đất – Kiên Giang Trung bình: Đất thịt đất cát Cầu Kè – Trà Vinh Châu Lăng – An Giang Nhà Bàng –An Giang Đức Hòa – Long An Trung bình: Đất phù sa cổ Mộc Hóa – Long An K tổng số mmol.kg-1 % K tổng số K không trao đổi mmol.kg-1 K trao đổi mmol.kg-1 491 404 489 498 470 421 436 382 404 483 462 457 1,91 1,58 1,91 1,94 1,83 1,64 1,70 1,49 1,58 1,88 1,80 1,78 1,76 5,3 3,3 8,6 8,8 6,1 6,5 10,2 8,5 5,5 6,4 8.5 10,0 7,4 2,6 1,5 2,7 4,8 2,5 3,1 4,0 3,0 3,3 3,5 3.3 3,1 3,2 408 444 519 509 483 479 1,59 1,73 2,02 1,99 1,88 1,87 1,85 15,8 14,4 21,9 16,2 22,1 15,7 17,7 3,4 6,8 11,6 9,0 12,4 6,4 8,3 308 252 419 1,20 0,98 1,63 1,27 3,7 5,2 4,1 4,3 2,5 3,6 2,1 2,7 248 143 145 113 0,97 0,56 0,57 0,44 0,64 3,3 2,6 4,2 2,6 3,2 1,3 1,0 0,3 1,2 1,0 199 0,78 3,7 1,6 - 59 - - 60 - ... tài Khảo sát thành phần kali đất phù sa trồng lúa vụ xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hội, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp thực nhằm mục tiêu khảo sát thành phần kali. .. MÔN KHOA HỌC ĐẤT Xác nhận đề tài: Khảo sát thành phần kali đất phù sa trồng lúa vụ xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang xã Mỹ Hội, xã Mỹ Thọ, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp Sinh viên... HƯỚNG DẪN Xác nhận đề tài: Khảo sát thành phần kali đất phù sa trồng lúa vụ xã Phú Nhuận – Cai Lậy – Tiền Giang xã Mỹ Hội, xã Mỹ Thọ, xã Tân Hội Trung – Cao Lãnh – Đồng Tháp Sinh viên thực hiện:
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO sát các THÀNH PHẦN KALI TRÊN đất PHÙ SA TRỒNG lúa 3 vụ ở xã PHÚ NHUẬN – CAI lậy – TIỀN GIANG và xã mỹ THỌ, xã mỹ hội, xã tân hội TRUNG – CAO LÃNH – ĐỒNG THÁP , KHẢO sát các THÀNH PHẦN KALI TRÊN đất PHÙ SA TRỒNG lúa 3 vụ ở xã PHÚ NHUẬN – CAI lậy – TIỀN GIANG và xã mỹ THỌ, xã mỹ hội, xã tân hội TRUNG – CAO LÃNH – ĐỒNG THÁP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay