KHẢO sát ẢNH HƯỞNG của PHÂN lân đến hàm LƯỢNG lân và TỔNG THU hút lân của cây bắp RAU TRÊN các VÙNG đất TRỒNG RAU CHỦ yếu ở THỐT nốt – cần THƠ,BÌNH tân – VĨNH LONG,CHỢ mới – AN GIANG,CHÂU THÀNH – TV

62 32 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT -o0o LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN LÂN ĐẾN HÀM LƯỢNG LÂN VÀ TỔNG THU HÚT LÂN CỦA CÂY BẮP RAU TRÊN CÁC VÙNG ĐẤT TRỒNG RAU CHỦ YẾU Ở THỐT NỐT – CẦN THƠ, BÌNH TÂN – VĨNH LONG, CHỢ MỚI – AN GIANG VÀ CHÂU THÀNH – TRÀ VINH Sinh viên thực VŨ VĂN LONG 3077464 PHẠM VĂN CƯỜNG 3073471 Lớp: Khoa Học Đất K33 Cần Thơ - 2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT -o0o LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN LÂN ĐẾN HÀM LƯỢNG LÂN VÀ TỔNG THU HÚT LÂN CỦA CÂY BẮP RAU TRÊN CÁC VÙNG ĐẤT TRỒNG RAU CHỦ YẾU Ở THỐT NỐT – CẦN THƠ, BÌNH TÂN – VĨNH LONG, CHỢ MỚI – AN GIANG VÀ CHÂU THÀNH – TRÀ VINH Cán hướng dẫn Sinh viên thực PGs.TS NGUYỄN MỸ HOA VŨ VĂN LONG 3077464 PHẠM VĂN CƯỜNG 3073471 Lớp: Khoa Học Đất K33 Cần Thơ - 2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT o0o -XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Xác nhận đề tài: “Khảo sát ảnh hưởng phân lân đến hàm lượng lân tổng thu hút lân bắp rau vùng đất trồng rau chủ yếu Thốt Nốt – Cần Thơ, Bình Tân – Vĩnh Long, Chợ Mới – An Giang Châu Thành – Trà Vinh” Do sinh viên: Vũ Văn Long – Phạm Văn Cường lớp Khoa học đất khóa 33, Khoa Nơng Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ thực Nhận xét cán hướng dẫn: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………… Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2010 Cán hướng dẫn PGs Ts Nguyễn Mỹ Hoa TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT -o0o XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT Xác nhận đề tài : “Khảo sát ảnh hưởng phân lân đến hàm lượng lân tổng thu hút lân bắp rau vùng đất trồng rau chủ yếu Thốt Nốt – Cần Thơ, Bình Tân – Vĩnh Long, Chợ Mới – An Giang Châu Thành – Trà Vinh” Do sinh viên: Vũ Văn Long – Phạm Văn Cường lớp khoa học đất khóa 33, Khoa Nơng nghiệp sinh Học Ứng Dụng, trường Đại Học Cần Thơ thực Ý kiến môn: Cần Thơ, ngày…tháng… năm 2010 Bộ mơn TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NƠNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT -o0o XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG BÁO CÁO Hội đồng chấm báo cáo luận văn tốt nghiệp chấp thuận đề tài: “Khảo sát ảnh hưởng phân lân đến hàm lượng lân tổng thu hút lân bắp rau vùng đất trồng rau chủ yếu Thốt Nốt – Cần Thơ, Bình Tân – Vĩnh Long, Chợ Mới – An Giang Châu Thành – Trà Vinh” Do sinh viên Vũ Văn Long – Phạm Văn Cường thực báo cáo trước hội đồng ngày… tháng… năm 2010 Luận văn tốt nghiệp hội đồng đáng giá mức: Ý kiến hội đồng: Cần Thơ, ngày…tháng…năm 2009 Chủ tịch hội đồng LỜI CẢM TẠ Đạt kết ngày hôm nay, chúng em xin chân thành cảm ơn: Cô NGUYỄN MỸ HOA trực tiếp hướng dẫn, bảo chúng em suốt thời gian thực luận văn tốt nghiệp Chị Lê Thị Thùy Dương, Dương Thị Bích Huyền nhiệt tình giúp đỡ chúng em thời gian thực đề tài Các bạn Lê Thị Hoàng Trúc, Bùi Hồng Tươi bạn Khoa học đất- 33 giúp đỡ thực đề tài Em xin kính lời cảm ơn đến tất quý thầy anh chị phòng phân tích – Bộ môn Khoa Học Đất, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD – ĐHCT tận tình giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài Sự giúp đỡ, động viên bạn bè người thân Trân trọng kính chào! Cần Thơ, ngày …tháng… năm 2010 Vũ Văn Long Phạm Văn Cường TIỂU SỬ CÁ NHÂN Họ tên: Vũ Văn Long Ngày sinh: 21- 04 - 1989 Nơi sinh: Yên Mỹ - Hưng Yên Con ông: Vũ Văn Lừng Và bà: Vũ Thị Đềm Quê quán: Xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Năm 2007: tốt nghiệp trung học phổ thông trường THPT Nguyễn Hùng Sơn, Rạch Sỏi, Rạch Giá, Kiên Giang Từ năm 2007- nay: học Khoa học đất khóa 33 Khoa Nơng Nghiệp SHƯD, Trường Đại học Cần Thơ Người khai kí tên Vũ Văn Long TIỂU SỬ CÁ NHÂN Họ tên: Phạm Văn Cường Ngày sinh: 25- 05 - 1989 Nơi sinh: Châu Thành – Tiền Giang Con ông: Phạm Văn Em Và bà: Dương Thị Thu Thủy Quê quán: Xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Năm 2007: tốt nghiệp trung học phổ thông trường THPT Tân Phước, TT Mỹ Phước, Tân Phước, Tiền Giang Từ năm 2007- nay: học Khoa học đất khóa 33 Khoa Nông Nghiệp SHƯD, Trường Đại học Cần Thơ Người khai kí tên Phạm Văn Cường LỜI CAM ĐOAN Chúng tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố luận văn trước Tác giả luận văn Vũ Văn Long Phạm Văn Cường MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 VÀI NÉT CHUNG VỀ CÂY BẮP RAU (ZEA MAYS L) 1.1.1 Tình hình sản xuất bắp rau Đồng sông Cửu Long(ĐBSCL) 1.1.2 Đặc tính sinh trưởng bắp rau 1.1.3 Đặc điểm sinh thái điều kiện dinh dưỡng khoáng bắp rau 1.1.4 Kĩ thuật trồng thu hoạch bắp rau 2 4 1.2 LÂN 1.2.1 Vai trò lân trồng 1.2.2 Lân đất 1.2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến độ hữu dụng chất lân đất 1.2.4 Sự lưu tồn lân đất 9 10 14 16 1.3 SỰ ĐÁP ỨNG CHẤT LÂN TRÊN MỘT SỐ LOẠI RAU MÀU CHÍNH TẠI ĐBSCL Ở CÁC ĐIỀU KIỆN BĨN PHÂN KHÁC NHAU 17 CHƯƠNG PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 18 2.1 PHƯƠNG TIỆN 2.1.1 Thời gian thực 2.1.3 Dụng cụ hóa chất 18 18 18 2.2 PHƯƠNG PHÁP 2.2.1 Các nghiệm thức thí nghiệm: 2.2.2 Các tiêu phân tích 2.2.3 Phương pháp xử lí số liệu 2.2.4 Phương pháp phân tích 18 18 21 21 21 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22 3.1 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BÓN LÂN ĐẾN HÀM LƯỢNG LÂN TRÊN CÂY BẮP 3.1.1 Ảnh hưởng việc bón lân đến hàm lượng lân mang trái 3.1.1.1 Trên đất Thốt Nốt – Cần Thơ 3.1.1.2 Trên đất Bình Tân – Vĩnh Long 3.1.1.3 Trên đất Chợ Mới – An Giang 3.1.1.4 Trên đất Châu Thành – Trà Vinh 22 22 22 23 24 24 PHỤ CHƯƠNG Bảng 1: Hàm lượng lân(%P2O5) thân, mang trái, trái bi nghiệm thức Thốt Nốt – Cần Thơ Điểm khảo sát TN 10 TN TN TN TN TN TN TN TN TN Hàm lượng lân % P2O5 Thân NPK NK 1.17 0.66 0.68 0.43 0.74 0.53 0.82 0.39 0.43 0.53 0.50 0.45 0.56 0.80 0.74 0.55 0.53 0.79 0.57 0.60 Lá mang trái NPK NK 0.21 0.14 0.23 0.14 0.21 0.16 0.21 0.14 0.25 0.16 0.22 0.15 0.16 0.14 0.24 0.26 0.21 0.16 0.23 0.12 Trái NPK 0.72 1.25 2.12 1.69 1.75 1.64 1.40 1.51 1.98 1.52 NK 1.66 1.53 1.72 1.55 1.52 1.86 1.60 1.32 1.45 1.64 Lá bi NPK NK 0.81 0.62 0.75 0.64 0.63 0.75 0.64 0.59 0.72 0.66 0.76 0.57 0.75 0.59 0.76 0.71 0.81 0.72 0.72 0.65 Bảng 2: Hàm lượng lân(%P2O5) thân, mang trái, trái bi nghiệm thức Chợ Mới – An Giang Điểm khảo sát CM 10 CM CM CM CM CM CM CM CM CM Hàm lượng lân % P2O5 Thân NPK NK 0.58 0.66 0.66 0.54 0.64 0.50 0.42 0.27 0.64 0.44 0.80 1.00 0.45 0.31 0.53 0.40 0.43 0.48 0.74 0.78 Lá mang trái NPK NK 0.20 0.17 0.21 0.15 0.25 0.15 0.22 0.15 0.14 0.12 0.14 0.17 0.19 0.13 0.14 0.14 0.15 0.13 0.17 0.10 Trái NPK 1.72 1.62 1.76 1.96 1.59 1.37 1.63 1.16 1.52 1.34 NK 1.66 1.53 1.91 1.42 1.53 1.93 1.83 1.63 1.60 1.30 Lá bi NPK NK 0.67 0.63 0.6 0.47 0.71 0.7 0.69 0.46 0.59 0.61 0.6 0.67 0.61 0.4 0.6 0.59 0.56 0.67 0.69 0.59 36 Bảng 3: Hàm lượng lân(%P2O5) thân, mang trái, trái bi nghiệm thức Bình Tân – Vĩnh Long Điểm khảo sát BT 10 BT BT BT BT BT BT BT BT BT Hàm lượng lân % P2O5 Thân NPK NK 0.485 1.157 0.762 1.279 0.712 0.621 0.475 0.368 0.680 0.514 1.184 0.649 1.165 0.861 0.495 0.516 0.837 0.850 0.464 0.531 Lá mang trái NPK NK 0.1786 0.129946 0.137489 0.14078 0.157767 0.11828 0.161656 0.141891 0.204434 0.136335 0.141378 0.155493 0.131378 0.133557 0.159156 0.121891 0.171656 0.124391 0.153322 0.134391 Trái NPK NK 1.576 1.534 1.398 1.842 1.420 1.387 1.507 1.544 1.790 1.455 1.424 1.392 1.261 1.889 1.499 1.373 1.713 1.281 1.452 1.725 Lá bi NPK NK 0.87 0.86 0.81 0.87 0.87 0.83 0.9 0.83 0.81 0.87 0.82 0.93 0.85 0.84 0.82 0.83 0.79 0.83 0.74 0.94 Bảng 4: Hàm lượng lân(%P2O5) thân, mang trái, trái bi nghiệm thức Châu Thành – Trà Vinh Điểm khảo sát Hàm lượng lân % P2O5 CT 10 CT Thân NPK NK 0.91 0.54 0.46 0.66 Lá mang trái NPK NK 0.21 0.19 0.24 0.26 Trái NPK 1.76 2.05 NK 1.65 1.70 Lá bi NPK NK 0.88 0.94 0.9 0.91 CT CT CT CT 0.65 0.49 0.96 0.41 0.57 0.41 0.40 0.56 0.24 0.26 0.28 0.30 0.16 0.19 0.21 0.18 2.07 1.51 1.92 1.74 1.20 1.80 2.12 1.57 0.87 0.98 0.94 0.91 0.85 0.91 0.9 0.9 CT CT 0.83 0.50 0.69 0.46 0.29 0.22 0.23 0.17 2.21 1.86 1.85 1.59 0.96 0.93 0.95 0.92 CT 0.90 0.42 0.24 0.18 2.34 1.87 0.93 0.98 CT 0.74 0.57 0.20 0.14 1.67 1.06 0.85 0.91 37 Bảng 5: Tổng thu hút lân (g/cây) bắp nghiệm thức Thốt Nốt – Cần Thơ Nghiệm thức TN 10 TN TN TN TN TN TN TN TN TN Trung bình NPK 3.85 2.37 3.34 3.23 3.30 3.17 3.17 3.27 3.00 2.72 3.14 NK 2.24 2.46 2.04 1.36 2.41 1.97 2.64 2.43 2.93 2.23 2.27 Bảng 6: Tổng thu hút lân (g/cây) bắp nghiệm thức Chợ Mới – An Giang Nghiệm thức CM 10 CM CM CM CM CM CM CM CM CM Trung bình NPK 4.64 4.22 5.49 4.08 4.81 4.96 3.94 3.20 3.61 4.55 4.35 NK 2.47 1.68 2.24 1.46 1.39 1.88 1.03 1.14 1.98 1.39 1.67 Bảng 7: Tổng thu hút lân (g/cây) bắp nghiệm thức Bình Tân – Vĩnh Long Nghiệm thức BT 10 BT BT BT BT BT BT BT BT BT Trung bình NPK 2.32 3.19 3.27 2.26 2.29 4.07 3.90 1.87 2.42 1.75 2.73 NK 2.77 3.47 1.94 1.79 1.76 2.20 3.00 1.69 2.53 1.82 2.30 Bảng 8: Tổng thu hút lân (g/cây) bắp nghiệm thức Châu Thành – Trà Vinh Nghiệm thức CT 10 CT CT CT CT CT CT CT CT CT Trung bình P 3.03 2.43 3.21 3.65 4.56 3.00 4.24 3.25 3.42 3.08 3.39 OP 2.01 0.99 2.52 2.07 1.98 2.82 2.39 1.93 2.21 1.93 2.09 38 Bảng 9: Tương quan phương pháp trích lân với tổng thu hút lân nghiệm thức có bón lân khơng bón lân đất Thốt Nốt - Cần Thơ (Nguyễn Thúy Quyên, 2010) Tổng thu hút (g) Loại đất TN1 TN2 TN3 TN4 TN5 TN6 TN7 TN8 TN9 TN10 Các phương pháp trích lân NK NPK Bray (mgP/kg) Olsen (mgP/kg) 0,94 1,13 0,83 1,01 1,05 1,46 1,26 1,24 1,21 1,08 0,53 0,85 1,29 0,98 1,49 1,47 1,12 1,28 1,08 1,22 13,10 24,71 29,23 37,15 54,07 62,20 82,43 92,41 104,89 120,30 39,50 92,76 73,96 52,76 113,95 118,62 120,26 107,67 112,27 152,70 Bảng 10: Tương quan phương pháp trích lân với tổng thu hút lân nghiệm thức có bón lân khơng bón lân đất Chợ Mới - An Giang (Nguyễn Thúy Quyên, 2010) Tổng thu hút lân (g) Loại đất CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 CM7 CM8 CM9 CM10 NK NPK 0,64 0,94 0,80 0,62 0,97 0,99 0,82 0,91 0,82 0,91 0,83 0,74 0,93 0,72 0,92 0,90 1,19 1,07 1,01 1,25 Các phương pháp trích lân Bray (mgP/kg) 6,82 7,26 15,59 20,51 31,80 36,15 47,34 51,03 56,62 87,22 Olsen (mgP/kg) 14,24 19,42 42,86 64,47 71,21 39,02 40,30 39,40 49,13 86,48 39 Bảng 11: Tương quan phương pháp trích lân với tổng thu hút lân nghiệm thức có bón lân khơng bón lân đất Bình Tân - Vĩnh Long (Nguyễn Thúy Quyên, 2010) Tổng thu hút lân (g) Loại đất BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9 BT10 Các phương pháp trích lân NK NPK Bray (mgP/kg) Olsen (mgP/kg) 1,12 1,01 1,09 1,56 1,41 1,06 1,15 1,26 1,10 1,28 1,13 1,30 1,29 1,78 1,46 1,30 1,35 1,21 1,20 1,42 5,68 8,35 10,55 13,19 20,11 33,09 35,21 44,99 56,37 76,91 9,78 54,06 27,26 31,52 32,93 40,67 44,09 58,95 60,87 56,82 Bảng 12: Tương quan phương pháp trích lân với tổng thu hút lân nghiệm thức có bón lân khơng bón lân đất Châu Thành - Trà Vinh ((Nguyễn Thúy Quyên, 2010) Tổng thu hút lân (g) Loại đất CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 CT9 CT10 NK NPK 1,43 1,32 1,27 1,66 1,55 1,41 1,25 1,44 1,29 1,67 1,38 1,43 1,42 1,62 1,76 1,72 1,43 1,47 1,57 2,14 Các phương pháp trích lân Bray (mgP/kg) 4,12 17,19 25,87 31,08 49,07 52,99 119,72 127,13 217,106 223,97 Olsen (mgP/kg) 10,40 54,24 49,6 63,64 52,48 51,89 70,03 167,03 117,85 178,66 40 Bảng 13: Tương quan phương pháp trích lân với tổng thu hút lân nghiệm thức có bón lân khơng bón lân đất Thốt Nốt - Cần Thơ (Vụ 2) Tổng thu hút (g) Loại đất TN1 TN2 TN3 TN4 TN5 TN6 TN7 TN8 TN9 TN10 Các phương pháp trích lân NK NPK Bray (mgP/kg) Olsen (mgP/kg) 2.23 2.93 2.43 2.64 1.97 2.41 1.36 2.04 2.46 2.24 2.72 3.00 3.27 3.17 3.17 3.30 3.23 3.34 2.37 3.85 13,10 24,71 29,23 37,15 54,07 62,20 82,43 92,41 104,89 120,30 39,50 92,76 73,96 52,76 113,95 118,62 120,26 107,67 112,27 152,70 Bảng 14: Tương quan phương pháp trích lân với tổng thu hút lân nghiệm thức có bón lân khơng bón lân đất Chợ Mới – An Giang (Vụ 2) Tổng thu hút lân (g) Loại đất CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 CM7 CM8 CM9 CM10 Các phương pháp trích lân NK NPK Bray (mgP/kg) Olsen (mgP/kg) 1.39 1.98 1.14 1.03 1.88 1.39 1.46 2.24 1.68 2.47 4.55 3.61 3.20 3.94 4.96 4.81 4.08 5.49 4.22 4.64 6,82 7,26 15,59 20,51 31,80 36,15 47,34 51,03 56,62 87,22 14,24 19,42 42,86 64,47 71,21 39,02 40,30 39,40 49,13 86,48 41 Bảng 15: Tương quan phương pháp trích lân với tổng thu hút lân nghiệm thức có bón lân khơng bón lân đất Bình Tân – Vĩnh Long (Vụ 2) Tổng thu hút lân (g) Các phương pháp trích lân Loại đất BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9 BT10 NK NPK Bray (mgP/kg) Olsen (mgP/kg) 1.82 2.53 1.69 3.00 2.20 1.76 1.79 1.94 3.47 2.77 1.75 2.42 1.87 3.90 4.07 2.29 2.26 3.27 3.19 2.32 5,68 8,35 10,55 13,19 20,11 33,09 35,21 44,99 56,37 76,91 9,78 54,06 27,26 31,52 32,93 40,67 44,09 58,95 60,87 56,82 Bảng 16: Tương quan phương pháp trích lân với tổng thu hút lân nghiệm thức có bón lân khơng bón lân đất Châu Thành – Trà Vinh (Vụ 2) Tổng thu hút lân (g) Loại đất CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 CT9 CT10 Các phương pháp trích lân NK NPK Bray (mgP/kg) Olsen (mgP/kg) 1.93 2.21 1.93 2.39 2.82 1.98 2.07 2.52 0.99 2.01 3.08 3.42 3.25 4.24 3.00 4.56 3.65 3.21 2.43 3.03 4,12 17,19 25,87 31,08 49,07 52,99 119,72 127,13 217106 223,97 10,40 54,24 49,6 63,64 52,48 51,89 70,03 167,03 117,85 178,66 42 Bảng 17: Hàm lượng P bi (% P2O5) nghiệm thức khơng bón P có bón P đất Thốt Nốt – Cần Thơ THỐT NỐT TN10 TN9 TN8 TN7 NT6 NT5 NT4 TN3 TN2 TN1 TB NK 0.65 0.72 0.71 0.59 0.57 0.66 0.59 0.75 0.64 0.62 0.650 NPK 0.72 0.81 0.76 0.75 0.76 0.72 0.64 0.63 0.75 0.81 0.735 TTEST * * khác biệt ý nghĩa 1% Bảng 18: Hàm lượng P trái (% P2O5) nghiệm thức khơng bón P có bón P đất Bình Tân – Vĩnh Long VĨNH LONG BT10 BT9 BT8 BT7 BT6 BT5 BT4 BT3 BT2 BT1 TB NK 0.94 0.83 0.83 0.84 0.93 0.87 0.83 0.83 0.87 0.86 0.863 NPK 0.74 0.79 0.82 0.85 0.82 0.81 0.9 0.87 0.81 0.87 0.828 TTEST ns ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê Bảng 19: Hàm lượng P trái (% P2O5) nghiệm thức khơng bón P có bón P đất Chợ Mới – An Giang CHỢ MỚI CM 10 CM9 CM8 CM7 CM6 CM5 CM4 CM3 CM2 CM1 NK 0.59 0.67 0.59 0.4 0.67 0.61 0.46 0.7 0.47 0.63 0.579 NPK 0.69 0.56 0.6 0.61 0.6 0.59 0.69 0.71 0.6 0.67 0.632 TB TTEST ns ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê Bảng 20: Hàm lượng P trái (% P2O5) nghiệm thức khơng bón P có bón P đất Châu Thành – Trà Vinh TRÀ VINH CT10 CT9 CT8 CT7 CT6 CT5 CT4 CT3 CT2 CT1 TB NK 0.91 0.98 0.92 0.95 0.9 0.9 0.91 0.85 0.91 0.94 0.917 NPK 0.85 0.93 0.93 0.96 0.91 0.94 0.98 0.87 0.9 0.88 0.915 TTEST ns ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê 43 Bảng 21: Trọng lượng khô thân, trái, mang trái nghiệm thức có bón khơng bón lân Thốt Nốt – Cần Thơ ( Lê Thị Hoàng Trúc – Bùi Hồng Tươi, 2010) NPK Loại đất REP REP LÁ MT THÂN TRÁI REP THÂN TRÁI TRÁI LÁ MT TRÁI LÁ MT LÁ MT THÂN TRÁI TRÁI LÁ MT LÁ MT TN 10 153.72 13.26 20.16 5.18 5.46 123.62 9.66 9.62 4.88 5.27 161.69 16.86 11.98 5.55 5.63 TN 105.475 6.9 14.37 5.94 6.16 124.19 6.7 16.2 6.09 6.18 86.76 3.95 12.56 4.93 5.25 TN 166.97 12.46 15.85 4.76 5.63 161.5 13.3 4.01 5.19 5.49 166.65 14.01 21.01 5.12 5.42 TN 154.41 13.37 15.65 5.42 5.59 159.59 11.24 2.37 4.57 5.14 173.7 14.47 13.01 5.7 6.07 TN 174.73 14.85 23.61 5.84 5.78 168.08 16.25 14.5 4.01 5.82 168.66 17.09 20.22 5.46 5.51 TN 147.58 12.17 14.61 5.45 6.04 148.03 8.05 12.3 4.41 125.9 130.45 11.65 19.68 4.87 5.36 TN 144.925 20.15 12.61 5.99 5.87 153.68 15.33 20 5.87 5.68 136.17 19.42 11.79 5.36 5.67 TN 130.6 9.39 12.86 5.04 5.17 148.66 9.78 14.4 5.01 5.29 149.51 14.22 15.23 5.08 5.74 TN 178.8 7.49 17.25 6.09 6.27 145.53 10.34 8.61 5.63 5.83 161.02 11.61 9.48 6.09 6.59 TN 154.63 15.15 22.86 5.77 6.76 151.2 9.16 12.5 5.47 4.46 164.15 10.79 17.13 5.13 2.7 NK Loại đất REP REP THÂN TRÁI TRÁI LÁ MT LÁ MT THÂN TRÁI REP TRÁI LÁ MT LÁ MT THÂN TRÁI TRÁI LÁ MT LÁ MT TN 10 TN 80.85 11.88 3.97 3.94 4.25 149.49 13.86 8.49 4.92 5.58 132.41 12.53 10.27 4.21 4.78 114.8 11.76 14.38 3.66 3.89 149.52 11.58 20 4.28 5.31 154.34 11.67 18.75 5.43 6.66 TN 148.41 10.57 4.66 5.41 5.28 137.77 8.76 1.65 4.74 5.36 130.21 7.9 9.32 4.27 4.43 TN 93.73 5.89 4.53 4.05 3.96 118.58 5.89 11.3 4.79 5.3 115.83 5.89 8.98 4.71 5.02 TN 155.96 10.44 9.87 4.62 5.05 143.38 9.76 10.6 5.47 5.32 148.45 13.08 12.26 5.4 5.58 TN 115.32 7.75 11.03 5.14 4.84 129.05 6.82 12.5 4.81 4.6 122.19 12.65 15.62 5.39 5.92 TN 136.6 9.06 10.23 4.39 4.84 136.25 9.82 6.68 4.38 4.84 152.22 14.49 18.71 4.92 5.28 TN 119.33 10.37 5.57 3.86 4.49 146.09 12.87 9.53 4.28 5.14 128.21 12.21 4.1 5.66 5.67 TN 133.16 10.31 17.63 4.66 5.19 151.61 11.54 8.43 4.9 5.79 142.05 12.77 6.7 5.02 5.03 TN 152.21 10.74 8.53 4.64 4.68 113.18 12.2 6.93 4.68 4.87 98.66 12.8 7.25 4.43 4.95 Bảng 22: Trọng lượng khô thân, trái, mang trái nghiệm thức có bón khơng bón lân Chợ Mới – An Giang ( Lê Thị Hoàng Trúc – Bùi Hồng Tươi, 2010) NPK Loại đất CM 10 REP REP REP THÂN TRÁI TRÁI LÁ MT LÁ MT THÂN TRÁI TRÁI LÁ MT LÁ MT THÂN TRÁI TRÁI LÁ MT LÁ MT 146.66 17.7 14.21 5.99 5.95 133.15 14.76 12.4 5.76 5.07 118.31 11.22 9.8 5.55 4.52 44 CM 112.2 16.77 8.26 5.73 6.11 116.24 14.25 10.6 5.04 5.18 112.13 11.7 8.94 4.79 4.71 CM 129.255 17.6 17.46 6.04 5.96 121.04 14.16 8.25 4.92 4.86 137.47 10.61 11.29 5.07 5.36 CM 132.08 6.56 18.97 4.79 4.95 110.57 8.77 10.6 4.47 5.28 117.05 12.14 7.2 5.17 5.18 CM 110.95 12.95 19.64 5.08 5.53 105.46 17.73 19.1 5.9 5.56 82.59 18.72 10.96 5.25 5.38 CM 123.43 22.47 12.56 6.05 5.17 144.08 15.16 13.5 5.54 5.07 130.25 11.19 7.54 5.11 5.06 CM 117.9 16.27 6.18 5.58 5.6 139.32 16.94 6.66 5.77 5.54 125.17 11.28 14.94 4.97 4.89 CM 85.93 3.64 11.73 3.11 4.29 152.66 7.36 13.3 5.84 6.1 107.07 9.07 10.82 5.26 5.74 CM 125.89 13.41 17.35 6.29 5.83 123.11 11.26 8.61 6.48 5.84 100.86 7.61 9.89 6.11 5.24 CM 131.37 14.75 19.06 5.98 5.41 92.09 10.8 13.5 5.35 5.26 93.06 11.62 10.62 5.23 4.95 NK REP Loại đất THÂN TRÁI TRÁI REP REP LÁ MT LÁ MT THÂN TRÁI TRÁI LÁ MT LÁ MT THÂN TRÁI TRÁI LÁ MT LÁ MT 9.29 4.27 4.59 CM 10 136.68 13.79 14.51 5.1 5.44 123.88 13.32 4.14 4.88 5.24 142.25 9.59 CM 104.09 13.91 7.29 4.19 4.53 94.45 10.01 5.18 4.35 4.53 106.42 16.1 6.52 5.07 4.6 CM 131.71 9.5 14.34 5.11 5.1 94.34 6.67 11.4 4.3 4.61 130.29 10.96 17.25 5.04 5.07 CM 120.76 12.73 13.64 4.27 4.54 124.61 13.05 8.25 4.5 4.86 104.93 8.93 11.63 4.18 3.98 CM 90.77 2.13 5.36 3.15 3.54 153.9 7.8 9.06 4.35 4.23 141.28 3.86 6.85 2.87 3.17 CM 79.94 5.25 6.62 3.58 4.47 81.57 3.85 8.72 4.03 3.505 134.63 1.99 4.87 2.26 2.54 CM 124.34 7.16 5.36 4.54 4.66 90.51 5.395 2.75 3.54 3.54 116.57 3.63 8.9 3.5 3.85 CM 110.13 4.79 2.5 3.8 3.95 109.6 6.84 3.09 4.04 4.42 105.44 4.59 2.795 3.84 3.9 CM 131.12 8.36 12.07 4.91 5.17 156.52 11.62 6.31 5.51 5.11 129.44 9.99 9.17 4.25 4.42 CM 95.26 4.16 1.31 4.82 4.5 92.59 4.16 6.68 5.01 4.61 98.34 4.16 2.31 4.54 4.61 Bảng 23: Trọng lượng khô thân, trái, mang trái nghiệm thức có bón khơng bón lân Bình Tân – Vĩnh Long ( Lê Thị Hoàng Trúc – Bùi Hồng Tươi, 2010) NPK REP REP THÂN TRÁI TRÁI 122.1 11.62 9.34 4.85 5.23 BT 133.63 21.12 11.59 5.62 BT 158.41 16.35 9.79 BT 124.92 13.74 12.41 BT 128.35 12.78 7.58 4.81 5.03 106.47 10.36 4.9 4.36 4.84 113.13 11.04 BT 162.99 22.97 10.38 5.59 5.54 167.32 16.05 8.58 5.38 5.26 163.23 14.83 BT 153.7 17.73 14.2 6.07 6.35 141.63 6.34 12.8 6.75 5.2 158.84 13.16 13.07 BT 126.6 9.83 7.47 5.58 5.16 102.8 6.56 8.34 4.54 4.38 90.86 7.65 6.75 4.96 4.92 BT 96.07 4.38 3.22 4.29 4.31 123.99 13.68 13.1 5.65 5.39 113.52 10.38 7.21 5.19 5.15 BT 118.03 8.06 7.65 4.66 4.39 113.91 10.67 9.83 5.01 5.18 98.69 5.49 4.72 4.59 BT 10 LÁ MT REP LÁ MT Loại đất THÂN TRÁI TRÁI LÁ MT LÁ MT THÂN TRÁI TRÁI LÁ MT LÁ MT 128.43 15.55 4.89 5.22 4.93 5.78 146.05 14.57 10 5.16 4.71 118.15 13.67 2.83 5.4 5.33 149.88 16.38 9.25 5.7 5.71 5.72 160.7 15.36 10 5.27 5.49 5.09 157.85 13.69 10.66 5.64 5.2 4.89 118.26 11.48 3.49 4.67 5.41 4.37 121.51 8.24 5.15 5.13 5.24 4.39 4.76 4.98 7.85 5.17 5.4 4.56 5.98 45 NK REP REP Loại đất THÂN TRÁI TRÁI BT 10 127.88 11.44 BT 143.33 4.55 BT 123.76 BT 4.08 LÁ MT 4.85 LÁ MT 4.64 6.62 4.82 4.54 4.15 8.11 4.8 120.96 6.4 3.4 4.27 BT 106.92 8.91 7.76 4.5 4.7 BT 108.49 3.81 6.92 4.24 5.4 BT 126.87 6.03 10.97 4.82 4.87 BT 103.75 9.06 5.26 5.27 4.83 BT 106.16 9.48 5.64 5.09 BT 85.84 5.64 6.17 3.54 REP THÂN TRÁI TRÁI 112.67 5.86 9.18 LÁ MT 4.5 LÁ MT 4.54 104.66 4.6 8.1 144.34 5.14 4.47 5.07 4.73 146.42 14.5 16.5 5.54 5.36 4.57 129.1 4.33 9.7 4.63 4.64 100.12 2.23 5.79 4.41 4.15 4.26 121.42 4.16 8.76 5.12 5.1 127.68 10.15 14.44 5.75 5.3 103.37 7.82 6.75 4.92 4.95 92.67 5.78 7.25 5.56 4.91 156.52 5.325 7.62 5.05 5.29 131.52 6.84 8.32 5.18 4.08 128.01 9.25 9.83 5.47 5.29 121.45 10.69 18.59 4.7 4.7 102.71 8.99 5.48 5.66 5.37 93.3 6.84 5.8 5.99 5.1 5.42 118.16 12.28 6.71 5.22 5.48 126.15 12.71 10.04 6.48 5.36 3.57 83.52 5.94 4.96 4.74 4.7 117.2 10.78 9.7 5.29 3.39 THÂN TRÁI TRÁI LÁ MT 5.03 LÁ MT 4.76 Bảng 24: Trọng lượng khô thân, trái, mang trái nghiệm thức có bón khơng bón lân Châu Thành – Trà Vinh ( Lê Thị Hoàng Trúc – Bùi Hồng Tươi, 2010) NPK REP Loại đất THÂN REP TRÁI TRÁI LÁ MT LÁ MT REP THÂN TRÁI TRÁI LÁ MT 4.26 LÁ MT 4.45 THÂN TRÁI TRÁI LÁ MT LÁ MT 161.69 13.56 5.01 4.78 5.46 CT 10 153.72 14.89 4.39 4.35 4.42 123.62 12.22 4.65 CT 105.475 12.82 4.76 4.08 4.38 124.19 15.14 9.37 4.47 4.79 86.76 10.35 6.36 4.68 4.79 CT 166.97 18.19 7.42 4.23 4.57 161.5 13.22 7.25 4.64 4.75 166.65 15.25 11.65 4.58 5.06 CT 154.41 15.94 19.45 5.34 5.68 159.59 13.04 12.8 5.19 5.36 173.7 15.75 17.48 5.26 5.34 CT 174.73 16.63 28.5 4.98 4.92 168.08 11.92 14.8 4.3 3.98 168.66 15.54 8.13 5.49 3.1 5.12 CT 147.58 17.16 9.86 4.96 4.65 148.03 18.32 3.81 5.07 4.885 130.45 13.93 11.74 4.87 CT 144.925 19.36 13.46 4.77 2.86 153.68 17.57 8.17 5.22 3.48 136.17 6.25 20.72 3.47 4.98 CT 130.6 16.94 7.84 4.65 4.82 148.66 17.12 9.77 4.8 5.53 149.51 19.52 15.98 4.78 4.91 CT 178.8 4.59 10.36 5.03 4.88 145.53 6.85 3.54 3.67 4.4 161.02 14.84 7.74 4.95 5.14 CT 154.63 15.42 7.95 4.72 4.9 151.2 18.07 4.17 5.17 4.685 164.15 13.13 11 4.6 4.47 TRÁI LÁ MT LÁ MT THÂN TRÁI TRÁI LÁ MT LÁ MT 3.83 NK REP Loại đất REP LÁ MT LÁ MT THÂN REP THÂN TRÁI TRÁI TRÁI CT 10 100.96 10.46 8.51 3.78 3.69 85.32 5.23 7.56 3.34 3.46 99.18 8.73 4.65 3.79 CT 68.47 2.72 2.64 2.87 28.9 0.83 2.33 1.21 1.31 50.47 2.04 6.14 2.26 2.42 CT 132.76 16.67 7.17 4.66 4.41 107.6 16.21 7.02 5.62 1.41 132.51 20.39 4.98 5.05 4.76 CT 114.33 8.38 8.17 4.9 4.68 105.1 9.735 8.48 4.92 4.42 110.56 11.09 8.03 4.9 4.81 CT 121.11 9.16 9.9 3.85 4.36 98.97 7.59 5.12 3.71 3.76 124.11 8.08 6.39 3.92 4.07 CT 152.04 10.32 5.77 5.63 4.88 140.69 15.51 11.6 5.01 4.92 116.14 16.29 10.88 4.48 4.18 CT 123.78 9.38 7.92 4.74 4.6 91.15 6.56 7.99 3.62 3.76 107.47 10.15 8.06 3.94 3.61 46 CT 55.41 4.66 5.22 2.59 2.85 146.97 13.9 6.87 5.21 4.72 106.07 9.28 6.045 3.9 3.785 CT 120.42 9.4 4.82 4.24 4.14 154.42 11.82 8.25 4.73 4.87 137.42 7.37 4.1 2.95 3.41 CT 127.12 16.12 14.08 4.55 4.62 128.2 13.66 5.77 5.15 3.69 48.26 3.97 3.37 1.74 1.75 Bảng Anova 1: Phân tích %P2O5 mang trái nghiệm thức có bón lân khơng bón lân biểu loại đất thí nghiệm Thốt Nốt Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Lap lai 0.0020888 0.0020888 0.0010444 2.46 0.099 Loai dat 0.0378835 0.0378835 0.0042093 9.90 0.000 Cach bon 0.0549201 0.0549201 0.0549201 129.17 0.000 Loai dat*cach bon 0.0184497 0.0184497 0.0020500 4.82 0.000 Error 38 0.0161568 0.0161568 0.0004252 Total 59 0.1294988 CV = 11,02% Bảng Anova 2: Phân tích %P2O5 mang trái nghiệm thức có bón lân khơng bón lân biểu loại đất thí nghiệm Chợ Mới Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Lap lai 0.0007369 0.0007369 0.0003684 1.31 0.281 Loai dat 0.0314840 0.0314840 0.0034982 12.46 0.000 Cach bon 0.0231383 0.0231383 0.0231383 82.41 0.000 Loai dat*cach bon 0.0205626 0.0205626 0.0022847 8.14 0.000 Error 38 0.0106687 0.0106687 0.0002808 Total 59 0.0865905 CV = 10,40% Bảng Anova 3: Phân tích %P2O5 mang trái nghiệm thức có bón lân khơng bón lân biểu loại đất thí nghiệm Vĩnh Long Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Lap lai 0.0009639 0.0009639 0.0004820 1.81 0.177 Loai dat 0.0065938 0.0065938 0.0007326 2.76 0.014 Cach bon 0.0119013 0.0119013 0.0119013 44.80 0.000 Loai dat*cach bon 0.0076138 0.0076138 0.0008460 3.18 0.006 Error 38 0.0100943 0.0100943 0.0002656 Total 59 0.0371672 CV = 11,19% Bảng Anova 4: Phân tích %P2O5 mang trái nghiệm thức có bón lân khơng bón lân biểu loại đất thí nghiệm Trà Vinh Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P Lap lai 0.000753 0.000753 0.000376 0.30 0.746 Loai dat 0.042997 0.042997 0.004777 3.75 0.002 Cach bon 0.049782 0.049782 0.049782 39.08 0.000 Loai dat*cach bon 0.019838 0.019838 0.002204 1.73 0.116 Error 38 0.048403 0.048403 0.001274 Total 59 0.161773 CV = 16,29% 47 DANH SÁCH BẢNG Bảng Tên bảng Trang 1.1 Giá trị dinh dưỡng bắp rau loại rau màu khác 1.2 Diện tích bắp non so với số loại rau màu khác Chợ Mới năm 2009 1.3 Lượng NPK bón cho bắp (Nguyễn Xuân Trường, 2000) 1.4 Chẩn đoán nhu cầu dinh dưỡng qua bắp 1.5 Đánh giá lân tổng số đất (Lê Văn Căn, 1979) 11 1.6 Đánh giá lân đất vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (Kuyma, 1976) 12 1.7 Sinh khối phận bắp lai nghiệm thức bón thiếu N, thiếu P, thiếu K đầy đủ NPK giai đoạn thu hoạch (kg/ha) (Nguyễn Mỹ Hoa ctv., 2008) 17 2.1 Hàm lượng lân dễ tiêu 10 mẫu đất thí nghiệm Thốt Nốt – Cần Thơ 20 2.2 Hàm lượng lân dễ tiêu 10 mẫu đất thí nghiệm Chợ Mới – An Giang 21 2.3 Hàm lượng lân dễ tiêu 10 mẫu đất thí nghiệm Bình Tân-Vĩnh Long 21 2.4 Hàm lượng lân dễ tiêu 10 mẫu đất thí nghiệm Châu ThànhTrà Vinh 22 3.1 Hàm lượng P (% P2O5) nghiệm thức khơng bón P có bón P đất Thốt Nốt – Cần Thơ 26 3.2 Hàm lượng P (% P2O5) nghiệm thức khơng bón P có bón P đất Bình Tân – Vĩnh Long 26 3.3 Hàm lượng P (% P2O5) nghiệm thức khơng bón P có bón P đất Chợ Mới – An Giang 27 3.4 Hàm lượng P (% P2O5) nghiệm thức khơng bón P có bón P đất Châu Thành – Trà Vinh 27 3.5 Hàm lượng P trái (% P2O5) nghiệm thức khơng bón P có bón P đất Thốt Nốt – Cần Thơ 28 3.6 Hàm lượng P trái (% P2O5) nghiệm thức khơng bón P có bón P đất Bình Tân – Vĩnh Long 28 3.7 Hàm lượng P trái (% P2O5) nghiệm thức khơng bón P có bón P đất Chợ Mới – An Giang 28 3.8 Hàm lượng P trái (% P2O5) nghiệm thức khơng bón P có bón P đất Châu Thành – Trà Vinh 28 DANH SÁCH HÌNH Hình Tên hình Trang 3.1 Hàm lượng lân tổng số (%P2O5) mang trái nghiệm thức loại đất Thốt Nốt – Cần Thơ 22 3.2 Hàm lượng lân tổng số (%P2O5) mang trái nghiệm thức loại đất Bình Tân – Vĩnh Long 23 3.3 Hàm lượng lân tổng số (%P2O5) mang trái nghiệm thức loại đất Chợ Mới – An Giang 24 3.4 Hàm lượng lân tổng số (%P2O5) mang trái nghiệm thức loại đất Châu Thành – Trà Vinh 25 3.5 Tương quan hàm lượng lân dễ tiêu phương pháp Bray với tổng thu hút bắp nghiệm thức không bón lân khơng bón lân(Vụ 2) 29 3.6 Tương quan hàm lượng lân dễ tiêu phương pháp Olsen với tổng thu hút bắp nghiệm thức có bón lân có bón lân (Vụ 2) 30 3.7 Tương quan hàm lượng lân dễ tiêu phương pháp Bray với tổng thu hút bắp nghiệm thức khơng bón lân có bón lân (Vụ + Vụ 2) 31 3.8 Tương quan hàm lượng lân dễ tiêu phương pháp Olsen với tổng thu hút bắp nghiệm thức có bón lân có bón lân (Vụ + Vụ 2) 31 ... chấp thu n đề tài: Khảo sát ảnh hưởng phân lân đến hàm lượng lân tổng thu hút lân bắp rau vùng đất trồng rau chủ yếu Thốt Nốt – Cần Thơ, Bình Tân – Vĩnh Long, Chợ Mới – An Giang Châu Thành – Trà... đề tài : Khảo sát ảnh hưởng phân lân đến hàm lượng lân tổng thu hút lân bắp rau vùng đất trồng rau chủ yếu Thốt Nốt – Cần Thơ, Bình Tân – Vĩnh Long, Chợ Mới – An Giang Châu Thành – Trà Vinh”... HÀM LƯỢNG LÂN TRÊN CÂY BẮP 3.1.1 Ảnh hưởng việc bón lân đến hàm lượng lân mang trái 3.1.1.1 Trên đất Thốt Nốt – Cần Thơ 3.1.1.2 Trên đất Bình Tân – Vĩnh Long 3.1.1.3 Trên đất Chợ Mới – An Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO sát ẢNH HƯỞNG của PHÂN lân đến hàm LƯỢNG lân và TỔNG THU hút lân của cây bắp RAU TRÊN các VÙNG đất TRỒNG RAU CHỦ yếu ở THỐT nốt – cần THƠ,BÌNH tân – VĨNH LONG,CHỢ mới – AN GIANG,CHÂU THÀNH – TV , KHẢO sát ẢNH HƯỞNG của PHÂN lân đến hàm LƯỢNG lân và TỔNG THU hút lân của cây bắp RAU TRÊN các VÙNG đất TRỒNG RAU CHỦ yếu ở THỐT nốt – cần THƠ,BÌNH tân – VĨNH LONG,CHỢ mới – AN GIANG,CHÂU THÀNH – TV

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay