KHẢ NĂNG đệm và cố ĐỊNH lân TRÊN một số LOẠI đất TRỒNG màu CHỦ yếu ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG

66 28 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG NGUYỄN ĐÀO DUNG KHẢ NĂNG ĐỆM VÀ CỐ ĐỊNH LÂN TRÊN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT TRỒNG MÀU CHỦ YẾU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ, 2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Tên đề tài: KHẢ NĂNG ĐỆM VÀ CỐ ĐỊNH LÂN TRÊN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT TRỒNG MÀU CHỦ YẾU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Giáo viên hướng dẫn PGS TS Nguyễn Mỹ Hoa Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đào Dung MSSV: 3073472 Cần Thơ, 2010 i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT  Xác nhận Cán hướng dẫn đề tài: “KHẢ NĂNG HẤP PHỤ LÂN TRONG ĐẤT TRÊN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT TRỒNG RAU MÀU CHỦ YẾU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG” Do sinh viên Nguyễn Đào Dung MSSV 3073472 lớp Khoa Học Đất 33 thuộc Bộ Môn Khoa Học Đất - Khoa Nông Nghiệp & Sinh học Ứng Dụng-Trường Đại Học Cần Thơ Ý kiến Cán hướng dẫn: Cần Thơ, ngày…tháng…năm…2010 Cán hướng dẫn ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MƠN KHOA HỌC ĐẤT  Xác nhận Bộ mơn Khoa Học Đất đề tài: “KHẢ NĂNG HẤP PHỤ LÂN TRONG ĐẤT TRÊN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT TRỒNG RAU MÀU CHỦ YẾU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG” Do sinh viên Nguyễn Đào Dung lớp Khoa Học Đất 33 thuộc Bộ Môn Khoa Học Đất - Khoa Nông Nghiệp Sinh học Ứng Dụng-Trường Đại Học Cần Thơ Xác nhận Bộ môn: Đánh giá: Cần Thơ, ngày…tháng…năm…2010 Bộ Mơn iii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NƠNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT  Hội đồng báo cáo luận văn tốt nghiệp chứng nhận báo cáo tốt nghiệp với đề tài: “KHẢ NĂNG HẤP PHỤ LÂN TRONG ĐẤT TRÊN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT TRỒNG RAU MÀU CHỦ YẾU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG” Do sinh viên Nguyễn Đào Dung lớp Khoa Học Đất 33 thuộc Bộ Môn Khoa Học Đất - Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Cần Thơ Bài báo cáo hội đồng đánh giá mức Ý kiến hội đồng: Cần Thơ, ngày…tháng…năm…2010 Hội Đồng iv TIỂU SỬ CÁ NHÂN Họ tên: Nguyễn Đào Dung Ngày sinh: 31/03/1989 Cha: Nguyễn Văn Dũng Mẹ: Đào Thị Ánh Quê quán: Phước Long – Đông Phước – Châu Thành – Hậu Giang Quá trình học tập: Từ 1995 – 2000: học trường Tiểu Học Ngô Hữu Hạnh Từ 2000 – 2004: học trường THCS Thường Thạnh Từ 2004 – 2007: học trường THPT Ngã Sáu Từ 2007 – 2011: sinh viên trường Đại Học Cần Thơ, khoa Nông Nghiệp&SHƯD, chuyên nghành Khoa Học Đất v LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố trước Tác giả luận văn Nguyễn Đào Dung vi LỜI CẢM TẠ Qua thời gian năm học tập, rèn luyện Luận văn tốt nghiệp đến hồn thành Để đạt kết hơm nay, tất nhờ vào công ơn quý thầy cô trường Đại Học Cần Thơ, đặc biệt quý thầy cô Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Bộ Mơn Khoa Học Đất, tận tình truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian học trường Đại Học Đây vốn sống vô quan trọng, hành trang tri thức giúp tơi vững bước q trình cơng tác sau Tôi xin chân thành gởi lời cảm ơn đến: Cô Nguyễn Mỹ Hoa tận tình hướng dẫn, đóng góp ý kiến quý giá tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian thực đề tài hoàn thành luận văn Qúi thầy anh, chị Phòng thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Đất nhiệt tình giúp đỡ tơi nhiều để hồn thành luận văn Cơ Châu Thị Anh Thy, thầy Trần Bá Linh cố vấn học tập quan tâm, động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập Toàn thể quý thầy trường Đại Học Cần Thơ tận tình dìu dắt, truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian theo học trường Cảm ơn Cha, Mẹ quan tâm, động viên, hỗ trợ nhiều suốt thời gian học tập Các bạn lớp Khoa Học Đất 33 động viên giúp đỡ trình học tập thực luận văn Xin chúc tất quý Thầy, Cô, Anh, Chị Bộ môn Khoa Học Đất bạn thành công sống Nguyễn Đào Dung vii MỤC LỤC Trang Phụ bìa i Xác nhận cán hướng dẫn ii Xác nhận môn iii Xác nhận hội đồng iv Tiểu sử v Lời cảm tạ vii Lời cam đoan vi Mục lục viii Danh sách hình x Danh sách bảng xi Tóm lược MỞ ĐẦU Chương 1: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 VAI TRÒ CỦA LÂN ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG: KHẢ NĂNG HẤP PHỤ LÂN CỦA MỘT SỐ CÂY TRỒNG: LÂN TRONG ĐẤT: 1.3.1 Chu trình chất lân đất: 1.3.2 Các hợp chất lân đất: 1.3.2.1 Lân hữu đất (lân tổng số) : 1.3.2.2 Lân vô đất (lân khoáng): 1.4 SỰ DU NHẬP VÀ MẤT LÂN TRONG ĐẤT: 10 1.4.1 Sự du nhập chất lân: 10 1.4.2 Sự lân đất: 11 1.5 CÁC PHẢN ỨNG CỦA LÂN TRONG ĐẤT: 11 1.5.1 Phản ứng lân đất chua: 11 1.5.2 Sự kết tủa ion Fe, Al, Mn hòa tan 11 1.5.3 Phản ứng với hydroxyt Fe, Al 11 1.5.4 Sự cố định lân khoáng sét silicate: 11 1.5.5 Phản ứng lân đất kềm: 12 1.6 KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH LÂN CỦA ĐẤT: 13 1.7 KHẢ NĂNG ĐỆM CỦA LÂN: 16 1.8 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ HỮU DỤNG CỦA LÂN: 16 1.8.1 Loại khoáng sét: 16 1.8.2 Thời gian phản ứng: 17 1.8.3 Ảnh hưởng pH đất: 17 1.8.4 Chất hữu cơ: 17 1.8.5 Nhiệt độ: 18 1.9 CHẤT LÂN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: 18 viii 1.9.1 Thành phần lân số nhóm đất ĐBSCL: 18 1.9.2 Tình hình sử dụng phân lân cho đất ĐBSCL: 19 1.10 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VỀ KHẢ NĂNG ĐỆM VÀ CỐ ĐỊNH LÂN: 20 Chương 2: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 22 2.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM: 22 2.2 PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM: 22 Chương 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 25 3.1 MỘT SỐ ĐẶC TÍNH LÍ HĨA HỌC CỦA ĐẤT THÍ NGHIỆM: 25 3.2 KHẢ NĂNG HẤP PHỤ LÂN TRONG ĐẤT: 26 3.2.1Phần trăm hấp phụ lân: 26 3.2.2Khả hấp phụ lân theo phương trình Langmuir: 30 3.3.KHẢ NĂNG ĐỆM LÂN CỦA ĐẤT: 36 Chương 4: LẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43 ix 400 TN1 TN2 600 Q(mg/kg) Q(mg/kg) 300 y = 42.3Ln(x) + 187.7 200 R = 0.9745 100 y = 3.8x + 246.6 500 400 y = 67.4Ln(x) + 261.5 300 R = 0.9643 y = 7.7x + 340.5 200 100 0 10 15 20 25 30 10 20 C(ppm) 400 TN5 400 300 Q (m g/k g) Q(mg/kg) 500 y = 43.4Ln(x) + 193.7 200 R = 0.9758 100 y = 3.1x + 265.3 10 20 30 40 50 y = 37.8Ln(x) + 105.3 200 R = 0.9116 100 y = 4.1x + 162.7 10 500 TN9 30 40 50 60 TN10 400 300 Q(mg/kg) Q(mg/kg) 20 C(ppm) C(ppm) 400 50 300 60 40 TN8 0 30 C(ppm) y = 26.7Ln(x) + 175.6 200 R = 0.6563 100 y = 1.4x + 226.9 y = 46.865Ln(x) + 205.75 300 R = 0.9772 200 y = 3.2x + 284.8 100 0 10 20 30 C(ppm) 40 50 60 10 20 30 C(ppm) 40 50 Hình 9: khả đệm lân đất Thốt Nốt – Cần Thơ Ở lượng lân bón vào 334,71 mgP/kg tương đương nồng độ 16,73 ppm đất có hàm lượng P dễ tiêu thấp TN1, TN2 có lượng P hấp phụ từ 182,58-212,49 mgP/kg đạt 55-60% lượng lân bón vào Đối với đất có hàm lượng P dễ tiêu cao lượng P hấp phụ khoảng từ 105,33- 184,98 mgP/kg đạt 30-40% lượng P bón vào Điều cho thấy đất Thốt Nốt-Cần Thơ với mức bón nơng dân hấp phụ 40 60 40-60%lượng lân bón vào, đất khả hấp phụ, chưa vượt lượng P hấp phụ tối đa, chưa thấy xuất rữa trơi lân bên ngồi gây ảnh hưởng đến môi trường Sự hấp phụ lân đất Trà Vinh: Từ kết trình bày bảng 21 hình cho thấy hệ số góc phương trình tiếp tuyến mẫu đất CT3 có a = 4,8 đệm lân cao nhất, CT1 CT9 có khả đệm lân a = 3,3, CT10 a = 2,7, CT7 a =2 , CT5 a = 1,6 khả đệm P thấp đất CT3 có a = 1,4 Khả đệm lân mẫu đất thấp so với mẫu đất Thốt Nốt – Cần Thơ, Bình Tân – Vĩnh Long đất Chợ Mới – An Giang Bảng 22: khả đệm lấn đất Châu Thành - Trà Vinh: Kí hiệu mẫu Hàm lượng P dễ tiêu theo Bray 1(mgP2O5/kg) Hệ số góc a CT1 CT3 CT4 CT5 CT7 CT9 CT10 4.12 25.87 31.08 49.07 119.72 217.11 223.97 3.3 4.8 1.4 1.6 2.0 3.3 2.7 Từ kết điều tra liều lượng phân lân bón đất trồng rau Nguyễn Thị Trúc Măng (2009) đất Châu Thành - Trà Vinh 100% nơng dân trồng dưa leo bón lân với lượng lân trung bình 148,2 kgP2O5/ha tương đương 31,04 mgP/kg (1,55ppm), cao so với bón theo khuyến cáo (27-33,75 kgP2O5/ha) Có thể nơng dân trồng dưa leo giống lai nên lượng phân lân cần tương đối cao Ở mức bón 31,04 mgP/kg tương đương với nồng độ 1,55ppm đất có hàm lượng P dễ tiêu thấp trung bình CT1, CT3 có hàm lượng P hấp phụ 29,45-30,86 mgP/kg đạt khoảng 94% lượng P bón vào Trên có hàm lượng P dễ tiêu cao CT4, CT5 hàm lượng P hấp phụ 17,8-21,24 mgP/kg đạt 57-68% lượng P bón vào thấp đất CT7, CT9 CT10 có hàm lượng P dễ tiêu cao (119,72 mgP2O5/kg, 217,11 mgP2O5/kg 223,97 mgP2O5/kg ) có hàm lượng P hấp phụ 3,2-6,01 mgP/kg đạt 10-20% 41 500 Q(mg/kg) CT1 400 300 y = 36.4Ln(x) + 186.5 200 R = 0.8748 100 y = 3.3x + 237.4 CT3 400 300 y = 54.3Ln(x) + 179.6 200 R = 0.9427 y = 4.8x + 256.2 100 0 10 20 30 40 50 60 10 20 300 CT4 150 y = 29.3Ln(x) + 59.8 100 R = 0.9473 50 40 50 60 CT5 250 Q(mg/kg) Q(mg/kg) 200 30 C(ppm) C(ppm) y = 1.6x + 115.73 200 150 y = 34.4Ln(x) + 97.1 100 R = 0.8752 50 y = 1.6x + 166.7 0 10 300 20 30 40 C(ppm) 50 60 400 200 Q(mg/kg) CT7 250 y = 38.1Ln(x) + 80.8 150 R = 0.9196 100 y = 2.0x + 154.4 50 10 20 30 C(ppm) 40 50 60 CT9 300 y = 36Ln(x) + 188 200 R = 0.899 y = 1.6x + 263.1 100 0 10 20 30 C(ppm) 40 50 300 60 10 20 30 C(ppm) 40 CT10 250 Q(mg/kg) Q(mg/kg) Q(mg/kg) 500 200 150 y = 35.5Ln(x) + 93.9 100 R = 0.8757 50 y = 2.7x + 145 0 10 20 30 C(ppm) 40 50 60 Hình 10: khả đệm lân đất Châu Thành – Trà Vinh 42 50 60 Chương 4: LẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Sau tiến hành nghiên cứu phân tích khảo sát khả hấp phụ lân số loại đất trồng rau màu Đồng sông Cửu Long, đưa kết luận sau: Sự hấp phụ lân tùy thuộc vào hàm lượng lân dễ tiêu đất Sự hấp phụ đạt >95% so với lượng lân bón vào đất có hàm lượng lân dễ tiêu thấp trung bình thấp đất có hàm lượng lân dễ tiêu cao từ 15-95% so với lượng lân bón vào Sự hấp phụ lân tùy thuộc vào sa cấu đất Trên đất Bình Tân – Vĩnh Long có thành phần sa cấu sét pha thịt hấp phụ lân cao so với đất Châu Thành – Trà Vinh có thành phần sa cấu chủ yếu cát pha thịt Hàm lượng lân hấp phụ tối đa đất có sấu sét sét pha thịt 400-714.28 mgP/kg, đất có sa cấu thịt pha sét 227.19-555.55 mgP/kg; đất cát pha thịt 200-357.14 mgP/kg Nghiên cứu khả giảm lượng phân lân sử dụng đất trồng rau ĐBSCL đất có hàm lượng lân dễ tiêu cao khơng có đáp ứng trồng Tiếp tục khảo sát khả phóng thích lân cho trồng để cung cấp sở khoa học cho việc quản lý phù hợp chất lân đất cho việc nghiên cứu liều lượng phân bón hợp lý vùng trồng rau trọng điểm ĐBSCL 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Thị Thanh Ren, Ngô Ngọc Hựng, Nguyễn Mỹ Hoa Võ Thị Giương.2004 Giáo trình Phì Nhiêu Đất Đại Học Cần Thơ Houba V J G , Van der lee J J., Novozamsky I 1995 Soil and plant analysis Department of soil science and plant nitrition Wageningen Agricultural University Mengel, K., Kirkby, E.A 1978 Priciples of plant International Potash Institues Bern, Switzerland Võ Thị Giương, Tất Anh Thư, Nguyễn Trương Nhất Trung 2001 Khả đệm lân đất đáy ao ni Artimia Vĩnh Châu – Sóc Trăng Tạp chí Khoa Học Đất 15/2001 Nguyễn Bình Nhựt, Nguyễn Thị Thúy Liên Đỗ Ánh 2004 hiệu lực phân lân số giống lúa ngắn ngày vụ mùa vùng trung du tỉnh Bắc Giang Tạp chí Khoa Học Đất 2/2004 Nguyễn Thị Thu Lang Nguyễn Ngọc Phê 2009 Đánh giá hàm lượng lân dễ tiêu đất trồng rau màu Đồng Bằng Sông Cửu Long phương pháp Bray1, Mehlich Olsen Luận văn tốt nghiệp Đại Học – Trường Đại Học Cần Thơ Nguyễn Chí Thuộc, Trịnh Đình Tồn, Vũ Hữu Quý Nguyễn Thị Hoàng Phương 1994 Giáo trình Trồng Trọt Nhà xuất Nơng Nghiệp Hà Nội Đỗ Thị Thanh Ren, Heinz Ulrich Neue 1993 Sự phóng thích lân số loại đất phèn Đồng Bằng Sơng Cửu Long Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học, phần nông học Trường Đại Học Cần Thơ Đỗ Ánh Bùi Đình Dinh (1992), Đất -Phân bón trồng, Tạp chí khoa học đất 2/1992 10 Đỗ Ánh (2003), Độ phì nhiêu đất dinh dưỡng trồng, Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội 11 Đỗ Thị Thanh Ren, Heinz Ulrich Neue (1993), Sự cố định phóng thích lân số loại đất phèn Đồng Bằng Sông Cửu Long, Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học, phần nơng học, Trường Đại Học Cần Thơ 12 Mai Văn Quyền (2000), Sổ tay sử dụng phân bón, Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội 13 Lê Văn Căn (1985), Sử dụng phân lân Miền Nam, Nhà xuất Nông nghiệp 14 Nguyễn Vi Trần Khải (1978), Nghiên cứu hóa học vùng bắc Việt Nam, Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội 44 PHỤ CHƯƠNG LƯỢNG LÂN HẤP PHỤ: Lượng lân hấp phụ hiệu số lượng lân thêm vào hàm lượng lân cân Lượng lân hấp phụ (mgP/kg) đất Trà Vinh: Nồng P thêm độ P vào CT CT CT CT (ppm) (mg.kg) 60 59.74 57.01 41.12 14.90 120 112.94 104.57 58.88 30.94 180 154.59 148.06 73.90 43.50 12 240 187.24 174.51 84.04 46.94 18 360 227.06 219.05 100.19 61.13 24 480 260.32 257.02 114.82 69.10 30 600 243.04 266.38 118.60 75.28 60 1200 373.27 377.47 161.59 139.03 CT CT CT 10 34.59 11.64 10.46 55.62 27.26 26.70 70.83 41.52 38.97 85.32 46.87 55.47 101.21 62.45 56.78 105.88 43.18 74.02 127.96 69.52 51.28 186.07 135.07 167.83 Lượng lân hấp phụ (mgP/kg) đất An Giang: Nồng độ P (ppm) 12 18 24 30 60 P thêm vào (mg/kg) 60 120 180 240 360 480 600 1200 CM CM3 CM CM CM 10 59.62 116.20 167.61 213.36 281.77 340.31 377.93 529.84 58.44 112.27 159.02 201.15 260.63 304.28 356.27 495.10 59.19 114.06 165.97 211.21 286.81 346.04 206.18 568.36 48.63 81.66 110.36 138.97 177.02 194.44 234.28 293.11 44.74 81.80 114.06 139.84 179.66 211.18 239.56 345.55 Lượng lân hấp phụ (mgP/kg) đất Thốt Nốt : Nồng độ P (ppm) P thêm TN TN vào (mg/kg) 60 58.34 57.61 120 109.53 111.55 180 151.03 157.76 45 TN TN TN TN 10 49.54 37.45 42.52 40.88 89.33 76.08 78.83 78.51 127.23 115.53 114.37 116.65 12 18 24 30 60 240 360 480 600 1200 180.13 234.35 261.93 269.64 642.06 196.10 262.04 304.83 335.22 455.82 148.96 174.60 197.40 224.79 232.14 135.84 145.71 167.22 171.63 95.76 124.70 146.28 109.11 103.56 37.74 142.30 160.76 184.98 192.78 110.46 Lượng lân hấp phụ (mgP/kg) đất Vĩnh Long : Nồng độ P (ppm) 12 18 24 30 60 P thêm vào (mg/kg) 60 120 180 240 360 480 600 1200 BT BT BT BT BT BT 10 59.85 119.15 176.45 231.90 336.75 413.19 481.35 706.86 58.27 110.93 154.26 190.11 246.12 289.86 314.13 362.88 57.45 108.58 151.39 187.45 238.04 284.22 311.94 424.44 55.22 102.32 141.67 171.80 219.92 261.99 274.50 367.02 55.11 103.96 143.19 174.46 232.79 282.90 284.88 362.22 56.57 108.80 154.86 194.76 257.58 315.39 343.98 445.08 NỒNG ĐỘ LÂN CÒN LẠI TRONG DUNG DỊCH: (ppm) Nồng độ lân lại dung dịch đất Châu Thành – Trà vinh: Nồng P thêm độ P vào (ppm) (mg/kg) 60 120 180 12 240 18 360 24 480 30 600 60 1200 CT1 CT CT CT CT7 CT CT10 0.01 0.35 1.27 2.64 6.65 10.98 17.85 41.34 0.15 0.77 1.60 3.27 7.05 11.15 16.68 41.13 0.94 3.06 5.31 7.80 12.99 18.26 24.07 51.92 22.6 4.45 6.83 9.65 14.94 20.55 26.24 53.05 1.27 3.22 5.46 7.73 12.94 18.71 23.60 50.70 2.42 4.64 6.92 9.66 14.88 21.84 26.52 53.25 2.48 4.67 7.05 9.23 15.16 20.30 27.44 51.61 Nồng độ lân lại dung dịch đất Vĩnh Long: Nồng P thêm VL1 VL4 VL5 VL6 độ P vào (ppm) (mg/kg) 60 0.01 0.09 0.13 0.24 46 VL8 VL10 0.24 0.17 12 18 24 30 60 120 180 240 360 480 600 1200 0.04 0.45 0.57 0.18 1.29 1.43 0.40 2.49 2.63 1.16 5.69 6.10 3.34 9.51 9.79 5.93 14.29 14.40 24.66 41.86 38.78 0.88 1.92 3.41 7.00 10.90 16.28 41.65 0.80 1.84 3.28 6.36 9.86 15.76 41.89 0.56 1.26 2.26 5.12 8.23 12.80 37.75 Nồng độ lân lại dung dịch đất Thốt Nốt: Nồng độ P (ppm) 12 18 24 30 60 P thêm vào TN1 (mg/kg) 60 0.08 120 0.52 180 1.45 240 2.99 360 6.28 480 10.90 600 16.52 1200 27.90 TN2 TN5 TN8 TN9 TN10 0.12 0.42 1.11 2.20 4.90 8.76 13.24 37.21 0.52 1.53 2.64 4.55 9.27 14.13 18.76 48.39 1.13 2.20 3.22 5.21 10.71 15.64 21.42 55.21 0.87 2.06 3.28 5.76 10.69 18.54 24.82 58.11 0.96 2.07 3.17 4.89 9.96 14.75 20.36 54.48 Nồng độ lân lại dung dịch đất Chợ Mới – An Giang: Nồng độ P (ppm) 12 18 24 30 60 P thêm vào (mg/kg) 60 120 180 240 360 480 600 1200 CM1 CM3 CM4 CM7 CM10 0.02 0.19 0.62 1.33 3.91 6.98 11.10 33.51 0.08 0.39 1.05 1.94 4.97 8.79 12.19 35.25 0.04 0.30 0.70 1.44 3.66 6.70 19.69 31.58 0.57 1.92 3.48 5.05 9.15 14.28 18.29 45.34 0.76 1.91 3.30 5.01 9.02 13.44 18.02 47.72 47 Kết phân tích khả hấp phụ lân theo quy trình phân tích Huba(1995) Châu Thành – Trà Vinh: stt Kí hiệu nghiệm thức Ki hiệu mẫu 1447 CT2 1449 CT5 1455 CT1 1456 CT4 1484 CT7 Nồng độ lân thêm vào 12 18 24 30 60 12 18 24 30 60 12 18 24 30 60 12 18 24 30 60 12 18 24 30 48 ppmTB Q(mg/kg) C cân bằng(ppm) 0.034 0.138 0.169 0.282 0.244 0.195 0.287 0.352 0.221 0.546 0.555 0.654 0.440 0.321 0.402 0.432 0.012 0.068 0.137 0.229 0.231 0.193 0.307 0.354 0.385 0.752 0.692 0.814 0.507 0.352 0.447 0.452 0.422 0.787 0.715 0.778 0.515 0.348 0.467 106.609 154.1716 197.656 224.1112 268.648 306.616 315.976 427.072 104.0236 125.0476 140.256 154.7452 170.638 175.306 197.386 255.502 69.8378 123.0422 164.686 197.3432 237.158 270.416 253.136 383.372 135.7156 151.7596 164.316 167.7592 181.948 189.916 196.096 259.852 189.1216 205.3576 217.626 234.1312 235.438 252.676 229.936 0.14955 0.77142 1.5972 3.27444 7.0476 11.1492 16.6812 41.1264 1.27032 3.21912 5.4587 7.73424 12.9396 18.7062 23.6022 50.6964 0.01311 0.35289 1.2707 2.63784 6.6471 10.9842 17.8482 41.3364 2.25522 4.45302 6.8252 9.65304 14.9436 20.5452 26.2362 53.0484 2.47692 4.66512 7.0517 9.22644 15.1611 20.2992 27.4362 1495 CT6 1502 CT3 60 12 18 24 30 60 12 18 24 30 60 0.440 0.413 0.782 0.702 0.814 0.505 0.374 0.452 0.453 0.167 0.519 0.54 0.659 0.443 0.313 0.411 0.442 346.492 228.6376 244.2556 258.516 263.8672 279.448 260.176 286.516 352.072 70.5656 88.3256 103.346 113.4932 129.638 144.266 148.046 191.042 51.6084 2.41812 4.63722 6.9242 9.65664 14.8776 21.8412 26.5242 53.2464 0.94422 3.05622 5.3052 7.79784 12.9906 18.2592 24.0702 51.9204 ppmTB Q(mg/kg) C cân bằng(ppm) 0.104 0.329 0.357 0.430 0.314 0.247 0.314 0.387 0.137 0.328 0.339 0.427 0.310 0.233 0.310 0.366 0.019 0.104 0.216 0.231 0.270 0.242 0.380 0.568 0.030 0.158 0.243 77.354 110.378 139.076 167.687 205.738 223.156 262.996 321.832 99.5996 136.656 168.916 194.703 234.518 266.036 294.416 400.412 73.863 130.441 181.846 227.604 296.009 354.548 392.168 544.076 87.842 142.713 194.618 0.56832 1.91712 3.4822 5.05164 9.1491 14.2782 18.2862 45.3444 0.76302 1.91022 3.2972 5.00784 9.0171 13.4412 18.0222 42.7224 0.01884 0.18994 0.61971 1.33182 3.91155 6.9846 11.1036 33.5082 0.04038 0.29684 0.70161 Chợ Mới - An Giang: stt Kí hiệu nghiệm thức Ki hiệu mẫu 1386 CM4 1395 CM5 1400 CM1 Nồng độ lân thêm vào 12 18 24 30 60 12 18 24 30 60 12 18 24 30 60 49 1402 CM3 1404 CM2 12 18 24 30 60 12 18 24 30 60 0.249 0.253 0.233 0.666 0.535 0.048 0.203 0.359 0.333 0.341 0.302 0.416 0.597 239.860 315.459 374.688 234.828 597.006 97.122 150.945 197.703 239.834 299.314 342.958 394.948 533.776 1.43952 3.65955 6.6981 19.6911 31.5822 0.0779 0.38674 1.04886 1.94232 4.9683 8.7861 12.1866 35.2452 ppmTB Q(mg/kg) C cân bằng(ppm) 0.086 0.237 0.582 0.574 0.352 0.318 0.467 0.646 0.067 0.288 0.750 0.774 0.445 0.389 0.576 0.491 0.287 0.793 1.345 1.164 0.644 0.497 0.651 0.832 0.504 1.063 1.61 1.247 150.367 204.306 250.518 288.86 354.795 397.59 427.98 548.58 97.837 149.032 190.526 219.632 273.845 301.43 309.14 681.56 163.492 203.278 241.184 262.906 288.55 311.35 338.74 346.09 193.584 231.21 269.35 295 0.11963 0.4227 1.1121 2.195 4.89825 8.7585 13.239 37.209 0.08317 0.5234 1.4487 2.9934 6.28275 10.9035 16.518 27.897 0.5229 1.5336 2.6383 4.5522 9.27 14.13 18.7605 48.393 0.9558 2.0745 3.1675 4.885 Thốt Nốt – Cần Thơ: stt Kí hiệu nghiệm thức Kí hiệu mẫu 1871 TN2 1874 TN1 1876 TN3 1880 TN6 Nồng độ lân thêm vào 12 18 24 30 60 12 18 24 30 60 12 18 24 30 60 12 50 1893 TN5 1898 TN4 18 24 30 60 12 18 24 30 60 12 18 24 30 60 0.69 0.518 0.705 0.934 0.463 1.055 1.667 1.467 0.738 0.644 0.853 0.994 0.590 1.124 1.638 1.328 0.740 0.547 0.740 0.946 313.455 337.68 345.48 263.16 154.79 191.1 226.642 236.974 258.55 221.38 215.83 150.01 88.466 127.102 166.552 186.856 196.73 218.24 222.65 146.78 9.96225 14.751 20.361 54.477 0.874 2.0585 3.2814 5.7648 10.686 18.5445 24.822 58.113 1.1277 2.1959 3.2234 5.2082 10.7145 15.639 21.4185 55.212 ppmTB Q(mg/kg) C cân bằng(ppm) 0.145 0.468 0.984 0.878 0.493 0.389 0.568 0.72 0.148 0.427 0.946 0.845 0.450 0.354 0.551 0.724 0.089 0.311 0.741 0.683 0.432 0.352 0.506 95.894 142.99 182.342 212.474 260.585 302.66 315.17 407.69 114.058 162.908 202.142 233.41 291.735 341.85 343.83 421.17 90.3784 141.508 184.32 220.382 270.965 317.15 344.87 0.2388 0.884 1.9164 3.4098 7.00425 10.9005 16.275 41.649 0.2446 0.8021 1.8404 3.277 6.36075 9.855 15.756 41.889 0.12758 0.5711 1.4305 2.6274 6.09825 9.789 14.403 Bình Tân - Vĩnh Long: stt Kí hiệu nghiệm thức Kí hiệu mẫu 1684 BT4 1691 BT5 1692 BT3 Nồng độ lân thêm vào 12 18 24 30 60 12 18 24 30 60 12 18 24 30 51 1699 BT6 1710 BT2 1711 BT1 60 12 18 24 30 60 12 18 24 30 60 12 18 24 30 60 0.672 0.112 0.306 0.654 0.591 0.367 0.300 0.453 0.655 0.069 0.253 0.669 0.649 0.405 0.342 0.502 0.723 0.030 0.047 0.114 0.127 0.103 0.137 0.224 0.436 52 457.37 137.49 189.716 235.78 275.684 338.5 396.31 424.9 526 84.609 137.272 180.6 216.452 272.46 316.2 340.47 389.22 69.632 128.930 186.23 241.684 346.53 422.97 491.13 716.64 38.778 0.1715 0.5602 1.257 2.2618 5.121 8.2305 12.801 37.746 0.08656 0.4534 1.287 2.4944 5.694 9.507 14.2935 41.856 0.0074 0.04249 0.1775 0.4048 1.1625 3.3405 5.9325 24.657 Phụ bìa Xác nhận cán hướng dẫn Xác nhận môn Xác nhận hội đồng Tiểu sử Lời cảm tạ Lời cam đoan Mục lục Danh sách hình Danh sách bảng Tóm lược MỞ ĐẦU Chương 1: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 VAI TRÒ CỦA LÂN ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG: 1.2 KHẢ NĂNG HẤP PHỤ LÂN CỦA MỘT SỐ CÂY TRỒNG: 1.3 LÂN TRONG ĐẤT: 1.3.1 Chu trình chất lân đất: 1.3.2 Các hợp chất lân đất: 1.3.2.1 Lân hữu đất 1.3.2.2 Lân vô đất 1.3.3 Sự thu hút rễ cây: 1.3.4 Dạng hóa học đất: 1.4 SỰ DU NHẬP VÀ MẤT LÂN TRONG ĐẤT: 1.5 CÁC PHẢN ỨNG CỦA LÂN TRONG ĐẤT: I.5.1 Phản ứng lân đất chua: 1.5.2 Sự kết tủa ion Fe, Al, Mn hòa tan 1.5.3 Phản ứng với hydroxyt Fe, Al 1.5.4 Sự cố định lân khoáng sét silicate: 1.5.5 Phản ứng lân đất kềm: 1.6 KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH LÂN CỦA ĐẤT: 1.7 KHẢ NĂNG ĐỆM CỦA LÂN: 1.8 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ HỮU DỤNG CỦA LÂN: 1.8.1 Loại khoáng sét 1.8.2 Thời gian phản ứng: 1.8.4 Chất hữu cơ: 1.8.5 Nhiệt độ: 1.8.5 Nhiệt độ: 1.9 CHẤT LÂN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: 1.9.1 Thành phần lân số nhóm đất ĐBSCL 1.9.2 Tình hình sử dụng phân lân cho đất ĐBSCL: 1.10 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VỀ KHẢ NĂNG ĐỆM VÀ CỐ ĐỊNH LÂN: 53 Chương 1: PHƯƠNG TIỆN & PHƯƠNG PHÁP 2.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu: 2.2 Phương pháp thí nghiệm: Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Một số đặc tính lí hóa học đất thí nghiệm: 3.2 Khả đệm lân đất: 3.2.1Phần trăm hấp phụ lân: 3.2.2Khả hấp phụ lân theo phương trình Langmuir: 3.3.Khả đệm lân đất: Chương 4: KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ CHƯƠNG 54 ... Đề tài: “ khả hấp phụ lân đất số loại đất trồng rau màu chủ yếu Đồng Bằng Sông Cửu Long nhằm mục tiêu nghiên cứu đánh giá khả đệm cố định lân số loại đất trồng màu ĐBSCL, từ tạo sở khoa học... ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Tên đề tài: KHẢ NĂNG ĐỆM VÀ CỐ ĐỊNH LÂN TRÊN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT TRỒNG MÀU CHỦ YẾU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Giáo viên hướng dẫn PGS TS Nguyễn Mỹ Hoa... NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT  Xác nhận Bộ môn Khoa Học Đất đề tài: “KHẢ NĂNG HẤP PHỤ LÂN TRONG ĐẤT TRÊN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT TRỒNG RAU MÀU CHỦ YẾU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Do
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢ NĂNG đệm và cố ĐỊNH lân TRÊN một số LOẠI đất TRỒNG màu CHỦ yếu ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG , KHẢ NĂNG đệm và cố ĐỊNH lân TRÊN một số LOẠI đất TRỒNG màu CHỦ yếu ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay