HIỆU QUẢ PHÂN lân đến NĂNG SUẤT GIỐNG bắp nếp LAI F1MX10(Zea mays l) ở vụ i và vụ II năm 2011 ở xã mỹ AN – HUYỆN CHỢ mới – AN GIANG

70 23 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -o0o- VŨ HOÀNG SINH MAI HOÀNG SANG HIỆU QUẢ PHÂN LÂN ĐẾN NĂNG SUẤT GIỐNG BẮP NẾP LAI F1MX10 (Zea mays L) Ở VỤ I VÀ VỤ II NĂM 2011 Ở XÃ MỸ AN – HUYỆN CHỢ MỚI – AN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẤT34 Cần Thơ - 2012 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -o0o- VŨ HOÀNG SINH MAI HOÀNG SANG HIỆU QUẢ PHÂN LÂN ĐẾN NĂNG SUẤT GIỐNG BẮP NẾP LAI F1MX 10 (Zea mays L) Ở VỤ I VÀ VỤ II NĂM 2011 Ở XÃ MỸ AN – HUYỆN CHỢ MỚI – AN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẤT 34 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS.TS NGUYỄN MỸ HOA TH.s PHẠM THỊ PHƯƠNG THÚY Cần Thơ - 2012 i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHĐ - NNS Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Khoa học đất với đề tài: HIỆU QUẢ CỦA PHÂN LÂN ĐẾN NĂNG SUẤT GIỐNG BẮP NẾP LAI F1MX 10 (Zea mays L) Ở VỤ I VÀ VỤ II NĂM 2011 Ở XÃ MỸ AN – HUYỆN CHỢ MỚI – AN GIANG Do Vũ Hoàng Sinh Mai Hồng Sang thực kính trình lên Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2012 Cán hướng dẫn PGS.TS NGUYỄN MỸ HOA TH.s PHẠM THỊ PHƯƠNG THÚY ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa công bố luận văn trước Tác giả luận văn Vũ Hoàng Sinh iii Mai Hoàng Sang TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHĐ - NNS - Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp nhận luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành khoa học đất với đề tài: “Hiểu phân lân đến suất giống bắp nếp lai F1MX 10 (Zea mays L) vụ vụ năm 2011 xã Mỹ An – huyện Chợ Mới – An Giang.” Do sinh viên Vũ Hoàng Sinh Mai Hoàng Sang thực bảo vệ trước Hội đồng Ý kiến Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Luận văn tốt nghiệp Hội đồng đánh giá mức: DUYỆT KHOA Cần Thơ, ngày 11 tháng năm 2012 Trưởng Khoa Nông Nghiệp & SHƯD Chủ tịch Hội đồng iv TIỂU SỬ CÁ NHÂN I Sơ lược lý lịch Họ tên: Vũ Hồng Sinh Giới tính: Nam Ngày sinh: 03/09/1990 Dân tộc: Kinh Họ tên cha: Vũ Trọng Thành Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Thanh Thới Địa liên lạc: Ấp Tân Phát A – Xã Tân Hiệp B – Huyện Tân Hiệp – Tình Kiên Giang II Quá trình học tập: 1996-2001: Trường Tiểu Học Tân Hiệp B 2001-2006: Trường Trung Học Cơ Sở Tân Hiệp B 2006-2008: Trường Trung Học Phổ Thị Trấn Tân Hiệp 2008-2012: Trường Đại học Cần Thơ, ngành Khoa học đất, Khố 34, Khoa Nơng nghiệp Sinh học Ứng dụng TIỂU SỬ CÁ NHÂN I Sơ lược lý lịch Họ tên: Mai Hoang Sang Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/12/1990 Dân tộc: Kinh Họ tên cha: Mai Trung Hiếu Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Tuyết Sương Địa liên lạc: Khóm Thị Trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau II Quá trình học tập: 1996-2001: Trường Tiểu Học Cái Nước 2001-2006: Trường Trung Học Cơ Sở Cái Nước 2006-2008: Trường Trung Học Phổ Thông Cái Nước 2008-2012: Trường Đại học Cần Thơ, ngành Khoa học đất, Khố 34, Khoa Nơng nghiệp Sinh học Ứng dụng v LỜI CẢM ƠN Chân thành cảm ơn Cô Nguyễn Mỹ Hoa, người dõi theo, hết lòng hướng dẫn, giúp đỡ động viên chúng em suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn Thầy cố vấn Ngô Ngọc Hưng quan tâm, dìu dắt, động viên giúp đỡ chúng em suốt khoá học Chị Phạm Thị Phương Thúy, người ln tận tình dẫn, giải đáp khó khăn cho chúng em thời gian thực luận văn Quý Thầy Cô, Anh Chị Bộ môn Bộ môn Khoa học đất – NNS Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng - Trường Đại học Cần Thơ truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm bổ ích cho chúng em Các bạn lớp Khoa học đất 34 A&B nhiệt tình giúp đỡ động viên chúng tơi suốt q trình thực hồn thành luận văn Kính dâng Cha mẹ hết lòng ni khơn lớn nên người Vũ Hồng Sinh Mai Hồng Sang vi MỤC LỤC Phụ bìa i Xác nhận cán hướng dẫn ii Lời cam đoan iii Duyệt hội đồng iv Tiểu sử cá nhân v Lời cảm ơn vi Mục lục vii Danh sách bảng ix Danh sách hình x Danh sách từ viết tắt xi Tóm lược xii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Vài nét chung ngô 1.1.1 Nguồn gốc phân loại ngô 1.1.2 Đặc điểm nông sinh học ngô 1.1.3 Vai trò ngơ kinh tế 1.1.4 Đặc điểm hóa sinh hạt ngơ 1.1.5 Tình hình sản xuất ngô giới 1.1.6 Tình hình sản xuất ngơ Việt Nam 12 1.2 Chất lân 13 1.2.1 Vai trò lân trồng 13 1.2.3 Hàm lượng lân 14 1.2.4 Biểu thừa thiếu lân 14 1.2.5 Lân đất 15 1.2.6 Hàm lượng lân đất 15 1.2.7 Chu trình lân đất 16 1.2.8 Dạng lân đất 17 1.2.9 Sự lưu tồn lân đất 23 vii 1.3 Hiện Trạng Thực Tế Sử Dụng Phân Bón Ở ĐBSCL 25 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 26 2.1 Phương tiện thí nghiệm 26 2.1.1 Địa điểm thời gian thí nghiệm 26 2.1.2 Vật liệu thí nghiệm 26 2.2 Phương pháp thí nghiệm 27 2.2.1 Bố trí thí nghiệm 27 2.2.2 Tiến hành thí nghiệm 28 2.2.3 Chỉ tiêu theo dõi 29 2.2.4 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 29 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 3.1 Ghi nhận tổng quát thí nghiệm 30 3.2 Một số tiêu sinh trưởng 30 3.2.1 Tốc độ sinh trưởng chiều cao vụ 31 3.2.2 Chiều cao vụ 31 3.2.3 Đường kính thân vụ 34 3.3 Ảnh hưởng lượng phân lân đến suất bắp vụ 35 3.4 Ghi nhậ tổng quát thí nghiệm vụ hai 37 3.5 Một số tiêu sinh trưởng vụ hai 38 3.5.1 Tốc độ sinh trưởng chiều cao vụ hai 38 3.5.2 Chiều cao vụ hai 39 3.5.3 Đướng kính thân vụ hai 40 3.6 Ảnh hưởng phân lân đên suất vụ hai 41 3.6.1 Năng suất trái nguyên vỏ vụ hai 41 3.7 Tổng suất hai vụ 43 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 45 4.1 Kết luận 45 4.2 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 viii DANH SÁCH BẢNG Bảng Tựa bảng Trang 1.1 Thành phần hóa học hạt ngơ gạo ( Phân tích 100g) 1.2 Dự báo nhu cầu ngô giới đến năm 2020 1.3 Tình hình sản xuất ngơ số khu vực giới giai 1.4 đoạn 2005-2007 Tình hình sản xuất ngơ số quốc gia giới năm 10 1.5 2007 Tình hình sản xuất ngô Việt Nam từ năm 2004 đến năm 2006 12 1.6 Hàm lượng P2O5 số loại đất (Đỗ Ánh Bùi Đình 17 Dinh, 1992) 1.7 Đánh giá lân tổng số đất (Lê Văn Căn, 1979) 18 1.8 Đánh giá lân đất vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long 19 1.9 (Kuyma,1976) Các phosphate quan trọng chứa khoáng chất 21 1.10 Đánh giá hàm lượng lân dễ tiêu theo Đỗ Ánh (2003) 22 1.11 Đánh giá hàm lượng lân dễ tiêu theo phương pháp Bray (0.1M HCl +0.03 NH4F) (Page, 1982) 1.12 Đánh giá hàm lượng lân dễ tiêu theo phương pháp Bray 23 (0.025M HCl + 0.03 NH4F) 1.13 22 Đánh giá hàm lượng lân dễ tiêu theo phương pháp Olsen 23 (Cotteni et al.,) 1.14 Chiều cao qua giai đoạn phát triển vụ 1.15 Đường kính qua giai đoạn phát triển vụ 1.16 Năng suất trái tươi nguyên vỏ vụ ix 32 34 35 Nếu suất vụ cách để đánh giá chi tiết suất,và sản lượng vụ, suất tổng cho thấy kết tổng thể hiệu tích lũy việc bón phân qua hai vụ canh tác Kết (Hình 3.10) cho thấy suất tổng nghiệm thức khơng bón lân, bón 45 kg P2O5/ha 90 kg P2O5/ha suất đạt là: 16,37 tấn/ha, 17,17 tấn/ha, 17,52 tấn/ha Kết cho thấy có gia tăng suất theo gia tăng hàm lượng lân, nhiên gia tăng lại khơng lớn khơng có ý nghĩa mặt thống kê Điều phù hợp với kết nghiên cứu vụ Tóm lại: Tốc độ sinh trưởng chiều cao vụ vụ tăng giai đoạn 30 – 40 NSKG giảm dần giai đoạn thu hoạch Việc bón lân có khuynh hướng làm gia tăng chiều cao cây, đường kính thân nghiệm thức hai vụ Ngồi trừ đường kính giai đoạn 20 NSKG vụ hai có khác biệt nghiệm thức bón lân với lượng 90 kg P2O5/ha với hai nghiệm thức lại Thì tất nghiêm thức lại giai đoạn khơng có khác biệt mặt thống kê Năng suất bắp trái tươi nguyên vỏ hai vụ thí nghiệm có khuynh hướng tăng khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê, điều cho thấy đất có hàm lượng lân cao cung cấp đủ lân cho trồng 43 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 KẾT LUẬN Kết thí nghiệm giống bắp nếp lai F1MX10 qua hai vụ kết luận sau: Nhìn chung khơng có khác biệt chiều cao đường kính vụ vụ hai nghiệm thức: Khơng bón lân so với nghiệm thức có bón (45 kg P2O5/ha) (90 kg K2O/ha) Về suất khơng có khác biệt mặt thống kê ba nghiệm thức Tuy nhiên việc bón lân cho có khuynh hướng làm tăng suất, cần xem xét khả bón lân mức 45 kg P2O5/ha để hồn trả lại lượng lân cho đất trì suất 4.2 KIẾN NGHỊ Cần tiếp tục thực thí nghiệm vụ sau để nghiên cứu khả lưu tồn lân qua nhiều vụ canh tác khẳng định đáp ứng trồng phân lân, tìm lượng phân bón phù hợp tránh lãnh phí tăng thu nhập cho nông dân 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO BÙI ĐÌNH DINH.1993 Phân lân chậm tan-1 loại phân có hiệu đất chua Tạp chí khoa học đất 3/1991 CHU THỊ THƠM, PHAN THỊ LÀI, NGUYỄN VĂN TĨ 2005 Trồng ngơ suất cao NXB Lao động Hà Nội Trang 55 – 56 CORRELL D.L (1985) The role of phosphorus in the eutrification of receiving water: A review J Environ Qual 27: 261-266 DƯƠNG THỊ BÍCH HUYỀN 2010 Khả hấp thụ lân đất đáp ứng bắp rau phân lân số loại đất trồng rau màu Đồng sông Cửu Long điều kiện nhà lưới Luận án thạc sĩ khoa học nông nghiệp, trường Đại học Cần Thơ Trang – 60 ĐINH THẾ LỘC, VÕ VĂN QUYỀN, BÙI THẾ HÙNG, NGUYỄN THẾ HÙNG 1997 Cây lương thực tập II, Cây màu Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội IUSS Working Group WRB 2006 World reference base for soil resources 2006 ĐỖ ÁNH BÙI ĐÌNH DINH 1992 Đất – Phân bón trồng Tạp chí khoa học đất 2/1992 Trang 35 – 44 ĐỖ THỊ THANH REN, NGÔ NGỌC HƯNG, VÕ THỊ GƯƠNG NGUYỄN MỸ HOA (2004), giáo trình phì nhiêu đất, Đại học Cần Thơ ĐỖ THỊ THANH REN (2003), Giáo trình quan hệ đất trồng, Đại học Cần Thơ, trang 22-26 ĐỖ THỊ THANH REN 1999 Bài giảng phì nhiêu đất phân bón Đại học Cần Thơ Trang 70-83 HUỲNH NGỌC ĐỨC.2010 Khảo sát đáp ứng bắp rau (Zea mays L) phân lân rau màu xã Mỹ An – Chợ Luận án thạc sĩ khoa học nông nghiệp, trường Đại học Cần Thơ Trang – 40 LÊ VĂN CĂN 1985 Sử dụng phân lân miền Nam Nhà xuất Nông nghiệp Trang 14-36 NGUYỄN VI TRẦN KHẢI 1978 Nghiên cứu hóa học vùng Bắc Việt Nam Nhà xuất nơng nghiệp Hà Nội Trang 234 – 249 45 NGUYỄN ĐỨC TOÀN.2008 PhảN ứng NPK mật độ trồng sinh trưởng suất bắp lai Tân Châu- An Giang, luận văn cao học Trường Đại học Cần Thơ Trang 3-6 NGUYỄN CHÍ THUỘC ctv.1974 Giáo trình trồng trọt Trang 120-124 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 2000 Sổ tay sử dụng phân bón Nhà xuất Nơng nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh NGUYỄN TỬ SIÊM.2000 Hóa học đất đất Việt Nam Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội Trang 114-117 NGƠ HỮU TÌNH 1997 Giáo trình Cây ngơ Nhà xuất Nơng nghiệp Hà Nội NGƠ NGỌC HƯNG, ĐỖ THỊ REN, VÕ THỊ GƯƠNG VÀ NGUYỄN MỸ HOA.2004 Giáo trình phì nhiêu đất Tủ sách Khoa Nơng Nghiệp SHƯD, trường Đại học Cần Thơ NGUYỄN VĂN PHƯỚC, 2011 Ảnh hưởng liều lượng phân lân đến suất giống bắp nếp lai (ZEA MAYS), qua hai vụ thu xã Mỹ An – huyện Chợ Mới – tỉnh An Giang Trang – 40 NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ 2008 Ảnh hưởng hàm lượng lân hữu dụng đất đến khả hấp thu lân đáp ứng sinh trưởng bắp lai Luận văn tốt nghiệp đại học, trường Đại học Cần Thơ Trang – 55 NGUYỄN NHƯ HÀ 2006 Giáo trình phân bón cho trồng Trường Đại học Nơng nghiệp I Hà Nội Trang 20 – 30 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 2010 Ảnh hưởng phân lân đến suất giống bắp ngọc Sugar 75 vụ Hè – Thu 2009 huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Luận văn tốt nghiệp đại học, trường Đại học Cần Thơ Trang – 44 NGUYỄN NHƯ THANH 2011 Khảo sát đáp ứng bắp nếp (Zea mays L) phân lân đất trồng rau màu chủ yếu Đồng Bằng Sông Cửu Long điều kiện nhà lưới vụ Luận văn tốt nghiệp tốt nghiệp đại học, trường Đại học Cần Thơ Trang – 49 46 PHẠM VĂN PHƯỚC 2011 Khảo sát đáp ứng bắp nếp (Zea mays L) phân lân đất trồng rau màu chủ yếu Đồng Bằng Sông Cửu Long điều kiện nhà lưới vụ Luận văn tốt nghiệp tốt nghiệp đại học, trường Đại học Cần Thơ Trang – 49 PHAN HOÀNG LINH.2011.Ảnh hưởng hàm lượng lân đến suất giống bắp nếp lai F1MX10 vụ hè thu 2011 huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Luận văn tốt nghiệp tốt nghiệp đại học, trường Đại học Cần Thơ Trang – 29 TRẦN MINH TÂN ĐOÀN VŨ NAM 2011 Ảnh hưởng liều lượng phân lân đến suất giống bắp nếp lai (ZEA MAYS), qua hai vụ thu xã Mỹ An – huyện Chợ Mới – tỉnh An Giang Luận văn tốt nghiệp tốt nghiệp đại học, trường Đại học Cần Thơ Trang – 60 VŨ HỮU YÊM 1995 Giáo trình phân bón cách bón phân Nhà xuất nơng nghiệp Http://www.angiang.gov.vn/wps/protal/chomoi Http://www ngo.vass.org.vn 47 PHỤ CHƯƠNG Bảng 1: Chiều cao bắp nếp giai đoạn 20 NSKG vụ Chiều cao (cm) Lăp lại NT0 Kg P2O5 NT45 Kg P2O5 NT90 Kg P2O5 49.6 66.6 55.6 48.2 69.5 47.4 51.8 56.74 63.24 68 58.14 60.62 54.4 62.745 56.715 TB Bảng 2: Chiều cao bắp nếp giai đoạn 30 NSKG vụ Chiều cao (cm) Lăp lại NT0 Kg P2O5 NT45 Kg P2O5 NT90 Kg P2O5 106.6 125.4 121 108.2 136 103 126 120.4 107 118.2 120.4 126.1 TB 114.75 125.55 114.28 Bảng 3: Chiều cao bắp nếp giai đoạn 40 NSKG vụ Chiều cao (cm) Lăp lại NT0 Kg P2O5 NT45 Kg P2O5 NT90 Kg P2O5 154.8 206.6 191.2 197.4 215.4 168.2 201.8 197 184.8 217.2 204.2 221 TB 192.8 205.8 191.3 Bảng 4: Đường kính thân bắp nếp giai đoạn 20 NSKG vụ Chiều cao (cm) Lăp lại NT0 Kg P2O5 NT45 Kg P2O5 NT90 Kg P2O5 1.2 1.5 1.514 1.14 1.6 1.05 1.3 1.5 1.6 1.82 1.5 1.58 TB 1.36 1.5 1.43 Bảng 5: Đường kính thân bắp nếp giai đoạn 30 NSKG vụ Chiều cao (cm) Lăp lại NT0 Kg P2O5 NT45 Kg P2O5 NT90 Kg P2O5 2.5 2.5 2.8 2.14 2.6 2.08 2.35 2.28 2.2 2.925 2.85 3.03 TB 2.47 2.55 2.52 Bảng 6: Đường kính thân bắp nếp giai đoạn 40 NSKG vụ Chiều cao (cm) Lăp lại NT0 Kg P2O5 NT45 Kg P2O5 NT90 Kg P2O5 2.59 2.8 2.92 2.66 2.9 2.34 2.58 2.6 2.5 3.02 3.12 2.70 2.82 2.72 TB Bảng 7: Năng suất trái nguyên vỏ bắp nếp vụ Nghiệm thức Năng suất (tấn/ha) Kg P2O5 7.55 ns 45 Kg P2O5 8.42 ns 90 Kg P2O5 8.72 ns Bảng 8: Chiều cao bắp nếp giai đoạn 20 NSKG vụ Chiều cao (cm) Lăp lại NT0 Kg P2O5 NT45 Kg P2O5 NT90 Kg P2O5 65.82 68.6 67.48 65.74 67.56 69.68 70.2 68.7 67.54 70.98 69.98 70.28 TB 68.185 68.71 68.745 Bảng 9: Chiều cao bắp nếp giai đoạn 30 NSKG vụ Chiều cao (cm) Lăp lại NT0 Kg P2O5 NT45 Kg P2O5 NT90 Kg P2O5 117 122.96 122.16 122.28 120.9 122.16 122.3 128.3 125.84 127.68 128.62 125.24 TB 122.31 125.19 123.85 Bảng 10: Chiều cao bắp nếp giai đoạn 40 NSKG vụ Chiều cao (cm) Lăp lại NT0 Kg P2O5 NT45 Kg P2O5 NT90 Kg P2O5 185.76 181.42 191.44 184.56 189.2 189.92 184.9 190.18 194.38 194.48 187.84 190.68 TB 187.425 187.16 191.605 Bảng 11: Đường kính thân bắp nếp giai đoạn 20 NSKG vụ Chiều cao (cm) Lăp lại NT0 Kg P2O5 NT45 Kg P2O5 NT90 Kg P2O5 1.62 1.62 1.72 1.5 1.8 1.66 1.56 1.66 1.74 1.44 1.6 1.58 TB 1.53 1.67 1.675 Bảng 12: Đường kính thân bắp nếp giai đoạn 30 NSKG vụ Chiều cao (cm) Lăp lại NT0 Kg P2O5 NT45 Kg P2O5 NT90 Kg P2O5 2.46 2.5 2.62 2.6 2.7 2.5 2.42 2.62 2.66 2.46 2.44 2.52 TB 2.48 2.56 2.57 Bảng 13: Đường kính thân bắp nếp giai đoạn 40 NSKG vụ Chiều cao (cm) Lăp lại NT0 Kg P2O5 NT45 Kg P2O5 NT90 Kg P2O5 2.9 3.08 3.08 3.06 2.98 2.86 2.94 3.1 2.9 2.98 2.92 2.96 TB 2.97 3.02 Bảng 14: Năng suất trái nguyên võ bắp nếp vụ Nghiệm thức Năng suất (tấn/ha) Kg P2O5 8.54 ns 45 Kg P2O5 8.75 ns 90 Kg P2O5 8.80 ns Bảng 15: Tổng suất bắp nếp vụ vụ Nguồn biến động Độ tự Tổng bình Trung bình phương F bình phương P Lặp lại 8,4642 2,5975 14,09 0,007 Nghiệm thức 1,6656 0,8328 4,52 0,076 Sai số 0,927 0,1843 Tổng 10 11,0515 CV: 2% Bảng 16: Bảng phân tích phương sai chiều cao bắp nếp giai đoạn 20NSKG vụ Độ tự Tổng bình Trung bình Nguồn biến động phương bình phương F P Lặp lại 83,91 27,97 0,39 0,766 Nghiệm thức 148,48 74,24 1,03 0,413 Sai số 432,89 72,15 Tổng 11 665,27 CV: 14% Bảng 17: Bảng phân tích phương sai chiều cao bắp nếp giai đoạn 30NSKG vụ Độ tự Tổng bình Trung bình Nguồnbiến động phương bình phương F P Lặp lại 53,6 17,9 0,15 0,972 Nghiệm thức 325,3 162,7 1,35 0,327 Sai số 721,6 120,3 Tổng 11 1100,5 CV:9 % Bảng 18: Bảng phân tích phương sai chiều cao bắp nếp giai đoạn 40NSKG vụ Độ tự Tổng bình Trung bình Nguồn biến động phương bình phương F P Lặp lại 1422,1 474,0 1,21 0,384 Nghiệm thức 508,7 254,3 0,65 0,556 Sai số 2350,1 391,7 Tổng 11 4280,9 CV: 10% Bảng 19: Bảng phân tích phương sai đường kính thân bắp giai đoạn 20NSKG vụ Độ tự Tổng bình Trung bình Nguồn biến động phương bình phương F P Lặp lại 0,19929 0,06643 1,31 0,355 Nghiệm thức 0,04289 0,02144 0,42 0,674 Sai số 0,30455 0,05076 Tổng 11 0,54673 CV: 15% Bảng 20: Bảng phân tích phương sai đường kính thân bắp giai đoạn 30 NSKG vụ Độ tự Tổng bình Trung bình Nguồn biến động phương bình phương F P Lặp lại 0,89602 0,29867 7,57 0,018 Nghiệm thức 0,01264 0,00632 0,16 0,856 Sai số 0,23685 0,03947 Tổng 11 1,14551 CV: 7% Bảng 21: Bảng phân tích phương sai đường kính thân bắp giai đoạn 40 NSKG vụ Độ tự Tổng bình Trung bình Nguồn biến động phương bình phương F P Lặp lại 0,42041 0,14014 4,62 0,053 Nghiệm thức 0,03258 0,01629 0,54 0,610 Sai số 0,18240 0,03034 Tổng 11 0,63502 bình phương F P CV: 6% Bảng 22: Bảng phân tích phương sai suất vụ Độ tự Tổng bình Trung bình Nguồn biến động phương Lặp lại 8,6911 2,8970 8,30 0,015 Nghiệm thức 2,9735 1,4868 4,26 0,071 Sai số 2,0932 0,3849 Tổng 11 13,7578 CV:7 % Bảng 23: Bảng phân tích phương sai chiều cao bắp giai đoạn 20 NSKG vụ Độ tự Tổng bình Trung bình Nguồn biến động phương bình phương F P Lặp lại 17,688 5,896 2,63 0,717 Nghiệm thức 0,787 0,394 0,16 0,858 Sai số 14,986 2,498 Tổng 11 33,461 CV: % Bảng 24: Bảng phân tích phương sai chiều cao bắp giai đoạn 30 NSKG vụ Độ tự Tổng bình Trung bình Nguồn biến động phương bình phương F P Lặp lại 83,686 27,895 5,62 0,035 Nghiệm thức 16,613 8,306 1,67 0,264 Sai số 29,767 4,916 Tổng 11 130,065 CV: 1,7 % Bảng 25: Bảng phân tích phương sai chiều cao bắp giai đoạn 40 NSKG vụ Độ tự Tổng bình Trung bình Nguồn biến động phương bình phương F P Lặp lại 40,22 13,41 0,95 0,475 Nghiệm thức 49,73 21,87 1,75 0,251 Sai số 85,02 14,17 Tổng 11 174,98 CV: 1,9 % Bảng 26: Bảng phân tích phương sai đường kính bắp giai đoạn 20 NSKG vụ Độ tự Tổng bình Trung bình Nguồn biến động Lặp lại phương 0,028900 bình phương F P 0,009633 1,99 0,217 Nghiệm thức 0,054200 0,027100 Sai số 0,29000 0,004833 Tổng 11 0,112100 5,61 0,042 CV:4 % Bảng 27: Bảng phân tích phương sai đường kính bắp giai đoạn 30 NSKG vụ Độ tự Tổng bình Trung bình Nguồn biến động phương bình phương F P Lặp lại 0,026767 0,008922 1,05 0,436 Nghiệm thức 0,019467 0,009733 1,15 0,379 Sai số 0,050933 0,008489 Tổng 11 0,097167 CV:3 % Bảng 28: Bảng phân tích phương sai đường kính bắp giai đoạn 30 NSKG vụ Độ tự Tổng bình Trung bình Nguồn biến động phương bình phương F P Lặp lại 0,018267 0,006089 0,78 0,548 Nghiệm thức 0,008267 0,004133 0,53 0.615 Sai số 0,046933 0,007822 Tổng 11 0,073467 bình phương F P CV:2 % Bảng 29: Bảng phân tích phương sai suất vụ Độ tự Tổng bình Trung bình Nguồn biến động phương Lặp lại 0,52038 0,14485 1,75 0,273 Nghiệm thức 0,03768 0,01884 0,23 0,804 Sai số 0,41449 0,08290 Tổng 11 0,97256 CV: % ... văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Khoa học đất v i đề t i: HIỆU QUẢ CỦA PHÂN LÂN ĐẾN NĂNG SUẤT GIỐNG BẮP NẾP LAI F1MX 10 (Zea mays L) Ở VỤ I VÀ VỤ II NĂM 2011 Ở XÃ MỸ AN – HUYỆN CHỢ M I – AN GIANG Do Vũ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG Đ I HỌC CẦN THƠ -o0o- VŨ HOÀNG SINH MAI HOÀNG SANG HIỆU QUẢ PHÂN LÂN ĐẾN NĂNG SUẤT GIỐNG BẮP NẾP LAI F1MX 10 (Zea mays L) Ở VỤ I VÀ VỤ II NĂM 2011 Ở XÃ MỸ AN – HUYỆN... “Hiểu phân lân đến suất giống bắp nếp lai F1MX 10 (Zea mays L) vụ vụ năm 2011 xã Mỹ An – huyện Chợ M i – An Giang. ” Do sinh viên Vũ Hoàng Sinh Mai Hoàng Sang thực bảo vệ trước H i đồng Ý kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆU QUẢ PHÂN lân đến NĂNG SUẤT GIỐNG bắp nếp LAI F1MX10(Zea mays l) ở vụ i và vụ II năm 2011 ở xã mỹ AN – HUYỆN CHỢ mới – AN GIANG , HIỆU QUẢ PHÂN lân đến NĂNG SUẤT GIỐNG bắp nếp LAI F1MX10(Zea mays l) ở vụ i và vụ II năm 2011 ở xã mỹ AN – HUYỆN CHỢ mới – AN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay