HIỆU QUẢ PHÂN hữu cơ TRONG cải THIỆN đất bị mất TẦNG đất mặt ở SONG lộc CHÂU THÀNH – TRÀ VINH

66 22 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:47

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT & QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI HÀ TRÚC LY NGUYỄN NGỌC THANH HIỆU QUẢ HỮU TRONG CẢI THIỆN ĐẤTcứu Trung tâm Học liệu PHÂN ĐH Cần ThơCƠ @ Tài liệu học tập nghiên BỊ MẤT TẦNG ĐẤT MẶT Ở SONG LỘC - CHÂU THÀNH – TRÀ VINH Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ, 2009 i PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT & QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT HIỆU QUẢ HỮU TRONG CẢI THIỆN ĐẤTcứu Trung tâm Học liệu PHÂN ĐH Cần ThơCƠ @ Tài liệu học tập nghiên BỊ MẤT TẦNG ĐẤT MẶT Ở SONG LỘC - CHÂU THÀNH – TRÀ VINH Sinh viên thực hiện: HÀ TRÚC LY NGUYỄN NGỌC THANH Lớp: Khoa Học Đất K31 Giáo viên hướng dẫn: PGS TS Võ Thị Gương ThS Trần Bá Linh Ks Võ Thị Thu Trân Cần Thơ, 2009 i PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 3053149 3053191 TÓM LƯỢC Đề tài đuợc thực xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, vùng đất bán tầng đất mặt, với giúp đỡ nguời dân Nội dung đề tài xoay quanh việc sử dụng phân hữu cải tạo tầng đất mặt đồng thời tác động đến suất, phẩm chất trồng thông qua số chiều cao số chồi lúa Với mơ hình trồng lúa nước gồm 16 lơ, diện tích lơ 25m2, bổ trí hồn tồn ngẫu nhiên với nghiệm thức lần lập lại: + Nghiệm thức 1: bón phân theo nơng dân + Nghiệm thức 2: bón 20t phân hữu bã bùn mía + khuyến cáo + Nghiệm thức 3: bón 20t phân bò + khuyến cáo + Nghiệm thức 4: bón 10t phân hữu bã bùn mía + khuyến cáo Kết nghiên cứu cho thấy nghiệm thức nghiệm thức đặc tính đất cải thiện đáng kể,chiều cao suất lúa cao Nghiệm thức làm thay đổi đặc tính đất, chiều cao số chồi cao bình Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu thuờng thấp nghiệm thức nghiệm thức Nghiệm thức làm đất giảm độ phì nhiêu, chiều cao cây, số chồi, suất tương đối thấp Như bón phân hữu phương pháp làm tăng độ phì nhiêu đất, cải thiện suất, phẩm chất trồng PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com MỞ ĐẦU Đất đai điều kiện vật chất chung ngành, người; tư liệu sản xuất đặc biệt khơng thay Vai trò đất sản xuất đời sống thật đa dạng to lớn (Lý Thị Hồng Diễm, 2001) Nhưng tình hình kinh tế phát triển mạnh với bùn nổ dân số làm cho mối quan hệ người đất ngày trở nên căng thẳng, nhu cầu lương thực thực phẩm nhu cầu khác người ngày tăng lên đặc điểm hạn chế đất ngày thể rõ (tổng cục địa chính, 1998) Trung Dân số gia tăng đòi hỏi lương thực, thực phẩm ngày nhiêu, quỷ đất nông nghiệp ngày hạn chế trước tình trạng đất thổ cư đất cơng nghiệp ngày tăng Do thâm canh tăng vụ phương pháp để giải tình hình Tuy nhiên biện pháp mang tính bộc phát thâm canh tăng vụ ngày nhiều, đất ngày dinh dưỡng, tính chất vật lý hóa học thay đổi theo hướng có hại Điều thể rõ trước thực trạng nay: suất trồng ngày giảm, chất lượng trồng xuống thấp hơn, lượng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật ngày chiếm lĩnh thị trường ,Việt Nam nói riêng giới nói chung, để giải vấn đề sâu bệnh trênliệu trồng nguyên nhân@ yếuliệu dohọc chất lượng đất suy giảm cứu tâm Học ĐHmàCần Thơ Tài tập nghiên Như vậy, cần có biện pháp để đảm bảo chất lượng sản lượng lương thực ngày ổn định đáp ứng nhu cầu cấp thiết nêu Do sản xuất nơng nghiệp phải gắn liền với an toàn cho người tiêu dùng, đảm bảo suất không bị giảm sút Để thực điều đòi hỏi chất lượng đất ngày cải thiện, nghĩa cải thiện đặc tính hóa, lý, sinh học đất Từ làm tảng cho trồng hấp thu dinh dưỡng đảm bảo suất chất lượng trồng Chất hữu đất tiêu quan trọng góp phần cải tạo đất Chất hữu cải thiện đặc tính hóa lý đẩt, bên cạnh nguồn dinh dưỡng cho trồng Ngồi chất hữu nguồn thức ăn vi sinh vật đất, đo làm phong phú hóa đa dạng ci sinh vật đất, từ đất cải thiện mặt sinh học Khi sản xuất lâu năm bón dưỡng chất hữu vào đất, làm hàm lượng chất hữu ngày giảm, vi sinh vật đất giảm, tính chất lý, hóa đất thay đổi biểu cụ thể qua chất lượng trồng Xã Song Lộc-Châu Thành-Trà Vinh vùng đất mà chất lượng đất ngày ,là vùng đất bán tầng đất mặt, người dân canh tác lâu năm với biện pháp thâm canh, tăng vụ chủ yếu sử dụng phân bón hóa học làm cho đất đai trở nên xấu đi, đất bị thiếu chất dinh dưỡng nặng nề Do đề tài PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com thưc với mục đích cải tạo tầng đất mặt nhằm ổn đinh suất phẩm chất trồng thông qua việc sử dụng phân hữu ( chủ yếu bã bùn mía) Biện pháp sử dụng phân hữu cải tạo tầng đất mặt bị khai thác Song Lộc- Châu Thành-Trà Vinh thực thơng qua mơ hình trông lúa nước với giúp đỡ người dân Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHÂN BĨN 1.1.1 Tình hình sử dụng phân bón ngồi nước Rơm rạ nguồn hữu chủ yếu cảu đất lúa Các thí nghiệm dài hạn từ 2-9 năm nhiều nước loại đất khác cho thấy, việc lài vùi rơm rạ làm tăng hàm lượng hữu hơn biện pháp đốt rơm Việc bón rơm rạ có hiệu tốt để tăng cường nguồn phân hữu qua tạo cạnh tranh dinh dưỡng đạm cho lúa Bằng chứng để đạt suất cao nơng dân Nhật bón từ 8-30 phân ủ hoại mục cho (Phan Thị Công, 2005) Qua phân tích đất cho thấy đốt rơm rạ đến 700oC , nhiệt độ tất carbon đạm, 25% lân, 20-21% kali 5-6% lưu huỳnh bị (Irri, 1998, Dobermanm et al., 2000, Phan Thị Công, 2005) Theo Pannampermma (1984) cho với vụ mùa có lượng rơm tấn/ha sẻ khoảng 45 kg đạm, kg P, 25 kg K kg S đốt Ngoài việc đốt rơm rạ làm cho silican trở nên hòa tan bón rơm rạ tươi Theo Sta al (2001) đánh mứcliệu độ nhiễm theo nghiên mức bón Trung tâm Học liệuCruz ĐHetCần Thơ @giáTài học bệnh tập cứu phân khác Trung Quốc, Ấn Độ, Idonesia, Philipin Việt Nam có kết luận mức thiệt hại khô vằn, lem lép hạt, sâu đụ thân, sâu lá, chuột cơng thức phân bón theo tập qn nơng dân cao nghiệm thức bón phân theo vùng (Nguyễn Hữu Huân, 2006) 1.1.2 Tình hình sử dụng phân bón nước Tại Việt Nam lúa gạo trở nên độc canh, chiếm 74% diện tích canh tác nước Ngồi độc canh điều kiện dễ dàng phát sinh dịch bệnh nên phải sử dụng lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật để kiểm sốt, gây nên tình trạng nhiễm mơi trường làm nông sản việt Nam bị nghi ngờ ngộ độc thực phẩm Lúa đồng bắng sông Cửu Long dang bị nạn “vàng lùn-lùn xoắn lá” có lẽ hệ tất yếu độc canh Khi chuyển từ canh tác lúa mùa sang canh tác lúa vụ/năm, đầu tư phân bón nơng dược cao gấp 20 lần/năm (Hosain et al., 1995) Thâm canh lúa 3vụ/năm nơng dân có tăng lượng kali đáng kể (95% so với vụ), xịt thuốc cỏ thuốc sâu tăng gấp lần đặc biệt tăng gấp lần thuốc bệnh Điều làm cho hiệu đầu tư phân bón suất giảm xuống thâm canh tăng vụ Kết cho thấy trồng lúa cao sản nhiều vụ liên tục năm có khả làm độ phì nhiêu đất giảm tạo điều kiện tốt cho sâu bệnh lưu tồn bộc phát PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Theo kết điều tra Võ Thị Gương ctv (1997) cho biết 22 điểm điều tra đại diện cho vùng sinh thái Đồng Bằng Sơng Cửu Long có tới 70& số vùng sử dụng phân đạm cao mức đề nghị từ 23-57,5kg N/ha, 20% dùng mức hợp lý 10% dung thấp Theo báo cao Vũ Cao Thái (1994), Đồng Bằng Sông Cửu Long vung sản xuất lúa nước nên có 80-9% phân bón dùng cho lúa (Trần Thị Ngọc Huân, 1998) Nhiều khảo sát điều tra cho thấy đầu tư sản xuất lúa, phân bón ln chiếm tỉ lệ cao khoảng 29% Trong đạm chiếm 70-85%, kế phân lân 11-20% phân kali 3-10% (Nguyễn Văn luật, 1997) Trung Theo kết nghiên cứu Lưu Hong Man et al (2007) bón hồn tồn phân hữu rơm rạ (6 tấn/ha) tăng suất so với đối chứng khơng bón phân 13,25% vụ Hè Thu 5,5% vụ Đông Xn Trong bón hồn tồn phân hóa học (NPK) cho suất cao đối chứng 44,19% vụ Hè Thu 26,7% vụ Đông Xuân Những nghiệm thức nơi mà phân hữu rơm rạ bón kết hợp với phân hóa học (NPK) cho suất cao đối chứng từ 37,18-49,3% vụ Hè Thu 27,2-29,36% vụ Đơng Xn Ngồi ra, sử dụng chế phẩm làm từ phân rơm biểu phần trăm bệnh cháy lá, bệnh thối cổ gié, bệnh lem lép hạt, bệnh đốm vằn quần thể côn trùng xuất trể hơn, gây thiệt hại cho lúa quần thể vi sinh vật đất ổn định có chiều hướng gia tăng so với đơn tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu bón phân vơ Khi sử dung 1kg chế phẩm vi sinh Tricoderma sp tương đương phân hủy 3-4 tạ rơm sử dụng phân hữu lượng phân hóa học giảm 30%, suất lúa tăng 15% so với ruộng khơng sử dụng 1.2 CÁC DẶC TÍNH TRONG ĐẤT 1.2.1 Sự nén dẻ Theo Lê Văn Khoa (2003) nhiều vùng đất ĐBSCL khai thác sử dụng triệt để qua nhiều hệ đặc biệt vùng ven sơng Để có suất sản lượng cao người dân áp dụng nhiều biện pháp canh tác khác làm đất thủ công giới, rửa phèn, bón phân… với cách quản lý đất này, với tiến trình tự nhiên đất làm cho đất bị suy thối Sự nén dẻ trình phá vỡ, làm giảm thể tích tế khổng đất, q trình xảy có lực bên ngồi tác động làm cho hạt đất nen lại (Lê Văn Khoa, 2000) Sự nén dẻ tiến trình thay đổi số đặc tính vật lý đất dung trọng, độ chặt, độ xốp,khả thấm nước đất nhửng thay đổi làm ảnh hưởng đén di chuyển nước khơng khí đất, sư cân đối đất nước làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển rễ môi trường đất nén dẻ làm giảm khả thấm nước đất, làm tăng lượng nước chảy tràn bề mặt đất thường đưa đến tình trạng xối mòn đất, dinh dưỡng cung cấp cho PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com trồng bị trôi, khả dự trữ nước đất kém, tế khổng đất bị giảm làm cho rễ trồng phát triển kém,giảm khả hoạt động hệ vi sinh vật đất cuối làm cho suất trồng giảm Sự nén dẻ tự nhiên nhân tạo tầng đất phẩu diện đất làm giới hạn độ dâu hoạt động hệ thống rễ trồng, ảnh hưởng đến độ thống khí, chế độ ẩm, khả nước đất, tình trạng dinh dưỡng đất cách gián tiếp tác động đến chu trình vận chuyển vật chất đất (Le Văn Khoa, 2000) Một cách tổng quát nén dẻ đất xem hàm số thay đổi theo điều kiện như: dung trọng khô đất, độ xốp đất, sức cản đất hàm lương ẩm độ đất Theo nghiên cứu Võ Thị Gương ctv (2004) lực cản tầng đất mặt 0-15 cm vườn trồng cam Cần Thơ biến động từ 2,8-5,8Mpa Đất líp có lực cản xem làbij nén dẻ ảnh hưởng đến phát triển rễ trồng lực xuyên thấu đất cao 3Mpa Độ nén dẻ đất gia tăng theo tuổi líp có ý nghĩa thống kê Trên đất líp trồng cam đất có tỉ lệ sét cao, hàm lượng chất hữu đất thấp qua thời gian lên líp lâu dài tình trạng nén dẻ đất dễ dàng xảy 1.2.2 Khả giữ nước đất Theo Lê Văn Khoa (2004) nước đất giữ lực lực Trung tâm liệu Cần Thơ tập vàtrong nghiên cứu bám bềHọc mặt sức ĐH hút đất, lực @ liên Tài kết vàliệu trọnghọc lực lực nước đất thay đổi đất vấn đề thương đặt nghiên cứu vật lý đất ứng dụng quản lý nước cho cấu trồng Thơng thường khái niệm cân nước đất dùng để ước lượng vàđược sử dung để xác định hàm lượng nước mà đất giữ có khả giữ lượng nước cần thiết, lượng nước bốc lượng nước tưới mưa ngấm vào đất độ sâu Lượng nước hữu dụng trữ đất lương nước trồng có khả hấp thụ cho sinh trưởng phát triển lượng nước đất giữ tùy thuộc vào đặc tính vật lý đất mà hàm lượng nước nhiều hay có đủ để cung cấp cho nhu cầu trồng không Độ ẩm hữu dung chênh lệch độ ẩm đồng ruộng độ ẩm héo Độ ẩm có sẵn cho độ ẩm hữu hiệu mà trồng hấp thu dễ dàng nhất, thường chiếm khoảng 75-80% độ ẩm hữu dụng (Chu Thị Thơm ctv, 2006) Cơng thức tính tốn lượng nước dự trữ đất độ sâu Dz sau: S awe = Sk – Swp = (Ovk – Ovwp) x Dz = ƒ12 Odz = S (z1, z2) PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Trong đó: Saw Tổng lượng nước dự trữ đất (mm) Sk Swp Lượng nước dự trữ đất điều kiện thủy dung (mm) Lượng nước dự trữ đất điều kiện điểm héo (mm) Ovk Thể tích nước thủy dung ngồi đồng (v/v) Ovw Thể tích nước điều kiện điểm héo (v/v) O Thể tích nước (v/v) Dz Vi phân độ sâu tầng đất tinh toán S (z1, z2) Tổng lượng nước dự trữ từ độ sâu z1 đến z2 Lượng nước hữu dụng đánh giá thông qua số PE (lực giữ nước đất) trị số thay đổi trị số đất khác (Kíu, 1978) Các nhà khoa học xác định độ ẩm đất 60-75% độ ẩm tối đa để có trữ lượng khơng khí khoảng 15-35% thể tích đất ẩm độ thích hợp (Nguyễn Đăng Nghĩa ctv 2005) Trung Theo kết nghiên cứu Võ Thị Gương ctv (2004) độ thấm nước đất liếp có tổi khác liếp 16 năm tuổi nhanh so với tuổi liếp 26 33 năm.độ nói Thơ lên độ @ nén Tài chặt liệu đấthọc tập đốivà vớinghiên liếp vườn cứu có tâm Họcthấm liệunước ĐHgiảm Cần tuổi liếp lâu năm Càng xuống sâu tầng đất dễ bị nén dẽ đó, mùa khơ đất có độ nén chặt, vườn tưới lượng nước dễ bị chảy tràn thấm xuống vùng rễ, vận chuyển dưỡng chất khuếch tán lân, điều kiện yếu tố giới hạn tới suất 1.2.3 Dung trọng đất Dung trọng đất khối lượng thể tích tự nhiên (khơng bị xóa trộn) bao gồm chất hữu cơ, khơng khí, đơn vị tính kg/m3 g/cm3 Giá trị dung trọng bình quân đất thịt có canh tác biến động khoảng 1,1-1,4 g/cm3 Cho phát triển tốt trồng dung trọng nên giới hạn giá trị sau: nhỏ 1,4 g/cm với đất sét nhỏ 1,6 g/cm3 với đất cát Dung trọng dùng để tính tốn tổng lượng nước giữ đất theo mọt theo thể tích đất để đánh giá khả phát triển hệ thống rễ trồng mức độ thống khí đất (Lê Văn Khoa, 2004) Dung trọng tính cơng thức: Pb = ( Wov - Wr ) / Vr PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Trong đó: Pb dung trọng khô (g/cm3) Wov khối lượng mẫu đất ring sau sấy khô 105oC (g) Wr khối lượng ring (g) Vr thể tích ban đầu dung cụ lấy mẫu (cm3) Dung trọng đất phụ thuộc vào cấp hạt giới, hàm lượng chất hữu cơ, cấu trúc kĩ thuật làm đất Các loại đất tơi xốp, giàu chất hữu mùn thường có dung trọng nhỏ ngược lại loại đất chặt, bí, tơi xốp nghèo chất hữu thường có dung trọng lớn Trong phẩu diện đất phần lớn loại đất, dung trọng có chiều hướng tăng dần xuống tầng đất sâu, sâu hàm lượng mùn đất giảm, mặc khác q trình tích tụ sét vật liệu mịn bị rửa trôi từ xuống lấp đầy khe hở bị nén làm cho đất bị chặc tầng (Trần Văn Chính, 2006) Bảng 1.1: Thang đánh giá dung trọng đất, g/cm3 theo N.A.Kkarchinski, 1965 (trích giảng phì nhiêu đất phân bón Đỗ Thị Thanh Ren, 1999) Dung trọng Đánh giá Trung tâm Học liệu Thơchất@hữuTài 1,2 Đất xới Đất bị nén dẽ 1,3 – 1,4 Đất chặt, bị nén dẽ mạnh 1,4 – 1,6 Đất chặt, thường thấy tầng đế cày 1,6 – 1,8 Quá chặt thường thấy tầng tích tụ Nghiên chứu dungt trọng đất cho phép đánh giá chất lượng đất đặc biệt đất cho trồng cạn Các loại đất có dung trọng thấp loại đất có kết cấu tốt, hàm lượng mùn cao Do loại đất có chế độ nhiệt, nước, khơng khí dinh dưỡng phù hợp cho trồng sinh trưởng phát triển (Nguyễn Thế Đặng, 1999) Tuy nhiên dung trọng đất cao, tế khổng đất giảm hạn chế phát triển hệ rễ trồng, giới hạn khả hấp thu dinh dưỡng, hấp thu nước cuối suất trồng giảm (Võ Thị Gương, 2004) PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng 3.13 : Phân tích phương sai hàm lượng đạm hữu dễ phân hủy (N labite ) thí nghiệm theo kiểu bố trí hồn tồn ngẫu nhiên Source Degrees of Freedom Sum of Squares Mean Square F Value Prob Replication Factor A Error 3 406.460 80.192 84.791 135.487 26.731 9.421 14.3810 2.8373 0.0009 0.0983 Total 15 571.443 Bảng 3.14 : Phân tích phương sai hàm lượng đạm NO3 khống hóa ngày ( 21 ngày sau gieo ) thí nghiệm theo kiểu bố trí hồn tồn ngẫu nhiên Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Source Degrees of Freedom Sum of Squares Mean Square F Value Prob Replication Factor A Error 3 0.003 0.354 0.019 0.001 0.118 0.002 0.3922 55.3739 0.000 Total 15 0.375 50 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng 3.15 : Phân tích phương sai hàm lượng đạm NH4 khống hóa ngày (21 ngày sau gieo ) thí nghiệm theo kiểu bố trí hồn tồn ngẫu nhiên Source Degrees of Freedom Sum of Squares Mean Square F Value Prob Replication Factor A Error 3 0.095 11.170 0.396 0.032 3.723 0.044 0.7204 84.713 0.00 Total 15 11.661 Bảng 3.16 : Phân tích phương sai hàm lượng đạm NH4 khống hóa 14 ngày (21 ngày sau gieo ) thí nghiệm theo kiểu bố trí hồn tồn ngẫu nhiên Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Source Degrees of Freedom Sum of Squares Mean Square F Value Prob Replication Factor A Error 3 0.214 10.739 0.234 0.071 3.580 0.026 2.7433 137.9615 Total 15 11.186 51 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng 3.17 : Phân tích phương sai hàm lượng cacbon hữu dễ phân hủy (C labite ) thí nghiệm theo kiểu bố trí hồn toàn ngẫu nhiên Source Degrees of Freedom Sum of Squares Mean Square F Value Prob Replication Factor A Error 3 0.003 0.144 0.011 0.001 0.048 0.001 0.8602 0.1428 0.000 Total 15 0.158 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 52 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TÀI LIỆU THAM KHẢO Châu Minh Khôi, Võ Thị Gương Đặng Duy Minh 2007 Biện pháp cải thiện suy thối hóa, lý đất liếp vườn trồng cam Cần Thơ Khoa nông nghiệp sinh học ứng dụng Đại Học Cần Thơ Đặng Thị Liễu 2005 Ni trùng quế rác thực vật, tìm hiểu thời gian cho ăn chất lượng phân Luận văn tốt nghiệp đại học Trường Đại Học Cần Thơ Đất Việt Nam 2000 Hội khoa học đất Việt Nam NXB Nơng Nghiệp Hà Nội Đỗ Ánh 2003 Độ phì nhiêu đất dinh dưỡng trồng NXB Nông Nghiệp Hà Nội Đỗ Tị Thanh Ren, Nguyễn THị Ngọc Minh, Trần Bá Linh 2000 Ảnh hưởng hỗn hợp lân hữu cơ-lân vô lúa đất phèn Trang 66-70 tạp chí khoa học đất số 16 Dương Minh Viễn, Võ Thị Gương Nguyễn Minh Đông 2005 hiệu phân hữu bã bùn mía đến sinh trưởng trồng Tạp chí khoa học đất Số 22/2005 Học Dươngliệu MinhĐH ViễnCần 2003 Thơ Giáo trình Cầnvà Thơ Trung tâm @ thổ Tàinhưỡng liệu Đại họcHọc tập nghiên cứu Dương Minh 1999 Giáo trình hoa màu Khoa nơng nghiệp sinh học ứng dụng trường Đại Học Cần Thơ Dương Minh 2003 Tạp chí khoa học Đại Học Cần Thơ chuyên ngành Bảo Vệ Thực Vật Hoàng Minh Châu.1998 Cẩm nan sử dụng phân bón Trung tâm thơng tin khoa học kĩ thuật hóa chất Hà Nội NXB nơng nghiệp Hà Nội 10 Lê Đức, Tràn Khắc Hiệp 2006 Giáo trình đất bảo vệ đất NXB Hà Nội 11 Lê Văn Căn 1978 Giáo trình nơng hóa NXB Nơng Nghiệp Hà Nội 12 Lê Văn Căn 1979 Nghiên cứu đất phân Tập NXB Nông Nghiệp Hà Nội 13 Lê Văn Khoa 2004 Giáo trình bạc màu đất bảo vệ đất đai Khoa nông nghiệp sinh học ứng dụng trường Đại Học Cần Thơ 14 Lê Văn Khoa 2000 Giáo trình hóa lý đất Trường Đại Học Cần Thơ 15 Ngô Ngọc Hưng, Đỗ Thị Thanh Ren, Võ Thị Gương, Nguyễn Mỹ Hoa 2004 Giáo trinh phì nhiêu đất Trường Đại Học Cần Thơ 16 Ngô Thị Đào, Vũ Hữu Yêm 2005 Đất phân bón NXB ĐHSP Hà Nội 53 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 17 Ngô Thị Đào, Vũ HỮu Yêm 2005 Đất phân bón Bộ giáo dục đào tạo NXB ĐHSP Hà Nội 18 Nguyễn Như Hà 2004-2005 Sử dụng bã thải hầm ủ biogas làm phân bón cho trồng Sóc Sơn-Hà Nội Bộ mơn nơng hóa VSV khoa đất mơi trường đại học Nông Nghiệp I Hà Nội 19 Nguyễn Thị Thanh Hồng Ảnh hưởng lưu tồn bón phân liên tục đến sinh trưởng lúa thành phần lân đất phèn Luận văn tốt nghiệp đại học trường đại học Cần Thơ 20 Nguyễn Tử Siêm, Trần Khải Lê Vă Tiềm 2000 hóa học đất đất Việt Nam NXB Nông Nghiệp Hà Nội 21 Nguyễn Tử Siêm 1999 Đặc điểm độ phì nhiêu đất vấn đề quản lý dinh dưỡng tổng hợp trồng Việt Nam 22 Nguyễn Thành Nguyện.2008 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh cải thiện tính chất vật lý đất trồng ăn trái hoa màu Luận văn tốt nghiệp đại học Cần Thơ 23 Phạm Tiến Hoàng 2003 Phân hữu cơtrong hệ thống quản lý dinh dưỡng tổng Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu hợp cho trồng Tạp chí Khoa học đất trường đại học Cần Thơ Số 18/2003 24 Trần Kim Tín Giáo trình thổ nhưỡng Tủ sách Đại Học Cần Thơ 25 Trần Thành Lập.1998 Bài giảng nơng hóa học Phần khoa nông nghiệp trường Đại Học Cần Thơ 26 Trần Thành Lập 1990 Khảo sát lân thành phần lân loại đất vùng ĐBSCL Báo cáo khoa học ngành trồng trọt khoa nông nghiệp Đại Học Cần Thơ 27 Trịnh Thu Trang Nguyễn Thị Mỹ Hoa 2007 Ảnh hưởng việc bón chất thải biogas, ure, vơi đến lượng đạm khống bón đất phèn trung bình canh tác lúa mối tương quan hàm lượng đạm khoáng đất hấp thu đạm củ Tạp chí khoa học Đại Học Cần Thơ Số 7/2007 28 Viện thổ nhưỡng nơng hóa Sổ tay phân tích đất, nước, trồng NXB Nơng Nghiệp Hà Nội 29 Võ Thị Gương Dương Minh Viễn 2006 Sử dụng phân hữu bã bùn mía cải thiện dinh dưỡng P độc chất Al đất phèn Tạp chí nghiên cứu khoa học Đại Học Cần Thơ 54 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 30 Võ Thị Gương, Dương Minh, Trần Kim Tín, Nguyễn Khởi Nghĩa 2004 nghiên cứu suy thối hóa học vật lý đất vườn trồng cam quýt ĐBSCL< tạp chí khoa học đất Đại Học Cần Thơ 31 Vũ Hữu m 1995 Giáo trình phân bón cách bón phân NXB Nơng Nghi ệp Hà Nội 32 Vũ Hữu Yêm 2000 Giáo trình trồng trọt Tập Đất trồng, phân bón, giống NXB Nơng Nghiệp Hà Nội 33 Almeyda, N., E.m Simon, and W.m Franklin 1979 Cultivation of neglected tropical fruits with promise The rambutan USDA-ARS Southern Region, 112 34 Hedley, M.J., J W B Sewart and BS Chauhan 1982 changes in inorganic and organic soil phosphorus fraction induced by cultivation and by laboratory incubation 35 Hòa L-V, Sakurai N and Kuraishi S 1994 Plant physiol 36 Iyamuremye F and R P Dick 1996 Organic admentment and phosphorus surption by soil Adv Agron 37 Kyuma K 1976, Daddy soil in Mekong Detal of Viet Nam Kyoto university Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 38 Lan Do Thi and Gerhard G Effect of soil degradation on drop productivity in the upland of Viet Nam-A case of Ba Be district nothern of Viet Nam Deparment of Landscase ecology, Gemany 39 www.google.com 55 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn: “HIỆU QUẢ PHÂN HỮU CƠ TRONG CẢI THIỆN ĐẤT BỊ MẤT TẦNG MẶT Ở SONG LỘC - CHÂU THÀNH – TRÀ VINH ” cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố tài liệu nghiên cứu trước Tác giả Luận văn Hà Trúc Ly Nguyễn Ngọc Thanh Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu ii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Chứng nhận luận văn tốt nghiệp với đề tài: “HIỆU QUẢ PHÂN HỮU CƠ TRONG CẢI THIỆN ĐẤT BỊ MẤT TẦNG MẶT Ở SONG LỘC - CHÂU THÀNH – TRÀ VINH ” Do sinh viên Hà Trúc Ly Nguyễn Ngọc Thanh thực đề nạp Ý kiến đánh giá cán hướng dẫn: Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Kính trình hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp xem xét C ần Thơ, ngày … tháng … năm 2009 Cán b ộ hướng dẫn PGS TS Võ Th ị Gương iii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn đính kèm với đề tài : “HIỆU QUẢ PHÂN HỮU CƠ TRONG CẢI THIỆN ĐẤT BỊ MẤT TẦNG MẶT Ở SONG LỘC - CHÂU THÀNH – TRÀ VINH ” Do sinh viên Hà Trúc Ly Nguyễn Ngọc Thanh thực bảo vệ trước Hội đồng Ngày … tháng … năm 2009 Luận văn đánh giá mức : -Ý kiến Hội đồng : - Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu - Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2009 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Duyệt Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng CHỦ NHIỆM KHOA iv PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LỜI CẢM ƠN Chân thành cảm ơn cha, mẹ gia đình quan tâm, lo lắng, giúp chúng em thực đề tài Chân thành cảm ơn cô Võ Thị Guơng tạo điều kiện, giúp đỡ đồng viên chúng em thực đề tài Chân thành cảm ơn thầy Trần Bá Linh theo dõi, giám sát tchúng em thực đề tài Chân thành cảm ơn gia đình thiếm Hoàng Song Lộc, Châu Thành, Trà Vinh nông dân tham gia giúp đỡ chúng em thực đề tài Chân thành cảm ơn bạn Lê Đạt Thắng tham gia lấy mẫu đất, thực đề tài Chân thành cảm ơn tất bạn lớp khoa học đất k31 động viên chúng em thực đề tài Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu v PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LÝ LỊCH BẢN THÂN − Họ tên: Hà TRúc Ly − MSSV: 3053149, Khoa Học Đất - K31 − Năm sinh: 1985 − Quê quán: Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu − Họ tên cha: Hà Vĩnh Lợi − Nghề nghiệp: Buôn bán − Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Hoa − Nghề nghiệp: Buôn bán − Họ tên: Nguyễn Ngọc Thanh Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu − MSSV: 3053191, Khoa Học Đất k31 − Năm sinh: 1987 − Q qn: An Lạc Thơn, Kế Sách, Sóc Trăng − Họ tên cha: Nguyễn Văn Hát − Nghề nghiệp:buôn bán − Họ tên mẹ: Nguyễn Ngọc Mỹ − Nghề nghiệp: buôn bán vi PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com DANH MỤC BẢNG Bảng 1.2: 3.1 3.2 3.3 Tên bảng Phân loại đất theo thành phần giới quốc tế (Nguyễn Thế Đặng ctv, 1999) Một số đặc tính hóa học đất thâm canh ba vụ lúa Song Lộc-Châu Thành-Trà Vinh, đơng xn 2008-2009 (độ sâu 0-15cm) Các tiêu hóa học đất tầng canh tác đất tầng canh tác thí nghiệm Hàm lượng N (NH4 NO3 ) khoáng hoá giai đoạn ủ yếm khí Trang 11 24 25 32 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu vii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 Tên hình Trang Ảnh hưởng nghiệm thức đến pH đất Ảnh hưởng nghiệm thức đến hàm lượng Lân hữu dụng đất Ảnh hưởng nghiệm thức đến hàm lượng Kali trao đổi đất Ảnh hưởng nghiệm thức đến hàm lượng đạm hữu dễ phân hủy đất Ảnh hưởng nghiệm thức đến hàm lượng cacbon hữu dễ phân hủy đất Ảnh hưởng nghiệm thức đến hàm lượng đạm NO3 (khống hóa tuần ) đất Ảnh hưởng nghiệm thức đến hàm lượng đạm NH4 (khống hóa tuần tuần ) Ảnh hưởng nghiệm thức đến số chồi lúa Ảnh hưởng nghiệm thức đến chiều cao lúa Ảnh hưởng nghiệm thức đến suất lúa 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu viii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com MỤC LỤC Trung Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Chứng nhận Luận văn tốt nghiệp iii Xét duyệt Hội đồng khoa học iv Lời cảm ơn v Lý lịch cá nhân vi Danh sách bảng vii Danh sách hình viii TĨM LƯỢC MỞ ĐẦU CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHÂN BĨN 1.1.1 Tình hình sử dụng phân bón ngồi nước 1.1.2 Tình hình sử dụng phân bón nước 1.2 CÁC DẶC TÍNH TRONG ĐẤT 1.2.1 Sự nén dẻ 1.2.2 Khả giữ nước đất tâm1.2.3 HọcDung liệutrọng ĐHđấtCần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên 7cứu 1.2.4 Tính bền cấu trúc đất 1.2.5 Thành phần giới 10 1.2 PHÂN HỮU CƠ 12 1.2.1.Chất hữu 12 1.2.2 Hiệu phân hữu sinh trưởng trồng 14 1.2.3 Vai trò phân hữu đất 15 CHƯƠNG PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 20 2.1 ĐỊA ĐIỂM THÍ NGHIỆM 20 2.2 PHƯƠNG PHÁP 20 2.2.1 Bố trí thí nghiệm:( ruộng bị tầng canh tác ) 20 2.2.2 Cách lấy xử lý mẫu đất 20 2.2.3 Phân tích mẫu đất đầu vụ 21 ngày sau gieo 21 2.2.4 Theo dỗi đặc tính sinh trưởng xuất lúa số chồi, chiều cao, suất 21 2.3 XỬ LÝ SỐ LIỆU 23 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 3.1 ĐẶC TÍNH HĨA HỌC CỦA ĐẤT THÍ NGHIỆM 24 3.2 HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ TRONG VIỆC CẢI THIỆN TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA ĐẤT 25 ix PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 3.2.1 Độ pH 3.2.2 Hàm lượng Lân hữu dụng đất 3.2.3 Hàm lượng kali trao đổi đất 3.2.4 Hàm lượng đạm dễ phân hủy đất 3.2.5 Hàm lượng cacbon hữu dễ phân hủy đất 3.2.6 Sự khống hóa đạm đất 3.3 Hiệu phân hữu việc cải thiện suất lúa 3.3.1 Số chồi lúa 3.3.2 Chiều cao lúa 3.3.3 Năng suất lúa CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 Kết Luận 4.2 Đề Nghị PHỤ CHƯƠNG TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 26 27 28 29 30 33 33 34 34 36 36 37 38 53 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu x PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com ... HỌC ĐẤT & QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT HIỆU QUẢ HỮU TRONG CẢI THIỆN ĐẤTcứu Trung tâm Học liệu PHÂN ĐH Cần ThơCƠ @ Tài liệu học tập nghiên BỊ MẤT TẦNG ĐẤT MẶT Ở SONG LỘC... thịt 0-3 0 Đất sét trung bình 1 0-5 5 Đất sét 0-5 5 Đất sét nặng 0-3 5 Tên % trọng lượng Thịt (0,020,002mm) 0-5 0-4 5 3 0-4 5 4 5-1 00 0-3 0 Sét (0,0020,0002) 0-1 5 0-1 5 0-1 5 0-1 5 1 5-2 5 2 0-4 5 0-2 0 4 5-7 5 0-4 5... vào tiêu phân tích ta thấy đất tầng đất mặt đất bị tầng đất mặt vùng nghiên cứu ta thấy hàm lượng kali trao đổi, chất hữu cacbon hữu dễ phân hủy đất tầng đất mặt cao đất bị xáo chộn tầng đất canh
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆU QUẢ PHÂN hữu cơ TRONG cải THIỆN đất bị mất TẦNG đất mặt ở SONG lộc CHÂU THÀNH – TRÀ VINH , HIỆU QUẢ PHÂN hữu cơ TRONG cải THIỆN đất bị mất TẦNG đất mặt ở SONG lộc CHÂU THÀNH – TRÀ VINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay