HIỆU QUẢ của PHÂN lân TRÊN NĂNG SUẤT bắp nếp (zea maysl) QUA HAI vụi và II ở xã mỹ AN – HUYỆN CHỢ mới – AN GIANG

69 21 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -o0o- TRẦN MINH TÂN ĐOÀN VŨ NAM HIỆU QUẢ CỦA PHÂN LÂN TRÊN NĂNG SUẤT BẮP NẾP (Zea mays L) QUA HAI VỤ I VÀ II Ở XÃ MỸ AN – HUYỆN CHỢ MỚI – AN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẤT 34 Cần Thơ - 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -o0o- TRẦN MINH TÂN ĐOÀN VŨ NAM HIỆU QUẢ CỦA PHÂN LÂN TRÊN NĂNG SUẤT BẮP NẾP (Zea mays L) QUA HAI VỤ I VÀ II Ở XÃ MỸ AN – HUYỆN CHỢ MỚI – AN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẤT 34 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: PGS TS NGUYỄN MỸ HOA Th.s PHẠM THỊ PHƯƠNG THÚY Cần Thơ - 2012 i LỜI CAM ĐOAN Chúng xin cam đoan công trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa cơng bố luận văn trước Tác giả luận văn ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: “HIỆU QUẢ CỦA PHÂN LÂN TRÊN NĂNG SUẤT BẮP NẾP (Zea mays L) QUA HAI VỤ I VÀ II Ở XÃ MỸ AN – HUYỆN CHỢ MỚI – AN GIANG” Do sinh viên Trần Minh Tân Đoàn Vũ Nam thực Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2012 Cán Bộ Hướng Dẫn iii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: “HIỆU QUẢ CỦA PHÂN LÂN TRÊN NĂNG SUẤT BẮP NẾP (Zea mays L) QUA HAI VỤ I VÀ II Ở XÃ MỸ AN – HUYỆN CHỢ MỚI – AN GIANG ” Do sinh viên Trần Minh Tân Đoàn Vũ Nam thực bảo vệ trước hội đồng Ý kiến Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp: Luận văn tốt nghiệp Hội đồng đánh giá mức: Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2012 Chủ tịch Hội đồng ` iv Q TRÌNH HỌC TẬP I LÍ LỊCH SƠ LƯỢC Họ tên: Trần Minh Tân Ngày, tháng, năm sinh: 17 – 02 - 1990 Nơi sinh: Hòn Đất – Kiên Giang Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Địa liên lạc: Phường Vĩnh Thanh – Thành phố Rạch Giá – Tỉnh Kiên Giang II QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 1997 - 2002: Trường Tiểu Học Mỹ Lâm II 2002 - 2003: Trường Trung Học Cơ Sở Sóc Sơn 2003 - 2006: Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Trãi 2006 - 2008: Trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Trung Trực 2008 - 2012: Trường Đại học Cần Thơ, ngành Khoa học đất, Khoá 34 Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2012 Trần Minh Tân v QUÁ TRÌNH HỌC TẬP I LÍ LỊCH SƠ LƯỢC Họ tên: Ngày, tháng, năm sinh: Đồn Vũ Nam 10 – 12- 1988 Giới tính: Nam Nơi sinh: Thới Bình – Cà Mau Dân tộc: Kinh Địa liên lạc: Ấp Huỳnh Nuôi – Xã Biển Bạch Đơng – Huyện Thới Bình – Cà Mau II QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Học Trường Tiểu Học Biển Bạch Đông từ năm 1995 – 2000 Từ 2000 – 2004 học trường Trung Học Cơ Sở Biển Bạch Đông 2004 – 2007: Trường Trung Học Phổ Thông Bán Cơng Thới Bình 2008 – 2012: Học Trường Đại Học Cần Thơ, ngành Khoa Học Đất, khóa K34, khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2012 Đoàn Vũ nam vi Xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Mỹ Hoa, người tận tình hướng dẫn, gợi ý cho lời khuyên bổ ích việc nghiên cứu hoàn thành luận văn Chân thành biết ơn Quý thầy cô, anh chị Bộ mơn Khoa học đất nhiệt tình bảo, giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Quý thầy cô Trường Đại học Cần Thơ, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng truyền đạt kiến thức quý báu cho em thời gian học trường Chân thành cảm ơn Các bạn lớp Khoa Học Đất K34 giúp đỡ thời gian thực luận văn Thân gửi Tập thể lớp Khoa Học Đất K34 quý thầy cô Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc thành đạt Kính dâng Cha mẹ hết lòng ni khơn lớn nên người vii MỤC LỤC Danh sách hình xi Danh sách bảng xii Danh sách chữ viết tắt xiii Tóm lược xiv MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 VÀI NÉT CHUNG VỀ CÂY BẮP 1.1.1 Tình hình sản xuất bắp nước giới 1.1.1.1 Trong nước 1.1.1.2 Trên giới 1.1.2 Một số đặc điểm bắp 1.1.3 Nhu cầu dinh dưỡng cho bắp loại 1.1.3.1 Lượng NPK bón cho bắp 1.1.3.2 Phương pháp bón phân cho bắp 1.1.3.3 Bón phân cân đối cho bắp 1.2 CHẤT LÂN 1.2.1 Vai trò lân trồng 1.2.2 Lân đất 11 1.2.2.1 Lân tổng số 13 1.2.2.2 Lân hữu 14 1.2.2.3 Lân vô 15 1.2.2.4 Lân dễ tiêu 15 1.2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến độ hữu dụng chất lân đất 18 1.2.3.1 Loại Khoáng sét 18 1.2.3.2 Thời gian phản ứng 18 1.2.3.3 pH 18 1.2.3.4 Chất hữu 19 viii 1.2.3.5 Nhiệt độ 19 1.3 Sự lưu tồn lân đất 21 1.4 Hiện trạng lân dễ tiêu đất 24 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 PHƯƠNG TIỆN THÍ NGHIỆM 23 2.1.1 Địa điểm thời gian bố trí thí nghiệm 23 2.1.2 Vật liệu thí nghiệm 23 2.2 PHƯƠNG PHÁP BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM 23 2.2.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 23 2.2.2 Tiến hành thí nghiệm 24 2.2.3 Chỉ tiêu theo dõi 26 2.2.4 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 26 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 GHI NHẬN TỔNG QUÁT 27 3.1.1 Thời tiết 27 3.1.2 Đất 27 3.1.3 Sinh trưởng 27 3.2 ẢNH HƯỞNG CỦA LÂN TRÊN SINH TRƯỞNG CỦA BẮP NẾP 28 3.2.1 Tốc độ sinh trưởng chiều cao Vụ 28 3.2.2 Chiều cao vụ 29 3.2.3 Đường kính thân vụ 30 3.2.4 Tốc độ sinh trưởng chiều cao Vụ 31 3.2.5 Chiều cao vụ 32 3.2.6 Đường kính thân vụ 33 3.3 ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG PHÂN LÂN ĐẾN NĂNG SUẤT BẮP VỤ 34 3.4 ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG PHÂN LÂN ĐẾN NĂNG SUẤT BẮP VỤ 35 3.5 TỔNG NĂNG SUẤT Ở VỤ VÀ VỤ 37 ix TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài Liệu Tiếng Việt: NGUYỄN NHƯ HÀ 2006 Giáo trình phân bón cho trồng Trường Đại học Nơng nghiệp I Hà Nội VŨ HỮU YÊM 1995 Giáo trình phân bón cách bón phân Nhà xuất nơng nghiệp Hà Nội trang 33 – 47 NGÔ NGỌC HƯNG, ĐỖ THỊ REN, VÕ THỊ GƯƠNG VÀ NGUYỄN MỸ HOA 2004 Giáo trình phì nhiêu đất Tủ sách Khoa Nơng Nghiệp SHƯD, trường Đại học Cần Thơ DƯƠNG MINH 1999 Giáo trình Hoa màu Tủ sách Khoa Nơng Nghiệp SHƯD, trường Đại học Cần Thơ BÙI ĐÌNH DINH, VÕ MINH KHA LÊ VĂN TIỀM 1993 Phân lân chậm tan – loại phân có hiệu đất chua Tạp chí khoa học đất 3/1993 ĐỖ ÁNH BÙI ĐÌNH DINH 1992 Đất – phân bón trồng Tạp chí khoa học đất 2/1992 trang 35 – 44 NGƠ HỮU TÌNH 1997 Giáo trình Cây ngơ Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội NGUYỄN BẢO VỆ 2003 Giáo trình dinh dưỡng khống trồng Tủ sách Khoa Nông Nghiệp SHƯD, trường Đại học Cần Thơ TẠ VĂN SƠN 1995 Kỹ thuật sử dụng phân bón thâm canh ngô NXB Nông nghiệp ĐỖ ÁNH 2003 Độ phì nhiêu đất dinh dưỡng trồng Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội MAI VĂN HUYỀN 2000 sổ tay sử dụng phân bón Nhà xuất nơng nghiệp Hà Nội MAI THỊ PHƯƠNG THANH 1999 Kỹ thuật trồng số loại rau cao cấp ớt, ngô rau, măng tây, xulơ xanh, cải bao Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội trang 31 – 63 40 ĐỖ THỊ THANH REN 2003 Giáo trình quan hệ đất & trồng Đại học Cần Thơ ĐỖ THỊ THANH REN, NGUYỄN NGỌC MINH TRẦN BÁ LINH 2002 Ảnh hưởng hổn hợp phân vô – hữu lúa đất phèn Tạp chí khoa học đất 16/2002 trang 66 – 69 ĐỖ THỊ THANH REN.1999 Bài giảng phì nhiêu đất phân bón Đại học Cần Thơ VŨ HỮU YÊM, PHÙNG QUỐC TUẤN NGÔ THỊ ĐÀO Trồng trọt đất trồng, phân bón, giống Nhà xuất giáo dục LÊ DUY BÁ 1982 Những vấn đề chất phèn Nam Bộ Nhà xuất thành phố Hồ Chí Minh HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM 2000 đất Việt Nam Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội NGUYỄN TỬ SIÊM TRẦN KHẢI LÊ VĂN TIỀM 2000 Hóa học đất đất Việt Nam Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội Trang 114 – 117 LÊ VĂN CĂN 1978 Giáo trình nơng hóa Nhà xuất nơng nghiệp Hà Nội Trang 14 – 25 LÊ VĂN CĂN 1985 Sử dụng phân lân Miền Nam Nhà xuất nơng nghiệp trang 14 – 36 NGƠ THỊ ĐÀO VŨ HỮU YÊM 2005 Đất phân bón Nhà xuất Đại học Sư phạm NGUYỄN TẤN SANG & ĐỒNG THỊ KIỀU THU 2011 Khảo sát đáp ứng bắp rau phân lân đất trồng rau chủ yếu Đồng Bằng Sông Cửu Long điều kiện nhà lưới vụ Luận Văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa Học Đất Trường Đại Học Cần Thơ PHAN HOÀNG LINH 2011 Ảnh hưởng liều lượng phân lân đến suất giống bắp nếp lai (Zea mays L.) vụ hè thu 2011 huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Luận Văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa Học Đất Trường Đại Học Cần Thơ 41 PHẠM VĂN PHƯỚC 2011 Khảo sát đáp ứng bắp nếp (Zea mays L) phân lân đất trồng rau màu chủ yếu Đồng Bằng Sông Cửu Long điều kiện nhà lưới vụ Luận văn tốt nghiệp đại học Trường Đại Học Cần Thơ TRƯƠNG THỊ CẨM HẰNG & NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 2011 Khảo sát đáp ứng bắp nếp phân lân đất trồng rau màu chủ yếu Đồng Bằng Sông Cửu Long điều kiện nhà lưới vụ Luận Văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa Học Đất Trường Đại Học Cần Thơ NGUYỄN ĐỨC TOÀN 2008 phản ứng NPK mật độ trồng lên sinh trưởng suất bắp lai Tân Châu – An Giang Luận văn cao học Trường Đại Hoạc Cần Thơ Trang – ĐOÀN VĂN SƠN 1995 Hiệu lực lưu tồn dạng phân lân bón vụ 1, suất lúa vụ cho đất phèn trồng lúa – huyện Bình Minh Cửu Long Luận văn cao học trường Đại Học Cần Thơ NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ 2008 ảnh hưỡng hàm lượng lân hữu dụng đất đến khả hấp thu lân đáp ứng sinh trưởng bắp lai Thực tập tốt nghiệp đại học trường Đại Học Cần Thơ Trang 31 – 42 NGUYỄN ĐĂNG NGHĨA 1994 Hiệu lực khả cố định phosphat đất phèn Đồng Tháp 10 Tạp chí khoa học đất 4/1994 trang 61 – 68 TRỊNH THỊ THU TRANG 1997 hiệu sử dụng phân bón suất bắp hệ thống luân canh bắp – bắp – lúa vùng phù sa Ơ Mơn – Cần Thơ Luận văn cao học Đại Học Cần Thơ NGUYỄN MỸ HOA, NGƠ NGỌC HƯNG, ĐẶNG DUY MINH PHAN TỒN NAM 2008 ứng dụng phương pháp quản lý dinh dưỡng cho bắp lai theo vùng chuyên biệt Trà Vinh Sóc Trăng Đề tài nghiên cứu khoa học trường Đại Học Cần Thơ Tài Liệu Tiếng Anh MATHAN, K.K and A AMBERGER 1977 Influence of iron on the uptake of phosphorus by maize Plant and soil 42 CORRELL D.L (1985) The role of phosphorus in the eutrification of receiving water: A review J Environ 43 PHỤ CHƯƠNG Bảng 1: Chiều cao bắp nếp giai đoạn 20 NSKG vụ Chiều cao (cm) Lăp lại NT0 Kg P2O5 NT45 Kg P2O5 NT90 Kg P2O5 52,96 48,32 47,32 47,5 45,1 51,52 48,4 48,4 45,48 38,7 47,8 44,9 TB 46,89 47,41 47,31 Bảng 2: Chiều cao bắp nếp giai đoạn 30 NSKG vụ Chiều cao (cm) Lăp lại NT0 Kg P2O5 NT45 Kg P2O5 NT90 Kg P2O5 85,8 87,4 79 81,3 76,6 90,6 89,2 77,8 86,4 76,8 90,4 71,6 TB 83,28 83,05 81,9 Bảng 3: Chiều cao bắp nếp giai đoạn 40 NSKG vụ Chiều cao (cm) Lăp lại NT0 Kg P2O5 NT45 Kg P2O5 NT90 Kg P2O5 134,8 135,6 126 129,8 124,8 120,4 129,4 115 126,8 112,4 137,8 108,4 TB 126,6 128,3 120,4 Bảng 4: Đường kính thân bắp nếp giai đoạn 20 NSKG vụ Chiều cao (cm) Lăp lại NT0 Kg P2O5 NT45 Kg P2O5 NT90 Kg P2O5 1,28 1,3 1,42 1,28 1,2 1,34 1,3 1,3 1,34 1,25 1,45 1,2 TB 1,28 1,31 1,33 Bảng 5: Đường kính thân bắp nếp giai đoạn 30 NSKG vụ Chiều cao (cm) Lăp lại NT0 Kg P2O5 NT45 Kg P2O5 NT90 Kg P2O5 2,24 2,18 2,15 2,04 2,08 2,02 2,22 1,8 2,1 2,2 2,34 TB 2,18 2,1 2,07 Bảng 6: Đường kính thân bắp nếp giai đoạn 40 NSKG vụ Chiều cao (cm) Lăp lại NT0 Kg P2O5 NT45 Kg P2O5 NT90 Kg P2O5 2,50 2,24 2,44 2,46 2,32 2,17 2,65 1,90 2,65 2,25 2,60 2,31 TB 2,47 2,27 2,39 Bảng 7: Năng suất trái nguyên vỏ bắp nếp vụ Nghiệm thức Năng suất (tấn/ha) Kg P2O5 5,94 45 Kg P2O5 5,15 90 Kg P2O5 5,43 Bảng 8: Chiều cao bắp nếp giai đoạn 20 NSKG vụ Chiều cao (cm) Lăp lại NT0 Kg P2O5 NT45 Kg P2O5 NT90 Kg P2O5 76.6 85 76.6 85.3 78 79.4 88.4 76.4 82.4 83.60 88.4 85.4 TB 83.48 81.95 80.95 Bảng 9: Chiều cao bắp nếp giai đoạn 30 NSKG vụ Chiều cao (cm) Lăp lại NT0 Kg P2O5 NT45 Kg P2O5 NT90 Kg P2O5 110.8 118.2 106 112 97.4 118.8 115.4 113.2 107 111.20 115.2 119.6 TB 112.35 111.00 112.85 Bảng 10: Chiều cao bắp nếp giai đoạn 40 NSKG vụ Chiều cao (cm) Lăp lại NT0 Kg P2O5 NT45 Kg P2O5 NT90 Kg P2O5 166.4 172 156.4 146.8 124 169.6 138 155.4 127.4 147.00 168.2 152.2 TB 149.55 154.90 151.40 Bảng 11: Đường kính thân bắp nếp giai đoạn 20 NSKG vụ Chiều cao (cm) Lăp lại NT0 Kg P2O5 NT45 Kg P2O5 NT90 Kg P2O5 1.94 2.02 2.06 2.14 2.06 2.1 2.08 2.18 1.98 2.11 2.04 2.12 TB 2.07 2.08 2.07 Bảng 12: Đường kính thân bắp nếp giai đoạn 30 NSKG vụ Chiều cao (cm) Lăp lại NT0 Kg P2O5 NT45 Kg P2O5 NT90 Kg P2O5 2.43 2.32 2.34 2.29 2.04 2.14 2.16 2.23 2.16 1.95 2.3 2.34 TB 2.21 2.22 2.25 Bảng 13: Đường kính thân bắp nếp giai đoạn 40 NSKG vụ Chiều cao (cm) Lăp lại NT0 Kg P2O5 NT45 Kg P2O5 NT90 Kg P2O5 2.6 2.42 2.38 2.32 1.96 2.23 2.14 2.22 2.22 2.08 2.64 2.36 TB 2.29 2.31 2.30 Bảng 14: Năng suất trái nguyên võ bắp nếp vụ Nghiệm thức Năng suất (tấn/ha) Kg P2O5 6.93 ns 45 Kg P2O5 7.62 ns 90 Kg P2O5 7.66 ns Bảng 15: Bảng phân tích phương sai chiều cao bắp nếp giai đoạn 20 NSKG vụ Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình động phương bình phương Nghiệm thức 0.6 0.3 0.02 0.501 Lặp lại 53.28 17.76 1.22 0.751 Sai số 87.47 14.58 Tổng 11 141.35 CV: 8.08% F P Bảng 16: Bảng phân tích phương sai chiều cao bắp nếp giai đoạn 30NSKG vụ Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình động phương bình phương Nghiệm thức 4.35 2.18 0.03 0.968 Lặp lại 43.83 14.61 0.22 0.878 Sai số 396.03 66 Tổng 11 444.21 F P CV: 9.81% Bảng 17: Bảng phân tích phương sai chiều cao bắp nếp giai đoạn 40NSKG vụ Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình động phương bình phương F P Nghiệm thức 138.32 69.16 0.7 0.531 Lặp lại 247 82.33 0.84 0.520 Sai số 588.96 98.16 Tổng 11 974.28 CV: 7.91% Bảng 18: Bảng phân tích phương sai đường kính thân bắp giai đoạn 20NSKG vụ Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình động phương bình phương Nghiệm thức 0.004850 0.002425 0.28 0.767 Lặp lại 0.005700 0.001900 0.22 0.881 Sai số 0.052550 0.008758 Tổng 11 0.063100 CV: 7.16% F P Bảng 19: Bảng phân tích phương sai đường kính thân bắp giai đoạn 30NSKG vụ Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình động phương bình phương Nghiệm thức 0.02432 0.01 0.55 0.606 Lặp lại 0.06043 0.02 0.9 Sai số 0.13375 0.02 Tổng 11 0.21849 F P 0.493 CV: 6.68% Bảng 20: Bảng phân tích phương sai đường kính thân bắp giai đoạn 40NSKG vụ Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình động phương bình phương Nghiệm thức 0.01467 0.00489 0.07 0.976 Lặp lại 0.08167 0.04083 0.55 0.604 Sai số 0.44553 0.07426 Tổng 11 0.54187 CV: 11.46% F P Bảng 21: Bảng phân tích phương sai suất bắp nếp vụ Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình động phương bình phương F P Nghiệm thức 1.2607 0.6303 2.89 0.132 Lặp lại 12.3406 4.1135 18.83 0.002 Sai số 1.3105 0.2184 Tổng 11 14.9118 CV: 8.48% Bảng 22: Bảng phân tích phương sai chiều cao bắp nếp giai đoạn 20NSKG vụ Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình động phương bình phương Lặp lại 63.40 21.13 0.88 0.501 Nghiệm thức 14.33 7.17 0.30 0.751 Sai số 143.39 23.9 Tổng 11 221.12 F P CV: 5.94% Bảng 23: Bảng phân tích phương sai chiều cao bắp nếp giai đoạn 30NSKG vụ Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình động phương bình phương Lặp lại 53.95 17.98 0.28 0.836 Nghiệm thức 7.33 3.66 0.06 0.944 Sai số 380.59 63.43 Tổng 11 CV: 7.11% F P Bảng 24: Bảng phân tích phương sai chiều cao bắp nếp giai đoạn 40NSKG vụ Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình động phương bình phương Lặp lại 1039.2 346.4 1.19 0.391 Nghiệm thức 59.1 29.5 0.10 0.905 Sai số 1749.4 291.6 Tổng 11 2847.7 F P CV: 11.24% Bảng 25: Bảng phân tích phương sai đường kính thân bắp giai đoạn 20NSKG vụ Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình động phương bình phương Lặp lại 0.000224 0.000112 0.02 0.981 Nghiệm thức 0.016143 0.005381 0.94 0.476 Sai số 0.034165 0.005694 Tổng 11 0.050532 CV: 3.65% F P Bảng 26: Bảng phân tích phương sai đường kính thân bắp giai đoạn 30NSKG vụ Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình động phương bình phương Lặp lại 0.00294 0.00147 0.07 0.935 Nghiệm thức 0.08003 0.02668 1.23 0.377 Sai số 0.12976 0.02163 Tổng 11 0.21274 F P CV: 6.61% Bảng 27: Bảng phân tích phương sai đường kính thân bắp giai đoạn 40NSKG vụ Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình động phương bình phương Lặp lại 0.17721 0.05907 1.37 0.338 Nghiệm thức 0.00125 0.00063 0.01 0.986 Sai số 0.25836 0.04306 Tổng 11 0.43682 F P CV: 9.03% Bảng 28: Bảng phân tích phương sai suất bắp nếp vụ Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình động phương bình phương F P Lặp lại 6.088 2.029 0.42 0.745 Nghiệm thức 1.341 0.671 0.14 0.873 Sai số 28.938 4.823 Tổng 11 36.367 CV: 29.64% Bảng 29: Bảng phân tích phương sai tổng suất bắp nếp vụ vụ Nguồn biến động Độ tự Tổng Trung bình bình phương bình phương F P Lặp lại 33.2 11.06 2.41 0.16 Nghiệm thức 0.5 0.25 0.06 0.94 Sai số 27.5 4.583 Tổng 11 61.2 CV: 17.1% ... đề tài: Hiệu phân lân suất bắp nếp (Zea mays) qua hai vụ Xã Mỹ An – Huyện Chợ Mới – Tỉnh An Giang thực nhằm đánh giá đáp ứng bắp nếp phân lân xã Mỹ An – Chợ Mới tỉnh An Giang qua hai vụ nhằm... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -o0o- TRẦN MINH TÂN ĐOÀN VŨ NAM HIỆU QUẢ CỦA PHÂN LÂN TRÊN NĂNG SUẤT BẮP NẾP (Zea mays L) QUA HAI VỤ I VÀ II Ở XÃ MỸ AN – HUYỆN CHỢ MỚI – AN GIANG LUẬN... NPK Đạm, lân, kali xiii TÓM LƯỢC Đề tài Hiệu phân lân suất bắp nếp (Zea mays) qua hai vụ Xã Mỹ An – Huyện Chợ Mới – Tỉnh An Giang thực nhằm mục tiêu đánh giá đáp ứng bắp nếp phân lân đất trồng
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆU QUẢ của PHÂN lân TRÊN NĂNG SUẤT bắp nếp (zea maysl) QUA HAI vụi và II ở xã mỹ AN – HUYỆN CHỢ mới – AN GIANG , HIỆU QUẢ của PHÂN lân TRÊN NĂNG SUẤT bắp nếp (zea maysl) QUA HAI vụi và II ở xã mỹ AN – HUYỆN CHỢ mới – AN GIANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay