HIỆU QUẢ của PHÂN lân đến NĂNG SUẤT GIỐNG bắp nếp LAI F1MX10 (zea mays l ) ở xã mỹ AN, HUYỆN CHỢ mới, TỈNH AN GIANG TRONG vụ 3 năm 2011 2012

70 23 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG    NGUYỄN VĂN PHƯỚC HIỆU QUẢ CỦA PHÂN LÂN ĐẾN NĂNG SUẤT GIỐNG BẮP NẾP LAI F1MX10 (Zea Mays L.) Ở XÃ MỸ AN, HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG TRONG VỤ NĂM 2011-2012 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ, 05/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG    LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành KHOA HỌC ĐẤT Đề Tài HIỆU QUẢ CỦA PHÂN LÂN ĐẾN NĂNG SUẤT GIỐNG BẮP NẾP LAI F1MX10 (Zea Mays L.) Ở XÃ MỸ AN, HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG TRONG VỤ NĂM 2011-2012 Cán hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: PGS.TS NGUYỄN MỸ HOA NGUYỄN VĂN PHƯỚC Th.s PHẠM THỊ PHƯƠNG THÚY MSSV: 3084128 Lớp: Khoa học đất K3 Cần Thơ, 05/2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT o0o -NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Xác nhận đề tài: “ Hiệu phân lân đến suất giống bắp nếp lai F1MX10 (Zea mays L.) Ở xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vụ năm 2011-2012“ Do sinh viên: Nguyễn Văn Phước lớp Khoa Học Đất K34 thuộc Bộ Môn Khoa Học Đất – khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng – Trường Đại Học Cần Thơ Nhận xét cán hướng dẫn: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………… Kính trình Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thông qua Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2012 Cán hướng dẫn PGs.Ts NGUYỄN MỸ HOA i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT o0o -XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT Xác nhận đề tài: “ Hiệu phân lân đến suất giống bắp nếp lai F1 MX10 (Zea mays L.) Ở xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vụ năm 2011-2012“ Do sinh viên Nguyễn Văn Phước lớp Khoa Học Đất K34 thuộc Bộ Môn Khoa Học Đất – khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng – Trường Đại Học Cần Thơ Ý kiến Bộ Môn: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2012 ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT o0o XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG BÁO CÁO Hội đồng chấm báo cáo luận văn tốt nghiệp chấp thuận đề tài: “ Hiệu phân lân đến suất giống bắp nếp lai F1MX10 (Zea mays L.) Ở xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vụ năm 2011-2012“ Do sinh viên Nguyễn Văn Phước lớp Khoa Học Đất K34 thuộc Bộ Môn Khoa Học Đất – khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng – Trường Đại Học Cần Thơ Luận văn tốt nghiệp hội đồng đánh giá mức…………………………… Ý kiến hội đồng: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2012 Chủ tịch hội đồng iii LỜI TRI ÂN Xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến: - PGs Ts Nguyễn Mỹ Hoa tận tình hướng dẫn, quan tâm, gợi ý cho lời khuyên cần thiết, bổ ích việc nghiên cứu hồn thành luận văn - Thạc sĩ Phạm Thị Phương Thúy, người ln tận tình dẫn, giải đáp khó khăn thời gian thực luận văn - Nông dân Nguyễn Thanh Hải ấp Mỹ Thạnh xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang - Các bạn khoa học đất 34 nhiệt tình giúp đỡ động viên suốt trình học tập thực luận văn - Xin chân thành cảm ơn đến tồn thể q Thầy Cơ, Anh Chị môn Khoa Học Đất- Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng- Trường Đại Học Cần Thơ truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm bổ ích Kính dân! Hai đấng thiên liêng Cha mẹ gian khổ nghề nông nuôi khơn lớn nên người iv Q TRÌNH HỌC TẬP I.LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ tên: Nguyễn Văn Phước Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 21/02/1988 Dân tộc: Kinh Nơi sinh: Lộc Hòa, Long Hồ, Vĩnh Long Nơi tại: 193/13 ấp Phước Tân, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Điện thoại: 0988450562 E-mail: nvphuoc28@student.ctu.edu.vu II QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Tiểu học Thời gian đào tạo từ năm 1994 đến năm 1999 Trường: tiểu học Lộc Hòa A Địa chỉ: xã Lộc Hòa, Long Hồ, Vĩnh long Trung học sở Thời gian đào tạo từ năm 1999 đến năm 2003 Trường: THCS Lộc Hòa Địa chỉ: xã Lộc Hòa, Long Hồ, Vĩnh long Trung học phổ thông Thời gian đào tạo từ năm 2003 đến năm 2006 Trường: THPT Nguyễn Thông Địa chỉ: phường thị xã Vĩnh long, tỉnh Vĩnh Long Ngày ….Tháng… Năm 2012 Người khai ký tên v LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa công bố bbaats kì cơng trình luận văn trước Tác giả luận văn Nguyễn Văn Phước vi TÓM LƯỢC Đề tài “Hiệu phân lân đến suất giống bắp nếp lai F1MX10 (Zea mays L.) vụ năm 2011-201)” nhằm mục tiêu đánh giá đáp ứng bắp phân lân để tìm mức phân lân thích hợp đem lại suất cao cho người dân Đề tài thực ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, với lần lặp lại nghiệm thức bao gồm: (1) nghiệm thức khơng bón lân, (2) nghiệm thức bón 45 kg P2O5/ha, (3) nghiệm thức bón 90 kg P2O5/ha Lượng phân đạm lượng phân kali bón 160 kg N/ha, 90 kg K2O/ha tất nghiệm thức Kết thí nghiệm cho thấy việc bón phân lân đất có hàm lượng lân dễ tiêu cao (21.3 mgP/kg) khơng có tác dụng làm gia tăng đường kính thân, chiều cao suất có xu hướng làm gia tăng suất nghiệm thức bón 90 kg K2O/ha (11.23 tấn/ha) khơng có khác biệt ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức bón 45 kg K2O/ha (10.95 tấn/ha) khơng bón lân (10.88 tấn/ha) Do khuyến cáo nơng dân bón 45 kg K2O/ha đất có hàm lượng lân dễ tiêu cao để hạ chi phí phân bón tăng hiệu kinh tế sản xuất bảo vệ môi trường vii Hình 3.1 Chiều cao (cm) qua giai đoạn phát triển điểm thí nghiệm (các giá trị số đồ thị tốc độ phát triển trung bình ngày bắp qua giai đoạn) 3.2.2 Chiều cao Giai đoạn 10 NSKG chiều cao tương đối đồng tất nghiệm thức Giai đoạn 20 NSKG chiều cao đạt cao nghiệm thức bón với lượng lân 90 kg P2O5/ha (68.3cm) nghiệm thức khơng bón lân (68.3 cm), thấp nghiệm thức bón với lượng phân 45 kg P2O5/ha (67.15 cm) Giai đoạn 30 NSKG chiều cao cao nghiệm thức bón với lượng phân 90 kg P2O5/ha (149.6cm), nghiệm thức khơng bón lân ( 146.3cm) thấp nghiệm thức bón 45 kg P2O5/ha (143.65 cm) Giai đoạn 40 NSKG chiều cao cao nghiệm thức có bón với lượng phân 90 kg P2O5/ha (226.65cm), kế nghiệm thức khơng có bón lân (225.25cm) thấp nghiệm thức bón 45 kg P2O5/ha (221.35cm) 40 Tuy nhiên kết Hình 3.2 cho thấy giai đoạn 10,20,30,40 NSKG chiều cao khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê ns Hì nh 3.2 So sánh chiều cao (cm) qua giai đoạn phát triển (ns: khơng có khác biệt thống kê mức ý nghĩa 5% giai đoạn sinh trưởng lượng bón phân khác nhau) 3.2.3 Đường kính thân cây: Kết trình bày Hình 3.3 cho thấy giai đoạn 20 NSKG: đường kính thân lớn nghiệm thức có bón với lượng lân 90 kg P2O5/ha (1.77 cm), nhỏ nghiệm thức khơng bón (1.69cm) nghiệm thức bón với lượng lân 45 kg P2O5/ha (1.61cm) Tuy nhiên ba nghiệm thức khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê Giai đoạn 30 NSKG: đường kính thân lớn nghiệm thức có bón lân với lượng 90 kg P2O5/ha (2.49cm), hai nghiệm thức (0 kg P2O5/ha 45 kg P 2O5/ha) Về đường kính khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê Thí nghiệm Đặng Thanh Điền Vi Thanh Huy (2009), giai 41 đoạn 20 – 30 NSKG đường kính thân khơng có ý nghĩa mặt thống kê nghiệm thức khơng bón với nghiệm thức có bón lân Giai đoạn 40 NSKG: giai đoạn đường kính thân có xu hướng giảm, cứng lại lớn nghiệm thức có bón lân với lượng 90 kg P2O5/ha (2.375cm), thấp nghiệm thức khơng bón (2.285cm) có bón lân với lượng 45 kg P2O5/ha (2.25cm) Sự khác biệt ý nghĩa mặt thống kê Thí nghiệm Nguyễn Thị Tuyết Trinh Trương Thị Cẩm Hằng (2011), đường kính thân khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê nghiệm thức khơng bón lân với nghiệm thức có bón lân Với kết cho thấy rằng, việc bón phân lân khơng làm tăng đường kính thân mặt thống kê ns Hình 3.3 So sánh đường kính thân (cm) qua giai đoạn phát triển (ns: khơng có khác biệt thống kê mức ý nghĩa 5% giai đoạn sinh trưởng lượng bón phân khác nhau) 42 Tóm lại: Nhìn chung, giai đoạn chiều cao đường kính thân bắp nghiệm thức có bón lân khơng bón khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê đất có hàm lượng lân dể tiêu cao cung cấp đủ lân việc bón lân khơng làm gia tăng chiều cao đường kính thân 3.3 ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG PHÂN LÂN ĐẾN NĂNG SUẤT BẮP NGUYÊN VỎ Kết suất bắp trình Hình 3.4 cho thấy suất bắp nguyên vỏ cao nghiệm thức 90 kg P2O5/ha (11.23 tấn/ha), thấp nghiệm thức bón 45 kg P2O5/ha (10.95 tấn/ha) nghiệm thức khơng bón lân (10.88 tấn/ha) khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê Điều này, chứng tỏ nghiệm thức lân đất cung cấp đủ cho bắp nếp, phù hợp với nhận định Barrow (1980), Bolland Gilkes D Antuon (1988); Bollan Gilkes (1990) cho " Sự lưu tồn lân đất cuối trả lại dạng lân hữu dụng cho trồng Tuy nhiên, suất trái nguyên vỏ có xu hướng tăng nghiệm thức có bón lân cao sau vụ canh tác bắp hút thu lượng lân từ đất tỉ lệ thuận với suất trái thu Kết phù hợp với đánh giá Huỳnh Ngọc Đức (2010) cho “ để tạo suất bắp rau phải hút thu lượng lân trung bình vụ 1( Đông xuân) 58,78 kgP 2O5/ha Do đó, lượng lân đề nghị để bón trả lại cho đất vụ 50-60 kgP2O5/ha Tương tự, lượng lân hút thu trung bình vụ thí nghiệm (Hè Thu) 44.88 lượng lân đề nghị tương ứng 40-50kgP 2O5/ha.” Như vậy, từ việc suất có xu hướng tăng nghiệm thức có bón lân cần khuyến cáo nơng dân bón lân với liều lượng thấp khoảng 40-50 kgP2O5/ha để trì suất bắp nếp khuyến cáo nơng dân bón lân cách vụ đất có hàm lượng lân dể tiêu đất cao để giảm chi phí sản xuất tăng hiệu kinh tế 43 ns Hình 3.4 Năng suất bắp ngun vỏ (tấn/ha) (ns: khơng có khác biệt thống kê mức ý nghĩa 5%) Tóm lại, diện tích bắp trồng thí nghiệm ngồi đồng suất trái tươi ngun vỏ có xu hướng tăng nghiệm thức có bón lân cao suất khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê đất có hàm lượng lân dể tiêu cao nên vụ cung cấp đủ lân cho trồng 44 CHƯƠNG IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Qua kết trồng thí nghiệm trồng ngồi đồng vụ năm 2011-2012 kết luận sau: - Bón lân không làm gia tăng rõ rệt chiều cao cây, đường kính thân suất hầu hết nghiệm thức giai đoạn phát triển - Việc bón lân liều lượng 90kgP 2O5/ha có khuynh hướng làm gia tăng suất bắp so với nghiệm thức khơng bón lân đất thí nghiệm, nhiên khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê 4.2 Kiến nghị - Việc bón phân lân chưa có tác dụng gia tăng suất đến vụ thứ ba suất có khuynh hướng tăng nên cần khuyến cáo nơng dân bón phân mức độ thấp 45kgP2O5/ha để trì suất tránh lãng phí phân lân - Cần thực thí nghiệm vụ sau để tiếp tục nghiên cứu khả lưu tồn lân đất qua nhiều vụ canh tác để khẳng định đáp trồng phân lân TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 BÙI ĐÌNH DINH, VÕ MINH KHA LÊ VĂN TIỀM 1993 Phân lân chậm tan – loại phân có hiệu đất chua Tạp chí khoa học đất 3/1993 CHÂU THỊ NHIÊN 2009 Đánh giá đáp ứng chất lân bắp rau Thốt Nốt - Cần Thơ Chợ Mới- An Giang điều kiện nhà lưới Luận văn đại học Trường Đại Học Cần Thơ Trang 25 -40 CORRELL D.L (1985) The role of phosphorus in the eutrification of receiving water: A review J Environ Qual 27: 261-266 DƯƠNG MINH 1999 Đặc điểm sinh thái dinh dưỡng khoáng Giáo trình bắp Đại học Cần Thơ Trang -32 ĐỖ ÁNH 2003 Độ phì nhiêu đất dinh dưỡng trồng Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Trang 30 – 72 ĐỖ THỊ THANH REN, NGÔ NGỌC HƯNG, VÕ THỊ GƯƠNG NGUYỄN MỸ HOA 2004 Giáo trình phì nhiêu đất Đại học Cần Thơ Trang 33 – 44 ĐỖ THỊ THANH REN 2003 Giáo trình quan hệ đất & trồng Đại học Cần Thơ Trang 22 – 26 ĐỖ THỊ THANH REN.1999 Bài giảng phì nhiêu đất phân bón Đại học Cần Thơ Trang 70 – 83 HUỲNH PHƯỚC LƯƠNG 2009 Điều tra trạng canh tác rau huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Luận văn tốt nghiệp ngành Khoa Học Đất Trường Đại Học Cần Thơ Trang 8-15 10 NGUYỄN THỊ TRÚC MĂNG 2009 Điều tra trạng canh tác rau huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Luận văn cao học Trường Đại Học Cần Thơ Trang 12-16 11 LÊ VĂN CĂN 1978 Giáo trình nơng hóa Nhà xuất nơng nghiệp Hà Nội Trang 14 – 25 12 MAI VĂN QUYỀN 2000 Sổ tay sử dụng phân bón Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội 46 13 LƯ MINH TẤN 1982 Khảo sát thành phần lân đáp ứng lúa mức độ lân dễ tiêu đất phù sa gley, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Luận văn cao học Trường Đại học Cần Thơ 14 MAI THỊ PHƯƠNG ANH 1999 Kỹ thuật trồng số loại rau cao cấp ớt, ngô rau, măng tây, sulơ xanh, cải bao Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội Trang 31 – 63 15 MAI VĂN QUYỀN 2000 Sổ tay sử dụng phân bón Nhà xuất nơng nghiệp Hà Nội 16 MATHAN, K.K and A AMBERGER 1977 Influence of iron on the uptake of phosphorus by maize Plant and soil 46 P: 413 – 122 17 NGÔ THỊ ĐÀO VŨ HỮU YÊM 2005 Đất phân bón Nhà xuất Đại học Sư phạm 18 NGUYỄN CHÍ THUỘC, TRỊNH ĐÌNH TỐN, VŨ HỮU Q NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG 1994 Giáo trình trồng trọt Trang 120 – 124 19 NGUYỄN THỊ THU LANG NGUYỄN NGỌC KHUÊ 2009 Đánh giá hàm lượng lân dễ tiêu đất trồng rau màu Đồng Bằng Sông Cửu Long phương pháp Bray 1, Mehlich Olsen Luận văn tôý nghiệp Trường Đại Học Cần Thơ Trang 34-42 20 LÊ THỊ HOÀNG TRÚC BÙI HỒNG TƯƠI 2010 Khảo sát đáp ứng bắp rau (zea mays L) phân lân đất trồng rau chủ yếu Đồng Bằng Sông Cửu Long điều kiện nhà lưới vụ Luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa Học Đất Trường Đại Học Cần Thơ 21 NGUYỄN TẤN SANG ĐỒNG THỊ KIỀU THU 2011 Khảo sát đáp ứng bắp rau phân lân đất trồng rau chủ yếu Đồng Bằng Sông Cửu Long điều kiện nhà lưới vụ Luận Văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa Học Đất Trường Đại Học Cần Thơ 22 HUỲNH NGỌC ĐỨC.2010 Khảo sát đáp ứng bắp rau (Zea mays L.) phân lân đất rau màu xã Mỹ An,huyện Chợ Mới 47 PHỤ CHƯƠNG Bảng 1: Chiều cao giai đoạn 20 NSKG, nghiệm thức (NT) với lần lặp lại Lặp lại NT khơng lân (cm) NT bón 45 kg (cm) NT bón 90 kg (cm) 68.6 69.2 70.2 70.2 66.6 71 67.4 67 61.2 67 65.8 70.8 TB 68.3 67.15 68.3 Bảng 2: Chiều cao giai đoạn 30 NSKG, nghiệm thức(NT) với lần lặp lại Lặp lại NT khơng lân NT bón 45 kg NT bón 90 kg (cm) (cm) (cm) 153.4 142.4 148.8 146.2 139.6 154.4 155 149.8 125.4 143.8 142.8 156.6 TB 149.6 143.65 146.3 Bảng 3: Chiều cao giai đoạn 40 NSKG, nghiệm thức (NT) với lần lặp lại Lặp lại NT khơng lân NT bón 45 kg NT bón 90 kg (cm) (cm) (cm) 239.6 221 234.6 201.2 215.8 224 232.4 232.8 210.6 233.4 215.8 231.8 TB 226.65 221.35 225.25 Bảng 4: Đường kính thân giai đoạn 20 NSKG, nghiệm thức (NT) với lần lặp lại Lặp lại NT khơng lân NT bón 45 kg NT bón 90 kg (cm) (cm) (cm) 1.88 1.64 1.78 1.74 1.58 1.78 1.78 1.58 1.44 1.66 1.64 1.76 TB 1.765 1.61 1.69 Bảng 5: Đường kính thân giai đoạn 30 NSKG, nghiệm thức (NT) với lần lặp lại Lặp lại NT khơng lân NT bón 45 kg NT bón 90 kg (cm) (cm) (cm) 2.64 2.42 2.58 2.46 2.4 2.62 2.44 2.42 2.26 2.4 2.34 2.5 TB 2.485 2.395 2.49 Bảng 6: Đường kính thân giai đoạn 40 NSKG, nghiệm thức (NT) với lần lặp lại Lặp lại NT khơng lân NT bón 45 kg NT bón 90 kg (cm) (cm) (cm) 2.3 2.4 2.4 2.34 2.1 2.6 2.28 2.34 2.14 2.22 2.16 2.36 TB 2.285 2.25 2.375 Bảng 7: Năng suất bắp nguyên vỏ, nghiệm thức (NT) với lần lặp lại Lặp lại NT không lân NT bón 45 kg NT bón 90 kg (tấn/ha) (tấn/ha) (tấn/ha) 10.47 10.48 11.27 10.45 11.14 11.50 11.01 11.13 10.93 11.76 11.05 11.20 TB 10.88 10.95 11.23 Bảng 10: So sánh chiều cao qua giai đoạn phát triển thống kê Ttest, minitab NT 20 NSKG 30 NSKG TTEST MINITAB probability(P) (P) 40NSKG TTEST (P) MINITAB (P) TTEST (P) MINITAB (P) – 45 0.1518 0.8332 0.069 0.734 0.447 0.8198 –90 0.5 0.3407 0.906 0.447 0.9858 45 -90 0.3297 0.8332 0.3676 0.938 0.2909 0.8965 Bảng 11: So sánh đường kính thân qua giai đoạn phát triển thống kê Ttest, minitab NT 20 NSKG TTEST probability(P) 30 NSKG MINITAB (P) TTEST (P) 40NSKG MINITAB (P) TTEST (P) MINITAB (P) – 45 0.144592282 0.1767 0.080894932 0.4659 0.329985368 0.9445 –90 0.479121944 0.5841 0.480193173 0.9973 0.195909575 0.6989 45 -90 0.272994207 0.5841 0.147501012 0.4319 0.165651171 0.519 Bảng 12: So sánh suất bắp nguyên vỏ thống kê Ttest , minitab Năng suất NT TTEST – 45 0.468896232 MINITAB 0.9951 – 90 0.194265792 0.5886 45 – 90 0.10313772 0.6417 Bảng 13: Bảng phân tích phương sai chiều cao bắp nếp giai đoạn 20NSKG Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình động phương bình phương F P Nghiệm thức 33.637 11.212 1.45 0.319 Lặp lại 3.527 1.763 0.23 0.803 Sai số 46.473 7.746 Tổng 11 83.637 CV: 4.09% Bảng 14: Bảng phân tích phương sai chiều cao bắp nếp giai đoạn 30NSKG Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình động phương bình phương F P Nghiệm thức 42,2 14.1 0.12 0.946 Lặp lại 71.1 35.5 0.30 0.753 Sai số 717.8 119.6 Tổng 11 831.2 CV: 7.46% Bảng 15: Bảng phân tích phương sai chiều cao bắp nếp giai đoạn 40NSKG vụ Nguồ n biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng CV: 5.47% Độ tự 11 Tổng bình phương 529.5 60.3 903.9 1493.7 Trung bình bình phương 176.5 30.2 150.6 F P 1.17 0.396 0.20 0.824 Bảng 16: Bảng phân tích phương sai đường kính thân bắp giai đoạn 20NSKG Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình động phương bình phương F P Nghiệm thức 0.045 0.015 1.27 0.367 Lặp lại 0.051 0.026 2.14 0.199 Sai số 0.072 0.012 Tổng 11 0.168 CV: 4.12% Bảng 17: Bảng phân tích phương sai đường kính thân bắp giai đoạn 30NSKG Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình động phương bình phương F P Nghiệm thức 0.055 0.018 1.79 0.25 Lặp lại 0.023 0.011 1.12 0.387 Sai số 0.061 0.01 Tổng 11 0.139 CV: 4.12% Bảng 18: Bảng phân tích phương sai đường kính thân bắp giai đoạn 40NSKG Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình động phương bình phương F P Nghiệm thức 0.035 0.012 0.5 0.699 Lặp lại 0.033 0.016 0.71 0.529 Sai số 0.141 0.023 Tổng 11 0.208 CV: 6.65% Bảng 19: Bảng phân tích phương sai suất bắp nếp nguyên vỏ Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình động phương bình phương F Nghiệm thức 4.0192 1.3397 7.57 Lặp lại 0.7693 0.3846 2.17 Sai số 1.0621 0.177 Tổng 11 5.8506 CV: 3.85% P 0.018 0.195 ... Tài HIỆU QUẢ CỦA PHÂN LÂN ĐẾN NĂNG SUẤT GIỐNG BẮP NẾP LAI F1MX10 (Zea Mays L.) Ở XÃ MỸ AN, HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG TRONG VỤ NĂM 201 1- 2012 Cán hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: PGS.TS NGUYỄN MỸ... lân đất đáp ứng trồng phân lân liều lượng phân lân bón phù hợp nên đề tài “ Hiệu phân lân đến suất giống bắp nếp lai F1MX10 (Zea mays L.) Ở xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vụ năm 201 1- 2012 ... thuận đề tài: “ Hiệu phân lân đến suất giống bắp nếp lai F1MX10 (Zea mays L.) Ở xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vụ năm 201 1- 2012 Do sinh viên Nguyễn Văn Phước lớp Khoa Học Đất K34 thuộc Bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆU QUẢ của PHÂN lân đến NĂNG SUẤT GIỐNG bắp nếp LAI F1MX10 (zea mays l ) ở xã mỹ AN, HUYỆN CHỢ mới, TỈNH AN GIANG TRONG vụ 3 năm 2011 2012 , HIỆU QUẢ của PHÂN lân đến NĂNG SUẤT GIỐNG bắp nếp LAI F1MX10 (zea mays l ) ở xã mỹ AN, HUYỆN CHỢ mới, TỈNH AN GIANG TRONG vụ 3 năm 2011 2012

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay