HIỆU QUẢ của CaCO3, CaSO 4và PHÂN hữu cơ TRONGCẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG đất NHIỄM mặn ở mô HÌNH lúa – tôm HUYỆN THẠNH PHÚ TỈNH bến TRE

84 19 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:47

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG TRẦN VĂN THẮNG HIỆU QUẢ CỦA CaCO3, CaSO4 VÀ PHÂN HỮU CƠ TRONG CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐẤT NHIỄM MẶN Ở MƠ HÌNH LÚA – TƠM HUYỆN THẠNH PHÚ TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ - 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT HIỆU QUẢ CỦA CaCO3, CaSO4 VÀ CHẤT HỮU CƠ TRONG CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐẤT NHIỄM MẶN Ở MƠ HÌNH LÚA – TƠM HUYỆN THẠNH PHÚ TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT Cán hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Ts Châu Minh Khôi Trần Văn Thắng ThS Nguyễn Đỗ Châu Giang MSSV: 3084146 Lớp: Khoa Học Đất K34 Cần Thơ - 2012 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình trước Tác giả luận văn Trần Văn Thắng i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Khoa học đất với đề tài: “HIỆU QUẢ CỦA CaCO3, CaSO4 VÀ PHÂN HỮU CƠ TRONG CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐẤT NHIỄM MẶN Ở MƠ HÌNH LÚA – TƠM HUYỆN THẠNH PHÚ TỈNH BẾN TRE” Sinh viên thực hiện: Trần Văn Thắng (MSSV: 3084146) Lớp: Khoa Học Đất Khóa 34 (Thời gian thực đề tài từ 4/2012 –5/2012) Ý kiến Cán hướng dẫn: Cần Thơ, ngày tháng năm 2012 Cán hướng dẫn Ts CHÂU MINH KHÔI ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT NHẬN XÉT CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Khoa học đất với đề tài: “HIỆU QUẢ CỦA CaCO3, CaSO4 VÀ PHÂN HỮU CƠ TRONG CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐẤT NHIỄM MẶN Ở MƠ HÌNH LÚA – TƠM HUYỆN THẠNH PHÚ TỈNH BẾN TRE” Sinh viên thực hiện: Trần Văn Thắng (MSSV: 3084146) Lớp: Khoa Học Đất Khóa 34 (Thời gian thực đề tài từ 4/2012 –5 /2012) Nhận xét Bộ môn: Cần Thơ, ngày tháng năm 2011 Trưởng mơn Ts CHÂU MINH KHƠI iii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Hội đồng chấm Luận văn Tốt nghiệp chấp thuận Luận văn Tốt nghiệp Kỹ sư ngành Khoa học đất với đề tài: “HIỆU QUẢ CỦA CaCO3, CaSO4 VÀ PHÂN HỮU CƠ TRONG CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐẤT NHIỄM MẶN Ở MƠ HÌNH LÚA – TÔM HUYỆN THẠNH PHÚ TỈNH BẾN TRE” Do sinh viên: Trần Văn Thắng (MSSV: 3084146) Lớp: Khoa Học Đất Khóa 34 thực từ 4/2012 – 5/2012 Được bảo vệ trước Hội đồng ngày tháng năm 2012 Xác nhận Hội đồng chấm Luận văn Tốt nghiệp: Luận văn Tốt nghiệp Hội đồng đánh giá mức:……………………………… Cần Thơ, ngày tháng năm 2012 Chủ tịch Hội đồng iv LỜI CẢM TẠ Kính dâng lên cha mẹ lòng biết ơn sâu sắc nhất, người hết lòng ni dạy khơn lớn! Thành kính biết ơn!  Thầy Châu Minh Khôi, cô Nguyễn Đỗ Châu Giang tận tình hướng dẫn, giúp đỡ đóng nhiều ý kiến quý báu để em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp  Thầy cố vấn Ngô Ngọc Hưng tận tình giúp đỡ truyền đạt nhiều kiến thức q báu, bổ ích suốt khóa học Chân thành biết ơn!  Các thầy cô, anh chị phòng phân tích giúp đỡ em suốt q trình thực đề tài  Q Thầy, Cơ Trường Đại học Cần Thơ, Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng, Bộ mơn Khoa Học Đất tận tình truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt khóa học Cuối xin cảm ơn bạn bè quan tâm giúp đỡ em hoàn thành đề tài v LÝ LỊCH CÁ NHÂN I LÝ LỊCH SƠ LƯỢC: Họ tên cha: TRẦN VĂN KÍNH Năm sinh: 1942 Họ tên mẹ: LÊ THỊ HẸ Năm sinh: 1945 Họ tên: TRẦN VĂN THẮNG Ngày tháng năm sinh: 26 / 08/ 1990 Nơi sinh: Thạnh Phú – Bến Tre Quê quán: Thạnh Phú – Bến Tre Địa liên hệ: 17/5, ấp 7, Thạnh Phú - Thạnh Phú - Bến Tre Di động: 0986777150 Email: tvthang46@student.ctu.edu.vn II QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: Cấp I: Học trường Tiểu học Thị trấn Thạnh Phú Cấp II: Học trường THCS Thị trấn Thạnh Phú Cấp III: Học trường THPT Thị trấn Thạnh Phú Tốt nghiệp Phổ Thông: 2008 Thời gian đào tạo trường: 2008 – 2012 Ngành học: KHOA HỌC ĐẤT Hệ đào tạo: Chính quy Nơi học: Khoa Nơng nghiệp Sinh học ứng dụng – Trường Đại học Cần Thơ Tên luận văn tốt nghiệp: “Hiệu CaCO3, CaSO4 phân hữu cải thiện chất lượng đất nhiễm mặn mơ hình lúa – tơm huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre” Cán hướng dẫn: Ts Châu Minh Khôi Cần Thơ, ngày… tháng năm 2012 Người viết Trần Văn Thắng vi Trần Văn Thắng (2012), “Hiệu CaCO3, CaSO4 phân hữu cải thiện chất lượng đất nhiễm mặn mơ hình lúa – tơm huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre” Luận văn kỹ sư Khoa Học Đất, Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ Cán hướng dẫn: Ts Châu Minh Khơi TĨM LƯỢC Thí nghiệm thực phòng phân tích Bộ mơn Khoa học đất, Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng – Trường Đại học Cần Thơ từ đầu tháng 4/2012 đến tháng 5/2012 Mục tiêu đề tài nhằm: (i) Đánh giá hiệu cải tạo đất nhiễm mặn CaCO3, CaSO4 chất hữu cơ, (ii) Tìm mức bón CaCO3, CaSO4 phân hữu hợp lí cho đất nhiễm mặn Mẫu đất thu thập xã An Thạnh Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre mô hình canh tác lúa – tơm Thí nghiệm bố trí hồn tồn ngẫu nhiên gồm 12 nghiệm thức với 03 dạng hợp chất: (1) CaCO3 (2) CaSO4 (3) Phân hữu Ứng với dạng hợp chất có 04 mức độ, mức độ có 04 lần lặp lại Kết ghi nhận sau: pH độ mặn (EC) đất thay đổi tương ứng với dạng vật liệu (hợp chất chứa Calcium, phân hữu cơ) mức độ bón Gia tăng tốc độ trao đổi Na+ đất tương ứng với mức độ bón vơi phân hữu Giá trị EC Natri hòa tan có xu hướng gia tăng đất nhiễm mặn bón dạng vơi phân hữu Đối với giá trị pH, có xu hướng gia tăng nghiệm thức bón CaCO3, giảm nghiệm thức bón CaSO4 khơng thay đổi nghiệm thức bón phân hữu Nhìn chung, khơng có khác biệt mức độ bón; nhiên có khác biệt loại vật liệu thêm vào (bón dạng vơi làm pH, EC Natri hòa tan thay đổi nhiều so với bón phân hữu cơ) Do thí nghiệm bố trí hệ thống kín nên có hấp phụ trở lại Natri hòa tan việc gia tăng EC Vì cần phải có hệ thống rửa (kênh, mương) áp dụng đồng vii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm tạ v Lý lịch khoa học .vi Tóm lược vii Mục lục viii Danh sách bảng xi Danh sách hình xii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Sơ lược vùng nghiên cứu 1.1.1 Vị trí địa lí 1.1.2 Thổ nhưỡng 1.1.3 Các mơ hình canh tác đất nhiễm măn Thạnh Phú 1.2 Đất mặn 1.2.1 Sự hình thành đất nhiễm mặn 1.2.2 Sự xâm nhiễm mặn Đồng song Cửu Long 1.2.3 Phân loại hệ thống đánh giá đất mặn 1.2.4 Tính chất nhóm đất mặn 1.2.5 Ảnh hưởng Natri nhiễm mặn lên tính chất vật lý đất 11 1.2.6 Ảnh hưởng bất lợi mặn đến sinh trưởng lúa 14 1.3 Các biện pháp cải tạo đất nhiễm mặn 21 1.3.1 Biện pháp học 21 1.3.2 Biện pháp hóa học 22 1.3.3 Biện pháp thủy lợi 29 viii Sau ngày, giá trị pH nghiệm thức bón CaCO3 tăng dần theo mức độ: 5,55; 5,71; 5,92 5,95 (khác biệt mức ý nghĩa 5%, trừ nghiệm thức bón với mức 500kg/ha có pH 5,55; khơng khác biệt so với đối chứng: 5,44) Các nghiệm thức bón CaSO4 phân hữu có xu hướng giảm, nên có pH thấp nghiệm thức bón CaCO3 Cụ thể, nghiệm thức bón CaSO4 phân hữu tương ứng với mức độ 500kg/ha, 1000kg/ha, 1500kg/ha 2000kg/ha giá trị pH là: 5,42; 5,43; 5,26; 5,22 (đối với nghiệm thức bón CaSO4) 5,36; 5,35; 5,33; 5,34 (đối với nghiệm thức bón phân hữu cơ) pH 7.0 6.2 5.4 cd bc cde cde cd a a b cd cde cd de de cd de cde 4.6 Đối chứng CaCO3 3.8 CaSO4 CHC 3.0 500kg/ha 1000kg/ha 1500kg/ha 2000kg/ha Mức độ bón Hình 16b Ảnh hưởng CaCO3, CaSO4 phân hữu đến thay đổi pH đất sau ngày Ở giai đoạn mức độ ba nghiệm thức có pH giảm cao so với giai đoạn sau ngày Cao giảm 0,8 đơn vị (nghiệm thức bón phân hữu cơ), thấp 0,38 đơn vị (nghiệm tức bón CaSO4) Kết phân tích pH giai đoạn sau 14 ngày cho thấy: nghiệm thức bón CaCO có pH gia tăng khác biệt thống kê so với nghiệm thức đối chứng, ngoại trừ nghiệm thức bón với mức độ 500kg/ha (4,94 – cao nghiệm thức đối chứng khơng có khác biệt thống kê) Các nghiệm thức bón CaSO4 chất hữu có pH thấp nghiệm thức đối chứng, nghiệm thức bón CaSO4 có pH thấp nghiệm thức bón phân hữu (pH nghiệm 54 thức bón CaSO4 là: 4,49; 4,49; 4,44; 4,33 pH nghiệm thức bón phân hữu cơ: 4,63; 4,6; 4,61; 4,46) (hình 16c) pH 7.0 6.2 5.4 4.6 d d d efg e a b c d efg ef d gh ef h fgh Đối chứng CaCO3 CaSO4 CHC 3.8 3.0 500kg/ha 1000kg/ha 1500kg/ha 2000kg/ha Mức độ bón Hình 16c Ảnh hưởng CaCO3, CaSO4 phân hữu đến thay đổi pH đất sau 14 ngày Giá trị pH giai đoạn 14 ngày giảm mạnh so với giai đoạn ngày Giảm nhiều nghiệm thức bón CaSO4: 0,93 đơn vị thấp nghiệm thức bón CaCO3: 0,42 đơn vị Nguyên nhân chất CaSO4 (có tính chua sinh lý) phân giải sinh acid hữu từ phân hữu 55 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Khi bón dạng hợp chất chứa Calcium (như CaCO3, CaSO4) phân hữu ủ hoai với mức độ khác vào đất nhiễm mặn làm tăng hàm lượng Natri hòa tan đất Bón hợp chất chứa Calcium dạng CaSO4 có tác dụng tương tự so với dạng CaCO3 Bón phân hữu có tác dụng chậm so với bón dạng hợp chất chứa Calcium, đòi hỏi phải có thời gian để phân hủy Calcium có ý nghĩa lớn vấn đề xử lý mặn, sau bón Calcium có khuynh hướng làm tăng pH, EC Bón CaCO3 CaSO4, phân hữu mức 500kg/ha có kết tương tự bón mức tấn/ha, 1,5 tấn/ha tấn/ha việc gia tăng tốc độ trao đổi Na+ hấp phụ keo đất KIẾN NGHỊ Cần có nghiên cứu sâu mức độ bón Calcium chất hữu cơ, nhằm tìm mức độ bón phân tốt nhất, hợp lí Khi bón Calcium chất hữu cần kết hợp với việc tưới có biện pháp trữ ẩm đất, phản ứng tách Na+ khỏi phức hệ hấp phụ xảy trạng thái đất bảo hòa nước Sau bón phân thời gian, cần cho nước vào để rửa hàm lượng Natri hòa tan đất Khi bón hợp chất chứa Calcium cần kết hợp với bón phân hữu 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tiếng Việt Dương Minh Viễn (1999), Giáo trình Thổ nhưỡng, Khoa Nơng nghiệp Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ Lê Huy Vũ (2008), Ảnh hưởng bón Calcium sinh trưởng sản sinh proline số giống lúa đất nhiễm mặn, Luận văn tốt nghiệp cao học, Khoa Nông nghiệp & SHƯD, Trường Đại học Cần Thơ Lê Văn Căn (1978), Giáo trình nơng hóa, NXB Vụ đào tạo, Bộ đại học THCN Lê Văn Khoa, Trần Bá Linh (2009), Giáo trình Bạc màu bảo vệ tài nguyên đất đai Trường Đại học Cần Thơ Ngô Ngọc Hưng, Đỗ Thị Thanh Ren, Võ Thị Gương, Nguyễn Mỹ Hoa (2004) Giáo trình Phì Nhiêu Đất Trường Đại học Cần Thơ Ngơ Thị Đào, Vũ Hữu m (2005), Giáo trình Đất Phân Bón Nhà xuất Đại học Sư phạm Ngơ Thị Thảo Tiên (2011), Đặc điểm tính chất đất huyện Hồng Dân, Hòa Bình, Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu, Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Nông nghiệp & SHƯD, Trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Linh Em (2008), Khả cải thiện bón Ca đất nhiễm mặn trồng lúa An Biên - Kiên Giang, Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Nông nghiệp & SHƯD, Trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Mỹ Hoa (2007), Tính chất đất khả sử dụng đất mặn, đất phèn tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thanh Hùng (1984), Các loại đất thâm canh, Nhà xuất Nông nghiệp Phạm Thị Yony (2011), Ảnh hưởng Calcium lên sinh trưởng sinh sản proline lúa đất nhiễm mặn Phước Long – Bạc Liêu, Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Nông nghiệp & SHƯD, Trường Đại học Cần Thơ 57 Trần Anh Phong (1986), Cơ sở bố trí sử dụng đất vùng Đồng Bằng Sơng Cửu Long Trần Kim Tính (1998), Giáo trình Thỗ Nhưỡng, Trường Đại học Cần Thơ Trần Kim Tính (2000), Giáo trình Thổ nhưỡng, Tủ sách Đại học Cần Thơ, Đại học Cần Thơ Trần Văn Hai Trần Thị Ba (1999), Kết nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất “Rau cải bơng Cần Thơ 1996-1998” Võ Thị Gương (2006), Giáo trình trở ngại đất sản xuất nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ  Tiếng Anh Akbar, M., T Yabuno and S Nakao (1972), Breeding for Saline-resistant Varieties of Rice: I Variability for Salt Tolerance among Some Rice Varieties, Japan J Breed Vol 22, No 5, pp 277-284 Akbar M (1975), Water and chloride absorption in rice seedlings, J Agric Res 13(1), pp 341-348 Ann McCauley (2005), “Salinity & Sodicity Management”, Soil & water management Module 4481-2 Jan.2005, A self-study course from the MSU Extension Service Continuing Education Series Aslam M., N Muhammad, R H Qureshi, J Akhtar and Z Ahmed (2000), Role of Ca2+ in salinity tolerance of rice, Symp On Integ Plant Manage No 8-10, Islamabad Barnabas J., Alfora-Stella and González-Coronel (1998), Evaluation of a plant regeneration test of embryogenic cell suspension cultures of rice (Oryza sativa L cv Taipei 309) Brady N And R Weil (2002), The Nature and Properties of Soils, 13th Edition, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey 58 Brouwer C., A Goffeau and M Heibloem (1985), Irrigation Water Management: Training Manual No - Introduction to Irrigation, FAO - food and agriculture organization of the United Nations Caldwell L and R Haug (1981), Temperature dependence of the barley root plasma membrane- bound Ca2+- and Mg2+-dependent ATPase Choi W Y., K S Lee, J C Ko, S Y Choi and D H Choi (2003), Critical saline concentration of soil and water for rice cultivation on a reclaimed saline soil, Korean J Crop Sci., 48, pp 238-242 Grain P., M A Mannan, P S Pal, M M Hossain and S Parvin (2004), Effect of Salinity on Some Yield Attributes of Rice, Pakistan Journal of Biological Sciences (5), pp 760-762 Gardner, H (1985), The minds new science, New York: Basic Books, Inc Grattan S R and C M Grieve (1999), Salinity-mineral nutrient relations in horticultural crops, Scientia Horticulturae 78, pp 127-157 Grattan S R., L Zeng, M C Shannon and S R Roberts (2002), Rice is more sensitive to salinity than previously thought, California Agriculture, Volume 56, Number 6, pp 189-195 Grieve M and H Fujiyama (1987), The response of two rice cultivars to external Na+/Ca2+ ratio, Plant and Soil 103, pp 245-250 Hasamuzzaman M., M Fujita, M N Islam, K U Ahamed and K Nahar (2009), Performance of four irrigated rice varieties under different levels of salinity stress, International Juornal of Integrative Biology, Volume 6, No 2, pp 85-90 Heenan D P and L G Lewin and D W McCaffery (1988), Salinity tolerance in rice varieties at different growth stages, Australian Journal of Experimental Agriculture 28, pp 343-349 Islam M.Z., M A Baset Mia, M.R Islam, and A Akter (2007), Effect of different saline level on growth and yield attributes of mutant rice, J Soil Nature 1(2), pp 1822 59 James Camberato (2001), Irigation water quality, Update from the 2001 Carolinas GCSA Annual Meeting Kaddah M T and S I Fakhry (1961), Tolerance of Egyptian rice to salt, I Salinity effects when applied continuously and intermittently at different stages of growth after transplanting, Soil Sci 91, pp 113-120 Kaddah M T., and S I Fakhry (1962), Tolerance of Egyptian rice to salt II Salinity effects as related to cationic composition, temporary application and irrigation and drainage frequency, Soil Sci 93, pp 95-103 Kanna S (1975), Significance of salt transport patterns in rice varieties differing in salt tolerance Commun, Soil Sci Anal 6, pp 63-69 Kapp L C (1947), The effect of common salt on rice production, Arkansas Agric Exp Stn Bull 465 Khan R.U., A R Gurmani, M S Khan and A H Gurmani (2007), Effect of variable rates of gypsum application on wheat yield under rice-wheat system, Pakistan Journal of Biological Sciences 10 (21), pp 3865-3869 Khatun S., and T J Flowers (1995), Effects of salinity on seed set in rice, Plant Cell Environ 18, pp 61-87 LaHaye P A and E Epstein (1971), Calcium and salt tolerance by bean plants, Physiol Plant., 25, pp 213-218 Lynch J and A Lauchli (1988), Salt stress disturbs the calcium nutrition of barley (Hordeum Vulgare L.), New Phytol., 99, pp 345-354 Lynch J and A Lauchli (1988), Salinity affects intercellular Ca2+ in corn root protoplast, Plant Physiol., 87, pp 351-356 Lauter D L and D N Munns (1986), Salt resistance of chickpea genotypes in solution salinized with NaCl or Na2 SO4, Plant Soil 95, pp 271-279 Mace J E and C Amrhein (2001), Leaching and reclamation of a soil irrigated with moderate SAR waters Soil Sci Soc Am J 65, pp 199-204 60 Marassi J E., M Collado, Benavidez., M J Arturi and J J N Marassi (1989), Performance of selected rice genotypes in alkaline, saline and normal soils and their interaction with climate factor, Intl Rice Res Newsl., 14(6), pp 10-11 Martinez V and A Lauchli (1993), Effect of Ca2+ on the salt stress response of barley roots as observed by in vivo 31P-nuclear magnetic resonance and in vitro analysis Planta, 1909, pp 519-24 Ota K., T Yasue and M Iwatsuka (1956), Studies on the salt injury to crops, X Relation between salt injury and the pollen germination in rice [in Japanese, English summary Res Bull Fac Agric.Gifu Univ 7, pp 15-20 Ota K., T Yasue and M Nakagawa (1958), Studies on the salt injury to crops, XIII The varietal difference of the salt resistance in germination and seedling growth of rice plant, In Japanese, English summary Res Bull Fac Agric Gifu Univ Ota K and T Yasue (1962), Studies on the salt injury in crops XV The effect of NaCl solution upon photosynthesis of paddy, In Japanese, English summary Res Bull Fac Agric, Gifu Univ 16, pp 1-6 Pan C L (1964), The effect of salt concentrations of irrigation water on the growth of rice and other related problems, Int Rice Comm Newsl 13(2), pp 4-13 Pearson G A., A D Ayers and D L Eberhard (1966), Relative salt tolerance of rice during germination and early seedling development Soil Sci 102, pp 151-156 Poljakojj-Mayber A (1975), Morphological and anatomical changes in plant as a response to salinity stress Pages 97-117 in A Poljakojj-Mayber and Gale, eds Plant in saline environment Ecological Series 15 Spinger-Verglag, Berlin, Germany Pushpam R and S R S Rangasamy (2002), In vivo response of rice cultivars to salt stress J Ecobiol., 14, pp 177-182 Razzaque M A., N M Talukder, M S Islam, A K Bhadra and R K Dutta (2009), The Effect of Salinity on Morphological Characteristics of Seven Rice (Oryza sativd) Genotypes Differing in Salt Tolerance, Pakistan Journal of Biological Sciences 12 (5): 406-412 61 Rengel (1992), Molecular Physiology of Aluminum Toxicity and Tolerance in Plants, Plant Physiol., 107, pp 315-321 Sajjad M S (1984), Effect of increased salt stress on yield and yield components in rice, Pak J Sci Ind Res 27, pp 292-294 Shah S H., S Tobita and Z A Swati (2003), Supplemental calcium enhances growth and elicits proline accumulation in NaCI-stressed rice roots Journal of Biological Sciences (10), pp 903-914 Shalhevet J (1995), Root and shoot growth responses to salinity in maize and soybean, Agron J 87, pp 512-516 Shimose N (1963), Physiology of salt injury in crops I Effect of iso-osmotic pressure due to sodium chloride and sodium sulphate on the growth and absorption of mineral elements by rice plants, In Japanese, J Sci Soil Tokyo 34, pp 107-111 Shimose N (1963), Physiology of salt injury in crops II Effect of high concentration of sodium chloride and sodium sulphate on carbohydrate metabolism in rice plants, In Japanese, J Sci Soil Tokyo 34, pp 111-114 Tagawa T and N Ishizaka (1965), Physiological studies on the tolerance of rice plants to salinity.7 Osmotic adaptability of rice plants to hypertonic saline media, In Japanese, English summary, Proc Crop Sci Soc Jpn 33, pp 214-220 Warrence N J., K E Pearson and J W Bauder (2003), The basics of salinity and sodicity effects on soil physical properties, Montana state university Zaibunnisa A., M A Khan, T J Flower, R Ahmad and K A Malik (2002), Causes of sterility in rice under salinity stress, Prospects for saline agriculture, pp 177187 Zaman S K., D A M Chowdhury and N I Bhuiyan (1997), The effect of salinity on germination, growth, yield and mineral composition of rice, Bangladesh J Agril Sci., 24(1), pp 103-109 Zelensky G L (1999), Rice on saline soils of Russia, Cahiers Options Méditerranéennes, vol 40, pp 109-113 62 Zeng L and M C Shannon (2000), Effects of salinity on grain yield and yield components of rice at different seeding densities, Agron J 92, pp 418-423 Zeng L and M C Shannon (2000), Salinity effects on seedling growth and yield components of rice, Crop Sci 40, pp 996-1003 Zidan M A (1990), Alleviation of salinity stress on growth and related parameters in wheat sprayed with thiamine, nicotinic acid or pyrodoxin Arab Gulf J Scient Res., 9, pp 103-17 63 PHỤ CHƯƠNG PHỤ CHƯƠNG 1: Bảng phân tích số liệu Natri hòa tan, EC, pH Bảng Kết phân tích Natri hòa tan (3 ngày, ngày 14 ngày) NT Lặp lại (3 ngày) Lặp lại (7 ngày) Lặp lại (14 ngày) 4 8.12 8.03 8.19 8.31 9.39 9.67 9.62 9.26 9.37 9.28 8.66 9.56 8.01 8.05 8.19 8.38 9.21 9.42 9.74 9.8 9.17 9.67 9.47 9.12 8.03 8.47 7.89 8.12 9.44 9.78 9.62 9.39 9.33 9.42 9.47 9.37 8.29 8.68 8.19 8.05 9.58 9.74 9.3 9.78 9.51 9.35 9.42 9.28 7.73 8.31 7.52 8.05 9.67 9.51 9.46 9.67 9.33 9.17 8.64 9.33 7.8 8.1 7.96 8.15 9.53 9.58 9.6 9.69 9.17 9.14 9.19 9.47 7.91 8.12 8.24 7.91 9.28 9.98 9.55 9.76 8.89 9.47 9.35 9.26 8.57 9.01 8.08 8.31 9.37 9.76 10.2 9.98 9.35 9.28 9.4 9.17 6.82 7.8 7.47 7.26 8.71 8.83 8.76 8.69 8.78 8.59 8.43 8.61 10 7.66 7.63 7.24 7.42 8.76 8.92 8.67 8.69 8.73 8.91 8.96 8.78 11 7.59 7.7 7.82 7.91 8.74 9.21 9.44 9.17 9.12 8.78 9.12 8.61 12 8.03 7.89 7.73 7.61 9.3 9.15 9.1 9.46 9.28 9.12 8.96 8.64 ĐC 7.24 7.61 7.24 7.61 8.37 8.71 8.37 8.71 8.48 8.41 8.41 8.48 Chú thích: Nghiệm thức (NT1): Đất + CaCO3 (500kg/ha) Nghiệm thức (NT2): Đất + CaCO3 (1000kg/ha) Nghiệm thức (NT3): Đất + CaCO3 (1500kg/ha) Nghiệm thức (NT4): Đất + CaCO3 (2000kg/ha) Nghiệm thức (NT5): Đất + CaSO4 (500kg/ha) Nghiệm thức (NT6): Đất + CaSO4 (1000kg/ha) Nghiệm thức (NT7): Đất + CaSO4 (1500kg/ha) Nghiệm thức (NT8): Đất + CaSO4 (2000kg/ha) Nghiệm thức (NT9): Đất + phân hữu (500kg/ha) Nghiệm thức 10 (NT10): Đất + phân hữu (1000kg/ha) Nghiệm thức 11 (NT11): Đất + phân hữu (1500kg/ha) Nghiệm thức 12 (NT12): Đất + phân hữu (2000kg/ha) Nghiệm thức đối chứng (NTĐC): Đất a Bảng Kết phân tích EC (3 ngày, ngày 14 ngày) NT Lặp lại (3 ngày) Lặp lại (7 ngày) Lặp lại (14 ngày) 4 4.07 4.11 3.92 4.14 4.13 4.33 4.18 4.15 4.47 4.49 4.33 4.56 4.03 4.16 4.15 4.13 4.2 4.24 4.27 4.25 4.52 4.57 4.41 4.55 4.14 4.18 4.26 4.23 4.29 4.27 4.21 4.26 4.3 4.43 4.6 4.66 4.43 4.17 4.32 4.17 4.44 4.31 4.52 4.3 4.79 4.62 4.65 4.54 4.21 4.16 4.38 4.11 4.35 4.31 4.32 4.39 4.7 4.78 4.77 4.71 4.31 4.37 4.32 4.29 4.27 4.38 4.48 4.35 4.77 4.8 4.76 4.74 4.26 4.3 4.37 4.25 4.33 4.45 4.39 4.42 4.8 4.82 4.71 4.73 4.33 4.42 4.47 4.25 4.57 4.51 4.66 4.58 4.87 4.89 5.03 4.93 3.85 3.82 3.89 3.71 3.85 3.88 3.82 3.75 4.08 4.01 4.01 3.9 10 4.08 3.86 3.95 4.03 4.03 4.02 3.9 4.16 4.35 4.18 4.24 11 4.27 3.98 3.99 4.06 4.26 4.16 4.16 4.05 4.52 4.62 4.55 4.35 12 4.04 4.14 4.31 4.06 4.23 4.35 4.35 4.05 4.31 4.56 4.59 4.48 ĐC 3.63 3.93 3.7 3.86 3.81 3.96 3.86 3.91 3.89 3.93 3.9 3.92 Bảng Kết phân tích pH (3 ngày, ngày 14 ngày) NT Lặp lại (3 ngày) Lặp lại (7 ngày) Lặp lại (14 ngày) 4 6.41 6.21 6.12 6.33 5.59 5.6 5.49 5.52 4.98 4.84 4.92 6.25 6.38 6.32 6.34 5.74 5.9 5.44 5.76 4.87 5.09 5.28 5.16 6.85 6.48 6.59 6.53 5.88 5.94 5.9 5.97 5.24 5.16 5.19 5.41 6.71 6.6 6.65 6.62 5.96 6.17 5.76 5.91 5.45 5.51 5.65 5.5 5.92 5.8 5.88 5.95 5.35 5.58 5.34 5.41 4.51 4.56 4.47 4.41 5.89 5.86 6.03 5.93 5.38 5.56 5.48 5.3 4.5 4.59 4.46 4.4 5.75 5.63 5.47 5.84 5.25 5.1 5.28 5.42 4.43 4.43 4.48 4.4 5.65 5.54 5.64 5.58 5.43 5.09 5.03 5.33 4.23 4.25 4.52 4.3 5.85 6.21 5.82 5.71 5.31 5.41 5.33 5.4 4.57 4.72 4.6 4.62 10 5.92 5.96 5.89 6.02 5.38 5.3 5.44 5.28 4.65 4.68 4.4 4.67 11 5.74 6.23 6.17 5.9 5.4 5.31 5.41 5.21 4.73 4.56 4.52 4.64 12 6.16 5.93 6.18 6.25 5.17 5.5 5.12 5.55 4.48 4.46 4.31 4.58 ĐC 6.12 5.86 5.95 5.77 5.44 5.43 5.43 5.44 4.87 4.95 4.9 4.92 b PHỤ CHƯƠNG 2: Các bảng ANOVA phân tích thống kê Bảng 4: ANOVA Natri hòa tan (cmol/kg) sau ngày Nguồn biến động Tổng bình phương Độ tự Trung bình Mức bình phương ý nghĩa Nghiệm thức 5,858 12 0,488 0,000 Lặp lại 0,673 0,224 0,008 Sai số 1,768 36 0,049 Tổng 8,299 51 CV (%) = 2,79 Bảng 5: ANOVA Natri hòa tan (cmol/kg) sau ngày Nguồn biến động Tổng bình phương Độ tự Trung bình Mức bình phương ý nghĩa Nghiệm thức 8,024 12 0,669 0,000 Lặp lại 0,408 0,136 0,023 Sai số 1,373 36 0,038 Tổng 9,806 51 CV (%) = 2,08 Bảng 6: ANOVA Natri hòa tan (cmol/kg) sau 14 ngày Nguồn biến động Tổng bình phương Độ tự Trung bình Mức bình phương ý nghĩa Nghiệm thức 40,472 12 0,373 0,000 Lặp lại 0,074 0,025 0,679 Sai số 10,752 36 0,049 Tổng 60,299 51 CV (%) = 2,43 c Bảng 7: ANOVA EC (mScm-1) sau ngày Nguồn biến động Tổng bình phương Độ tự Trung bình Mức bình phương ý nghĩa Nghiệm thức 1,616 12 0,135 0,000 Lặp lại 0,021 0,007 0,553 Sai số 0,360 36 0,010 Tổng 1,998 51 CV (%) = 2,42 Bảng 8: ANOVA EC (mScm-1) sau ngày Nguồn biến động Tổng bình phương Độ tự Trung bình Mức bình phương ý nghĩa Nghiệm thức 2,230 12 0,186 0,000 Lặp lại 0,026 0,009 0,222 Sai số 0,200 36 0,006 Tổng 2,455 51 CV (%) = 1,83 Bảng 9: ANOVA EC (mScm-1) sau 14 ngày Nguồn biến động Tổng bình phương Độ tự Trung bình Mức bình phương ý nghĩa Nghiệm thức 4,313 12 0,359 0,000 Lặp lại 0,021 0,007 0,474 Sai số 0,292 36 0,008 Tổng 4,626 51 CV (%) = 1,98 d Bảng 10: ANOVA pH sau ngày Nguồn biến động Tổng bình phương Độ tự Trung bình Mức bình phương ý nghĩa Nghiệm thức 4,922 12 0,410 0,000 Lặp lại 0,014 0,005 0,857 Sai số 0,680 36 0,019 Tổng 5,617 51 CV (%) = 2,27 Bảng 11: ANOVA pH sau ngày Nguồn biến động Tổng bình phương Độ tự Trung bình Mức bình phương ý nghĩa Nghiệm thức 2,684 12 0,224 0,000 Lặp lại 0,085 0,028 0,160 Sai số 0,560 36 0,016 Tổng 3,329 51 CV (%) = 2,3 Bảng 12: ANOVA pH sau 14 ngày Nguồn biến động Tổng bình phương Độ tự Trung bình Mức bình phương ý nghĩa Nghiệm thức 6,386 12 0,532 0,000 Lặp lại 0,010 0,003 0,804 Sai số 0,374 36 0,010 Tổng 6,771 51 CV (%) = 2,1 e ... BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT HIỆU QUẢ CỦA CaCO3, CaSO4 VÀ CHẤT HỮU CƠ TRONG CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐẤT NHIỄM MẶN Ở MƠ HÌNH LÚA – TÔM HUYỆN THẠNH PHÚ TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT... nghiệp Kỹ sư ngành Khoa học đất với đề tài: “HIỆU QUẢ CỦA CaCO3, CaSO4 VÀ PHÂN HỮU CƠ TRONG CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐẤT NHIỄM MẶN Ở MƠ HÌNH LÚA – TÔM HUYỆN THẠNH PHÚ TỈNH BẾN TRE Do sinh viên: Trần... Chính đề tài: Hiệu CaCO3, CaSO phân hữu cải thiện chất lượng đất nhiễm mặn mơ hình lúa – tơm huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre thực nhằm mục đích:  Đánh giá hiệu CaCO3, CaSO4 phân hữu thay đổi pH,
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆU QUẢ của CaCO3, CaSO 4và PHÂN hữu cơ TRONGCẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG đất NHIỄM mặn ở mô HÌNH lúa – tôm HUYỆN THẠNH PHÚ TỈNH bến TRE , HIỆU QUẢ của CaCO3, CaSO 4và PHÂN hữu cơ TRONGCẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG đất NHIỄM mặn ở mô HÌNH lúa – tôm HUYỆN THẠNH PHÚ TỈNH bến TRE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay