ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG sử DỤNG và KHẢO sát đặc TÍNH đất NHIỄM mặn ở HUYỆN đầm dơi TỈNH cà MAU

52 21 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ‫ھھھھھھھھھھھھھھھھ‬ LÊ TẤN LỘC ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH ĐẤT NHIỄM MẶN Ở HUYỆN ĐẦM DƠI TỈNH CÀ MAU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ , 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ‫ھھھھھھھھھھھھھھھھ‬ LÊ TẤN LỘC ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH ĐẤT NHIỄM MẶN Ở HUYỆN ĐẦM DƠI TỈNH CÀ MAU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ KHOA HỌC ĐẤT Cán Bộ Hướng Dẫn PGS , TS Ngô Ngọc Hưng ` Cần Thơ , 2012 Sinh Viên Thực Hiện Lê Tấn Lộc MSSV: 3084108 Lớp : KHD K34 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG ‫ھھھھھھھھھھھھھھھ‬ Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành khoa học đất với đề tài : ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH ĐẤT NHIỄM MẶN Ở HUYỆN ĐẦM DƠI TỈNH CÀ MAU Do sinh viên LÊ TẤN LỘC thực : Kính chuyển lên hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Cần thơ , ngày tháng Cán hướng dẫn năm 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG Hội đồng chấm luận văn tốt nghiêp chấp nhận luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Khoa Học Đất với đề tài : ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH ĐẤT NHIỄM MẶN Ở HUYỆN ĐẦM DƠI TỈNH CÀ MAU Do sinh viên Lê Tấn Lộc thực bảo vệ trước hội đồng Luận văn tốt nghiệp hội đồng đánh giá mức : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Ý kiến hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Xét duyệt khoa Cần thơ,ngày Chủ nhiệm Khoa Nông Nghiệp & SHƯD tháng năm 2012 Chủ tịch Hội Đồng LÝ LỊCH I LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ Tên : Lê Tấn Lộc Ngày sinh : 15/08/1990 Nơi sinh : Nguyễn Huân , Đầm Dơi , Cà Mau Hộ thường trú : Nguyễn Huân , Đầm Dơi , Cà Mau II QÚA TRÌNH HỌC TẬP Bậc Tiểu Học Trường tiểu học Hồng Phước, Đầm Dơi , Cà Mau Bậc Trung Học Cơ sở Trường trung học sở Nguyễn Huân , Đầm Dơi , Cà Mau Bậc trung học phổ thông Trường trung học phổ thông Đầm Dơi , Cà Mau Bậc đại học 2008-2012 sinh viên ngành lớp Khoa Học Đất K34, Trường đại học Cần Thơ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tơi , số liệu trình bày luận văn trung thực chưa cá nhân hay tổ chức cơng bố cơng trình trước Tác giả luân văn LÊ TẤN LỘC LỜI CẢM TẠ Xin kính dâng lên ba mẹ lòng biết ơn sâu sắc nhất, người hết lòng ni dạy khơn lớn Thành kính biết ơn ! Thầy PGs TS Ngơ Ngọc Hưng tận tình hướng dẫn giúp đỡ đóng góp nhiều ý kiến quý báo để em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Chị Trương Thúy Liễu Anh Nguyễn Quốc Khương nhiệt tình giúp đỡ em suốt trình làm luận văn Qúy Thầy ,Cô trường đại học Cần Thơ , Khoa nông nghiệp , Bộ mơn Khoa Học Đất tận tình truyền đạt kiến thức quý báo tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em suốt khóa học MỤC LỤC TÓM LƯỢC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU …………………………………… .1 1.1 ĐẶC ĐIỂM VÙNG NGHIÊN CỨU …………………………………… 1.1.1 Vị trí địa lý …………………………………………………………………1 1.1.2 Địa hình địa mạo ………………………………………………………… 1.1.3 Khí hậu …………………………………………………………………….2 1.1.4 Thủy văn ………………………………………………………………… 1.2 ĐẤT MẶN ………………………………………………………………… 1.2.1 Sự hình thành đất mặn …………………………………………………… 1.2.2 Các nhóm đất mặn …………………………………………………………5 1.2.3 Các dạng đất mặn …………………………………………………………7 1.2.4 Độ mặn đất ( EC) …………………………………………………… 1.3 ĐẤT MẶN CHÍNH Ở ĐẦM DƠI ………………………………………….12 1.3.1 Đất mặn nặng (Mn) ……………………………………………………….13 1.3.2 Đất mặn trung bình (Mn) ……………………………………………13 1.3.3 Bản đồ đất đồ thích nghi đất đai huyện đầm dơi ……………… 13 CHƯƠNG II : PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………15 2.1 Địa điểm nghiên cứu …………………………………………………… 15 2.2 Thời gian nghiên cứu ………………………………………………………15 2.3 Thiết bị đo ………………………………………………………………….15 2.4 Phương pháp lấy mẫu điều tra trạng sử dụng đất ………………….16 CHƯƠNG III : KẾT QUẢ THẢO LUẬN …………………………………… 16 3.1 HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT ……16 3.1.1 Hiện trạng sử dụng đất ……………………………………………………16 3.1.2 Khảo sát diễn biến sử dụng đất nông nghiệp ……………………………18 3.2 ĐẶC TÍNH ĐẤT Ở ĐẦM DƠI ……………………………………………20 3.2.1 ĐỘ CHUA CỦA ĐẤT ( pH) …………………………………………….20 3.2.1.1 pH (trích bảo hòa)……………………………………………………….20 3.2.1.2 pH ( trích tỉ lệ 1:2.5) ……………………………………………………22 3.3 ĐỘ MẶN CỦA ĐẤT (EC) …………………………………………………23 3.3.1 Ec (trích bảo hòa) …………………………………………………………24 3.3.2 Ec (trích tỉ lệ 1:2.5) ……………………………………………………….25 3.4 LÂN DỄ TIÊU …………………………………………………………… 26 3.5 SẮT HOẠT ĐỘNG ……………………………………………………… 27 3.6 TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI ĐỂ PHỤC VỤ SX NÔNG LÂM NGHIỆP …….29 3.7 QUAN ĐIỂM SỬ DỤNG ĐẤT ……………………………………………30 CHƯƠNG IV : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ……………………………… 33 4.1 Kết luận ……………………………………………………………………33 4.2 kiến nghị …………………………………………………………………….34 TÓM LƯỢC Nuôi trồng thủy hải sản đánh giá nghề đem lại hiệu kinh tế cao Song lúc người nông dân củng đạt kết mong muốn.Hiện đất mặn Đầm Dơi sử dụng để ni trồng thủy sản Còn tùy vào đặc điểm loại đất cụ thể,và tùy vào cách canh tác khác nhau.Do áp dụng khoa học kỷ thuật vào sản xuất năm gần tình hình sản xuất bấp bênh.Diện tích đất sản xuất nơng nghiệp có biến mạnh Đề tài nhằm mục đích điều tra trạng sử dụng đất,phân tích biến động sử dụng đất huyện Đồng thời khảo sát số tích chất điển độ chua đất (PH),độ mặn đất(EC),và số tính chất hóa học khác :lân dễ tiêu,sắt hoạt động Khai thác tiềm đất đai để phục vụ sản xuất,từ đề xuất quan điển sử dụng đất đai ,vì đất đai tài ngun vơ quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt điều kiện tiên thiếu trình phát triển kinh tế - xã hội Tiếp thu, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ để khai thác sử dụng triệt để, tiết kiệm, hợp lý, có hiệu đất đai , đáp ứng yêu cầu phát triển ngày cao kinh tế Fe % Fe tự 1.5 Fe 0.5 PN PN PN PN CT CT CT Địa điểm Hình 3.9 Sắt tự tầng đất điểm khảo sát Đầm Dơi Sắt tự điểm khảo sát đánh giá trung cao dao động từ 0.87311.417 Thấp nhất tầng Chánh Tài sắt tự có giá tri 0.8731 cao tầng Đồng Giác sắt tự có giá trị 1.417.Ở độ sâu từ tầng trở xuống sắt tự có giá trị cao,ở tầng phú nhuận sắt tự có giá trị 1.363,ở tầng có giá trị 1.305 ,ở tầng Đồng giác có giá trị 1.3059 Trong ni tơm, tầng đất măt tác đông trưc tiếp đến sinh trưởng phát triển tôm sắt tự có giá trị trung bình tầng Phú Nhuận tầng Chánh tài cải tạo sên vét ao đầm nên ý cho tầng mặt ao đầm phải tầng có sắt tự thấp nhất.Đất Đồng Giác có giá trị sắt tự cao cần phải có biện pháp cải tạo hợp lý ,bón vơi hoăc lân để cố định sắt.Khi sên vét nên ý độ sâu 1.5m để giảm sắt hoạt động tầng mặt ao đầm Trang 28 3.6 Tiềm đất đai để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; Đất đai khai thác sử dụng đạt 91,42% diện tích tự nhiên Hiện đất chưa sử dụng 668,81 ha, chiếm tới 0,81% diện tích tự nhiên chủ yếulà đất chưa sử dụng Đất chưa sử dụng tập chung xã Tân Thuận (179,4ha), xã Tân Tiến (149,61 ha), xã Nguyễn Huân (339,8 ha) Đất chưa sử dụng theo đánh giá đưa vào khai thác sử dụng cho mục đích du lịch để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội huyện - Đất trồng hàng năm công nghiệp ngắn ngày: diện tích để mở rộng cho loại đất khơng nhiều; hướng chủ yếu đầu tư thâm canh tăng vụ, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật để nâng cao suất chất lượng sản phẩm - Đất lâm nghiệp: diện tích rừng có (7.608,41ha), tiềm để phát triển lâm nghiệp chủ yếu khai thác phát triển diện tích đất bãi bồi ven biển, ven cửa sơng chưa sử dụng Đất có khả đưa vào sản xuất lâm nghiệp chủ yếu đất ven biển, ven sông, kênh, rạch Yêu cầu cấp thiết đặt cần phủ xanh diện tích này, trồng rừng để cải thiện môi trường sinh thái, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp, phát triển du lịch, tạo công ăn việc làm cho nhân dân - Đất nuôi trồng thuỷ sản: đất nuôi trồng thủy sản có 59.777,38 chiếm 72,64% Huyện Đầm Dơi vùng có tiềm lớn ni trồng thuỷ sản Những năm qua, diện tích ni trồng thuỷ sản hình thức thâm canh, bán thâm canh, ni tơm cơng nghiệp đem lại hiệu kinh tế cho huyện, góp phần vào kim ngạch xuất chung tồn tỉnh Cà Mau Những năm tới, diện tích liên tục tăng khai thác từ đất mặt nước chuyên dùng từ đất Trang 29 chưa sử dụng ven biển 3.7 Quan điểm sử dụng đất Đất đai tài nguyên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt điều kiện tiên thiếu trình phát triển kinh tế - xã hội Vì việc tiếp thu, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ để khai thác sử dụng triệt để, tiết kiệm, hợp lý, có hiệu đất đai cho mục đích dân sinh kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển ngày cao kinh tế quan điểm bao trùm Sử dụng đất đảm bảo phát triển sản xuất nông nghiệp, thực chiến lược an toàn lương thực, chuyển đổi mạnh mẽ cấu trồng, vật nuôi, thực nghiêm ngặt quy hoạch mang tính khoa học kỹ thuật, tăng nhanh nguồn nông sản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày cao nhân dân, nguyên liệu cho cơng nghiệp chế biến, nâng cao độ phì hệ số sử dụng đất, đảm bảo sử dụng đất lâu bền Bố trí hợp lý cấu đất nơng nghiệp, chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng đa dạng hố trồng vật ni, gắn liền sản xuất với thị trường hiệu kinh tế, phù hợp với hệ sinh thái vùng đất Tập trung khai thác lợi thế, tiềm đất đai điều kiện tự nhiên nguồn tài nguyên thiên nhiên để phát triển mạnh loại trồng, diện tích ni trồng thuỷ sản nước lợ, nước để tạo khối lượng nông sản lớn cho chế biến xuất Dành quỹ đất hợp lý cho phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ cơng nghiệp có hàm lượng cơng nghệ cao Hình thành phát triển cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tập trung nhằm sử dụng tốt hiệu sở hạ tầng, Trang 30 lao động, tạo môi trường thu hút vốn đầu tư Phát triển công nghiệp đơi với việc thúc đẩy hình thành trung tâm dịch vụ thị góp phần đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế tăng thu nhập cho người lao động Sử dụng đất đáp ứng cho phát triển hệ thống giao thông, thuỷ lợi, điện, nước công trình phúc lợi cơng cơng khác diện tích đất cho nhân dân, đáp ứng yêu cầu sản xuất trình phát triển kinh tế xã hội địa phương Việc đầu tư phải tiến hành đồng gắn liền với việc mở rộng thị trấn, thị tứ, khu tiểu thủ công nghiệp Ưu tiên xây dựng cơng trình sản xuất khơng coi nhẹ cơng trình phục vụ đời sống văn hóa tinh thần nhân dân Quản lý, chăm sóc bảo vệ phát triển rừng phòng hộ ven biển, rừng đặc dụng, tận dụng triệt để tác dụng to lớn tổng hợp nhiều mặt rừng Hiện tồn huyện khoảng 668,81 đất chưa sử dụng, chủ yếu đất bãi bồi hình thành ven biển Đơng, chạy dọc theo rừng phòng hộ Từ đến năm 2020 xa cần tập trung nguồn lực đầu tư khai thác đưa vào sử dụng cho mục đích du lịch, kinh tế Khai thác sử dụng đất bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái, đảm bảo sử dụng đất ổn định bền vững, kết hợp trước mắt lâu dài phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội huyện Định hướng sử dụng đất nông nghiệp cho giai đoạn 20 năm tới giai đoạn Trang 31 Xác định sản xuất ngư – nông – lâm nghiệp nhiệm vụ trọng tâm, ni trồng thủy sản ngành kinh tế quan trọng, sở, tiền đề, động lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội huyện; phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững, không mâu thuẩn không phù hợp với phát triển tổng thể với ngành kinh tế, ổn định xã hội, không gây ô nhiễm môi trường; UBND huyện Đầm Dơi thực quy hoạch nuôi trồng thủy sản địa bàn toàn huyện phê duyệt định số 147/QĐ-UBND ngày 28 tháng năm 2008 với định hướng sau: * Diện tích nuôi trồng thủy sản không tăng, tăng sản lựong, gía trị sản phẩm, ưu tiên cho xuất đảm bảo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thủy sản địa phương * Tận dụng lợi điều kiện tự nhiên để bố trí đối tượng ni có giá trị kinh tế cao cách hợp lý để hình thành vùng nguyên liệu tập trung nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thủy sản chủ lực * Lấy tôm sú làm đối tượng chủ lực, đồng thời phát triển lồi cua, cá chình, cá bống tượng, cá kèo, cá chẽm…theo hướng luân canh, đa cây, đa bước tiến lên thâm canh có đủ điều kiện… * Nâng cao chất lượng giống thủy sản, bước tiến tới nghiên cứu sản xuất giống bệnh * Áp dụng hình thức ni sạch, ni sinh thái để đảm bảo an tồn vệ sinh thực phẩm, sản phẩm nuôi trồng thủy sản theo thực hành ni tốt, ni trồng thủy sản có trách nhiệm * Tăng cường công tác chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật công nghệ Trang 32 sinh học cho nông dân, tổ chức lại sản xuất đôi với đầu tư sở hạ tầng nghề cá cho nuôi trồng thủy sản Bảo vệ cách nghiêm ngặt diện tích đất rừng tại, trồng từ đất chưa sử dụng tận dụng đất ven sơng, ven trục tuyến giao thơng Đi đôi với tu bổ bồi dưỡng bảo vệ rừng Kết hợp Ngư - Nông - Lâm cách chặt chẽ CHƯƠNG IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Đầm Dơi có diện tích đất nơng nghiệp 75.224,49 ha, chiếm 91,42% diện tích tự nhiên huyện.Đất nơng nghiệp sử dụng với nhiều loại hình khác gồm :đất trồng lâu năm ,đất rừng đặc dụng ,đất rừng phòng hộ ,đất làm muối đất rừng sản xuất,đất ni trồng thủy sản có diện tích khác nhau.Trong đất nơng nghiệp sử dụng cho ni trồng thủy sản nước mặn chiếm diện tích lớn 59777.38 chiếm 72.64% diện tích tự nhiên chiếm 79.47% diện tích đất nơng nghiệp.Trong loại hình sử dụng ,qua điều tra nhận thấy có giảm diên tích,tuy nhiên đất ni trồng thủy sản ln tăng loại hình phù hợp với điều kiên tự nhiên vùng Đăc tính đất mặn huyện Đầm Dơi thể qua số tiêu :PH đất có gia trị cao,đất đánh giá trung tính kiềm nhẹ,khi trích tỷ lệ 1đất:2.5 nước,đất tầng mặt hai ấp Chánh tài Đồng giác đánh giá chua nhẹ.EC có giá trị cao ,khi trích bảo hòa EC dao động từ 10.81-17.6 (mS/cm) ,khi trích với tỉ lệ 1:2.5 đất với nước EC dao động từ 8.18-22.1 (mS/cm) ,Do ảnh hưởng dòng thủy triều biển đơng điểm khảo sát Trang 33 gần biển EC cao.Lân dễ tiêu đánh giá thấp ,giá trị dao động từ 0.061-0.292(ppm) Sắt tự điểm khảo sát đánh giá trung bình cao dao động từ 0.8731-1.417(%Fe2O3) Đầm dơi có tiềm đất đai để phục vụ sản xuất nông lâm ngư nghiêp,tận dụng triệt để nguồn tài nguyên kinh tế 4.2 Kiến nghi Cần nghiên cứu thêm số tính chất hóa học khác đất măn huyện Đầm Dơi ,như khả trao đổi cation(CEC), cation trao đổi đất Tiềm hiểu ngun nhân suy thối đất canh tác ni trồng thủy sản nước mặn Trang 34 DANH SÁCH BẢNG Bảng 1.1 Phân loại độ ,mặn đất theo tiêu kết hợp (Nguyễn Vy Trần Khải 1978 ) ……………………………………………………….10 Bảng 1.2 Tương quan Ec lượng muối tan (Lê Văn Khoa ,2000) 11 Bảng 1.3 Phân cấp đất mặn ( Tôn Thất Chiểu et al …1991) …………….12 DANH SÁCH HÌNH Hình 1.1 Bản đồ đất đồ thích nghi đất đai huyện Đầm Dơi …………………………………………………………………………… 14 Hình 3.1 Bản đồ thể bốn loại đất nơng nghiệp điển hình Đầm Dơi …………………………………………………………………………… 18 Hình 3.2 Bản đồ thể cấu bốn loại đất nơng nghiệp Đầm Dơi …………………………………………………………………………… 18 Hình 3.3 Hình biểu diễn diễn biến sử dụng đất Đầm Dơi …………………………………………………………………………… 20 Hình 3.4 pH trích bảo hòa tầng đất điểm khảo sát Đầm Dơi …………………………………………………………………………… 22 Hình 3.5 pH trích tỉ lệ 1:2.5 tầng đất điểm khảo sát Đầm Dơi …………………………………………………………………………….23 Hình 3.6 Ec trích bảo hòa tầng đất điểm khảo sát Đầm Dơi …………………………………………………………………………… 24 Hình 3.7 Ec trích tỉ lệ tầng đất điểm khảo sát Đầm Dơi ……………………………………………………………………………25 Hình 3.8 Lân dễ tiêu tầng đất điểm khảo sát Đầm Dơi …………………………………………………………………………….26 Hình 3.9 Sắt tự tầng đất điểm khảo sát Đầm Dơi …………………………………………………………………………… 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Xuân Thuyên (1999) “ kết bước đầu mặn hóa đất vùng bán đảo Cà Mau “ Kỹ yếu hội nghị khoa học công nghệ môi trường khu vực Đồng Bằng Sông Cữu Long tổ chức cần thơ , lần thứ 16 ngày 17-18/09/1999 sở khoa học ,công nghệ , môi trường cần thơ ,250 trang Nguyễn Vy Trần Khải 1978 nghiên cứu khoa học đất vùng bắc Việt Nam , NXB nông nghiệp Hà Nội Ngơ Ngọc Hưng (2005a) giáo trình thực tập thổ nhưỡng , trường Đại Học Cần thơ Ngô Ngọc Hưng (2003), giáo trình nhiễm đất đai , trường Đại Học Cần Thơ Ngô ngọc Hưng thang đánh giá tham khảo cho số đặc tính lý hóa học đất , môn khoa học đất quản lý đất đai , khoa nông nghiệp sinh học ứng dụng , trường Đại Học Cần Thơ Võ Thị Gương (1998) đánh giá số liệu phân tích hóa học đất , phương pháp phân tích đánh giá số liệu hóa lý đất trồng khoa nơng nghiệp ,trường Đại Học Cần Thơ Tôn Thất Chiểu (1992) ‘ kết bước đầu ứng dụng phân loại đất theo FAO – UNESCO ‘,tập chí khoa học đất , NXB nông nghiệp, Hà Nội Võ Quang Ninh (1998) trở ngại đất cách quản lý , tài liệu tập huấn cho trà vinh ( chưa công bố ) Báo cáo tổng hợp “quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Đầm Dơi đến năm 2010 định hướng đến năm 2020” PHỤ LỤC Kí hiệu PN1 PN2 PN3 PN4 CT1 CT2 CT3 ĐG1 ĐG2 ĐG3 ĐG4 PH trích tỉ lệ 1:2.5 6.84 6.83 6.82 6.74 6.95 7.09 7.22 7.38 5.8 5.89 6.736 6.9 6.96 7.05 5.9 5.78 6.76 7.37 7.56 7.55 7.67 PH trích bảo hòa 7.6 7.74 7.22 7.3 7.12 7.27 7.67 7.83 7.72 7.78 7.165 8.22 8.05 8.15 7.64 7.52 8.34 8.42 8.39 8.35 8.37 8.41 Bảng giá trị pH bảo hòa pH trích tỉ lệ 1:2.5 Địa điểm Phú Nhuận tầng 1(độ sâu từ - 30) Phú Nhuận tầng ( độ sâu từ 30 - 70) Phú Nhuận tầng ( độ sâu từ 70 - 120) Phú Nhuận tầng (độ sâu từ 120 -200) Chánh Tài tầng 1( độ sâu từ - 50) Chánh Tài tầng ( độ sâu từ 50 - 100) Chánh Tài tầng 3(độ sâu từ 100 - 150) Đồng Giác tầng 1( đồ sâu từ - 50) Đồng Giác tầng ( độ sâu từ 50-90) Đồng Giác tầng ( độ sâu từ 90 -140) Đồng Giác tầng 4( độ sâu từ 140 - 200) Kí hiệu PN1 PN2 PN3 PN4 CT1 CT2 CT3 ĐG1 ĐG2 ĐG3 ĐG4 EC(mS/cm) trích tỉ lệ 1:2.5 11.62 11.89 8.08 8.29 10.29 10.67 11.97 11.51 14.86 14.6 13.23 13.08 13.31 14.01 22.1 22.1 13.27 13.05 14.04 14.02 14.72 14.56 EC(mS/cm) trích bảo hòa 12.14 12.28 10.23 11.39 12.78 13.04 13.48 10.15 11.9 12.25 13.34 12.49 10.9 14.02 17.83 17.37 16.34 16.62 17.2 17.42 16.75 17.45 Địa điểm Phú Nhuận tầng 1(độ sâu từ - 30) Phú Nhuận tầng ( độ sâu từ 30 - 70) Phú Nhuận tầng ( độ sâu từ 70 - 120) Phú Nhuận tầng (độ sâu từ 120 -200) Chánh Tài tầng 1( độ sâu từ - 50) Chánh Tài tầng ( độ sâu từ 50 - 100) Chánh Tài tầng 3(độ sâu từ 100 - 150) Đồng Giác tầng 1( đồ sâu từ - 50) Đồng Giác tầng ( độ sâu từ 50-90) Đồng Giác tầng ( độ sâu từ 90 -140) Đồng Giác tầng 4( độ sâu từ 140 - 200) Bảng giá trị Ec trích bảo hòa Ec trích tỉ lệ 1:2.5 Kí hiệu Nđ mẫ u Nđộ blan h V tríc h V đ o W g đất V hu t PN1 0.9 0.006 10 14 0.9 0.006 10 14 0.4 0.006 10 14 0.4 0.006 10 14 1.1 0.006 10 14 1.1 0.006 10 14 1.4 0.006 10 14 1.4 0.006 10 14 1.9 0.006 10 14 2.1 0.006 10 14 PN2 PN3 PN4 CT1 CT2 1.4 1.3 CT3 0.7 0.6 ĐG 1.1 ĐG 1.3 1.3 ĐG 1.2 1.2 ĐG 0.9 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 2 2 2 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 P2O5 0.303 0.306 0.143 0.155 0.397 0.384 0.492 0.505 0.688 0.747 0.505 0.454 0.260 0.219 0.373 0.340 0.452 0.449 0.438 0.413 0.313 P 0.08269 0.08358 0.03925 0.04238 0.10831 0.10495 0.13417 0.13790 0.18771 0.20378 0.13795 0.12399 0.07104 0.05992 0.10171 0.09282 0.12352 0.12250 0.11951 0.11286 0.08540 Địa điểm Trung bình 0.083137 Phú Nhuận1 0.040820 Phú Nhuận2 0.106631 Phú Nhuận3 0.136036 Phú Nhuận4 0.195749 Chánh Tài1 0.130971 Chánh Tài2 0.065483 Chánh Tài3 0.097270 Đồng Giác1 0.123014 Đồng Giác2 0.116186 Đồng Giác3 Đồng Giác4 0.088718 0.006 10 0.337 14 0.09203 Bảng giá trị lân dễ tiêu abs 0.0056 0.0662 0.1182 0.1683 0.2045 0.2692 nongdo y = 19.121x - 0.1997 R2 = 0.9987 -2 1a 2a 3a 4a 1b 2b 3b 1c 2c 3c 4c abs 0.4922 0.4175 0.4186 0.6281 0.4047 0.5907 0.5748 0.4674 0.591 0.6557 0.6043 abs' 0.489 0.426 0.417 0.639 0.4145 0.5831 0.6393 0.4736 0.5863 0.6608 0.6106 0.05 nongdo 9.21166 7.78332 7.80435 11.8102 7.53857 11.0951 10.7911 8.73746 11.1008 12.3379 11.3551 0.1 nongdo' 9.15047 7.94585 7.77376 12.0186 7.72595 10.9498 12.0244 8.85601 11.0109 12.4355 11.4756 0.15 0.2 %Fe2O3 1.0538135 0.8904115 0.8928177 1.3510869 0.8624123 1.2692765 1.2344962 0.9995649 1.2699328 1.4114603 1.2990258 0.25 %Fe2O3' 1.046814 0.909005 0.889318 1.37493 0.883849 1.252652 1.375586 1.013127 1.259652 1.422616 1.312807 0.3 Địa điêm PN1 1.050314 PN2 0.899708 PN3 0.891068 PN4 1.363008 CT1 0.873131 CT2 1.260964 CT3 1.305041 ĐG1 1.006346 ĐG2 1.264792 ĐG3 1.417038 ĐG4 1.305916 ... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ‫ھھھھھھھھھھھھھھھھ‬ LÊ TẤN LỘC ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH ĐẤT NHIỄM MẶN Ở HUYỆN ĐẦM DƠI TỈNH CÀ MAU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ KHOA HỌC ĐẤT... khăn,có tính chất tự phát phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên nên thường đem lại hiệu không cao dễ gặp rủi ro Đề tài “ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH ĐẤT NHIỄM MẶN Ở HUYỆN ĐẦM DƠI TỈNH... NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG Hội đồng chấm luận văn tốt nghiêp chấp nhận luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Khoa Học Đất với đề tài : ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH ĐẤT NHIỄM MẶN Ở HUYỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG sử DỤNG và KHẢO sát đặc TÍNH đất NHIỄM mặn ở HUYỆN đầm dơi TỈNH cà MAU , ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG sử DỤNG và KHẢO sát đặc TÍNH đất NHIỄM mặn ở HUYỆN đầm dơi TỈNH cà MAU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay