ĐẶC TÍNH THỔ NHƯỠNG của VÙNG CANH tác lúa tôm TỈNH KIÊN GIANG

105 24 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -oOo- NGUYỄN CẨM AN ĐẶC TÍNH THỔ NHƯỠNG CỦA VÙNG CANH TÁC LÚA-TÔM TỈNH KIÊN GIANG LUẬN ÁN KỸ SƯ KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ, 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -oOo- NGUYỄN CẨM AN ĐẶC TÍNH THỔ NHƯỠNG CỦA VÙNG CANH TÁC LÚA-TƠM TỈNH KIÊN GIANG LUẬN ÁN KỸ SƯ KHOA HỌC ĐẤT Cán hướng dẫn: PGs Ts Ngô Ngọc Hưng Ks Phan Toàn Nam Cần Thơ, 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Đề tài: “ĐẶC TÍNH THỔ NHƯỠNG CỦA VÙNG CANH TÁC LÚA-TÔM TỈNH KIÊN GIANG” Do sinh viên: Nguyễn Cẩm An Lớp Khoa Học Đất K31 thuộc Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng-trường Đại Học Cần Thơ Thực từ ngày 16.2.2009 đến ngày 10.6.2009 Nhận xét: Cần Thơ, ngày……tháng… năm 2009 Giáo viên hướng dẫn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Đề tài: “ĐẶC TÍNH THỔ NHƯỠNG CỦA VÙNG CANH TÁC LÚA-TÔM TỈNH KIÊN GIANG” Do sinh viên: Nguyễn Cẩm An Lớp Khoa Học Đất K31 thuộc Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng-trường Đại Học Cần Thơ Thực từ ngày 16.2.2009 đến ngày 10.6.2009 Ý kiến Bộ môn: Cần Thơ, ngày……tháng… năm 2009 Bộ môn KHĐ & QLĐĐ PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI HỘI ĐỒNG CHẤM BÁO CÁO ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Chứng nhận chấp nhận báo cáo đề tài: “ĐẶC TÍNH THỔ NHƯỠNG CỦA VÙNG CANH TÁC LÚA-TÔM TỈNH KIÊN GIANG” Do sinh viên: Nguyễn Cẩm An Lớp Khoa Học Đất K31 thuộc Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng-trường Đại Học Cần Thơ Bảo vệ trước hội đồng ngày……tháng……năm 2009 Báo cáo đề tài tốt nghiệp hội đồng đánh giá mức: Ý kiến hội đồng: Cần Thơ, ngày……tháng… năm 2009 Chủ tịch hội đồng PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LỜI CẢM TẠ Con xin cảm ơn cha mẹ chăm sóc cho vật chất lẫn tinh thần vững tâm học tập sống Mãi nhớ ơn thầy Ngô Ngọc Hưng- Người hết lòng tận tình hướng dẫn, truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt thời gian thực đề tài luận văn tốt nghiệp đại học Chân thành cảm ơn anh Phan Toàn Nam nhiệt tình giúp đỡ em nhiều, truyền đạt cho em kinh nghiệm quý suốt thời gian qua để em hồn thành tốt đề tài Xin cảm ơn anh Giàu, chị Liễu quan tâm giúp đỡ em thời gian thực đề tài Xin tri ân sâu sắc tất thầy cô lâu dạy dỗ, truyền đạt cho em kiến thức quan trọng, giúp em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Xin gửi lời cảm ơn chân tình đến tất bạn lớp Khoa Học Đất K31 quan tâm giúp đỡ suốt thời gian qua PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com NGUYỄN CẨM AN-2009, Đặc tính thổ nhưỡng vùng canh tác lúa-tôm tỉnh Kiên Giang Luận văn tốt nghiệp TÓM LƯỢC Đất phèn đất mặn hai loại đất có vấn đề q trình canh tác Đất phèn tiềm tàng ln tình trạng khử, q trình sử dụng đất tạo điều kiện cho oxygen xâm nhập vào tầng có chứa pyrite làm oxi hóa tầng tạo thành phèn hoạt động phóng thích lượng chất gây độc đáng kể cho trồng, lúc làm giảm trị số pH đất, làm đất chua hơn, độ hữu dụng lân thấp thiếu dinh dưỡng làm hạn chế suất trồng Trên vùng đất mặn, mùa nắng khơng có nước ngọt, nên cấu canh tác nghèo trồng thường cho suất thấp pH, EC hai tiêu quan trọng đất phèn đất mặn pH thấp có tác động acid vào khoáng sét nên nồng độ ion muối phèn cao, dẫn đến EC cao, ảnh hưởng đến suất trồng Hàm lượng sắt, nhôm tác nhân gây ảnh hưởng đến trồng Nhu cầu sắt trồng mức thấp, dễ dàng đạt đến mức ngộ độc cho Ở giá trị pH < 4,5 nhơm di động có khả hòa tan cao Hàm lượng Al3+ tăng lên 10 lần tương ứng với độ pH giảm xuống đơn vị Đề tài tổng hợp số tiêu phân tích đặc tính lý hóa học hình thái phẫu diện nhóm đất vùng canh tác lúa-tơm tỉnh Kiên Giang Nhóm đất phèn nhóm đất than bùn nhiễm phèn: tầng phèn hoạt động (sulfuric) bắt đầu xuất vòng 50cm đất phèn hoạt động nơng 50-100cm đất phèn hoạt động sâu với độ dày khoảng 50cm Tầng sinh phèn (chứa vật liệu pyrite) thường xuất độ sâu 40-50cm Đất mặn thường có độ phì trung bình, chua, nhiên bị nhiễm mặn mức độ khác nhau, ảnh hưởng đến việc bố trí trồng nơng nghiệp Đất phèn đất than bùn nhiễm phèn có độ phì tương đối lại không cân đối dinh dưỡng, mặt khác, đất chua chứa nhiều độc chất Đất cát thường có độ phì thấp, khả giữ nước bị nhiễm phèn, mặn Hàm lượng độc chất sắt dao động từ 200-450mg/100g đất, riêng nhóm đất cát giồng nhiễm mặn có hàm lượng sắt thấp (20-28 mg/100g) Hàm lượng độc chất sắt có khuynh hướng tăng nhẹ theo chiều sâu phẫu diện Hàm lượng nhôm di động 11 nhóm đất thay đổi trung bình từ 40-80 mg/100g Riêng nhóm đất than bùn phèn tiềm tàng nhóm đất phèn hoạt động nơng phèn tiềm tàng mặn có hàm lượng nhơm di động cao nhất, lên đến 100-200mg/100g đất Mơ hình ln canh lúa-tơm chun ni trồng thủy sản hai mơ hình ưu tiên Tuy nhiên, hầu hết diện tích ba huyện đất có vấn đề phèn-mặn nên khai thác để sử dụng nơng nghiệp cần tính tốn lượng phân bón theo nhu cầu trồng ý biện pháp cải tạo đất nhiễm phèn-mặn Đất phèn Kiên Giang có pH thấp Ở Hòa An, lượng lưu huỳnh tổng số có hàm lượng cao tầng đáy; ngược lại, Hà Tiên, lượng lưu huỳnh tổng số có hàm lượng cao tầng mặt Ở hai phẫu diện, lượng lưu huỳnh dạng pyrite có hàm lượng cao tầng đáy Điều chứng tỏ, tầng đáy tình trạng khử mùa khô PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com MỤC LỤC trang Trang phụ bìa Lời đề tặng (nếu có) Lời cam đoan Cảm tạ Tóm lược Abstract Mục lục Danh sách ký hiệu, chữ viết tắt Danh sách hình Danh sách bảng GIỚI THIỆU Chương - LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 SƠ LƯỢC VỀ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ CỦA MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH KIÊN GIANG 1.1.1 Huyện An Biên 1.1.2 Huyện Hòn Đất 1.1.3 Huyện Kiên Lương 1.1.1 Thị xã Hà Tiên 1.2 CÁC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẤT CƠ BẢN 1.2.1 Quá trình hình thành đất phèn 1.2.2 Quá trình hình thành đất mặn 1.2.3 Quá trình glây 1.2.4 Quá trình tích tụ hữu mùn đất 1.2.5 Quá trình rửa trơi tích tụ sét 1.3 ĐẤT PHÈN 1.3.1 Định nghĩa PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com ii iii iv v vi vii viii ix x 1.3.2 Phân loại đất phèn 1.3.3 Tiến trình hình thành đất phèn 1.3.4 Đặc tính bất lợi chủ yếu đất phèn 1.3.5 Vi sinh vật đất phèn Chương - PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương tiện 2.2 Phương pháp Chương - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 TÍNH CHẤT LÝ HỐ HỌC CỦA CÁC NHĨM ĐẤT TỈNH KIÊN GIANG 3.1.1 Nhóm đất mặn rừng ngập mặn Nhóm đất mặn trung bình Nhóm đất phèn tiềm tàng nơng mặn Nhóm đất phèn tiềm tàng sâu mặn Nhóm đất phèn tiềm tàng sâu rừng ngập mặn Nhóm đất phèn tiềm tàng nơng mặn giàu hữu Nhóm đất phèn hoạt động nông phèn tiềm tàng mặn 3.1.8 Nhóm đất phèn hoạt động sâu phèn tiềm tàng mặn 3.1.9 Nhóm đất phèn hoạt động sâu mặn 3.1.10 Nhóm đất than bùn phèn tiềm tàng 3.1.11 Nhóm đất cát giồng nhiễm phèn mặn sâu 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 DIỄN BIẾN EC VÀ HÀM LƯỢNG ĐỘC CHẤT SẮT, 3.2 NHÔM TRONG PHẪU DIỆN GIỮA CÁC NHÓM ĐẤT 3.2.1 EC 3.2.2 Hàm lượng độc chất sắt, nhơm 3.3 SO SÁNH MỘT SỐ TÍNH CHẤT GÂY CHUA CỦA HAI VÙNG HÀ TIÊN VÀ HÒA AN SỰ PHÂN BỐ CỦA CÁC HỢP CHẤT LƯU HUỲNH 3.4 TRONG PHẪU DIỆN ĐẤT PHÈN THEO KHOẢNG CÁCH VỚI SÔNG CỬU LONG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com PHỤ LỤC LÝ LỊCH TRÍCH NGANG VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CỦA TÁC GIẢ PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com • Ngày mô tả: 19.4.2007 • Mô tả tầng đất: Tầng đất A (0 -12cm) AB (12-30cm) Bw (30-50cm) Bj (50-100cm) Cp (100-130cm) • Tầng đất (cm) 0-12 12-30 30-50 50-100 100-120 Na+ K+ 0-12 12-30 30-50 50-100 100-120 2,37 2,07 2,58 4,37 8,72 0,18 0,16 0,30 0,19 0,17 Sét, ướt, xám nâu sáng (10YR7/2, light gray), không cấu tượng, chặt, xốp, có nhiều đốm jarosite màu vàng rơm (50%V) (7,5YR8/6, yellow), glây trung bình, chuyển rõ màu sắc Sét, ướt, xám xanh-xám nâu (10YR 3/1, very dark gray), khơng cấu tượng, chặt, glây mạnh, nhiều pyrite Số liệu phân tích: pH OM (%) Tổng số (%) Dễ tiêu (mg/100g) H2O 3,66 3,73 KCl 3,23 6,7 3,66 3,9 N P2O5 K2O N P2O5 0,171 0,039 0,829 25,82 8,41 0,035 0,033 0,711 4,26 4,09 3,76 3,52 3,2 3,63 3,4 3,70 8,1 0,025 0,009 0,713 0,022 0,021 0,833 0,034 0,030 0,919 Cation đất (meq/100đ) Tầng đất (cm) Đặc tính đất Sét, khô, xám nâu đen nhạt (7,5YR6/2, pinkish gray), cục lớn nhỏ có cạnh, chặt, xốp, nhiều rễ cỏ lúa, chuyển lớp rõ màu sắc độ chặt Sét, ẩm, xám đen vệt xám trắng (7,5YR7/2, pinkishgray), tảng mềm, chặt, xốp, rễ cỏ lúa, có đốm nâu vàng theo vết nứt, chuyển lớp rõ màu sắc độ chặt Sét, ẩm ướt, xám sáng (10YR7/2, light gray), không cấu tượng, chặt, xốp, nhiều đốm rỉ nâu vàng, đốm vàng rơm (7,5YR7/2 reddish yellow) theo dấu rễ vết nứt, chuyển lớp rõ màu sắc SB CEC Ca2+ Mg2+ (meq/100đ) 2,02 2,37 2,61 2,12 2,52 2,98 3,50 3,09 2,45 2,66 7,55 8,10 8,58 9,13 14,07 18,24 18,19 19,56 22,45 22,94 BS (%) Tổng số (mg/100g) Fe2+,3+ Al3+ 41,39 44,53 43,87 0,84 40,67 61,33 K2O 17,16 Di động (mg/100g) Thành phần giới (%) Cát Thịt Sét Chỉ tiêu khác (%) Tổng SO42- ClS 58,9 0,36 0,08 71,5 0,08 0,01 72,4 0,11 0,04 52,1 0,73 0,06 Fe2+,3+ Al3+ 7,3 44,1 0,079 72,8 313,2 2.7 Đất than bùn phèn tiềm tàng • Tên đất theo FAO/WRB: Fibric Histosols (Epi-proto-thionic) PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com EC (mS/ cm) 2,25 0,32 3,54 5,45 • Vị trí: cách quốc lộ 80 khoảng 1.000m phía Tây Nam Xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang • Địa hình: đồng • Tình trạng ngập úng: 50-60cm vào mùa mưa Mực nước ngầm 40-50cm • Mẫu chất, đá mẹ: trầm tích sơng- biển-đầm lầy • Thực vật tự nhiên: cỏ chỉ, tràm, mua Cây trồng: trồng tràm ruộng, bạch đàn bờ • Ngày mơ tả: 21.4.2007 • Mơ tả tầng đất: Tầng đất Đặc tính đất Sét hữu (rất nhiều xác bã hữu bán phân hủy), ẩm ướt, xám Ah đen (10YR4/2, dark grayish brown), khơng cấu trúc, chặt, xốp, (0-20cm) nhiều rễ cỏ, chuyển lớp rõ màu sắc độ chặt Sét hữu (rất nhiều xác bã hữu bán phân hủy), ướt, xám đen BCh (10YR3/3, very dark grayish brown), khơng cấu trúc, chặt, (20-40cm) xốp, rễ cỏ, glây mạnh, chuyển lớp từ từ màu sắc độ chặt Sét hữu (rất nhiều xác bã hữu bán phân hủy), ướt, xám đen Cph1 (10YR3/2, very dark grayish brown), không cấu trúc, chặt, (40-70cm) xốp, tơi, glây mạnh, nhiều pyrite, chuyển lớp rõ màu sắc Sét hữu (rất nhiều xác bã dừa nước bán phân hủy), ướt, xám Cph2 nâu (10YR2/2, very dark brown), không cấu trúc, chặt, xốp, (70-125cm) glây mạnh, pyrite • Tầng đất (cm) 0-20 20-40 40-70 70-125 Tầng đất (cm) 0-20 20-40 40-70 70-125 Số liệu phân tích: Ph OM (%) Tổng số (%) Dễ tiêu (mg/100g) H2O KCl N P2O5 K2O N 3,21 2,77 25,7 0,500 0,032 0,826 76,35 3,48 3,33 25,1 0,108 0,008 0,735 P2O5 K2O 6,49 11,18 Thành phần giới (%) Cát Thịt Sét 3,48 3,23 24,8 0,567 0,004 0,725 3,36 3,16 23,6 0,272 0,011 0,752 Cation đất (meq/100đ) SB CEC Na+ K+ Ca2+ Mg2+ (meq/100đ) 2,70 3,21 4,23 5,30 1,17 0,19 0,18 0,22 1,67 2,45 3,37 2,12 2,33 2,38 4,55 4,26 7,87 8,23 12,33 11,90 18,26 20,15 25,40 24,40 BS (%) 43,10 40,82 48,54 48,77 Di động (mg/100g) Fe2+,3+ Al3+ 414,7 97,0 418,7 447,1 164,2 190,4 62,1 68,9 Chỉ tiêu khác (%) Tổng S 1,00 1,52 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com SO42- Cl- EC (mS/c m) 0,60 0,04 3,37 0,06 0,09 4,51 4,65 Một số bảng mô tả phẫu diện huyện Kiên Lương 3.1 Đất phèn tiềm tàng sâu rừng ngập mặn • Tên đất theo FAO/WRB: Salic Tidadic Fluvisols (Endo-proto-thionic) • Vị trí: vng tơm nhà anh Nguyễn Văn Minh Ấp Sơng Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang • Địa hình: đồng ven biển • Tình trạng ngập úng: ngập thủy triều 20-30cm Mực nước ngầm 5055cm • Mẫu chất, đá mẹ: trầm tích biển-đầm lầy • Thực vật tự nhiên:mắm, đưng, đước, tra Cây trồng: kế bên vuông tôm • Ngày mơ tả: 24.4.2007 • Mơ tả tầng đất: Tầng đất A (0-20cm) AC (20-52cm) Cp1 (52-80cm) Cp2 (80-130cm) • Tầng đất (cm) 0-20 20-52 52-80 80-130 Đặc tính đất Sét, ướt, xám nâu, đốm rỉ nâu (10YR5/2, grayish brown), khơng cấu trúc, chặt, xốp, nhiều rễ mắm, đước, chuyển lớp từ từ màu sắc độ chặt Sét, ướt, xám nâu vệt xám xanh (10YR4/2, dark grayish brown), đốm rỉ nâu, khơng cấu trúc, chặt, xốp, nhiều rễ mắm, đước, glây mạnh, chuyển lớp rõ màu sắc Sét, ướt, xám xanh (10YR6/2, light brownish gray), không cấu trúc (gần bán thục), chặt, xốp, glây mạnh, pyrite trung bình đến ít, chuyển lớp từ từ màu sắc độ thục Sét, ướt, xám xanh (10YR6/1, gray), không cấu trúc (khơng thục), chặt, xốp vừa, glây mạnh, pyrite trung bình Số liệu phân tích: pH H2O KCl 7,21 6,84 7,08 6,75 5,85 4,84 5,42 4,44 OM (%) Tổng số (%) Dễ tiêu (mg/100g) N P2O5 K2O N 4,9 0,191 0,042 0,878 28,86 2,6 0,122 0,047 1,579 P2O5 K2O 9,86 23,72 2,9 0,105 0,048 0,536 2,4 0,057 0,059 0,629 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Thành phần giới (%) Cát Thịt Sét 9,60 42,40 48,00 Cation đất (meq/100đ) + Na K+ Ca2+ Mg2+ 0-20 1,82 0,68 4,58 5,87 20-52 1,54 1,23 5,03 5,84 52-80 1,71 0,76 5,64 7,29 80-130 1,79 0,89 5,75 7,83 Tầng đất (cm) SB CEC (meq/100đ) 12,95 20,65 13,64 22,64 15,40 22,48 16,26 22,80 BS (%) 62,71 60,25 68,51 71,32 Di động EC Chỉ tiêu khác (%) (mg/100g) (mS/ cm) Fe2+,3+ Al3+ Tổng S SO42- Cl164,8 Vết 0,31 10,38 316,1 Vết 322,0 Vết 0,84 0,48 0,31 10,82 364,9 Vết 0,76 0,42 0,40 11,59 3.2 Đất phèn tiềm tàng nông, mặn, giàu hữu • Tên đất theo FAO/WRB: Gleyic Hyposalic Fluvisols (Epi-proto-thionic, Humic) • Vị trí: vng tơm khu vực quân đội cách cầu Hà Giang khoảng 5km phía Bắc, xã Phú Mỹ, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang • Địa hình: đồng ven biển • Tình trạng ngập úng: 30-40cm vào mùa mưa Mực nước ngầm 40-50cm • Mẫu chất, đá mẹ: biển-đầm lầy phù sa cổ • Thực vật tự nhiên: cỏ bụi, đước Cây trồng: ni tơm (đang bỏ hoang) • Ngày mơ tả: 25.4.2007 • Mơ tả tầng đất: Tầng đất A (0-20cm) AC (20-45cm) Cph (45-90cm) II-Cg (90-130cm) Đặc tính đất Sét hữu cơ, ướt, xám nâu đen, (10YR4/2, dark grayish brown), khơng cấu trúc, chặt, xốp, rễ cỏ, chuyển lớp từ từ màu sắc độ chặt Sét, ướt, xám đen (10YR3/1, very dark gray), không cấu trúc, chặt, xốp, chuyển lớp rõ màu sắc độ chặt Sét, ướt, xám nâu đen (10YR3/2, very dark grayish brown), khơng cấu trúc, nhão, dính Nhiều xác bã hữu bán phân hủy, glây mạnh, nhiều pyrite, chuyển lớp rõ màu sắc, mẫu chất, độ chặt độ dính Sét pha cát, xám sáng (10YR6/2, light brownish gray), không cấu trúc, dẻo dính lẫn xác bã hữu từ tầng xuống, glây mạnh (lớp phù sa cổ) PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com • Tầng đất (cm) 0-20 20-45 45-90 90-130 Số liệu phân tích: pH OM (%) Tổng số (%) Dễ tiêu (mg/100g) H2O 6,49 5,25 KCl 5,50 7,1 4,70 7,3 N P2O5 K2O N P2O5 0,182 0,027 0,693 27,54 5,10 0,024 0,015 0,720 4,09 6,82 3,42 4,4 6,35 2,7 0,087 0,012 0,108 0,031 0,009 0,477 Cation đất (meq/100đ) + Na K+ Ca2+ Mg2+ 0-20 0,80 0,49 1,31 3,97 20-45 0,87 0,51 2,92 4,66 45-90 0,90 0,08 1,30 4,70 90-130 0,83 0,34 3,11 5,35 Tầng đất (cm) 3.3 SB CEC (meq/100đ) 6,57 18,09 8,96 20,03 6,97 19,43 9,63 20,71 BS (%) 36,29 44,71 35,87 46,48 K2O 12,46 Thành phần giới (%) Cát Thịt Sét Di động EC Chỉ tiêu khác (%) (mg/100g) (mS/ cm) Fe2+,3+ Al3+ Tổng S SO42- Cl72,3 0,21 0,22 8,02 283,1 19,47 360,8 53,57 1,78 0,44 0,12 3,80 254,5 0,17 0,99 0,22 0,16 4,90 Đất phèn tiềm tàng nông, mặn, giàu hữu Tên đất theo FAO/WRB: Gleyic Hyposalic Fluvisols (Epi-proto-thionic, Humic) • Vị trí: vng tơm nhà ơng Nguyễn Dẽ Ấp Rạch Dừa, xã Phú Mỹ, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang • Địa hình: đồng ven biển • Tình trạng ngập úng: 40-50cm vào mùa mưa Mực nước ngầm 30-40cm • Mẫu chất, đá mẹ: biển-đầm lầy phù sa cổ • Thực vật tự nhiên: cỏ bụi, năng, ráng Cây trồng: tôm quảng canh cải tiến • Ngày mơ tả: 25.4.2007 • Mơ tả tầng đất: • Tầng đất Cph1 (35-50cm) Đặc tính đất Sét, khô, xám nâu đen (10YR4/1, dark gray), không cấu trúc, chặt, xốp, nhiều rễ cỏ nhỏ, chuyển lớp từ từ màu sắc độ chặt Sét, ướt, xám nâu tối (10YR4/3, dark brown), khơng cấu trúc, chặt, xốp, rễ cỏ nhỏ, chuyển lớp từ từ màu sắc độ chặt Sét, ẩm ướt, xám nâu tối (10YR3/1, very dark gray), nhiều hữu bán phân hủy, khơng cấu trúc, chặt, xốp, glây mạnh, nhiều pyrite, chuyển lớp từ từ màu sắc Cph2 Sét hữu cơ, ướt, xám nâu xám xanh (10YR6/2, light brownish Ah (0 -15cm) AC (15-35cm) PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com (50-90cm) gray), không cấu trúc, chặt, xốp, glây mạnh, nhiều pyrite, chuyển lớp rõ màu sắc độ chặt Sét pha cát, ướt, xám sáng (10YR 6/2-7/2, light brownish gray), không cấu trúc, dẻo dính, chặt, xốp, glây mạnh (phù sa cổ) II-Cg (90-150cm) • Tầng đất (cm) 0-15 15-35 35-50 50-90 90-150 Tầng đất (cm) 0-15 15-35 35-50 50-90 90-150 Số liệu phân tích: pH OM (%) Tổng số (%) Dễ tiêu (mg/100g) H2O KCl N P2O5 K2O N 6,52 5,58 8,7 0,169 0,012 0,533 18,17 4,59 3,95 14,9 0,116 0,013 0,878 P2O5 K2O 8,60 21,10 Thành phần giới (%) Cát Thịt Sét 4,15 3,73 10,0 0,043 0,005 0,660 4,42 3,65 16,7 0,066 0,014 0,256 4,54 3,94 4,3 0,024 0,016 0,100 Cation đất (meq/100đ) Na+ K+ 0,90 0,96 0,94 1,39 3,72 0,75 1,24 0,93 0,36 0,14 3.4 SB CEC Di động (mg/100g) Chỉ tiêu khác (%) Tổng SO42- ClS 1,08 18,36 47,06 322,2 0,2 0,1 21,29 45,54 123,4 11,57 0,18 0,09 19,05 46,96 197,9 16,60 0,95 0,21 0,14 19,81 43,29 337,3 118,10 1,12 0,29 0,11 1,01 0,90 0,36 0,12 20,70 48,24 292,2 Ca2+ Mg2+ (meq/100đ) 1,78 2,56 1,70 2,55 1,59 8,64 9,70 8,95 8,58 9,99 5,21 4,94 5,38 4,28 4,54 BS (%) Fe2+,3+ Al3+ EC (mS/cm) 3,69 4,65 4,89 4,05 Đất phèn tiềm tàng sâu, mặn • Tên đất theo FAO/WRB: Gleyic Hyposalic Fluvisols (Endo-protothionic) • Vị trí:Km thứ từ Hòn Chơng, cách Ủy ban nhân dân xã Bình An koảng 1km phía Tây Bắc Xã Bình An , huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang • Địa hình: đồng • Tình trạng ngập úng:ngập thủy triều 10-20cm Mực nước ngầm 3040cm • Mẫu chất, đá mẹ: trầm tích biển-đầm lầy • Thực vật tự nhiên: chủ yếu Cây trồng: tràm • Ngày mơ tả: 23.4.2007 • Mơ tả tầng đất: PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Tầng đất Đặc tính đất Sét hữu cơ, ướt, xám đen, (10YR3/1, very dark gray), khơng cấu trúc, chặt, xốp, nhiều rễ tràm to, glây trung bình, chuyển lớp từ từ màu sắc độ chặt Sét, ướt, xám nâu sáng vệt xám đen (10YR4/1, dark gray), khơng cấu trúc, chặt, xốp vừa, rễ tràm, glây mạnh, chuyển lớp từ từ màu sắc độ chặt Sét, ướt, xám nâu đen (10YR3/3, dark brown), không cấu trúc, chặt, xốp vừa, glây mạnh, pyrite, chuyển lớp rõ màu sắc độ chặt Sét, ướt, xám nâu đen + xám xanh đen (10YR3/1, very dark gray), khơng cấu trúc, chặt, xốp, nhiều xác bã thực vật bán phân hủy, glây mạnh, nhiều pyrite Ah (0-20cm) AC (20-35cm) Cg(p) (35-60cm) Cph (60-125cm) • Tầng đất (cm) 0-20 20-35 35-60 60-125 Tầng đất (cm) 0-20 20-35 35-60 60-125 Số liệu phân tích: pH OM (%) Tổng số (%) Dễ tiêu (mg/100g) H2O KCl 5,76 4,92 4,4 6,10 5,48 2,8 N P2O5 K2O N 0,203 0,036 0,568 30,79 0,109 0,022 0,593 4,39 3,45 4,42 3,51 0,069 0,024 0,568 0,073 0,014 0,468 3,3 3,9 Cation đất (meq/100đ) Na+ K+ 1,83 1,84 1,90 1,26 0,80 0,13 0,80 0,10 3.5 Ca2+ Mg2+ 3,88 3,11 2,45 2,60 SB CEC (meq/100đ) BS (%) 6,10 12,61 26,33 47,87 6,03 11,11 25,83 43,01 4,20 9,35 22,91 40,81 5,58 9,54 25,73 37,08 P2O5 K2O 8,19 15,78 Di động (mg/100g) Fe2+,3+ 50,2 59,1 145,2 384,1 Thành phần giới (%) Cát Thịt Sét Chỉ tiêu khác (%) Al3+ Tổng S 1,50 1,13 25,23 47,59 SO42 - Cl- EC (mS/cm) 0,23 0,13 0,21 4,14 0,39 0,30 Đất phèn hoạt động nông phèn tiềm tàng, mặn • Tên đất theo FAO/WRB: Gleyic Hyposalic Fluvisols (Epi-orthi-thionic) • Vị trí: vng tơm nhà ơng Lương Út Nhanh Ấp Rạch Đùng, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang • Địa hình: đồng ven biển • Tình trạng ngập úng:40-50cm vào mùa mưa Mực nước ngầm 40-50cm • Mẫu chất, đá mẹ: trầm tích biển-đầm lầy • Thực vật tự nhiên: chủ yếu Cây trồng: tràm • Ngày mơ tả: 24.4.2007 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 5,69 5,27 9,07 • Mơ tả tầng đất: Tầng đất A (0-15cm) AC (15-43cm) Cg(p) (43-100cm) Cph (100-150cm) • Tầng đất (cm) 0-10 10-43 43-100 100-150 Đặc tính đất Sét, ướt, xám đen, (10YR3/1, very dark gray), không cấu trúc (tạo tảng khơ), chặt, xốp, rễ nhỏ hoai mục, nhiều mùn, chuyển lớp rõ màu sắc độ chặt Sét, ướt, xám nâu vệt xám đen (10YR4/2, dark grayish brown), không cấu trúc, bán thục, chặt, xốp, nhiều rễ hoai mục, chuyển lớp từ từ màu sắc độ chặt Sét, ướt, xám nâu (10YR5/2, grayish brown), nhiều đốm jarosite màu vàng rơm (10YR6/8, yellow), đốm sắt nhơm nâu vàng, glây trung bình đến mạnh, chặt, xốp vừa, glây mạnh, pyrite, chuyển lớp rõ màu sắc độ chặt Sét, ướt, xám đen (10YR2/1, black), khơng thục, chặt, xốp, nhiều xác hữu phân hủythực vật bán phân hủy, glây mạnh, nhiều pyrite Số liệu phân tích: pH OM (%) Tổng số (%) Dễ tiêu (mg/100g) H2O KCl N P2O5 K2O N P2O5 K2O 4,44 3,65 12,4 0,238 0,038 0,562 36,13 12,35 24,93 4,60 3,82 10,3 0,039 0,028 0,627 4,14 3,25 4,50 3,62 9,2 0,052 0,013 0,502 8,4 0,026 0,014 0,556 Cation đất (meq/100đ) + Na K+ Ca2+ Mg2+ 1,01 0,80 2,80 4,20 0-10 10-43 3,36 0,18 0,42 3,99 43-100 3,52 0,43 0,33 1,43 100-150 3,02 0,08 1,58 2,45 Tầng đất (cm) 3.6 Thành phần giới (%) Cát Thịt Sét Di động Chỉ tiêu khác (%) (mg/100g) (meq/100đ) Fe2+,3+ Al3+ Tổng S SO42- Cl8,81 4,20 33,71 350,2 72,52 0,22 7,95 22,39 183,3 73,77 0,13 5,71 17,24 210,0 152,18 0,54 7,13 20,02 360,6 122,15 1,12 0,68 0,24 SB CEC BS (%) EC (mS/cm) 6,20 5,05 7,18 Đất phèn hoạt động sâu, mặn • Tên đất theo FAO/WRB: Gleyic Hyposalic Fluvisols (Endo-orthithionic) • Vị trí: rừng tràm nhà ơng Lâm Nam Long Ấp Rạch Dừa, xã Phú Mỹ, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang • Địa hình: đồng • Tình trạng ngập úng: 60-70cm vào mùa mưa Mực nước ngầm 70-80cm • Mẫu chất, đá mẹ: biển-đầm lầy phù sa cổ PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com • Thực vật tự nhiên: năng, tràm Cây trồng: rừng tràm tự nhiên ni dưỡng • Ngày mơ tả: 25.4.2007 • Mơ tả tầng đất: Tầng đất Đặc tính đất Hữu bán phân giải, xác bã thực vật mơ sợi rễ tươi, sét, ẩm ướt, màu đen (10YR2/1, black) vệt nâu vàng, khơng cấu trúc, chặt, xốp, chuyển lớp rõ màu sắc độ chặt Thịt trung bình, ẩm ướt, màu đen-xám đen (10YR5/1, dark gray), nhiều mùn xác bã thực vật bán phân hủy, cấu trúc cục lớn mức độ yếu, chặt, xốp vừa, chuyển lớp rõ màu sắc độ chặt Thịt trung bình đến nặng, ướt, xám nâu (10YR5/4, grayish brown), rỉ nâu vàng, cấu trúc cục tảng mức độ yếu, chặt, xốp vừa,chuyển lớp rõ màu sắc độ chặt H (0 -15cm) A (15-40cm) AB (40-55cm) Thịt nặng, ướt, xám sáng (10YR6/2, light bbrownish gray), đốm jarosite màu vàng rơm (10YR6/8, yellow), cấu trúc tảng mềm yếu, chặt, xốp, chuyển lớp rõ màu sắc độ chặt Thịt nặng đến sét, ướt, xám xanh (10YR6/1, gray), đốm jarosite màu vàng rơm (10YR7/8, yellow), cấu trúc tảng, chặt, xốp, kết von gần tròn, glây mạnh, pyrite Bw(j) (55-75cm) BCg(jp) (75-125cm) • Tầng đất (cm) 0-15 15-40 40-55 55-75 75-125 Tầng đất (cm) Số liệu phân tích: pH H2O KCl 3,84 3,45 Dễ tiêu (mg/100g) 4,17 3,78 N P2O5 K2O 34, 0,241 0,026 0,522 4,0 0,141 0,009 0,694 3,78 3,50 4,13 3,26 4,41 3,58 2,2 0,063 0,009 0,505 1,9 0,031 0,554 1,7 0,015 0,008 0,565 Cation đất (meq/100đ) Na+ Tổng số (%) OM (%) K+ Ca2+ Mg2+ SB CEC (meq/100đ) BS (%) Thành phần giới (%) Cát Thịt Sét N P2O5 K2O 5,97 1,90 12,58 28,0 25,00 47,00 Di động (mg/100g) Chỉ tiêu khác (%) EC (mS/cm) Fe2+,3+ Al3+ Tổng SO42S Cl- 29,98 49,36 49,35 0,02 0,03 1,83 0,07 0,09 4,88 0,47 0,09 0,14 6,69 0-15 2,72 0,17 1,40 15-40 2,68 0,13 1,17 2,68 2,48 6,97 18,76 37,15 6,46 17,84 36,21 115,5 18,5 40-55 1,91 0,15 1,37 2,92 6,35 14,86 42,70 9,0 55-75 2,64 0,08 1,49 75-125 2,08 0,09 0,60 2,71 2,29 6,92 15,40 44,94 5,06 14,67 34,46 333,4 17,6 64,90 87,55 0,78 0,42 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 3.7 Đất than bùn phèn tiềm tàng • • • • • • • • Tên đất theo FAO/WRB: Fibric Histosols (Epi-proto-thionic) Vị trí: cách kinh Rạch Giá-Hà Tiên khoảng 0,9km hướng Bắc theo kinh số Xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang Địa hình: đồng Tình trạng ngập úng:70-80cm Mực nước ngầm 30-40cm Mẫu chất, đá mẹ: trầm tích sơng-đầm lầy Thực vật tự nhiên: năng, tràm Cây trồng: vuông tôm Ngày mô tả: 26.4.2007 Mô tả tầng đất: Tầng đất Ah (0-10cm) ACh (10-30cm) Cph1 (30-60cm) Cph2 (60-125cm) • Tầng đất (cm) 0-10 10-30 30-60 60-125 Tầng đất (cm) 0-10 10-30 Đặc tính đất Thịt nặng, nhiều xác bã thực vật tươi, bán phân hủy, ướt, màu đen thẫm (10YR3/2, very dark grayish brown), khơng có cấu trúc, chặt, xốp, chuyển lớp rõ màu sắc độ chặt Sét, nhiều xác bã thực vật bán phân hủy, ướt, màu đen đậm (10YR3/1, very dark gray), khơng có cấu trúc, chặt, xốp, glây trung bình, pyrite, chuyển lớp từ từ màu sắc độ chặt Sét, nhiều xác bã thực vật bán phân hủy, ướt, màu xám đen thẫm (10YR3/1, very dark gray), khơng có cấu trúc, mềm, chặt, xốp vừa, glây mạnh, nhiều pyrite, chuyển lớp rõ màu sắc độ chặt Sét, nhiều xác bã thực vật bán phân hủy, ướt, màu đen (10YR2/1,black), khơng có cấu trúc, chặt, xốp, glây mạnh, nhiều pyrite Số liệu phân tích: pH Tổng số (%) OM (%) Dễ tiêu (mg/100g) H2O KCl N P2O5 K2O N 4,28 4,27 30,1 0,512 0,035 1,113 78,27 4,48 3,74 46,6 0,286 0,008 0,990 P2O5 K2O 7,39 15,10 Thành phần giới (%) Cát Thịt Sét 4,32 3,50 43,6 0,200 0,015 0,156 4,30 3,44 45,0 0,387 0,011 0,095 Cation đất (meq/100đ) Na+ K+ SB CEC BS (%) Ca2+ Mg2+ (meq/100đ) 2,60 0,16 4,04 3,51 0,14 4,05 5,65 4,21 12,45 29,99 41,51 11,91 27,18 43,82 Di động (mg/100g) Fe2+,3+ Al3+ Chỉ tiêu khác (%) Tổng SO42S 166,1 19,11 340,1 20,15 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Cl- EC (mS/c m) 0,10 4,36 30-60 2,56 0,22 3,34 5,75 11,87 28,87 41,12 413,3 60-125 3,73 0,13 3,12 5,15 12,13 25,84 46,92 437,2 120,9 2,66 140,9 2,56 0,65 0,28 9,38 0,72 0,35 12,88 3.9 Đất cát giồng nhiễm phèn mặn sâu • Tên đất theo FAO/WRB: Hypoluvic Arenosols (Hyposalic, Endo-orthithionic) • Vị trí: ruộng nhà ơng Dương Văn Giang Ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang • Địa hình: đồng • Tình trạng ngập úng: 20-30cm vào mùa mưa Mực nước ngầm 90100cm • Mẫu chất, đá mẹ: cát giồng cũ • Thực vật tự nhiên: cỏ Cây trồng: lúa vụ mùa mưa • Ngày mô tả: 25.4.2007 • Mô tả tầng đất: Tầng đất A (0-22cm) AE (22-40cm) Bw(t)1 (40-57cm) Bw(t)2 (57-70cm) Bw(j) (70-95cm) II-Cg (95-125cm) Đặc tính đất Thịt nhẹ, ẩm, xám đen (7,5YR5/2-6/2, brownish gray-pink gray), cấu trúc hạt dính, chặt, xốp, nhiều rễ cỏ, chuyển lớp rõ màu sắc độ chặt dạng gần phẳng Thịt nhẹ, ẩm, xám trắng vệt xám đen (7,5YR7/2, pink gray), đốm rỉ vàng đỏ theo khe hở dấu rễ, cấu trúc cục dễ bời rời, chặt, có rễ cây, chuyển lớp từ từ màu sắc độ chặt Thịt trung bình, ướt, xám sáng vệt nâu vàng (7,5YR7/4, pink), cấu trúc cục dễ bời rời, chặt, xốp, chuyển lớp từ từ màu sắc độ chặt Thịt nhẹ, nhiều cát, ướt, xám vàng có nhiều đốm rỉ nâu đỏ (7,5YR7/6, reddish yellow), cấu trúc cục yếu, bở rời, chặt, chuyển lớp rõ màu sắc, độ chặt giới Thịt nhẹ pha cát, ướt, xám vàng (7,5YR7/6, reddish yellow), cấu trúc cục dễ bời rời, chặt, có nhiều đốm rỉ nâu đỏ đốm jarosite màu vàng rơm (7,5YR7/8, reddish yellow), chuyển lớp rõ màu sắc Thịt nhẹ, ướt, nâu xám đậm (7,5YR5/4, brown), không cấu trúc, chặt, bở rời, có glây đốm nâu đen oxit sắt mangan PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com • Số liệu phân tích Tầng đất (cm) 0-22 22-40 40-57 57-70 70-95 95-125 pH H2O KCl 4,53 4,81 5,12 4,61 4,44 4,58 4,03 4,22 4,87 4,17 3,43 3,61 Dễ tiêu Thành phần giới (mg/100g) (%) N P2O5 K2O Cát Thịt Sét Tổng số (%) N P2O5 K2O OM (%) 2,5 1,9 2,5 1,5 2,4 2,1 0,121 0,029 0,04 0,095 0,021 0,026 0,005 0,015 0,006 0,012 0,004 0,013 0,09 12,38 3,18 8,05 0,122 0,089 0,064 0,091 0,124 Di động Tầng đất Cation đất (meq/100đ) SB CEC BS (%) (mg/100g) (cm) Na+ K+ Ca2+ Mg2+ (meq/100đ) Fe2+,3+ Al3+ 0-22 22-40 40-57 57-70 70-95 95-125 0,35 0,82 0,57 0,57 1,01 1,5 0,13 0,17 0,13 0,09 0,13 0,17 2,11 1,1 1,15 1,49 1,63 0,55 1,22 1,52 2,26 1,99 1,61 0,55 3,81 8,8 43,3 3,61 9,52 37,87 4,11 10,06 40,81 4,14 11,84 34,97 4,38 12,8 34,22 2,77 9,48 29,22 26,7 28,8 Chỉ tiêu khác (%) 4,69 5,4 3,9 2,1 5,79 7,83 EC (mS/c m) SO42- Cl- 0,08 0,01 0,01 0,25 0,2 0,01 0,01 0,01 0,32 S dạng hữu Sdạng khác Stổng số 0,06 0,05 0,08 0,12 0,4 Một số tiêu phân tích đất Thị xã Hà Tiên pH Tầng đất (cm) H2O2 0-10 10-25 25-50 50-60 60-80 80-100 100-120 2,9 2,1 1,8 2,4 2,6 2,7 EC TAA TPA TSA mmol KCl mS/m H+/k g 3,5 240 500 100 200 2,8 110 310 2,9 90 255 85 220 2,8 100 230 3,1 150 255 mmol H+/k g 900 400 630 350 150 200 600 mmol H+/k g 400 200 350 200 80 90 400 P2O4 Jarosite Pyrite-S -S S % % % % % g/kg 50 45 25 46 52 78 25 37 16 31 22,5 37,5 10 30 37 17 10 12 70 14 0 1 0 12 0,5 Hàm lượng lưu huỳnh điểm thí nghiệm PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 10km Độ sâu (cm) 0-10 10-20 20-40 40-80 80-110 110150 150210 210270 270340 33km SSStrích Jarosite khử PO40 0,1 0 0,1 0 0,2 0 0,1 0 0,2 0 0,15 0 0,12 0 0,1 0 Độ sâu (cm) 0-10 10-20 20-40 40-80 80110 110150 150210 210270 270340 62km Độ sâu (cm) 0-10 10-20 20-40 40-80 SĐộ SStrích sâu Jarosite khử PO4(cm) 0,1 0,2 0-10 0,15 0,8 0,25 10-20 0,1 1,2 0,2 20-40 0,12 1,1 0,24 40-80 804,8 1,01 10 110 1104,5 12 150 1504,8 0,89 15 210 210270 270340 75km SSStrích Jarosite khử PO40 0,4 0,2 2,5 0,3 2 0,1 0,3 16 80-110 0,5 110-150 0,6 150-210 0,3 19 210-270 1,3 0,4 1,25 270-340 1,2 0,4 10 Độ sâu (cm) 0-10 10-20 20-40 40-80 80-110 110150 150210 210270 270340 59km Strích PO40,1 0,2 0,1 6,2 0,1 0,1 0,1 0,15 0,2 0,1 0,14 10 7,4 0,19 10,5 4,8 0,16 10,9 4,7 0,12 10,1 0,1 0,19 0,2 0,18 1,2 83km SSS- Độ sâu Strích trích Jarosite khử (cm) PO4PO41,01 1,01 0-10 2,5 1,02 2,5 10-20 2,6 12 20-40 2,2 1,01 19 40-80 1,5 801,9 15 110 1103 0,99 14 150 1502,1 1 1,5 210 2100,99 1,2 0,9 270 2700,95 1,1 1,01 0,6 340 Một số tiêu phân tích đất xã Hòa An PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com SSJarosite khử SSJarosite khử 0,1 0,2 0,3 0,2 0,12 0,1 0,09 0,14 0,25 0,16 0,18 0,9 0,24 0,94 0,19 0,92 Tầng đất (cm) 0-15 15-25 25-40 40-60 60-80 80120 120150 pH EC TAA TPA mmol mmolH mmolH H+/kg +/kg +/kg 300 1000 700 340 1100 760 280 1050 790 220 400 220 210 380 200 H2O 2,95 3,2 2,4 2,8 2,6 KC l 3,8 3,9 3,4 3,2 mS/ m 240 190 180 155 210 2,8 3,1 280 200 395 2,1 3,2 260 400 1200 TSA Jaro P2O Pyrite- S dạng S- dạng site4-S S hữu khác S S-tổng số % % % % % g/kg 45 43 43 38 25 30 25 20 65 22 27 37 35 10 12,5 12,5 12 1,5 1,5 0,9 0,9 10 215 18 80 1,5 800 12 85 0 28 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LỊCH SỬ CÁ NHÂN Họ tên: Nguyễn Cẩm An Ngày sinh: 10/11/1987 Nơi sinh: An Lạc-Cần Thơ Nguyên quán: Vĩnh Kim-Châu Thành-Tiền Giang Họ tên cha: Nguyễn Văn Nam Họ tên mẹ: Nguyễn Cẩm Hoa Từ 1993-1998: học tiểu học trường An Bình 1- Ninh Kiều – Cần Thơ Từ 1998-2002: học trung học sở trường THPT Nguyễn Việt Hồng – Ninh Kiều – Cần Thơ Từ 2002-2005: học trung học phổ thông trường THPT Nguyễn Việt Hồng – Ninh Kiều – Cần Thơ Từ 2005 đến nay: học đại học chuyên ngành Khoa Học Đất thuộc Bộ môn Khoa Học Đất Quản lý đất đai trường Đại Học Cần Thơ Năm 2009 tốt nghiệp kỹ sư Nông nghiệp, chuyên ngành Khoa Học Đất PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com ... phèn cách tốt Đề tài « ĐẶC TÍNH THỔ NHƯỠNG CỦA VÙNG CANH TÁC LÚA-TÔM TỈNH KIÊN GIANG thực với mục tiêu: • Tổng hợp kết nghiên cứu đặc tính hóa lý biểu loại đất tỉnh Kiên Giang như: đất phèn, đất...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -oOo- NGUYỄN CẨM AN ĐẶC TÍNH THỔ NHƯỠNG CỦA VÙNG CANH TÁC LÚA-TÔM TỈNH KIÊN GIANG LUẬN ÁN KỸ SƯ KHOA HỌC ĐẤT Cán hướng dẫn: PGs Ts Ngơ... nhận báo cáo đề tài: “ĐẶC TÍNH THỔ NHƯỠNG CỦA VÙNG CANH TÁC LÚA-TÔM TỈNH KIÊN GIANG Do sinh viên: Nguyễn Cẩm An Lớp Khoa Học Đất K31 thuộc Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng-trường Đại Học Cần
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC TÍNH THỔ NHƯỠNG của VÙNG CANH tác lúa tôm TỈNH KIÊN GIANG , ĐẶC TÍNH THỔ NHƯỠNG của VÙNG CANH tác lúa tôm TỈNH KIÊN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay